Nyrealisme og kamplyrikk litteraturstoryline

1,714 views

Published on

Dette er et storylineforløp i norskfaget vg3Medier og kommunikasjon

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,714
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Nyrealisme og kamplyrikk litteraturstoryline

 1. 1. Norsk nyrealisme og kamplyrikk- Johan Falkberget, Olav Duun, Arnulv Øverland, Sigrid Undset Litteratur-storyline – brukt i vg3 Medier ogkommunikasjon. Felles innledning – muligheter for å dele i 4 grupper.
 2. 2. Historie Nøkkelspørsmål Organisering Materiale Hovedmomenter Kriterier ProduktStart/Input.Far og mor i familiensitter ved bordet og leserbrev fra et av barna – fraChristianiaHistorien: Hvordan tror du Plenum. Felles Tidskoloritt, skape Alle må delta i Felles tankekart, skisse osvVi er på Røros ca 1930. Røros- samfunnet gjennomgang og et læringslandskap diskusjonenIkke så veldig langt fra var på denne tiden? ”undring” som har realistiskegruvene bor en familie Hvordan tror du elementer.med 9 barn – noen av gruve-driften vardem er for lengst voksne med å pregeog har flyttet ut.. samfunnet?Faren jobber somverksbetjent i Hvordan var deChristianus Sextus, en norskeav gruvene der. Han er samfunnsforholdenefra Tyskland, men har på 1930 tallet, trorbodd på Røros helt siden du?han kom dit somungdom. Kona hans erfra Røros, fra en ”ekte”gruvearbeiderfamilie.Sara, en av jentene ifamilien, har giftet segmed en fiskeskipper og Det jobbes iflyttet til Namdalen, grupper herfra. Tre i Tidskoloritt, skape Klassen jobber fra Beskriv denne familien.Øyvind og Sigurd har Hvordan tror du hver gruppe et læringslandskap nå av i grupper, alle Bruk et word-dokument. Brukfått gå på skole og har denne familien bor? som har realistiske må være aktive. gjerne illustrasjoner.kommet seg helt til Tror du det var elementer Si også litt om skolesystemetChristiania. selvsagt at to av og om arbeidet i gruvene.To av de andre barna barna skulle gå på Hvordan påvirket dette måtenjobber i gruvene, tre av skole etter å leve på?dem er døde og lille folkeskolen?Margit er ikke Hvorfor tror du trekonfirmert enda. av barna var døde?
 3. 3. En vanlig dag på Hvordan tror du Grupper Tidskoloritt, Bruk fagstoff, Beskriv en vanligRøros en vanlig skape et så beskrivelsen dag for denne familien arbeidsdag på læringslandskap blir tidsriktig. . Bruk et Word- slutten av 1920- som har Velg en dokument, bruk gjerne tallet er for de realistiske sekretær. illustrasjoner. av familien som elementer lever og bor på Skal leveres inn. Røros.
 4. 4. Gruppe 1.Har du hørt at ’an Hvem tror du Grupper Kunnskaper om Bruk Lag denne samtalen mellom deJohan Falkberget Johan Falkberget utvikling av fagstoff som satt ved bordet. Samtalen skalkanskje blir valgt inn var? Hvorfor tror norsk litteratur inneholde opplysninger ompå Stortinget?, sier du mor i huset ble fra 1900 – 1950 Falkberget og hans samfunns- ogFar i huset en søndag så glad når han Johan Falkberge menneskesynved middagsbordet. kanskje skulle bliVelsigne han, da kan valgt inn på Lag samtalen som et rollespill.det kanskje bli litt Stortinget?bedre tider for folkflest, sier Mor. Detble en lengre samtaleom Falkberget somvar en venn avfamilien PÅ Hvorfor tror du Grupper Kunnskaper om Bruk Skriv Falkbergets kronikk. Dennefolkeboksamlinga er at denne boka utvikling av fagstoff fra skal settes opp slik dere tenker deredet stor rift om å låne vakte sånn norsk litteratur læreboka den kunne se ut i avisa på denne tida.boka ”Den fjerde oppsikt? Hvilken fra 1900 – 1950 eller andre Tittelen lager dere selv. Temaet er omnattevakt”. Mange i rolle tror du Johan kilder menneskene i ”Den fjerde nattevakt”Røros-samfunnet Sigismund sitt Falkberget – hvilke valg har de, hvilkesynes Falkberget går yrke spiller i samfunnsklasser beskrives og hvilkeover streken med sin denne valg har de.skildring av presten sammenhengen. Har det vært en utvikling/endring iSigismund og hans menneskesynet/kvinnesynet fra 1800kjærlighetsforhold til tallet og fram til nå? Si også litt omGunhild. En dag står hvordan samfunnsforholdene hardet en kronikk på endret seg. Hva med synet på kirka-trykk i lokalavisa kristendommen?Arbeidets Rett. Dener skrevet av Legg dette muntlig fram forFalkberget selv klassen.
 5. 5. Gruppe 2.Våren etter skjer Hva tror du Grupper Kunnskaper Bruk fagstoff Lag samtalenen stor hendelse grunnen kan om utvikling fra læreboka mellom Sara ogi familien. Sara være til at av norsk eller andre faren hennes omkommer den forfatterene litteratur fra kilder disse tolange veien fra begynte å 1900 – 1950 forfatterene.. Brukytre Namdal for skrive om Olav Duun. fagstoff. Samtaleneå hilse på ”vanlige” Trekk også skal fremføres somforeldra. Hun mennesker inn noe fra et rollespill.kan fortelle om fra deres egne historien.en dikter på miljøer?hjemtraktenehennes som påmange måterligner på JohanFalkberget.Begge brukar delokalmiljøet sombakgrunn forbøkene sine.Sara og farenkom til å snakkeom dette en dag.
 6. 6. Gruppe 2 (forts) Hva tror du kunne Grupper Kunnskaper om Bruk fagstoff fra Skriv videre på’An Duun mein’ være bakgrunnen utvikling av norsk læreboka eller samtalen mellom Saravesst at de’ e lov å for at Sara sier litteratur fra 1900 andre kilder. og faren om Olav Duunsdrep’”, sa Sara. Faren dette? – 1950 Diskuter hva som forfatterskap og temaenestirret på henne! Hva Olav Duun skal være med hans. Faren er veldigslags mann var denne før dere nysgjerrig på nye ting ogDuun? begynner å han er glad i litteratur. skrive. Bruk fagstoff. SkalSara har også fått Hvilke forfattere framføres som rollespill.høre om ar det nå er er dette og hva Kvinneligenoen kvinnelige skriver de om? forfattere i Norge Hva fortalte Sara ogforfattere som har gitt Hvordan tror dere mellom 1900- lærerinnene på detteut bøker. De skriver kvinneskildringen 1940 ”møtet”. Bestem hvilkeogså om kvinner. e er i litteraturen kvinneskikkelser dere vilHun treffer på begynnelsen ha med og beskriv disse.lærerinnen på skolen av nittenhundre- Si også litt om utviklingenog de lager et lite tallet? i kvinnesynet fra”møte” for dem som realismen og fram tilvil høre om dette. 1930. Få med historiske fakta.
 7. 7. Gruppe 3Øyvind og Sigurd Hvorfor tror du Grupper. Kunnskaper om Bruk fagstoff Lag Arnulf Øverlandsdeler et rom hos en Øyvind blir så utvikling av norsk fra læreboka foredrag forslektning i Oslo begeistret for litteratur fra 1900 –eller andre studentene. Tittel velgersom byen heter nå. Øverland? 1950 kilder. Diskuter dere selv. Temaet er om(Foreldra snakker Hvilke politiske Arnulf Øverland hva som skal Mot Dag-bevegelsen ogfremdeles om synspunkter tror være med før deres samfunnssyn. HanChristiania.). Denne du ”Mot Dag- Kunnskap om Norge i dere begynner å er også opptatt avslektningen er bevegelsen” mellomkrigstida. Hva skrive. hvorfor mange forfattereomgangsvenn med hadde? preger landet? er med i denneArnulf Øverland. bevegelsen. BrukSærlig Øyvind blir Hva gjør disse fagstoff og holdinteressert i det guttene i Oslo? foredraget muntlig fordenne mannen står Beskriv deres bo de andre i klassen.for. Han har ogopplevd arbeidsforhold.klassesamfunnet Hvordan erhjemme på Røros forholdene iog blir begeistret for byen nå?Øverlands Hva pregerengasjement i ”Mot landet?Dag-bevegelsen”.En kveld hører hanet fordrag avØverland iStudentersamfunneti Oslo.
 8. 8. Gruppe 3(forts)Øyvind skriver dikt Hvorfor tror du Grupper Kunnskaper om Sett opp Øyvindsi all hemmelighet. han holder det utvikling av norsk register over norskeHan leser alt han hemmelig at han litteratur fra 1900 – samtidslyrikere.kommer over av skriver dikt? 1950 Bruk fagstoff. Øyvindnorske samtidsdikt! Hvilke temaer Norske lyrikere brukte katalogkort til sittHan lager oversikter tror du norske register. Dere kan brukefor seg selv over de dikt fra denne PowerPoint. Et bilde prnorske lyrikere, perioden lyriker, noen sentralemen sørger for at inneholdt? opplysninger ombroren ikke ser dikteren og hans verker.dette. Han har ikketenkt å bli ertet.
 9. 9. Gruppe 4Mens Øyvind var Hva tror du Kunnskaper om Bruk fagstoff Skriv ned samtalenpolitisk radikal og Sigurd ville utvikling av fra læreboka mellom Sigurd ogopptatt av dikt, spørre Sigrid norsk litteratur eller andre Sigrid Undset. Detsøkte broren Sigurd Undset om? fra 1900 – 1950 kilder. Diskuter starter med hennesmer mot den Sigrid Undset hva som skal forhold til religion ogreligiøse dimensjon være med før bøkene om Kristini livet. Han var dere begynner å Lavransdatter, men defasinert av skrive. kommer også inn påkatolisismen og andre temaer hunoppdaget til sin skriver om.forbauselse at Samtalen skal være etNobelprisvinneren rollespill for de andre iSigrid Undset var klassen.katolikk. En søndagfikk han være meden pater fra Osloopp tilLillehammer påmesse. Det ble enstor opplevelse forSigurd. Ettermessen fikk hanprate med SigridUndset. Han haddemange spørsmål tilhenne…
 10. 10. Gruppe 4 (forts) Hvilke temaer Grupper Kunnskaper om Bruk fagstoff Skriv Sigurd sitt brevEtter han kom hjem til tror dere utvikling av fra læreboka hjem til foreldrene slikOslo, gikk Sigurd på Sigrid Hvilke norsk litteratur eller andre dere mener det villeDeichmanske likheter tror fra 1900 – 1950 kilder. Diskuter sett ut – ut fra datidensbibliotek for å låne dere Sigurd Sigrid Undset hva som skal skrivemåte. Bruktriologien om Kristin ser mellom være med før fagstoff.Lavransdatter. Han disse to dere begynner å Fortell om triologienleste og leste. Neste forfatterene? skrive. Kristin Lavransdatter,brevet til foreldrene temaene i bøkene, oghjemme på Røros er skriv også om Sigurdspreget av dette. Han tanker om likheterhusker jo alt oppstyret mellom Johanhjemme når Falkberget og SigridFalkbergets ”Den Undset. (Husk nå på atfjerde nattevakt” kom foreldrene kjennerut. Sigurd ser mange Falkberget!)likhetspunkter mellom Legg dette fram forforfatterene. klassen.

×