План на МТИТС за 2011 г.

1,355 views

Published on

План на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2011 г.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,355
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
116
Actions
Shares
0
Downloads
14
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

План на МТИТС за 2011 г.

 1. 1. ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 Цели на администрацията за 2011 г. Наименование на администрацията: Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията В ОБЛАСТТА НА ТРАНСПОРТА 1 2 3 4 5 6 7Цели за 2011 г. Стратегически Стратегически Дейности Срок Очакван резултат Индикатори за цели документ /месец изпълнение през Индика Индика 2011 г./ тор за тор за текущо целево състоя състоя ние ние (отчет (цел 2010 г.) 2011 г.) 1
 2. 2. 1. Чувствително Повишаване на „Национална 1.Продължаване декемв 1.1. Повишаване скоростите 87,6 91 км./подобряване икономическат стратегия за на реформата и ри на движение по жп мрежата в км./ч чсъстоянието на а ефективност интегрирано процеса на ремонтираните участъци вжелезопътния от транспортна развитие на преструктуриран км/час – намаляване натранспорт дейност, чрез инфраструктурата е в железниците времепътуването модернизация на Република2. Създаване на декемв 1.2. Повишаване качеството 47,76% 45,30% на България до 2015оптимални ри на железопътната транспортната г.”условия за инфраструктура, измерено системаразвитие на чрез балната оценка в % –транспортната „Стратегия за повишаване скоростите наинфраструктура развитие на движение, комфорта и транспортната безопасността по жп мрежа3. По-широкоизползване на система на Република 2. Подобряване постоя Намаляване на загубата и 53 млн. 37 млн.инструментите България до 2020 на финансовото нен задлъжнялостта на „Холдинг лв. лв.на публично- г.” състояние на БДЖ” ЕАД – планирана загубачастното железниците загуба, млн. лв.партньорство 1. Развитие и4. Създаване на Оперативна поддръжка наподходящи програма транспортнатаусловия за „Транспорт” 2007 инфраструктураразвитие на – 2013 г.транспортната 1.1. Развитие на Проекти по Оперативналогистика железопътната Програма „Транспорт” Тригодишна инфраструктура 2007-2013 г. (ОПТ) бюджетна прогноза на 1.1.1. „Проектиране на строителството на железопътната линия Видин – Министерството София” на транспорта, информационните Подготовка и април Сключен договор за 0 1 бр.5. Осигуряване Развитие на технологии и изпълнение на безвъзмездна финансована висока степен устойчив съобщенията за проекта помощна безопасност и транспортен периода 2011 – 1.1.2. „Проектиране на участъка София – Септември от железопътнатасигурност на сектор чрез 2013 г. линия София – Пловдив”транспортната постигане на 2
 3. 3. система и висока степен Подготовка и април Сключен договор за 0 1 бр.намаляване на на безопасност „Общ генерален изпълнение на безвъзмездна финансоваотрицателното и сигурност, и план за проекта помощвлияние на ограничаване транспорта в 1.1.3. „Модернизация на железопътната линия София – Пловдив:транспорта негативното България” участък Септември – Пловдив”върху околната въздействие насреда транспорта Подготовка и септем Сключен договор за 0 1 бр. върху околната „Стратегия за изпълнение на ври безвъзмездна финансова среда и внедряване на проекта помощ здравето на Европейската 1.1.4. „Подновяване на участъци от железопътната инфраструктура по хората железопътна железопътната линия Пловдив – Бургас” система за управление на Подготовка и февруа Сключен договор за 0 1 бр. трафика” (ERTMS) изпълнение на ри безвъзмездна финансова проекта помощ „Стратегия за 1.1.5. „Реконструкция и електрификация на железопътната линия внедряване на Пловдив – Свиленград по коридори ІV и ІХ, Фаза ІІ: Първомай – техническите Свиленград” спецификации за Подготовка и юни Сключен договор за 0 1 бр. оперативна изпълнение на безвъзмездна финансова6. Повишаване Подпомагане съвместимост за проекта помощкачеството на на конвенционалнататранспортните регионалното и 1.1.6. „Проект за разширение на метрото в София: Етап ІІ лот 1 „Обеля – железопътнауслуги за социално Надежда” и Лот 2 „Младост І – Цариградско шосе” система внаселението и развитие и България” Подготовка и февруа Сключен договор за 0 1 бр.бизнеса обвързаност, изпълнение на ри безвъзмездна финансова чрез проекта помощ подобряване „Стратегия за на развитие на 1.1.7. „Електрификация и реконструкция на жп линия Свиленград – организацията транспортната турска граница” и управлението инфраструктура Изпълнение на ІV Изграждане на горно строене 0 100% на транспорта на Република проекта тримес – 17 850 м. България чрез ечие механизмите на Полагане на контактна мрежа 0 100% концесията” 3
 4. 4. – 17 850 м(проект) Изграждане на железопътен 20% 100% мост на р. Марица (80% за 2011 г.) 1.1.8. „Проект за разширение на метрото в София: I етап – II метродиаметър: участък Пътен възел „Надежда”(МС 5 - II) – бул. „Черни връх” (МС 11 - II)” Изпълнение на ІV Изградени тунели по щитов 1064 м. 3611 м. проекта тримес метод – метри (2547 ечие м. за 2011 г.) Изградени стоманени 1583 1887 сегменти (пръстени) – брой бр. бр. (304 за 2011 г.) Полагане на двоен релсов 800 м (3000 път – метри м. за 2011 г.) Изградени метростанции – 0 3 бр. брой Проекти по ИСПА 1.1.9. Проект „Реконструкция и електрификация на жп линия Пловдив – Свиленград” Фаза 1 Реконструкция и електрификация на жп участъка гр. Пловдив (г. Крумово) – гр. Първомай Завършване на август Издаден сертификат за 0 1 бр. 4
 5. 5. работите и приемане от инженерапускане вексплоатация наподстанцииКрумово иПървомайПриключване на август Достъп до обекта на не давсички изпълнителянеобходимиземеотчуждителни процедуриЗавършване на август Издаден сертификат за 0 1 бр.оставащите приемане от инженераработи пожелезен път иконтактна мрежа(гара Първомай)Фаза 2 Реконструкция и електрификация на жп участъка гр. Първомай – СвиленградОсигуряване на март Издадено потвърждение от 0 1 бр.достъп на страна на Бенефициентаизпълнителя до и/или инженеравсички части наобектаВъзстановяване юли Издадено потвърждение от 0 1 бр.на движението страна на Бенефициентаслед изтичане и/или инженерана периода запълнопрекъсванеПриключване на юли Издаден сертификат за 0 1 бр.работите в приемане от инженера 5
 6. 6. съответствие садендум 1 къмдоговора Договор за проектиране и строителство на Системи: Изграждане на системите за сигнализация, телекомуникации и СКАДА за цялата жп линииЗавършване на май Издадено „Не Възражение" 0 1 бр.работен проект от инженерато гараДимитровградЗавършване на юни Издаден сертификат за 0 1 бр.работите до гара приемане от инженераПървомай(включително)Завършване на октомв Издаден сертификат за 0 1 бр.работите до гара ри приемане от инженераДимитровград 1.1.10. Проект „Изграждане на нов граничен комбиниран (пътен/железопътен) мост над река Дунав при Видин – Калафат” Проектиране и строителство на мостаИзграждане на декемв Изградени насипи на 45% 100%насипи на ри железопътния и пътнияжелезопътния и подходи – % на извършенипътния подходи строителни работиИзграждане на декемв Изградена връхна 0% 100%връхна ри конструкция наконструкция на железопътната естакада – %железопътната на извършени строителниестакада работиИзграждане на август Бр. изградени междинни 9 бр. 12 бр.междинни опори опори 6
 7. 7. (3 бр. за 2011 г.)Изграждане на юли Изградена връхна 85% 100%връхна конструкция на моста доконструкция на острова – % на извършенимоста до строителни работиостроваИзграждане на декемв Изградена връхна 0 100%връхна ри конструкция на моста отконструкция на острова до румънския бряг –моста от острова % на извършени строителнидо румънския работибрягСертифициране декемв Сертифициран технически 0 100%на техническия ри проект на жп и пътнитепроект на жп и подходи, на горно строене ипътните на част електрическа,подходи, на сигнализация игорно строене и телекомуникация, завършенина част и сертифицирани работниелектрическа, чертежи – % на изпълнениесигнализация ителекомуникация, завършване исертифициранена работнитечертежиИзграждане на декемв Изградена 0 50%електроснабдите ри електроснабдителна системална система и и контактна мрежа – % наконтактна мрежа изпълнение Строителство на прилежащата инфраструктура 7
 8. 8. Подмяна и септем Подменена и построена жп 11,5 14 км.строителство на ври линия – км. км. (2,5 кмжп линия за 2011 г.)Горно декемв Изградено горно 0 100%строителство на ри строителство на жп и пътнижп и пътни надлези – настилки,надлези парапети, др., вкл. 6 подходни насипаСтроителство на декемв Построен четири лентов път 0 100%четири лентов рипътСтроителство на декемв Изградена 0 100%електроснабдите ри електроснабдителна мрежа илна мрежа и контактна мрежаконтактна мрежаИнсталиране на декемв Инсталирано оборудване – 0 100%оборудване – ри сигнализация,сигнализация, телекомуникация и гарователекомуникаци централизацияя и гаровацентрализация1.2. Развитие на Проекти по Оперативнаинфраструктурат Програма „Транспорт”а във водния 2007-2013 г. (ОПТ)транспорт 1.2.1. „Техническа помощ за подготовка на инвестиционния проект „Подобряване на корабоплаването в българо-румънския участък нарека Дунав от км. 530 до км 520 – Батин и от км. 576 до км. 560 – Белене”Подготовка и септем Сключен договор за 0 1 бр. 8
 9. 9. изпълнение на ври безвъзмездна финансовапроекта помощ1.2.2. „Създаване на речна информационна система в българската част на река Дунав – БУЛРИС”Подготовка и април Сключен договор за 0 1 бр.изпълнение на безвъзмездна финансовапроекта помощ1.2.3. „Изграждане на система за управление на корабния трафик VTMIS– фаза 3”Подготовка и юли Сключен договор за 0 1 бр.изпълнение на безвъзмездна финансовапроекта помощ 1.2.4. „Подобряване на безопасността и условията за корабоплаване в акваториите на пристанищата по река Дунав”Подготовка и април Сключен договор за 0 1 бр.изпълнение на безвъзмездна финансовапроекта помощ1.2.5. „Проектиране на разширяване на възможностите и актуализиране на комуникационната Световна морска система за бедствие и безопасност”Подготовка и август Сключен договор за 0 1 бр.изпълнение на безвъзмездна финансовапроекта помощ 1.2.6. „Подобряване на системите за навигация и топохидрографните измервания по р. Дунав”Подготовка и август Сключен договор за 0 1 бр.изпълнение на безвъзмездна финансовапроекта помощ1.2.7. Проектиране и внедряване на географска информационна система (ГИС) за управление на пристанищната инфраструктура 9
 10. 10. Подготовка и декемв Проектирана и внедрена 0 1 бр.изпълнение на ри системапроекта С финансиране от държавния бюджет 1.2.8. „Изграждане на Зимовник на ИА „ППД” – Русе – ІІІ етап”Осигуряване на до края Изградено съоръжение 0 1 бр.възможност за напрезимуване на 2011 г.39 речни кораба Други проекти Проект „ЕКОПОРТ 8”Екологосъобразн ноемвр - Провеждане на търг по ЗОП 0 1 бр.о управление на и за закупуване напристанищата от мониторингова апаратуратрансграничен - Монтиране на апаратуратакоридорЕКОПОРТ 8 - Привеждане в експлоатация Международен проект IRIS EUROPE ІІРазвитие на декемв Предоставяне на безжични 0 1 бр.речните ри услуги за потребителите наинформационн водния път – пилотнои услуги и изграждане на безжичнасистеми (РИС) мрежа (WLAN) в района напо програмата пристанище РусеТрансевропейс - Международен обмен нака транспортна РИС-данни – финализиране.мрежа (TEN-T)1.3. Развитие на Други проектиинфраструктурата във въздушния 1
 11. 11. транспорт1.3.1. юни Избран изпълнител и 0% 100%Провеждане на подписан договорпроцедура заизбор наизпълнител заизграждане нанова летищнаконтролна кулаСофия1.3.2. юни Избран изпълнител и 60% 100%Провеждане на подписан договорпроцедура задоставка на 5 бр.DME1.3.3. ноемвр Подготовка на документация 10% 100%Подготовка на и и откриване на процедурадокументация задоставка на УКВоборудванепредназначеноза радиовръзка„въздух-земя”1.3.4. октомв Избран изпълнител и 50% 60%Провеждане на ри подписан договорпроцедура задоставка насистема заводене иуправление надвижението поработната площна летище 1
 12. 12. София (A-SMGCS)1.3.5. декемв Разработки по проекта, 10% 40%Изграждане на ри съгласно договор с ЕА TEN-TБългаро-Румънскияфункционаленблок отвъздушнопространство„Дунав” (краенсрок на проекта– 4.12.2012 г.)1.4. Развитие на Проекти по Оперативнапътната Програма „Транспорт”инфраструктура 2007-2013 г. (ОПТ) 1.4.1. „Кърджали – Подкова”Подготовка и юли Сключен договор за 0 1 бр.изпълнение на безвъзмездна финансовапроекта помощ 1.4.2. „Връзка на АМ Хемус със СОП”Подготовка и юли Сключен договор за 0 1 бр.изпълнение на безвъзмездна финансовапроекта помощ 1.4.3. „Строителство на АМ Марица”Подготовка и септем Сключен договор за 0 1 бр.изпълнение на ври безвъзмездна финансовапроекта помощ 1
 13. 13. 1.4.4. „Доизграждане на автомагистрала „Тракия”, Лотове 2, 3 и 4Изпълнение на ІV Лот 2проекта тримес Изпълнени етапи по договор 0 8 бр. ечие – 8 бр. от 16 бр. по договор Лот 3 Изпълнени етапи по договор 0 11 бр. – 11 бр. от 18 бр. по договор Лот 4 Изпълнени етапи по договор – 2 бр. от 9 бр. по договор 0 2 бр. Проекти по КФ/ИСПА 1.4.5. Строителство на автомагистрала Люлин от Софийски околовръстен път до пътен възел ДаскаловоИзграждане на май Изградени инженерни мрежи 97% 100%инженерни – % на извършенимрежи строителни работиИзвършване на май Извършени дренажни работи 95% 100%драгажни работиПолагане на май Завършена асфалтова 95% 100%асфалтова настилканастилка 1
 14. 14. 1. Развитие на март 1.1. Сключване на договор за 50% 100%транспортната предоставяне на концесияинфраструктура върху пристанищен терминалчрез Росенец, част от пристанищемеханизмите на за обществен транспорт спублично- национално значение Бургасчастното септем 1.2. Сключване на договор за 30% 100%партньорство ври предоставяне на концесия върху пристанищен терминал Бургас изток-2, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Бургас септем 1.3. Сключване на договор за 20% 100% ври предоставяне на концесия върху гражданско летище за обществено ползване Русе октомв 1.4. Сключване на договор за 20% 100% ри предоставяне на концесия върху обект „Карго зона” на територията на гражданско летище за обществено ползване Пловдив октомв 1.5. Сключване на договор за 0% 100% ри предоставяне на концесия върху гражданско летище за обществено ползване Горна Оряховица октомв 1.6. Приключване на 0% 100% ри подготвителните действия за предоставяне на концесия върху част от Централна железопътна гара София и част от железопътна гара 1
 15. 15. целого 4.6. Реализиране на проект 0 1 бр.дишно NEWADA – мрежа на стратег администрациите на ически плавателния път на р. Дунав план за оптими - Увеличаване ефективността зиране от дейността на на администрациите на хидрогр плавателния път на р. Дунав афните - Засилване на измерв сътрудничеството относно ания и хидрографските и насърч хидроложките дейности, аване както и дейностите по на поддържане на плавателния трансгр път анични - Подобряване на достъпа до те инфраструктурата на дейнос плавателния път ти - Подобряване качеството на 1 бр. ICT мрежи и услуги, стратег хармонизиране на ЕНК ически план за оптими зиране поддър жането на плават елния път 1 бр. стратег ически 1
 16. 16. план за оптими зиране на организ ацията 1 бр. закупен о оборуд ване за измерв ане скорост та и посокат а на течени ето 9 бр. обмен на експерт идекемв 4.7. Реализиране на проект Проект Финалнри WANDA – Управление на на а отпадъците от Национ версия корабоплаване по р. Дунав ална на концеп концеп - Изготвяне на окончателна ция за цията– Национална концепция за управл 1 бр. управление на отпадъците от ение корабоплаване на - Намаляване на отпадъ 1
 17. 17. екологичните рискове, ците отсвързани с незаконното корабоизхвърляне на отпадъци от плаванкорабоплаването и е–1осигуряване на екологичен бр.подход по отношение наотпадъците от Наблю Интеракорабоплаване дения ктивна на карта- Подпомагане изпълнението воднат нана пилотни дейности за а местатсъбиране и обработка на повърх а замазни отпадъци от ност и предавкорабоплаване в Долен контро ане наДунав л за отпадъ- Предотвратяване наличи ци взамърсяването на водите и е на българнамаляване на нефтен скияпотенциалните рискове за и участъкекосистемата на р. Дунав разлив на р. и – 180 Дунав – бр. 1 бр. Наблю Ликвид дения иране на на воднат нефтен а и повърх разлив ност и и – при контро необхо л за димост наличи е на нефтен и 1
 18. 18. разлив и – 180 бр.Прием Ликвидане и иранесъхран наяване в нефтенспециа илни разливустрой и – приства на необхосъбран димоститенефтоводни Приемапродук не ити от съхранкораби яване вте и от специаводите лнина устройсреката тва на– при събраннеобхо итедимост нефтов одни продукт и от кораби те и от водите на реката – 30 бр. 1
 19. 19. В ОБЛАСТТА НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА 1 2 3 4 5 6 7Цели Стратегически Стратегически Дейности Срок Очакван Индикатор заза цели документ /месец резултат изпълнение2011 г. през Индика Индика 2011 г./ тор тор за за текущо целево състоя състоя ние ние1. Развитие на Създаване на Политика в 1. Изготвяне, май 1.1. Приет ЗИД на ЗЕС 80% 100%електронните условия за областта на съгласуване и от НС, въвеждащсъобщения свободна и електронните приемане от измененията в регулаторната ефективна съобщения Министерския рамка (2009) на Общността вЗадоволяване на конкуренция на съвет на проект националнотонуждите на пазара на Държавна на Закон за законодателствобизнеса и електронните политика по изменение инаселението със съобщения, планиране и допълнение насъвременни, като част от разпределение на Закона заефективни и единния радиочестотния електроннитекачествени вътрешен спектър съобщения (ЗИДсъобщителни и пазар в на ЗЕС)информационни Общността Национален план 2. Привеждане в декемв 2.1. Приети и влезли в сила 1 бр. 4 бр.услуги за разпределение съответствие на ри наредби, гарантиращи на Развитие на подзаконовата нормално развитие на радиочестотния модерна нормативна сектора в съответствие с спектър електронна уредба във европейските изисквания и съобщителна връзка с Закона за електронни План за инфраструктур приемането на съобщения въвеждане на аи Закон за наземно цифрово преодоляване изменение и телевизионно на допълнение на радиоразпръскван 1
 20. 20. еизоставането в Закона заизграждането и електронните Програма заразвитието й в съобщения реализиране наслабонаселени прехода от 3.Преразглежда февруа 3.1. Приет преразгледан план 50% 100%и отдалечени наземно не на Плана за ри за въвеждане на наземнорайони аналогово към въвеждане на цифрово телевизионно наземно наземно радиоразпръскване (DVB-T) вЕфективно телевизионни цифрово Република България, с целползване на радиоразпръскван телевизионно осигуряване на прехода отограничените е радиоразпръскв наземно аналогово къмресурси ане (DVB-T) в Р. наземно цифрово Директиви, България, приет телевизионно решения, с Решението по радиоразпръскванеНеутралност препоръки и други т. 24 отпо отношение документи на ЕС Протокол № 5 отна заседанието наизползваните Министерскиятехнологии и съвет насвързаните с 31.01.2008 г.,тях услуги изменен и допълнен с Решението по т.Гарантиране 13 от Протоколпредоставянет № 51 ото на заседанието науниверсалната Министерскияелектронно съвет насъобщителна 30.12.2009 г. иуслуга относимата нормативна уредбаЗащита на 4. Изготвяне, април 4.1. Приет Национален план 90% 100%интересите на съгласуване и за разпределение напотребителите приемане от радиочестотния спектър, 2
 21. 21. Министерския хармонизиран с съвет на Международния регламент изменение и на Международния съюз по допълнение на далекосъобщения (МСД), Националния Европейската честотна план за таблица и изискванията на разпределение НАТО на радиочестотния спектър 5. Подготовка на ноемвр 5.1. Приемане на Решение на 10% 100% позиция на и Министерски съвет за Република позиция на Република България за България по точките от Световната дневния ред на Световната конференция по конференция по радиосъобщения радиосъобщения на на Международния съюз по Международния далекосъобщения съюз по (WRC-2012) и състав на далекосъобщени делегацията за участие в я (WRC-2012) конференцията2. Развитие на Създаване на Секторна 1. Изпълнение януари 1.1. Устойчиво развитие на Изпълн 100%пощенските условия за пощенска на Секторната – пощенските услуги, на пазара ява сеуслуги свободна и политика на Р пощенска декемв на пощенските услуги и на през ефективна България политика ри пощенската инфраструктура целияУстойчиво конкуренция на 2009-2013 г. 2009-2013 г. периодразвитие на пазара на 2. Уведомяване В 2.1. Решение на ЕК за 10% 100%националния пощенските Директиви, на ЕК за зависи разрешаване на държавнапощенски сектор услуги, като решения, намерението за мост от помощи задоволяване част от препоръки и други предоставяне на сроковпотребностите единния документи на ЕС държавна помощ ете нана обществото вътрешен под формата на ЕК заот съвременни, пазар в компенсация за разгле 2
 22. 22. ефективни и Общността Ратифицираните задължението за жданекачествени актове на извършване на напощепощенски Гарантирано Всемирния универсалната уведомуслуги, предоставяне пощенски съюз пощенска услуга лениетсъответстващи на (ВПС) она европейските универсалнатаи световните пощенска слуга 3. Изготвяне, юни Привеждане на 20% 100%изисквания на територията съгласуване и подзаконовата нормативна 10% 100% на цялата издаване на уредба в съответствие със страна и Наредба № 6 за Закона за изменение и съхранението изискванията за допълнение на Закона за й в условията пощенската пощенските услуги на напълно сигурност либерализиран 4.Актуализиране септем пазар на на Наредба № 1 ври пощенските за условията и услуги реда за издаване, Равнопоставен пускане и ост на изваждане от участниците на употреба на пазара на пощенски марки, пощенските пощенски услуги и продукти и гарантиран специални достъп до пощенски печати пощенските мрежи Защита на интересите на потребителите. 2
 23. 23. 5. Изпълнение януари Задоволяване нуждите на Изпълн 100%на решенията на – потребителите на пощенски яват сеСпециализирани декемв услуги и на филателните текущоя експертен ри колекционери от пощенски Изпълн 100%съвет по марки и пощенски продукти ява семаркоиздаване текущо6. Изпълнение декемв 0% 100%на Годишния ритематичен планза издаване напощенски марки,на пощенскипродукти и наспециалнипощенски печатиза 2011 г.7. Утвърждаване октомвна Годишен ритематичен планза издаване напощенски марки,на пощенскипродукти и наспециалнипощенски печатиза 2012 г.8.Международен януари 8.1. Изпълнение на Изпълн 100%обмен на – задълженията за ениетопощенски марки декемв международен обмен на е ри пощенски марки, зависи произтичащи от актовете на мо от Всемирния пощенски съюз постъп илите марки 2
 24. 24. за междун ароден обмен 9.Маркосъхране януари 9.1. Получаване, Дейнос 100% ние – заприходяване, съхраняване тта е декемв и контрол върху регуля ри използването на пощенските рна марки за международен обмен и за представителни цели3. Национална Изграждане на „Европа 2020” 1. Създаване на март Хоризонтална национална 35% – 39% –програма стратегическа междуинституци координация по аспектите на Достъп Достъп„Цифрова рамка за онална работна ЦПЕ на наБългария 2015” развитие на подгрупа по домаки домаки информационн Цифровата нстват нствата ото общество в програма на а до до Република Европа (ЦПЕ) компют компют България към РГ 31 ър ър „Европа 2020”, към СЕВ 41,6% - 49% - използ използ ване на ване на 2. Разработване юни интерн интерн на проект на ет от ет от програма населе населе „Цифрова нието нието – България 2015” редовн о 33,1% - 36% - достъп достъп на на домаки домаки нстват нствата 2
 25. 25. а до доинтерн интернет ет60,7%– 78% –дял от дял отпредпр предприятият иятиятаа, , коитокоито иматимат достъпдостъп додо широкошироко лентовлентов интернинтерн етет достъпдостъп 19% –1% – дял отдял от предпрпредпр иятиятаиятият , коитоа, осъщескоито твяватосъщес покупкотвяват продажпокупко би попродаж интернби по ет (е-интерн търговиет (е- я)търговия) 2
 26. 26. 4.Продължаване Регистриран няма 1. Подготовка и март 1.1. Възможност интернет регистрработата по домейн на изпращане на потребителите да иранрегистриране на България на писмо до регистрират имена в домейна домейндомейн на кирилица Корпорацията за на България на кирилица заБългария на интернет имена Българ 2.1. Предлагане на цени закирилица и адреси ICANN ия от регистрация на имена на във връзка с първо домейни на български език отказа за ниво сравними с цените на регистрация на домейни „.eu” стринга „бг” като домейн от първо бр. ниво на регистр България на ирани кирилица имена на 2. Подготовка на кирили процедурата за ца в избор на домейн администратор а на на домейна на Българ България на ия кирилица 3. Представяне на България на срещите на Правителствени я консултативен комитет към ICANN5. Развитие на Ускоряване Актуализирана 1.Актуализиране май 1.1. Разработени документи: Подгот Разрабшироколентовия разпространен Национална на Национална Актуализирана Национална овка на отендостъп в ието на стратегия за стратегия за стратегия за развитие на задани докумеРепублика електронните развитие на развитие на широколентовия достъп в е нтБългария услуги в широколентовия широколентовия България България и достъп в България достъп в 2
 27. 27. достигане на (2010-2013) Българиясредните (2010-2015)показатели за 2.1. Национална план- Подгот Разраб 2. Разработванестраните- Национална план- май програма за изпълнение на овка на отен на Националначленки на програма за Национална стратегия за задани докуме план-програмаЕвропейския изпълнение на развитие на широколентовия е нт за изпълнениесъюз Стратегията достъп в България на Стратегията 3. Провеждане на процедура по НВМОП за разработване на двата документаРазвитие на ОПРР 4. Участие в май 4.1. Изпратена и одобрена Провед Разрабинфраструктур изготвяне на Нотификация ени отена иа за Програма за Нотификация за консулт одобрешироколентов развитие на държавна помощ ации с надостъп селските райони в рамките на ЕК и нотифи инвестиционния изготве кация проект на „Изграждане на предва електронно- рителн съобщителна а инфраструктура форма за широколентов на достъп до Нотиф отдалечени и икация слабо урбанизирани райони в България” 5. Участие в май 5.1. Техническо задание Извър Изготве изготвяне на шени но Техническо проучв Технич 2
 28. 28. задание за ания и ескоинвестиционния анализ заданипроект за и ешироколентовдостъп вотдалеченитерайони юли 6.1. Тръжна документация6. Участие в - Изготвеизготвяне на наТръжна Тръжнадокументация за докумеинвестиционния нтацияпроект зашироколентовдостъп вотдалеченитерайони юли 7.1. Отчет от7. Участие в Разраб Готов прединвестиционнотопровеждането на отена отчет проучванепрединвестицио Тръжна отнно проучване докуме прединза реализиране нтация вестицна проекта ионнот о проучв ане юли 8.1. Средносрочна8. Участие в - Разраб инвестиционна рамковаизготвянето на отeни програма с проектни фишовеСредносрочна Средноинвестиционна срочнарамкова инвестпрограма с иционнпроектни афишове рамков 2
 29. 29. а програ ма с проектн и фишов е - 9. Участие в август 9.1. Пакет документи и Подгот подготовка на кандидатстване вен пакет документи пакет и докуме кандидатстване нти и пред провед Управляващия ено орган на кандид Оперативна атстван програма е „Регионално развитие” 10. Участие в септем 10.1. Проведени процедури - Сключе провеждане на ври ни процедури за догово избор на ри изпълнител по проекта 11. Контрол на декемв 11.1. Осъществени дейности - Изпълн дейностите по ри по контрол ени проекта дейнос ти по контро л6. Осигуряване Ускоряване на Цифров дневен 1. Обезпечаване декемв Договаряне на значително Догово Догово 2
 30. 30. на европейско научните ред за Европа на българското ри финансиране за българските рено ренофинансиране за изследвания, 2020 участие по тема участници финанс финанснаучни технологичното ИКТ от Седма иране иране Националнаизследвания, развитие и рамкова 3,2 3,5 програма затехнологично иновациите в програма: млн. млн. реформиразвитие и областта на евро. евроиновации в ИКТ Тригодишнаобластта на ИКТ бюджетна 1.1. Участие в Осигуряване на Допълн Допълн прогноза на работата на допълнително финансиране ително ително Министерството Управляващия за участници от новите финанс финанс на транспорта, комитет (УК) в държави членки на ЕС, иране иране информационните Брюксел включително България за за за технологии и присъединяване към участн участни съобщенията за действащи проекти ици от ци от 1.2. Провеждане периода 2011 – новите новите на 2013 г. държав държав информационни и- и- дни по 8 и 9–ти членки членки конкурси на ЕС на ЕС 1.3.Популяризир 10 млн. 15 млн. ане на евро евро програмата чрез сайта на МТИТС 1.4.Организиран е участието на потенциални български бенефициенти в Европейски информационни дни 1.5. Съдействие за включване на български партньори в 3
 31. 31. консорциумите1.6. Провежданенаиндивидуалниконсултации2. Обезпечаване декемв Договаряне на значително Догово Договона българското ри финансиране за българските рено реноучастие по участници финанс финанспрограма иране иране„Подкрепа за 630 800ИКТ политики” от хил. хил.Оперативна евро европрограма„Конкурентоспособност ииновации”:2.1. Участие вработата наУправляващиякомитет вБрюксел2.2. Провежданенаинформационенден по годишнияконкурс ииндивидуалниконсултации2.3.Популяризиране напрограмата чрезсайта на МТИТС 3
 32. 32. 3. Съдействие завключване набългарскипартньори вконсорциумите4. Обезпечаване декемв Договаряне на значително Догово Договона българското ри финансиране за българските рено реноучастие по участници финанс финанспрограми иране иране„Социално- 523 500икономически и хил. хил.хуманитарни евро евронауки” и „Наука вобществото” отСедма рамковапрограма:4.1. Участие вработата на УК вБрюксел4.2. Провежданенаинформационнидни поотворенитеконкурси ииндивидуалниконсултации4.3.Популяризиране напрограмата чрезсайта на МТИТС5. Съдействие завключване на 3
 33. 33. български партньори в консорциумите7.Присъединява Ускоряване на Национална пътна 1. Обезпечаване юли 1.1. Превръщане на България Изградне на научните карта за развитие на в регионален ена 10Българския изследвания, на научно- комуникационна суперкомпютърен център, Gbpsсупер технологичното изследователскат свързаност, в предоставящ достъп и „несподкомпютърен развитие и а инфраструктура това число експертиза на учени и елена"център към иновациите в необходимото изследователи както от свързаединната мрежа областта на мрежово Балканите, така и от цяла ност сот европейски ИКТ оборудване и Европа; Осигурен достъп до точкатависокопроизводи годишна допълнително европейско нателни центрове поддръжка, на финансиране по Рамковите свързв(DEISA) Българския програми на ЕО ане суперкомпютъре към н център с DEISA точката на в град свързване към Франк DEISA в град фурт, Франкфурт, Герман Германия ия8. Технологично, Изграждане, т.172 от План за 1. Технологична, декемв 1.1. Единна комуникационна Две Еднаадминистративн развитие и изпълнение на административн ри инфраструктура за нуждите комуни единнао и финансово поддръжка на мерките за а и финансова на държавното управление и кацион комуниинтегриране на единна оптимизация на интеграция в националната сигурност ни кационелектронната комуникационн държавната съответствие с мрежи насъобщителна а администрация предложения от стопан мрежамрежа (ЕСМ) и инфраструктур 2010 – 2011 г. работна група исвани снационалната а за нуждите назначена със и единномрежа на на държавното цели 41; 44 от заповед управл управлдържавната управление и Програмата на РД-08-553/19.10. явани ениеадминистрация националната правителството за 2010 г. „План за от(НМДА) сигурност европейско технологично, различ развитие на Р. административн ни 3

×