AA209 sains teknologi dan kejuruteraan dalam Islam

 • 4,054 views
Uploaded on

Sains, Teknologi dan Kejuruteraan Islam, menghuraikan mengenai kursus ini di peringkat politeknik Malaysia. Menjelaskan juga kaedah dalam mengeluarkan hukum secara qawaid fiqhiyyah

Sains, Teknologi dan Kejuruteraan Islam, menghuraikan mengenai kursus ini di peringkat politeknik Malaysia. Menjelaskan juga kaedah dalam mengeluarkan hukum secara qawaid fiqhiyyah

More in: Education
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
No Downloads

Views

Total Views
4,054
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
149
Comments
0
Likes
5

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. SAINS TEKNOLOGI DAN KEJURUTERAAN DALAM ISLAM Mohd Azli Adnan Asnuurien Najma Ahmad Rasdin Husin Seksyen Pembangunan dan Penilaian Kurikulum Bahagian Pembangunan Kurikulum dan Latihan Kerjaya Jabatan Pengajian Politeknik, Kementerian Pengajian Tinggi
 • 2. © Seksyen Pembangunan dan Penilaian Kurikulum Bahagian Pembangunan Kurikulum dan Latihan Kerjaya Jabatan Pengajian Politeknik, Kementerian Pengajian Tinggi All right reserved. No part of this publication may be reproduced, copied, stored in any retrieval system or transmitted in any form or by any mean – electronics, mechanical, photocopying, recording or otherwise; without prior permission in writing from the : Curriculum Development and Assessment Section, Curriculum Development and Career Training Division Department of Polytechnic Education, MOHE Galeria PjH, Aras 4, Jalan P4W, Persiaran Perdana, Presint 4, 62100 Putrajaya. Perpustakaan Negara Cataloguing –in- Publication Data Sains Teknologi dan Kejuruteraan Dalam Islam – Mohd Azli Adnan, Asnuurien Najma Ahmad, Rasdin Husin ISBN 1. 2. 3. 4. Islam Sains Islam Teknologi Islam Kejuruteraan Islam
 • 3. Sains Teknologi dan Kejuruteraan Dalam Islam Editorial Editor Pn. Yusma bt. Yusof Ketua Penolong Pengarah Seksyen Pembangunan dan Penilaian Kurikulum Bahagian Pembangunan Kurikulum dan Latihan Kerjaya Jabatan Pengajian Politeknik, KPT En. Yusni b. MohamadYusak Penolong Pengarah Kanan Seksyen Pembangunan dan Penilaian Kurikulum Bahagian Pembangunan Kurikulum dan Latihan Kerjaya Jabatan Pengajian Politeknik, KPT Pn. Suzianah bt. Sahar Penolong Pengarah Seksyen Pembangunan dan Penilaian Kurikulum Bahagian Pembangunan Kurikulum dan Latihan Kerjaya Jabatan Pengajian Politeknik, KPT Penulis En. Mohd Azli b. Adnan Politeknik Balik Pulau (PBU) Cik Asnuurien Najma bt. Ahmad Politeknik Merlimau, Melaka (PMM) En. Rasdin b. Husin Politeknik Nilai, Negeri Sembilan (PNS) AA203
 • 4. Bab - 1 Sains Teknologi Dan Kejuruteraan Dalam Islam Asnuurien Najma bt. Ahmad (PMM) Rusdin b. Husin (PNS)
 • 5. Sains Teknologi dan Kejuruteraan Dalam Islam AA203 TOPIK 1 SAINS TEKNOLOGI DAN KEJURUTERAAN DALAM ISLAM Topik ini menjelaskan konsep sains teknologi dan kejuruteraan menurut Islam, peranan, impak serta pencapaiannya dalam tamadun Islam. Hasil Pembelajaran : CLO 1 : Mejelaskan konsep sains teknologi dan kejuruteraan dari perspektif Islam. 1.1 Memahami sains teknologi dan kejuruteraan menurut Islam. 1.1.1 Menyatakan maksud sains teknologi dan kejuruteraan daripada aspek bahasa dan keilmuan Islam. 1.1.2 Menyatakan peranan sains teknologi dan kejuruteraan. 1.1.3 Menyatakan impak sains teknologi dan kejuruteraan. 1.1.4 Membincangkan pencapaian tamadun Islam dalam sains teknologi dan kejuruteraan. 5
 • 6. Sains Teknologi dan Kejuruteraan Dalam Islam AA203 TOPIK 1.0 : SAINS TEKNOLOGI DAN KEJURUTERAAN DALAM ISLAM HASIL PEMBELAJARAN KURSUS [CLO 1] Menjelaskan Konsep Sains Teknologi dan Kejuruteraan dari Perspektif Islam 1.0 Pendahuluan Sains dan teknologi kejuruteraan tidak dapat dipisahkan dengan bidang ilmu dalam Islam.Dalam bidang sains, sains adalah satu usaha manusia untuk menghuraikan sesuatu dengan tepat dan secara kuantitatif mengenai alam tabi’i dan perjalanannya melalui pengamatan, hipotesis dan eksperimen yang benar.Antara konsep dalam sains adalah hukum, sebab dan akibat.Dalam hal ini, sains dan Islam sama-sama berpegang kepada prisnsip bahawa ala mini adalah bersifat konseptual iaitu sesuatu yang boleh difahami dan dimengertikan. Bidang sains sendiri belum menemui kebenaran yang sejati dan hakiki. Tradisi Islam adalah untuk melahirkan para sainstis berteknologi muslim yang beriman dan berahklak dan Islam menolak kemajuan teknologi tanpa akhlak dan sains yang menolak spiritual. Sains dalam pandangan Barat beranggapan sumber wahyu tidak diperlukan berasaskan kepada prinsip logos dan mitos.Logos adalah satu penemuan yang paling ampuh hasil dari eksperimen manakala mitos pula umpama khayalan yang tidak wujud dan tidak dapat dibuktikan secara tepat dan konkrit. 6
 • 7. Sains Teknologi dan Kejuruteraan Dalam Islam 1.1 AA203 Memahami Sains Teknologi Dan Kejuruteraan Menurut Islam 1.1.1 Menyatakan maksud sains teknologi dan kejuruteraan daripada aspek bahasa dan keilmuan Islam. Definisi Sains dari Aspek Bahasa dan Istilah SAINS DARI ASPEK BAHASA DAN ISTILAH  Daripada perkataan Inggeris iaituscience. Juga berasal daripada perkataan scio, scire atau scientia (dari bahasa Latin) yang bermaksud pengetahuan.  Sains mengikut Encarta Encyclopedia ialah, “Systematized knowledge in any field, but applied usually to the organization of objectively verifiable sense experience.”  Sains dalam skop yang luas bermaksud ilmu-ilmu yang diperoleh secara sistematik berdasarkan pengalaman deria yang dapat dibuktikan secara objektif.  Boleh didefinisikan sebagai satu ilmu yang dihasilkan melalui proses cerapan (iaitu analisis dengan menggunakan panca indera) serta fahaman yang lahir daripadanya.  Sains adalah satu huraian secara sistematik tentang fenomena tabi’i atau alam semula jadi yang melibatkan penggunaan intelek di samping kaedah yang dapat diukur (kuantitatif).  Sains adalah satu huraian secara sistematik tentang fenomena tabi’i atau alam semula jadi yang melibatkan penggunaan intelek di samping kaedah yang dapat diukur (kuantitatif).  Kajian yang rasional dan emprikal yang mana tiada kaitan dengan wahyu, intuisi, emosi dan perkara-perkara agama.  Sains terbahagi kepada tiga bahagian iaitu :1. Sains Tulen atau Sains Tabi’i 2. Sains Gunaan (Teknologi dan Kejuruteraan) 3. Sains Sosial (Tabiat Manusia) 7
 • 8. Sains Teknologi dan Kejuruteraan Dalam Islam AA203 Definisi Sains dari Aspek Keilmuan Islam SAINS DARI ASPEK KELIMUAN ISLAM  Sains Islam berasaskan wahyu dan akal. Menjadikan wahyu sebagai sumber rujukan tertinggi kerana wahyu datang daripada kuasa tanpa batas sedangkan akal adalah satu perkara yang terbatas.  Sains dalam Islam adalah sains yang berkonsepkan tauhid yang mana ianya tunduk kepada prinsip-prinsip yang ditetapkan Allah melalui rasul-Nya.  Ia adalah satu maklumat atau fakta yang didapati menerusi penyelidikan dan penemuan yang mengunakan kaedah-kaedah tertentu tidak bercanggah dengan syarak untuk mencari fakta atau bukti bagi menjelaskan sesuatu kebenaran.  Dikaitkan dengan cabang ilmu pengetahuan yang sistematik, yang bertolak dari sesuatu sebab dan akibat yang boleh diuji dan dikaji kebenarannya.  Menggabungkan unsur metafizik (ketuhanan) dan fizik, ilmu aqli dan naqli, ilmu intelek dan ilmu wahyu.  Sains Islam berasaskan nilai, neutral dan objektif.  Sains dalam Islam merangkumi 3 kategori utama iaitu:- Sains Propaedeutik • Melibatkan kemahiran seperti membaca, menulis, ilmu pengetahuan, timbangan, pertanian, biografi dan sejarah. • Sains ini adalah satu bidang yang yang sama Sains Syariah Sains Falsafah dengan ilmu agama pada hari ini. • Bidang yang termasuk adalah ilmu tajwid, hadith, syariah, tafsir, dan lain-lain. • Merangkumi 4 bahagian utama. • Merangkumi bidang matematik propaedeutik, logik, sains tabi’ie dan matematik tabi’ie. 8
 • 9. Sains Teknologi dan Kejuruteraan Dalam Islam i. AA203 Definisi Teknologi dari Aspek Bahasa : TEKNOLOGI DARI ASPEK BAHASA DAN ISTILAH       Perkataan technology berasal dari perkataan Greek (technología), dari perkataan Yunani (téchnē), yang bermaksud seni, kemahiran, rekaan.(Hairudin Harun, 2007 : 2) Teknologi adalah satu sains gunaan di mana ilmu sains itu digunakan bagi mencapai matlamat atau tujuan yang praktikal. Secara etimologinya, teknologi berasal dari dua kata bahasa Yunani iaitu ‘techne’ dan ‘logos’. ‘Techne’ adalah seni (art), kerja tanganatau keterampilan.Teknobermaksud kemahiran teknik atau hasil kerja. Logos bermaksud wacana atau kata-kata sistematis. Teknologi boleh merujuk kepada pertama; penggunaan kaedah-kaedah dan teknik-teknik pembuatan barang atau perkhidmatan yang dihasilkan melalui rekaan sains untuk menyelesaikan masalah. Kedua; teknik-teknik yang meliputi kaedah, bahan-bahan, peralatan dan proses-proses untuk menyelesaikan masalah. Ketiga; penggunaan sumber-sumber seperti pengetahuan, kemahiran, proses, teknik, peralatan dan bahan untuk menyelesaikan masalah. Ini bermakna teknologi adalah aplikasi pengetahuan sains yang boleh memberi manfaat dan penyelesaian terhadap sesuatu masalah yang dihadapi oleh dalam kehidupan seharian.  Dari istilah; teknologi adalah ilmu pengetahuan dan tindakan yang bersistem dan biasanya dikaitkan dengan proses industri.  Kesimpulannya, ialah ilmu yang berbentuk praktikal atau teknikal yang membolehkan manusi membuat sesuatu perubahan yang bemanafaat ke atas alam tabi’i. Robert E. McGinn membahagikan teknologi kepada empat maksud iaitu : a. Teknologi sebagai teknik-teknik  Teknologi selalunya dirujuk sebagai produk-produk material buatan manusia atau segala rekaannya. b. Teknologi sebagai satu teknologi c. Teknologi sebagai satu bentuk aktiviti kebudayaan manusia. d. Teknologi sebagai satu perusahaan kemasyarakatan yang menyeluruh. 9
 • 10. Sains Teknologi dan Kejuruteraan Dalam Islam ii. AA203 Definisi Teknologi dari Aspek Keilmuan Islam : TEKNOLOGI DARI ASPEK KEILMUAN ISLAM   Teknologi dalam Islam satu cabang ilmu praktikal untuk mencapai tujuan praktikal sebenar, bertunjangkan tauhid kepada Allah, seimbang antara satu sama lain, terlaksana mengikut sistem etika Islam yang mengutamakan keadilan dan dipertanggungjawabkan kepada manusia sebagai khalifah Allah untuk menggunakan alam tabi’i dengan baik. (Wan Ramli Wan Daud, 1991) Dalam sejarah sains Islam, istilah yang bertepatan dengan teknologi ialah istilah ‫‘صناعة‬sina’ah’ yang bermaksud ilmu gunaan.  Pengetahuan yang berhubung dengan teknik menggunakan pengetahuan sains.  Bertujuan memberi kemudahan dan kemakmuran kepada manusia.  Teknologi dalam Islam adalah berbentuk teknologi yang memberi manfaat iaitu tanpa unsur kerosakan dan tidak terkeluar daripada etika serta prinsip-prinsip dasar Islam.  Teknologi satu pengetahuan kemahiran yang memberikan fokus kepada cara menggunakan ciptaan sains untuk membantu kehidupan manusia mengabdikan diri kepada Allah SWT.  Ia merujuk kepada dua kemahiran iaitu :  Kemahiran dalam bidang pembuatan atau pengeluaran.  Kemahiran dalam bidang arkitek dan kejuruteraan. iii. Definisi Kejuruteraan dari Aspek Bahasa : KEJURUTERAAN DARI ASPEK BAHASA DAN ISTILAH  Kejuruteraan termasuk dalam bidang sains gunaan (applied science) yang berkaitan dengan teori asas dengan mereka bentuk sesuatu hasil keperluan dan kegunaan yang boleh memberi khidmat kepada manusia.  Kejuruteraan juga bermaksud proses mereka bentuk teknologi dengan kaedah yang paling efisyen. 10
 • 11. Sains Teknologi dan Kejuruteraan Dalam Islam iv. AA203 Definisi Kejuruteraan dari Aspek Keilmuan Islam : KEJURUTERAAN DARI ASPEK KEILMUAN ISLAM  Kejuruteraan adalah satu disiplin ilmu yang berkaitan dengan kepandaian untuk menggunakan teknologi secara efisyen bagi tujuan kebaikan manusia.  Kejuruteraan dalam Islam digunakan untuk membantu manusia dalam memenuhi tugas khalifah secara lebih berkesan. CIRI-CIRI SAINS ISLAM Ciri-ciri Huraian 1. Menerima wahyu sebagai sumber ilmu.  Kajian sains dalam Islam bersumberkan wahyu dan akal.  Merujuk kepada ayat al-Quran dan As-Sunnah sebagai satu sumber untuk menrangkan tentang alam tabi’i dan sifat-sifatnya.  Kaedah penyelidikan melalui ilmu saintifik. (al-Quran dan Hadith) Ciri Keagamaan 2. Sains bersifat Rabbani  Adanya peranan Allah dalam kewujudan dan proses alam dan konsep kausaliti (sebab dan musabab)  Dikaitkan dengan prinsip-prinsip dan hukum Islam.  Tujuan terakhir keputusan sains adalah untuk mencari pembuktian kebenaran Allah SWT. 3. Sains sebagai cara untuk mengabdikan diri kepada Allah SWT.  Penyelidikan mengandungi nilai ibadah.  Mengkaji, memerhati dan mencerap segala ciptaan Allah adalah sebagai ibadah kepada Allah SWT.  Menelti dan mengkaji kebesaran ciptaan Allah salah satu wasilah pengabdian diri kepada Allah SWT. 11
 • 12. Sains Teknologi dan Kejuruteraan Dalam Islam AA203 4. Terikat dengan batas-batas hukum dan etika Islam.  Terikat dengan batas hukum dan etika Islam.  Sainstis dan teknokrat yang berjaya adalah mereka yang mematuhi segala suruhan dan meninggalkan larangan serta menyeru kebaikan.   Ciri Saintifik   Sains Islam menggunakan kaedah emperikal yang diperkenalkan oleh Islam sejak abad ke7 Masihi lagi. Adanya formula dan alat-alatan yang berbentuk klinikal. Menggunakan kaedah sintesis ke atas sumber-sumber tamadun yang terdahulu. Bentuknya sejagat yang melibatkan pelnagai bangsa, agama, bahasa, tamadun, wilayah, zaman dan sebagainya.  Sains Islam bersifat universal atau sejagat kerana bukan sahaja dihasilkan oleh Muslimtetapi juga non-Muslim.   Tidak memisahkan cabang-cabang ilmu. Tanggungjawab fardu ain dan fardu kifayah yang bersepadu. Kajian yang bersifat menyeluruh. Kajian alam fizik tidak terpisah dengan metafizik. Tidak terpisah daripada kepercayaan kepada Allah SWT kerana keimanan kepada Allah SWT dijadikan sebagai asas kajian. Ciri Universal Ciri Sepadu     Ciri Harmoni  Tidak terdapat percanggahan antara sains dan agama. Kajian yang dijalankan menuju kepada matlamat yang sama iaitu pengabdian diri kepada Allah SWT. 12
 • 13. Sains Teknologi dan Kejuruteraan Dalam Islam AA203 1.1.2 Menyatakan Peranan Sains Teknologi dan Kejuruteraan Peranan Sains Teknologi dan Kejuruteraan Dalam Islam 1. Membantu Manusia Mengenali Allah Sebagai Pencipta Alam.  Ayat al-Quran banyak menyebut dan menggalakkan kita manusia untuk berfikir, menyelidik dan mengkaji. Penyelidikan Islam adalah berasaskan kepada wahyu Allah membawa setiap kajian ke arah satu kepuasan yang telah ditentukan iaitu dengan menunjukkan tanda-tanda kekuasaan Allah yang menjadikan segalanya.  Kewujudan alam ini adalah sebagai tanda kewujudan dan kebesaran pencipta.Firman Allah SWT dalam Surah ‘Ali ‘imran yang bermaksud: “Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda (kekuasaan, kebijaksanaan dan keluasan rahmat Allah) bagi orang-orang yang berakal”. (Surah ‘Ali ‘Imran : 190)  Islam menetapkan sebarang perkara yang melibatkan kajian sains hendaklah berada dalam kerangka dan panduan syariat bagi tujuan kebaikan manusia dan keredhaan Ilahi.  Dapatan sains Islam menjadikan saintis lebih dekat kepada Allah SWT, sebaliknya dapatan sains Barat lebih menjadikan manusia bongkak dan jauh daripada Allah SWT.  Teknologi dan kejuruteraan Islam lebih mendidik hati dan fikiran manusia tentang keagungan Allah SWT melalui kecanggihan ciptaan manusia, Sementera teknologi dan kejuruteraan Barat sekadar untuk menunjukkan kehebatan daya fikir manusia untuk kepentingan diri. 13
 • 14. Sains Teknologi dan Kejuruteraan Dalam Islam 2. AA203 Membantu Manusia Supaya Bertafakkur.  Penyelidikan sains teknologi dalam Islam akan membawa seseorang kepada sifat-sifat tafakkur dan memberi kesedaran kepada manusia melalui penggunaan akal.  Penyelidikan sains melalui wahyu-wahyu membawa kepada penerimaan kebesaran Allah SWT seperti yang dijelaskan dalam AlQuran surah Al-Baqarah iaitu : Maksudnya : “Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang belayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu Dia hidupkan bumi sesudah mati (kering)-nya dan Dia sebarkan di bumi itu segala jenis haiwan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi; sungguh terdapat tanda-tanda (keesaan dan kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan” (Surah Al-Baqarah : 164) 3. Membantu Pelaksanaan Syariat  Kajian sains dan teknologi dalam Islam adalah didorong oleh kepentingan dalam pelaksanaan syariat Islam.  Pelaksanaan syariat akan berjalan lancar jika sekiranya masyarakat Islam membangunkan peraturan perhubungan antara mereka.  Kepentingan untuk mengatur beberapa hubungan ini boleh dilihat kepada hubungan manusia dengan Allah SWT, hubungan manusia sesama manusia serta hubungan manusia dengan alam. 4. Supaya manusia mampu menentukan dan membuat ramalan akan sesuatu perkara.  Menentukan tarikh dengan melakukan pencerapan iaitu mencerap bulan akan dapat memberi ketentuan contohnya dalam tarikh awal puasa, tarikh awal bulan dan lain-lain.  Manusia dapat menggunakan akalnya dengan pengetahuannya untuk meramal sesuatu perubahan cuaca. 14
 • 15. Sains Teknologi dan Kejuruteraan Dalam Islam 5. AA203 Supaya manusia dapat berkarya dan berinovasi.  Dengan mengkaji alam ini, manusia akan dapat menghasilkan sesuatu karya dan mencipta sesuatu hasil daripada kajiannya. 6. Dapat membantu manusia dalam memenuhi keperluan material dan kehidupan seharian yang diperlukan.  Dapat memenuhi keperluan asasi seperti makanan, tempat tinggal, pakaian, pendidikan, perubatan, pengangkutan dan lain-lain.  Menjadikan kehidupan manusia selesa.  Memenuhi keperluan dharuriyat dan hajiyat manusia itu sendiri. 1.1.3 Menyatakan Impak/Kesan Sains Teknologi dan Kejuruteraan Jika kita lihat, sains, teknologi dan kejuruteraan sebenarnya tidak boleh dipisahkan antara satu sama lain. Ilmu ini juga sebenarnya mempunyai perkaitan dengan dunia Islam silam dan hari ini. Kemajuan teknologi kini adalah sebahagian daripada matlamat kepentingan hidup seseorang manusia yang akan dapat memperkukuhkan keimanannya terhadap Allah SWT Dalam hal ini, kita tidak nafikan bahawa sains teknologi dan kejuruteraan sangat penting kepada kita terutama pada dunia hari ini. Namun, ianya juga terdapat impak lain dalam kemunculan sains, teknologi dan kejuruteraan ini. 15
 • 16. Sains Teknologi dan Kejuruteraan Dalam Islam A. AA203 IMPAK PENGABAIAN SAINS DAN TEKNOLOGI KE ATAS UMAT ISLAM Bidang Bidang Sosial Bidang Ekonomi Bidang Politik Huraian  Umat Islam akan ketinggalan jauh berbanding umat dan bangsa lain yang lebih maju.  Maruah umat Islam akan dipandang hina di mata agama lain dan umat Islam akan diperkotak-katikkan oleh bangsa lain.  Umat Islam akan menjadi satu umat yang suka bergantung kepada kuasa asing.  Kebanyakan penguasaan bidang ekonomi dakan diterajui oleh bangsa asing dan penguasaan teknologi juga didominasi oleh bangsa asing.  Umat Islam akan ditindas dan seterusnya dijajah oleh bangsa dan agama lain.  Umat Islam menjadi satu umat yang tidak pandai berdikari memimpin negaranya sendiri  Bidang Pendidikan     Bidang Sains, Teknologi dan Kejuruteraan   Penerapan dan pelaksanaan sains teknologi dan kejuruteraan akan terpisah dari nilai-nilai agama yang sebenar. Unsur-unsur kesepaduan ilmu dengan agama sudah tidak wujud lagi. Pelaksanaan sistem pendidikan yang dilaksanakan adalah secara dualisme. Umat Islam akan bergantung kepada sains dan teknologi barat yang mana akan menimbulkan masalah kepada umat Islam sendiri. Contohnya hari ini umat Islam sendiri bergantungkepada dunia teknologi barat seperti penggunaan internet, telefon bimbit dan lain-lain peralatan teknologi terkini. Memberi keuntungan yang besar kepada dunia teknologi barat sendiri. Umat Islam semakin mundur dan malas untuk mencipta sesuatu teknologi baru yang boleh digunakan oleh sejagat. 16
 • 17. Sains Teknologi dan Kejuruteraan Dalam Islam B. AA203 KEBAIKAN DAN KEBURUKAN SAINS TEKNOLOGI DAN KEJURUTERAAN TERHADAP UMAT ISLAM. Bidang / Aspek Pertahanan Teknologi maklumat Bio-teknologi Kebaikan  Mampu melindungi negara dari serangan musuh-musuh. Contohnya dengan penciptaan senjata dan kelengkapan perang.  Membolehkan semua lapisan masyarakat mendapat maklumat dengan begitu mudah.  Jalan dakwah terbuka luas (alternatif medan dakwah)  Maklumat dapat dicapai dengan pantas dan dapat berhubung antara satu sama lain tanpa sempadan.  Mampu menghasilkan makanan ubah suaian genetik (Genetically Modified Food) yang mempunyai cirri-ciri terbaik seperti tahan lama, sedap dan bermutu.  Teknik dan teknologi pertanian mengalami transformasi.  Membantu meningkatkan produktiviti.  Membantu dalam penghasilan baka, benih, Keburukan  Membawa kepada kemusnahan dunia termasuklah alam sekitar, dan juga nyawa yang terkorban.  Menyebabkan rusuhan berlaku  Menyebabkan tamakkan kuasa berlaku.  Muda mudi terpengaruh dengan kelebihan teknologi ini.  Teknologi mengabaikan nilai-nilai murni.  Berlakunya pencerobahan maklumat ‘penggodam’ .  Pengubahsuaian terhadap sesuatu fakta atau gambar akan berlaku.  Berlakunya kegiatan seks melalui internet sahaja.  Sumber genetik yang digunakan untuk mengubah suaian makanan mengandungi bahan yang dilarang dalam syarak.  GMF memberi kesan terhadap kesihatan manusia kerana mengandungi bendasing yang tidak diketahui kesan buruknya. 17
 • 18. Sains Teknologi dan Kejuruteraan Dalam Islam AA203 dan racun dalam sektor pertanian.  Memberi pengetahuan baru kepada manusia. Pengklonan  Banyak kelebihannya dalam membantu mengatasi pelbagai penyakit. Perubatan (Stem Cell)  Menggantikan peranan kabel dengan fiber optik untuk bidang komunikasi dan perindustrian.  Maklumat yang dihantar adalah lebih cepat dan tepat serta meminimumkan kehilangan data. Teknologi laser  Disalahgunakan oleh pihak tertentu.  Menyimpang dari landasan agama yang sebenar kerana menyalahi apa yang telah Allah ciptakan mengikut fitrah.  Penggunaan “embryonic stem cell” bakal disalahgunakan juga untuk kegunaan pengklonan manusia.  Penyelewengan penggunaan akan berlaku.  Mudah diubahsuai oleh mereka yang mahir dan pakar. 1.1.4 Membincangkan Pencapaian Tamadun Islam dalam Sains Teknologi dan Kejuruteraan 1.1.4.1 Keperluan Untuk Mengkaji Sejarah Dalam Islam Dalam Al-Quran telah menjelaskan dan menunjukkan betapa pentingnya sejarah dan hubungannya engan kewujudan sesebuah tamadun manusia melalui terdahulu.Kisah peristiwa-peristiwa yang dipaparkan dan serta contoh-contoh diceritakan dalam umat Al -Quran sebenarnya adalah satu peristiwa yang benar-benar berlaku dan perlu dijadikan pengajaran kepada kita pada hari ini. 18
 • 19. Sains Teknologi dan Kejuruteraan Dalam Islam AA203 Antara perisitwa sejarah yang banyak disebut oleh Allah SWT dalam Al-Quran dianggarkan sebanyak 1,000 ayat mengenai kisah-kisah nabi terdahulu dan rasul sebelum ini seperti menceritakan hebatnya kerjaan Thamud, Kaum ‘Ad, Kaum Madyan dan juga mengenai keingkaran Firaun laknatullah. Tujuan dan matlamat utama kisah-kisah dan peristiwa tersebut dalam AlQuran adalah:Tujuan Huraian Supaya manusia menjadikan Firman Allah SWT yang bermaksud: contoh dan teladan aras apa “Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka yang berlaku terdapat pengajaran bagi orang yang berakal”. (Surah Yusuf: 111) Mengesahkan bahawa Al- Umat manusia sekarang selalu ingin Quran itu adalah kalam Allah kepada bukti. Jadi, segala kisah yang berlaku dalam Al-Quran adalah untuk mengesahkan bahawa Al-Quran adalah satu kitab yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Satu kaedah untuk manusia Kisah dan peristiwa yang berlaku adalah berfikir. untuk mendidik dan salah satu daripada kaedah untuk mengajak manusia berfikir. Untuk membenarkan janji baik Segala peristiwa yang berlaku adalah untuk dan janji buruk dari Allah membuktikan bahawa segala apa yang SWT. dijanjikan Allah adalah perkara yang benar. 1.1.4.2 Sejarah Sains dan Teknologi Zaman Nabi Sebelum Ini Al-Quran banyak menceritakan kisah dan peristiwa-peristiwa yang berlaku pada zaman nabi terdahulu dan umat-umat sebelum ini.Tujuan Allah menceritakan cerita-cerita tersebut adalah sebagai pedoman dan panduan kepada manusia pada hari ini. Berikut adalah antara kisah yang terdapat dalam Al-Quran berkenaan dengan sejarah umat terdahulu. 19
 • 20. Sains Teknologi dan Kejuruteraan Dalam Islam Kisah Nabi Kisah Nabi Adam a.s Kisah Nabi Idris a.s Kisah Nabi Nuh a.s AA203 Huraian  Merupakan nabi dan juga manusia pertama bergelar khalifah Allah SWT. Adam dijadikan oleh Allah setelah Allah menjadikan dunia dan Adam tidak mempunyai apa-apa pengetahuan sehinggalah Allah mengajarnya melalui malaikat Jibril.  Firman Allah yang bermaksud :“dan Dia telah mengajarkan Nabi Adam akan segala nama benda-benda dan gunanya, kemudian ditunjukkannya kepada malaikat lalu ia berfirman:Terangkanlah kepada-Ku nama benda-benda ini semuanya jika kamu golongan yang benar”.  Dalam Al-Quran hanya terdapat dua ayat sahaja yang menceritakan kisah Nabi Idris iaitu dalam Surah Maryam yang bermaksud: “Dan ceritakanlah (hai Muhammad pada smereka kisah) Idris (yang tersebut) dalam alQuran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi. Dan Kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi” (Surah Maryam : 56-57)  Keturunan ke-6 dari Nabi Adam dan orang yang pertama menulis menggunakan pena dan mengenakan baju yang berjahit. Bahkan orang yang mula-mula menggunakan kulit sebagai pakaian. (Ab. Aziz Ismail, 2008:15)  Nabi ke-4 selepas Nabi Adam, Syith dan Nabi Idris a.s.  Menyampaikan dakwah selama 950 tahun tetapi ditolak oleh kaumnya.  Akibat keingkaran kaumnya, Allah memerintahkan agar Nabi Nuh membina kapal untuk menyelamatkan diri apabila musim banjir melanda kelak.  Beliau juga pakar dalam bidang sains, matematik dan teknologi logam. 20
 • 21. Sains Teknologi dan Kejuruteraan Dalam Islam Kisah Nabi Ibrahim a.s Kisah Nabi Daud a.s Kisah Nabi Sulaiman a.s AA203  Putera kepada Azar seorang menteri kepada raja Namrud dan seorang ahli bintang.  Nabi Ibrahim juga pakar mengenai perjalanan cakerawala di langit.  Firman Allah dalam Surah al-An’am yang bermaksud : “dan demikianlah Kami perlihatkan kepada Ibrahim tanda-tanda keagungan Kami yang terdapat di langit dan di bumi, supaya menjadilah ia daripada orang-orang yang penuh yakin ”.  Daud bin Yisya adalah keturunan ke-13 dari Nabi Ibrahim yang tinggal di Baituleham.  Allah mengurniakan ketelitian, kebijaksanaan ilmu pengetahuan serta kesempurnaan ilmu.  Antara kepakaran beliau adalah teknologi dalam pembuatan baju besi.  Allah mengajar baginda cara-cara membuat baju besi untuk kegunaan peperangan.  Firman Allah dalam surah al-Anbiya’: 80 yang bermaksud: “Dan telah Kami ajarkan kepada Daud membuat baju besi untuk kamu, dalam peperangan…” (Surah al-Anbiya:80)  Allah mengurniakan kepada Nabi Sulaiman yang sangat memahami semua bahasa termasuklah bahasa haiwan.  Nabi Sulaiman juga merupakan Nabi yang mempunyai kerajaan yang banyak termasuklah pemerintahannya meliputi jin yang mana Allah memudahkan golongan itu bekerja dengan Baginda.  Allah berfirrman dalam surah Saba’ yang bermaksud: “Dan Kami kurniakan kepada Nabi Sulaiman kuasa menggunakan angin untuk perjalanannya adalah menyamai perjalanan biasa sebulan; dan Kami alirkan baginya mata air dari tembaga; dan Kami mudahkan sebahagian dari jin untuk bekerja di hadapannya dengan izin Tuhannya dan sesiapa dari jin itu yang menyeleweng dari perintah Kami, Kami akan merasakannya (pukulan) dari azab neraka. (Surah Saba’: 12) 21
 • 22. Sains Teknologi dan Kejuruteraan Dalam Islam 1.1.4.3 AA203 Teknologi Kaum Terdahulu dan Pengajaran Daripada Peristiwa Yang Berlaku Kaum Terdahulu Teknologi  Pakar dalam membina Balasan  Allah telah membinasakannya bangunan yang tinggitinggi tiangnya. Kaum ‘Ad (Kaum Nabi Hud) kerana ingkar kepada perintah Allah SWT.  Membinasakan bangunan-  Merupakan kaum yang sangat kuat dan kukuh dari segi bangunan yang tinggi itu.  Allah membinasakan mereka dengan ribut kencang. pemerintahannya.  Kepakaran dalam  Mereka telah dibinasakan oleh memahat batu-batu besar dan dapat dilihat Kaum Thamud (Kaum Nabi Soleh) Allah SWT dengan satu letusan suara yang sangat di lembah (Wadil-Qura menggemparkan pada waktu iaitu tempat tinggalnya) pagi.  Mereka telah dibinasakan dengan petir yang sangat dahsyat.  Kepakarannya pada masa itu adalah Teknologi Firaun  Negeri mereka dibinasakan.  Kaum ini telah menguasai bangunan- ditenggelamkan oleh Allah bangunan yang handal SWT akibat kesombongan dan dan kukuh. keingkaran mereka. 22
 • 23. Sains Teknologi dan Kejuruteraan Dalam Islam 1.1.4.4 AA203 Sejarah Sains dan Teknologi Zaman Rasulullah SAW dan Zaman Kerajaan Islam. Kronologi Zaman Pencapaian    Zaman Rasulullah SAW    Zaman Khulafa’ Ar-Rasyidin   Zaman Kerajaan Umayyah     Zaman Kerajaan Abbasiyyah    Zaman Kerajaan Islam di Andalus Meletakkan asas dalam sains dan teknologi. Sains yang berdasarkan ayat-ayat al-Quran. Rasulullah SAW sering mengubati pesakit dengan membaca ayatayat al-Quran. Sains Islam bertapak di Madinah dan Mekah. Menuntut manusia mengkaji tentang manusia, haiwan, tumbuh-tumbuhan dan lain-lain. Perluasan wilayah sehingga ke Romawi dan Parsi. Zaman pertembungan sains Islam dengan Yunani, Parsi dan Romawi. Perkembangan ilmu sains sudah mula meluas. Terciptanya beberapa teknologi seperti perkapalan, alat peperangan & pertanian. Munculnya Pusat Sains Islam di Baghdad. Wujudnya aktiviti penMaksudnya secara besar-besaran. Munculnya Baitul Hikmah dalam kegiatan sains dan teknologi. Munculnya cendekiawan muslim yang ramai. Wujudnya institusi sains seperti balai cerap dan hospital. Pusat-pusat sains dan intelektual muncul di kota-kota seperti Cordova, Granada, Seville. 23
 • 24. Sains Teknologi dan Kejuruteraan Dalam Islam 1.1.4.5 AA203 Pencapaian Sains Teknologi Dan Kejuruteraan Dalam Islam Sumbangan Sarjana Islam Tokoh Islam Sumbangan Al-Razi (865 – 925M) - Nama sebenarnya adalah Muhammad bin Zakaria alRazi dalam Barat disebut Rhazes. - Lahir di Ray berhampiran dengan Taheran Parsi.  Tokoh perubatan Islam  Karyanya : Kitab al-Hawi, dan yang paling terknenal adalah Kitab Tib alMansur dan Kitab al-Tib al-Ruhani.  Sumbangannya adalah mengenal pasti perbezaan penyakit cacar dan campak. Al-Khawarizmi (780 – 850M) - Nama sebenarnya Muhammad ibn Musa alKhawarizmi. - Dianggap sebagai bapa alJabar.  Tokoh matematik dan tokoh algebra.  Karyanya diterjemahkan ke dalam bahasa Latin pada 1120M dengan judul De Numero Idorom.  Antara karya yang terkneal adalah alJami’ Wa al-Jabar dan Kitab alMukhtasar fi Hisab al-Jabr wa alMuqabalah.  Sumbangannya dalam bidang geometri ialah memperkenalkan konsep segitiga sama, mengira luas segitiga, segiempat dan bulatan serta memperkenalkan algebra.  Turut berperanan dalam bidang mekanikal tentang bagaimana menentukan ketumpatan spesifik dan berat kegravitian (tarikan bumi dan keapungan).  Merupakan penyumbang kepada bidang astronomi dengan membuat beberapa jadual perjalanan matahari yang dikenali dengan namaZij.  Jadual ini digunakan sebagai rujukan kepada pusat pengajian di Timur dan Barat.  Antara buku beliau adalah Kitab alRakhamah, Kitab Zij al-Awwal, Kitab Zij al-Thani dan lain-lain. 24
 • 25. Sains Teknologi dan Kejuruteraan Dalam Islam Ibn Sina (370 – 480H / 980 – 1037M) - Nama sebenar adalah Abu Ali Hussain bin Abdullah bin Sina. - Dilahirkan di Afshina berhampiran Bandar Bukhara. - Di Barat dikenali dengan namaAvicenna. - Diikenali dengan nama tokoh perubatan agung dalam dunia Islam dan juga di Barat dikenali sebagai ‘al-Sheikh al-Rais’ atau ‘Prince of Physicians’. Al-Zahrawi (936 – 1013M) - Nama sebenarnya Abu Qasim al-Zahrawi. - Di Barat dikenali dengan nama Abu Casis. Al-Battani (858 – 929M) - Nama sebenarnya adalah Muhammad ibn Jarir Sinan Abu Abdullah al-Battani dan dilahirkan di Battan. - Di Barat dikenali dengan namaAlbategannius. AA203  Tokoh perubatan Islam yang agung.  Karyanya yang terkenal adalah Qanun fi al-Tibb (Canon of Medicine).  Qanun fi al-Tibb mengandungi 5 buku dan merupakan enskiopedia perubatan.  Sumbangannya adalah menganalisa pelbagai jenis penyakitdan telah menjadi doktor kepada beberapa khalifah al-Gurgan, Hamadan dan Isfahan.  Juga orang pertama yang menemui ubat bius.  Juga turut menyumbangkan kepada bidang mekanikal.  Tokoh pembedahan dan pakar bedah serta pernah berkhidmat sebagai doktor di istana al-Hakam II.  Karya beliau dalam bidang bedah ialah Kitab al-Tasrif.  Beliau menghasilkan karya mengenai penyediaan dadah daripada tumbuhan, mineral dan haiwan dengan nama Latinnya ialah Liber Servitoris.  Antara sumbangan lain adalah mencipta teknik pembedahan dan mencipta alat pembedahan.  Tokoh matematik dan astronomi.  Beliau memperkenalkan teorem tangent, kotangen, sinus dan kosinus serta menghasilkan sifir kotangen.  Karya beliau adalah Kitab al-Zij iaitu menerangkan tulisan kritis yang membetulkan pelbagai kesilapan dalam takwim pada masa itu.  Karyanya yang lain adalah Kitab alMa’rifat Matali al-Buruj fi Ma Baina Arba’ al-Falak, Risalah fi Miqdar, Tahqiq al-Ittisalat dan lain-lain.  Sumbangan beliau adalah dalam 25
 • 26. Sains Teknologi dan Kejuruteraan Dalam Islam   Ab Rahman 986M) al-Sufi (903 –     Jabir Ibn Hayyan (750 – 803M) - Di Bar dikenali dengan namaGeber. - Dianggap sebagai ‘Bapa Kimia Arab’ dilahirkan di Kufah.      AA203 bidang trigonometri iaitu mengemukakan kaedah pengiraan astronomi secara trigonometri. Sumbangan beliau adalah memulakan pencerapan terhadap bintang sejak tahun 264H sehingga tahun 306H. Kejayaannya beliau berjaya dalam menyiapkan jadual gerhana matahari. Tokoh dalam bidang astronomi. Orang pertama menulis mengenai astronomi. Berjaya mengkatalogkan lebih daripada 1000 jenis bintang. Memperkenalkan nama-nama bintang iaitu al-ghurab (al-gorab), alDabara (adbera), Agrab (acrab), alAdi (al-Gedi), al-Tair (Altair), dan Dhanah (Deneb). Tokoh Kimia Islam. Teori kimia beliau adalah logam seperti timah, timah hitam, besi dan suasa (gangsa) boleh bertukar menjadi emas dan perak melalui proses menggunakan bahan-bahan Kimia seperti cinnaban (sulphide of mercury), arsenik oksid dan sebagainya. Antara karyanya adalah Kitab Ustuqus al ‘As al-Awwal ila alBaramikah, Kitab Tafsir al-Ustiqus alWahid al-Kabir, Kitab al-Rukn dan lain-lain. Sumbangannya adalah pengasas kepada kaedah penghabluran, penyulingan, pemejalwapan dan penyejatan. Sumbangan lain mencipta peralatan bagi kardah-kaedah ini dan memperkenalkan istilah kimia dan digunakan di Eropah iaitu alkali, antimoni, alembik (anbique), dan alchemy. 26
 • 27. Sains Teknologi dan Kejuruteraan Dalam Islam Al-Jahiz - Nama sebenarnya adalah Abu Uthman Amr ibn Bhar al-Jahiz dilahirkan di Bashrah. Hunain Ibn Ishaq. - Dilahirkan pada tahun 2921H di Bandar Hirah, Iraq. Abu Raihan al-Biruni (362 – 442H / 973 – 1051M) - Nama sebenarnya adalah Abu Raihan al-Biruni dilahirkan di luar Kota Khwarazm, bandar Khiva dalam tahun 362H / 973M. AA203  Tokoh terpenting dalam Sains Biologi.  Menyusun sebuah buku pengajian komprehensif dalam bidang Zoologi melalui kitabnya Al-Hayawan.  Kitab ini mengandungi jenis-jenis haiwan, perwatakan dan tabiat haiwan, penyakit-penyakit yang dihidapi oleh binatang serta caracara rawatannya.  Merupakan tokoh dalam bidang farmasi berasal dari agama Kristian.  Tokoh terulung ilmu perubatan dan mendahului tokoh perubatan yang lain.  Seorang yang genius dalam bidang penMaksudnya, mampu menguasai 14 bahasa antaranya bahasa Parsi, Yunan, Syiria, Arab dan lain-lain.  Sumbangan beliau dalam bidang perubatan yang sangat besar ialah mencipta istilah-istilah baru dalam ilmu tersebut.  Antara karya beliau adalah Kitab alAsr Maqalat al-‘Ayn, Kitab Masail Fi al-‘Ayn, Kitab al-Haman, Kitab alLaban dan lain-lain.  Tokoh astronomi  Menuntut ilmu di bawah seorang guru dan bimbingan Abu Nasr alMansur seorang ahli astronomi dan matematik yang pernah menulis syarahan ke atas buku Spherics karya Menelaus dan merupakan penuntut kepada Abu al-Wafa’.  Antara karyanya ialah al-Athar alBaqiy’ah, al-Hind, dan Kitab alTafhimim. 27
 • 28. Sains Teknologi dan Kejuruteraan Dalam Islam AA203 Tokoh-Tokoh Kejeruteraan Dalam Islam Yang Lain. 1) Al-Jazari dan Taqi ad Din - Berjaya membuat modifikasi kepada shaduf dan menerangkan kaedah penggunaannya dalam kitab-kitab karangan mereka. - Shaduf ini adalah alat mengangkut air untuk kegunaan bagi tujuan pengairan, perumahan, industri dan lain-lain. - Mesin yang telah dicipta telah digunakan di Sungai Yazid di Damascus di mana mesin ini berfungsi menerusi roda yang separuh terbenam dalam sungai dan akan berputar disebabkan oleh aliran sungai tersebut. - Taqi Ad Din menerangkan dalam kitabnya mengenai alat mengepam air menggunakan roda berskoop. 2) Banu Musa - Mencipta mesin yang menggunakan bantuan air dan angin. - Digunakan untuk memesin jagung, menghancurkan gula dan mengepam air. - Berjaya mencipta bejana automatik yang boleh mengisi bejananya sendiri. Gambar Jam Air Gajah Ciptaan Ilmuan Islam Gambar Jam Air Gajah yang telah yang asal. diubah suai 28
 • 29. Sains Teknologi dan Kejuruteraan Dalam Islam 1.1.4.6 AA203 Sumbangan Sains Teknologi Dan Kejuruteraan kepada Institusi Intelektual Islam Institusi intelektual Islam sangat memainkan peranan penting dalam pembinaan dan dalam membangunkan tamadun Islam.Antaranya : a. Universiti dan institusi pendidikan. o Wujudnya universiti-universiti di wilayah timur antaranya Univeristi al-Azhar, universiti di Andalus contohnya Universiti Granada, Univerisiti Cordova dan Universiti Seville. b. Perpustakaan o Wujudnya Baitul Hikmah yang didirikan oleh Khalifah Harun Ar-Rsyid di Baghdad. o Sumbangannya berjaya melahirkan golongan penterjemah yang mahir, menjadi agen penukaran budaya dan pemindahan teknologi, menerbitkan bahan penMaksudnya yang berkualiti dan berjaya menhghidupkan budaya ilmu. o o c. Menghimpunkan penterjemah dari pelbagai bangsa. Berjaya menginstitusikan ilmu pengetahuan. Hospital o Berperanan sebagai pusat pengajian dan penyelidikan perubatan, rawatan dan pusat latihan kejururawatan dan kedoktoran. o Berjaya mempelbagaikan kaedah rawatan terutama dalam spiritual, pencegahan, aromaterapi dan mengeluarkan penyakit. o Memperkenalkan kaedah pembedahan untuk penyakit- penyakit tertentu. o Berjaya menginstitusikan pusat rawatan iaitu hospital, hospital bergerak dan pusat kecemasan. o Memperkenalkan etika dalam profesion kedoktoran dan pusat pengajian perubatan yang lebih teratur. 29
 • 30. Sains Teknologi dan Kejuruteraan Dalam Islam d. AA203 Balai Cerap. o Berperanan sebagai pusat penyelidikan, pusat latihan pembelajaran astronomi dan pusat pengumpulan data. o Berjaya menggabungkan pelbagai disiplin ilmu dan pengkajian astronomi seperti matematik, trigonometri dan algebra. o Dapat menghubungkan manusia dengan Penciptanya, membuat pembetulan data-data yang kurang tepat dalam tamadun silam, mewujudkan kecenderungan mengkaji alam secara rasional dan emprikal serta menekankan kaedah penggunaan instrument dan cerapan untuk mengisahkan teori. e. Kejuruteraan Awam o Teknologi bangunan mempunyai kaitan rapat dengan bidang arkitek, berjaya menonjolkan teknologi senibina Islamyang mengkagumkan seperti Masjid al-Aqsa di Jurusalem dan juga Masjid Ummayad di Damascus yang dibina pada kurun ke-7 M. f. Teknologi Kejuruteraan Jalan Raya dan Jambatan. o Yang dikagumi adalah pembinaan jambatan Shahristan di Isfahan, Iran pada kurun ke-12M yang mempunyai pintu gerbang yang sangat banyak dan bersegmen. g. Kejuruteraan Hidrologi o Ketika pemerintahan Umar Abdul Aziz, beliau telah mengarahkan pembinaan terusan yang panjangnya 10 km untuk mengalirkan air Sungai Furat ke Bashrah sebagai punca air kerana berlakunya kemarau yang panjang. o Di Parsi pula, teknologi air bawah tanah telah dibina di sekeliling Bandar Isfahan dengan mengalirkan air daripada Sungai Zayandirud bagi kegunaan pertanian dan perumahan. 30
 • 31. Sains Teknologi dan Kejuruteraan Dalam Islam AA203 Aktiviti yang dicadangkan 1. Pelajar dikehendaki menjelaskan definisi sains teknologi dan kejuruteraan Islam menurut bahasa dan aspek kejuruteraan. 2. Pelajar diminta untuk menjelaskan dan menghuraikan peranan sains teknologi dan kejuruteraan Islamdan kemudian dikehendaki bentangkan dalam bentuk pembentangan (power point) atau pun dalam bentuk projek yang boleh dikaitkan dengan topik dan tajuk pada bab yang akan datang iaitu bab 3 dan bab 4. 3. Peranan dan keburukan sains teknologi dan kejuruteraan Islam berkenaan sains dan teknologi serta buktinya secara emprikal boleh dijadikan sebagai bahan dan tugasan pelajar. Kaedah Library Base Learning (LBL) 4. Pensyarah juga boleh mencadangkan kepada para pelajar untuk mencari sesuatu ciptaan dan sumbangan Ilmuwan Islam dalam bidang sains, teknologi dan kejuruteraan dalam Islam dan kaitkan dengan sumber-sumber dan fakta dari al-Quran dan al-Hadith kemudian dibentangkan di hadapan rakanrakannya di kelas. Kaedah Libaray Base Learning (LBL) dan Project Base Learning (PBL) 5. Pelajar juga dicadangkan untuk menonton video yang berkaitan dengan sains, teknologi dan kejuruteraan Islam sekurang-kurangnya 5 video yang berkaitan dalam kumpulan sekurangnya 3 orang sekumpulan dan bentangkan di hadapan kelas mengenai hasil dapatan mereka. 6. Pelajar juga dicadangkan untuk mencari dan membincangkan pencapaian tamadun Islam serta tokoh-tokoh ilmuwan Islam dalam bidang sains teknologi dan kejuruteraan Islam. 31
 • 32. Sains Teknologi dan Kejuruteraan Dalam Islam AA203 Bibliografi Abdullah Basmeih. (2001) Tafsir Pimpinan Ar-Rahman (Rumi), Kuala Lumpur : Darul Fikir Ab. Aziz Ismail. (2008). Beberapa Aspek Sauns dan Teknologi Dalam Islam, UiTM, Shah Alam: Penerbitan Universiti (UPENA) Hairudin Harun (2007). Cetakan Ke-3. Daripada Sains Yunani Kepada Sains Islam Peranan Dan Proses Penyerapan Sains Asing Dalam Pembentukan Sains Islam Klasikal. Kuala Lumpur : Penerbit Universiti Malaya. Kamarudin Abu Taib. (t.t). Teknologi dan Kejuruteraan. UKM, Bangi : Pengajian Umum. Mahyudin Hj Yahya. (1984). Pengertian Sejarah Islam dan Permasalahannya, Kuala Lumpur : Penerbit Saujana. Shahril Mohamad Zin (Penyunting), (1985). Pengenalan Tamadun Islam dalam Sains dan Teknologi, Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Sulaiman Nordin, (2005) Sains Menurut Perspektif Islam. Kuala Lumpur : Percetakan Dewan Bahasa dan Pustaka. Sulaiman Noordin. (1993). Sains, Falsafah dan Islam, UKM, Bangi : Pusat Pengajian Umum. ____________. (t.t). Al-Quran dan Sains. UKM, Bangi : Pusat Pengajian Umum. ____________. (t.t). Biologi. UKM, Bangi : Pusat Pengajian Umum. Zulekha Yusoff dan Asmak Hj. Ali, (2011) Cetakan ke-3. Ikhtisar Sains dan Teknologi Dalam Islam. UiTM, Shah Alam : Penerbitan Universiti (UPENA). 32
 • 33. Bab - 2 Wahyu Sebagai Sumber Sains Teknologi & Kejuruteraan Asnuurien Najma bt. Ahmad (PMM)
 • 34. Sains Teknologi dan Kejuruteraan Dalam Islam AA203 TOPIK 2 WAHYU SEBAGAI SUMBER SAINS TEKNOLOGI & KEJURUTERAAN Topik ini menjelaskan kedudukan sains serta fakta-fakta saintifik yang terkandung dalam al-Quran dan al-Hadis. Hasil Pembelajaran : CLO 2 : Menerangkan al-Quran dan al-Hadith sebagai sumber sains, teknologi dan kejuruteraan. 2.1 Memahami wahyu sebagai sumber sains, teknologi dan kejuruteraan. 2.1.1 Menjelaskan pengertian wahyu menurut Islam. 2.1.2 Menerangkan peranan wahyu menurut Islam. 2.1.3 Membincangkan wahyu sebagai sumber dalam bidang sains teknologi dan kejuruteraan. 2.2 Menjelaskan fakta-fakta saintifik dalam al-Quran dan al-Hadith. 2.2.1 Menjelaskan fakta-fakta saintifik dalam al-Quran. 2.2.2 Menjelaskan fakta-fakta saintifik dalam al-Hadith. 34
 • 35. Sains Teknologi dan Kejuruteraan Dalam Islam AA203 TOPIK 2.0 : WAHYU SEBAGAI SAINS TEKNOLOGI DAN KEJURUTERAAN DALAM ISLAM HASIL PEMBELAJARAN KURSUS [CLO2] Menerangkan Al-Quran dan Al-Hadith Sebagai Sumber Sains, Teknologi dan Kejuruteraan 2.1 Memahami Wahyu Sebagai Sumber Sains, Teknologi dan Kejuruteraan 2.1.1 Menjelaskan pengertian wahyu menurut Islam Bil Aspek Bahasa Aspek Keilmuan Islam 1 Wahyu adalah apa-apa yang diturunkan oleh Allah SWT kepada orang pilihan-Nya dan ia merupakan hidayah dan ilmu (yang diberi) secara rahsia dan tersembunyi bukan diperoleh melalui cara biasa. Wahyu adalah apa-apa yang diturunkan kepada nabi dan rasul-Nya, melalui perantaraan Malaikat Jibril dalam bentuk yang bertulis [‫ ]وحي متلو‬atau yang tidak bertulis [ ‫ ] وحي غير متلو‬yang mengandungi syariat bagi mengurus kehidupan manusia. Firman Allah SWT yang bermaksud: “Sesungguhnya Kami telah memberikan wahyu kepadamu (Wahai Muhammad) sebagaimana Kami telah memberikan wahyu kepada Nabi Nuh dan nabi-nabi yang diutus kemudian daripadanya dan Kami telah memberikan wahyu kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yaakub, serta nabi-nabi keturunannya dan nabi Isa, dan Nabi Ayub, dan Nabi Yunus, dan Nabi Harun, dan Nabi Sulaiman, dan juga Kami telah memberikan kepada Nabi Daud Kitab Zabur” (Surah an-Nisa: 163) Firman Allah SWT lagi yang bermaksud : “Dan tidaklah Kami mengutus Rasul-rasul sebelummu (wahai Muhammad), melainkan dari kalangan orang-orang lelaki, yang Kami wahyukan kepada mereka. Oleh itu bertanyalah kamu (wahai golongan musyrik) kepada orang-orang yang berpengetahuan ugama jika kamu tidak mengetahui” (Surah An-Nahl:43) 35
 • 36. Sains Teknologi dan Kejuruteraan Dalam Islam AA203 Daripada ayat di atas menjelaskan bahawa Allah SWT telah menerangkan bahawa semua para rasul dan nabi menerima wahyu daripada Allah SWT secara langsung. 2.1.2 Menerangkan Peranan Wahyu Menurut Islam Peranan al-Quran dan dalam Sains Teknologi dan Kejuruteraan Islam. Definisi Al-Quran : Kalam Allah atau wahyu Allah yang mengandungi mukjizat kepada Nabi Muhammad dan ditulis dalam mashaf dan disampaikan secara mutawatir dan membacanya merupakan ibadat. Isi kandungan Al-Quran mengandungi lebih 6000 ayat yang membincangkan perkara-perkara mengenai soal kepercayaan atau akidah, asas dan bimbingan akhlak manusia, asas sususnan ekonomi, asas politik dan asas ilmu pengetahuan. (Ab Aziz Ismail, 2008:45) Bil Peranan 1 Menjelaskan Islam 2 Menerangkan Islam Huraian Aqidah - Wahyu Allah SWT diturunkan bagi menjelaskan maksud aqidah, peranannya dalam kehidupan, faktor-faktor naik turunnya aqidah dan sesuatu yang boleh merosakkan akidah. - Firman Allah SWT yang bermaksud : - “Tidakkah mereka melihat dan memikirkan bagaimana Allah mencipta makhluk-makhluk pada mulanya, kemudian ia akan mengembalikannya (hidup semula sesudah matinya)? Sesungguhnya yang demikian itu amatlah mudah bagi Allah. - (Surah Al-Ankabut: 19) Syariat - Wahyu yang diturunkan oleh Allah adalah sebagai menjelaskan hukum syariat dalam sesuatu kehidupan manusia. - Sebagai penjelas kepada syariat manusia dan menjadi panduan dalam pelaksanaan tersebut. 36
 • 37. Sains Teknologi dan Kejuruteraan Dalam Islam 3 Menghuraikan Islam Akhlak - Wahyu Allah menjelaskan berkenaan dengan panduan akhlak sebagai seorang muslim. - Semua cara kehidupan manusia juga terkandung dalam ayat al-Quran. - - - - 4 5 AA203 Antara akhlak yang wajib dihayati ialah sikap bertanggungjawab ataupun amanah. Lihatlah apa yang berlaku pada hari ini apabila sains dan teknologi terbabas daripada nilai-nilai amanah dan agama. Sebagai contoh, bidang bioteknologi telah melahirkan satu konsep baru yang dikenali sebagai kejuruteraan genetik (genetic engineering). Teknologi ini mampu memindahkan bahan genetik yang bernama DNA dari satu spesies ke spesies yang lain. Walau bagaimanapun untuk berjaya, proses ini memerlukan bantuan virus tertentu agar DNA daripada spesies yang berbeza dapat mengenali antara satu sama lain. Penggunaan kuman-kuman virus ini akhirnya menyebabkan kelahiran pelbagai kuman serta penyakit baru yang mampu membunuh manusia. Menjadi panduan hidup - Dalam Al-Quran juga menjelaskan manusia dalam panduan hidup manusia dalam mengurus dunia mengurus sesuatu dunia. Menegakkan keadilan - Dalam ayat Al-Quran juga menerangkan mengenai keadilan yang perlu dilaksanakan dalam kehidupan. - Keadilan ini sangat dituntut dalam Islam untuk melahirkan umat yang berakhlak. 2.1.3 Membincangkan wahyu sebagai sumber dalam bidang Sains Teknologi dan Kejuruteraan 1) Peranan al-Quran dalam Sains dan Teknologi Bil 1 Wahyu Sumber Bidang Sains Teknologi & Kejuruteraan Garis panduan kepada saintis dalam melaksanakan sesuatu ujikaji Huraian  Menggalakkan supaya mengkaji alam tabi’i.  Mengajak manusia supaya menggunakan akal fikiran dan mata hati untuk berfikir. 37
 • 38. Sains Teknologi dan Kejuruteraan Dalam Islam AA203 Bukti-bukti dalam ayat al-Quran :1) Firman Allah dalam Surah al-Ghasiah : 17-20 ُ َ ِ ِْ ‫أَفََل يَنظُرونَ إِلَى اْلبِل كيْفَ خلِقَتْ * وإِلَى‬ ُ ْ َ َ َ ِ ِ ْ َ ِ َ َّ َ‫السماء كيْفَ رفِعتْ * وإِلَى الجبَال كيْف‬ َ ُ َ َ ِ ْ ْ * ْ‫نُصبَتْ * وإِلَى اْلَرض كيْفَ سطحت‬ َ ِ ُ ِ َ Maksudnya: “Mengapa mereka yang kafir masih Mengingkari akhirat) tidakkah mereka memperhatikan keadaan unta bagaimana ia diciptakan? (17) Dan keadaan langit bagaimana ia ditinggikan binaannya?(18) Dan keadaan gunung-ganang bagaimana ia ditegakkan? (19) Dan keadaan bumi bagaimana ia dihamparkan?” (20) (Surah Al-Ghasiah :17-20) 2) Firman Allah dalam Surah Al-Ankabut :19 َ ْ َ ْ َ َّ‫أَولَم يَروا كيْفَ يُبدئ َّللاُ الخلق ثُم يُعيدهُ إِن‬ ُ ِ َّ َ ْ َ ْ َّ ُ ِ ْ * ‫ذلِك علَى َّللاِ يَسير‬ َ َ َ ِ َّ Maksudnya : “Tidakkah mereka melihat dan memikirkan bagaimana Allah mencipta makhlukmakhluk pada mulanya, kemudian Ia akan mengembalikannya (hidup semula sesudah matinya)? Sesungguhnya yang demikian itu amatlah mudah bagi Allah”. 3) Firman Allah dalam Surah Ar-Ra’d : 3 – 4 ‫وهُو الَّذي مد اْلَرض وجعل فِيها رواسي‬ ِ َ َ َ ِ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ ْ َّ َ ‫وأَنهارا ومنْ كل الثَّمرات جعل فِيها زوجين‬ ِ َْ ْ َ َ َ َ َ ِ َ َ ِّ ُ ِ َ ً َ ْ َ ‫اثنَين يُغشي اللَّيل النَّهار إِنَّ فِي ذلِك َليَات‬ ٍ َ َ َ َ َ ِ ْ ِ ْ ْ َ ْ ‫لِقَوم يَتَفَكرونَ * وفِي اْلَرض قِطَع متَجاورات‬ ُ َّ َِ َ ُ َ ٍْ ِ ْ ْ ‫وجنَّات منْ أَعنَاب وزرع ونَخيل صنوان‬ ْ َ َ ٍ ْ َ َ ِ َ ِ َِْ ‫وغير صنوان يُسقَى بِماء واحد ونُفَضل‬ ْ ٍ َِْ َُْ َ ُ ِّ َ ٍ ِ َ ٍ َ ‫بَعضها علَى بَعض فِي اْلُكل إِنَّ فِي ذلِك َليَات‬ َ َ َ ْ ٍ َ َ َ ُِ ْ ٍ ْ َ‫لِقَوم يَعقِلُون‬ ْ ٍْ Maksudnya : “Dan Dia lah yang menjadikan bumi terbentang luas, dan menjadikan padanya gunung-ganang (terdiri kukuh) serta sungaisungai (yang mengalir). Dan dari tiap-tiap jenis buah-buahan, Ia jadikan padanya pasangan: dua-dua. Ia juga melindungi siang dengan malam silih berganti. Sesungguhnya semuanya itu mengandungi tanda-tanda kekuasaan Allah 38
 • 39. Sains Teknologi dan Kejuruteraan Dalam Islam 2 AA203 bagi kaum yang (mahu) berfikir. (3) Dan Dia lah yang menjadikan bumi terbentang luas, dan menjadikan padanya gunung-ganang (terdiri kukuh) serta sungai-sungai (yang mengalir). Dan dari tiap-tiap jenis buah-buahan, Ia jadikan padanya pasangan: dua-dua. Ia juga melindungi siang dengan malam silih berganti. Sesungguhnya semuanya itu mengandungi tandatanda kekuasaan Allah bagi kaum yang (mahu) berfikir.(4)” Kitab yang menjadi  Sifat al-Quran sebagai petunjuk dan sumber pelbagai rahmat yang dapat menjadi panduan cabang sains / kepada pembentukan bidang-bidang dan teknologi. cabang-cabang ilmu atau klasifikasi ilmu dalam Islam.  Bukti-bukti ayat-auat al-Quran antaranya :1) Firman Allah dalam Surah Rum ayat 22 : َ ْ َ ِ ْ ْ َ ِ َ َ َّ ُ ْ َ ِ َ ِ َ ُ‫ومنْ آياتِه خلق السماوات واْلَرض واختَِلف‬ * َ‫أَلسنَتِكم وأَلوانِكم إِنَّ فِي ذلِك َليَات لِلعالِمين‬ ِ َْ ٍ َ َ َ ُْ َْ َ ُْ ِ ْ Maksudnya : “Dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaanNya dan kebijaksanaanNya ialah kejadian langit dan bumi, dan perbezaan bahasa kamu dan warna kulit kamu. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi keterangan-keterangan bagi orang-orang yang berpengetahuan.” 2) Firman Allah dalam surah An-Nahl : 11 ْ ‫يُنبِتُ لَكم بِه الزرع والزيتُونَ والنَّخيل واْلَعنَاب‬ ْ َّ َ َ ْ َّ ِ ْ ُ َ ْ ْ َ َ ِ َ َ َ ‫ومنْ كل الثَّمرات إِنَّ فِي ذلِكَ َليَةً لِقَوم‬ ِ َ َ ِ َ ٍْ ِّ ُ َ‫يَتَفَكرون‬ ُ َّ Maksud ayat : “Ia juga menumbuhkan bagi kamu dengan sebab hujan itu tanaman-tanaman dan pokok-pokok zaitun dan tamar (kurma) serta anggur; dan juga dari segala jenis buah-buahan. Sesungguhnya yang demikian mengandungi satu tanda (yang membuktikan kekuasaan Allah) bagi kaum yang mahu berfikir”. 3) Firman Allah dalam Surah Ibrahim ayat 32-33: َ‫من‬ ِ ‫لَكم‬ ُْ ‫َّللاُ الَّذي خلَق السماوات واْلَرض وأَنزل‬ َ َ ِ َّ َ َ ْ َ َ ْ ْ َ ِ َ َ َّ ِْ ِ َ َ ‫السماء ماء فَأَخرج بِه منَ الثَّمرات رزقًا‬ ِ ِ َ َ ْ ً َ ِ َ َّ 39
 • 40. Sains Teknologi dan Kejuruteraan Dalam Islam AA203 ‫وسخر لَكم الف ُْلك لِتَجري فِي البَحر بِأَمره‬ َ ْ ُ ُ َ َّ َ َ َ ِ ْ ِِ ْ ِ ْ ْ ‫وسخر لَكم اْلَنهار * وسخر لَكم الشمس‬ َ ْ َّ َ َ ْ ْ ُ ُ َ َّ َ َ ُ ُ َ َّ َ َ ‫والقَمر دَائِبَين وسخر لَكم اللَّيل والنَّهار‬ َ َ َ َ ْ ُ ُ َ َّ َ َ ِ ْ َ َ ْ َ Maksud ayat : “Allah jualah yang menciptakan langit dan bumi dan menurunkan hujan dari langit lalu mengeluarkan dengan air hujan itu buahbuhan untuk menjadi makanan bagi kamu dan Dia yang memberi kemudahan kepada kamu menggunakan kapal-kapal untuk belayar di laut dengan perintah-Nya juga yang memudahkan sungai-sungai untuk kamu (mengambil manfaat darinya). Dan Dia juga yang menjadikan matahari dan bulan sentiasa beredar untuk kepentingan kemudahan kamu dan yang menjadikan malam dan siang bagi faedah hidup kamu”. 3 Menggalakkan pembangunan teknologi.  Memberi galakan dalam membina teknologi.  Umat Islam mestilah sentiasa bersedia dengan teknologi semasa.  Bukti-bukti dalam ayat al-Quran : 1) Firman Allah dalam Surah al-Anfal ayat 60: ‫وأَعدُّوا لَهم ما استَطَعتُم منْ قُوة ومنْ ربَاط‬ ِ ِ ِ َ ٍ َّ ِ ْ ْ ْ ِ َ َ ُْ َ‫الخيل تُرهبُونَ بِه عدو َّللاِ وعدوكم وآخرين‬ ِ ْ َِْ ْ ِ َ َ ْ ُ َّ ُ َ َ َّ َّ ُ َ ِ ْ َ َ ْ ُ ْ َّ ُ ‫منْ دُونِهم ََل تَعلَمونَهُم َّللاُ يَعلَمهُم وما تُنفِقُوا‬ ِ ِْ ُ ْ ‫منْ شَيء فِي سبِيل َّللاِ يُوفَّ إِلَيكم وأَنتُم ََل‬ ٍ ْ ِ َ َّ ِ َ ْ ْ َ ُْْ َ‫تُظلَمون‬ ُ ْ Maksud ayat : “Dan sediakakanlah untuk menentang mereka (musuh yang menceroboh) segala jenis kekuatan yang dapat kamu sediakan dan dari pasukanpasukan berkuda yang lengkap sedia, untuk menggerunkan dengan persediaan itu musuh Allah dan musuh kamu serta musuh-musuh yang lain dari mereka yang kamu tidak mengentahuinya sedangkan Allah mengetahuinya dan apa sahaja yang kamu belanjakan pada jalan Allah akan disempurnakan balasannya kepada kamu, dan kamu tidak akan dianiaya”.(Surah alAnfal:60) 40
 • 41. Sains Teknologi dan Kejuruteraan Dalam Islam AA203 2) Firman Allah dalam Surah Al-Anbiya’ ayat 80: ‫وعلَّمنَاهُ صنعةَ لَبُوس لَكم لِتُحصنَكم منْ بَأْسكم‬ ََْ ِ ُْ ِ ْ ُْ ٍ ُْ ِ ْ َ َ َ‫فَهل أَنتُم شَاكرون‬ ُِ ْ ْ َْ Maksud ayat : “Dan Kami mengajar Nabi Daud membuat baju-baju besi untuk kamu, untuk menjaga keselamatan kamu dalam mana-mana peperangan kamu, maka adakah kamu sentiasa bersyukur?” 3) Firman Allah dalam surah al-Mukminun ayat 27: َ ‫فَأَوحينَا إِلَيه أَن اصنَع الف ُْلك بأَعيُنِنَا ووحيِنَا فَإِذا‬ ْ ِ َ ْ ِ ْ ِ ِ ْ َْ ْ ْ َ َ ‫جاء أَمرنَا وفَار التَّنُّور فَاسلُكْ فِيها منْ كل‬ ْ ُ َ َ ُ ْ َ َ ٍّ ُ ِ َ ‫زوجين اثنَين وأَهلَك إِ ََّل منْ سبَق علَيه القَول‬ َ ْ َ ِ ْ ْ ِ َْ ْ َ ُ ْ ْ ِ ْ َ َ َ َ ‫منهم و ََل تُخاطبنِي في الَّذينَ ظَلَموا إِنَّهم‬ ِْ َ ِ ِ َ ُْ ِْ ُْ ُ َ‫مغرقُون‬ َُْ 4 Maksud ayat : “Lalu Kami wahyukan kepadanya: "Buatlah bahtera dengan pengawasan serta kawalan Kami, dan dengan panduan wahyu Kami (tentang cara membuatnya); kemudian apabila datang hukum Kami untuk membinasakan mereka, dan air memancut-mancut dari muka bumi (yang menandakan kedatangan taufan), maka masukkanlah ke dalam bahtera itu dua dari tiap-tiap jenis haiwan (jantan dan betina), dan bawalah ahlimu (dan pengikut-pengikutmu) kecuali orang yang telah ditetapkan hukuman azab atasnya di antara mereka (disebabkan kekufurannya); dan janganlah engkau merayu kepadaku untuk menolong kaum yang zalim itu, kerana sesungguhnya mereka akan ditenggelamkan dengan taufan sehingga mati lemas.” Panduan dalam  Al-Quran memberi garis panduan dan penggunaan teknologi penggunaan teknologi bagi membangunkan alam.  Untuk membangunkan alam mestilah berbentuk yang tidak merosakkan dan memusnahkan alam dan juga memusnahkan nilai akhlak manusia. 1) Ayat al-Quran yang berkaitan adalah dalam Surah Rum:41 41
 • 42. Sains Teknologi dan Kejuruteraan Dalam Islam ‫البَر والبَحر بِما كسبَتْ أَيدي‬ َ َ َ ِ ْ ْ َ ِّ ْ ِْ ‫بَعض الَّذي عملُوا لَعلَّهم‬ َ ْ ِ َ ِ ُْ َ 5 Menjadikan sains teknologi dan kejuruteraan mencapai fakta dan bukti ke arah kebenaran AA203 ‫ظهر الفَساد فِي‬ ُ َ ْ ََ َ ‫النَّاس لِيُذيقَهم‬ ُْ ِ ِ َ‫يَرجعُون‬ ِ ْ Maksudnya : “Telah timbul berbagai kerosakan dan bala bencana di darat dan di laut dengan sebab apa yang telah dilakukan oleh tangan manusia; (timbulnya yang demikian) kerana Allah hendak merasakan mereka sebahagian dari balasan perbuatan-perbuatan buruk yang mereka telah lakukan, supaya mereka kembali (insaf dan bertaubat)”.  Menunjukkan kebenaran hakikat sesuatu kejadian yang diciptakan Allah berdasarkan kepada sains, teknologi dan kejuruteraan Islam.  Membuktikan akan fakta-fakta yang dapat mencapai sesuatu kea rah kebenaran sesuatu perkara dan kejadian.  Dapat mengaitkan sains, teknologi dan kejuruteraan dalam al-Quran dengan fakta sains hari ini.  Mengenai Teori Ledakan Besar (The Big Bang Teori). Ada yang percaya kepada ‘teori keadaan yang tidak berubah’ (steady state) iaitu dunia ini adalah seperti purbakala, tidak berubah. Dibuktikan dengan ayat-ayat al-Quran dan kata-kata Allah sendiri.  Bukti-bukti ayat al-Quran antaranya: 1) Firman Allah dalam surah Yaasin ayat 82: ُ ُ ُ‫إِنَّما أَمرهُ إِذا أَراد شيئًا أَنْ يَقُول لَهُ كنْ فَيَكون‬ َْ َ َ َ ُ ْ َ َ Maksudnya : “Sesungguhnya keadaan kekuasaanNya apabila Ia menghendaki adanya sesuatu, hanyalah Ia berfirman kepada (hakikat) benda itu: " Jadilah engkau! ". Maka ia terus menjadi.” 42
 • 43. Sains Teknologi dan Kejuruteraan Dalam Islam AA203 2.2 Menjelaskan fakta-fakta saintifik dalam al-Quran dan al-Hadis 2.2.1 Menjelaskan fakta-fakta saintifik dalam al-Quran 1) Menjelaskan fakta-fakta tentang alam tabi’i a. Proses kejadian alam tabi’i.  Allah telah menjelaskan kepada umat manusia mengenai perkara-perkara yang tidak dapat difikirkan oleh manusia melalui wahyu.  Istilah-istilah yang sering diguna pakai untuk alam tabi’i adalah kosmos / cosmos yang bermaksud tertib, harmoni, peraturan dan perhiasan.  Kosmos juga bermaksud satu sistem yang tersusun secara harmoni dan istilah kosmos dalam islam meliputi makhluk rohaniah yang tidak dapat dikaji menerusi pengajian saintifik dan emrprikal.  Ilmu kosmos atau kosmologi lahir kerana membicarakan tentang asal-usul alam, struktur atau perlembagaan alam, penciptaan dan kesudahan alam serta matlamat penciptaan alam.  Ilmu kosmologi dalam Islam adalah mengaitkan alam dengan Penciptanya.  Dalam Al-Quran pula, alam tabi’i meliputi seluruh langit dan isi kandungannya serta penghuninya, bumi dan seluruh isi kandungannya serta penghuninya dan juga segala apa yang berada antara di langit dan bumi.  Firman Allah SWT dalam Surah Al-Fussilat ayat 53: َ‫سنُريهم آيَاتِنَا فِي اَلفَاق وفِي أَنفُسهم حتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُم أَنَّهُ الحق أَولَم يَكف بِربِّك‬ َ ِ ْ ْ َ ُّ َ ْ َ ِْ ِ ْ َ ِ ْ ْ ِْ ِ َ ‫أَنَّهُ علَى كل شَيء شهيد‬ ِ َ ٍ ْ ِّ ُ َ Maksudnya ayat : “Kami akan perlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan Kami di merata-rata tempat (dalam alam yang terbentang luas 43
 • 44. Sains Teknologi dan Kejuruteraan Dalam Islam AA203 ini) dan pada diri mereka sendiri, sehingga ternyata jelas kepada mereka bahawa Al-Quran adalah benar. Belumkah ternyata kepada mereka kebenaran itu dan belumkah cukup (bagi mereka) bahawa Tuhanmu mengetahui dan menyaksikan tiap-tiap sesuatu?”  Daripada ayat tersebut, Allah telah memperlihatkan kepada hamba-hambaNya di segenap dan pelusuk penjuru kehidupan ini dan satu daripadanya ialah melalui pengkajian-pengkajian sains, supaya menjadi jelas kepada manusia bahawa al-Quran itu adalah satu kebenaran.  Penemuan-penemuan sains yang telah disentuh oleh Al-Quran ratusan tahun sebelumnya akan menjelaskan kepada manusia pada zaman ini dan pada zaman akan datang bahawa Al-Quran itu adalah satu kebenaran yang mutlak. b. Fenomena alam tabi’i dalam al-Quran Bukti Dalam AlQuran Fakta Al-Quran mengenai kejadian alam a. Alam ini diciptakan oleh yang menciptkana dan bukan terjadinya dengan sendiri. Fakta Dalam Al-Quran 1) Firman Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah ayat 117 َ َ ِ ْ ْ َ ِ َ َ َّ ُ ِ ُ‫بَديع السماوات واْلَرض وإِذا قَضى أَمرا فَإِنَّما يَقُول لَه‬ ً ْ َ ُ َ ُ ُ ُ‫كنْ فَيَكون‬ Maksudnya: “Allah jualah yang menciptakan langit dan bumi (dengan segala keindahannya); dan apabila Ia berkehendak (untuk menjadikan) suatu, maka Ia hanya berfirman kepadanya: "Jadilah engkau!" Lalu menjadilah ia” 2) Surah Al-Furqan ayat 59 ‫الَّذي خلَق السماوات واْلَرض وما بَينَهما فِي ستَّة أَيَّام ثُم‬ َّ ٍ ِ ِ َ ُ ْ َ َ َ ْ ْ َ ِ َ َ َّ َ َ ِ ‫استَوى علَى العرش الرحمنُ فَاسأَل بِه خبِيرا‬ َ َ ْ ً َ ِ ْ ْ َ ْ َّ ِ ْ َ ْ Maksudnya: “Tuhan yang menciptakan langit dan bumi serta segala yang ada di antara keduanya, dalam enam masa, kemudian Ia bersemayam di atas Arasy, Ialah ArRahman (Tuhan Yang Maha Pemurah); maka bertanyalah akan hal itu kepada Yang Mengetahuinya”. 3) Surah Nuh ayat 15 – 16 َ ْ َ ْ ‫أَلَم تَروا كيْفَ خلَق َّللاُ سبع سماوات طبَاقًا * وجعل القَمر‬ َ َ ْ َ َ َ َ ِ ٍ َ َ َ َ ْ َ َّ َ َ 44
 • 45. Sains Teknologi dan Kejuruteraan Dalam Islam AA203 ‫فِيهنَّ نُورا وجعل الشمس سراجا‬ ً َ ِ َ ْ َّ َ َ َ َ ً ِ b. Alam diciptakan secara berpasangpasangan Maksudnya : "Tidakkah kamu mengetahui dan memikirkan bagaimana Allah telah menciptakan tujuh petala langit bertingkat-tingkat, "Dan Ia menjadikan padanya bulan sebagai cahaya serta menjadikan matahari sebagai lampu (yang terang-benderang)”.  Allah memberitahu bahawa Dia telah mencipta semua kehidupan di alam semesta ini secara berpasangpasangan, baik dari alam, tumbuh-tumbuhan, manusia, haiwan, hidupan seni dan lain-lain makhluk yang kita tidak ketahuinya.  Penemuan sains yang terbaru menunjukkan bahanbahan (unsur-unsur) yang amat seni mempunyai pasangan umpamanya sel.  Sel kulit tetap akan menjadi kulit dan sel daging akan menjadi daging.  Kod tersebut terdapat dalam molekul Deoxyribo – nucleic – asid (DNA). 1) Firman Allah dalam Surah ar-Ra’d ayat 3: ْ‫وهُو الَّذي مد اْلَرض وجعل فِيها رواسي وأَنهارا ومن‬ ِ َ ً َ ْ َ َ ِ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ ْ َّ َ ِ َ َ َّ‫كل الثَّمرات جعل فِيها زوجين اثنَين يُغشي اللَّيل النَّهار إِن‬ َ َ َ ْ ِ ْ ِ ْ ْ ِ ْ َ ْ َ َ َ َ َ ِ َ َ ِّ ُ َ‫فِي ذلِك َليَات لِقَوم يَتَفَكرون‬ ُ َّ ٍْ ٍ َ َ َ Maksudnya : “Dan Dia lah yang menjadikan bumi terbentang luas, dan menjadikan padanya gunung-ganang (terdiri kukuh) serta sungai-sungai (yang mengalir). Dan dari tiap-tiap jenis buah-buahan, Ia jadikan padanya pasangan: dua-dua. Ia juga melindungi siang dengan malam silih berganti. Sesungguhnya semuanya itu mengandungi tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang (mahu) berfikir”. 2) Surah Az-Zukhruf ayat 12 : ‫والَّذي خلَق اْلَزواج كلَّها وجعل لَكم منَ الف ُْلك واْلَنعام ما‬ َ ِ َْ ْ َ ِ ْ ِ ُْ َ َ َ َ َ ُ َ َ ْ ْ َ َ ِ َ َ ْ َ‫تَركبُون‬ Maksudnya : “Dan (Dia lah) yang menciptakan sekalian makhluk yang berbagai jenisnya; dan Ia mengadakan bagi kamu kapal-kapal dan binatang ternak yang kamu dapat mengenderainya” 3) Surah An-Naba’ ayat 8 : ‫وخلَقنَاكم أَزواجا‬ ً َ ْ ُْ ْ َ َ Maksudnya : “Dan Kami telah menciptakan kamu berpasang-pasang?” 45
 • 46. Sains Teknologi dan Kejuruteraan Dalam Islam Bukti Dalam AlQuran 4) Peredaran planet bumi dalam orbitnya mengelillingi matahari. AA203 Fakta Dalam Al-Quran  Menunjukkan bahawa alam ini dan seluruh isinya bergerak dalam paksinya mengikut yang telah ditetapkan oleh Allah SWT.  Sebenanrnya, gunung-gunung juga bergerak, sedangkan kita sebenarnya tidak mengetahuinya kerana ia tidak bergerak seperti geraknya awan.  Menurut fakta sains, planet Bumi ini berpusing atas paksinya satu pusingan dalam masa 24 jam dan dalam pada masa yang sama planet bumi bergerak menurut orbit berpusing mengelilingi matahari.  Tiap-tiap satu pusingan orbitnya, Bumi mengambil masa lebih kurang 365 hari dan 6 jam dan bergerak sejauh 585 juta batu iaitu beredar lebih kurang 18.5 batu sesaat atau 66,600 batu sejam.  Merupakan 30 kali ganda lebih pantas dari kelajuan pergerakan peluru.  Banyak ayat al-Quran menerangkan mengenai peredaran alam ini antaranya : 1) Firman Allah dalam an-Naml ayat 88 : ‫وتَرى الجبَال تَحسبُها جامدةً وهي تَمر مر السحاب صنع‬ َ ْ ُ ِ َ َّ َّ َ ُّ ُ َ ِ َ َ ِ َ َ َ ْ َ ِ ْ َ َ َ َ‫َّللاِ الَّذي أَتقَنَ كل شَيء إِنَّهُ خبِير بما تَفعلُون‬ َْ َِ ٍ ْ َّ ُ ْ ِ َّ Maksudnya : “Dan engkau melihat gunung-ganang, engkau menyangkanya tetap membeku, padahal ia bergerak cepat seperti bergeraknya awan; (demikianlah) perbuatan Allah yang telah membuat tiap - tiap sesuatu dengan serapi-rapi dan sebaik-baiknya; sesungguhnya Ia Amat Mendalam Pengetahuan-Nya akan apa yang kamu lakukan”. 2) Firman Allah dalam surah Al-Anbiya’ ayat 33 menjelaskan mengenai peredaran matahari dan bulan : ‫وهُو الَّذي خلق اللَّيل والنَّهار والشمس والقَمر كل فِي‬ ِ َ َ ٌّ ُ َ َ ْ َ َ ْ َّ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ‫فَلَك يَسبَحون‬ ُ ْ ٍ Maksudnya : “Dan Dialah (Tuhan) yang telah menjadikan malam dan siang, serta matahari dan bulan; tiap-tiap satunya beredar terapung-apung di tempat edaran masingmasing (di angkasa lepas)”. 3) Firman Allah dalam surah Yaasin ayat 38 menjelaskan juga mengenai peredaran alam ini. َ َ ٍّ ْ ُ ‫والشمس تَجري لِمستَقَر لَها ذلِكَ تَقدير العزيز العلِيم‬ ِ َْ ِ ِ َْ ُ ِْ ِ ْ ُ ْ َّ َ Maksudnya : “Dan (sebahagian dari dalil yang tersebut ialah) matahari; ia kelihatan beredar ke tempat yang ditetapkan baginya; itu adalah takdir Tuhan yang Maha Kuasa, lagi Maha Mengetahui;” 46
 • 47. Sains Teknologi dan Kejuruteraan Dalam Islam 5) Penciptaan langit/ AA203  Allah telah menciptakan langit dan meninggikannya da juga telah menyempurnakan penciptaan-Nya daripada unsur-unsur dukhan (asap).  Juzuk-juzuk yang terdiri daripada jirim dukhan telah menjadikannya kuat dan kukuh.  Kemudian langit itu dijadikan berlapis-lapis dan daripada unsur dukhan itu terbentuknya bintang dan planet.  Firman Allah dalam surah Fussilat ayat 11 : َ َ ِ َ ِ َ َّ ‫ثُم استَوى إِلَى السماء وهي دُخان فَقَال لَها ولِْلَرض ائتِيَا‬ ْ ِ ْ ْ َ َ َ َ ْ َّ َ‫طَوعًا أَو كرهًا قَالَتَا أَتَينَا طَائِعين‬ ْ َْ ْ ِ ْ Maksudnya : “Kemudian Ia menunjukkan kehendak-Nya ke arah (bahan-bahan) langit sedang langit itu masih berupa asap; lalu Ia berfirman kepadanya dan kepada bumi: "Turutlah kamu berdua akan perintahKu, sama ada dengan sukarela atau dengan paksa!" Keduanya menjawab: "Kami berdua sedia menurut - patuh dengan sukarela"  Al-Quran juga turut menggambarkan kepada kita keadaan langit yang membuktikan tentang peristiwa Ira’ dan Mikraj Nabi Muhammad SAW merentasi langit melalui pintu-pintu yang dijaga oleh para malaikat menggambarkan alam ini mempunyai tutupan lahiriah yang bersifat pepejal.  Firman Allah dalam Surah Al-Qaf ayat 6 menjelaskan peristiwa ini yang bermaksud :  “Maka apakah mereka tidak melihat akan langit yang ada di atas mereka, bagaimana Kami meninggikannya dan menghiasainya dan langit itu tidak mempunyai retak-retak sedikit pun”.  Selain itu, terdapat juga ayat-ayat yang menggambarkan keadaan pencairan yang berlaku kepada langit apabila suhu meningkat terlalu tinggi iaitu dalam surah al-Maarij ayat 8 yang bermaksud : ُ َ ْ ‫يَوم تَكونُ السماء كالمهل‬ ِ ْ ُ ْ َ ُ َ َّ 6) Kejadian dan proses terjadinya awan “ Pada hari ketika langit seperti luluhan perak”.  Awan memainkan peranan penting dalam proses kejadian air hujan kerana awan menjadi penyebab kepada satu proses kondensasi (proses gas air berubah menjadi cecair).  Kondensasi hanya boleh berlaku pada permukaaan butir-butir debu, garam dan lainnya.  Firman Allah dalam surah an-Nur ayat 43 yang bermaksud: َ َّ ‫أَلَم تَر أَنَّ َّللاَ يُزجي سحابًا ثُم يُؤلِّفُ بَينَهُ ثُم يَجعلُهُ ركاما‬ ْ َ َ َ ْ ِ ْ َّ ً َ ُ َ ْ َّ ‫فَتَرى الودق يَخرج منْ خَللِه ويُنَزل منَ السماء منْ جبَال‬ ِ ُ ِّ َ ِ َ ِ ِ ُ ُ ْ َ ْ َ ْ َ ٍ ِ ِ ِ َ َّ 47
 • 48. Sains Teknologi dan Kejuruteraan Dalam Islam AA203 ‫فِيها منْ بَرد فَيُصيب بِه منْ يَشَاء ويَصرفُهُ عَنْ منْ يَشَاء‬ ُ ٍَ ِ َ ِ ْ َ ُ َ َ ِ ُ ِ ‫يَكاد سنَا بَرقِه يَذهَب بِاْلَبصار‬ ِ َ ْ ْ ُ ْ ِ ْ َ ُ َ  “Tidakkah kamu melihat bahawa Allah mengarakkan awan, kemudian mengumpulkan antaranya kemudian Dia menjadikannya bertindih-tindih, maka kamu kan melihat hujan keluar dari celah-celahnya dan Allah juga menurunkan air dari langit iaitu dari gumpalangumpalan awan seperti gunung-gunung”. 7) Menjelaskan mengenai wujudnya kejadian siang dan malam dalam AlQuran  Kejadian siang dan malam telah diterangkan dalam Al-Quran.  Dari pandangan mata kasar, boleh dikatakan siang akan mendahului malam atau malam akan mendahului siang tetapi dalam al-Quran menyatakan siang bukan mendahului malam dan malam juga tidak mendahului siang.  Bukti dijelaskan dalam Al-Quran antaranya : 1) Dalam surah Yunus ayat 6: َّ َ َ َ َ ِ َ َ ِ ْ ِ َ ْ ‫إِنَّ فِي اختَِلف اللَّيل والنَّهار وما خلَق َّللاُ فِي السماوات‬ ِ َ َ َّ َ‫واْلَرض َليَات لِقَوم يَتَّقُون‬ ٍْ ٍ َ ِ ْ ْ َ Maksudnya : “Sesungguhnya orang-orang yang tidak menaruh ingatan akan menemui Kami (pada hari akhirat untuk menerima balasan), dan yang reda (berpuashati) dengan kehidupan dunia semata-mata serta merasa tenang tenteram dengannya, dan orang-orang yang tidak mengindahkan ayat-ayat (keterangan dan tanda-tanda kekuasasaan) Kami”. 2) Firman Allah dalam Surah Az-Zumar ayat 5 : ‫خلَق السماوات واْلَرض بالحق يُكور اللَّيل علَى النَّهار‬ َ َ ْ ُ ِّ َ ِّ َ ْ ِ َ ْ ْ َ ِ َ َ َّ َ َ ِ َ ‫ويُكور النَّهار علَى اللَّيل وسخر الشمس والقَمر كل يَجري‬ َ َ َ ُ ِّ َ َ ِ ْ ٌّ ُ َ َ ْ َ َ ْ َّ َ َّ َ َ ِ ْ ‫ِْلَجل مسمًى أَ ََل هُو العزيز الغفَّار‬ ُ َْ ُ ِ َْ َ َ ُ ٍ َ 8) Menjelaskan berlakunya fenomena hujan. Maksudnya : “Ia menciptakan langit dan bumi dengan ada faedah dan gunanya yang sebenar; Ia pula menjadikan malam melingkari siang (dengan gelapnya), dan menjadikan siang melingkari malam (dengan cahayanya); dan Ia menjadikan matahari dan bulan beredar menurut perintahnya, - tiap-tiap satu dari keduanya, beredar untuk suatu masa yang telah ditetapkan. Ingatlah! Dia lah Yang Maha Kuasa, lagi Yang sentiasa Mengampuni.”  Menjelaskan serta menreangkan penurunan hujan dari langit dan diturunkan dengan kadar yang tertentu. 1) Surah al-Baqarah ayat 164 : 48
 • 49. Sains Teknologi dan Kejuruteraan Dalam Islam AA203 ‫إِنَّ فِي خلق السماوات واْلَرض واختَِلف اللَّيل والنَّهار‬ ِ َ َ ِ ْ ِ َ ْ َ ِ ْ ْ َ ِ َ َ َّ ِ ْ َ َّ َ َ ْ َ َ َ ُ ْ َ ِ ْ ْ ِ ْ َ ُ‫والف ُْلك الَّتِي تَجري فِي البَحر بِما يَنفَع النَّاس وما أَنزل َّللا‬ ِ ْ ‫منَ السماء منْ ماء فَأَحيَا بِه اْلَرض بَعد موتِها وبَث فِيها‬ ْ ٍ َ ِ ِ َ َّ َ َّ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ ْ ِ ِ َ‫منْ كل دَابَّة وتَصريف الريَاح والسحاب المسخر بَيْن‬ ِ َّ َ ُ ْ ِ َ َّ َ ِ ِّ ِ ِ ْ َ ٍ ِّ ُ ِ َ‫السماء واْلَرض َليَات لقَوم يَعقلُون‬ ِ ْ ٍ ْ ِ ٍ َ ِ ْ ْ َ ِ َ َّ Maksudnya : “Sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi; dan (pada) pertukaran malam dan siang; dan (pada) kapal-kapal yang belayar di laut dengan membawa bendabenda yang bermanfaat kepada manusia; demikian juga (pada) air hujan yang Allah turunkan dari langit lalu Allah hidupkan dengannya tumbuh-tumbuhan di bumi sesudah matinya, serta Ia biakkan padanya dari berbagai-bagai jenis binatang; demikian juga (pada) peredaran angin dan awan yang tunduk (kepada kuasa Allah) terapung-apung di antara langit dengan bumi; sesungguhnya (pada semuanya itu) ada tanda-tanda (yang membuktikan keesaan Allah kekuasaan-Nya, kebijaksanaan-Nya, dan keluasan rahmatNya) bagi kaum yang (mahu) menggunakan akal fikiran.” 2) Surah az-Zukhruf ayat 11 : ‫والَّذي نَزل منَ السماء ماء بِقَدر فَأَنشَرنَا به بَلدةً ميتًا‬ ْ َ َ ْ ِ ِ ْ ْ ٍ َ ً َ ِ َ َّ ِ َ َّ ِ َ َ‫كذلِك تُخرجون‬ ُ َ ْ َ ََ Maksudnya: “Dan (Dia lah) yang menurunkan hujan dari menurut sukatan yang tertentu, lalu Kami hidupkan dengan hujan itu negeri yang kering tandus tanahnya. Sedemikian itulah pula kamu akan dikeluarkan (hidup semula dari kubur).” 49
 • 50. Sains Teknologi dan Kejuruteraan Dalam Islam 9) Kejadian matahari dan fakta mengenai matahari AA203  Matahari adalah sebuah bintang yang jaraknya dengan bumi lebih kurang 148.8 juta kilometer denan diameternya 1.4 juta kilometer.  Matahari adalah sebuah bintang yang sederhana dan mengeluarkan tenaga dalam bentuk haba dan cahaya.  Penghasilan tenaga ini disebabkan berlakunya perlanggaran nucleus hydrogen antara satu sama lain.  Proses ini menyebabkan lahirnya beberapa lapisan matahari, iaitu koroma, kromosfera dan fotosfera.  Koroma merupakan lapisan matahari yang paling luar mengandungi gas panas suhunya dianggarkan 22 juta darjah celcius.  Lapisan kromosfera pula terletak di bawah koroma. Pada bahagian ini berlaku letupan gas panas yang memancutkan hidrogen panas sehingga 10, 000 km.  Manakala fotosfera mempunyai suhu purata sehingga 6000 darjah.  Matahari berputar pada paksinya mengambil masa kirakira 25 hari untuk melengkapi satu pusingan.  Pergerakan kedua ialah beredar mengelilingi galaksi selaju 786,000 kilometer sejam dengan mengambil masa 225 juta tahun untk satu revolusi.  Ayat al-Quran mengenai matahari adalah dalam surah alAnbiya’ ayat 33: ‫وهُو الَّذي خلَق اللَّيل والنَّهار والشمس والقَمر كل فِي فَلَك‬ ٍ ِ َ َ ٌّ ُ َ َ ْ َ َ ْ َّ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ‫يَسبَحون‬ ُ ْ Maksudnya : “Dan Dia lah (Tuhan) yang telah menjadikan malam dan siang, serta matahari dan bulan; tiap-tiap satunya beredar terapung-apung di tempat edaran masing-masing (di angkasa lepas)”.  Matahari juga merupakan satu jisim haba dan cahaya seperti mana yang digambarkan dalam Surah Yunus ayat 5 yang bermaksud :  “Dialah yang menjadikan matahari bersinar (nur), bulan bercahaya (Dhiya’) dan menerbitkan orbit (manzilah). (Surah Yunus : 5) 2) Menjelaskan fakta-fakta tentang kejadian manusia dan proses kejadian manusia.  Dalam Bahasa Arab, manusia disebut al-basyar dan perkataan yang sama erti dengannya adalah an-nas, al-insan dan dalam bahasa Melayu disebut sebagai pelupa. 50
 • 51. Sains Teknologi dan Kejuruteraan Dalam Islam  AA203 Al-Quran menerangkan berkenaan ciptaan manusia dengan jelas dalam beberapa surah. Antaranya firman Allah dalam surah at-Tiin : ‫لَقَد خلَقنَا اْلنسانَ فِي أَحسن تَقويم‬ َ ْ ِْ ْ َ ْ ٍ ِ ْ ِ َ ْ Maksudnya: “Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya”. ( Surah at-Tiin : 4)  Malaikat telah sujud kepada Nabi Adam a.s setelah dicipta oleh Allah SWT sebagai satu tanda penghormatan yang agung. Adam a.s bukanlah makhluk ‘Homo Eretus’ seperti yang dikatakan oleh Teori Darwin. Jika Adam a.s adalah makhluk Homo Eretus’ sudah tentu Allah tidak melantiknya sebagai khalifah Allah. Firman Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 30 yang bermaksud : “ Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi ini”. Bukti Dalam AlQuran a. Mengenai penciptaan dan kejadian Adam a.s Fakta Dalam Al-Quran  Allah menjelaskan kejadian dan rupa bentuk Adam adalah sebaik-baik kejadian.  Bukanlah berkembang dari satu bentuk kepada bentuk yang lain mengikut perederan masa seperti dakwaan salah oleh Darwin.  Nabi Adam a.s diciptakan dari tanah.  Al-Quran menjelaskan dan menggunakan beberapa istilah tentang kejadian manusia antaranya 1. Air (al-ma’) seperti dalam al-Quran srah al-Furqan ayat 54. 2. Daripada tanah / debu (al-Turab) seperti dalam alQuran surah Ali Imran ayat 59, al-Hajj ayat 5 dan Surah Fathir ayat 11. 3. Pati tanah (at-Tiin) seperti dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 49, surah al-A’araf ayat 12, Surah alIsra’ ayat 61 dan Surah al-Mukminun ayat 11. 4. Tanah liat dansebati (tin lazib) seperti dalam alQuran surah al-Safaat ayat 11. 5. Tanah yang keras seperti tembikar (shahshal) seperti dalam al-Quran surah al-Hijj ayat 26, 28 dan 29, Surah al-Rahman ayat 14. 6. Tanah bumi (al-ardh) seperti dalam al-Quran surah an-Najm ayat 32. 51
 • 52. Sains Teknologi dan Kejuruteraan Dalam Islam AA203  Allah telah melantik Adam sebagai khlaifah di muka bumi dan telah mengajar Adam a.s nama-nama benda seluruhnya seperti yang telah dijelaskan dalam surah al-Baqarah ayat 31. b. Mengenai  Al-Quran menceritakan penciptaan Hawa melalui penciptaan hawa surah an-Nisa’ ayat 1 yang bermaksud: “Hai sekalian manusia , bertaqwalah kepada tuhan-Mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan isterinya dan daripada keduanya Allah memperkembang biakkan lelaki dan perempuan yang banyak….” c. Penciptaan  Al-Quran menggunakan beberapa istilah mengenai zuriat Adam penciptaan zuriat Adam (kecuali Isa bin Maryam) antaranya :  Menciptakan kamu secara berperingkat-peringkat seperti dalam Al-Quran surah Nuh ayat 14.  Zuriat daripada pati air yang hina (ma’mahin) seperti dalam al-Quran surah as-Sajadah ayat 8 dan surah alMursalat ayat 20.  Daripada titisan air yang kotor iaitu air mani (nutfah) seperti yang dijelaskan dalam al-Quran surah an-Najm ayat 46 dan surah al-Qiamah ayat 37.  Menciptakan kamu dalam perut ibu kamu dalam tiga kegelapan (fi zulumat thalathah) seperti yang dijelaskan dalam surah az-Zumar ayat 6.  Janin dalam perut ibu (fi butun ummuhat) seperti yang diterangkan dalam surah an-Najm ayat 32.  Manusia biasa diciptakan melalui proses tertentu yang memerlukan percantuman mani dalam rahim wanita seperti yang dijelaskan dalam surah al-Qiamah ayat 37 hingga 40 yang bermaksud : “Kemudian mani itu menjadi segumpal darah, lalu Allah menciptakannya dan menyempurnakannya. Lalu Allah menjadikan daripadanya sepasang, lelaki dan perempuan. Bukankah Allah yang berbuat demikian berkuasa pula menghidupkan orang mati”. d. Peringkat  Nutfah (Air mani) kejadian  Peringkat pertama bermula selepas persenyawaan – manusia dalam berlaku pada minggu pertama dan bermula selepas al-Quran percantuman antara air mani lelaki dan perempuan.  Nutfah disebut sebanyak 12 kali dan perkataan air mani disebut dalam al-Quran sebanyak 13 kali.  Antara ayat al-Qurannya adalah dalam surah al-Insan ayat 2: َْ َ ِ ْ ٍ ‫إِنَّا خلَقنَا اْلنسانَ منْ نُطفَة أَمشَاج نَبتَلِيه فَجعلنَاهُ سميعا‬ ً َِ ِ َ ْ ِْ ْ َ ْ ٍ ْ ‫بَصيرا‬ ً ِ Maksudnya : “Sesungguhnya Kami telah aturkan cara mencipta manusia bermulanya dari air mani yang 52
 • 53. Sains Teknologi dan Kejuruteraan Dalam Islam AA203 bercampur (dari pati benih lelaki dan perempuan), serta Kami tetap mengujinya (dengan kewajipan-kewajipan); oleh itu maka Kami jadikan dia berkeadaan mendengar dan melihat.”  Selain itu, dalam surah an-Najm ayat 46 – 47 menjelaskan mengenainya yang bermaksud :“Dan bahawa sanyalah Dialah yang menciptakan berpasangpasangan lelaki dan perempuan, dari air mani apabila dipancarkan”. 1) ‘Alaqah  Perkataan bahasa ‘Arab yang bermaksud ‘sesuatu yang tergantung, melekat atau bergantung’ kepada sesuatu yang lain.  Mempunyai maksud perkataan lain iaitu ‘suatu buku atau ketulan darah’.  Perkataan ‘alaqah disebutkan dalam al-Quran sebanyak lima kali iaitu dalam surah al-Hajj ayat 5, surah al-Qiyamah ayat 37 – 40, surah al-Mu’min ayat 67 dan surah al-‘Alaq ayat 1 -3.  Peringkat ini terbentuk pada hujung minggu pertama atau pada hari ketujuh dan telur yang disenyawakan ini akan tertanam di dinding (qarar makin). 2) Mudghah  Terjadi pada minggu ke-4. Dalam al-Quran menyebutkan ada dua mudghah iaitu mudghah mukhallaqah (sempurna) dan mudghah ghair mukhallaqah (tidak sempurna).  Peringkat ini terbentuknya otak, saraf tunjang, telinga, dan anggota-anggota lain.  Jantung juga sudah mula berdegup dan darah sudah mula mengalir lebih banyak ke jantung bagi membekalkan oksigen dan pemakanan yang secukupnya. 3) Nasyatan Khalqan Akhar  Berlakunya pada akhir minggu ke-8.  Perubahan berlaku iaitu pertukaran embrio kepada janin. Semua tulang janin telah terbentuk dengan sempurna. Pada bukan ke-4, pembentukan uri menjadi lengkap menyebabkan baki pranatal bayi dalam kandungan hanya untuk menyempurnakan semua anggota yang telah wujud. 4) Nufkh ar-Ruh Proses peniupan roh berlaku selepas 40 hari dan selepas terbentuknya organ seks. 53
 • 54. Sains Teknologi dan Kejuruteraan Dalam Islam AA203 2) Menjelaskan fakta-fakta tentang kejadian haiwan dan alam fauna a) Labah-labah 1. Allah menjelaskan penciptaan labah-labah dalam al-Quran. Labah-labah mampu menangkap mangsanya yang sedang terbang tinggi dari jarak setengah meter lebih. 2. Teknik yang digunakan oleh labah-labah adalah menggunakan daya tekan hidrolik yang terdapat pada 8 kakinya. 3. Pada akhir penyerangan, labah-labah menyerang ke arah mangsanya dan memakan dengan taringnya. 4. Secara alaminya, labah-labah ini tidak terfikir bahawa mata-mata tambahannya mampu memberi kemudahan kepadanya lalu ia kemudian menggunakan kemudahannya tersebut dengan secara keseluruhan. b) Lebah 1. Allah menjelaskan dalam al-Quran dalam surah an-Nahl ayat 68 : َ َ َ ْ َ َ‫وأَوحى ربُّك إِلَى النَّحل أَن اتَّخذي منَ الجبَال بُيُوتًا ومنَ الشَّجر ومما يَعرشُون‬ ِ َ ِ ِ ْ ِ ِِ ِ ِ ْ ِ ْ َّ ِ َ ِ َ Maksudnya : “Dan Tuhanmu memberi ilham kepada lebah: "Hendaklah engkau membuat sarangmu di gunung-ganang dan di pokok-pokok kayu, dan juga di bangunan-bangunan yang didirikan oleh manusia.” 2. Lebah madu membuat tempat penyimpanan madu lebah dengan bentuk yang amat baik dan menarik sekali. Para ahli matematik merasa kagum ketika mengetahui perhitungan lebah yang sangat cermat itu dalam mengendalikan tempat penyimpanan makanannya. 3. Lebah adalah seekor binantang yang amat patuh pada perintah Allah apabila Allah menyatakan buatlah sarang di gunung-ganang dan pokokpokok kayu, maka lebah taat pada perintah Allah. 4. Menggunakan cara yang sangat menarik ketika membuat sarangnya yang mana dimulai dengan membangunkan sel-sel tempat penyimpanan madu dari sudut-sudut yang berbeza seterusnya pada akhirnya mereka akan bertemu di tengah. 5. Madu lebah yang telah dihasilkan tadi sebenarnya banyak kegunaan untuk manusia dalam kehidupan. Firman Allah dalam surah an-Nahl ayat 69 iaitu: 54
 • 55. Sains Teknologi dan Kejuruteraan Dalam Islam AA203 ْ ُ ‫ثُم كلِي منْ كل الثَّمرات فَاسلُكي سبُل ربِّك ذلَُل يَخرج منْ بُطُونِها شراب مختَلِف‬ ََ َ ِ ُ ُ ْ ً ُ ِ َ َ ُ ِ ْ ِ َ َ ِّ ُ ِ ُ َّ َ َ َ َ‫أَلوانُهُ فِيه شفَاء لِلنَّاس إِنَّ فِي ذلِك َليَةً لِقَوم يَتَفَكرون‬ ُ َّ ِ ِ َْ ٍْ ِ Maksudnya : “Kemudian makanlah dari segala jenis bunga-bungaan dan buah-buahan (yang engkau sukai), serta turutlah jalan-jalan peraturan Tuhanmu yang diilhamkan dan dimudahkannya kepadamu". (Dengan itu) akan keluarlah dari dalam badannya minuman (madu) yang berlainan warnanya, yang mengandungi penawar bagi manusia (dari berbagai-bagai penyakit). Sesungguhnya pada yang demikian itu, ada tanda (yang membuktikan kemurahan Allah) bagi orang-orang yang mahu berfikir.” c) Fakta mengenai fauna 1. Dalam al-Quran Allah menjelaskan dalam Surah al-An’am ayat 95 : ‫إِنَّ َّللا فَالق الحب والنَّوى يُخرج الحي منَ الميت ومخرج الميِّت منَ الحي ذلِكم‬ َ َ ِّ َ ْ ُ ِ َ َّ ُ ُ َ ِّ َ ْ ِ ِ َ ْ ُ ِ ْ ُ َ ِ ِّ َ ْ ِ َّ َ ْ ُ ِ ْ َّ ُ ْ َ‫َّللاُ فَأَنَّى تُؤفَكون‬ Maksudnya : “Sesungguhnya Allah jualah yang membelah (menumbuhkan) butir (tumbuh-tumbuhan) dan biji (buah-buahan). Ia mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Yang sedemikian itu kekuasaannya ialah Allah. Maka bagaimanakah kamu dipalingkan dari menyembah-Nya (oleh benda-benda yang kamu jadikan sekutu-Nya)?” 2. Antara fungsi tumbuh-tumbuhan adalah : a. Sebagai bahan makanan bagi haiwan dan manusia seluruhnya. b. Sebagai bahan makanan. c. Menyejukkan muka bumi daripada kehangatan matahari. d. Menghalang dari berlakunya hakisan tanah dan banjir. e. Sebagai hasil pendapatan manusia. f. Sebagai bahan ubat-ubatan kepada manusia khususnya herba-herba. g. Membekalkan gas oksigen kepada hidupan dan menyingkirkan gas karbon dioksida daripada atmosfera. h. Sebagai punca untuk mengindahkan dan menceriakan alam ini. 55
 • 56. Sains Teknologi dan Kejuruteraan Dalam Islam AA203 2.2.1 Menjelaskan fakta-fakta saintifik dalam al-Hadith 1) Pengertian Al-Hadith / As-Sunnah - Segala apa yang datang dari pada Rasulullah SAW selain al-Quran sama ada dalam bentuk perkataan, perbuatan mahu pun pengakuan Baginda yang boleh dijadikan dalil kepada sesuatu hokum syara’. - Al-Hadith terbahagi kepada 3 iaitu :1) As-Sunnah Qauliyyah (perkataan) – hadith-hadith yang dituturkan sendiri oleh Baginda SAW seperti sabdanya mengenai kejadian Hawa yang bermaksud : “Sesungguhnya perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk Adam”. 2) As-Sunnah Fi’liyyah – perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Baginda SAW yang dimaksudkan untuk dijadikan kepada hukum. Ini bermaksud, tidak semua perlakuan Baginda itu adalah dianggap sebagai Sunnah. Contohnya adalah mengenai proses solat yang mana sabdanya: “Sembahyanglah kamu seperti mana kamu lihat aku sembahyang”. 3) As-Sunnah Taqririyyah – suatu persetujuan yang diberikan oleh Baginda SAW. Ini termasuklah diam Baginda apabila melihat atau mendengar sesuatu perbuatan atau percakapan sahabat sama ada di hadapan atau di belakang Baginda akan tetapi perkara itu telah dimaklumkan. Oleh sebab Baginda tidak mengingkari perkara tersebut, maka jelas menunjukkan pengakuan Baginda terhadap perkara tersebut. Sebagai contoh, pengakuan Nabi Muhammad SAW kepada Muaz bin Jabal untuk berijtihad semasa ketiadaan nas daripada al-Quran dan as-Sunnah. 2) Menjelaskan fakta-fakta tentang kejadian manusia dan proses kejadian manusia dalam al-Hadith a) Hadith tentang kejadian manusia. Sabda Rasulullah SAW mengenai kejadian manusia adalah sabda Nabi Muhammad SAW yang bermaksud: 56
 • 57. Sains Teknologi dan Kejuruteraan Dalam Islam AA203 “Daripada Abu Abdul Rahman Abdullah ibn Mas’ud r.a katanya : telah menceritakan kepada kami oleh Rasulullah SAW dan ia yang benar lagi dibenarkan (Rasulullah SAW yang benar dan dibenarkan segala tndakannya); sesungguhnya salah seorang kamu dikumpulkan kejadiannya dalam perut ibunya selama 40 hari berupa air mani, kemudian jadi segumpal darah seperti yang demikian itu 40 hari, kemudian jadi seketul daging seperti yang demikian itu juga 40 hari, kemudian diutuskan kepadanya malaikat lalu ditiupkan roh kepadanya dan diperintahkan menulis 4 kalimah iaitu rezekinya, umurnya, amalannya, dan celaka atau bahagianya. Maka demi Allah yang tidak ada Tuhan selainnya, sesungguhnya salah seorang kamu mengerjakan dengan amalan ahli syurga sehingga tidak ada jarak antaranya dan antara syurga melainkan sehasta, kemudian terdahulu atasnya ketentuan tulisan lalu iapun mengerjakan dengan amalan ahli neraka, maka masuklah ia ke dalamnya; dan sesungguhnya salah seorang kamu mengerjakan dengan amalan ahli neraka sehingga tidak ada jarak antaranya dan antara neraka melainkan sehasta, kemudian terdahulu atsnya ketentuan tulisan lalu ia pun mengerjakan pula dengan amalan ahli syurga, maka masuklah ia ke dalamnya.” 57
 • 58. Sains Teknologi dan Kejuruteraan Dalam Islam AA203 Aktiviti yang dicadangkan 1. Pelajar dikehendaki mencari fakta-fakta dari al-Quran dan al-Hadith mengenai bukti-bukti sains, teknologi dan kejuruteraan yang terdapat dalam sumber-sumber yang lain. 2. Pelajar diminta untuk menjelaskan dan menghuraikan dalam bentuk pembentangan atau pun dalam bentuk projek yang boleh dikaitkan dengan topik dan tajuk pada bab yang akan datang iaitu bab 3 dan bab 4. 3. Fakta-fakta berkenaan sains dan teknologi dalam Islam serta buktinya secara emprikal boleh dijadikan sebagai bahan dan tugasan pelajar. Kaedah Library Base Learning (LBL) 4. Pensyarah juga boleh mencadangkan kepada para pelajar untuk mencari sesuatu ciptaan sains, teknologi dan kejuruteraan dalam Islam dan kaitkan dengan sumber-sumber dan fakta dari al-Quran dan al-Hadith kemudian dibentangkan di hadapan rakan-rakannya di kelas. Kaedah Libaray Base Learning (LBL) dan Project Base Learning (PBL) 5. Pelajar juga dicadangkan agar menonton video yang berkaitan dengan sains, teknologi dan kejuruteraan Islam sekurang-kurangnya 5 video yang berkaitan dalam kumpulan sekurangnya 3 orang sekumpulan dan bentangkan di hadapan kelas mengenai hasil dapatan mereka. 58
 • 59. Sains Teknologi dan Kejuruteraan Dalam Islam AA203 Bibliografi Abdullah Basmeih. (2001) Tafsir Pimpinan Ar-Rahman (Rumi), Kuala Lumpur : Darul Fikir Ab. Aziz Ismail. (2008). Beberapa Aspek Sauns dan Teknologi Dalam Islam, UiTM, Shah Alam: Penerbitan Universiti (UPENA) Hairudin Harun (2007). Cetakan Ke-3. Daripada Sains Yunani Kepada Sains Islam Peranan Dan Proses Penyerapan Sains Asing Dalam Pembentukan Sains Islam Klasikal. Kuala Lumpur : Penerbit Universiti Malaya. Kamarudin Abu Taib. (t.t). Teknologi dan Kejuruteraan. UKM, Bangi : Pengajian Umum. Mahyudin Hj Yahya. (1984). Pengertian Sejarah Islam dan Permasalahannya, Kuala Lumpur : Penerbit Saujana. Shahril Mohamad Zin (Penyunting), (1985). Pengenalan Tamadun Islam dalam Sains dan Teknologi, Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Sulaiman Nordin, (2005) Sains Menurut Perspektif Islam. Kuala Lumpur : Percetakan Dewan Bahasa dan Pustaka. Sulaiman Noordin. (1993). Sains, Falsafah dan Islam, UKM, Bangi : Pusat Pengajian Umum. ____________. (t.t). Al-Quran dan Sains. UKM, Bangi : Pusat Pengajian Umum. ____________. (t.t). Biologi. UKM, Bangi : Pusat Pengajian Umum. Zulekha Yusoff dan Asmak Hj. Ali, (2011) Cetakan ke-3. Ikhtisar Sains dan Teknologi Dalam Islam. UiTM, Shah Alam : Penerbitan Universiti (UPENA). 59
 • 60. Bab - 3 Prinsip Syariah Dan Etika Islam Dalam Sains Teknologi Dan Kejuruteraan Mohd Azli b. Adnan (PBU)
 • 61. Sains Teknologi dan Kejuruteraan Dalam Islam AA203 HASIL PEMBELAJARAN KURSUS [CLO3] Membincangkan prinsip syariah dan etika Islam dalam bidang Sains Teknologi dan Kejuruteraan TOPIK 3.0 : PRINSIP SYARIAH DAN ETIKA ISLAM DALAM SAINS TEKNOLOGI DAN KEJURUTERAAN 1 Memahami prinsip syariah dalam sains teknologi dan Islamiah dalam sains perkataan syarak yang kejuruteraan 3.1.1 Menerangkan prinsip syariah teknologi dan kejuruteraan [ILO] i Syariah adalah memberi berasal maksud jalan dari ke arah sumber air atau memberi makna jalan yang kurus [al-Jathiyah : 18] ii Syariah segala dari hukum aspek yang istilah adalah disyariatkan merujuk oleh Allah kepada SWT kepada umat manusia melalui Rasulullah SAW. iii Dipanggil sumber air kerana syariat diperlukan sebagai sumber kehidupan manusia. Air diperlukan untuk terus hidup begitu juga syariat sangat diperlukan untuk menjadi nadi dalam hidup manusia. Manusia akan mati tanpa air, manusia akan sesat tanpa syariat. Kewujudan syariat bukan menyusahkan tetapi dipatuhi bagi kesempurnaan hidup di dunia dan akhirat. Bil Prinsip Syariah Huraian 1 Rabbaniah [Ketuhanan] Prinsip yang pertama ini menjelaskan syariah Islam adalah dicipta dan disusun oleh Allah SWT. Segala kandungannya yang meliputi aspek aqidah, ibadat dan muamalat adalah secocok dengan keperluan manusia. Alam yang terbentang luas dengan segala khazanah di dalamnya boleh diterokai dengan mematuhi peraturan Allah SWT. Seluruh ciptaan alam adalah milik Allah SWT. Maka kita sebagai khalifah tertakluk 61
 • 62. Sains Teknologi dan Kejuruteraan Dalam Islam 2 Wasatiah [Kesederhanaan] 3 Tawazun [Keseimbangan] 4 Mizan [Kesetaraan] kepada peraturan alam milikNya. Setiap kajian dan ciptaan hendaklah menjurus kepada pengabdian diri kepada Allah SWT dan menginsafi keagunganNya. Para saintis, teknokrat dan jurutera tertakluk kepada prinsip ketuhanan dan bermatlamatkan kemakmuran sarwajagat. Kesederhanaan dalam syariat adalah memberi makna segala hukum hakamnya adalah bersifat sederhana. Tidak ekstrem kepada yang berlebihan atau berkurangan. Boleh berlaku perubahan dan penyesuaian tertentu pada pelaksanaan hukum mengikut keperluan yang tertentu. Contohnya solat fardu hendaklah hendaklah dilakukan secara berdiri. Diberikan kelonggaran untuk duduk bagi yang sakit. Wasatiah juga memberi makna pertengahan antara dua perkara. Mengambil tindakan antara dua kecenderungan. Contohnya antara kaya dan miskin. Maka mengambil pendirian sederhana dalam mencari harta lebih diutamakan. Keseimbangan dalam syariat bermaksud segala kandungannya adalah mengimbangi antara keperluan manusia di dunia dan akhirat. Contohnya manusia diminta untuk mencari rezeki bagi menyara hidup diri dan keluarga. Dalam waktu yang sama rezeki tersebut hendaklah dicari secara yang halal, baik dan dilaksanakan secara paling terbaik. Impaknya dia akhir bulan gaji diperolehi, pahala diganjari dan pengurusan kerja dihargai. Keseimbangan ini menuntut saintis, teknokrat dan jurutera mengimbangi keperluan manusia di dunia bagi menjadi bekalan di akhirat nanti. Kesetaraan dalam syariat terlihat dalam hukum hakam yang memberikan nilai yang selayaknya bagi sesuatu perkara. Kesetaraan dalam syariat menuntut agar segala tindakan yang dilaksanakan hendaklah meraikan keperluan dunia dan akhirat. AA203 62
 • 63. Sains Teknologi dan Kejuruteraan Dalam Islam 5 Tetap & Anjal [Mutlak & Murunah] AA203 Kesetaraan dalam syariat menuntut agar setiap perkara yang dilaksanakan perlu ditimbang agar hukum-hakam tidak menjadi korban atas nama penyelidikan dan pembangunan. Setiap perkara yang dilakukan hendaklah mengambilkira item-item yang digunakan benar menurut sukatan atau had yang ditentukan oleh syariat. Tetap dan anjal menurut syariat terlihat dalam aspek hukum hakamnya tetap untuk semua zaman dan umat. Tiada berlaku sebarang perubahan hukum seperti pengharaman arak. Namun begitu, pengharamannya boleh dikecualikan atau digugurkan seandainya ada keperluan yang syar’i untuk menggunakannya. Contohnya arak terpaksa digunakan untuk tujuan perubatan. Kelonggaran ini boleh berlaku seandainya tiada pilihan lain bagi mengubati penyakit yang merbahaya. Kemutlakan dalam hukum diperlukan bagi memelihara kesucian prinsip syariat dan keanjalan wajar dilakukan bagi meraikan sifat kehidupan manusia yang sentiasa berubah dan dinamik. 63
 • 64. Sains Teknologi dan Kejuruteraan Dalam Islam 3.1.2 Menerangkan peranan Syariah Sains Teknologi dan Kejuruteraan [ILO] Islamiah AA203 dalam Memelihara Agama • Peranan utama syariat Islam adalah untuk memelihara nilai agama serta pelaksanaannya. • Sebarang elemen yang boleh menggugat kesucian agama akan dicegah sebelum berlaku. • Andaikata sudah berlaku, maka hukuman yang sewajarnya bagi tujuan siksaan dan didikan akan dilaksanakan. • Pensyariatan hukuman dan perundangan dalam syariat Islam akan mengambilkira kesannya kepada kemuliaan dan kesucian agama. • Syariat Islam menetapkan sebarang kajian, ciptaan dan hasil sains teknologi dan kejuruteraan hendaklah memberikan kebaikan kepada memelihara agama. • Pembinaan bangunan yang dilengkapi dengan kecanggihan peralatannya menjadikan manusia insaf tentang keagungan Allah swt dan digunakan untuk kebaikan manusia sejagat. • Untuk menyelamatkan agama, maka hukum keluar daripada Islam adalah termasuk jenayah hudud. 64
 • 65. Sains Teknologi dan Kejuruteraan Dalam Islam AA203 Memelihara Maruah • Syariat Islam menetapkan pemeliharaan maruah atau harga diri merupakan perkara penting dalam kehidupan manusia. • Segala kajian yang melibatkan sains teknologi dan kejuruteraan hendaklah mengambilkira kepentingan maruah umat. • Tindakan yang membelakangkan maruah boleh mengundang kerosakan dan kemusnahan yang besar. • Atas nama pembangunan atau pemodenan atau penyelidikan bukan menjadi lesen untuk merobek maruah manusia atau maruah agama. • Kerosakan dan kefasadan yang melanda alam ini adalah antaranya berpunca daripada kealpaan para saintis, teknokrat dan jurutera terhadap nilai maruah manusia • Lantaran itu, hukum-hakam dalam syariat Islam memandang serius terhadap tindakan yang boleh merosakkan dan menghancurkan maruah seseorang 65
 • 66. Sains Teknologi dan Kejuruteraan Dalam Islam AA203 Memelihara Nyawa • Nyawa merupakan ciptaan unik kepada kejadian manusia menjadi keutamaan untuk dipelihara melaksanakan tanggungjawab khalifah. • Nyawa tidak boleh diambil kecuali atas sebab yang dibenarkan oleh syarak. Sebagai contoh hukum bunuh boleh dikenakan ke atas pembunuh di bawah kes qisas.[Al-An'am : 151] • Syariat Islam mengharuskan segala benda yang boleh menyelamatkan nyawa. Dalam waktu yang sama mengharamkan segala sesuatu yang boleh merosakkan nyawa manusia. • Pensyariatan hukum dalam Islam mengambilkira keselamatan nyawa manusia dengan mengkanunkan hukum-hukum pencegahan. • Islam mengharamkan bahan-bahan yang boleh merosakkan dan membunuh nyawa manusia. Contohnya segala bahan kimia yang boleh membunuh atau merosakkan diri manusia. • Dalam waktu yang sama, Islam menggalakkan manusia mengambil sesuatu yang boleh memberikan kesihatan dan kekuatan kepada nyawa manusia. Contohnya dengan mengambil makanan yang halal dan berkhasiat nyawa manusia akan sihat. Begitu juga makanan yang bersifat abstrak seperti zikrullah akan menyihatkan nyawa manusia.. 66
 • 67. Sains Teknologi dan Kejuruteraan Dalam Islam AA203 Memelihara Akal • Akal merupakan anugerah utama bagi komponen tubuh badan manusia. Kemampuannya tiada tolak tandingannya. Kekuatan akal mampu berfikir secara maksima menyamai kemampuan ribuan komputer riba yang diletakkan memenuhi padang bola sepak. • Akal yang sihat dijamin oleh syariat melalui penjagaan makanan, minuman dan riadah minda. • Islam melarang segala perbuatan yang boleh menyebabkan berlakunya kerosakan pada akal seperti mengambil minuman yang memabukkan, pil-pil yang mengkhayalkan dan bahan bacaan yang merosakkan ketajaman minda. • Akal yang cerdas berada pada tubuh yang cergas menuntut penjagaan pada tubuh badan bagi memelihara kecerdasan minda. • Segala aktiviti dan tindakan yang boleh mengancam keaslian, kemampuan dan keselamatan akal adalah haram di sisi syariat Islam. • Saintis, teknokrat dan jurutera hendaklah menghasilkan kajian dan ciptaan yang menggunakan ketajaman minda. Dalam waktu yang sama kesan langsung hendaklah juga memelihara kecerdasan akal. Bukan satu kecemerlangan dalam ilmu apabila ciptaan yang dihasilkan baik dalam pelaksanaan, namun memberikan kesan buruk pada akal manusia. 67
 • 68. Sains Teknologi dan Kejuruteraan Dalam Islam AA203 Memelihara Keturunan • Syariat Islam dengan tegas memutuskan untuk mengharamkan apa jua bentuk tindakan yang boleh merosakkan keturunan samada secara langsung atau tidak, seperti : • • • • • • • • Zina atau tuduhan melakukan zina Liwat Musahaqah - Lesbian Istimna' - Onani Bercakap atau menunjukkan aksi lucah Berdua-duan lelaki dan wanita Pergaulan bebas antara lelaki dan wanita Melihat atau menonton atau menayangkan atau melakonkan atau mengarahkan benda yang haram seperti aurat wanita, gambar atau filem lucah • Bersentuhan atau bersalaman antara lelaki dan wanita yang bukan mahram • Mendedahkan aurat • Hukuman bagi setiap kesalahan berikut adalah termasuk dalam kes-kes hudud atau ta'zir • Justeru itu, Islam mensyariatkan pernikahan atau perkahwinan bagi memelihara keturunan manusia 68
 • 69. Sains Teknologi dan Kejuruteraan Dalam Islam AA203 Memelihara Harta • Syariat Islam dengan tegas mengharamkan segala bentuk perbuatan yang boleh memudaratkan harta seseorang atau kumpulan seperti merompak, mencuri, menyorok, membazir dan menspekulasi pasaran modal. • Islam menetapkan kewajipan mengeluarkan zakat bagi setiap muslim yang telah mencapai kelayakan. Harta yang dikumpul mepunyai hak untuk terus mendapat keberkatannya. • Pencarian harta hendaklah melalui proses yang jelas halalnya. Matlamat menjadi kaya bukan menjadi sebab untuk menghalalkan segala tindakan ke arah itu. • Hukuman hudud seperti potong tangan bagi yang mencuri dan ta'zir menunjukkan syariat Islam memandang serius jenayah ini. • Bagi mereka yang sanggup mempertahankan harta sehingga membawa kepada kematian dianggap mati syahid akhirat. 3.1.3 Membincangkan pelaksanaan Syariah Islamiah dalam Sains Teknologi dan Kejuruteraan [ILO] Utamakan Yang Utama Islam menjadikan Awlawiyat atau keutamaan dalam melaksanakan sesuatu perkara. Mengelakkan kemudaratan demi mencari kemaslahatan adalah sangat diutamakan. Mendahulukan yang wajib lebih diutamakan daripada yang sunat. Mengutamakan kepentingan ramai adalah wajar didahulukan daripada kepentingan individu. Sebarang kegiatan sains teknologi dan kejuruteraan hendaklah memberikan keutamaan kepada memelihara peranan syariah. Para saintis, teknokrat dan jurutera seharusnya meletakkan keutamaan memakmurkan alam daripada mencari keuntungan dan kemahsyuran. 69
 • 70. Sains Teknologi dan Kejuruteraan Dalam Islam AA203 Pelaksanaan sesuatu perkara hendaklah merujuk kepada mengutamakan agama, nyawa, akal, keturunan, maruah dan harta. Matlamat Tidak Menghalalkan Cara Islam mengakui keperluan untuk membuat kajian tentang alam. Manusia dibenarkan untuk menerokai daratan, lautan dan ruang udara untuk tujuan pengimarahan alam. Ciptaan dan penemuan inovasi yang melibatkan teknologi dan kejuruteraan adalah bukti kehebatan akal manusia untuk keperluan dan kemaslahatan hidup manusia. Namun begitu, syariat menegaskan setiap operasi untuk menghasilkan ciptaan dan rekaan hendaklah menghormati peraturan dan etika Islam. Tiada istilah untuk mencapai matlamat keperluan manusia, sebarang kaedah boleh digunapakai dan menghalalkan proses yang bercanggah dengan syariat. Dunia hari ini memaparkan kerakusan manusia untuk maju dan moden hingga bergelar kuasa besar dunia melalui proses mengorbankan alam. Sebagai contoh ujian huklear di lautan telah mengakibatkan berlakunya kerosakan pada lapisan perut bumi yang menjadi punca berlakunya tsunami. Pelaksanaan Kajian Menepati Syariat Pelaksanaan syariat dalam sains teknologi dan kejuruteraan mengutamakan nilai keagamaan yang lebih fokus kepada etika dan adab dalam membangunkan alam. Peraturan dan hukum yang melibatkan halal, haram, sunat, harus dan makruh serta syubahat hendaklah menjadi asas rujukan dalam pelaksanaan setiap proses kerja. Sebarang ciptaan, penemuan, kajian dan penyelidikan sewajarnya mengambilkira kepentingan prinsip dan etika syariat Islam. Kegagalan mematuhi prosedur ini akan menyumbang kepada ketidakstabilan dan kepincangan pengurusan alam. Andai berlaku pertembungan antara kepentingan keperluan manusia dan pemeliharaan alam, maka syariat menetapkan untuk memilih kemudaratan yang minima. 70
 • 71. Sains Teknologi dan Kejuruteraan Dalam Islam AA203 Mencegah Lebih Baik Daripada Mengubat Syariat Islam menetapkan prinsip mencegah adalah menjadi keutamaan dalam pelaksanaan kerja manusia. Prinsip pencegahan yang diminta oleh syariat Islam adalah untuk menolak dan mengelakkan berlakunya kerosakan. Contohnya Islam mengharamkan perbuatan mendekati zina. Maksud mendekati itu adalah termasuk berduaduaan atau sesuatu tindakan yang boleh membawa zina. Larangan perbuatan yang boleh membawa kepada zina adalah dianggap langkah pencegahan bagi mengelakkan zina dan lahirnya anak luar nikah. Kajian sains dan rekaan teknologi serta kejuruteraan hendaklah mengambil langkah pencegahan dalam segenap aspek dari mula hingga akhir. Akibat yang besar akan menimpa umat manusia apabila langkah-langkah pencegahan tidak diambil kisah. Prinsip mencegah sewajarnya menjadi agenda utama para saintis, teknokrat dan jurutera melaksanakan tugasan mereka. Pengabaian prinsip ini akan menempah suatu pengurusan kos yang lebih besar serta pengorbanan masa yang bukan kepalang. Justeru itu, fikirkan aspek pencegahan sebelum bertindak. Akidah Diutamakan Syariat Didahulukan Aqidah yang merupakan tunjang bagi terbangunnya insan terbaik di sisi Allah SWT tidak boleh dipandang rendah dalam apa jua pelaksanaan hidup manusia. Syariat adalah peraturan Allah SWT untuk dijadikan panduan hidup bagi mengundang rahmat dan berkat. Integrasi pelaksaanaan aqidah dan syariat akan membuahkan keadaan yang harmoni bagi pembangunan modal insan dan pembangunan material sesebuah negara. Pelaksanaan aktiviti sains teknologi dan kejuruteraan haruslah mendahulukan keperluan aqidah sebagai teras pengurusan penyelidikan. Dalam waktu yang sama, syariat menjadi keutamaan bagi seluruh perancangan, program, aktiviti dan hasil kajian menepati kehendak syariat. 71
 • 72. Sains Teknologi dan Kejuruteraan Dalam Islam 3.2 AA203 Memahami etika Islam dalam Sains Teknologi dan Kejuruteraan 3.2.1 Menerangkan prinsip Etika Islam dalam Sains Teknologi dan Kejuruteraan [ILO] Etika Moral Akhlak • Etika bermaksud tingkahlaku yang baik dan hidup yang bahagia • Satu pakej panduan mengurus sesuatu perkara secara terbaik • Berasal dari bahasa latin Moralitas • Memberi maksud tingkahlaku yang baik • Konsep baik dan buruk ditentukan oleh agama, budaya dan adat sesebuah bangsa • Berasal dari Bahasa Arab Khuluq • Memberi maksud tingkahlaku yang baik yang menjadi amalan hidup • Konsep baik dan buruk ditentukan oleh agama dan tetap 72
 • 73. Sains Teknologi dan Kejuruteraan Dalam Islam AA203 3.2.2 Membincangkan perlaksanaan prinsip etika Islam dalam Sains Teknologi dan Kejuruteraan [ILO] Menghasilkan penemuan sains, teknologi dan kejuruteraan yang memberi manfaat kepada keselesaan manusia -Segala rekaan dan alat yang dihasilkan hendaklah mengelakkan berlakunya kerosakan akhlak manusia. -Hasil rekaan yang dicetuskan bukan menjadi sebab umat menjadi alpa daripada tugas sebagai hamba -Ciptaan yang dibangunkan mampu mengelakkan manusia daripada merosakkan alam. -Keselesaan bukan tiket untuk para saintis, teknokrat dan jurutera melakukan penyelidikan sehingga menafikan maksud syariah. Menggunakan sains, teknologi dan kejuruteraan yang memberikan nilai tambah kepada peningkatan kualiti -Segala ciptaan dan rekaan bukan semata-mata bertujuan komersil atau profit . -Nilai-nilai kemanusiaan yang mengutamakan matlamat hidup, kemampuan manusia, mencari jalan yang dipermudahkan dan mampu melonjak prestasi manusia sebagai hamba Allah swt. -Meningkatkan kualiti melalui penggunaan nuklear bagi menggantikan tenaga bahan api, pengawetan makanan dan menghapuskan bakteria. -Sebaliknya penghasilan ciptaan, rekaan dan inovasi bukan untuk kepentingan peribadi dan merosakkan dunia. Penghasilan dan penggunaan teknologi dan kejuruteraan untuk tujuan rawatan -Menghasilkan rekaan, ciptaan dan teknologi dalam dunia perubatan bagi tujuan merawat, memulih atau mengubati bagi tujuan menyelamatkan nyawa. -Contohnya pengklonan bagi tujuan mengatasi kekurangan sel, teknologi genetik melalui tabung uji dan pembedahan plastik bagi memberikan kesempurnaan atau mengembalikan fungsi. -Begitu juga pemindahan organ dan derma darah dengan tujuan untuk mengembalikan fungsi dan menyelamatkan nyawa 73
 • 74. Sains Teknologi dan Kejuruteraan Dalam Islam AA203 Melakukan eksperimen dengan bijaksana tanpa niat jahat -Eksperimen yang dilaksanakan hendaklah berasaskan kebijaksanaan yang mengutamakan keprihatinan kepada nilai manusia, flora dan fauna. -Tiada istilah mengorbankan nilai keinsanan dan kedamaian alam demi untuk profit, kemahsyuran dan kepentingan diri. -Kajian yang dibuat hendaklah memikirkan implikasi yang bakal mengesani kehidupan makam manusia, flora dan fauna. -Pembedahan plastik untuk tujuan menafikan ciptaan Allah swt dan mengubah identiti adalah dilarang. Keperluan mempertahankan dan memelihara agama, bangsa dan negara -Keperluan memelihara agama, bangsa dan negara sememangnya satu keutamaan. Namun nafsu keperluan manusia tidak pernah cukup. Tidak dinafikan perlunya kajian, ciptaan dan rekaan untuk mempertahankan agama, bangsa dan negara. -Justeru itu, bukan sewenang-wenangnya tindakan bersifat sains teknologi boleh menghalalkan sebarang ciptaan, rekaan dan teknologi. -Persenjataan dan kelengkapan ketenteraan amat perlu suntikan inovasi dan teknologi. Namun bukan menjadi lesen untuk melakukan kerosakan. Menghubungkan semua kegiatan dengan alam metafizika -Para saintis, teknokrat dan jurutera hendaklah menghubungkan segala kegiatan mereka dengan alam metafizika. Elemen ketuhanan dan mencari kebenaran merupakan asas etika perlaksanaan mereka. -Setiap aktiviti penyelidikan dan penemuan hendaklah berasaskan galakan untuk meneroka khazanah alam berdasarkan etika Islam serta memburu kebenaran wujudnya pencipta. -Dorongan ketuhanan dan mencari hakikat serta kebenaran menjadi asas bagi kegiatan penyelidikan para saintis, teknokrat dan jurutera. 74
 • 75. Sains Teknologi dan Kejuruteraan Dalam Islam Bil Metodologi P & P 1 CL – Collaborative Learning 2 LBL – Library Base Learning 3 PBL - Project Base Learning 4 TBL – Trip Base Learning Aktiviti P & P AA203 Cadangan Masa Pensyarah mengedarkan keratan akhbar/majalah/artikel yang berkaitan topik Pensyarah memberikan arahan kepada pelajar agar berada dalam kumpulan beserta keratan tersebut Para pelajar berbincang secara kolaboratif dalam kumpulan bagi mencari isi-isi penting beserta contoh Setiap kumpulan akan berdebat dengan kumpulan lain berkaitan dengan topik masing-masing Atau setiap kumpulan akan membuat pembentangan melalui kaedah forum dan sebagainya Soal jawab akan berlangsung bagi setiap kumpulan Rumusan akan dibuat oleh wakil setiap kumpulan berkaitan dengan topik tersebut Pensyarah akan mengedarkan rangka kerja berkaitan dengan topic Pelajar akan mencari bahan untuk menyiapkan kajian secara berkumpulan Setiap kumpulan menyiapkan buku skrap berdasarkan panduan yang diberikan Setiap kumpulan akan membentangkan hasil kerja masing-masing Pensyarah akan mengedarkan tajuk-tajuk projek yang berkaitan topik untuk diselesaikan secara berkumpulan Tajuk-tajuk projek adalah berkaitan dengan menggunakan prinsipprinsip syariat dalam sains teknologi dan kejuruteraan. Pensyarah membawa para pelajar ke tempat yang sesuai bagi melihat bukti-bukti aplikasi sains teknologi dan kejuruteraan Islam dalam dunia hari ini 75
 • 76. Bab - 4 Memahami Kaedah Fiqh Dalam Sains Teknologi Dan Kejuruteraan Mohd Azli b. Adnan (PBU) Rasdin b. Husin (PNS)
 • 77. Sains Teknologi dan Kejuruteraan Dalam Islam MEMAHAMI KAEDAH KEJURUTERAAN 4.1 FIQH DALAM TEKNOLOGI DAN Memahami Kaedah Fiqh dalam Sains Teknologi dan Kejuruteraan 4.1.1 Menerangkan pengertian Kaedah Fiqh [ILO] Kaedah • Bahasa : Tapak, asas rumah dan prinsip. Fiqh • Bahasa : suatu kefahaman 4.1.2 Membincangkan dalam Sains [ILO] 1 SAINS AA203 Memudahkan digunapakai kejuruteraan peranan Teknologi Kaedah Fiqh • Koleksi kaedah utama yang bersifat umum bagi menyelesaikan isu-isu tertentu Kaedah Fiqh dan Kejuruteraan pemahaman terhadap kepada persoalan sains hukum untuk teknologi dan Kaedah fiqh menetapkan formula teras atau asas untuk digunapakai bagi menjadi rujukan sebelum memulakan penyelidikan. Setiap persoalan yang baru dalam kajian sains teknologi dan kejuruteraan boleh dirujuk kepada kaedah fiqh bagi menentukan hukumnya 2 Membantu manusia khususnya para saintis, teknokrat dan jurutera untuk menyelesaikan persoalan yang melibatkan isu-isu sains teknologi dan kejuruteraan Kaedah-kaedah fiqh telah membantu saintis, teknokrat dan jurutera mengenalpasti isu dalam operasi mereka untuk diselesaikan. Isu-isu dalam sains, teknologi dan kejuruteraan mampu ditangani melalui panduan kaedah ini bagi menjadikan 77
 • 78. Sains Teknologi dan Kejuruteraan Dalam Islam operasi ilahi. dalam penyelidikan mendapat Menyediakan keperluan menyeluruh bagi menangani teknologi dan kejuruteraan 3 rahmat dan AA203 berkat hukum-hukum isu-isu kecil dalam yang sains Hukum-hukum yang sudah diputuskan dalam kaedah fiqh sangat sesuai untuk menjawab segala persoalan cabangan atau sampingan yang timbul dalam sains, teknologi dan kejuruteraan 4.1.3 Membincangkan konsep asas Kaedah Fiqh yang bertepatan dengan Sains Teknologi dan Kejuruteraan [ILO] Setiap Sesuatu Itu Bergantung Kepada Tujuannya ‫اَلمور بمقاصدها‬ 1  Kaedah ini samada hukum memberi pertuturan bagi maksud atau amalan setiap perbuatan, tersebut adalah amalan maka seseorang kedudukan bergantung atau kepada niat atau tujuannya.  Persoalan dilakukan untuk yang tersebut ibadat. tersebut timbul mempunyai Mungkin bertujuan adalah ibadat tujuan juga dan apabila atau berlaku amalan niat yang yang sebahagian sebahagian yang bukan amalan lain untuk tujuan tertentu.  Rujukan utama kaedah ini adalah hadis riwayat Saiyidina Umar al-Khattab yang bermaksud : ‫انما اَلعمال بالنيات وانما لكل امرء ما نوى‬ "Sesungguhnya dan setiap sesungguhnya amalan kedudukan itu bagi bergantung amalan kepada tersebut niat, adalah tertakluk kepada apa yang diniatkan". 78
 • 79. Sains Teknologi dan Kejuruteraan Dalam Islam AA203 Maksud Niat & Kepentingannya 1. Niat bermaksud suatu lintasan dalam hati untuk melaksanakan sesuatu perkara. 2. Niat diperlukan berpahala bagi atau membezakan berdosa, antara bermanfaat ibadat atau dan adat, bermafsadah kepada seseorang atau kumpulan. 3. Niat juga seseorang amalan atau menentukan samada toleh, mencapai tingkatan mendapat mendapat tahap status seronok atau darjat kualiti amalan sekadar beramal, soleh ibadat atau membuat amalan mendapat balasan syurga atau mendapat status reda Allah SWT. Perbincangan Kaedah 1. Amalan selain adat seperti beriman kepada Allah SWT tidak perlukan niat kerana ia sudah dimaklumi berbeza dengan yang lain. 2. Ibadat khusus seperti solat tidak disyaratkan niat ibadat kecuali bagi penentuan klasifikasinya seperti berniat solat fardu bagi membezakan dengan solat sunat atau niat solat zohur bagi membezakan waktu. 3. Niat diperlukan bagi menentukan jenisnya samada wajib seperti nazar dan kaffarat atau sunat contohnya puasa. 4. Bagi amalan selain ibadat khusus, niat sangat diperlukan bagi tujuan mencapai status ibadat atau bernilai di sisi Allah SWT dengan memenuhi syarat-syarat berikut : i. Kajian, rekaan dan penyelidikan hendaklah bertujuan baik dan menepati syarak. Contohnya menghasilkan telefon pintar yang boleh memudahkan dan membantu kerja manusia. ii. Setiap perancangan dan pelaksanaan bagi mencapai matlamat di atas hendaklah disusun dengan baik dan menepati kualiti syarak dan semasa. Contohnya menghasilkan sistem pengurusan yang mampu menjadikan kerja tersusun dan efektif. 79
 • 80. Sains Teknologi dan Kejuruteraan Dalam Islam iii. AA203 Mendahulukan sesuatu yang terpenting daripada yang penting sebagaimana yang diminta oleh tujuan syariat. Contohnya menyelamatkan nyawa ramai manusia menjadi keutamaan dalam menghasilkan kenderaan berbanding untuk tujuan keuntungan. 2 Keyakinan Tidak Boleh Disingkirkan Dengan Syak ‫اليقين ال يزال بالشك‬ 1. Kaedah ini menjelaskan keyakinan pada sesuatu perkara tidak boleh diubah kerana sesuatu keraguan. Perubahan keyakinan boleh berlaku seandainya terdapat keyakinan lain yang mampu mengubah keyakinan asal. Contohnya jika seseorang berkeyakinan bahawa dia berada pada rakaat kedua dalam solat zohur, maka tiada sebab dia perlu menambah satu rakaat untuk menghabiskan solat zohurnya. Meskipun dia merasa syak atau ragu tentang rakaatnya samada dua atau tiga. Maka ketika itu dia hendaklah memegang keyakinannya yang asal iaitu hanya menambah dua rakaat sahaja. 2. Keyakinan adalah sesuatu yang dipegang atau dipercayai benar pada asal sesuatu perkara. Syak atau ragu pula bermaksud ketidakyakinan atau ketidakpastian terhadap sesuatu perkara. 3. Kaedah fiqh menetapkan keyakinan yang dipegang oleh seseorang tidak boleh berubah dengan sewenang-wenangnya oleh gangguan syak atau keraguan yang tidak pasti status kebenarannya. 4. Dalil yang menjadi sandaran kaedah ini adalah firman Allah SWT dalam surah Yunus : 36. َ‫وما يَتَّبِع أَكثَرهُم إِ ََّل ظَنًا إِنَّ الظَّنَّ ََل يُغنِي منَ الحق شيئًا إِنَّ َّللاَ علِيم بِما يَفعلُون‬ َ َّ ْ َ ِّ َ ْ ِ ْ َْ َ ْ ُ ْ ُ َ َ “Dan kebanyakannya mereka tidak menurut melainkan suatu sangkaan sahaja. Pada hal sesungguhnya sangkaan itu tidak dapat memenuhi kehendak untuk menentukan sesuatu kebenaran”. 80
 • 81. Sains Teknologi dan Kejuruteraan Dalam Islam AA203 Perbincangan Kaedah 1. Kaedah ini memberikan suatu konsep yang menjelaskan bahawa pentingnya keyakinan dalam melaksanakan sesuatu perkara. Keyakinan tersebut mestilah berdasarkan sandaran atau sumber yang jelas dan tiada keraguan padanya. 2. Keraguan pula merupakan musuh kepada manusia yang diilhamkan oleh syaitan dan asas keyakinan yang tidak kukuh. Gangguan-gangguan yang datangnya daripada kelemahan diri dan dibantu dengan dorongan jahat syaitan menjadikan sesuatu perkara tidak pasti. Inilah punca pendirian manusia kerap berubah dan berlakunya pergeseran sesama manusia. 3. Dalam konteks sains teknologi dan kejuruteraan, maka kaedah ini menuntut suatu keyakinan kepada ilmu yang dimiliki secara benar mampu menghasilkankeputusan dan tindakan yang benar dan penuh keyakinan. 4. Gangguan yang datang dalam diri berupa suara-suara meragukan atau cuba untuk memperdayakan saintis dengan hasutan kebendaan, kemahsyuran dan keuntungan pasti menjadi kekangan mereka menghasilkan rekaan, ciptaan dan penyelidikan yang terbaik. 5. Para saintis, teknokrat dan jurutera hendaklah berkeyakinan bahawa segala usaha mereka adalah memenuhi tujuan syariat iaitu untuk memelihara agama, nyawa, akal, keturunan dan harta manusia. Di samping itu hasil kerja mereka dapat memberikan impak terbaik bagi keselesaan dan kesempurnaan hidup manusia. 3 Kesukaran Menjadi Sebab Kepada Kemudahan Dan Keringanan ‫المشقة تجلب التيسير‬ 1. Masaqqah atau kesukaran atau kesempitan yang dimaksudkan dalam kaedah ini adalah merujuk kepada beberapa keadaan kesukaran yang melampaui tahap kebiasaan bagi manusia normal. 2. Kesukaran-kesukaran ini pasti akan barlaku dalam melaksanakan kewajipan di dunia sehingga menimbulkan kemudaratan bagi terlaksananya kewajipan tersebut. 81
 • 82. Sains Teknologi dan Kejuruteraan Dalam Islam AA203 3. Contohnya puasa dalam bulan ramadan tidak dapat diteruskan kerana kesakitan yang melampaui hingga menyebabkan seseorang itu terpaksa berbuka atau diberikan kelonggaran untuk tidak berpuasa. 4. Dalil yang menjadi sumber rujukan untuk kaedah ini adalah firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah : ayat 185 ُ َ َ َ َ َ َ ‫وما جعل علَ ۡيكمۡ فِى ٱلدِّين من حرج‬ ٍ َ َ ِۡ ِ Dan ia tidak menjadikan kamu menanggung sesuatu keberatan dan susah payah dalam perkara agama Perbincangan Kaedah 1. Antara kesukaran yang boleh menjadi sebab berlakunya kemudahan dan keringanan ialah :i. Kekurangan Kekurangan yang dimaksudkan adalah merujuk kepada kegilaan hingga siuman, kanak-kanak sehingga umur baligh dan orang yang tidur sehingga ia sedar. ii. Jahil Kejahilan yang dimaksudkan merujuk kepada hilangnya kewarasan biasa sebagai seorang manusia. Atau kejahilan juga bermaksud suatu keadaan tidak tahu perkara sebenar. Namun diketahui selepas berlakunya sesuatu perkara tersebut. iii. Sakit Kesakitan memberi makna diberikan kemudahan untuk memilih kaedah lain untuk melunaskan kewajipan. Contohnya seseorang itu dibenarkan untuk bertayammum kerana sakit yang boleh memudaratkan dirinya andai ia berwuduk. iv. Musafir Seseorang yang bermusafir atas tujuan yang baik, dibenarkan untuk menyempurnakan kewajipan tertentu andai urusan musafir tersebut menimbulkan kesukaran baginya. Contohnya seseorang itu dibenarkan untuk melakukan solat qasar dan jamak bagi menggantikan solat fardu secara penuh. 82
 • 83. Sains Teknologi dan Kejuruteraan Dalam Islam v. AA203 Kelupaan atau terlupa Seseorang yang terlupa melaksanakan sesuatu ibadat atau apa jua perkara dianggap tidak menanggung apa-apa tanggungjawab. Contohnya tidak dianggap berdosa bagi seseorang yang makan pada siang hari bila ia terlupa. vi. Paksaan Paksaan yang diterima bagi melayakkan seseorang gugur memikul tanggungjawab dalam agama adalah untuk menyelamatkan agama, nyawa dan lain-lain maksud syariat. vii. Umumul Balwa Suatu perkara yang telah diterima umum yang boleh dimaafkan bila berlakunya perkara tersebut. Contohnya percikkan tanah merah yang mengenai pakaian. 2. Konsep Rukhsah [Kelonggaran] yang dibenarkan oleh syarak merangkumi perkara-perkara berikut :i. Pengguguran Digugurkan sesuatu hukum atas sebab tertentu yang boleh dianggap kesukaran. Contohnya dibenarkan meninggalkan puasa ramadan disebabkan kesakitan yang berat. ii. Pengurangan Pengurangan dalam melaksanakan ibadat boleh berlaku apabila kesukaran boleh mengganggu tujuan sesuatu perkara. Contohnya dibenarkan mengurangkan solat fardu empat rakaat menjadi dua rakaat sahaja. iii. Penggantian Kesukaran bagi melakukan sesuatu ibadat atau kerja boleh diganti dengan sesuatu yang lain. Contohnya bertayyammum untuk menggantikan wuduk. iv. Pendahuluan Seseorang dibenarkan untuk mendahulukan sesuatu perkara pada masa hadapan atas sebab kesukaran yang tertentu. Contohnya solat asar dalam waktu zohur atas sebab musafir. 83
 • 84. Sains Teknologi dan Kejuruteraan Dalam Islam v. AA203 Penangguhan atau melewatkan Pengangguhan boleh dibuat dalam melaksanakan ibadat apabila ia diperlukan untuk mengelakkan kesukaran. Contohnya melaksanaka solat zohur dalam waktu asar atas sebab bermusafir. Perbincangan Aplikasi Kaedah 1. Aplikasi adalah kaedah ini bagi tertakluk sains kepada teknologi dan prinsip-prinsip kejuruteraan syariat dan tujuan-tujuannya. 2. Antara perkara-perkara perhatian bagi penting yang perlu saintis, teknokrat dan kesukaran yang berlaku menjadi jurutera adalah dalam proses seperti berikut :i. Sebarang penyelidikan hendaklah dirujuk kepada syarat-syarat yang membolehkan rukhsah terpakai. ii. Pertimbangan untuk kepentingan mencipta manusia haruslah sesuatu menjadi bagi keutamaan untuk menggunapakai konsep rukhsah. iii. Keizinan untuk apabila menggunapakai sesuatu manusia di tujuan dunia yang terhalang kaedah sangat oleh ini berlaku diperlukan sesuatu oleh kesukaran atau kepayahan. iv. Status kebenaran kerukhsahan untuk adalah menggunakan berkuatkuasa segala bentuk selama mana kesukaran tersebut masih berlaku. v. Kaedah ini menghalalkan pelbagai bukan diambil segala pilihan bentuk lain mudah untuk rukhsah diuji bagi sebelum mengelak atau mengatasi kesukaran tersebut. vi. Keluasan pemakaian sempadan waktu. kaedah ini Keutamaan tiada hanya had dan diberikan 84
 • 85. Sains Teknologi dan Kejuruteraan Dalam Islam kepada kes-kes yang boleh memudaratkan AA203 agama, nyawa, akal, maruah, keturunan dan harta manusia. vii. Kejujuran dan kepertanggungjawaban diperlukan oleh para dalam menjalankan kerelevanan hendaklah sesuatu benar lagi saintis, peranan teknokrat mereka. perkara tulus yang dibuat bagi dan maksima jurutera Kewajaran atau tujuan dan dihasilkan kebaikan dan menolak kesukaran. 4 1. 2. Kemudaratan Hendaklah Dihilangkan ‫الضرر يزال‬ Kemudaratan dalam kaedah ini bermaksud sesuatu perkara yang menjadi kesukaran bagi tercapainya kepentingan asasi kehidupan manusia yang melibatkan agama, nyawa, maruah, keturunan, akal dan harta. Kaedah ini lahir berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang dikeluarkan oleh Imam Suyuti yang berbunyi :- ‫َل ضرر وَل ضرار‬ 3. 4. 5. Maksudnya “Tidak dibenarkan melakukan kemudaratan dan membalas sesuatu dengan kemudaratan”. Islam mengharamkan segala tindakan yang boleh membawa kepada kemudaratan samada kepada diri, orang lain dan alam sekitar. Dalam masa yang sama, Islam melarang tindak balas kepada sesuatu tindakan daripada pihak lain yang boleh memberikan kemudaratan. Ukuran kemudaratan adalah dengan merujuk kepada impak buruk atau negatif menurut perspektif agama di samping sedikit sistem nilai dan norma masyarakat yang tidak bercanggah dengan tujuan dan prinsip syariat. Contohnya Islam menetapkan etika berpakaian yang tertentu kepada lelaki dan perempuan. Kegagalan mematuhi etika ini akan mengundang kemudaratan kepada sistem nilai manusia. Fesyen pakaian yang pelbagai merupakan suatu kemaslahatan kepada konsep menghayati kecantikan dan keindahan. Namun begitu, fesyen pakaian yang boleh memudaratkan pandangan, perasaan, akal dan hati walaupun 85
 • 86. Sains Teknologi dan Kejuruteraan Dalam Islam masyarakat Islam. mengiktiraf fesyen tersebut, dianggap haram AA203 oleh Perbincangan Aplikasi Kaedah 1. Kaedah kemudaratan hendaklah dihilangkan atau ditiadakan adalah sangat berpengaruh dalam kehidupan manusia. Kemajuan sains, teknologi dan kejuruteraan banyak membantu kehidupan manusia menjadi lebih mudah, selesa, cepat dan melampaui norma kehidupan biasa. 2. Andai kita melihat pengurusan kehidupan manusia pada hari ini telah menjadi bukti kukuh bahawa ciptaan sains, teknologi dan kejuruteraan telah banyak membantu menghilangkan kesukaran dan kemudaratan dalam hidup manusia. 3. Sebagai contoh hubungan manusia di mana jua berada menjadi dekat dengan bantuan medium telekomunikasi dan ICT. Kemudaratan yang timbul sebelum wujudnya peralatan tersebut telah dihapuskan. Malah kehidupan manusia bertambah maju dan selesa. 4. Namun begitu, kemudaratan yang lain pula timbul. Ketiadaan kawalan iman dan akhlak menyebabkan kecanggihan tersebut telah disalahguna untuk mengaut keuntungan. Kerosakan akhlak dan krisis amalan untuk bekalan selepas mati telah menerjah masuk dalam hidup manusia. Akibatnya ciptaan teknologi dan kejuruteraan sekadar memudahkan sementara hidup manusia, sedangkan daya fikir serta kos membendung dan merawat penyakit yang timbul daripadanya berganda-ganda beratnya. 5. Aplikasi kaedah ini juga membolehkan sesuatu kemudaratan yang akan disingkirkan boleh membenarkan sesuatu yang asalnya terlarang atau haram untuk dilaksanakan atau digunakan. 6. Contohnya keharusan doktor lelaki memandang aurat wanita sekadar yang perlu untuk tujuan rawatan. Dengan syarat tiada doktor wanita yang boleh merawatnya. 7. Dalam waktu yang sama, kemudaratan tidak boleh dihilangkan dengan kemudaratan yang setaraf dengannya. Contohnya seseorang itu tidak boleh menghasilkan sesuatu yang bahayanya sama walaupun berbeza bentuk. Penggunaan arak samada untuk diminum atau dimakan atau digunakan atas alasan biasa masih dihukumkan haram. Namun jika 86
 • 87. Sains Teknologi dan Kejuruteraan Dalam Islam 8. 9. 5 1. 2. 3. AA203 digunakan untuk menjadi penawar terbaik setelah gagalnya ubatan yang lain, maka penggunaan itu dibenarkan. Melalui kaedah ini, “menolak kerosakan menjadi keutamaan daripada mengambil kebaikan”. Kaedah ini menuntut apa jua program dan aktiviti dalam sains teknologi dan kejuruteraan hendaklah lebih mendahulukan tujuan menyingkirkan kemudaratan berbanding kebaikan. Ini bermakna para saintis, teknokrat dan jurutera hendaklah menjadikan penyelidikan mereka bagi menghapuskan kesukaran dan kemudaratan berbanding nilai kebaikan serta keselesaan. Sebagai satu rumusan, kaedah ini memberikan satu panduan umum kepada para saintis, teknokrat dan jurutera tentang pentingnya nilai menolak kemudaratan demi mencari kebaikan. Tiada istilah kerana kepentingan manusia segala perkara menjadi halal. Konsep kemudaratan dan kesukaran serta kebaikan sewajarnya diberikan makna yang sebenar berasaskan panduan Islam dalam kaedah-kaedah fiqh. Adat Dijadikan Sebagai Rujukan Hukum ‫العادة محكمة‬ Adat bermaksud adalah sesuatu yang sudah menjadi satu kelaziman dilakukan oleh manusia. Uruf pula merujuk kepada sesuatu yang telah dimaklumi oleh masyarakat hingga menjadi amalan kebiasaan. Kaedah ini memberi maksud adat dan uruf boleh dijadikan rujukan bagi menetapkan sesuatu hukum bagi satu-satu isu atau kes dengan syarat ketiadaan nas syarak dalam permasalahan tersebut. Andai terdapat nas syarak, maka penggunaan kaedah ini akan terbatal. Adat atau uruf terbahagi kepada empat bahagian utama, iaitu:3.1 Adat AmIa merujuk kepada sesuatu kebiasaan yang diterima umum sebagai satu yang memberi maksud tertentu. Contohnya sembahyang merujuk kepada solat bukan bermaksud yang lain seperti yang difahami oleh agama lain. 3.2 Adat Khusus Ia bermaksud sesuatu yang terpakai dan difahami oleh sesetengah masyarakat atau negeri atau di kalangan 87
 • 88. Sains Teknologi dan Kejuruteraan Dalam Islam 3.3 3.4 AA203 golongan tertentu. Contohnya kesarjanaan merujuk kepada kepandaian dan kecendekiawan seseorang. Adat Sahih Sesuatu adat yang tidak bercanggah dengan nas syarak atau prinsip syariat atau menghalalkan yang haram atau tidak membatalkan yang wajib atau menghilangkan kemaslahatan dalam syariat. Contohnya pemberian hantaran dalam majlis perkahwinan tidak termasuk dalam mas kahwin. Hanya seorang sahaja antara pembeli atau penjual yang melafazkan aqad jual beli. Adat Fasid atau Rosak Sesuatu adat yang berlawanan atau bercanggah dengan nas syarak atau prinsip syariat atau menghalalkan yang haram atau membatalkan yang wajib atau menghilangkan kemaslahatan dalam syariat. Contohnya menjual barang secara bertangguh melebihi daripada bayaran secara tunai. Perbincangan Aplikasi Kaedah 1. 2. 3. 4. 5. 6. Kaedah ini amat besar peranannya dalam pengurusan manusia. Setiap kajian dalam sains, teknologi dan kejuruteraan dibenarkan menggunakan kaedah ini bagi tujuan sebagai sumber rujukan untuk membuat keputusan. Pemakaian kaedah ini hendaklah didasari oleh kefahaman yang mendalam tentang konsep adat dan uruf yang mampu menjadi rujukan hukum. Kebiasaan yang berstatus baik serta menepati kehendak syarak atau tidak bertentangan dengan prinsip syariat seharusnya menjadi bahan perbincangan khusus sebelum sesuatu operasi penyelidikan dibuat. Kebiasaan yang diterima umum dan satu kelaziman yang meluas belum cukup menjadi sandaran untuk menghasilkan bahan rekaan dan teknologi baru, andaikata impak buruknya lebih besar. Asas pertimbangan utama untuk menerima adat sebagai rujukan hukum ialah mencegah berlakunya kemudaratan melebihi daripada menarik kemaslahatan untuk manusia. Para saintis, teknokrat dan jurutera tidak dapat tidak untuk menjadikan nas syarak dan prinsip-prinsip utama syariat serta tujuan-tujuan syariat sebagai sumber teras dalam membuat penyelidikan. Antara syarat utama ‘Uruf atau Adat diterima ialah :- 88
 • 89. Sains Teknologi dan Kejuruteraan Dalam Islam 6.1 6.2 AA203 Hendaklah uruf tersebut menjadi satu amalan kebiasaan atau satu budaya yang diamalkan secara berskala besar oleh masyarakat, konsisten dan tidak mudah berubah-ubah dalam tempoh yang singkat. Contohnya amalan membaca Yasin setiap malam jumaat. Hendaklah amalan yang dikatakan sebagai adat tersebut tidak bercanggah dengan nas syarak atau mana-mana prinsip syariat yang putus [Qat’i] 89