Usaha yang dirangka oleh kerajaan untuk memupuk perpaduan

16,769
-1

Published on

0 Comments
6 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
16,769
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
268
Comments
0
Likes
6
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Usaha yang dirangka oleh kerajaan untuk memupuk perpaduan

 1. 1. Usaha yang dirangka olehkerajaan untuk memupukperpaduan di kalanganmasyarakat yang terpisaholeh dasar penjajah.KUMPULAN 5:1. NURAISYAH BINTI ADZMAN D201210580942.ASWA AMANINA BINTI ABU SHAIRI 80863.ATIKAH ISLAMIAH BINTI AZMAN 0984.NUR AMIRAH BINTI AB WAHAB5.NOR SYARAFINA BINTI SABRI6.NUR SHAHIRA BINTI SARJUNI7.DAVINDRAN A/L RAMESH
 2. 2. PENGENALAN• Secara umum, perpaduan adalah bermaksudsatu proses atau sistem hidup yang menyatu-padukan seluruh anggota masyarakat dannegara menerusi ideologi negara supaya setiapanggota masyarakat itu dapat membentuk satuidentiti dan nilai bersama serta semangatkebangsaan bersama di kalangan mereka.
 3. 3. USAHAKERAJAANPOLITIKSOSIALEKONOMI
 4. 4. POLITIK• Menurut Wong Khek Seng, Raminah Haji Sabran danKok Meng Kee (2002), “Malaysia adalah sebuahkerajaan yang mengamalkan demokrasi berparlimen.Perkara utama mengapa Malaysia mengamalkandemokrasi berparlimen adalah galakan Britishsemasa memberi kemerdekaan, Malaysia terdiridaripada pelbagai kaum dan sistem ini memberipeluang dalam penganutan agama oleh kaum-kaumtertentu.”
 5. 5. • Dalam Kerajaan Demokrasi BerparlimenMalaysia, rakyat akan memilih pemerintahnegara melalui pilihan raya yang diadakanlima tahun sekali dengan parti politik yangmemenangi majoriti kerusi dalam pilihan rayaakan menjadi pemerintah negara.
 6. 6. • Menurut Prof. Madya Dr. Zainal AbidinAhmad Mazlan Zulkifly (2006) “satucara untuk mewujudkan perpaduanpolitik negara adalah menerusi konsensusatau persetujuan. Ini bermakna kerajaanyang memerintah diberi kuasamemerintah atas pilihan dan persetujuanrakyat melalui pilihan raya”.
 7. 7. • Di sini parti politik Barisan Nasional menjadipemerintah kerana memenangi majoriti kerusiyang dipertandingkan kerana Barisan Nasionaladalah satu parti politik yang terdiri daripadagabungan UMNO wakil Melayu, MCA wakilCina dan MIC wakil India yangmelambangkan perpaduan antara tiga parti-parti etnik di Malaysia.
 8. 8. • Penggabungan parti-parti politik inimenimbulkan semangat perpaduan politik dibawah satu ideologi yang sama walaupunterdiri daripada pelbagai kaum sertamenggalakkan kerjasama, interaksi dan salingtolak ansur sesama ahli.
 9. 9. EKONOMI• Proses perkembangan ekonomi dirangka untukmembolehkan semua kaum menyertai semuabidang dan peringkat kegiatan ekonomi.• Menurut Yani Yahaya dan Mary Tan Swee Ee(2004) “Proses ini telah dilaksanakan olehkerajaan menerusi Dasar Ekonomi Baru (DEB)yang mempunyai objektif untuk membasmikemiskinan dan untuk menyusun semulamasyarakat.
 10. 10. • DEB mempunyai dua matlamat yang utamaiaitu pengambilan pekerja-pekerja di pelbagaisektor ekonomi dan di semua peringkatpekerjaan serta hakmilik harta-harta produktifyang terdapat di dalam Negara ini disusunsemula supaya pada tahun 1990 orang Melayuakan dapat memiliki sekurang-kurangnya 30%daripada jumlah hakmilik tersebut.
 11. 11. • Melalui DEB, peluang pekerjaan yang luasdiwujudkan dan pendapatan rakyatdiseimbangkan untuk mengurangkan jurangperbezaan diantara etnik-etnik dan kawasanbandar dengan luar bandar.
 12. 12. SOSIAL• Menurut Yani Yahaya dan Mary Tan Swee Ee(2004), “pembangunan sosial adalah pentingke arah pembangunan dan perpaduan negara.Pembangunan sosial dijalankan dalam bentukpendidikan dan penglibatan aktiviti sosial.”Maka kerajaan perlulah memastikanpembangunan sosial dijalankan dengansempurna iaitu melalui aplikasi Rukun Negara,pendidikan dan Pembangunan KebudayaanKebangsaan.
 13. 13. • Menurut Yani Yahaya dan Mary Tan Swee Ee(2004), “Untuk menyatupadukan rakyat,negara memerlukan satu ideologi iaitu RukunNegara di mana ia dapat didefinisikan sebagaiIdeologi Negara Malaysia.”
 14. 14. • Rukun Negara penting kerana ia merupakan asasperpaduan rakyat. Ia juga merupakan landasan yangmenentukan hubungan rakyat sesama mereka selainmenjadi satu lambang yang merupakan bentuk rupamasyarakat dan bangsa yang dikehendaki oleh rakyat.• Melalui amalan-amalan kepada prinsip-prinsip RukunNegara di kalangan rakyat ini akan dapat menjaminkewujudan sistem kerajaan yang bersifat demokratikdan stabil.
 15. 15. • Menurut Prof. Madya Dr. Zainal Abidin AhmadMazlan Zulkifly (2006) “Pendidikan adalah alatpenting bagi Malaysia untuk memupuk dan menanamsemangat perpaduan di kalangan generasi mudaterutamanya bagi kanak-kanak dibangku sekolah.”• Sehingga Penyata Razak 1956, tiada terdapat satusistem pendidikan nasional di Tanah Melayu.• Kewujudan sistem sekolah berbilang bahasa telahmenyulitkan proses pencapaian perpaduan.
 16. 16. • Dasar Pendidikan Kebangsaan yang termaktubdi dalam Akta Pelajaran 1961 adalahberasaskan Laporan Razak 1956 dan LaporanRahman Talib 1960.• Menurut Wong Khek Seng, Raminah HajiSabran dan Kok Meng Kee (2002), “DasarPendidikan Kebangsaan adalah bertujuanuntuk menyatu padu semua kaum danmenyediakan tenaga kerja yang mencukupiuntuk pembangunan negara.”
 17. 17. • Kerajaan melalui Dasar Pendidikan Kebangsaantelah menjadikan Bahasa Melayu sebagai BahasaKebangsaan dan bahasa penghantar yang utama.Bahasa kebangsaan merupakan alat perhubungandan perpaduan yang penting bagi negara yangberbilang bangsa seperti Malaysia.• Menurut Yani Yahaya dan Mary Tan Swee Ee(2004) “Perkara 152 Perlembagaan Malaysiamemperuntukkan bahawa Bahasa Melayu dikenalisebagai Bahasa Malaysia selepas 1969 adalahbahasa kebangsaan negara.
 18. 18. • Pada tahun 1957, Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP)telah ditubuhkan bagi memaju dan memperkayakanBahasa Melayu.• Kerajaan telah mewujudkan Kempen Minggu Bahasadan Bulan Bahasa bagi menggalakkan penggunaanBahasa Melayu oleh semua kaum. Cogan kata,“Bahasa Jiwa Bangsa” dilancarkan pada tahun 1960.Akta Bahasa Kebangsaan 1967 telahmemperuntukkan Bahasa Melayu sebagai bahasarasmi perpaduan intergrasi nasional.”
 19. 19. • Kerajaan mengaplikasikannya di sekolahdimana pelajar akan belajar semua matapelajaran melalui Bahasa Melayu kecualibeberapa mata pelajaran dalam BahasaInggeris. Penguasaan Bahasa Melayu akanmembolehkan pelajar berkomunikasi denganrakan yang berlainan kaum supaya dapatmenggalakkan perpaduan dikalangan pelajar-pelajar di sekolah.
 20. 20. • Kerajaan telah menyediakan pembelajaran secarapercuma kepada semua pelajar-pelajar sekolah rendahdan menengah supaya semua orang mendapatpeluang pendidikan yang sama tanpa mengira asal-usul mereka. Ini akan membolehkan pelajar miskinboleh mendapat peluang belajar yang sama denganpelajar lain.• Semua ini telah menunjukkan pendidikan merupakansalah satu usaha kerajaan untuk memastikanmasyarakat Malaysia mencapai perpaduan danintergrasi nasional.
 21. 21. • Pembangunan Kebudayaan Kebangsaan bagiNegara-negara yang baru merdeka amatlahpenting untuk mewujudkan sebuah Negarayang stabil dan bersatupadu.• Kerajaan Malaysia telah menggubal DasarKebudayaan Kebangsaan yang berteraskankebudayaan rakyat asal negara ini dan agamaIslam menjadi unsur penting dalampembentukan Kebudayaan Kebangsaan.
 22. 22. • Unsur-unsur kebudayaan kaum lain yang sesuai danwajar juga diterima menjadi unsur Dasar KebudayaanKebangsaan• Kerajaan akan menerapkan pepaduan dan intergrasinasional kepada rakyat yang pelbagai etnik dalamaktiviti yang akan dijalankan menerusi DasarKebudayaan Kebangsaan seperti memperkenalkankonsep rumah terbuka semasa perayaan seperti HariRaya Aidilfitri, Tahun Baru Cina, Deepavali danKrismas untuk mengalakkan masyarakat pelbagaietnik didalam Malaysia untuk saling kunjung-mengunjung di antara satu sama lain tanpa mengirabangsa, kaum, agama dan budaya.
 23. 23. SEKIAN
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×