Chữa lỗi trong văn bản

20,339
-1

Published on

Published in: Education, Technology
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
20,339
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
183
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Chữa lỗi trong văn bản

  1. 1. Trường đại học Ngoại Ngứ - Đại học quốc gia Hà Nội Khoa ngôn ngữ và văn hóa Anh - Mý Tiếng việt thực hành <ul><li>Chủ đề: Kỹ năng xác định lỗi </li></ul><ul><li>và chữa lỗi trong văn bản </li></ul><ul><li>Giảng viên: Phan Thị Nguyệt Hoa </li></ul><ul><li>Nhóm thực hiện: 071E2 </li></ul>lớp 071 E2 - CFL - VNU
  2. 2. LỖI ĐOẠN VĂN LỖI VỀ CÂU Lỗi cấu tạo câu Lỗi dấu câu Lỗi liên câu Từ Không hợp phong cách Từ không đúng nghĩa L ặp từ CÁC LỖI TRONG VĂN BẢN LỖI VỀ TỪ LỖI NỘI DUNG LỖI HÌNH THỨC lớp 071 E2 - CFL - VNU
  3. 3. KỸ NĂNG XÁC ĐỊNG LỖI <ul><li>Đọc kỹ văn bản </li></ul><ul><li>Phân tích cấu tạo câu: thành phần câu </li></ul><ul><li>Xem xét vị trí các dấu câu </li></ul><ul><li>Xem xét sự liên kết trong văn bản </li></ul><ul><li>Xác định phong cách văn bản </li></ul><ul><li>Xem xét cách sử dụng từ ngữ </li></ul>lớp 071 E2 - CFL - VNU
  4. 4. Cách sửa lỗi trong văn bản <ul><li>Bổ sung thành phần cấu tạo câu còn thiếu </li></ul><ul><li>Áp dụng quy tắc sử dụng các dấu câu để đối chiếu </li></ul><ul><li>Sắp xếp lại các ý trong câu(có thể sử dụng các phương tiện liên kết) để văn bản có tính liên kết </li></ul><ul><li>Thay thế các từ ngữ bị lặp, không hợp nghĩa, không hợp phong cách </li></ul>lớp 071 E2 - CFL - VNU
  5. 5. lớp 071 E2 - CFL - VNU LỖI LIÊN KẾT CÂU L ỖI ĐOẠN VĂN LỖI BÊN TRONG LỖI BÊN NGOÀI LỖI LIÊN KẾT GIỮA CÁC ĐOẠN VĂN TRONG VĂN BẢN NỘI DUNG HÌNH THỨC LỖI BÊN TRONG LỖI BÊN NGOÀI
  6. 6. I Lỗi về cấu tạo câu II Lỗi về dấu câu III Lỗi về liên kết câu LỚP 071E2 - CFL - VNU A. CÁC LỖI VỀ CÂU
  7. 7. I. LỖI VỀ CẤU TẠO CÂU Lỗi về cấu tạo câu Thiếu thành phần nòng cốt câu Thiếu vế của câu ghép Sai quan hệ ngữ nghĩa giữa các thành phần trong câu Sai trật tự từ Sai quan hệ ngữ pháp giữa các thành phần trong câu Chủ ngữ Vị ngữ Bổ ngữ bắt buộc Cả chủ và vị Quan hệ đẳng lập Quan hệ chính phụ Quan hệ chủ vị
  8. 8. II LỖI VỀ DẤU CÂU Lỗi về dấu câu Ngắt câu sai quy tắc Vi phạm quy tắc ngắt các bộ phân của câu Lẫn lộn chức năng của các dấu câu
  9. 9. III LỖI VỀ LIÊN KẾT CÂU Lỗi về liên kết câu Lỗi liên kết chủ đề Lỗi liên kết logic Lỗi liên kết hình thức
  10. 10. Lớp 071 E2 - CFL - VNU B. LỖI NGOÀI ĐOẠN VĂN (LỖI CỦA VĂN BẢN) LỖI NỘI DUNG LỖI HÌNH THỨC Tách đoạn tuỳ tiện Dùngsai phương tiện liên kết Lỗi liên kết chủ đề Lỗi liên kết lôgíc
  11. 11. Lớp 071 E2 - CFL - VNU
  12. 12. Lớp 071 E2 - CFL - VNU Lỗi liên kết chủ đề Lạc chủ đề Thiếu hụt chủ đề Phân Tán chủ đề Lặp chủ đề
  13. 13. LẠC CHỦ ĐỀ <ul><li>XÁC ĐỊNH LỖI: </li></ul><ul><li>Là khi các đoạn văn trong phần nội dung của văn bản không thực hiện nhiệm vụ giải thích, bổ sung, triển khai để làm sáng tỏ ý nghĩa của câu luận đề. </li></ul><ul><li>CHỮA LỖI: </li></ul><ul><li>- Câu chủ đề bộ phận đã phù hợp với câu luận đề ->chỉnh sửa các câu trong đoạn. </li></ul><ul><li>- Thay đổi câu chủ đề nếu chúng chưa phù hợp. </li></ul><ul><li>- viết lại cả đoạn nếu tất cả các câu đều chưa phù hợp. </li></ul>lớp 071 E2 - CFL - VNU
  14. 14. LỖI THIẾU HỤT CHỦ ĐỀ lớp 071 E2 - CFL - VNU XÁC ĐỊNH LỖI: Là lỗi các đoạn văn trong văn bản chưa triển khai các ý đã nêu trong câu luận đề. CHỮA LỖI: Bổ sung các ý đã nêu trong câu luận đề bằng các đoạn văn mới.
  15. 15. Lớp 071 E2 - CFL - VNU LỖI PHÂN TÁN CHỦ ĐỀ XÁC ĐỊNH LỖI: Là văn bản có quá nhiều đoạn văn mở rộng ý làm cho văn bản trở nên dàn trải, phân tán. CHỮA LỖI: Lược bỏ bớt các đoạn văn mở rộng trong văn bản.
  16. 16. lớp 071 E2 - CFL - VNU LẶP CHỦ ĐỀ XÁC ĐỊNH LỖI: Là hiện tượng văn bản có chứa nhiều đoạn văn trùng lặp với nhau một cách thiếu nghệ thuật hoặc ý được diễn đạt giữa các đoạn văn đó luẩn quẩn . CHỮA LỖI: Lược bỏ những đoạn văn mang những ý lặp lại chủ đề bộ phận của những đoạn văn khác.
  17. 17. II. LỖI VỀ LIÊN KẾT LÔGÍC <ul><li>Đứt mạch. </li></ul><ul><li>Mâu thuẫn về ý. </li></ul><ul><li>Ý liên kết lỏng lẻo. </li></ul><ul><li>Ý lộn xộn không phù hợp với hiện thực. </li></ul>Lớp 071 E2 - CFL - VNU
  18. 18. ĐỨT MẠCH <ul><li>Xác định lỗi: </li></ul><ul><li>Khi các chủ đề bộ phận không được tạo thành một chuỗi liên tục, diễn đạt đứt ý , hoặc nhảy cóc về ý . </li></ul><ul><li>Khi đoạn văn chưa đủ dữ kiện cần thiết người viết đã vội đưa ngay câu khẳng định, kết luận. </li></ul><ul><li>Chữa lỗi: </li></ul><ul><li>Đọc kỹ và xem xét để thêm đoạn văn mới hoặc viết thêm ý chuyển tiếp, ý bắc cầu cho các đoạn văn đã có để nối liền ý cho câu luận đề. </li></ul>Lớp 071 E2 - CFL - VNU
  19. 19. MÂU THUẪN VỀ Ý <ul><li>Xác định lỗi: </li></ul><ul><li>Là văn bản có chứa các chủ đề bộ phận tương phản, trái ngược nhau hoặc các vấn đề được trình bày trong văn bản không phù hợp với thực tế của đời sống, của xã hội… </li></ul><ul><li>Chữa lỗi: </li></ul><ul><li>Đảm bảo xây dựng câu chủ đề bộ phận theo một hướng, mục đích nhất định và phải tôn trọng hiện thực khách quan. </li></ul>Lớp 071 E2 - CFL - VNU
  20. 20. Ý LIÊN KẾT LỎNG LẺO <ul><li>Xác định lỗi: </li></ul><ul><li>Các đoạn văn trong văn bản tuy có sự liên kết ý với nhau nhưng không đủ sức làm nổi bật chủ đề hoặc sự liên kết đó quá mỏng manh dễ đi đến liên kết ý nội tại rời rạc. </li></ul><ul><li>Chữa lỗi: </li></ul><ul><li>Kiểm tra lại mối quan hệ giữa câu với chủ đề bộ phận, giữa các câu chủ đề bộ phận với câu luận đề, sau đó bổ sung thêm phương tiện liên kết hoặc các ý để tạo ra sự liên kết cho văn bản. </li></ul>Lớp 071 E2 - CFL - VNU
  21. 21. Ý LỘN XỘN KHÔNG PHÙ HỢP VỚI HIỆN THỰC <ul><li>Xác định lỗi: </li></ul><ul><li>Nội dung các ý không theo một trật tự hợp lý, có ý không phản ánh trung thực hiện thực khách quan hoặc không đúng với bản chất sự vật hiện tượng mà người viết muốn đề cập. </li></ul><ul><li>Chữa lỗi: </li></ul><ul><li>Sắp xếp lại các đoạn văn theo một trình tự hợp lý, sửa chữa hoặc lược bỏ những vấn đề trình bày thiếu chính xác. </li></ul>lớp 071 E2 - CFL - VNU
  22. 22. LỖI VỀ HÌNH THỨC <ul><li>Tách đoạn tùy tiện: </li></ul><ul><li>Tách đoạn khi chưa hội tụ đủ các yếu tố cần thiết cho một đoạn văn. </li></ul><ul><li>Khi đủ các tiêu chuẩn cho một đoạn văn thì lại không tách đoạn. </li></ul><ul><li>Dùng sai phương tiện liên kết: </li></ul><ul><li>Khi cần dùng phương tiện liên kết thì không sử dụng. </li></ul><ul><li>Dùng không chính xác phương tiện liên kết. </li></ul>Lớp 071 E2 - CFL - VNU
  23. 23. Lưu ý: - Trong văn bản không chỉ có một loại lỗi mà trong văn bản thường xuất hiện đồng thời nhiều loại lỗi. - Có thể xuất hiện trường hợp một chỉnh thể đoạn văn tốt nhưng khi đặt vào văn bản lại bị sai lạc, không đạt yêu cầu bởi không ăn nhập vào cấu trúc. lớp 071 E2 - CFL - VNU

  ×