Δρ.Τζούλια Τζώρτζη,Αρχιτέκτων Τοπίου(P.h.D., M.L.A) e-mail: jgeorgi@tee.gr, τηλ. +30210-6046954, κιν.+306944373022 ΟΡΟΦΟΚΗ...
ΟΡΟΦΟΚΗΠΟΙ  ( ROOF GARDENS ) Η ανάπτυξη της σύγχρονης πόλης παρουσιάζει οικολογικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά προβλήμα...
ΟΡΟΦΟΚΗΠΟΙ  ( ROOF GARDENS ) <ul><li>Μεγιστοποιούν τη χρησιμότητα και την αξία του κτιρίου ( οικονομικότητα ) . </li><...
Προσφέρουν κοινωνική και θεραπευτική αξία <ul><li>Αύξηση της ποιότητας ζωής των κατοίκων </li></ul><ul><li>Δημιουργία οσμ...
ΟΡΟΦΟΚΗΠΟΙ  ( ROOF GARDENS ) Σχηματική αύξηση πρασίνου με τους οροφόκηπους και το κάθετο πράσινο
Δίκτυα Πρασίνου (σύμφωνα με τον Tom Turner) Park way Ενοποίηση Πάρκων River way Ενοποίηση Ρεμμάτων
Δίκτυα Πρασίνου (σύμφωνα με τον  Tom Turner) Paveway Ενοποίηση Πεζοδρόμων
Ένα νέο δίκτυο πρασίνου = E νοποίηση οροφών Skyway Ενοποίηση Στεγών
Ένα νέο δίκτυο πρασίνου Μια πράσινη στέγη μπορεί να ξεκινά από το επίπεδο του εδάφους Μία πράσινη στέγη μπορεί είτε να...
Ο Πρώτος σύγχονος οροφόκηπος: Αποτελεί το Εθνικό Ιστορικό (193 6 ) Τοπόσημο (National Historic Landmark ) από το 1987. <ul...
ΟΡΟΦΟΚΗΠΟΙ  ( ROOF GARDENS ) Για την Κατασκευή ενός Roof Garden σε κάποιο κτίριο θα πρέπει να γίνουν σαφείς οι σκοποί τ...
Δρ.Τζούλια Τζώρτζη,Αρχιτέκτων Τοπίου(P.h.D., M.L.A) e-mail: jgeorgi@tee.gr, τηλ. +30210-6046954, κιν.+306944373022 ΟΡΟΦΟΚΗ...
Δρ.Τζούλια Τζώρτζη,Αρχιτέκτων Τοπίου(P.h.D., M.L.A) e-mail: jgeorgi@tee.gr, τηλ. +30210-6046954, κιν.+306944373022 ΟΡΟΦΟΚΗ...
Δρ.Τζούλια Τζώρτζη,Αρχιτέκτων Τοπίου(P.h.D., M.L.A) e-mail: jgeorgi@tee.gr, τηλ. +30210-6046954, κιν.+306944373022 ΟΡΟΦΟΚΗ...
Δρ.Τζούλια Τζώρτζη,Αρχιτέκτων Τοπίου(P.h.D., M.L.A) e-mail: jgeorgi@tee.gr, τηλ. +30210-6046954, κιν.+306944373022 ΟΡΟΦΟΚΗ...
Ειδικό υπόστρωμα για εκτατική φύτευση Ποώδη φυτά, εδαφοκάλυψης  Αποστραγγιστική μεμβράνη Αντιριζικές στεγανωτικές μεμβράν...
11mm Γεωϋφασμα-φίλτρο Διαχωριστικό ύφασμα Δεξαμενές νερού οπές αποστράγγισης 712kN/m² Αποστραγγιστική Μεμβράνη
Αποστραγγιστική Μεμβράνη Υπόστρωμα Κεκλιμένη στέγη εκτατικού τύπου Προστατευτική μεμβράνη Ποώδη φυτά, εδαφοκάλυψης Αντιριζ...
Κεκλιμένη στέγη εκτατικού τύπου
<ul><li>Απλή μορφή εκτατικού τύπου </li></ul>
Εκτατικό δώμα Είδος χλωρίδας Πάχος υποστρώματος φύτευσης Στατική επιβάρυνση Παχύφυλλα είδη ( sedum) 60-80mm 105-135kg/m ² ...
<ul><li>Laban Dance Centre, 2002 Ιδιοκτησία: Laban Dance Centre Χωροθέτηση: London, England, UK Τύπος κτηρίου: Εμπορικό...
Εκτατικό δώμα-Υπόστρωμα φύτευσης
Υδροσπορά Χλωροτάπητες Εκτατικό δώμα-χλωρίδα Ποώδη
Δρ.Τζούλια Τζώρτζη,Αρχιτέκτων Τοπίου(P.h.D., M.L.A) e-mail: jgeorgi@tee.gr, τηλ. +30210-6046954, κιν.+306944373022 ΟΡΟΦΟΚΗ...
Δρ.Τζούλια Τζώρτζη,Αρχιτέκτων Τοπίου(P.h.D., M.L.A) e-mail: jgeorgi@tee.gr, τηλ. +30210-6046954, κιν.+306944373022 ΟΡΟΦΟΚΗ...
Δρ.Τζούλια Τζώρτζη,Αρχιτέκτων Τοπίου(P.h.D., M.L.A) e-mail: jgeorgi@tee.gr, τηλ. +30210-6046954, κιν.+306944373022 ΟΡΟΦΟΚΗ...
ΟΡΟΦΟΚΗΠΟΙ  ( ROOF GARDENS ) Εντατικός  τύπος  Αποτελεί μία κατασκευή που επίσης συναντούμε πολύ συχνά και χρησιμοποιε...
ΟΡΟΦΟΚΗΠΟΙ  ( ROOF GARDENS ) Εντατικός τύπος <ul><li>Ο Εντατικός τύπος χρησιμοποιείται για την δημιουργία ενός κήπου. Τ...
Υπόστρωμα-Δεξαμενή νερού Γρασίδι, θάμνοι, δέντρα Υπόστρωμα φύτευσης για εντατικό δώμα  Εντατικός τύπος φύτευσης  Αποστρα...
11mm Γεωϋφασμα-φίλτρο Διαχωριστικό ύφασμα Δεξαμενή νερού Οπές για αποστράγγιση 712kN/m² Αποστραγγιστική μεμβράνη
Εντατικός τύπος Είδος χλωρίδας Πάχος υποστρώματος φύτευσης (συμπ. Δεξαμενή νερού) Στατική επιβάρυνση Γρασίδι 200->350mm 21...
Τύπος εντατικού δώματος
Δρ.Τζούλια Τζώρτζη,Αρχιτέκτων Τοπίου(P.h.D., M.L.A) e-mail: jgeorgi@tee.gr, τηλ. +30210-6046954, κιν.+306944373022 ΟΡΟΦΟΚΗ...
ΟΡΟΦΟΚΗΠΟΙ  ( ROOF GARDENS )
Δρ.Τζούλια Τζώρτζη,Αρχιτέκτων Τοπίου(P.h.D., M.L.A) e-mail: jgeorgi@tee.gr, τηλ. +30210-6046954, κιν.+306944373022 ΟΡΟΦΟΚΗ...
<ul><li>Το υπόστρωμα πρέπει να έχει τα εξής χαρακτηριστικά : </li></ul><ul><li>Να έχει μικρό φορτίο . </li></ul><ul><li>Ν...
Κάθετες φυτεύσεις Δρ.Τζούλια Τζώρτζη,Αρχιτέκτων Τοπίου(P.h.D., M.L.A) <ul><li>Μία άλλου είδους κατασκευή που κατατάσσεται ...
<ul><li>Οι κάθετες φυτεύσεις χωρίζονται σε τέσσερις κατηγορίες: </li></ul><ul><li>Πράσινες προσόψεις </li></ul><ul><li>Ενε...
Πράσινες προσόψεις ΟΡΟΦΟΚΗΠΟΙ  ( ROOF GARDENS ) Κάθετες φυτεύσεις
Ενεργοί τοίχοι (active walls) είναι οι τοίχοι όπου τα φυτά έχουν τις ρίζες τους μέσα σε υφασμάτινους σάκους ή προφητεμένα...
Παθητικοί τοίχοι (inactive walls) ΟΡΟΦΟΚΗΠΟΙ  ( ROOF GARDENS ) Κάθετες φυτεύσεις
Κατακόρυφα ενδιαιτήματα άγριας ζωής  είναι συστήματα όπου τα επίπεδα φύτευσης τοποθετούνται έτσι ώστε να δημιουργούν ένα...
<ul><li>Για την κατασκευή ενός οροφόκηπου υπάρχουν διάφοροι τρόποι εγκατάστασης της βλάστησης με βιομηχανικά κατασκευασ...
ΟΡΟΦΟΚΗΠΟΙ  ( ROOF GARDENS ) <ul><li>Στην Ευρώπη υπάρχουν 2 τύποι φυσικών περιβαλλόντων σε δώματα τα οποία καθορίσθηκαν κ...
ΟΡΟΦΟΚΗΠΟΙ  ( ROOF GARDENS ) Με αυτόν τον τρόπο δίνεται η ευκαιρία δημιουργίας ενός νέου Δικτύου Πρασίνου, το οποίο θα βε...
ΟΡΟΦΟΚΗΠΟΙ  ( ROOF GARDENS ) Ενδεικτικά αποτελέσματα έρευνας του Kolb (2000) για τα έξοδα και τα οφέλη ενός συμβατικού,...
ΟΡΟΦΟΚΗΠΟΙ  ( ROOF GARDENS ) Από έρευνα της πολιτείας του Τορόντο για τον υπολογισμό του κόστους και του οικονομικού οφέλ...
ΟΡΟΦΟΚΗΠΟΙ  ( ROOF GARDENS ) Μελέτη και κατασκευή φυτεμένων δωμάτων Γενικές Σχεδιαστικές Αρχές Για την εγκατάσταση φυτεμέ...
Μειονεκτήματα Φυτεμένων Δωμάτων <ul><li>Εκτός από τα πολλά πλεονεκτήματα που παρέχουν τα φυτεμένα δώματα, υπάρχουν και πο...
Παράγοντες επιλογής του είδους του φυτεμένου δώματος <ul><li>Οι παράγοντες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά το σχεδιασ...
e-mail: jgeorgi@tee.gr, τηλ. +30210-6046954, κιν.+306944373022 ΟΡΟΦΟΚΗΠΟΙ  ( ROOF GARDENS ) Ενδεικτικά, οι μέγιστες τιμές...
ΟΡΟΦΟΚΗΠΟΙ  ( ROOF GARDENS ) Είδος υποστρώματος Μέγεθος φορτίου ανά εκατοστό βάθος( kg/m² ) Εδαφικά μείγματα με ανόργαν...
Παράγοντες επιλογής του είδους του φυτεμένου δώματος <ul><li>Οι παράγοντες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά το σχεδιασ...
Δρ.Τζούλια Τζώρτζη,Αρχιτέκτων Τοπίου(P.h.D., M.L.A) e-mail: jgeorgi@tee.gr, τηλ. +30210-6046954, κιν.+306944373022 ΟΡΟΦΟΚΗ...
Δημιουργία χώρου αναψυχής. Ο χώρος αυτός θα εξυπηρετεί όλους τους χρήστες και θα είναι σε τέτοιο σημείο ώστε και καθούμεν...
<ul><li>Δημιουργία χώρου εκδηλώσεων για διάφορες δεξιώσεις και άλλες διοργανώσεις </li></ul>ΟΡΟΦΟΚΗΠΟΙ  ( ROOF GARDENS )
<ul><li>Στο Τορόντο το Food policy Council εκπονεί ένα πολιτικό πρόγραμμα για παραγωγή κηπευτικών σε δώματα. Παράδειγμα ...
Δρ.Τζούλια Τζώρτζη,Αρχιτέκτων Τοπίου(P.h.D., M.L.A) e-mail: jgeorgi@tee.gr, τηλ. +30210-6046954, κιν.+306944373022 ΟΡΟΦΟΚΗ...
MEYDAN  SHPOPING CENTER _ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ Foreign Office Architects
MEYDAN  SHPOPING CENTER _ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ Foreign Office Architects
MEYDAN  SHPOPING CENTER _ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ Foreign Office Architects
MEYDAN  SHPOPING CENTER _ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ Foreign Office Architects
MEYDAN  SHPOPING CENTER _ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ Foreign Office Architects
Riccione _ΙΤΑΛΙΑ_ Water Park
ΟΡΟΦΟΚΗΠΟΙ  ( ROOF GARDENS ) Παραδειγματα και Εφαρμογες Τα πρόσφατα παράκτια ερευνητικά εργαστήρια του Ερευνητικού Κέντρο...
<ul><li>Σχολή Art και Design,στη Σιγκαπούρη. Φωτογραφία: Sidonie Carpenter .  </li></ul>
Μελβούρνη 6-star CH2 building, the ‘greenest building in Australia’. Rooftop garden by Fytogreen.
Η Ακαδημία των Τεχνών της Καλιφόρνιας thegrowspot.com Αρχιτέκτονας: Renzo Piano
<ul><li>Χώρος Εκθέσεων και Μουσικής ( Water Sensitive Urban Design ) στο Sydney.  </li></ul>
Πανεπιστήμιο στο Sydney : Charles Sturt University, Albury, by Water Sensitive Urban Design ,
Πανεπιστήμιο στο Sydney : Charles Sturt University, Albury, by Water Sensitive Urban Design , Sydney
Δρ.Τζούλια Τζώρτζη,Αρχιτέκτων Τοπίου(P.h.D., M.L.A) e-mail: jgeorgi@tee.gr, τηλ. +30210-6046954, κιν.+306944373022 ΟΡΟΦΟΚΗ...
ΟΡΟΦΟΚΗΠΟΙ  ( ROOF GARDENS ) Παραδειγματα και Εφαρμογες Το τετραγωνικό κτήριο βιβλιοθήκης στο κέντρο της πόλης Βανκούβερ ...
Canary Wharf Underground Station; Photo by LSV Λονδίνο, 1991-1999 Εκτατικός οροφόκηπος με sedum για αύξηση της βιοποικιλ...
Düsseldorf – ΓΕΡΜΑΝΙΑ_ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΩ ΔΙΑΒΑΣΗ
<ul><li>Το earth-house κάνει χρήση του εδάφους σαν μία στρώση αλλά το προστατεύει και από τη βροχή, τις χαμηλές θερμοκρασ...
<ul><li>H American Society of Landscape Architects (ASLA) σχεδίασε έναν αειφόρο οροφόκηπο στην Washington, DC. Ο Michael ...
American Society of Landscape Architects (ASLA) ΗΠΑ
Δικά μας παραδείγματα….
ΟΡΟΦΟΚΗΠΟΙ  ( ROOF GARDENS ) Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός ΥΠΕΧΩΔΕ Λειτουργικό Διάγραμμα Κτιρίου Γραφείων «Μελέτες Ιδεών Φύτ...
<ul><li>Σκοπός του Διαγωνισμού ήταν να προκύψουν μελέτες ιδεών φύτευσης δωμάτων και στεγών που μπορούν να εφαρμοστο...
Οι ακόλουθοι περιορισμοί λήφθη κ αν υπόψη για το σχεδιασμό <ul><li>Στατική επάρκεια : Υπολογισμό ς των πρόσθετων φορτίω...
ΟΡΟΦΟΚΗΠΟΙ  ( ROOF GARDENS ) Τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν καθώς και τα φυτά δεν έχουν ιδιαίτερο ύψος αλλά το ύψος παρατ...
Σύμφωνα με όσα προαναφέρθηκαν τα στάδια του σχεδιασμού ήταν: - Κλιματική ανάλυση - Δημιουργία κατάλληλων εδαφικών συνθηκών...
Η βασική ιδέα  για τον οροφόκηπο στο κτίριο των γραφείων ήταν να μεταφερθούν οι όψεις του κτιρίου στην ταράτσα με αυστηρέ...
ΟΡΟΦΟΚΗΠΟΙ  ( ROOF GARDENS ) Στον οροφόκηπο του κτιρίου των γραφείων προτάθηκε η τοποθέτηση φυτοδοχείων που θα λειτουργού...
Ανατολικ ή όψη  Δυτική όψη Νότια όψη Βόρεια όψη ΟΨΕΙΣ
Heraklion plan Concept
Athens plan Concept
Thessaloniki plan Concept
Κτίριο διπλοκατοικίας <ul><li>Επιφάνεια ταράτσας 23, 45 m² έκαστη. </li></ul><ul><li>Ο σχεδιασμός βασίστηκε σε άξονα συ...
ΟΡΟΦΟΚΗΠΟΙ  ( ROOF GARDENS ) Λειτουργικό Διάγραμμα Μεζονέτας
ΟΡΟΦΟΚΗΠΟΙ  ( ROOF GARDENS )
ΟΡΟΦΟΚΗΠΟΙ  ( ROOF GARDENS ) Στην σκεπή του κτιρίου έχουν τοποθετηθεί Φωτοβολταϊκά Συστήμτα, πράγμα που κάνει εμφανή τα ...
ΟΡΟΦΟΚΗΠΟΙ  ( ROOF GARDENS ) Οι μεγάλες σκιαζόμενες επιφάνειες στην περίμετρο του κτιρίου (μεγάλες βεράντες) καθώς και τα...
ΟΡΟΦΟΚΗΠΟΙ  ( ROOF GARDENS ) Το δέντρο εκτός από την αισθητική απόλαυση προσφέρει και δροσιά στους θερινούς μήνες με τη λ...
ΟΨΕΙΣ Ανατολικ ή όψη  Δυτική όψη Νότια όψη Βόρεια όψη
Heraklion plan concept
Athens plan concept
Thessaloniki plan concept
ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΣΤΟ 3 ο – 9 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηη...
 
 
Δρ.Τζούλια Τζώρτζη,Αρχιτέκτων Τοπίου(P.h.D., M.L.A) e-mail: jgeorgi@tee.gr, τηλ. +30210-6046954, κιν.+306944373022
Δρ.Τζούλια Τζώρτζη,Αρχιτέκτων Τοπίου(P.h.D., M.L.A) e-mail: jgeorgi@tee.gr, τηλ. +30210-6046954, κιν.+306944373022
Δρ.Τζούλια Τζώρτζη,Αρχιτέκτων Τοπίου(P.h.D., M.L.A) e-mail: jgeorgi@tee.gr, τηλ. +30210-6046954, κιν.+306944373022 ΟΡΟΦΟΚΗ...
Δρ.Τζούλια Τζώρτζη,Αρχιτέκτων Τοπίου(P.h.D., M.L.A) ΟΡΟΦΟΚΗΠΟΙ  ( ROOF GARDENS ) Παραδειγματα και Εφαρμογες Το κτήριο AC...
ΟΡΟΦΟΚΗΠΟΙ  ( ROOF GARDENS ) Παραδειγματα και Εφαρμογες Μία από τις πιο δημοφιλείς πράσινες στέγες της Αμερικής, αυτή του...
ΟΡΟΦΟΚΗΠΟΙ  ( ROOF GARDENS ) Παραδειγματα και Εφαρμογες Κοννέκτικατ ολοκληρώθηκαν το 1998. Η στέγη περιλαμβάνει 75.000 τε...
ΟΡΟΦΟΚΗΠΟΙ  ( ROOF GARDENS ) Παραδειγματα και Εφαρμογες Το συνεδριακό κέντρο για την εκκλησία Latter - day Saints είναι...
ΟΡΟΦΟΚΗΠΟΙ  ( ROOF GARDENS ) Παραδειγματα και Εφαρμογες Το νοσοκομείο αποκατάστασης Schwab στο Σικάγο περιλαμβάνει 6.50...
<ul><li>Carlton House, Royal Leamington Spa </li></ul><ul><li>Είναι ένας χώρος φιλοξενίας ηλικιωμένων . Στόχος ήταν η δημι...
<ul><li>Στα φυτεμένα δώματα θα πρέπει να προβλεφθεί χώρος για αποθήκευση των μηχανημάτων συντήρησης και κομποστοποίησης, έ...
ΟΡΟΦΟΚΗΠΟΙ  ( ROOF GARDENS ) <ul><li>Οι βασικές σχεδιαστικές αρχές που υιοθετούνται κατά την συνολική μελέτη εγκατάσταση...
<ul><li>Η χρήση υλικών με μεγάλη διάρκεια χρήσης, καθώς και ανακυκλώσιμων, εφόσον κάτι τέτοιο είναι εφικτό. </li></ul><ul>...
ΟΡΟΦΟΚΗΠΟΙ  ( ROOF GARDENS ) <ul><li>Dimoudi, A., Nikolopoulou, M., (2003) “Vegetation in the urban environment: microcli...
ΟΡΟΦΟΚΗΠΟΙ  ( ROOF GARDENS ) <ul><li>Τζώρτζη, Ν., (2000), «Η οικολογική, αισθητική και λειτουργική συμπεριφορά των δένδρω...
ΟΡΟΦΟΚΗΠΟΙ  ( ROOF GARDENS ) <ul><li>Robertson, S., (2007) “High Hopes: New Rooftops Report offering smog solutions puts ...
ΟΡΟΦΟΚΗΠΟΙ  ( ROOF GARDENS ) Διαδίκτυο : www.gardensandplants.com/gr/plant www.antemisaris.gr www.zinco.de www.greenroofs...
Δρ.Τζούλια Τζώρτζη,Αρχιτέκτων Τοπίου(P.h.D., M.L.A) e-mail: jgeorgi@tee.gr, τηλ. +30210-6046954, κιν.+306944373022 ΟΡΟΦΟΚΗ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Parousiasi Julia Georgi Elam

4,490 views

Published on

Τζούλια Τζώρτζη, Αρχιτέκτων Τοπίου (P.h.D., MLA), Εντεταλμένος Διδάσκων στο Ε.Α.Π., Αντιπρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Τοπίου

Published in: Education
0 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
4,490
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
103
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Parousiasi Julia Georgi Elam

 1. 1. Δρ.Τζούλια Τζώρτζη,Αρχιτέκτων Τοπίου(P.h.D., M.L.A) e-mail: jgeorgi@tee.gr, τηλ. +30210-6046954, κιν.+306944373022 ΟΡΟΦΟΚΗΠΟΙ ( ROOF GARDENS ) ΟΡΟΦΟΚΗΠΟΙ Δημιουργώντας Πράσινο Δίκτυο πάνω στις στέγες των κτιρίων Sky way Εισηγήτρια: Τζούλια Τζώρτζη Δρ. Αρχιτ. Τοπίου ( MLA ), Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Αντιπρόεδρος Πανελλήνιου Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Τοπίου e-mail:jgeorgi@tee.gr Τηλ. 6944373022
 2. 2. ΟΡΟΦΟΚΗΠΟΙ ( ROOF GARDENS ) Η ανάπτυξη της σύγχρονης πόλης παρουσιάζει οικολογικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά προβλήματα, που δημιουργούν αρνητικές συνθήκες διαβίωσης για τους κατοίκους. Στις μέρες μας, όπου τα κτίρια κατακλύζουν τις πόλεις και οι κενές περιοχές ολοένα και λιγοστεύουν συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στις περιβαλλοντικές αλλαγές τη λύση έρχονται να δώσουν οι οροφόκηποι. Τα πολεοδομικά χαρακτηριστικά, η πυκνότητα δόμησης, τα δομικά υλικά καθώς και οι ανθρώπινες δραστηριότητες είναι παράγοντες καθοριστικοί στην περιβαλλοντική επιβάρυνση.
 3. 3. ΟΡΟΦΟΚΗΠΟΙ ( ROOF GARDENS ) <ul><li>Μεγιστοποιούν τη χρησιμότητα και την αξία του κτιρίου ( οικονομικότητα ) . </li></ul><ul><li>Εκμεταλλεύονται τους κενούς διαθέσιμους χώρους . </li></ul><ul><li>Προσφέρουν κοινωνική και θεραπευτική αξία </li></ul><ul><li>Μεγιστοποιούν τη διάρκεια ζωής των στεγών και προσφέρουν μονωτική προστασία στις οροφές. </li></ul><ul><li>Εξοικονομούν ενέργεια μειώνοντας τις ανάγκες στον κλιματισμό και στην θέρμανση. </li></ul><ul><li>Συμβάλλουν στην μείωση της σκόνης και του νέφους φιλτράροντας τους ατμοσφαιρικούς ρύπους με την βλάστησή τους. </li></ul><ul><li>Συμβάλλουν σε μεγάλο βαθμό στη μείωση της ηχορύπανσης . </li></ul><ul><li>Βοηθούν στην αύξηση του οξυγόνου μέσα στις πόλεις. </li></ul><ul><li>Συμβάλουν σημαντικά στην μείωση της απορροής των νερών της βροχής στα αποχετευτικά συστήματα. </li></ul><ul><li>Δημιουργούν οικοσυστήματα μέσα στις αστικές περιοχές και αποτελούν φυσικό περιβάλλον για φυτά και ζώα </li></ul><ul><li>Μειώνουν το φαινόμενο της θερμικής νησίδας </li></ul><ul><li>Και τέλος βελτιώνουν το μικροκλίμα και τον αερισμό μέσα στις πόλεις. </li></ul>Τα Roof Garden προσφέρουν
 4. 4. Προσφέρουν κοινωνική και θεραπευτική αξία <ul><li>Αύξηση της ποιότητας ζωής των κατοίκων </li></ul><ul><li>Δημιουργία οσμών, ήχων, εικόνων </li></ul><ul><li>Βελτιώνουν τη θέα των γειτονικών κτιρίων (πράσινη όαση) </li></ul><ul><li>Λιγότεροι βανδαλισμοί σε φυτεμένα δώματα από ότι σε κήπους ( Oberlander, 2002) </li></ul><ul><li>Ενασχόληση των κατοίκων με κηπουρική (θεραπευτική αξία) </li></ul>
 5. 5. ΟΡΟΦΟΚΗΠΟΙ ( ROOF GARDENS ) Σχηματική αύξηση πρασίνου με τους οροφόκηπους και το κάθετο πράσινο
 6. 6. Δίκτυα Πρασίνου (σύμφωνα με τον Tom Turner) Park way Ενοποίηση Πάρκων River way Ενοποίηση Ρεμμάτων
 7. 7. Δίκτυα Πρασίνου (σύμφωνα με τον Tom Turner) Paveway Ενοποίηση Πεζοδρόμων
 8. 8. Ένα νέο δίκτυο πρασίνου = E νοποίηση οροφών Skyway Ενοποίηση Στεγών
 9. 9. Ένα νέο δίκτυο πρασίνου Μια πράσινη στέγη μπορεί να ξεκινά από το επίπεδο του εδάφους Μία πράσινη στέγη μπορεί είτε να συνδέει κτίρια είτε να διακρίνει κτίρια
 10. 10. Ο Πρώτος σύγχονος οροφόκηπος: Αποτελεί το Εθνικό Ιστορικό (193 6 ) Τοπόσημο (National Historic Landmark ) από το 1987. <ul><li>¨Ονομα:: Rockefeller Center Roof Gardens </li></ul><ul><li>¨Ετος κατασκευής : 1936 </li></ul><ul><li>Ιδιοκτήτης : Rockefeller Family </li></ul><ul><li>Χωροθέτηση : New York, NY, USA </li></ul><ul><li>΅Τύπος κτηρίου : Εμπορικό </li></ul><ul><li>Τύπος ορόφόκηπου: Εντατικός </li></ul><ul><li>¨Εκτασης: 76400 τετ. πόδια </li></ul><ul><li>΄Κλίση: 1% </li></ul><ul><li>Πρόσβαση στο χώρο : Ιδιωτική </li></ul><ul><li>Μελετητές: </li></ul><ul><li>Αρχ. Τοπίου: Ralph Hancock and A. M. Vanden Hock </li></ul><ul><li>Αρχιτέκτονας:: Reinhardt and Hofmeister; Corbett, Harrison and MacMurray; Hood and Fouihoux It was declared a National Historic Landmark in 1987. </li></ul>Βρίσκεται στην 5 th Avenue . Τρία από τα Rockefeller Center's συμπεριλαμβάνουν οροφόκηπους που μπορεί να τους δει κανείς από την κορυφή του ψηλότερου σημείου ( the Top of the Rock observation decks) από το GE Building, και έχει πανοραμική θέα από το Central Park και από το Empire State Building.
 11. 11. ΟΡΟΦΟΚΗΠΟΙ ( ROOF GARDENS ) Για την Κατασκευή ενός Roof Garden σε κάποιο κτίριο θα πρέπει να γίνουν σαφείς οι σκοποί τους οποίους θα εξυπηρετεί ώστε να επιλεχθεί ο κατάλληλος «Τύπος Πράσινης Στέγης». <ul><li>Οι τύποι αυτοί χωρίζονται σε τέσσερις κατηγορίες. </li></ul><ul><li>Εκτατικός Τύπος </li></ul><ul><li>Ημιεντατικός Τύπος </li></ul><ul><li>Συνδυασμένη Μορφή </li></ul><ul><li>Εντατικός Τύπος </li></ul>
 12. 12. Δρ.Τζούλια Τζώρτζη,Αρχιτέκτων Τοπίου(P.h.D., M.L.A) e-mail: jgeorgi@tee.gr, τηλ. +30210-6046954, κιν.+306944373022 ΟΡΟΦΟΚΗΠΟΙ ( ROOF GARDENS ) Γενική Προσέγγιση
 13. 13. Δρ.Τζούλια Τζώρτζη,Αρχιτέκτων Τοπίου(P.h.D., M.L.A) e-mail: jgeorgi@tee.gr, τηλ. +30210-6046954, κιν.+306944373022 ΟΡΟΦΟΚΗΠΟΙ ( ROOF GARDENS )
 14. 14. Δρ.Τζούλια Τζώρτζη,Αρχιτέκτων Τοπίου(P.h.D., M.L.A) e-mail: jgeorgi@tee.gr, τηλ. +30210-6046954, κιν.+306944373022 ΟΡΟΦΟΚΗΠΟΙ ( ROOF GARDENS ) Εκτατικός τύπος <ul><li>Είναι η πιο απλή κατασκευή πράσινης στέγης και δεν εξυπηρετεί καμία άλλη χρήση εκτός από την αισθητική απόλαυση και τα οφέλη που αποφέρει (π.χ. οικολογικά, βελτίωση μικροκλίματος, βελτίωση βιοποικιλότητας) </li></ul><ul><li>. </li></ul><ul><li>Τέτοιοι χώροι δημιουργούνται με χαμηλή φύτευση και είναι ορατοί μόνο από υψηλότερους ορόφους ή από χώρους στο ίδιο ύψος με την κατασκευή. </li></ul><ul><li>Εγκαθίστανται σε ταράτσες κτιρίων με μικρή φέρουσα ικανότητα φορτίου και οι δαπάνες εγκατάστασης και συντήρησης τους είναι πολύ μικρότερες σε σχέση με τις υπόλοιπες κατασκευές. </li></ul><ul><li>Οι φυτεύσεις σε αυτού του είδους τις κατασκευές γίνονται με φυτά μικρού ριζικού συστήματος γιατί και το υπόστρωμα της κατασκευής το οποίο φέρει και τις θρεπτικές ουσίες δεν είναι πολύ βαθύ. </li></ul>
 15. 15. Δρ.Τζούλια Τζώρτζη,Αρχιτέκτων Τοπίου(P.h.D., M.L.A) e-mail: jgeorgi@tee.gr, τηλ. +30210-6046954, κιν.+306944373022 ΟΡΟΦΟΚΗΠΟΙ ( ROOF GARDENS ) Εκτατικός τύπος <ul><li>Ο εκτατικός τύπος αποτελείται από πολυεπίπεδη διαστρωμάτωση υλικών με ελαφρύ το υπόστρωμα για την ανάπτυξη των φυτών ύψους 8 – 10 cm , το φορτίο του υποστρώματος είναι μικρό με το μεγαλύτερο βάρος που μπορεί να δεχθεί να είναι 120 kg/m² και το ριζικό σύστημα των φυτών επιφανειακό. </li></ul><ul><li>Για τη φυτική κάλυψη χρησιμοποιούνται φυτά χαμηλής βλάστησης , όπως φυτά εδαφοκάλυψης, αγριολούλουδα κλπ. Η επιλογή των ειδών γίνεται με κριτήριο την αντοχή τους στην ξηρασία, στο ψύχος και στον άνεμο. </li></ul><ul><li>Τα κυριότερα χαρακτηριστικά του εκτατικού τύπου είναι: </li></ul><ul><li>Μικρή συντήρηση </li></ul><ul><li>Περιοδική φύτευση </li></ul><ul><li>Φύτευση με φυτά εδαφοκάλυψης, ποώδη φυτά </li></ul><ul><li>Υπόστρωμα ύψους 8 – 15 cm </li></ul><ul><li>Το κόστος μιας τέτοιας κατασκεής είναι 80€/τ.μ </li></ul>ΟΡΟΦΟΚΗΠΟΙ ( ROOF GARDENS )
 16. 16. Ειδικό υπόστρωμα για εκτατική φύτευση Ποώδη φυτά, εδαφοκάλυψης Αποστραγγιστική μεμβράνη Αντιριζικές στεγανωτικές μεμβράνες Εκτατικό φυτεμένο δώμα Προστατευτική μεμβράνη
 17. 17. 11mm Γεωϋφασμα-φίλτρο Διαχωριστικό ύφασμα Δεξαμενές νερού οπές αποστράγγισης 712kN/m² Αποστραγγιστική Μεμβράνη
 18. 18. Αποστραγγιστική Μεμβράνη Υπόστρωμα Κεκλιμένη στέγη εκτατικού τύπου Προστατευτική μεμβράνη Ποώδη φυτά, εδαφοκάλυψης Αντιριζικές στεγανωτικές μεμβράνες
 19. 19. Κεκλιμένη στέγη εκτατικού τύπου
 20. 20. <ul><li>Απλή μορφή εκτατικού τύπου </li></ul>
 21. 21. Εκτατικό δώμα Είδος χλωρίδας Πάχος υποστρώματος φύτευσης Στατική επιβάρυνση Παχύφυλλα είδη ( sedum) 60-80mm 105-135kg/m ² Παχύφυλλα είδη-ποώδη 60-100mm 105-165kg/m ² Ποώδη-Εφαδοκαλυπτικά 100-150mm 165-240kg/m ² Εδαφοκαλυπτικά, χλόες 150-200mm 240-315kg/m ²
 22. 22. <ul><li>Laban Dance Centre, 2002 Ιδιοκτησία: Laban Dance Centre Χωροθέτηση: London, England, UK Τύπος κτηρίου: Εμπορικό </li></ul><ul><li>Είδος οροφής: Εκτατική Έκταση: 4306 sq.ft. Κλίση: 2% Πρόσβαση : Ιδιοτική </li></ul><ul><li>Υλοποιήθηκε: Greenroofs.com & livingroofs.org </li></ul>Το καφέ δώμα (brownfield greenroofs) στον ποταμό Τάμεση στο κέντρο του Λονδίνου κατασκευάστηκε με υλικό που μεταφέρθηκε από τη γύρω περιοχή από σπασμένα κεραμίδια ή μπετόν ή μπάζα κατεδάφισης. Στο υπόστρωμα αυτό δε γίνεται φύτευση αλλά φυσική αναγέννηση και εποίκιση από τα επικρατούντα είδη φυτών, εντόμων, πτηνό. Τα καφέ δώματα έχουν ιδιαίτερη αξία γιατί διατηρούν τη βιοποικιλότητα και τη φυσική διαδοχή αποφεύγοντας την ερημοποίηση.
 23. 23. Εκτατικό δώμα-Υπόστρωμα φύτευσης
 24. 24. Υδροσπορά Χλωροτάπητες Εκτατικό δώμα-χλωρίδα Ποώδη
 25. 25. Δρ.Τζούλια Τζώρτζη,Αρχιτέκτων Τοπίου(P.h.D., M.L.A) e-mail: jgeorgi@tee.gr, τηλ. +30210-6046954, κιν.+306944373022 ΟΡΟΦΟΚΗΠΟΙ ( ROOF GARDENS ) Ημιεντατικός τύπος Είναι μία απλή κατασκευή πράσινης στέγης όπως ο εκτατικός, που στην περίπτωση αυτή αποτελεί χώρο επισκέψιμο από τους χρήστες . Δεν παρέχει πολλές ευκαιρίες αναψυχής εκτός της αισθητικής απόλαυσης και του περιπάτου. Από άποψη απαιτήσεων, αυτού του τύπου οι κατασκευές βρίσκονται μεταξύ του εκτατικού και του εντατικού τύπου . Η περισσότερη συντήρηση , οι περισσότερες δαπάνες και το μεγαλύτερο βάρος της κατασκευής είναι τα χαρακτηριστικά αυτού του τύπου κατασκευής.
 26. 26. Δρ.Τζούλια Τζώρτζη,Αρχιτέκτων Τοπίου(P.h.D., M.L.A) e-mail: jgeorgi@tee.gr, τηλ. +30210-6046954, κιν.+306944373022 ΟΡΟΦΟΚΗΠΟΙ ( ROOF GARDENS ) Ημιεντατικός τύπος <ul><li>Ο Ημιεντατικός τύπος χρησιμοποιείται για την κατασκευή τοπίου με εναλλαγές καθ’ όλη την διάρκεια του έτους . </li></ul><ul><li>Το σύστημα αποτελείται από ένα ελαφρύ υπόστρωμα ύψους 10 έως 25 cm και με μέγιστο φορτίο 100 – 270 kg/m² . </li></ul><ul><li>Για την φυτική κάλυψη χρησιμοποιούνται εδαφοκαλυπτικά φυτά, θάμνοι και χλοοτάπητας . </li></ul><ul><li>Σε σχέση με τον Εκτατικό τύπο ο Ημιεντατικός έχει μεγαλύτερο υπόστρωμα και μεγαλύτερη συγκράτηση νερού. </li></ul><ul><li>Τα κυριότερα χαρακτηριστικά του Ημιεντατικού τύπου είναι: </li></ul><ul><li>Περιοδική συντήρηση </li></ul><ul><li>Περιοδική άρδευση </li></ul><ul><li>Φύτευση με χλοοτάπητα, φυτά εδαφοκάλυψης και χαμηλούς θάμνους </li></ul><ul><li>Υπόστρωμα ύψους 10 – 25 cm </li></ul><ul><li>Το κόστος μιας τέτοιας κατασκεής είναι 150€/τ.μ </li></ul>
 27. 27. Δρ.Τζούλια Τζώρτζη,Αρχιτέκτων Τοπίου(P.h.D., M.L.A) e-mail: jgeorgi@tee.gr, τηλ. +30210-6046954, κιν.+306944373022 ΟΡΟΦΟΚΗΠΟΙ ( ROOF GARDENS ) Συνδυασμένη μορφή Είναι μία από τις κατασκευές που συναντούμε συχνότερα όσον αφορά τους οροφόκηπους. Πρόκειται για έναν συνδυασμό των ημιεντατικών κατασκευών που όμως περιέχουν και επιπλέον κατασκευές όπως π.χ. καθιστικούς χώρους . Στις κατασκευές τα δέντρα που υπάρχουν στο χώρο συνήθως βρίσκονται μέσα σε φυτοδοχεία εξαιτίας του ότι το βάθος του εδάφους δεν είναι αρκετό για την ανάπτυξη ριζικού συστήματος για τα δέντρα. Το κόστος μιας τέτοιας κατασκεής είναι 2 00€/τ.μ
 28. 28. ΟΡΟΦΟΚΗΠΟΙ ( ROOF GARDENS ) Εντατικός τύπος Αποτελεί μία κατασκευή που επίσης συναντούμε πολύ συχνά και χρησιμοποιείται ολοένα και περισσότερο στις μέρες μας αφού οι δυνατότητες ανάπτυξης αναψυχής σε τέτοιους χώρους είναι πάρα πολλές. Ο χλοοτάπητας, τα δέντρα, οι θάμνοι, είναι εφικτό να τοποθετηθούν σε αυτού του είδους τις κατασκευές . Στον Εντατικό Τύπο κατασκευής δεν υπάρχει κανένας περιορισμός σε ό,τι αφορά τον σχεδιασμό και την διαμόρφωση. Στο μόνο που πρέπει να δίδεται σημασία είναι η αρμονική σύνδεση του ενός οροφόκηπου με τον άλλο . Τέλος, το ποσό συντήρησης των εντατικών πράσινων στεγών, είναι αυξημένο σε σχέση με τους άλλους τύπους και επιπλέον πρέπει να εξασφαλίζεται η μόνιμη άρδευση και λίπανση.
 29. 29. ΟΡΟΦΟΚΗΠΟΙ ( ROOF GARDENS ) Εντατικός τύπος <ul><li>Ο Εντατικός τύπος χρησιμοποιείται για την δημιουργία ενός κήπου. Το αρχικό φορτίο το οποίο μπορεί να αντέξει είναι 250 kg/m² και ανάλογα με την στατικότητα του κτιρίου αυξάνεται. </li></ul><ul><li>Η κατασκευή αυτή απαιτεί τακτική συντήρηση και περιλαμβάνονται σ’ αυτήν ποικιλία φυτών, θάμνων και δέντρων. </li></ul><ul><li>Τα κυριότερα χαρακτηριστικά του Εντατικού τύπου είναι τα εξής: </li></ul><ul><li>Τακτική συντήρηση </li></ul><ul><li>Τακτική άρδευση </li></ul><ul><li>Φύτευση με χλοοτάπητα, φυτά εδαφοκάλυψης, θάμνους και δέντρα </li></ul><ul><li>Υπόστρωμα ύψους 12 – 100 cm </li></ul><ul><li>Το κόστος μιας τέτοιας κατασκευής είναι 35 0€/τ.μ </li></ul>
 30. 30. Υπόστρωμα-Δεξαμενή νερού Γρασίδι, θάμνοι, δέντρα Υπόστρωμα φύτευσης για εντατικό δώμα Εντατικός τύπος φύτευσης Αποστραγγιστική Μεμβράνη Προστατευτική μεμβράνη Αντιριζικές στεγανωτικές μεμβράνες
 31. 31. 11mm Γεωϋφασμα-φίλτρο Διαχωριστικό ύφασμα Δεξαμενή νερού Οπές για αποστράγγιση 712kN/m² Αποστραγγιστική μεμβράνη
 32. 32. Εντατικός τύπος Είδος χλωρίδας Πάχος υποστρώματος φύτευσης (συμπ. Δεξαμενή νερού) Στατική επιβάρυνση Γρασίδι 200->350mm 210-410kg/m ² Χαμηλοί θάμνοι 200->500mm 210-560kg/m ² Μεσαίου μεγέθους θάμνοι <1,5m 250->500mm 260-560kg/m ² Μεγάλοι θάμνοι και μικρά δέντρα <6 m 650->1,250mm 660-1,310kg/m ²
 33. 33. Τύπος εντατικού δώματος
 34. 34. Δρ.Τζούλια Τζώρτζη,Αρχιτέκτων Τοπίου(P.h.D., M.L.A) e-mail: jgeorgi@tee.gr, τηλ. +30210-6046954, κιν.+306944373022 ΟΡΟΦΟΚΗΠΟΙ ( ROOF GARDENS ) Οι παραπάνω τύποι επιλέγονται ανάλογα με το σκοπό που εξυπηρετεί το κτίριο, των αριθμό των χρηστών που επισκέπτονται το χώρο, το κόστος κατασκευής, τη στατικότητα του κτιρίου, καθώς και τη χρήση που προορίζεται να έχει ο χώρος.
 35. 35. ΟΡΟΦΟΚΗΠΟΙ ( ROOF GARDENS )
 36. 36. Δρ.Τζούλια Τζώρτζη,Αρχιτέκτων Τοπίου(P.h.D., M.L.A) e-mail: jgeorgi@tee.gr, τηλ. +30210-6046954, κιν.+306944373022 ΟΡΟΦΟΚΗΠΟΙ ( ROOF GARDENS )
 37. 37. <ul><li>Το υπόστρωμα πρέπει να έχει τα εξής χαρακτηριστικά : </li></ul><ul><li>Να έχει μικρό φορτίο . </li></ul><ul><li>Να εξασφαλίζει επαρκή αερισμό του ριζικού συστήματος των φυτών, ακόμα και σε κατάσταση κορεσμού. </li></ul><ul><li>Να μην συμπιέζεται εύκολα και να έχει καλή διηθητικότητα . </li></ul><ul><li>Να έχει μεγάλη ικανότητα συγκράτησης υγρασίας . </li></ul><ul><li>Να αποδεσμεύει τα θρεπτικά στοιχεία με βραδύ ρυθμό. </li></ul><ul><li>Να αποτελεί σταθερή βάση για τα φυτά προκειμένου να αυξηθεί η ανθεκτικότητα τους στους ισχυρούς ανέμους και να αποφευχθεί η διάβρωση του. </li></ul><ul><li>Το υπόστρωμα ανάπτυξης των φυτών πρέπει να είναι απαλλαγμένο από σπόρους ζιζανίων και ασθένειες . </li></ul><ul><li>Η σύσταση και η δομή του υποστρώματος εξαρτώνται από το είδος του φυτικού υλικού και τις απαιτήσεις του σε υγρασία, αερισμό και θρεπτικά στοιχεία. </li></ul>ΟΡΟΦΟΚΗΠΟΙ ( ROOF GARDENS )
 38. 38. Κάθετες φυτεύσεις Δρ.Τζούλια Τζώρτζη,Αρχιτέκτων Τοπίου(P.h.D., M.L.A) <ul><li>Μία άλλου είδους κατασκευή που κατατάσσεται στην κατηγορία των οροφόκηπων είναι οι κάθετες φυτεύσεις . </li></ul><ul><li>Πρόκειται για φυτεύσεις που κυρίως συναντώνται στο εξωτερικό και αποτελούνται από μια ποικιλία φυτών τα οποία με ειδικές κατασκευές τοποθετούνται επάνω στους τοίχους. Τα φυτά που τοποθετούνται είναι είτε αναρριχώμενα είτε τοποθετούνται σε βαθμίδες. </li></ul><ul><li>Τα πλεονεκτήματα αυτής της κατασκευής είναι: </li></ul><ul><li>Οι μεγαλύτερες επιφάνειες του κτιρίου μπορούν να διατεθούν για τα φυτά σε σύγκριση με τις επιφάνειες των δωμάτων </li></ul><ul><li>Δεν επιβαρύνει με πρόσθετα κατακόρυφα φορτία το κτίριο </li></ul><ul><li>Οι οικονομικές απαιτήσεις της κατασκευής αυτής είναι κατά πολύ χαμηλότερες από αυτές της φύτευσης των δωμάτων. </li></ul>ΟΡΟΦΟΚΗΠΟΙ ( ROOF GARDENS )
 39. 39. <ul><li>Οι κάθετες φυτεύσεις χωρίζονται σε τέσσερις κατηγορίες: </li></ul><ul><li>Πράσινες προσόψεις </li></ul><ul><li>Ενεργοί τοίχοι </li></ul><ul><li>Παθητικοί τοίχοι </li></ul><ul><li>Κατακόρυφα ενδιαιτήματα άγριας ζωής </li></ul>Κάθετες φυτεύσεις ΟΡΟΦΟΚΗΠΟΙ ( ROOF GARDENS )
 40. 40. Πράσινες προσόψεις ΟΡΟΦΟΚΗΠΟΙ ( ROOF GARDENS ) Κάθετες φυτεύσεις
 41. 41. Ενεργοί τοίχοι (active walls) είναι οι τοίχοι όπου τα φυτά έχουν τις ρίζες τους μέσα σε υφασμάτινους σάκους ή προφητεμένα πάνελ που υποστηρίζονται από έναν κατακόρυφο σκελετό, μέρος ενός «συστήματος περιβλήματος ή πράσινης επίστρωσης» (Hopkins, 2006) Δρ.Τζούλια Τζώρτζη,Αρχιτέκτων Τοπίου(P.h.D., M.L.A) ΟΡΟΦΟΚΗΠΟΙ ( ROOF GARDENS ) Κάθετες φυτεύσεις
 42. 42. Παθητικοί τοίχοι (inactive walls) ΟΡΟΦΟΚΗΠΟΙ ( ROOF GARDENS ) Κάθετες φυτεύσεις
 43. 43. Κατακόρυφα ενδιαιτήματα άγριας ζωής είναι συστήματα όπου τα επίπεδα φύτευσης τοποθετούνται έτσι ώστε να δημιουργούν ένα προστατευόμενο ενδιαιτήματα για πουλιά, έντομα, μικρά ζώα ΟΡΟΦΟΚΗΠΟΙ ( ROOF GARDENS ) Κάθετες φυτεύσεις
 44. 44. <ul><li>Για την κατασκευή ενός οροφόκηπου υπάρχουν διάφοροι τρόποι εγκατάστασης της βλάστησης με βιομηχανικά κατασκευασμένα συστήματα πράσινων δωμάτων τα οποία κερδίζουν διαρκώς έδαφος στην Ευρώπη και στην Αμερική. </li></ul><ul><li>Τέτοια συστήματα είναι: </li></ul><ul><li>Πλήρη συστήματα </li></ul><ul><li>Διαμορφούμενα συστήματα </li></ul><ul><li>Προκαλλιεργημένοι – φυτεμένοι τάπητες </li></ul>ΟΡΟΦΟΚΗΠΟΙ ( ROOF GARDENS ) Πλήρη συστήματα Διαμορφούμενα συστήματα Προκαλλιεργημένοι – φυτεμένοι τάπητες
 45. 45. ΟΡΟΦΟΚΗΠΟΙ ( ROOF GARDENS ) <ul><li>Στην Ευρώπη υπάρχουν 2 τύποι φυσικών περιβαλλόντων σε δώματα τα οποία καθορίσθηκαν και εφαρμόσθηκαν σαν μέρος ενός ευρύτερου συστήματος διαδρομών: </li></ul><ul><li>Τα «βήματα» οποία συνδέουν απομονωμένες νησίδες κατοικίας άγριας πανίδας και χλωρίδας μεταξύ τους (πουλιά, έντομα, σπόρους) </li></ul><ul><li>Η «νησίδα» η οποία παραμένει απομονωμένο από τα υπόλοιπα φυσικά περιβάλλοντα και αναφέρεται σε επιλεγμένα σπάνια είδη των οποίων οι σπόροι δεν μπορούν να εξαπλωθούν με τον αέρα ή σε μικρές αποστάσεις. </li></ul><ul><li>Τα εκτατικά δώματα κυρίως εξαιτίας της έλλειψης ανθρώπινης παρουσίας μπορούν να αποτελέσουν οικοσυστήματα ευαίσθητων και σπάνιων φυτών (Peck, 2003). </li></ul>
 46. 46. ΟΡΟΦΟΚΗΠΟΙ ( ROOF GARDENS ) Με αυτόν τον τρόπο δίνεται η ευκαιρία δημιουργίας ενός νέου Δικτύου Πρασίνου, το οποίο θα βελτιώσει την ποιότητα ζωής των κατοίκων καθώς και το μικροκλίμα του αστικού ιστού κάθε περιοχής.
 47. 47. ΟΡΟΦΟΚΗΠΟΙ ( ROOF GARDENS ) Ενδεικτικά αποτελέσματα έρευνας του Kolb (2000) για τα έξοδα και τα οφέλη ενός συμβατικού, ενός εκτατικού και ενός εντατικού ταρατσόκηπου. Στα οφέλη συμπεριλαμβάνονται η απόσβεση λόγω οικονομίας νερού, η μείωση του κόστους κατασκευής όμβριων υδάτων, οι τόκοι, η μείωση του κόστους θέρμανσης και ψύξης και η αύξηση της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου € /έτος Συμβατικό Εκτατικό Εντατικό Έξοδα 14,2 17,08 24,76 Οφέλη 0 4,5 16,6 Έξοδα - Οφέλη 14,2 12,58 8,16
 48. 48. ΟΡΟΦΟΚΗΠΟΙ ( ROOF GARDENS ) Από έρευνα της πολιτείας του Τορόντο για τον υπολογισμό του κόστους και του οικονομικού οφέλους των πράσινων δωμάτων από το πρασίνισμα 75% των στεγών της Πολιτείας ποσοστό που αντιστοιχεί σε περίπου 50.000.000 τμ ( Roberston, 2007) . 0 117.000.000 Νερό της βροχής 700.000 46.000.000 Πλημμύρες υπονόμων 12.300.000 80.000.000 Φαινόμενο θερμικών νησίδων 37.000.000 312.000.000 Σύνολο 21.500.000 2.500.000 $ Ετήσιο κέρδος 69.000.000 0$ Αρχικό κέρδος Κατηγορία κέρδους Ποιότητα αέρα Ενέργεια στο κτίριο
 49. 49. ΟΡΟΦΟΚΗΠΟΙ ( ROOF GARDENS ) Μελέτη και κατασκευή φυτεμένων δωμάτων Γενικές Σχεδιαστικές Αρχές Για την εγκατάσταση φυτεμένων δωμάτων τίθεται ως απαραίτητη προϋπόθεση η συνεργασία διαφόρων επαγγελματικών ειδικοτήτων. Πολιτικοί μηχανικοί, μηχανολόγοι, αρχιτέκτονες τοπίου, αρχιτέκτονες, γεωπόνοι, δασολόγοι συνεργάζονται με ειδικευμένες κατασκευαστικές εταιρίες, με αποτέλεσμα την υλοποίηση σχεδιαστικών προτάσεων, από ειδικά συνεργεία εγκατάστασης τον απαραίτητο μηχανικό εξοπλισμό . Οι ανάγκες και απαιτήσεις των ανθρώπων που χρησιμοποιούν το δώμα πρέπει να λαμβάνονται ως σημαντικά κριτήρια για την επίτευξη του επιθυμητού στόχου .
 50. 50. Μειονεκτήματα Φυτεμένων Δωμάτων <ul><li>Εκτός από τα πολλά πλεονεκτήματα που παρέχουν τα φυτεμένα δώματα, υπάρχουν και πολλοί περιορισμοί, που πρέπει να λαμβάνονται κατά την κατασκευή τους. </li></ul><ul><li>Οι περιορισμοί αυτοί είναι: </li></ul><ul><li>Οικονομικοί </li></ul><ul><li>Ασφάλειας </li></ul><ul><li>Συντήρησης </li></ul>ΟΡΟΦΟΚΗΠΟΙ ( ROOF GARDENS )
 51. 51. Παράγοντες επιλογής του είδους του φυτεμένου δώματος <ul><li>Οι παράγοντες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά το σχεδιασμό και την εγκατάσταση συγκεκριμένου είδους φύτευσης σε δώματα είναι η εξής: </li></ul><ul><li>Α) Ο σχεδιασμός της </li></ul><ul><li>πόλης και η αισθητική </li></ul><ul><li>Β) Η κτιριακή δομή </li></ul>ΟΡΟΦΟΚΗΠΟΙ ( ROOF GARDENS ) Γ) Η κλίση του δώματος Δ) Το μικροκλίμα Στ) Το κόστος Ε) κοινωνικοί παράγοντες
 52. 52. e-mail: jgeorgi@tee.gr, τηλ. +30210-6046954, κιν.+306944373022 ΟΡΟΦΟΚΗΠΟΙ ( ROOF GARDENS ) Ενδεικτικά, οι μέγιστες τιμές φορτίων σε κάποια από τα υλικά που χρησιμοποιούνται κατά την εγκατάσταση φύτευσης στα δώματα παρουσιάζονται στους πίνακες που ακολουθούν: Είδος φυτικού υλικού Μέγεθος επιφανειακού φορτίου( kg/m² ) Είδος του γένους Sedum- γρασίδι-ποώδη φυτά 10 Γρασίδι-ποώδη φυτά 10 Άγρια θαμνώδη είδη 10 Γρασίδι 5 Χαμηλοί θάμνοι 10 Θάμνοι ύψους άνω του 1.5 m ύψους 20 Θάμνοι άνω των 3 m ύψους 30 Θάμνοι άνω των 6 m ύψους 40 Μικρά δένδρα άνω των 10 m ύψους 60 Δένδρα άνω των 15 m ύψους 150
 53. 53. ΟΡΟΦΟΚΗΠΟΙ ( ROOF GARDENS ) Είδος υποστρώματος Μέγεθος φορτίου ανά εκατοστό βάθος( kg/m² ) Εδαφικά μείγματα με ανόργανα και οργανικά υλικά 16-19 Αμμώδη μείγματα με ανόργανα και οργανικά υλικά 16-18 Μείγματα ανόργανων υλικών και τύρφης 10-13 Μείγματα λάβας 15-18 Μείγματα ελαφρόπετρας 13-16 Διογκωμένη άργιλος και μείγματά της 10-13 Πλάκες επεξεργασμένου αφρού 8-10 Πλάκες πετροβάμβακα 8-10
 54. 54. Παράγοντες επιλογής του είδους του φυτεμένου δώματος <ul><li>Οι παράγοντες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά το σχεδιασμό και την εγκατάσταση συγκεκριμένου είδους φλυτευσης σε δώματα είναι η εξής: </li></ul><ul><li>Α) Ο σχεδιασμός της πόλης και η αισθητική </li></ul><ul><li>Β) Η κτιριακή δομή </li></ul>ΟΡΟΦΟΚΗΠΟΙ ( ROOF GARDENS )
 55. 55. Δρ.Τζούλια Τζώρτζη,Αρχιτέκτων Τοπίου(P.h.D., M.L.A) e-mail: jgeorgi@tee.gr, τηλ. +30210-6046954, κιν.+306944373022 ΟΡΟΦΟΚΗΠΟΙ ( ROOF GARDENS ) Χρήσεις Φυτεμένων Δωμάτων
 56. 56. Δημιουργία χώρου αναψυχής. Ο χώρος αυτός θα εξυπηρετεί όλους τους χρήστες και θα είναι σε τέτοιο σημείο ώστε και καθούμενοι να έχουν οπτική επαφή με όλους τους χώρους του Roof Garden καθώς και με τα εστιακά σημεία εκτός αυτού. ΟΡΟΦΟΚΗΠΟΙ ( ROOF GARDENS )
 57. 57. <ul><li>Δημιουργία χώρου εκδηλώσεων για διάφορες δεξιώσεις και άλλες διοργανώσεις </li></ul>ΟΡΟΦΟΚΗΠΟΙ ( ROOF GARDENS )
 58. 58. <ul><li>Στο Τορόντο το Food policy Council εκπονεί ένα πολιτικό πρόγραμμα για παραγωγή κηπευτικών σε δώματα. Παράδειγμα παραγωγικού κήπου με βότανα είναι ο κήπος στο ξενοδοχείο Vancouver’s Waterfront όπου τα εστιατόρια του ξενοδοχείου προμηθεύονται βότανα από τον κήπο του δώματος (Peck, 2003). Έτσι μειώνεται ο τρόπος παραγωγής, μεταφοράς, συντήρησης παρέχονται ευκαιρίες εργασίας και αναψυχής σε κατοίκους των πόλεων. </li></ul>
 59. 59. Δρ.Τζούλια Τζώρτζη,Αρχιτέκτων Τοπίου(P.h.D., M.L.A) e-mail: jgeorgi@tee.gr, τηλ. +30210-6046954, κιν.+306944373022 ΟΡΟΦΟΚΗΠΟΙ ( ROOF GARDENS ) Παραδείγματα και Εφαρμογές από περιοχές με τύπο κλίματος Μεσογειακό (παρόμοιο με της Ελλάδας)
 60. 60. MEYDAN SHPOPING CENTER _ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ Foreign Office Architects
 61. 61. MEYDAN SHPOPING CENTER _ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ Foreign Office Architects
 62. 62. MEYDAN SHPOPING CENTER _ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ Foreign Office Architects
 63. 63. MEYDAN SHPOPING CENTER _ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ Foreign Office Architects
 64. 64. MEYDAN SHPOPING CENTER _ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ Foreign Office Architects
 65. 65. Riccione _ΙΤΑΛΙΑ_ Water Park
 66. 66. ΟΡΟΦΟΚΗΠΟΙ ( ROOF GARDENS ) Παραδειγματα και Εφαρμογες Τα πρόσφατα παράκτια ερευνητικά εργαστήρια του Ερευνητικού Κέντρου Θαλάσσιων και Εσωτερικών Υδάτων από την αρχιτεκτονική της Λυών για το Βικτοριανό Τμήμα αρχικών βιομηχανιών, που θεωρείται καλύτερο πράσινο σχέδιο στεγών της Αυστραλίας μέχρι τώρα (φωτογραφίες John Gollings ),
 67. 67. <ul><li>Σχολή Art και Design,στη Σιγκαπούρη. Φωτογραφία: Sidonie Carpenter . </li></ul>
 68. 68. Μελβούρνη 6-star CH2 building, the ‘greenest building in Australia’. Rooftop garden by Fytogreen.
 69. 69. Η Ακαδημία των Τεχνών της Καλιφόρνιας thegrowspot.com Αρχιτέκτονας: Renzo Piano
 70. 70. <ul><li>Χώρος Εκθέσεων και Μουσικής ( Water Sensitive Urban Design ) στο Sydney. </li></ul>
 71. 71. Πανεπιστήμιο στο Sydney : Charles Sturt University, Albury, by Water Sensitive Urban Design ,
 72. 72. Πανεπιστήμιο στο Sydney : Charles Sturt University, Albury, by Water Sensitive Urban Design , Sydney
 73. 73. Δρ.Τζούλια Τζώρτζη,Αρχιτέκτων Τοπίου(P.h.D., M.L.A) e-mail: jgeorgi@tee.gr, τηλ. +30210-6046954, κιν.+306944373022 ΟΡΟΦΟΚΗΠΟΙ ( ROOF GARDENS ) ¨Αλλα Παραδείγματα Εφαρμογής
 74. 74. ΟΡΟΦΟΚΗΠΟΙ ( ROOF GARDENS ) Παραδειγματα και Εφαρμογες Το τετραγωνικό κτήριο βιβλιοθήκης στο κέντρο της πόλης Βανκούβερ στη Βρετανική Κολομβία, φυτεύτηκε ένας «πράσινος» κήπος στεγών σε ένα σχέδιο που ακολουθεί τη ροή του ποταμού Fraser . (American Hydrotech, Inc.)  
 75. 75. Canary Wharf Underground Station; Photo by LSV Λονδίνο, 1991-1999 Εκτατικός οροφόκηπος με sedum για αύξηση της βιοποικιλότητας
 76. 76. Düsseldorf – ΓΕΡΜΑΝΙΑ_ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΩ ΔΙΑΒΑΣΗ
 77. 77. <ul><li>Το earth-house κάνει χρήση του εδάφους σαν μία στρώση αλλά το προστατεύει και από τη βροχή, τις χαμηλές θερμοκρασίες, τον άνεμο. Ένα earth house δεν είναι ανάγκη να χτιστεί κάτω από το έδαφος αλλά μπορεί να χτισθεί σε ένα επικλινές έδαφος φυσικά εσωτερικά του λόφου. Αυτή η φώτο είναι από το Earth House Estate Lättenstrasse in Dietikon, Switzerland από τον &quot;Earth&quot; architect Peter Vetsch . </li></ul>EARTH HOUSE ΣΤΗΝ ΕΛΒΕΤΙΑ
 78. 78. <ul><li>H American Society of Landscape Architects (ASLA) σχεδίασε έναν αειφόρο οροφόκηπο στην Washington, DC. Ο Michael Van Valkenburgh Associates, Inc. ηγήθηκε του σχεδιασμού σε συνεργασία με την εταιρία Conservation Design Forum αναπτύσσοντας πράσινη στέγη έκτασης 3000 τετρ. Πόδια. </li></ul><ul><li>Στόχος ήταν να δημιουργηθεί ένα τοπόσημο (landmark) για τον κλάδο της Αρχιτεκτονικής Τοπίου και για την περιφέρεια της Ουάσιγκτον και για τον κατασκευαστικό τομέα. Ο Σύλλογος των Αρχιτέκτονα Τοπίου έλαβε χορηγίες από διάφορες πολιτείες και οργανισμούς ύψους $25,000. Η πράσινη Στέγη λειτούργησε και αφιερώθηκε την ημέρα των γενεθλίων Απρίλιος26, 2006 – του Frederick Law Olmsted, ιδρυτή του επαγγέλματος του Αρχιτέκτονα Τοπίου και Μελετητή του Central Park στη Νέα Υόρκη. Στο σχεδιασμόι υπάρχουν όλοι οι τύποι πράσινων στεγών: εκτατικός, ημιεντατικός, εκτατικός σε μέσο βαθος 3 - 18 ίντζες. ¨Ενας κεντρικός χωρος λειτουργεί σαν καθιστικός και υπάρχουν άλλοι μικρότεροι διαμορφωμένοι χώροι. </li></ul>American Society of Landscape Architects (ASLA) ΗΠΑ
 79. 79. American Society of Landscape Architects (ASLA) ΗΠΑ
 80. 80. Δικά μας παραδείγματα….
 81. 81. ΟΡΟΦΟΚΗΠΟΙ ( ROOF GARDENS ) Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός ΥΠΕΧΩΔΕ Λειτουργικό Διάγραμμα Κτιρίου Γραφείων «Μελέτες Ιδεών Φύτευσης Δωμάτων – Στεγών Κατοικιών και Πιλοτικές Εφαρμογές. 2008 Παπαδόπουλος Αγις, Αναπληρωτής Καθηγητής ΑΠΘ (Επιστημονικός υπεύθυνος) Θεοδωρίδου Ιφιγένεια, Διπλ. Αρχιτέκτονας Μηχανικός (Συντονίστρια ομάδας μελέτης) Καρτέρης Μαρίνος, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, ΑΠΘ Δρ. Τζούλια - Νεραντζιά Τζώρτζη, Αρχιτέκτονας Τοπίου, Διδάσκουσα στο Τμήμα Αρχιτεκτονικής Τοπίου φοιτητής του Τμήματος Αρχιτεκτονικής Τοπίου, ΤΕΙ Καβάλας Τσουφλίδου Αναστασία, Τελειόφοιτη φοιτήτρια του Τμήματος Αρχιτεκτονικής Τοπίου, ΤΕΙ Καβάλας Δρ. Καρτέρης Απόστολος, Μηχανικός Περιβάλλοντος kartECO – Σύμβουλοι Περιβάλλοντος και Ενέργειας ΟΕ Δίγκας Χρήστος, Πολιτικός Μηχανικός MSc Θεσσαλονίκη, 0 8 .09.08 Ο επιστημονικός υπεύθυνος Άγις Μ. Παπαδόπουλος Αν. Καθηγητής Α.Π.Θ.
 82. 82. <ul><li>Σκοπός του Διαγωνισμού ήταν να προκύψουν μελέτες ιδεών φύτευσης δωμάτων και στεγών που μπορούν να εφαρμοστούν στις 3 κλιματικές ζώνες της Ελλάδας και που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την βελτίωση των ενεργειακών απωλειών των κτιρίων και την μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων , μέσω της βελτίωσης του μικροκλίματος της κάθε περιοχής. </li></ul>ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ
 83. 83. Οι ακόλουθοι περιορισμοί λήφθη κ αν υπόψη για το σχεδιασμό <ul><li>Στατική επάρκεια : Υπολογισμό ς των πρόσθετων φορτίων στη στατική μελέτη των νέων κτιρίων και έλεγχο ς της στατικής επάρκειας για τα υφιστάμενα κτίρια. </li></ul><ul><li>Υδατοστεγείς της τελικ έ ς επιφάνε ιε ς και αντιριζική προστασία </li></ul><ul><li>Πολυεπίπεδη διαστρωμάτωση για την μείωση των ενεργειακών απωλειών με επικάλυψη φιλικ ών προς το περιβάλλον υλικ ών και χρώματα που απορροφούν την ηλιακή ακτινοβολία. </li></ul><ul><li>Τοποθέτηση ελαφρών εδαφικών μειγμάτων για το μικρότερο βάρος της στατικό φορτίο </li></ul><ul><li>Αποστράγγιση : Εξασφάλιση της απορροής των βρόχινων νερών </li></ul><ul><li>Κατάλληλο σύστημα άρδευσης έτσι ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες των φυτών χωρίς την υπερκατανάλλωση ενέργειας και νερού. </li></ul>ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
 84. 84. ΟΡΟΦΟΚΗΠΟΙ ( ROOF GARDENS ) Τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν καθώς και τα φυτά δεν έχουν ιδιαίτερο ύψος αλλά το ύψος παρατήρησης – ορίζοντας παρατήρησης μεταφέρεται σε άλλο επίπεδο με την προσθήκη κατασκευών και καθιστικών χώρων σε ύψος μεγαλύτερο από αυτό του 0,5 m .
 85. 85. Σύμφωνα με όσα προαναφέρθηκαν τα στάδια του σχεδιασμού ήταν: - Κλιματική ανάλυση - Δημιουργία κατάλληλων εδαφικών συνθηκών για την βλάστηση - Επιλογή των τύπων των φυτών και το υ τρόπο υ φύτευσης τους, ανάλογα με το χώρο και τι θα εξυπηρετ εί η εκάστοτε φύτευση. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ
 86. 86. Η βασική ιδέα για τον οροφόκηπο στο κτίριο των γραφείων ήταν να μεταφερθούν οι όψεις του κτιρίου στην ταράτσα με αυστηρές γραμμές. Πρόκειται για μία επιφάνεια 480 m² με την είσοδο στην νοτιο-ανατολική πλευρά . Ο σχεδιασμός βασίστηκε σε κάνναβο διαστάσεων 3 x 3 m ο οποίος ξεκινούσε από την μέση της επιφάνειας και επαναλαμβανόταν προς τα άκρα. Το πιο σημαντικό όμως ήταν πως το μεγαλύτερο μέρος της επιφάνειας καλύφθηκε με βλάστηση. Ο τύπος κατασκευής είναι ένας συνδυασμός Εκτατικού και Ημιεντατικού τύπου. Η ποικιλία των χαμηλών εδαφοκαλυπτικών φυτών δημιουργεί έναν ανοικτό χώρο με θέα προς όλες τις κατευθύνσεις, χωρίς όμως να γίνεται η εικόνα μονότονη λόγω του «Μωσαϊκού βλάστησης» που δημιουργείται. Κτίριο Γραφείων concept
 87. 87. ΟΡΟΦΟΚΗΠΟΙ ( ROOF GARDENS ) Στον οροφόκηπο του κτιρίου των γραφείων προτάθηκε η τοποθέτηση φυτοδοχείων που θα λειτουργούν ως φωτιστικά. Στην εικόνα αυτή φαίνεται ο φωτισμός του οροφόκηπου με αυτές τις κατασκευές.
 88. 88. Ανατολικ ή όψη Δυτική όψη Νότια όψη Βόρεια όψη ΟΨΕΙΣ
 89. 89. Heraklion plan Concept
 90. 90. Athens plan Concept
 91. 91. Thessaloniki plan Concept
 92. 92. Κτίριο διπλοκατοικίας <ul><li>Επιφάνεια ταράτσας 23, 45 m² έκαστη. </li></ul><ul><li>Ο σχεδιασμός βασίστηκε σε άξονα συμμετρίας </li></ul><ul><li>Η εδαφοκάλυψη με βλάστηση είναι το κύριο σημείο και σε αυτήν την περίπτωση επίσης. </li></ul><ul><li>Ο τύπος κατασκευής ήταν συνδυασμός ημιεντατικού και εντατικού τύπου. Χρησιμοποιήθηκαν 5 είδη εδαφοκαλυπτικών φυτών τα οποία αποτελούν το “ μωσαϊκό βλάστησης ” με τις διαφορετικές υφές και χρώματά τους. </li></ul>Ένα μικρό μονοπάτι κατασκευασμένο από ανοιχτόχρωμες ξύλινες πλάκες (0,40 m x 0,40 m), τοποθετημένες σε βήματα ανάμεσα στο γρασίδι, ενώνει την είσοδο με τον κεντρικό φυτοδοχείο. Λόγω της μικρής επιφάνειας προς διαμόρφωση οι προτεινόμενες κατασκευές συνδυάζουν πολλαπλές χρήσεις. conceptu
 93. 93. ΟΡΟΦΟΚΗΠΟΙ ( ROOF GARDENS ) Λειτουργικό Διάγραμμα Μεζονέτας
 94. 94. ΟΡΟΦΟΚΗΠΟΙ ( ROOF GARDENS )
 95. 95. ΟΡΟΦΟΚΗΠΟΙ ( ROOF GARDENS ) Στην σκεπή του κτιρίου έχουν τοποθετηθεί Φωτοβολταϊκά Συστήμτα, πράγμα που κάνει εμφανή τα Βιοκλιματικά Κριτήρια που λήφθηκαν υπόψη κατά το σχεδιασμό .
 96. 96. ΟΡΟΦΟΚΗΠΟΙ ( ROOF GARDENS ) Οι μεγάλες σκιαζόμενες επιφάνειες στην περίμετρο του κτιρίου (μεγάλες βεράντες) καθώς και τα ανοίγματα στα πλαϊνά του, συμβάλλουν στον περιορισμό της αύξησης θερμοκρασίας στο εσωτερικό του κτιριου καθώς και στο δροσισμό του. Στην σκεπή του κτιρίου έχουν τοποθετηθεί Φωτοβολταϊκά Συστήματα, πράγμα που κάνει εμφανή τα Βιοκλιματικά Κριτήρια που λήφθηκαν υπόψη κατά το σχεδιασμό.
 97. 97. ΟΡΟΦΟΚΗΠΟΙ ( ROOF GARDENS ) Το δέντρο εκτός από την αισθητική απόλαυση προσφέρει και δροσιά στους θερινούς μήνες με τη λειτουργία της εξατμισοδιαπνοής.
 98. 98. ΟΨΕΙΣ Ανατολικ ή όψη Δυτική όψη Νότια όψη Βόρεια όψη
 99. 99. Heraklion plan concept
 100. 100. Athens plan concept
 101. 101. Thessaloniki plan concept
 102. 102. ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΣΤΟ 3 ο – 9 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
 103. 103. ΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηηη H ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΣΤΟ 3 ο – 9 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ <ul><li>Στόχος: </li></ul><ul><li>Αύξηση χώρων πρασίνου στο Δήμο Ζωγράφου </li></ul><ul><li>Δημιουργία χώρων για δραστηριότητες </li></ul><ul><li>Βελτίωση των όψεων των κτιρίων </li></ul><ul><li>Βελτίωση του μικροκλίματος της περιοχής </li></ul>
 104. 106. Δρ.Τζούλια Τζώρτζη,Αρχιτέκτων Τοπίου(P.h.D., M.L.A) e-mail: jgeorgi@tee.gr, τηλ. +30210-6046954, κιν.+306944373022
 105. 107. Δρ.Τζούλια Τζώρτζη,Αρχιτέκτων Τοπίου(P.h.D., M.L.A) e-mail: jgeorgi@tee.gr, τηλ. +30210-6046954, κιν.+306944373022
 106. 108. Δρ.Τζούλια Τζώρτζη,Αρχιτέκτων Τοπίου(P.h.D., M.L.A) e-mail: jgeorgi@tee.gr, τηλ. +30210-6046954, κιν.+306944373022 ΟΡΟΦΟΚΗΠΟΙ ( ROOF GARDENS ) ΑΛΛΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
 107. 109. Δρ.Τζούλια Τζώρτζη,Αρχιτέκτων Τοπίου(P.h.D., M.L.A) ΟΡΟΦΟΚΗΠΟΙ ( ROOF GARDENS ) Παραδειγματα και Εφαρμογες Το κτήριο ACROS Φουκουόκα κατασκευάστηκε το 1995 και καλύπτεται τώρα με ένα υγιές επίπεδο βλάστησης. Σύμφωνα με έναν γιγαντιαίο κατάλογο συνολικά από το greenroofs . com , υπάρχουν αυτήν την περίοδο 539 κτήρια που χαρακτηρίζουν ένα «πράσινο» εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένου του τμήματος Ρόουντ Άιλαντ εθνικών οδών, που αποδίδουν μια εντυπωσιακή τετραγωνική πλοκή 100 ποδιών!
 108. 110. ΟΡΟΦΟΚΗΠΟΙ ( ROOF GARDENS ) Παραδειγματα και Εφαρμογες Μία από τις πιο δημοφιλείς πράσινες στέγες της Αμερικής, αυτή του Δημαρχείου του Σικάγο, συνδυάζει τον εκτατικό, τον εντατικό και τον ημιεντατικό τύπο κατασκευής σε μια τοποθετημένη όπισθεν στέγη. Υπό την καθοδήγηση του Δημάρχου, το περιβαλλοντικό πιλοτικό πρόγραμμα της πόλης του Σικάγο ωθεί σε αστικό επίπεδο τα πράσινα συστήματα στεγών με τα κίνητρα και τις επιχορηγήσεις.
 109. 111. ΟΡΟΦΟΚΗΠΟΙ ( ROOF GARDENS ) Παραδειγματα και Εφαρμογες Κοννέκτικατ ολοκληρώθηκαν το 1998. Η στέγη περιλαμβάνει 75.000 τετραγωνικά πόδια του πρασίνου ( American Hydrotech , Inc )  
 110. 112. ΟΡΟΦΟΚΗΠΟΙ ( ROOF GARDENS ) Παραδειγματα και Εφαρμογες Το συνεδριακό κέντρο για την εκκλησία Latter - day Saints είναι εγκατεστημένο σε 10 στρέμματα στο κέντρο της πόλης Salt Lake City . Το κτήριο περιλαμβάνει ένα τετραγωνικό λιβάδι στεγών 70.000 ποδιών. ( American Hydrotech , Inc .)
 111. 113. ΟΡΟΦΟΚΗΠΟΙ ( ROOF GARDENS ) Παραδειγματα και Εφαρμογες Το νοσοκομείο αποκατάστασης Schwab στο Σικάγο περιλαμβάνει 6.500 τετραγωνικά πόδια πρασίνου. Το 2005 κέρδισε το βραβείο «Πράσινες Στέγες» για το υγιές βραβείο πόλεων της τελειότητας. Το νοσοκομείο έλαβε μια επιχορήγηση από την πόλη του Σικάγο για την πρωτοβουλία της μείωσης της Αστικής Θερμικής Νησίδας. (American Hydrotech, Inc.)
 112. 114. <ul><li>Carlton House, Royal Leamington Spa </li></ul><ul><li>Είναι ένας χώρος φιλοξενίας ηλικιωμένων . Στόχος ήταν η δημιουργία φυτεμένου δώματος που θα έχει όλο το χρόνο ενδιαφέρον . </li></ul>
 113. 115. <ul><li>Στα φυτεμένα δώματα θα πρέπει να προβλεφθεί χώρος για αποθήκευση των μηχανημάτων συντήρησης και κομποστοποίησης, έτσι ώστε η κομποστοποίηση να γίνεται επί τόπου σε δώματα μεγάκων κτηριακών εγκαταστάσεων </li></ul><ul><li>Σε εκτατικούς ταρατσόκηπους οι οποίοι δεν είναι προσβάσιμοι λόγω κλίσης σκεπής, θα πρέπει να τοποθετηθούν ειδικές κατασκευές πάνω στις οποίες θα κυκλοφορούν οι συντηρητές του χώρου με μηχανήματα . </li></ul><ul><li>Όπου υπάρχουν ηλιακοί συλλέκτες (για την εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας) θα μπορούσαν αντί να απομακρυνθούν να χρησιμοποιηθούν στο σχεδιασμό σαν σκίαστρα ή σαν προπετάσματα για τον άνεμο. </li></ul><ul><li>Επίσης θα πρέπει να τοποθετηθούν ειδικές συσκευές ελέγχου της παροχής νερού άρδευσης και της απορροής, για να αποφεύγεται η καταστροφή των φυτών από την περίσσεια νερού. </li></ul><ul><li>Θα μπορούσαν να προβλεφθούν δεξαμενές συγκέντρωσης του νερού της βροχής έτσι ώστε να χρησιμοποιηθεί κατάλληλα για την άρδευση. </li></ul>
 114. 116. ΟΡΟΦΟΚΗΠΟΙ ( ROOF GARDENS ) <ul><li>Οι βασικές σχεδιαστικές αρχές που υιοθετούνται κατά την συνολική μελέτη εγκατάστασης φύτευσης σε δώματα κτιρίων, με βάση το περιοδικό “ English Nature Research Report, 2003 είναι: </li></ul><ul><li>Ο καθορισμός των στόχων, τους οποίους τίθεται να διεκπεραιώσει η συγκεκριμένη φύτευση </li></ul><ul><li>Η επιλογή των κατασκευαστικών και φυτικών υλικών, ώστε η συνολική εγκατάσταση να φέρει το μικρότερο δυνατό φορτίο. </li></ul><ul><li>Η επιλογή κατάλληλων, ανθεκτικών και γηγενών, ή ήδη εγκλιματισμένων στο τοπικό περιβάλλον, φυτών. </li></ul><ul><li>Η μείωση των πλακοστρωμένων επιφανειών, ώστε να καταλαμβάνουν μόνο τον απαιτούμενο για κοινωνικές δραστηριότητες χώρο. </li></ul><ul><li>Η σύνθεση φυτικών και δομικών υλικών, ώστε να είναι δυνατή η δημιουργία κατάλληλων ενδιαιτημάτων. </li></ul>
 115. 117. <ul><li>Η χρήση υλικών με μεγάλη διάρκεια χρήσης, καθώς και ανακυκλώσιμων, εφόσον κάτι τέτοιο είναι εφικτό. </li></ul><ul><li>Η υιοθέτηση απλών σχεδιαστικών προτάσεων και η χρήση, όσο το δυνατόν, λιγότερων και απλών υλικών. </li></ul><ul><li>Η ανακύκλωση των όμβριων υδάτων και η χρησιμοποίηση τους κατά την άρδευση. </li></ul><ul><li>Η ύπαρξη ειδικών χώρων για κομποστοποίηση, παραγωγή συστατικών φυτικών υποστρωμάτων και ανακύκλωση υλικών. </li></ul><ul><li>Η δημιουργία ενός συνολικού σχεδιασμού αποτελούμενου από επιμέρους χώρους που αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, ώστε να προσφέρουν λειτουργικά και να αξιοποιούν το σύνολο των αισθήσεων των επισκεπτών. </li></ul><ul><li>Η συνολική σύνδεση του φυτεμένου δώματος πρέπει να βασίζεται σε σχεδιαστικές αρχές χρωμάτων, υφής, σχημάτων και υλικών. </li></ul>ΟΡΟΦΟΚΗΠΟΙ ( ROOF GARDENS )
 116. 118. ΟΡΟΦΟΚΗΠΟΙ ( ROOF GARDENS ) <ul><li>Dimoudi, A., Nikolopoulou, M., (2003) “Vegetation in the urban environment: microclimatic analysis and benefits” Building and environment journal, 35, 69-76pp. </li></ul><ul><li>Earth Pledge Foundation, Hoffman, L., McDonough,W., (2004), “Green Roofs: Ecological Design And Construction”, Schiffer Publishing (February 5, 2004), pp.158 </li></ul><ul><li>Kolb W.( 2000) “Dachbegrunung wirtscaftjinch?”, Stadt und Grun , Volume 4, p.p. 224-227 </li></ul><ul><li>Liesecke H. (1998) “Das Retentionvermogen von Dachbegrunungen” Stadt und Grun Volume 1, p.p,Q 46-53 </li></ul><ul><li>Μπερτάκη, Μ., &quot; Εξατμισοδιαπνοή και ανάγκες σε νερό των κυριοτέρων καλλιεργειών του νομού Χανίων&quot;, Πτυχιακή μελέτη στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα Ιούλιος 2001. </li></ul><ul><li>Mentens Jeroen, Raes Dirkand Hermy Marttin (2005) ‘Greenroofs as a tool for solving the rainwater runoff problem in the urbanizes 21 st century, Landscape and urban planning , 77, pp 217-226 </li></ul><ul><li>Oberlander, C., H.mm Whitelaw, E., Matsuzaki, E. (2002), “Introductory Manual for Greening Roofs” Technology Directorate , Public Works and Government Services, Version 1.1. </li></ul><ul><li>Osmundson, T, H., (1997), “Roof Gardens: History, Design, and Construction” W. W. Norton & Company” 1st edition (November 1997), pp. 318 </li></ul><ul><li>Peck S., Kuhn M. (2003) “Design Guidelines for Garden Roofs” Ontario association of Architects </li></ul>ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΠΗΓΕΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΠΗΓΕΣ
 117. 119. ΟΡΟΦΟΚΗΠΟΙ ( ROOF GARDENS ) <ul><li>Τζώρτζη, Ν., (2000), «Η οικολογική, αισθητική και λειτουργική συμπεριφορά των δένδρων στην πόλη της Θεσσαλονίκης» Διδακτορική Διατριβή στη Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών, Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη 2000. </li></ul><ul><li>Παπακυριαζής, Π.,(2008) « Περιβαλλοντική και ενεργειακή συμπεριφορά φυτεμένων δωμάτων: Εφαρμογή σε δημόσια κτίρια του νομού Αττικής», Διπλωματική Εργασία στη Σχολή Θετικών επιστημών και Τεχνολογίας, Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ), Αθήνα 2008 </li></ul><ul><li>English Nature Research Report (2003) </li></ul><ul><li>Georgi ,N, J., Zafeiriadis K. (2006) “The impact of park trees on microclimate in urban areas”, Urban Ecosystems Journal doi 10.1007/S 11252-006-8590-9 </li></ul><ul><li>Georgi ,N, J., Dimitriou,D., (2008)” The contribution of urban green spaces to the improvement of the city environment. Analysis of experimental data for the city of Chania” Building and environment journal (in print) </li></ul><ul><li>Giesel, D. (2001) “Grun auf das Dach-Kosten in der Keller”, Stadt und Grun, pp. 404-406 </li></ul>
 118. 120. ΟΡΟΦΟΚΗΠΟΙ ( ROOF GARDENS ) <ul><li>Robertson, S., (2007) “High Hopes: New Rooftops Report offering smog solutions puts city on spot”, www.nowtoronto.com </li></ul><ul><li>Snograss, E, C, (2006), “Green Roof Plants: A Resource and Planting Guide” </li></ul><ul><li>Timber Press, (September 1, 2006) , pp. 220 </li></ul><ul><li>Dunnet, M., Kingsbury, N., (2004), “Planting Green Roofs and Living Walls”, Timber Press, (May 1, 2004), pp. 256 </li></ul><ul><li>Scholz-Barth, Katrin (2001) “Green Roofs:Stormwater Management from the top Down”, www.escmag.com </li></ul><ul><li>Thomson W.(1998) “Grass-Roof Movement:” , Landscape Architecture, volume 5, p.p.: 47-51 </li></ul>ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΠΗΓΕΣ
 119. 121. ΟΡΟΦΟΚΗΠΟΙ ( ROOF GARDENS ) Διαδίκτυο : www.gardensandplants.com/gr/plant www.antemisaris.gr www.zinco.de www.greenroofs.gr www.prasines-steges.gr www.buildings.gr www.toronto.ca www.science.howstuffworks.com/green-rooftop.htm www. abcnews . go . com / US / popup ? id =2207709 www. adaptivereuse.net /.../the-gardener-on-the-roof/ giardino pensile
 120. 122. Δρ.Τζούλια Τζώρτζη,Αρχιτέκτων Τοπίου(P.h.D., M.L.A) e-mail: jgeorgi@tee.gr, τηλ. +30210-6046954, κιν.+306944373022 ΟΡΟΦΟΚΗΠΟΙ ( ROOF GARDENS )

×