Ești pregătit să te angajezi?

1,371 views

Published on

PROGRAME DE CONSILIERE PROFESIONALĂ Ş I STAGII DE
PREGĂTIRE PRACTICĂ PENTRU
ELEVII DIN REGIUNILE
BUCUREŞTI-ILFOV ŞI SUD-MUNTENIA

Published in: Education
2 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
1,371
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
21
Comments
2
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ești pregătit să te angajezi?

 1. 1. www.ascri.ro/cmbrae Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti Ești pregătit să te Inspectoratul Şcolar Judeţean Călăraşi angajezi? CJRAE Călăraşi – Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Asociaţia „Centrul Român de Iniţiative” PROGRAME DE CONSILIERE P R O F E S I O N A L Ă Ş I S TA G I I D E P R E G ĂT I R E P R A C T I C Ă P E N T R U ELEVII DIN REGIUNILE BUCUREŞTI-ILFOV ŞI SUD-MUNTENIA Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 “Investește în oameni!”
 2. 2. Investeste in oameni!FONDUL SOCIAL EUROPEANProgramul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 –2013Axa prioritara 2: ”Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piatamuncii”Domeniul major de interventie 2.1: ”Tranzitia de la scoala la viataactiva”Titlul proiectului:”Programe de consiliere profesionala si stagii depregatire practica pentru elevii din regiunile Bucuresti – Ilfov si Sud –Muntenia ”Contract nr. POSDRU/90/2.1/S/63004 Campanie de informare/constientizare/mediatizare a posibilitatilor de insertie a absolventilor de liceu/scoli tehnologice pe piata muncii Popularizarea oportunităților de facilitare a tranziției de la statutul de elev la cel de angajat
 3. 3. ” Prog rame d e con si li e re profe si onal a si stag iid e preg atire prac t i ca p e nt r u el e v ii din re g iunil e Bu c ure st i – I lfov si Su d – Munte ni a” POSDRU/90/2.1/S/63004Beneficiar/Parteneri• Centrul Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională (CMBRAE)• Inspectoratul Școlar al Municipiului București (ISMB)• Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) Călărași • Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Călărași (CJRAE Călărași)• Centrul Român de Inițiative (CRI)
 4. 4. Derularea unor stagii de pregatire practica de calitate se incadreazain procesul de reforma a sistemului de educatie si de formare profesionala.Astfel de stagii sporesc eficienta rezultatelor scolare, prin imbunatatireacorelarii intre cererea pietei muncii si oferta liceelor tehnologice, prindezvoltarea capacitatii de angajare a absolventilor pe piata muncii si aaccesului la formare si invatare pe tot parcursul vietii. Furnizorii de educatie si formare profesionala trebuie astfel sa isiadapteze si sa isi actualizeze permanent oferta pentru a raspunde eficientnevoilor pietei muncii, conditie esentiala pentru a ramane competitivi.Procesele de transformare a societatii, tranzitia catre societatea bazata pecunoastere, reprezinta provocari pentru sistemele de educatie si formareprofesionala, pe care, liceele tehnologice cuprinse in proiectul ”Programe de consiliere profesionala si stagii de pregatire practica pentru elevii din regiunile Bucuresti-Ilfov si Sud-Muntenia”, le-au transformat inoportunitati de dezvoltare institutionala.
 5. 5. Profilele cuprinse in proiect • Resurse naturale si protectia mediului • Chimie industriala • Textile si pielarie • Prelucrarea lemnuluiLiceele tehnologice cuprinse in primul an de implementare a proiectuluiRegiunea Bucuresti-Ilfov • Colegiul Tehnic ”Petru Rares” • Colegiul Tehnic ”C. D. Nenitescu” • Grupul Scolar Industrial ”Constantin Brancusi” • Colegiul Agricol ”Viaceslav Harnaj” • Centrul Scolar Nr. 3.Regiunea Sud-Muntenia • Colegiul Tehnic ,”Stefan Banulescu” • Grupul Scolar “Alexandru Odobescu” • Grupul Scolar Agricol Fundulea • Grupul Scolar “Dan Mateescu”. Obiectivul general al proiectului il constituie dezvoltareaaptitudinilor de munca ale elevilor din anii terminali de liceu, aflatiin situatia de tranzitie de la scoala la viata activa, prin imbunatatireaserviciilor de orientare si consiliere profesionala oferite acestora si prineficientizarea stagiilor de practica, creandu-se premisele unei mai buneinsertii a absolventilor de invatamant preuniversitar pe piata muncii.Activitatile eligibile ale proiectului A1. Dezvoltarea, implementarea, monitorizarea si evaluarea serviciilorde consiliere si orientare profesionala pentru elevii din anii terminali, dinregiunile Sud – Muntenia si Bucuresti –Ilfov.A2. Organizarea, implementarea, monitorizarea si evaluarea stagiilorde practica pentru elevii scolilor tehnologice, prevazute in curriculum-ulobligatoriu. A3. Campanii de informare/constientizare/mediatizare a posibilitatilor deinsertie a absolventilor de liceu/scoli tehnologice pe piata muncii.
 6. 6. Beneficii cuantificabile pentru liceele tehnologice implicate indesfasurarea activitatilor proiectului • 600 de elevi ai scolilor tehnologice, selectate in proiect, participa la stagii de pregatire practica • 600 de fise de observare sunt realizate si distribuite gratuit, ca materiale suport pentru stagiile de pregatire practica • 600 de caiete de practica sunt realizate si distribuite gratuit, ca materiale suport pentru stagiile de pregatire practica • 4 filme didactice (cate unul pentru fiecare profil) sunt realizate ca materiale suport pentru stagiile de pregatire practica • 600 de pachete de materiale suport pentru invatarea la locul de munca sunt achizitionate in limita a 430 lei/elev/stagiu de pregatire practica • 600 de echipamente de protectie necesare efectuarii practicii in conditii adecvate de securitate, vor fi achizitionate si distribuite gratuit elevilor • 6 schimburi de experienta interregionale si diseminare de bune practici privind stagiile de pregatire practica vor fi realizate pentru liceele tehnologice (2 pe an, cate una in fiecare regiune) • 60 de elevi selectionati din cei 600, participa la schimburile de experienta interregionale si la diseminarea de bune practici pentru liceele tehnologice selectate in proiect (cate 20 de elevi in fiecare an) • 60 dintre elevii participanti la stagiile de pregatire practica sunt premiati pentru performantele deosebite demonstrate pe parcursul stagiilor de pregatire practica • 5000 de ghiduri – Managementul carierei, sunt diseminate gratuit elevilor din anii terminali din liceele selectate in proiect • Organizarea si derularea stagiilor de pregatire practica pentru elevi, prevazute in curriculum-ul obligatoriu, pe baza criteriilor de performanta transmise de catre parteneri • Evaluarea rezultatelor obtinute de catre elevi in cadrul stagiilor de pregatire practica, in vederea selectarii elevilor care vor participa la schimburile de experienta interregionale si care vor fi premiati pentru performante deosebite.
 7. 7. Realizarile proiectului in primul an de implementare- 1 ghid „Managementul carierei” elaborat ca material suport in activitateade orientare si consiliere- 2 campanii de constientizare, cate una in fiecare regiune de dezvoltare,organizate in vederea constientizarii de catre elevii scolilor tehnologice aoportunitatilor oferite pentru efectuarea stagiilor de pregătire practică- 5 caiete de practica pentru profilurile scolilor tehnologice din care provinelevii grupului tinta: • Tehnician in industria textila/ a confectiilor • Tehnician designer mobila si amenajari interioare • Tehnician chimist de laborator • Tehnician designer vestimentar • Tehnician ecolog si protectia calitatii mediului
 8. 8. - 2 schimburi de experienta, unul la Bucuresti (25-27 februarie 2011) siunul la Calarasim la care au fost prezentate 24 de lucrari: • Agricultura durabila • Voluntariatul pentru mediu – oportunitatea de aplicare a competentelor formate in activitatea de instruire practica • Eficienta fluxului tehnologic in realizarea unui produs • Defectele tesaturilor • Procesul tehnologic de obtinere a confectiilor textile • Metode moderne de recuperare a deseurilor • Surse de poluare si impactul asupra mediului • Mediul si energiile nepoluante • Proiectarea si amenajarea unui dormitor de copii • Fereastra dubla • Valorificarea MRR-urilor prin tehnica crosetarii • Proiectarea constructiva a pantalonilor • Analizarea materiilor prime de baza • Utilizarea aparatului Reomixer in analizarea calitatii de panificatie a graului • Analiza fizica, chimica si biologica a apei din Bratul Borcea Calarasi • Evolutia imbracamintei – confectionarea imbracamintei unicat si de serie mica • Elaborarea documentatiei pentru prelucrarea terminatiilor produselor de imbracaminte • Efecte majore ale poluarii mediului • Depozitarea deseurilor • Materia miraculoasa a vietii – APA • Prezentarea si amenajarea unei bucatarii “Modern” • Usi din lemn • Valorificarea firelor prin tehnica tricotarii • Analizarea constructiva a camasii pentru barbati- materiale suport pentru invatarea la locul de munca au fost achizitionate,în limita a maximum 430 lei/elev/stagiu de pregatire practica- echipamente de protectie necesare efectuarii stagiilor de pregatirepractica in conditii adecvate de securitate au fost achizitionate- 20 elevi, care au participat la activitatile proiectului din cele doua regiunide dezvoltare, premiati cu suma de 1800 lei/elev.
 9. 9. VREI SĂ FII MESERIAŞ? ÎNVAŢĂ O MESERIE! Caută, în liceul tău, simbolul : MESERIAŞ PROGRAME DE CONSILIERE PROFESIONALĂ ŞIS TA G I I D E P R E G ĂT I R E P R A C T I C Ă P E N T R U E L E V I I D I N R E G I U N I L E BUCUREŞTI-ILFOV ŞI SUD-MUNTENIA Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 “Investește în oameni!”
 10. 10. Informarea/constientizarea/mediatizarea posibilitatilor de insertie a absolventilor de liceu/scoli tehnologice pe piata muncii In Romania, facilitarea tranzitiei de la scoala la viata activa ar trebui privita ca o prioritate nationala. Prin analize aprofundate ale factorilor care influenteaza insertia absolventilor pe piata muncii din Romania s-a constatat ca acestia sunt legati de pregatirea tinerilor, de statutul lor socio-economic, de schimbarile de natura tehnologica in cadrul firmelor, de efectele crizei economico- financiare actuale, necesitand o nevoie permanenta de adaptare rapida la schimbarile mediului economic din ce in ce mai competitiv. Experienta pe piata muncii inainte de absolvirea studiilor are un rol important, permitand o insertie mai usoara pe piata muncii. Este frecventa, tendinta de crestere a numarului tinerilor care se angajeaza inainte de absolvirea studiilor, fapt ce imbunatateste insertia acestora.Nevoile absolventilor in raport Nevoile tinerilor legate de integrarea cu piata muncii acestora pe piata muncii, identificate de reprezentantii institutionali Regiunea de dezvoltare BUCURESTI – ILFOV• incheierea de parteneriate • reintroducerea in licee a practicii intre institutiile publice si profesionale; elevii trebuie sa invete sa unitati scolare aplice in practica teoria invatata• infiintarea de centre de • nevoia implicarii active a organizatiilor consiliere vocationala pentru pentru tineret si a participarii acestora tineret in luarea deciziilor referitoare la• transparenta mai mare din problemele tinerilor partea institutiilor publice • nevoia de participare si cooperare fata de scoaterea la concurs a a principalilor factori interesati locurilor de munca. (angajatori, intreprinzatori, furnizori de educatie si formare profesionala, ANOFM si partenerii sociali) pentru a corela mai bine oferta de formare profesionala si competente cu nevoile pietei muncii de la nivel local.
 11. 11. Regiunea de dezvoltare SUD – MUNTENIA• incalcarea drepturilor angajatului • specializari cat mai adaptate (nerespectarea programului de cerintelor pietei muncii lucru prevazut in contractul • cunoasterea drepturilor pe care de munca, neplata orelor le au angajatii si cunoasterea suplimentare si nerespectarea rolurilor institutiilor publice fisei de post) • accesul tinerior cu dizabilitati la• lipsa oportunitatilor de dezvoltare locuri de munca la locul de munca • responsabilizarea tinerilor in ceea• imposibilitatea realizarii de catre ce priveste autodezvoltarea tineri a unor stagii de pregatire • campanii de informare privind practica posibilitatile de accesare a informatiilor de pe Internet privind dezvoltarea personala.
 12. 12. Statutul de ANGAJAT iti ofera urmatoarele drepturi• dreptul la salarizare pentru munca depusa• dreptul la repaus zilnic si saptamanal• dreptul la concediu de odihna anual• dreptul la concediu de odihna anual nu poate forma obiectul vreunei cesiuni, renuntari sau limitari(art. 139 alin. (2) din Codul muncii). Deci chiar daca salariatul dvs. ardori ca, in locul concediului de odihna, sa primeasca un echivalent inbani, nu veti putea fi de acord cu aceasta. Face exceptie cazul in care, dinmotive obiective, concediul nu poate fi efectuat in natura• dreptul la egalitate de sanse si de tratamentConform Legii nr. 202/2002, prin egalitatea de sanse si tratament intre femeisi barbati in relatiile de munca se intelege accesul nediscriminatoriu la:a) alegerea ori exercitarea libera a unei profesii sau activitatib) angajare in toate posturile sau locurile de munca vacante si la toatenivelurile ierarhiei profesionalec) venituri egale pentru munca de valoare egalad) informare si consiliere profesionala , programe de initiere, calificare,perfectionare, specializare si recalificare profesionalae) promovare la orice nivel ierarhic si profesionalf) conditii de munca ce respecta normele de sanatate si securitate inmuncag) beneficii, altele decat cele de natura salariala si masuri de protectie siasigurari socialePotrivit legii, sunteti obligati la asigurarea egalitatii de sanse si tratamentintre angajati, in cadrul relatiilor de munca , inclusiv prin introducerea dedispozitii pentru interzicerea discriminarilor prin regulamentul intern.• dreptul la demnitate in muncaExemplu Salariatul care este insultat, este victima unor acte de hartuiresexuala sau a unor acte de violenta din partea angajatorului sau poateactiona in instanta pentru a pretinde despagubiri si, in paralel, va puteademisiona fara preaviz.
 13. 13. • dreptul la securitate si sanatate in munca• dreptul la acces la formarea profesionala• dreptul la informare si consultareExemplu In plan individual, salariatul are dreptul de a fi informat:9 la angajare, cu privire la elementele viitorului sau contract de munca9 daca este incadrat cu contract de munca pe durata determinata , cu privire la locurile de munca vacante sau care vor deveni vacante, corespunzatoare pregatirii lui profesionale9 cu privire la programarea individuala a concediului de odihna9 cu privire la riscurile profesionaleIn plan colectiv, salariatii au dreptul de a fi informati si consultati, intrealtele,cu privire la:9 continutul Regulamentului intern9 masurile sociale luate in cazul concedierilor colective9 programarea colectiva a concediilor de odihna9 elaborarea planurilor de formare profesionala9 elaborarea normelor de munca9 acordarea zilelor de repaus saptamanal in mod cumulat9 dreptul de a lua parte la determinarea si ameliorarea conditiilor de munca si a mediului de munca9 dreptul la protectie in caz de concediere9 dreptul la negociere colectiva9 dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat9 dreptul la protectia datelor cu caracter personal
 14. 14. Acest drept este preva zut in art. 6 alin. (2) din Codul muncii si privesteinterzicerea oricarei interventii a angajatorului in viata personala asalariatului sau.Exemplu Informatiile cerute, sub orice forma , de catre angajator persoanei caresolicita angajarea cu ocazia verificarii prealabile a aptitudinilor nu pot aveaun alt scop decat acela de a aprecia capacitatea de a ocupa postul respectiv,precum si aptitudinile profesionale (art. 29 alin. (3) din Codul muncii);Solicitarea la angajare, a testelor de graviditate este interzisa (art. 27 alin.(5) din Codul muncii) etc. Nerespectarea de catre angajator a oricaruia dintre aceste drepturi daposibilitatea salariatului de a introduce actiune in instanta.In Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 225 din data de 31 martie2011 fost publicata Legea nr. 40/2011 pentru modificarea si completareaLegii nr. 53/2003 – Codul muncii.
 15. 15. Cateva dintre cele mai importante noutati sunt: Incheierea contractului individual de muncaSe instituie obligatia incheierii contractului individual de munca in formascrisa ca o cerinta ad validitatem.Obligatia de incheiere a contractului individual de munca in forma scrisa,ca o cerinta obligatorie pentru incheierea valabila a contractului, revineangajatorului.Anterior inceperii activitatii, contractul individual de munca seinregistreaza in registrul general de evidenta a salariatilor, care setransmite inspectoratului teritorial de munca.Angajatorul este obligat ca, anterior inceperii activitatii, sa inmanezesalariatului un exemplar din contractul individual de munca. Informarea cu privire la fisa postului si criteriile de evaluare aactivitatii profesionaleAnterior incheierii contractului individual de munca, persoana selectatapentru angajare trebuie informata cu privire la fisa postului, cu specificareaatributiilor postului, precum si cu privire la criteriile de evaluare aactivitatii profesionale a salariatului, aplicabile la nivelul angajatorului. Termenul de incheiere a actului aditional la contractul individualde muncaOrice modificare a unuia dintre elementele contractului individaulde munca, in timpul executarii acestuia, impune incheierea unui actaditional la contract, intr-un termen de 20 de zile lucratoare de la dataaparitiei modificarii, cu exceptia situatiilor in care o asemenea modificareeste prevazuta in mod expres de lege.In forma anterioara, termenul de incheiere a actului aditional era de 15zile de la data incunostintarii in scris a salariatului. Prestatiile suplimentare in cazul clauzei de mobilitateSe introduce precizarea ca, in situatia cuprinderii in contractul de muncaa unei clauze de mobilitate, cuantumul prestatiilor suplimentare in banisau modalitatile prestatiilor suplimentare in natura trebuie specificate incontractul individual de munca.
 16. 16. Interzicerea angajarii fara certificat medicalSe mentin prevederile potrivit carora agajarea in munca fara certificatmedical atrage nulitatea contractului de munca.Se elimina dispozitiile care stabileau ca, in situatia in care salariatulprezenta certificatul medical dupa momentul incheierii contractuluiindividual de munca, contractul astfel incheiat ramanea valabil. Perioada de probaSe revizuiesc perioadele de proba instituite pentru verificarea aptitudinilorsalariatului, la incheierea contractului individual de munca.Pentru absolventii institutiilor de invatamant superior, primele 6 lunidupa debutul in profesie se considera perioada de stagiu. Fac exceptie aceleprofesii in care stagiatura este reglementata prin legi speciale. La sfarsitulperioadei de stagiu, angajatorul elibereaza obligatoriu o adeverinta, careeste vizata de inspectoratul teritorial de munca in a carui raza teritorialade competenta acesta isi are sediul.Modalitatea de efectuare a stagiului se reglementeaza prin lege speciala.Se elimina interdictia privind angajarea succesiva a mai mult de treipersoane pe perioade de proba pentru acelasi post. Perioada in care se potface angajari succesive de proba ale mai multor persoane pentru acelasipost este de maximum 12 luni.
 17. 17. De asemenea, noul cod al muncii prevede: • fiecare angajat va avea trecut in contractul de munca criteriile de evaluare profesionala si este anuntat daca angajatorul vrea sa ceara informatii despre activitatea acestuia de la fostul angajator • durata perioadei de proba, care este de 90 de zile pentru functiile de executie si de 120 de zile pentru functiile de conducere • termenul de preaviz este de 20 de zile lucratoare pentru functii de executie si de 45 de zile lucratoare pentru functii de conducere, mai mare decat cel prevazut in legislatia anterioaraTotusi, daca vrea, angajatul poate renunta la job fara preaviz si faraexplicatii suplimentare dupa perioada de proba, doar printr-o notificarescrisa. • angajatul poate solicita programe individualizate de muncăDaca angajatul refuza sa plece in perioada de delegare, nu poate fisanctionat disciplinar. Pe de alta parte, daca angajatorul isi reduce sauintrerupe temporar activitatea, salariatul trebuie sa se afle la dispozitiaangajatorului si sa reinceapa activitatea cand este nevoie. • Angajatorul este obligat sa inregistreze demisia salariatului, iar refuzul angajatorului de a inregistra demisia ofera dreptul angajatului de a face dovada acesteia. • durata timpului saptamanal de munca nu poate depasi 48 de ore, inclusiv orele suplimentare.
 18. 18. TITLUL PROGRAMULUI Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 “Investește în oameni!” TITLUL PROIECTULUI Programe de consiliere profesională şi stagii de pregătire practică pentru elevii din regiunile Bucureşti-Ilfov şi Sud-Muntenia Editorul Materialului „Centrul Român de Inițiative” DATA PUBLICĂRII OCTOMBRIE 2011 Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriupoziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

×