Luận văn: Ứng dụng mã nguồn mở WordPress xây dựng website bán hàng trực tuyến cho công ty cổ phần sách Văn Việt

1,808 views
1,668 views

Published on

Luận văn: Ứng dụng mã nguồn mở WordPress xây dựng website bán hàng trực tuyến cho công ty cổ phần sách Văn Việt
-----

Published in: Education
2 Comments
7 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
1,808
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
47
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
2
Likes
7
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Luận văn: Ứng dụng mã nguồn mở WordPress xây dựng website bán hàng trực tuyến cho công ty cổ phần sách Văn Việt

 1. 1. ĐẠI HỌC THƢƠNG MẠI – KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP i SV: Ngô Quang Đạo – K45S2 GVHD: Ths.Bùi Quang Trƣờng Luận văn:Ứng dụng mã nguồn mở WordPress xây dựng website bán hàng trực tuyến cho công ty cổ phần sách Văn Việt Tác giả: Ngô Quang Đạo – dao247@gmail.com --------------------------------------------------------- LỜI CẢM ƠN Qua thời gian học tập, rèn luyện tại trƣờng Đại học thƣơng mại và qua thời gian thực tập tại công ty cổ phần sách Văn Việt em đã học và tích lũy đƣợc nhiều kiến thức quý báu cho mình. Đƣợc tiếp xúc với môi trƣờng kinh doanh thực tế, học hỏi đƣợc thêm nhiều kinh nghiệm. Để có đầy đủ kiến thức hoàn thành đề tài nghiên cứu luận văn tốt nghiệp là nhờ sự chỉ bảo tận tình của quý thầy cô khoa Hệ thống thông tin kinh tế, sự hƣớng dẫn tận tâm của Ths.Bùi Quang Trườngcùng sự nhiệt tình giúp đỡ của ban giám đốc và toàn thể nhân viên công ty cổ phần sách Văn Việt. Qua đây, em xin chân thành cảm ơn nhà trƣờng, quý thầy cô đã tạo mọi điều kiện cho em tham gia học tập, rèn luyện, trao dồi kiến thức chuyên môn cũng nhƣ kiến thức thực tế cuộc sống trong suốt 4 năm học. Và đặc biệt, em xin chân thành cảm ơn thầy Bùi Quang Trƣờng- ngƣời đã tận tình hƣớng dẫn, chỉ bảo và giúp đỡ em hoàn thành luận văn tốt nghiệp này. Đồng thời em cũng gửi lời cảm ơn chân thành đến ban giám đốc và toàn thể nhân viên công ty cổ phần sách Văn Việt đã tiếp nhận và tạo cho em môi trƣờng làm việc chuyên nghiệp, giúp em có điều kiện nắm bắt tổng quát chung về tình hình hoạt động của phòng khám, chỉ bảo và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho em hoàn thành khóa luận tốt nghiệp với đề tài: “Ứng dụng mã nguồn mở WordPress xây dựng website bán hàng trực tuyến cho công ty cổ phần sách Văn Việt”. Trong quá trình nghiên cứu đề tài, do đặc thù đề tài mới, khá phức tạp và trình độ, khả năng của bản thân em còn những hạn chế nên luận văn chắc chắn sẽ còn nhiều những sai sót. Em rất mong nhận đƣợc những ý kiến đóng góp của các thầy, cô để có thể hoàn thiện hơn nữa đề tài nghiên cứu, giúp nâng cao giá trị của đề tại cả trên lý thuyết và thực tiễn. Em xin chân thành cảm ơn!
 2. 2. ĐẠI HỌC THƢƠNG MẠI – KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ii SV: Ngô Quang Đạo – K45S2 GVHD: Ths.Bùi Quang Trƣờng MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN DANH MỤC BẢNG – BIỂU ĐỒ DANH MỤC HÌNH VẼ DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Phần 1. Tổng quan vấn đề nghiên cứu .................................................................................1 1.1. Tầm quan trọng, ý nghĩa của vấn đề nghiên cứu:........................................................1 1.1.1 Tầm quan trọng của vấn đề:............................................................................................1 1.1.2. Ý nghĩa của vấn đề nghiên cứu:.....................................................................................1 1.2. Tổng quan vấn đề nghiên cứu:.......................................................................................2 1.3. Mục tiêu cụ thể đặt ra cần giải quyết trong đề tài:......................................................3 1.4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu..................................................................................3 1.4.1. Đối tƣợng nghiên cứu: ...................................................................................................3 1.4.2. Phạm vi nghiên cứu........................................................................................................4 1.5. Phương pháp, cách thức thực hiện đề tài: ....................................................................4 1.6. Kết cấu của khóa luận: ...................................................................................................5 Phần 2. Cơ sở lý luận và thực trạng website tại công ty cổ phần sách Văn Việt:............6 2.1. Cơ sở lý luận về website và các vấn đề liên quan:........................................................6 2.1.1. Một số khái niệm cơ bản về website:.............................................................................6 2.1.1.1. Khái niệm website và website thương mại điện tử: ....................................................6 2.1.1.2. Phân loại website:.......................................................................................................7 2.1.1.3. Yêu cầu, chức năng của website bán hàng trực tuyến:...............................................9 2.1.2. Lý thuyết chung về mã nguồn mở dành cho website:..................................................11 2.1.2.1 Khái niệm mã nguồn mở ............................................................................................11 2.1.2.2. Sử dụng mã nguồn mở trong xây dựng website ........................................................12 2.1.3. Phân định nội dung vấn đề nghiên cứu của đề tài:.......................................................14 2.2 Phân tích, đánh giá thực trạng website tại công ty cổ phần sách Văn Việt..............14 2.2.1. Giới thiệu về công ty....................................................................................................14 Cơ cấu tổ chức của Công ty ...................................................................................................15 2.2.2. Kết quả hoạt động sản xuất – kinh doanh của công ty cổ phần sách Văn Việt ...........16 2.2.3. Phân tích về thực trạng của website tại công ty cổ phần sách Văn Việt......................17
 3. 3. ĐẠI HỌC THƢƠNG MẠI – KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP iii SV: Ngô Quang Đạo – K45S2 GVHD: Ths.Bùi Quang Trƣờng 2.2.3.1 Giới thiệu tổng quan về cấu trúc, chức năng website công ty cổ phần sách Văn Việt ................................................................................................................................................17 2.2.3.2. Kết quả điều tra phân tích dữ liệu thứ cấp đối với website ......................................18 2.2.3.3. Kết quả điều tra phân tích dữ liệu sơ cấp đối với website........................................19 2.2.4 Đánh giá thực trạng website tại công ty........................................................................25 2.2.4.1 Những thành công ......................................................................................................25 2.2.4.2. Những tồn tại.............................................................................................................26 2.2.4.3. Nguyên nhân..............................................................................................................27 2.2.4.4. Đánh giá chung..........................................................................................................28 Phần 3. Định hướng phát triển và đề xuất ứng dụng mã nguồn mở xây dựng website bán hàng trực tuyến cho công ty cổ phần sách Văn Việt .................................................29 3.1. Định hướng phát triển về việc sử dụng website bán hàng trực tuyến cho công ty cổ phần sách Văn Việt ..............................................................................................................29 3.2. Đề xuất giải pháp ứng dụng mã nguồn mở WordPress xây dựng website bán hàng trực tuyến cho công ty cổ phần sách Văn Việt ..................................................................31 3.2.1. Phân tích các yêu cầu đối với website bán hàng trực tuyến tại công ty cổ phần sách Văn Việt .................................................................................................................................31 3.2.1.1. Yêu cầu chức năng ....................................................................................................32 3.2.1.2. Yêu cầu phi chức năng ..............................................................................................34 3.2.1.3. Mô tả toàn cảnh.........................................................................................................34 3.2.2 Các bƣớc áp dụng mã nguồn mở WordPress để xây dựng website bán hàng trực tuyến tại công ty cổ phần sách Văn Việt..........................................................................................36 3.2.2.1. Cài đặt WordPress ....................................................................................................37 3.2.2.2. Cài đặt hệ thống bán hàng trực tuyến trên website ..................................................37 3.2.2.3. Chỉnh sửa, bổ sung các tính năng hỗ trợ thương mại điện tử trên website..............38 3.2.3. Kiểm thử giao diện website..........................................................................................38 3.3. Một số kiến nghị ............................................................................................................38 KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC
 4. 4. ĐẠI HỌC THƢƠNG MẠI – KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP iv SV: Ngô Quang Đạo – K45S2 GVHD: Ths.Bùi Quang Trƣờng DANH MỤC BẢNG – BIỂU ĐỒ Hình 2.1: Sơ đồ cấu trúc tổ chức của Công ty cổ phần sách Văn Việt..................................15 Biểu đồ 2.1:Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 3 năm (2009- 2012)...................16 Biểu đồ 2.2:Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trực tuyến trên website trong 3 năm ( 2009- 2012) ( đơn vị: VNĐ) ..................................................................................................17 Hình 2.2: Giao diện trang chủ website công ty cổ phần sách Văn Việt.................................18 Biểu đồ 2.3: Ý kiến về hiệu quả nhân lực quản lý website....................................................20 Biểu đồ 2.4: Hiệu quả hệ thống quản trị website...................................................................20 Biểu đồ 2.5: Tốc độ tải trên website ......................................................................................21 Biểu đồ 2.6: Cách sắp xếp thông tin trên website..................................................................22 Biểu đồ 2.7: Tích hợp bán hàng trực tuyến trên website .......................................................22 Biểu đồ 2.8: Kênh giao tiếp với khách hàng trên website .....................................................23 Biểu đồ 2.9: Chức năng cần bổ sung cho website..................................................................23 Biểu đồ 2.10: Ý kiến về nâng cấp toàn bộ website................................................................24 Biểu đồ 2.11: Nền tảng sử dụng khi xây dựng lại website ....................................................24
 5. 5. ĐẠI HỌC THƢƠNG MẠI – KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP v SV: Ngô Quang Đạo – K45S2 GVHD: Ths.Bùi Quang Trƣờng DANH MỤC HÌNH VẼ Hình 2.1: Sơ đồ cấu trúc tổ chức của Công ty cổ phần sách Văn Việt..................................15 Hình 2.2: Giao diện trang chủ website công ty cổ phần sách Văn Việt.................................18
 6. 6. ĐẠI HỌC THƢƠNG MẠI – KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP vi SV: Ngô Quang Đạo – K45S2 GVHD: Ths.Bùi Quang Trƣờng DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT STT Các từ viết tắt Cách viết đầy đủ 1 CNTT Công nghệ thông tin 2 DN Doanh nghiệp 3 KH Khách hàng 4 TMĐT Thƣơng mại điện tử 5 VNĐ Việt Nam đồng DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT TIẾNG ANH STT Từ viết tắt Nghĩa tiếng Anh Nghĩa tiếng Việt 1 ERP Enterprise Resource Planning Hệ thống hoạch định tài nguyên doanh nghiệp 2 FQA Frequently Asked Question Câu hỏi thƣờng gặp 3 HTML Hyper Text Markup Language Ngôn ngữ liên kết siêu văn bản 4 URL Uniform Resource Locator Tham chiếu tới tài nguyên trên Internet 5 Dos Denial of Service Từ chối dịch vụ
 7. 7. ĐẠI HỌC THƢƠNG MẠI – KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 1 SV: Ngô Quang Đạo – K45S2 GVHD: Ths.Bùi Quang Trƣờng Phần 1.Tổng quan vấn đề nghiên cứu 1.1.Tầm quan trọng, ý nghĩa của vấn đề nghiên cứu: 1.1.1 Tầm quan trọng của vấn đề: Ngày nay với sự bùng nổ của của Internet, của thƣơng mại điện tử (TMĐT) đã tạo ra những cơ hội lớn cho hình thức bán hàng trực tuyến trên website với lƣợng doanh thu khổng lồ mỗi năm, có thể kể đến những website bán hàng trực tuyến nổi tiếng của nƣớc ngoài nhƣ Ebay, Amazon hay tại Việt Nam nhƣ Tiki.vn, Vinabooks.vn Cùng với sự phát triển đó, giờ đây việc tiêu dùng mua sắm qua mạng không còn lạ lẫm với nhiều ngƣời mà trở lên phổ biến. Ngƣời tiêu dùng mua bất cứ những thứ gì mà họ cần, mua sắm trực tuyến giúp họ tiết kiệm thời gian, chi phí.Bất cứ nói đâu trên Internet ta cũng có thể bắt gặp những dịch vụ mua hàng trực tuyến trên website. Cơ cấu mặt hàng đƣợc mua bán trên những website này ngày càng đa dạng, nhất là các mặt hàng có tình tiêu chuẩn cao(sách, quần áo, đồ điện tử..).Vậy nên các công ty đều có định hƣớng xây dựng cho mình website có chức năng bán hàng, giao dịch trực tuyến sao cho hiệu quả nhằm tạo cho mình một kênh doanh đầy tiềm năng Tuy nhiên chi phí xây dựng, bảo trì website bán hàng trực tuyến cũng là một thách thức lớn cần đặt ra đối với mỗi doanh nghiệp khi triển khai xây dựng và để khắc phục tình trạng này thì đã có rất nhiều mã nguồn mở ra đời đáp ứng yêu cầu xây dựng website bán hàng trực tuyến với nhiều chức năng phù hợp với quy mô, hoạt động của doanh nghiệp khi bƣớc chân vào lĩnh vực kinh doanh trực tuyến. 1.1.2. Ý nghĩa của vấn đề nghiên cứu: Đề tài ra đời nhằm đề xuất giải pháp xây dựng một website tích hợp chức năng bán hàng trực tuyến sử dụng mã nguồn mở nhằm tạo điều kiện tối ƣu cho hệ thống bán hàng trực tuyến trên website qua đó giảm chi phí, thời gian cho công tác quản lý, bảo trì và nâng cấp cho website của công ty cổ phần sách Văn Việt nói riêng và nếu hiệu quả thì có thể áp dụng cho hàng loạt doanh nghiệp vừa và nhỏ khi mới bƣớc chân vào lĩnh vực kinh doanh bán hàng trực tuyến
 8. 8. ĐẠI HỌC THƢƠNG MẠI – KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 2 SV: Ngô Quang Đạo – K45S2 GVHD: Ths.Bùi Quang Trƣờng 1.2. Tổng quan vấn đề nghiên cứu: Khi tìm kiếm tài liệu, em đã tìm đƣợc một số đề tài luận văn, cũng nhƣ là một số đồ án của các anh (chị) sinh viên có liên quan đến vấn đề nghiên cứu của mình nhƣ: Đề tài luận văn tốt nghiệp "Giải pháp phát triển website www.trangthihanoi.com.vn thành cửa hàng bán lẻ trực tuyến" của tác giả Hà Thị Hƣơng, sinh viên K42I4, trƣờng Đại học Thƣơng Mại, đề tài này đã khảo sát, phân tích website của Công ty thƣơng mại dịch vụ Tràng Thi www.trangthihanoi.com.vn rồi sau đó tiến hành bổ sung các tính năng để bến nó thành website bán lẻ trực tuyến. Đề tài luận văn tốt nghiệp “Giải pháp phát triển website 25h.vn trở thành cửa hàng ảo hoàn hảo” của tác giả Vũ Thị Thúy Hằng, sinh viên K41I3, trƣờng Đại học Thƣơng Mại, đề tài này đã nghiên cứu thực trạng tính năng website của cửa hàng ảo www.25h.vn rồi từ đóđề xuất giải pháp phát triển 25h.vn trở thành cửa hàng ảo hoàn hảo phù hợp thực tiễn kinh doanh và chiến lƣợc kinh doanh tại doanh nghiệp. Tuy nhiên có thể thấy đề tài trên vẫn chƣa đi sâu vào nghiên cứ cụ thể những chức năng của một website bán hàng trực tuyến sao cho đầy đủ và hiệu quả, dễ sử dụng nhất, đồng thời chƣa tính đến chi phí liên quan khi xây dựng và phát triển website. Về vấn đề nghiên cứu của em: tại công ty cổ phẩn sách Văn Việt, khi nắm bắt đƣợc xu thế về kinh doanh bán hàng trực tuyến, công ty đã xây dựng cho doanh nghiệp website vanvietbooks.vn nhằm giới thiệu các sản phẩm về sách của công ty mình. Tuy nhiên do mới áp dụng và xây dựng nên website của công ty còn rất nhiều điểm hạn chế nhƣ: website chỉ xây dựng cho mục đích giới thiệu về công ty, chƣa tích hợp bán hàng trực tuyến, không chỉ dừng lại ở đó, chi phí vận hành, bảo trì website còn rất cao do công ty sử dụng mã nguồn của bên thứ 3 nên các nhân viên rất khó sử dụng và điều chỉnh website theo các chức năng phát sinh trong hoạt động kinh doanh của công ty.Chính vì vậy vấn đề ở đây là cần xây dựng một website bán sách trực tuyến của công ty và áp dụng mã nguồn mở nhằm giảm thiểu chi phí, đồng thời dễ dàng trong sử dụng, vận hành, nâng cấp website theo yêu cầu kinh doanh của doanh nghiệp trong các nghiệp vụ hoạt động của mình sao cho tiết kiệm đƣợc thời gian một cách tối đa và đem lại nguồn lớn trong mảng kinh doanh trực tuyến đầy tiềm năng hiện nay.
 9. 9. ĐẠI HỌC THƢƠNG MẠI – KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 3 SV: Ngô Quang Đạo – K45S2 GVHD: Ths.Bùi Quang Trƣờng Đề tài sẽ tập trung mô tả những yêu cầu, cách thức xây dựng website bán hàng sách trực tuyến cho công ty cổ phần sách văn việt bằng mã nguồn mở nên em xinlựa chọn hƣớng nghiên cứu luận văn tốt nghiệp với đề tài của mình là: “Ứng dụng mã nguồn mở xây dựng website bán hàng trực tuyến cho công ty cổ phần sách Văn Việt”. 1.3. Mục tiêu cụ thể đặt ra cần giải quyết trong đề tài: Về lý thuyết: mục tiêu nghiên cứu của đề tài là tập hợp và hệ thống hóa một số cơ sở lý luận cơ bản về website bán hàng trực tuyến, mã nguồn mở, nghiên cứu bằng những phƣơng pháp khác nhau nhƣ thu thập các cơ sở dữ liệu sơ cấp và thứ cấp. Về thực tiễn: Từ hệ thống lỹ thuyết đã thu thập, em sẽ xem xét, phân tích, đánh giá thực trạng của website tại công ty cổ phần sách Văn Việt để đƣa ra những điểm còn yếu, thiếu, hạn chế của nó. Về giải pháp: Từ những kết quả đánh giá, phân tích em sẽ đề xuất giải pháp lựa chọn mã nguồn mở để ứng dụng xây dựng và triển khai website bán sách trực tuyến cho công ty cổ phần sách Văn Việt sao cho hiệu quả đối với hoạt động kinh doanh trực tuyến của công ty với chi phí thấp nhất đồng thời tạo ra một kênh kinh doanh đầy tiềm năng, một kênh liên lạc tốt đối với khách hàng trực tuyến, nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty đồng thời giúp công ty bƣớc chân vững chắc vào thị trƣờng kinh doanh thƣơng mại điện tử hiện đang rất đƣợc ngƣời dùng ƣa chuộng. 1.4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 1.4.1. Đối tượng nghiên cứu: Lý thuyết: Bao gồm các tậphợp về lý thyêt của website, website thƣơng mại điện tử, các cấp độ phân loại website, khái niệm mã nguồn mở, các hệ mã nguồn mở thông dụng hiện nay cùng với những lợi ích mã nguồn mở trong xây dựng website mang lại Website của công ty cổ phẩn sách Văn Việt: Nghiên cứu các thành phần chức năng, giao diện, hệ thống quản lý, cập nhật nội dung, hệ thống giao dịch, quan hệ với khách hàng trên website, những điểm thành công hay những điểm thất bại của website hiện nay.
 10. 10. ĐẠI HỌC THƢƠNG MẠI – KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 4 SV: Ngô Quang Đạo – K45S2 GVHD: Ths.Bùi Quang Trƣờng 1.4.2. Phạm vi nghiên cứu Không gian:Việc phân tích, đánh giá và xây dựng website bán hàng trực tuyến cho công ty cổ phần sách Văn Việt sẽ đƣợc đặt trong không gian bao gồm tổng thể website và hệ thống quản lý website của công ty cổ phần sách Văn Việt tại địa chỉ vanvietbooks.vn Nhƣ vậy, phạm vi nghiên cứu về không gian cho phép chúng ta nắm bắt đƣợc các thông tin về không gian khách quan cũng nhƣ nội tại.Để tối đa hiệu quả cho vấn đề nghiên cứu nên giới hạn của vấn đề nghiên cứu sẽ dựa trên thực tế website bán hàng ở nƣớc ta hiện nay. Thời gian:Trong phạm vi nghiên cứu thì thƣớc đo thời gian cũng rất quan trọng, kết hợp với yếu tố không gian nó sẽ đảm bảo tính chính xác, kịp thời của thông tin.Để có thể có cái nhìn toàn diện nhất về website của công ty thì thông tin sẽ đƣợc thu thập và tổng hợp trong khoảng thời gian từ năm 2010 – 2012 với những mốc thời gian cụ thể và đƣợc phân tích rõ ràng nhằm đƣa ra đƣợc định hƣớng phát triển trong tƣơng lai gần của vấn đề nghiên cứu 1.5. Phương pháp, cách thức thực hiện đề tài: Để giải quyết những vấn đề đặt ra, khóa luận đã sử dụng phƣơng pháp duy vật biện chứng và duy vật lịch sử của chủ nghĩa Mác- Lenin, vận dụng trong môi trƣờng thực tế, hiện tại, kết hợp với phƣơng pháp cụ thể nhƣ: phƣơng pháp phân tích, điều tra, tổng hợp, hệ thống, so sánh đối chiếu… Phƣơng pháp phân tích, tổng hợp, đánh giá: Thu thâp các ý kiến, đánh giá của các phòng ban và hoạt động kinh doanh của công ty nhằm phân tích đƣợc nội dung cần thiết, những yêu cầu đối với website bán hàng của công ty Phƣơng pháp so sánh đối chiếu: Đối chiếu giữa lý luận và thực tiển để tìm ra và giải quyết những khó khăn, hạn chế của website hiện tại qua đó đƣa ra những giải pháp xây dựng sao cho hiệu quả Ngoài ra còn vận dụng phƣơng pháp thống kê, thu thập số liệu để làm rõ những nội dung liên quan.
 11. 11. ĐẠI HỌC THƢƠNG MẠI – KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 5 SV: Ngô Quang Đạo – K45S2 GVHD: Ths.Bùi Quang Trƣờng 1.6. Kết cấu của khóa luận: Cấu trúc khóa luận gồm có 3 phần: Phần I: Tổng quan vấn đề nghiên cứu Phần II: Cơ sở lý luận và thực trạng website tại công ty cổ phần sách Văn Việt Phần III: Định hƣớng phát triển và đề xuất ứng dụng mã nguồn mở xây dựng website bán hàng trực tuyến cho công ty cổ phần sách Văn Việt.
 12. 12. ĐẠI HỌC THƢƠNG MẠI – KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 6 SV: Ngô Quang Đạo – K45S2 GVHD: Ths.Bùi Quang Trƣờng Phần 2. Cơ sở lý luận và thực trạng website tại công ty cổ phần sách Văn Việt: 2.1. Cơ sở lý luận về website và các vấn đề liên quan: 2.1.1. Một số khái niệm cơ bản về website: 2.1.1.1. Khái niệm website và website thương mại điện tử: Website: là tập hợp các trang web (webpage) có liên quan với nhau.Trang web(webpage) là một tệp văn bản có chứa đựng dữ liệu siêu văn bản (HTML - Hyper Text Markup Language) bao gồm văn bản, hình ảnh, âm thanh, video, đồ họa, các tài liệu kỹ thuật số... đƣợc tích hợp kết nối với nhau. Mỗi website, mỗi trang web đƣợc lƣu trữ trên ít nhất một máy chủ web (Web server), truy cập qua mạng nhƣ Internet hay một mạng riêng thông qua một địa chỉ Internet cũng đƣợc gọi là URL (Uniform Resource Locator). Trang web đầu tiên ngƣời xem truy cập từ tên miền thƣờng đƣợc gọi là trang chủ (homepage). Từ trang chủ, ngƣời xem có thể xem các trang khác thông qua các siêu liên kết (hyperlinks).Để một website hoạt động đƣợc, cần phải có tên miền (domain), không gian lƣu trữ website (hosting), và nội dung website. Website TMĐT: là website của một cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp phục vụ hoạt động thƣơng mại và các hoạt động liên quan đến thƣơng mại. Thuật ngữ chuyên môn dùng để chỉ một website TMĐT đó là “Eweb”. Eweb là từ viết tắt của Electronic Commercial Website. Nhƣ vậy, website TMĐT thực chất là một website nhƣng mục đích của nó là để phục vụ hoạt động thƣơng mại của cá nhân, doanh nghiệp hay tổ chức. (Bài giảng "Thiết kế và triển khai web" - Bộ môn CNTT, khoa Tin học thương mại, trường Đại học Thương Mại) Khách hàng có thể xem thông tin ở bất kỳ nơi nào có nối mạng Internet, tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp trong những vấn đề nhƣ in ấn, gửi bƣu điện, fax, thông tin không giới hạn… Thuận tiện cho việc quảng bá sản phẩm, dịch vụ rộng rãi và nhanh chóng, từ đó đem lại sự tiện lợi cho đối tác, khách hàng và hơn nữa đây là xu thế để tồn tại và lớn mạnh của mỗi doanh nghiệp. Vì vậy việc đầu tƣ xây dựng, nghiên cứu và không ngừng nâng cấp website của công ty có ý nghĩa rất quan trọng đối với hoạt động kinh doanh cũng nhƣ quảng bá thƣơng hiệu và tên tuổi của doanh nghiệp.
 13. 13. ĐẠI HỌC THƢƠNG MẠI – KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 7 SV: Ngô Quang Đạo – K45S2 GVHD: Ths.Bùi Quang Trƣờng Khái niệm website TMĐT đƣợc hình thành và phát triển dựa trên nền tảng khái niệm về website. Vì vậy nó sẽ mang đầy đủ các đặc điểm vốn có của website nhƣng nó còn có một số đặc điểm đặc trƣng riêng của website TMĐT: - Cơ sở dữ liệu phong phú và liên tục đƣợc cập nhật. - Khả năng tƣơng tác với ngƣời dùng cao. - Đòi hỏi cao về hoạt động quản trị và vận hành website. 2.1.1.2. Phân loại website: a) Phân loại theo dữ liệu: - Web tĩnh: Website tĩnh là website chỉ bao gồm các trang web tĩnh và không có cơ sở dữ liệu đi kèm. Dữ liệu trang web không thay đổi thƣờng xuyên. Để thay đổi nội dung trên trang web ngƣời sở hữu phải truy cập trực tiếp vào các mã lệnh để thay đổi thông tin. Web tĩnh không có cơ sở dữ liệu bên dƣới hệ thống, không có công cụ để điều khiển nội dung gián tiếp. Dạng file của trang web tĩnh thƣờng là ".html". Ƣu điểm: Web tĩnh dành cho các web có nội dung đơn giản gọn nhẹ, không có sự can thiệp của ngƣời lập trình web, không phải xử lý những mã lệnh phức tạp. Vì vậy việc thiết kế đặt để các đối tƣợng thoải mái và tự do sáng tạo của ngƣời thiết kế nên web tĩnh thƣờng sở hữu đƣợc một hình thức hấp dẫn và bắt mắt. Nhƣợc điểm: vì không có hệ thống hỗ trợ thay đổi thông tin nên việc cập nhật thông tin web tốn nhiều chi phí và cần phải có ngƣời am hiểu kỹ thuật web thực hiện. - Web động: Web động là trang web mà ngƣời dùng có thể tƣơng tác với nó, có thể dễ dàng quản trị nội dung và điều hành website của mình thông qua các phần mềm hỗ trợ mà không nhất thiết cần phải có kiến thức nhất định về ngôn ngữ html, lập trình web, thiết kế website. Web động khi xây dựng sẽ bao gồm 2 phần: một phần hiển thị trên trình duyệt mà khi truy cập internet ta thƣờng thấy (front-end) và một phần ngầm bên dƣới dùng để điều khiển nội dung của trang web, phần nội dung ngầm này thƣờng thì chỉ những ngƣời quản trị website đó mới có thể có quyền truy cập vào (back-end). Web động thƣờng đƣợc phát triển bằng các ngôn ngữ lập trình tiên tiến nhƣ PHP, ASP, ASP.NET, Java, CGI, Perl, và sử dụng các cơ sở dữ liệu quan hệ mạnh nhƣ Access, My SQL, MS SQL, Oracle.
 14. 14. ĐẠI HỌC THƢƠNG MẠI – KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 8 SV: Ngô Quang Đạo – K45S2 GVHD: Ths.Bùi Quang Trƣờng Ƣu điểm: Tính linh hoạt và có thể cập nhật thông tin thƣờng xuyên, quản lý các thành phần trên website dễ dàng. Nhƣợc điểm: Cấu trúc trang web khó thay đổi vì thƣờng các trang đều có cấu trúc giống nhau, tốc độ tải trang chậm hơn web tĩnh do nội dung trang web đƣợc tạo động khi ngƣời dùng yêu cầu. b) Phân loại theo hệ thống nội dung: Website cung cấp thông tin: nhƣ các website báo điện tử, website cung cấp thông tin theo những chuyên đề cụ thể. Thông thƣờng các website cung cấp thông tin miễnphí và nguồn thu đến từ phí quảng cáo trên website. Tuy nhiên, nếu các thông tin có giá trị cao, ngƣời xem có thể phải trả phí để xem đƣợc các thông tin đó. Website cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ: các website này có thể chỉ giới thiệu thông tin về các sản phẩm, dịch vụ hoặc có thể có những tính năng giúp ngƣời xem có thể trực tiếp mua sản phẩm hoặc dịch vụ tại website. c) Phân loại theo sự tƣơng tác với ngƣời dùng: - Web 1.0: là web thế hệ đầu tiên, website thƣờng chỉ một chiều thông tin từ website đến ngƣời xem. Ngƣời đƣợc ở vào thế bị động là tiếp nhận thông tin và không có sự phản hồi trực tiếp lên website. - Web 2.0: là thế hệ web thứ 2. Dạng web này có tính tƣơng tác cao, ngƣời xem có thể tham gia đăng tải bài viết và tham gia xây dựng nội dung của website đó, dạng web này mang tính cộng đồng và tất cả các dữ liệu trên web là dữ liệu mở đƣợc tất cả mọi ngƣời xem web cung cấp. Chính vì thế dạng web này thân thiện với ngƣời đọc tạo cảm giác nhƣ ngƣời đọc cũng là ngƣời sở hữu website. Nó cuốn hút mọi ngƣời cùng cung cấp thông tin, chia sẻ dữ liệu, tạo ra những nguồn dữ liệu khổng lồ trên Internet. Ngày nay dạng web này đang đƣợc phát triển mạnh nhất trong các thể loại web tƣơng tác. - Web 3.0: Đây sẽ là web thế hệ thứ 3, giai đoạn hiện nay dạng web này trong thời kỳ đang hình thành và vẫn còn nhiều khái niệm chƣa thống nhất. Tuy nhiên nếu nói một cách đơn giản dễ hiểu thì web 3.0 sẽ có bƣớc đột phá về băng thông kèm theo là sự phát triển mạnh mẽ về phim ảnh và truyền hình trên Internet.
 15. 15. ĐẠI HỌC THƢƠNG MẠI – KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 9 SV: Ngô Quang Đạo – K45S2 GVHD: Ths.Bùi Quang Trƣờng (Bài giảng "Thiết kế và triển khai web" - Bộ môn CNTT, khoa Tin học thương mại, trường Đại học Thương Mại) Từ khái niệm và phân loại về website đã nêu trên, tùy thuộc vào lĩnh vực kinh doanh, mô hình hoạt động của công ty, tùy thuộc vào mức độ ứng dụng TMĐT mà các nhà quản trị DN lựa chọn cho DN của mình một mô hình website đƣợc thiết kế phù hợp nhất. 2.1.1.3. Yêu cầu, chức năng của website bán hàng trực tuyến: a) Yêu cầu của một website bán hàng trực tuyến: - Thích hợp cho các doanh nghiệp chuyên về mua bán sản phẩm, hàng hóa qua mạng, hoặc các sàn giao dịch sản phẩm, hàng hóa. Cung cấp khả năng tích hợp gian hàng trực tuyến, rao vặt, trang tin tức, diễn đàn và nhiều chức năng khác tạo thành một cộng đồng kinh doanh trực tuyến mà chúng ta gọi chung là Thƣơng Mại Điện Tử: - Cấu trúc hoàn chỉnh của một Website thiết kế cho doanh nghiệp thông tin phải rõ ràng, chuyên nghiệp, phần quản trị admin đơn giản, dễ dùng, dễ dàng cập nhật thông tin... - Website thể hiện đẳng cấp chuyên nghiệp - Khách truy cập website dễ dàng tìm thấy cái họ cần, doanh nghiệp sẽ không phải mất nhiều thời gian để trả lời thắc mắc khách hàng. Cấu trúc website đƣợc thiết kế chuyên nghiệp, tiện dụng và dễ sự dung nhất cho khách hàng - Tốc độ website: Website chạy nhanh, ổn định khi có lƣợng truy cập lớn và tƣơng thích với hầu hết các trình duyệt phổ biến nhất hiện nay. - Hệ thống quản trị web tiện dụng, đơn giản, dễ sử dụng giúp doanh nghiệp quản lý web, cập nhật sản phẩm, hình ảnh dịch vụ một cách dễ dàng, nhanh chóng. - Website luôn đƣợc tối ƣu nhất với các bộ máy tìm kiếm giúp Website có thứ hạng cao trong kết quả tìm kiếm đồng nghĩa với việc tăng khách hàng và tăng doanh thu. b) Các chức năng cơ bản của website bán hàng trực tuyến: - Chức năng giới thiệu sản phẩm: giới thiệu sản phẩm, các mặt hàng với nội dung khoa học có tính liên kết mạnh mẽ với nhau trên toàn website, giúp khách hàng dễ dàng tìm kiếm tìm hiểu rõ rang về sản phẩm. - Chức năng giỏ hàng: Đây là chức năng cần thiết và cơ bản nhất, không thể thiếu đối với
 16. 16. ĐẠI HỌC THƢƠNG MẠI – KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 10 SV: Ngô Quang Đạo – K45S2 GVHD: Ths.Bùi Quang Trƣờng những website bán hàng trực tuyến, với chức năng giỏ hàng sẽ giúp khách hàng có thể dễ dàng trong khâu chọn lựa mua các sản phẩm, giúp khâu thanh toán trở lên đơn giản, tiết kiệm đƣợc thời gian mua hàng cũng nhƣ thời gian quản lý đơn hàng của nhân viên. - Chức năng tin tức: chức năng này đƣợc tích hợp vô cùng cần thiết để giúp ngƣời dùng có thể tìm thấy các thông tin về công ty, về doanh nghiệp cũng nhƣ các tin tức liên quan đến sản phầm qua đó tạo ra nội dung đa dạng và phong phú cho website, đây chính là một cách thức cực kỳ hiệu quả mà nhiều công ty đã áp dụng cho website bán hàng của họ, với nội dung đa dạng, phong phú sẽ kéo khách hàng quay trở lại website thƣờng xuyên hơn qua đó tăng hiệu quả tiếp thị của các sản phẩm đến với khách hàng tiềm năng. - Chức năng quản lý khách hàng: thông qua thông tin khách hàng khi thực hiện mua hàng trực tuyến, hệ thống quản lý khách hàng sẽ xác định đƣợc những khách hàng mục tiêu, tiềm năng của doanh nghiệp qua đó đƣa ra những biện pháp tiếp thị, khuyến mãi cho các đối tƣợng khách hàng cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty đồng thời gia tăng đƣợc lòng tin của khách hàng đối với sản phầm, dịch vụ và chính hình ảnh của doanh nghiệp - Chức năng quản lý barner quảng cáo: Chức năng này giúp cho doanh nghiệp có thể quản lý các vị trí quan trọng trên website, nhằm đƣa ra sự chú ý, thu hút cho sản phẩm mà họ muốn đặt trọng tâm trong chu ký kinh doanh nhằm thúc đẩy doanh số hay tận dụng thời cơ kinh doanh đối với những sản phẩm nổi bật - Chức năng thống kê: Thống kê ở đây đƣợc hiểu là với nghĩa rộng, đó là thống kê lƣợng truy cập, thống kê sản phẩm, thống kê thói quan của khách hàng, thống kê thời gian truy cập…tất cả tạo sẽ tạo nên một bảng số liệu qua đó có thể phân tích đƣợc hiệu quả kinh doanh, tiếp thị của những website bán hàng trực tuyến sao cho hiệu quả để đƣa ra những quyết đinh kinh đoanh đúng đắn - Chức năng liên kết: Liên kết với các đối tác, bạn hàng cũng là một yếu tố rất cần thiết cho việc quảng bá website của doanh nghiệp, với chức năng này sẽ tạo điều kiện cho doanh nghiệp có khả năng tạo ra cho mình một mạng lƣới liên kết doanh nghiệp hiệu quả - Chức năng tìm kiếm: Công cụ tra cứu nhanh, giúp khách hàng tiết kiệm đƣợc thời gian
 17. 17. ĐẠI HỌC THƢƠNG MẠI – KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 11 SV: Ngô Quang Đạo – K45S2 GVHD: Ths.Bùi Quang Trƣờng trong việc tìm kiếm thông tin về sản phẩm, tạo thiện cảm cho khách hàng. - Chức năng liên hệ: Cho phép ngƣời dùng, khách hàng có thể liên hệ với doanh nghiệp qua các hình thức: email, điện thoại, trực tiếp ngay trên website - Chức năng tiếp thị qua mail: Giúp công ty dễ dàng thực hiện các chiến dịch tiếp thị sản phẩm một cách hiệu quả đến khách hàng tiềm năng hoặc tiếp thị những chƣơng trình khuyến mãi đến với khách hàng trung thành. - Chức năng hỏi đáp, Tƣ vấn (FAQ): Hỗ trợ các thông tin liên quan đến kỹ thuật, giao dịch…nhằm tạo ra sự tiện lợi cho ngƣời dùng website cũng nhƣ các khách hàng, với chức năng này sẽ giúp doanh nghiệp tiếp nhận dễ dàng đƣợc các phản hồi từ phía ngƣời dùng qua đó nâng cao đƣợc nghiệp vụ trong hoạt động kinh doanh, bán hàng trực tuyến. 2.1.2. Lý thuyết chung về mã nguồn mở dành cho website: 2.1.2.1 Khái niệm mã nguồn mở Phần mềm nguồn mở (PMNM) là những phần mềm đƣợc cung cấp dƣới cả dạng mã và nguồn, không chỉ là miễn phí về giá mua mà chủ yếu là miễn phí về bản quyền: ngƣời dùng có quyền sửa đổi, cải tiến, phát triển, nâng cấp theo một số nguyên tắc chung qui định trong giấy phép PMNM (ví dụ General Public Licence – GPL) mà không cần xin phép ai, điều mà họ không đƣợc phép làm đối với các phần mềm nguồn đóng (tức là phần mềm thƣơng mại).. Nhìn chung, thuật ngữ “Open source” đƣợc dùng để lôi cuốn các nhà kinh doanh, một điều thuận lợi chính là sự miễn phí và cho phép ngƣời dùng có quyền “sở hữu hệ thống”. (Nguồn: “Hướng dẫn sử dụng Internet tập 1” – Nguyễn Trường Sinh – Nhà xuất bản lao động xã hội – 2009) Nhà cung cấp phần mềm nguồn mở có quyền yêu cầu ngƣời dùng trả một số chi phí về các dịch vụ bảo hành, huấn luyện, nâng cấp, tƣ vấn, vv… tức là những dịch vụ thực sự đã thực hiện để phục vụ ngƣời dùng, nhƣng không đƣợc bán các sản phẩm nguồn mở vì nó là tài sản của trí tuệ chung, không phải là tài sản riêng của một nhà cung cấp nào. Tiện ích mà Open Source mang lại chính là quyền tự do sử dụng chƣơng trình cho mọi mục đích, quyền tự do để nghiên cứu cấu trúc của chƣơng trình, chỉnh sửa phù hợp với
 18. 18. ĐẠI HỌC THƢƠNG MẠI – KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 12 SV: Ngô Quang Đạo – K45S2 GVHD: Ths.Bùi Quang Trƣờng nhu cầu, truy cập vào mã nguồn, quyền tự do phân phối lại các phiên bản cho nhiều ngƣời, quyền tự do cải tiến chƣơng trình và phát hành những bản cải tiến vì mục đích công cộng. 2.1.2.2. Sử dụng mã nguồn mở trong xây dựng website Hiện nay, có rất nhiều mã nguồn mở trong thiết kế và xây dựng website, có thể kể đến trong các lĩnh vực nhƣ: - Loại hệ thống chuyên về quản trị nội dung, cổng thông tin (CMS – Content Management System / Portals): Drupal, Joomla, PHP-Fusion, CMS Made Simple, NukeViet, MODx, Mambo, MAXdev, XOOPS, PHP-Nuke - Loại hệ thống chuyên về diễn đàn (Forum): MyBB, phpBB, SMF, PunBB, Phorum, AEF, Vanilla, UseBB, miniBB, XMB - Loại hệ thống chuyên về blog: WordPress, Textpattern, Nucleus CMS,LifeType, Serendipity Dotclear, Zomplog, FlatPress, NibbleBlog, Croogo - Loại hệ thống chuyên về thƣơng mại điện tử (eCommerce): WordPress, Magento, Zen Cart, OpenCart, osCommerce, PrestaShop,AlegroCart Freeway, eclime, osCSS, TomatoCar - Loại hệ thống chuyên về đào tạo trực tuyến (LCMS – Learning Course Management System): Moodle, ATutor, eFront, Dokeos, Docebo, Interact, DrupalEd, ILIAS, Open Conference Systems, Open Journal Systems Khi chúng ta nói về việc tạo ra trang web nguồn mở, nó không ám chỉ HTML và CSS , bởi vì tính chất mở của Web, nguồn luôn luôn mở và có sẵn cho tất cả mọi ngƣời. Mặt khác, nhiều trang web sử dụng kịch bản phía máy chủ để tạo ra các trang web động và ứng dụng web. Trong một số trƣờng hợp, các kịch bản từ các nhà cung cấp độc quyền hoặc nhà thầu tƣ nhân, nhƣng cũng có thể nhận đƣợc chúng từ các nhà phát triển mã nguồn mở. Tùy theo nhu cầu của website, các công ty, doanh nghiệp, ngƣời dùng có thể chọn cho mình một mã nguồn mở thích hợp. Lý do phổ biến nhất cho một quản trị trang web để chọn mã nguồn mở đơn giản nó là miễn phí. Ngƣời dùng, doanh nghiệp không phải trả một xu để tải về và cài đặt nó trên bất kỳ máy chủ nào. Mặc dù có những dịch vụ cài đặt và các dịch vụ quản lý tính phí, đây là hoàn toàn tùy chọn, nhƣng các phần mềm vẫn miễn phí và mã nguồn mở ngay cả khi bạn sử
 19. 19. ĐẠI HỌC THƢƠNG MẠI – KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 13 SV: Ngô Quang Đạo – K45S2 GVHD: Ths.Bùi Quang Trƣờng dụng chúng.Ngoài chi phí ban đầu, phần mềm nguồn mở và miễn phí cung cấp các lợi thế đáng kể, bao gồm những điều sau đây: Tránh phụ thuộc nhà cung cấp: Nếu một nhà cung cấp tạo ra một ứng dụng web phức tạp độc quyền cho trang web của công ty thì sẽ luôn luôn phải phụ thuộc vào mà nhà cung cấp các bản cập nhật, tùy chỉnh, và có thể ngay cả sự an toàn của dữ liệu, có thể là trong một định dạng sở hữu độc quyền.Khi ngƣời dùng, công ty cần để chuyển sang nhà cung cấp khác hoàn toàn có thể có gặp khó khăn khi chuyển đổi. Hoàn toàn tùy biến: Khi sử dụng phần mềm mã nguồn mở miễn phí, nó là của bạn và nó làm mọi thứ để bạn vui lòng.Trong khi những phần mềm khác có thể có những hạn chế về số lƣợng tuỳ biến bạn, một ứng dụng web nguồn mở giống nhƣ đất sét, ngƣời dùng có thể khuôn vào bất cứ điều gì. Độ tin cậy và bảo mật: Mã nguồn mở giúp cho cộng đồng các nhà phát triển dễ dàng hơn khi phát hiện lỗ hổng bảo mật và sửa lỗi so với một công ty thƣơng mại với một mô hình phát triển khép kín. Tính bền vững: Điều này đặc biệt đúng nếu ngƣời dùng thuê một nhà phát triển độc lập để tạo ra một ứng dụng mới. Nếu một điều gì đó sẽ xảy ra cho nhà phát triển hoặc ngƣời dùng không còn có thể thuê ngƣời đó, khi đó ngƣời dùng bị bỏ rơi với phần mềm đó mà không có một tổ chức nào thực sự hiểu làm thế nào để phát triển hoặc sửa chữa.Với phần mềm nguồn mở miễn phí, nó tiếp tục tồn tại ngay cả khi không còn nhà phát triển. Mã nguồn vẫn có sẵn, ngay cả khi một nhà cung cấp chấm dứt kinh doanh. Ở VN, Internet băng thông rộng ngày một tới gần với việc ADSL trở nên phổ biến hơn. Ngày một nhiều ngƣời truy cập Internet và các sản phẩm, dịch vụ Internet cũng đa dạng hơn. Mặc dù chủ yếu các dịch vụ từ Internet mà các website Việt Nam mang lại cho ngƣời dùng mang tính chất giải trí. Trong một tƣơng lai rất gần, với một nền tảng pháp lý cho thƣơng mại điện tử, các thành phần tham gia môi trƣờng này nhƣ ngân hàng, cách dịch vụ thanh tóan thẻ và các nhà cung cấp dịch vụ, sản phẩm sẽ nhanh chóng nắm bắt cơ hội để biến Internet thành một kênh phân phối hàng hóa mới. Nắm bắt đƣợc xu thế này, nhiều ứng dụng nguồn mở phục vụ cho lĩnh vực này ở Việt Nam đã đƣợc triển khai. Nếu là một website doanh nghiệp vừa và nhỏ: WordPress đƣợc đánh giá cao với nhiều mẫu giao diện có sẵn rất đẹp và rất nhiều module, plugin, tính năng có sẵn phục vụ
 20. 20. ĐẠI HỌC THƢƠNG MẠI – KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 14 SV: Ngô Quang Đạo – K45S2 GVHD: Ths.Bùi Quang Trƣờng hầu hết các yêu cầu của của ngƣời sử dụng.Không chỉ dừng lại ở đó Wordpress đƣợc coi là nền tảng mã nguồn mở nội bật nên hiện nay chính là nhờ những tùy biến mạnh mẽ trong chức năng để có thể xây dựng mọi nền tảng cho doanh nghiệp ( tin tức, giới thiệu sản phẩm, bán hàng, chăm sóc khách hàng, quản trị kho hàng…) 2.1.3. Phân định nội dung vấn đề nghiên cứu của đề tài: Tập hợp, hệ thống hóa các kiến thức về website, website thƣơng mại điện tử nói chung và các hệ thống mã nguồn mở để xây dựng website bán hàng phổ biến trên thế giới cũng những ƣu điểm chính của nó Khảo sát, đánh giá cấu trúc, chức năng của website, kết quả hoạt động gần đây rồi từ đó đƣa ra những phân tích, kết luận về những điểm tồn tại của website, thực trạng hoạt động của nó trong hoạt động kinh doanh của công ty Từ những kết quả trên, em sẽ đƣa ra đề xuất xây dựng website bán hàng trực tuyến áp dụng mã nguồn mở cho công ty làm sao cho đạt đƣợc hiệu quả cao nhất trong cấu trúc, chức năng nhằm tạo điều kiện dễ dàng nhất cho nhân viên trong việc quản trị website và cho khách hàng khi xem, tìm kiếm, mua sản phầm trực truyến trên web. 2.2 Phân tích, đánh giá thực trạng website tại công ty cổ phần sách Văn Việt 2.2.1. Giới thiệu về công ty Công ty Cổ phần sách Văn Việt là một đơn vị tổ chức bản thảo, kết hợp với các nhà xuất bản có uy tín trong nƣớc để cho ra đời những cuốn sách hay, có giá trị.Với sứ mệnh mang tầm nhìn thế giới đến với Việt Nam, Công ty thực hiện phƣơng châm 100% sách có bản quyền. Cho tới nay, độc giả đã biết đến VanVietBooks là một trong những đơn vị làm sách thật và có uy tín trên thị trƣờng xuất bản phẩm. Tên công ty: Công ty Cổ phần Sách Văn Việt (Van Viet Books JSC) Tầm nhìn: Hội tụ tri thức - Kết nối tương lai Sứ mệnh: Mang tầm nhìn thế giới đến với độc giả Việt Nam Trụ sở chính: Số 50, Đƣờng 5, TTF361, An Dƣơng, P. Yên Phụ, Q. Tây Hồ, Hà Nội Chi nhánh TPHCM: Số 8, Nguyễn Bỉnh Khiêm, P. ĐaKao, Q.1, TP.HCM
 21. 21. ĐẠI HỌC THƢƠNG MẠI – KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 15 SV: Ngô Quang Đạo – K45S2 GVHD: Ths.Bùi Quang Trƣờng SĐT: (04) 37172838, Email:info@vanvietbooks.vn Website: http://vanvietbooks.vn/ Cơ cấu tổ chức của Công ty Hình 2.1: Sơ đồ cấu trúc tổ chức của Công ty cổ phần sách Văn Việt (Nguồn: Phòng hành chính nhân sự) - Ban giám đốc: Điều hành hoạt động của công ty và hỗ trợ phát triển hệ thống phân phối,phát triển thị trƣờng. Với các quyền hạn triển khai thực hiện chiến lƣợc, XD KHSXKD tại cho toàn bộ công ty, điều hành hoạt động và quyết định về nhân sự. - Phòng kinh doanh: Khai thác các nghiệp vụ, thực hiện các dịch vụ khách hàng, chăm sóc khách hàng. Thực hiện các chƣơng trình xúc tiến bán hàng và chính sách bán hàng. Tiếp nhận thông tin phản hồi từ khách hàng và cung cấp các phòng liên quan. - Phòng Markerting: Đầu mối triển khai các chƣơng trình marketing… Có quyền hạn thu thập thông tin về khách hàng từ các phòng nghiệp vụ, đàm phán với các kênh bán hàng, đối tác, đại lý về chính sách bán hang chung của toàn bộ công ty. - Phòng bản thảo: Làm việc trực tiếp với các ấn bản sách,thu thập,tìm kiếm các bản thảo sách.Đánh giá chất lƣợng bản thảo,giá trị về nội dung và tiềm năng của bản thảo rồi tiến hành xin giấy phép và các thủ tục lien quan khác đến bản thảo,ấn bản in của công ty. Tổng giám đốc Phòng kinh doanh Phòng marketing Phòng bản thảo Phòng hành chính nhân sự Phòng bản quyền Phòng tài chính kế toán Phó giám đốc
 22. 22. ĐẠI HỌC THƢƠNG MẠI – KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 16 SV: Ngô Quang Đạo – K45S2 GVHD: Ths.Bùi Quang Trƣờng - Phòng hành chính nhân sự: Thực thi chính sách nhân sự (cơ cấu tổ chức, tuyển dụng, đào tạo, đánh giá kết quả công việc). Thực hiện các nghĩa vụ và chế độ chính sách ngƣời lao động. Dịch vụ hậu cần, vận chuyển, văn thƣ lƣu trữ. - Phòng bản quyền: Thực thi những thủ tục liên quan đến bản quyền sách, các ấn bản in, chịu trách nhiệm trực tiếp đối với vấn đề bản quyền, nội dung quyền tác giả khác. - Phòng kế toán tài chính: Vận hành bộ máy kế toán và quản lý chứng từ. Hƣớng dẫn thực hiện các văn bản quy định TCKT của Nhà nƣớc và Tổng công ty. 2.2.2. Kết quả hoạt động sản xuất – kinh doanh của công ty cổ phần sách Văn Việt Chỉ tiêu Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 1. Tổng doanh thu 10,859,794,600 13,970,770,600 16,009,899,700 2. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 9,698,978,987 12,679,037,590 14,798,280,976 3. Doanh thu hoạt động tài chính 1,160,815,613 1,291,733,010 1,211,618,724 4. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh, bán hàng, tài chính 1,806,088,242 4,029,938,400 5,870,376,450 5. Lợi nhuận khác 450,790,808 760,550,800 1,020,080,450 6. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 2,256,879,050 4,790,489,200 6,890,456,900 7.Thuế thu nhập doanh nghiệp 799,908,700 2,334,108,640 3,432,222,120 8. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 1,456,970,350 2,456,380,560 3,458,234,780 Biểu đồ 2.1:Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 3 năm (2009- 2012) (đơn vị:VNĐ) Chỉ tiêu Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 1.Tổng doanh thu về bán hàng trực tuyến 22,500,000 60,560,000 95,750,000 2.Chi phí xây dựng, bảo trì website 25,000,000 12,000,000 14,000,000 3.Chi phí quảng cáo, marketing trực tuyến 9,500,000 17,500,000 18,230,000 4.Chi phí khác 5,200,000 7,655,000 9,250,000 5.Tổng chi phí cho kinh doanh trực tuyến 39,700,000 37,155,000 41,480,000 6.Lợi nhuận từ kinh doanh trực tuyến -17,200,000 23,405,000 54,270,000
 23. 23. ĐẠI HỌC THƢƠNG MẠI – KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 17 SV: Ngô Quang Đạo – K45S2 GVHD: Ths.Bùi Quang Trƣờng Biểu đồ 2.2:Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trực tuyến trên website trong 3 năm ( 2009- 2012) ( đơn vị: VNĐ) (Nguồn: Phòng tài chính kế toán) Trong những năm qua, Công ty cổ phần sách Văn Việt đã đạt đƣợc tốc độ tăng trƣởng tốt cho dù cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới làm ảnh hƣởng đến nền kinh tế toàn cầu.Trong thời gian hoạt động kinh doanh của mình, doanh thu của công ty tăng từ 10 tỷ (2010) lên 16 tỷ(2012).Cơ cấu lợi nhuận của công ty cũng có những chuyển biến vô cùng tích cực khi tỉ lệ lợi nhuận tăng đều qua các năm từ 12,9% (2010) lên 21%(2012) đây thực sự là một con số ấn tƣợng, nhất là trong tình trạng chung của nền kinh tế hiện nay. Về mảng kinh doanh trực tuyến trên website, bắt đầu xây dựng website vào năm 2010, đến nay kênh kinh doanh trực tuyến đã đạt đƣợc những thành công nhất định, lợi nhuận tăng dần qua các năm tuy nhiên có thể thấy con số nay vẫn còn quá bé so với lợi nhuận chung của công ty, chƣa phản ảnh hết đƣợc tiềm năng trong kênh bán hàng này. Công ty đang đẩy mạnh mẽ hơn hoạt động của mình tại thị trƣờng sách toàn quốc và tƣơng lai sẽ định hƣớng phát triển quy mô tăng lên và mở thêm chi nhánh tại thành phố Đà Nẵng nhằm nâng cao khả năng tiêu thụ sản phẩm cũng nhƣ các ấn bản sách của mình. 2.2.3. Phân tích về thực trạng của website tại công ty cổ phần sách Văn Việt 2.2.3.1 Giới thiệu tổng quan về cấu trúc, chức năng website công ty cổ phần sách Văn Việt Địa chỉ: http://www.vanvietbooks.vn/ Mã nguồn: ASP.NET Sever: Microsoft IIS Server Solution - Là kênh giới thiệu các ấn phẩm sách, truyện, thiểu thuyết đã đang và sẽ phát hành của công ty - Là kênh giao tiếp điện tử của công ty. Là nơi cung cấp nhƣng thông tin chung nhất, cần thiết về công ty: ngày thành lập, cơ cấu tổ chức, các sản phẩm dịch vụ,các đối tác và khách hàng. Các thông tin tuyển dụng. - Các tính năng: - Là kênh giao tiếp điện tử về đối nội và đối ngoại của công ty, nơi cung cấp các thông tin về các hoạt động của công ty và là nơi để tiếp nhận các thông tin đối ngoại, hỗ trợ trực tuyến với đối tác, khách hàng.
 24. 24. ĐẠI HỌC THƢƠNG MẠI – KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 18 SV: Ngô Quang Đạo – K45S2 GVHD: Ths.Bùi Quang Trƣờng - Quảng bá thƣơng hiệu, hình ảnh về con ngƣời, dự án và các sản phẩm kinh doanh, dịch vụ của công ty. - Thực hiện kinh doanh giới thiệu các sản phẩm: văn học trung quốc, văn học phƣơng tây, các trƣơng trình khuyến mại sách - Thực hiện công tác tuyển dụng nhân sự qua mạng. - Là diễn đàn để các đối tác, là pháp nhân, những ngƣời quan tâm có thể đóng góp ý, trao đổi trên tinh thần các bên cùng có lợi - Cung cấp dịch vụ để liên kết với khách hàng trung thành và khách hàng tiềm năng, cung cấp thông tin về hệ thống phát hành sách tới khách hàng - Cung cấp dịch vụ giải trí: đọc truyện online, góc tâm hồn, mẹo vặt… - Ngoài ra trang Web còn cung cấp các tin tức về thông tin hoạt động tiêu biểu của công ty Hình ảnh giao diện website của công ty: Hình 2.2: Giao diện trang chủ website công ty cổ phần sách Văn Việt (Nguồn: Website công ty) 2.2.3.2. Kết quả điều tra phân tích dữ liệu thứ cấp đối với website Căn cứ vào biểu đồ 2.2 cùng kết quả điều tra phỏng vấn (phụ lục 1) theo khoảng thời gian tiến hành phân tích website từ năm 2010 – 2012, công ty đã có những bƣớc tăng trƣởng mạnh trong hoạt động kinh doanh từ bán hàng trực tuyến trên website và tỉ lệ tăng trƣởng trong doanh thu, lợi nhuận tăng đều qua các năm.Chủ doanh nghiệp đã ý thức đƣợc tiềm
 25. 25. ĐẠI HỌC THƢƠNG MẠI – KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 19 SV: Ngô Quang Đạo – K45S2 GVHD: Ths.Bùi Quang Trƣờng năng của TMĐT trong xu thế hội nhập toàn cầu của internet nên công ty cổ phần sách Văn Việt đã mạnh dạn đầu tƣ xây dựng website vanvietbooks.vn vào nửa cuối năm 2009 và hoàn thành vào đầu năm 2010.Với website của mình, công ty đã giúp quảng bá mạnh mẽ hình ảnh của mình với các độc giả, các đối tác, các khách hàng của công ty qua đó nâng tầm thƣơng hiệu của công ty. Tuy nhiên không chỉ dừng lại ở mục đich đó công ty cũng xây dựng website để trở thành một kênh bán lẻ thông qua những hoạt động giới thiệu các sản phẩm sách, báo, tạp chí, ấn bản trên website nhằm thu hút một lƣợng khách hàng trên mạng internet đặc biệt là đối tƣợng khách hàng trẻ tuổi – những ngƣời có thói quen mua sắm trực tuyến thƣờng xuyên đồng thời cũng là độc giả của rất nhiều đầu sách mà công ty cổ phần sách Văn Việt đã, đang và sẽ phát hành. Ngoài ra có thể thấy, lợi nhuận từ bán hàng trực tuyến trên website còn chiếm tỉ trọng rất nhỏ trong lợi nhuận chung của toàn bộ doanh nghiệp tƣơng ứng là 0.9% (2011) và 1.5% (2012), con số trên chƣa thể nào phản ảnh đƣợc tiềm năng lớn của thƣơng mại điện tử trong hoạt động kinh doanh.Chính vì vậy nên việc xây dựng chiến lƣợc cụ thể, tối ƣu cho hệ thống website bán hàng trực tuyến là yếu tố cực kỳ cần thiết cho doanh nghiệp vào thời điểm này. 2.2.3.3. Kết quả điều tra phân tích dữ liệu sơ cấp đối với website - Website công ty đã thành lập được bao lâu: Kết quả điều tra: Công ty tiến hành xây dựng website từ đầu năm 2009, tuy nhiên đến đầu năm 2010 thì công ty đã tiến hành đầu tƣ xây dựng website lại theo hƣớng chuyên nghiệp và ứng dụng thƣơng mại điện tử bằng cách thuê thiết kế xây dựng website bằng mã nguồn ASP - Chi phí đầu tư cho website của công ty chiếm bao nhiêu % trong tổng số hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty: Kết quả điều tra: Theo số liệu ƣớc tính 1. Phí duy trì duy trì máy chủ website mỗi năm vào khoảng 2 triệu đồng 2. Phí cập nhật, bảo dƣỡng hỗ trợ kỹ thuật là 6 triệu đồng 3. Phí quảng bá: từ 10 -20 triệu đồng Số kinh phí trên dao động trong khoảng 0 -5% chi phí kinh doanh và hoạt động của công ty, có thể thấy số tiền chi cho chi phí cập nhật, bảo dƣỡng hỗ trợ kỹ thuật là tƣơng đối cao trong một năm - Số nhân viên trong công ty phụ trách quản lý website và hiệu quả hoạt động:
 26. 26. ĐẠI HỌC THƢƠNG MẠI – KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 20 SV: Ngô Quang Đạo – K45S2 GVHD: Ths.Bùi Quang Trƣờng Kết quả điều tra: Công ty có 4 -7 ngƣời đóng vai trò quản trị, hoặc đóng góp nội dung cho website theo các công việc cụ thể khác nhau cho mỗi phòng bàn và chức năng tƣơng ứng.Theo khát sát về tính hợp lý về phân công nhân viên quản trị website đƣợc thể hiện: Biểu đồ 2.3: Ý kiến về hiệu quả nhân lực quản lý website (Nguồn: Kết quả xử lý phiếu điều tra bằng phần mềm Excel) Theo kết quả trên cho thấy công ty đã bố trí nhân viên tƣơng đối hợp lý trong chức năng quản trị website, cập nhật nội dung website. - Đánh giá tính hiệu quả của hệ thống quản trị website hiện nay Kết quả điều tra: Biểu đồ 2.4: Hiệu quả hệ thống quản trị website (Nguồn: Kết quả xử lý phiếu điều tra bằng phần mềm Excel) 70% 10% 10% 10% Chƣa hợp lý Khá hợp lý Hợp lý Rất hợp lý 10% 10% 40% 40% Dễ dàng, tiện lợi Tạm đƣợc Nhiều điểm chƣa hợp lý Khó sử dụng
 27. 27. ĐẠI HỌC THƢƠNG MẠI – KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 21 SV: Ngô Quang Đạo – K45S2 GVHD: Ths.Bùi Quang Trƣờng Theo kết quả điều tra trên ta có thế kết luận đƣợc là hiện nay hệ thống quản trị website tƣơng đối khó sử dụng và còn nhiều điểm chƣa hợp lý trong quản trị các chức năng của website đối với ngƣời dùng, ngƣời quản trị do đó cần có những biện pháp cải tiến. - Tần suất cập nhật thông tin trên website Kết quả điều tra: Website đƣợc cập nhật thông tin hàng ngày, đảm bảo thông tin đƣợc cập nhật liên tục và xác thực nhất đối với ngƣời dùng, khách hàng khi truy cập website đảm bảo đƣợc thông tin hoàn toàn chính xác đồng thời tạo thiện cảm cho khách truy cập - Tốc độ tải trên website Kết quả điều tra Biểu đồ 2.5: Tốc độ tải trên website (Nguồn: Kết quả xử lý phiếu điều tra bằng phần mềm Excel) Tốc độ website là một yếu tố quan trọng giúp tạo tâm lý tốt cho khách hàng cũng nhƣ lôi kéo khách hàng quay trở lại, tuy nhiên theo khảo sát thì website vẫn còn truy cập tƣơng đối chậm và chƣa đạt đƣợc mong muốn của ngƣời sử dụng cũng nhƣ các nhân viên của công ty. 20% 40% 40% Nhanh Chậm Bình thƣờng
 28. 28. ĐẠI HỌC THƢƠNG MẠI – KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 22 SV: Ngô Quang Đạo – K45S2 GVHD: Ths.Bùi Quang Trƣờng Cách sắp xếp thông tin trên website Kết quả điều tra: Biểu đồ 2.6: Cách sắp xếp thông tin trên website (Nguồn: Kết quả xử lý phiếu điều tra bằng phần mềm Excel) Theo kết quả khảo sát trên, có thể thấy rằng sự sắp xếp nội dung các phần, các mục, cách sắp xếp sản phẩm, tin tức trên website vẫn chƣa hợp lý, chƣa thuận tiện trong việc tìm kiếm thông cũng nhƣ các sản phẩm khi ngƣời dùng, khách hàng truy cập vào website. - Tích hợp bán hàng trực truyến trên website Kết quả điều tra: Biểu đồ 2.7: Tích hợp bán hàng trực tuyến trên website (Nguồn: Kết quả xử lý phiếu điều tra bằng phần mềm Excel) Khảo sát nhân viên cho thấy nhận định chung là website vẫn chƣa tích hợp đầy đủ chức năng bán hàng trực tuyến, mà ở đây chỉ là triển khai bán hàng thông qua website theo 40% 30% 20% 10% Chƣa hợp lý Bình thƣờng Hợp lý Rất hợp lý 30% 60% 10% Chƣa tích hợp Tích hợp nhƣng vẫn làm thủ công Đã tích hợp đầy đủ
 29. 29. ĐẠI HỌC THƢƠNG MẠI – KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 23 SV: Ngô Quang Đạo – K45S2 GVHD: Ths.Bùi Quang Trƣờng các phƣơng thức liên hệ trực tiếp trên web, các chức năng đăt hàng, quản lý…đều thực hiện thủ công - Kênh giao tiếp với khách hàng trên website Kết quả điều tra: Biểu đồ 2.8: Kênh giao tiếp với khách hàng trên website (Nguồn: Kết quả xử lý phiếu điều tra bằng phần mềm Excel) Công ty áp dụng chủ yếu phƣơng thƣc liên lạc với khách hàng thông qua điện thoại, số điện thoại này đƣợc đƣa lên website và khách hàng trực tiếp liên hệ với công ty, quá trình này thể hiện rằng website hoạt động vẫn dựa tren nguyên tắc thủ công, mọi liên hệ hay giao dịch đều thông qua phƣơng tiện liên lạc trực tiếp mà chƣa có hệ thống tự động - Website cần bổ sung chức năng nào Kết quả điều tra: Biểu đồ 2.9: Chức năng cần bổ sung cho website (Nguồn: Kết quả xử lý phiếu điều tra bằng phần mềm Excel) 10% 60% 20% 10% Ngay trên website Điện thoại Email Gặp trực tiếp 90% 70% 20% 70% 30% 30% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Tích hợp thanh toán trực tuyến Chức năng tìm kiếm An toàn và bảo mật thông tin khách hàng Chi tiết hơn về thông tin sản phẩm Hệ thống câu hỏi thƣờng gặp Thăm dò ý kiến khách hàng
 30. 30. ĐẠI HỌC THƢƠNG MẠI – KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 24 SV: Ngô Quang Đạo – K45S2 GVHD: Ths.Bùi Quang Trƣờng Theo kết quả điều tra khảo sát có thể thấy yêu cầu lớn nhất cần triển khai đối với website của công ty hiện nay là cao nhất với (90%) số phiếu lựa chọn, ngay sau đó là chức năng tìm kiếm và chức năng bổ sung chi tiết hơn về thông tin sản phẩm. - Website có cần nâng cấp toàn bộ hay không Kết quả điều tra Biểu đồ 2.10: Ý kiến về nâng cấp toàn bộ website (Nguồn: Kết quả xử lý phiếu điều tra bằng phần mềm Excel) Qua số liệu điều tra nay cho thấy đa phần ý kiến đầu cho rằng công ty cần nâng cấp toàn bộ website theo hƣớng xây dựng hệ thống bán hàng trực tuyến cho công ty trên website với 90% ý kiến đồng ý - Nếu xây dựng website bán hàng trực tuyến thì khuyến khích sử dụng nền tảng nào: Kết quả điều tra: Biểu đồ 2.11: Nền tảng sử dụng khi xây dựng lại website (Nguồn: Kết quả xử lý phiếu điều tra bằng phần mềm Excel) 90% 10% Có Không 10% 50% 40% Mã nguồn nhƣ hiện tại Mã nguồn mở
 31. 31. ĐẠI HỌC THƢƠNG MẠI – KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 25 SV: Ngô Quang Đạo – K45S2 GVHD: Ths.Bùi Quang Trƣờng Kết quả điều tra cho thấy các nhân viên của công ty rất quan tâm tới hệ thống mã nguồn mở, đồng thời cũng ƣu tiên chức năng hoạt động của website sao cho hiệu quả nhất có thể, đặc biệt là trong tính tiện lợi khi sử dụng và quản trị website. 2.2.4 Đánh giá thực trạng website tại công ty 2.2.4.1 Những thành công Theo nhƣ kết quả điều tra và khảo sát trực tiếp, website của công ty đã có những thành công nhất định trong hoạt động của mình, có thể kể đến trong số đó là: - Website đã xây dựng dựa trên định hƣớng phát triển bán hàng trực tuyến với những tính năng đặc thù của website bán hàng, trong đó yếu tố về chức năng thì đã có tƣơng đối đủ và đáp ứng yêu cầu thanh toán, đặt hàng cho doanh nghiệp khi khách hàng truy cập vào đây để tìm kiếm thông tin sản phẩm -Thông tin: Website đã có đẩy đủ những phần, mục để cung cấp thông tin tới ngƣời dùng, khách hàng từ những thông tin về công ty, những thông tin về các sản phẩm mới, những thông tin về khuyến mãi, các chƣơng trình ƣu đãi, giám giá cũng nhƣ các thông tin liên quan về ngành sách, ấn phẩm sách trong và ngoài nƣớc nhằm đáp ứng xu thế của xã hội và tạo nên sự phong phú nội dung cho website - Quảng bá hình ảnh: Website đã trở thành một kênh quảng bá hình ảnh chính thống cho công ty cổ phần sách Văn Việt, tại đây công ty có thể tổ chức quảng bá hình ảnh của mình cho cộng đồng mạng, đối tác, khách hàng bằng những chiến dịch marketing. - Sản phẩm: Website đã có định hƣớng trong việc giới thiệu các sản phẩm tới ngƣời tiêu dùng, khách hàng khi truy cập vào website với hệ thống hình ảnh tƣơng đối trực quan, bắt mắt cho từng sản phẩm sách với đầy đủ các thông tin liên quan - Hỗ trợ khách hàng: Trên website đã có tích hợp những công cụ để có thể giúp khách hàng có thể dễ dàng tiếp cận, cũng nhƣ tiến hành những hoạt động giao dịch, trao đổi với nhân viên công ty, giúp cho quá trình giữ liên lạc diễn ra dễ dàng đồng thời tạo ra sự yên tâm cũng nhƣ thoải mái cho khách hàng khi muốn tiến hành những giao dịch với website, công ty. - Về tình hình quản trị website: Công ty đã có ý thức trong việc đƣa ra những chế độ quản lý, cập nhật website cho doanh nghiệp với việc phân công những đơn vị, phòng ban cụ thể đảm bảo từng mảng nội dung cho website nhằm nâng cao tối đa hiệu quả cho nội dung bài viết, cho các sản phẩm.Cụ thể đó là phòng kinh doanh đƣợc phụ trách mảng cung cấp thông tin về sản phẩm, các thông tin đặt hàng, giao dịch, giá cả, các chƣơng trình khuyến mại đều đƣợc phân công phụ trách quản lý.Phòng marketing đƣợc phụ trách vấn đề ký thuật
 32. 32. ĐẠI HỌC THƢƠNG MẠI – KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 26 SV: Ngô Quang Đạo – K45S2 GVHD: Ths.Bùi Quang Trƣờng đồng thời làm công việc quản lý các tin bài đăng lên website có thể đạt tới lƣợng ngƣời tiêu dùng nhất định và những khách hàng mục tiêu đối với những ấn phẩm sách, tạp chí sắp phát hành.Phòng bản thảo kết hợp với phòng marketing cũng đã cùng nhau kết hợp lên nội dung những bài đánh giá, thu thập những tin tức về sách, cộng đồng sách, cộng đồng nhà văn trong và ngoài nƣớc để đảm bảo đƣợc nội dung luôn mới và có sức thu hút mạnh đối với ngƣời truy cập nhằm tại ra lƣợng khách hàng mục tiêu tới website gia tăng.Có thể thấy đội ngũ quản lý của website đã đƣợc tổ chức tốt với quy mô chặt chẽ và hoạt động hiệu quả. - Lƣu lƣợng truy cập của website cũng đã đạt đƣợc một lƣợng nhất định, vào khoảng trung bình 30,000 lƣợt truy cập 1 tháng, điều nay rất có giá trị trong kinh doanh trực tuyến, nếu có một lƣợng khách hàng nhất đinh ghé thăm thƣờng xuyên đối với website thì sẽ tạo hiệu quả đối với hoạt động kinh doanh bán hàng trực tuyến các sản phẩm về sách. 2.2.4.2. Những tồn tại Thông qua kết quả điều tra ta có thể đƣa ra những phân tích về tồn tại trên website của công ty đó là: - Chi phí website: Theo số liệu đã thu thập, chi phí để duy trì và bảo dƣỡng cho một website của công ty là tƣơng đối lớn, thông thƣờng các công ty thƣờng duy trì một hệ thống website rất lớn với số lƣợng hàng chục thậm chí hàng trăm website với nhiều mục đích khách nhau, vậy nên khi áp dụng chi phí dao động từ 8 – 10 triệu đồng thực sự là một con số lớn và chƣa xứng tầm sô với hiệu quả của website mang lại. - Nội dung trên website: Có thể thấy rằng yếu tố sắp xếp nội dung trên website còn tƣơng đối dàn trải, còn nhiều khu vực bị trùng lặp nội dung, đồng thời các hệ thống thiết kế menu vẫn còn để dài nhằm làm cho khách hàng hoặc ngƣời sử dụng chƣa tiện theo dõi các chủ đề điểm nhấn.Nội dung trên website không chỉ dừng lại ở vấn đề các hệ thống đƣờng dẫn, menu mà còn liên quan đến cả hệ thống sản phẩm trƣng bày trên website, hầu hết các ấn phẩm sách ở đây đầu thiếu khá nhiều thông tin cụ thể, và những thông tin nhƣ giá bán, ngày xuất bản… chỉ đƣợc them vào khá là thủ công, chƣa phân chia cụ thể ra các phần và điều này tạo ra những khó khăn tƣơng đối lớn cho nhân viên quản trị website khi đƣa sản phẩm, quản trị các sản phẩm, đồng thời cũng làm cho khách hàng cảm thấy khó khăn khi tìm kiếm nội dung cụ thể trên các sản phẩm đó. - Hệ thống quản lý chƣa đƣợc hợp lý và tƣơng đối khó sử dụng, theo thông tin từ phiếu điều tra cho thấy website có hệ thống quản lý còn tƣơng đối khó sử dụng và còn nhiều điểm chƣa hợp lý.
 33. 33. ĐẠI HỌC THƢƠNG MẠI – KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 27 SV: Ngô Quang Đạo – K45S2 GVHD: Ths.Bùi Quang Trƣờng - Tốc độ tải trang còn chậm, theo đánh giá của phiếu khảo sát, một phần lớn nhân viên công ty cho rằng website còn load tƣơng đối chậm. - Mô hình quản lý thông tin trên website còn chƣa thực sự tối ƣu, công tác quản lý các mục, các tin tức, các nhóm hàng, sản phẩm còn khá chồng chéo và chƣa đạt đƣợc hiệu quả cao nhất khi tiến hành tìm kiếm trên website - Tích hợp mua bán trực tuyến còn rất thiếu và yếu: Nhƣ khảo sát ở trên, các thông tin giao dịch, buôn bán trên website còn tích hợp theo phƣơng thức bán tự động, các hoạt động mua hàng đều phải thực hiện thủ công bằng tay thông qua phƣơng pháp chủ yếu là gọi điện thoại trực tiếp. - Lỗi hình ảnh: hiện tƣợng lỗi hình ảnh đôi khi cũng diễn ra trên website, tạo ra trang trắng hoặc thiếu hình ảnh khi luồng truy cập tăng quá cao 2.2.4.3. Nguyên nhân - Do công ty sử dụng mã nguồn ASP (mất phí bản quyền) lại do đối tác thứ ba tiến hành thiết kế và cài đặt, nâng cấp, quản trị về mặt kỹ thuật nên chi phí là rất cao. - Do trong quá trình thiết kế website, bên công ty thiết kế web cũng nhƣ công ty cổ phẩn sách Văn Việt chƣa đƣa ra những yêu cầu đặc tả cụ thể về chức năng cũng nhƣ phi chức năng khi khảo sát xây dựng nên tạo ra những bất tiện trong việc sắp xếp nội dung trên website cho khách hàng cũng nhƣ nhân viên quản lý - Khi đặt hàng thiết kế đối tác thứ 3, công ty đã chƣa đƣa ra những yêu cầu đẩy đủ về quản lý nội dung website, đồng thời những tài liệu hƣớng dẫn quản trị và sử dụng cũng chƣa đƣợc cung cấp đẩy đủ, đồng thời do website không đƣợc xây dựng bằng mã nguồn mở nên những tài liệu hƣớng dẫn sử dụng, tùy biến, nâng cấp website còn rất thiếu, chính điều này tạo nên những khó khăn cho đội ngũ quản trị website - Do bố cục thiết kế website chƣa hợp lý chính vì vậy làm cho khi truy cập vào website lƣợng dữ liệu hiển thị ra là tƣơng đối lớn và làm tăng lƣu lƣợng tải về và chính điều này tạo nên sự chậm trễ trong thời gian tải trang web. - Nền tảng sử dụng chƣa đƣợc tối ƣu hóa và gắn liền với những yêu cầu thông qua các trải nghiệm của ngƣời dùng nên tạo ra sự khó khăn trong quản lý cơ sở dữ liệu của website, từ đó dẫn tới công tác tìm kiếm thông tin chƣa đạt hiệu quả cao nhƣ mong muốn - Website đã xây dựng đƣợc trong khoảng thời gian tƣơng đối mà vẫn chƣa có nhiều nâng cấp hay thay đổi mạnh mẽ về chức năng cũng nhƣ cấu trúc trong việc ứng dụng thƣơng mại điện tử, chính vì vậy nên không tích hợp đƣợc hệ thống bán hàng trực tuyến.
 34. 34. ĐẠI HỌC THƢƠNG MẠI – KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 28 SV: Ngô Quang Đạo – K45S2 GVHD: Ths.Bùi Quang Trƣờng - Nguyên nhân trực tiếp xảy ra lỗi hình ảnh là do mã nguồn của website khi xây dựng chƣa đƣợc xây dựng hoàn thiện nên trong quá trình vận hành vẫn có thể gây ra những lỗi phát sinh, một nguyên nhân khác cũng có thể do khi đƣa tin, bài lên website thì nhân viên chƣa nắm bắt hết hệ thống quản lý gây ra hiện tƣợng thiếu hụt thông tin, hình ảnh của sản phẩm. 2.2.4.4. Đánh giá chung a) Về chi phí, giá thành: Chi phí giá thành tƣơng đối cao so với một website bán hàng trực tuyến hiện nay, với mức chi phí bỏ công ty hoàn toàn có thể sử dụng vào mục đích khác nếu nhƣ tiến hành nâng cấp website về mã nguồn mở nhằm giảm thiểu chi phí xây dựng, bảo trì nâng cấp website Tuy nhiên so với số tiền thu đƣợc từ hoạt động kinh doanh trực tuyến vẫn còn khá ít so với tỉ trọng chung của các kênh buôn bán, điều này cho thấy việc triển khai bán hàng trực tuyến thông qua website đạt hiệu quả thấp, chƣa tƣơng xứng với nguồn lực đầu tƣ. b) Về giao diện, hệ thống quản trị: Giao diện đã đáp ứng đƣợc mức cần thiết để trình bày các phần, các mục, các sản phẩm tuy nhiên vẫn còn thiếu sót trong cách bố trí sản phẩm, hình ảnh và các menu nên làm cho tốc độ website còn chậm và khả năng tìm kiếm thông tin trên website chƣa thực sự đạt những kết quả tốt Quản lý website chƣa đạt yêu cầu đặt ra với những ý kiến đánh giá là website còn khó khăn trong việc quản lý nội dung, sản phẩm đồng thời còn nhiều hạn chế khi tiếp cận với mã nguồn web c) Về chức năng Chức năng cơ bản đã triển khai đƣợc: giới thiệu công ty, giới thiệu thiệu sản phẩm trên website, chức năng liên kết, thông kê lƣu lƣợng truy cập, hành vi ngƣời dùng , hầu hết các chức năng này đã đƣợc tích hợp trên website ngày từ đầu khi xây dựng và hoạt động tƣơng đối ổn định và ít khi phát sinh lỗi. Chức năng bảo mật đƣợc đảm bảo tốt do đƣợc xây dựng và vận hành bởi nền tảng ASP, nền tảng này có ƣu điểm khá lớn trong vấn đề bảo mật cho website Chức năng bán hàng trực tuyến triển khai chƣa đƣợc hiệu quả, các công đoạn còn nặng tính thủ công và chƣa tận dụng đƣợc lợi thế của giao dịch trực tuyến trong thanh toán trên website và khi đó hầu hết các giao dịch với khách hàng đều trực hiện qua phƣơng thức trực tiếp.Vấn đề này sẽ nảy sinh nhiều nan giải khi khối lƣợng hàng hóa cũng nhƣ khách đặt mua tăng lên theo thời gian.
 35. 35. ĐẠI HỌC THƢƠNG MẠI – KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 29 SV: Ngô Quang Đạo – K45S2 GVHD: Ths.Bùi Quang Trƣờng Phần 3. Định hướng phát triển và đề xuất ứng dụng mã nguồn mở xây dựng website bán hàng trực tuyến cho công ty cổ phần sách Văn Việt 3.1. Định hướng phát triển về việc sử dụng website bán hàng trực tuyến cho công ty cổ phần sách Văn Việt Thông qua tình hình phân tích, đánh giá website hiện nay của công ty cổ phần sách Văn Việt ta có thể thấy rằng công ty đang đứng trƣớc sự chọn lựa quan trọng trong xu hƣớng phát triển thƣơng mại điện tử cho doanh nghiệp của mình trong bối cảnh website hiện tại gặp phải nhiều khó khăn trong việc thực thi chức năng bán hàng trực tuyến cho website.Với hệ thống website hiện tại, hầu hết những thao tác giao dịch, buôn bán làm việc đều phải thông qua khâu trung gian, điều này tạo ra sự lãng phí, khó khăn cho doanh nghiệp nhất là khi hiện nay hoàng loạt những doanh nghiệp vừa và nhỏ đã và đang triển khai mua bán trực tuyến với độ nhúng rất sâu của những thao tác trực tuyến, ở đó ngƣời mua hàng có thể thao tác mua bán đến 100% và sau đó đơn hàng sẽ đƣợc các bộ phận xử lý tự động. Qua thực tế trên của doanh nghiệp, yêu cầu xây dựng một phân hệ website bán hàng trực tuyến cho công ty cổ phần sách Văn Việt là cấp thiết hơn ban giờ hết.Website này sẽ đƣợc xây dựng và tồn tại song song cùng với website vanvietbooks.vn hiện nay, chức năng của chúng sẽ đƣợc phân chia cụ thể và linh hoạt nhất để đảm bảo tập trung vào những đối tƣợng khách hàng mục tiêu. Cụ thể, website mới đƣợc xây dựng sẽ tập trung mạnh mẽ vào chức năng bán hàng trực tuyến trên website với đầy đủ những công cụ phục vụ hoạt động này bao gồm: hệ thống giới thiệu sản phẩm với tất cả những thông tin phản ánh đầy đủ nhất cho các ẩn phẩm sách của doanh nghiệp bao gồm: giá, nhà xuất bản, ngày xuất bản, thông tin về tác giả, giá bìa, giá bán, số trang…những thông tin này đƣợc xây dựng theo chuẩn mô hình của các website bán hàng trực tuyến phổ biến hiện nay nhƣ amazon.com hay ebay.com, với những nghiên cứu rõ rang về hành vi khách hàng mà những website lớn này đã sử dụng thì khi áp dụng vào hệ thống website bán hàng trực tuyến này sẽ tạo ra hiệu quả tốt, kích thích nhu cầu của khách hàng, tăng lƣợng khách hàng thƣờng xuyên đồng thời thu hút đƣợc khách hàng mua sản phẩm khi họ truy cập vào website.Ngoài ra để xây dựng đƣợc một website bán hàng trực tuyến hiệu quả thì những yếu tố kèm theo cũng là điều quan trọng ví dụ nhƣ tốc độ website, giao diện quản lý sản phẩm, quản lý thông tin các đơn hàng, quản lý thông tin khách hàng, quản lý mức tiêu thụ, quản lý sự phát triển của kênh cũng là những yếu tố
 36. 36. ĐẠI HỌC THƢƠNG MẠI – KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 30 SV: Ngô Quang Đạo – K45S2 GVHD: Ths.Bùi Quang Trƣờng không thể bỏ qua khi tiến hành xây dựng website.Đồng thời, để đảm bảo tính liên tục, cũng nhƣ sự hứng thú từ khách truy cập website thì vai trò của hệ thống tin tức liên quan, các thông tin về công ty, về các ấn phẩm sắp ra mắt cũng rất cần thiết. Nhƣ đã đề cập ở phần đầu của đề tài, em đã lựa chọn hƣớng xây dựng website bán hàng trực tuyến bằng mã nguồn mở bởi rất nhiều những lợi ích thiết thực có thể “nhìn thấy đƣợc”.Qua quá trình tìm hiểu về mã nguồn mở, tiếp xúc với những mã nguồn xây dựng website bán hàng trực tuyến hiện nay nhƣ WordPress, Joomla, Magento.. đồng thời kế hợp với những đặc điểm, tình hình hoạt động kinh doanh cũng nhƣ những ƣu điểm, tồn tại trên website của công ty cổ phần sách Văn Việt, em đã lựa chọn mã nguồn mở WordPress để tiến hành xây dựng mô hình website bán hàng trực tuyến cho công ty. Nói về mã nguồn mở WordPress khi áp dụng cho mô hình này có thể kể đến những ƣu điểm nổi trội của nó mà sẽ giúp khắc phục đƣợc những điểm hạn chế của website vanvietbooks.vn hiện nay nhƣ sau: Về giá thành: Không giống nhƣ mã nguồn ASP hiện nay website đang sử dụng, mã nguồn mở WordPress đƣợc viết bằng mã nguồn PHP và miễn phí hoàn toàn đối với cộng đồng những nhà phát triển website trên toàn thế giới.Không chỉ dùng lại ở đó, đối với hệ thống bán hàng trực tuyến đƣợc lồng ghép vào mã nguồn mở WordPress cũng hoàn toàn miến phí đối với ngƣời dùng, ai cũng có thể download về sử dụng và cài đặt mà không hề mất một khoản phí nào.Với chi phí mỗi năm phải chi cho công tác nâng cấp và bảo trì cho website vanvietbooks.vn hiện nay là tƣơng đối lớn thì tính miễn phí của mã nguồn mở sẽ tiết kiệm chi doanh nghiệp một khoảng chi phí không nhỏ trong tƣơng lai. Về tốc độ: Đƣợc tin dùng trên toàn thế giới nhƣ một trong những mã nguồn nhẹ và có hiệu năng cao trong sử dụng với cấu trúc rất thông minh, WordPress đảm bảo tốc độ tối đa cho website với lƣợng tài nguyên tiêu thụ là ít nhất, giúp cải thiện hình ảnh của website trong mắt ngƣời tiêu dùng, khách hàng, đối tác và cũng tiết kiệm đƣợc chi phí tài nguyên cho máy chủ Web hiện tại. Về chức năng bán hàng trực tuyến:Hệ thống trƣng bày, quản lý, đặt hàng sản phẩm đều hoàn thiện với những chức năng đƣợc dễ dàng tùy chỉnh.Mọi giao dịch đều tiến hành trực tuyến, tùy theo quy mô, hoạt động của doanh nghiệp mà hệ thống giao dịch trực tuyến
 37. 37. ĐẠI HỌC THƢƠNG MẠI – KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 31 SV: Ngô Quang Đạo – K45S2 GVHD: Ths.Bùi Quang Trƣờng đƣợc cài đặt sao cho hiệu quả nhất.Các sản phẩm, chuyên mục đều đƣợc thiết kế một cách khoa học và dễ dàng trong công tác quản lý sản phẩm, đơn hàng. Về hệ thống quản lý: Tuy mã nguồn đƣợc viết bằng ngôn ngữ tiếng Anh nhƣng đều sử dụng hệ thống từ ngữ chuyên môn rất căn bản trong tiếng anh thƣơng mại để mọi ngƣời có thể dễ dàng sử dụng cũng nhƣ vận hành hệ thống.Với bố cục ngắn gọn và có định hƣớng, WordPress đã lôi kéo ngƣời dùng trên toàn thế giới sử dụng nó.Qua thực tế cho thấy đã có rất nhiều phản hồi tích cực về hệ thống quản lý thông tin, sản phẩm của WordPress, điều này sẽ giúp cho nhân viên có thể cải thiện đƣợc hiệu quả năng suất hơn rất nhiều lần. Về bảo mật thông tin, bảo mật cơ sở dữ liệu: WordPress là cộng đồng mã nguồn mở website lớn nhất thế giới hiện nay với hàng triệu ngƣời dùng nên mọi lỗ hổng bảo mật sẽ đều đƣợc ngƣời dùng phản ảnh nhanh nhất tới nhà phát triển nhằm đảm bảo sự an toàn cho website, chính vì vậy khi sử dụng mã nguồn mở cho website bán hàng trực tuyến của công ty cổ phần sách Văn Việt thì vấn đề bảo mật an toàn thông tin hoàn toàn có thể yên tâm xây dựng. Về các vấn đề liên quan: Các vấn đề khác của website nhƣ các tùy chọn thay đổi giao diện hay nâng cấp website, nhúng mạng xã hội, quản lý thông tin khách hàng, hỗ trợ khách hàng trực tuyến trên website, thông tin thành viên…đều đã đƣợc WordPress hỗ trợ tƣơng đối tốt và dễ dàng cho ngƣời dùng, nhà quản trị có thể tùy chỉnh sao cho hiệu quả nhất để đảm bảo website vận hành ở mức ổn định nhất có thể. Đặc biệt nhất, WordPress có 1 hệ thống 24,489 plugin với tổng cộng 441,533,713 lƣợt tải về và còn tiếp tục tăng lên với sự chung sức của cả cộng đồng sử dụng WordPress.Plugin là một trong các thành phần mở rộng của WordPress nhằm giúp thực hiện một cách tự động công việc, bổ sung các tính năng cho WordPress cực kỳ dễ dàng và nhanh chóng đôi với ngƣời sử dụng mà không yêu cầu quá cao về kỹ thuật lập trình.Kho plugin khổng lồ này tạo lợi thế cực lớn cho mã nguồn mở WordPress có thể triển khai, ứng dụng, thiết lập tất cả các chức năng đối vơi một website thông thƣờng. 3.2. Đề xuất giải pháp ứng dụng mã nguồn mở WordPress xây dựng website bán hàng trực tuyến cho công ty cổ phần sách Văn Việt 3.2.1. Phân tích các yêu cầu đối với website bán hàng trực tuyến tại công ty cổ phần sách Văn Việt
 38. 38. ĐẠI HỌC THƢƠNG MẠI – KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 32 SV: Ngô Quang Đạo – K45S2 GVHD: Ths.Bùi Quang Trƣờng 3.2.1.1. Yêu cầu chức năng Chức năng Mô tả Chức năng sản phẩm và các vấn đề liên quan đến quản lý sản phẩm: Xây dựng website có đầy đủ các chức năng quản lý sản phẩm với các thông tin sản phẩm bao gồm: Ảnh bìa, Tác giả, Đơn vị phát hành, Giá bìa, Giá bán, Số trang, khổ sách, Ngôn ngữ.Khi tiến hành them mới, cập nhật sản phẩm, nhân viên cần cung cấp đầy đủ các thông tin này thì sản phẩm mới có thể thực hiện chức năng thanh toán Sản phẩm đƣợc cập nhật số lƣợng trong kho, hiển trị trên trang chủ với các thông itn trên, ngoài ra còn kèm theo tin tức liên quan đến sản phẩm. Chức năng giỏ hàng trực tuyến: Giỏ hàng trực tuyến trên website cho phéo ngƣời dùng đặt mua sản phẩm, sẽ có nút “Thêm vào giỏ” ở mỗi sản phẩm.Với chức năng giỏ hàng trực tuyến khách hàng có thể mua, lựa chọn nhiều loại mặt hàng cùng lúc, quản lý đơn hàng, mua hàng số lƣợng lớn và quản lý đơn hàng trong tài khoản đã đƣợc đăng ký trên website để tiện theo dõi. Mỗi giỏ hàng trực tuyến sẽ có 1 số hiệu dùng để kiểm tra thanh toán và làm các thủ tục giao hàng liên quan cũng nhƣ kiểm tra thông tin cho khách hàng khi có phát sinh trong quá trình mua bán Chức năng thanh toán trực tuyến Chức năng thanh toán trực tuyến hiện tại sẽ áp dụng thanh toán thông qua tài khoản email và chuyển khoản ngân hàng với mã email của khách hàng.Trong lƣơng lai khai hệ thống hoàn thiện hơn sẽ tích hợp thanh toán trực tuyến them nhiều đơn vị trung gian khác nhƣ Bảo Kim, Ngân Lƣợng, Paypal, Visa, MasterCard… Chức năng tìm kiếm Chức năng này sẽ tạo 1 thanh tìm kiếm trên thanh bên pải của giao diện cho phép ngƣời
 39. 39. ĐẠI HỌC THƢƠNG MẠI – KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 33 SV: Ngô Quang Đạo – K45S2 GVHD: Ths.Bùi Quang Trƣờng truy cập, khách hàng có thể tìm kiếm sản phẩm thông qua tên, các từ khóa liên quan, tác giả, đơn vị phát hành… Chức năng tin tức Chức năng này cho phép tạo ra 1 thƣ mục tin tức để đƣa các tin bài về sách cũng nhƣ cộng đồng sách, tin tức về các tác giả trong và ngoài nƣớc lên website nhằm tạo nội dung phong phú, chức năng tin tức này nằm tách biệt so với chức năng mua bán và trƣng bày sản phẩm trên website Chức năng thành viên, khách hàng Cho phép ngƣời truy cập, khách hàng có thể đăng ký tài khoản trên website với các nội dung yêu câu đó là: họ tên, địa chỉ, số điện thoại, email.Với tài khoản của khách thì có thể quản lý các đơn hàng đã đặt, liên hệ, gửi yêu cầu hỗ trợ tới nhân viên. Đối với nhân viên quản trị thì có thể dùng tài khoản đăng nhập vào hệ thống và thực hiện các công việc quản trị website Chức năng sơ đồ trang web (Sitemap) Chức năng này sẽ tạo ra 1 file bao gồm các đƣờng dẫn trên trang web và gửi tới các máy chủ tìm kiếm nhƣ Google, Yahoo, Bing để các sản phẩm của website có thể xuất hiện trên kết quả tìm kiếm qua đó đƣa khách hàng đến với website Chức năng quản lý barner quảng cáo Cho phép đặt các vị trí banner quảng cáo ở các vị trí khác nhau trên trang web, nhằm để giới thiệu các sản phẩm, sách nổi bật. Chức năng thống kê Thông kê bao gồm: Thống kê lƣu lƣợng truy câp: thống kê số khách truy cập vào site,thời gian họ đọc các bài viết qua đó nắm đƣợc nhu cầu của khách Thống kê sản phẩm: chức năng này cho phép quản lý các thông tin sản phẩm, quản lý số lƣợng đơn hàng để góp phần đƣa ra quyết định kinh doanh phụ hợp cho mỗi chủng loại
 40. 40. ĐẠI HỌC THƢƠNG MẠI – KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 34 SV: Ngô Quang Đạo – K45S2 GVHD: Ths.Bùi Quang Trƣờng sản phẩm Chức năng tiếp thị qua mail Khi có một số lƣợng thành viên đăng ký tài khoản trên website thì sẽ có chức năng tự động gửi bài cho các thành viên này thông qua email để quảng bá sản phẩm Chức năng liên hệ Tích hợp các công cụ liên hệ trên website thông qua Yahoo, Skype Chức năng hỏi đáp, Tƣ vấn (FAQ) Tạo ra những bảng mẫu yêu cầu để khách hàng có thể gƣi những thắc mắc, yêu cầu hỗ trợ cho quản trị viên website 3.2.1.2. Yêu cầu phi chức năng Giao diện: Theo yêu cầu của doanh nghiệp là tông sáng màu, phù hợp với các màu của sách và các sản phẩm sách, bố cục chi tiết, rõ rang các phần khác nhau, các chi tiết menu logo của website đƣợc bố trí khoa học, hiệu quả, đúng theo quy trình chuẩn Tốc độ: Load nhanh, nhẹ, không gây đơ trình duyệt, đảm bảo hiển thị ảnh với chất lƣợng cao trong thời gian thấp nhất.Tốc độ đƣa ảnh lên website ổn định không xảy ra trƣờng hợp bị đơ hay sự cố khi đƣa ảnh sản phẩm lên web. Độ tiện lợi và thân thiện với người sử dụng: Dễ dàng cho khách hàng cũng nhƣ ngƣời quản trị có thể sử dụng đƣợc website trong thời gian ngắn tìm hiểu với các hƣớng dẫn chi tiết, cụ thể, các phần, các mục đều phải có những chỉ dẫn cụ thể, nhất là trong công tác đặt hàng, mua hàng và thanh toán trực tuyến. An toàn bảo mật: Website đảm bảo tính bảo mật cho các thông tin đơn hàng, thông tin về kết quả bán hàng trên web, các thông tin của ngƣời dùng, khách hàng.Ngoài ra website cũng cần đảm bảo có hệ thống chống sự tấn công của hacker, giảm thiểu tấn công từ chối dịch vụ. 3.2.1.3. Mô tả toàn cảnh a) Mô tả toàn cảnh hệ thống ngoài website. Trang chủ (Đƣờng dẫn về trang chủ của website) Danh mục Sách (Đƣờng dẫn đến trang trƣng bày tất cả các sản phẩm sách)
 41. 41. ĐẠI HỌC THƢƠNG MẠI – KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 35 SV: Ngô Quang Đạo – K45S2 GVHD: Ths.Bùi Quang Trƣờng - Văn học Trung Quốc (Đƣờng dẫn tới trang trƣng bày các sản phẩm sách về văn học Trung Quốc) Lãng mạn, hiện đại Truyện ngắn Cổ trang Võng du - Văn học Phƣơng Tây (Đƣờng dẫn tới trang trƣng bày các sản phẩm sách về văn học phƣơng Tây) Cổ điển Trinh thám, kiếm hiệp Lãng mạn, hiện đại - Văn học Việt Nam (Đƣờng dẫn tới trang trƣng bày các sản phẩm sách về văn học Việt Nam) Truyện ngắn Truyện dài, Blog - Sách độc quyền (Đƣờng dẫn tới các sản phẩm sách độc quyền do công ty mua bản quyền và xuất bản trên thị trƣờng) - Bảng xếp hạng sách hay (Cập nhật các sách bán chạy nhất trong tuần, tháng) - Bản tin Sách (Đƣờng dẫn tới chuyên mục cung cấp thông tin về sách, tác giả, tác phẩm…) - Cảm nhận Sách - Nhận Sách - Giới thiệu (Đƣờng dẫn tới trang nói giới thiệu về công ty) - Giới thiệu về công ty - Hệ thống phát hành sách - Liên hệ (Các phƣơng thức liên hệ với công ty, các hƣớng dẫn mua hàng, hỏi đáp) - Địa chỉ liên hệ - Hƣớng dẫn mua hàng

×