Dethivietinbank31 07-2011

602 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
602
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
12
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Dethivietinbank31 07-2011

  1. 1. ĐỀ THI Vietinbank 31/7/2011I . TRẮC NGHIỆM: (2,5đ 2 câu)1. Đối với hđộng của NH, lợi ích quan trọng nhất của việc đký giao dịch bảo đẩm là :a.Công khai hóa các giao dịch đảm bảo cho mọi cá nhân, tổ chức có nhu cầu tìm hiểub.Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên trong giao dịch đảm bảoc.Xác định thứ tự ưu tiên thanh toán giữa các bên trong giao dịch đảm bảo2.Trong đánh giá hđộng tài chính DAĐT, nhược điểm của chỉ tiêu thời gian hoàn vốn(có chiết khấu) là:a.Bỏ qua các dòng tiền phát sinh sau thời gian hoàn vốn; ko tính đến giá trị thời giancủa dòng tiềnb.ko tính đến quy mô của VĐT;ko tính đến giá trị thời gian của dòng tiềnc.Bỏ qua các dòng tiền phát sinh sau thời gian hoàn vốn,d.Bỏ qua các dòng tiền phát sinh sau thời gian hoàn vốn;.ko tính đến quy mô củaVĐT3.Để đảm bảo tính hiệu quả và triển khai tốt, các chính sách tiền tệ cuả NHTW cầnđáp ứng được các yêu cầu sau, ngoại trừ :a.Đáng tin cậyb.Có thể dự đoánc.Minh bạchd.ít thay đổi4.PP nào sau đây được sử dụng để phân tích rủi ro tài chính của DAĐT :a.Phân tích độ nhạyb.phân tích kịch bảnc.phân tích mô phỏng thống kêd.cá a,b,c5.Phạm vi bảo đảm thực hiện nghĩa vụ trả nợ của khách hàng đối với NHCV gồm :a.Gốc, lãib. Gốc, lãi, phíc. Gốc, lãi trong hạn, lãi phạt quá hạn, phí và chi phí khác lien quan (nếu có)6.Trong bảng CĐKT của DN, chi phí trả trước là các khoản chi phí:a.Chưa phát sinh, được phân bổ vào nhiều kỳ/niên độ kế toánb. Chưa phát sinhc. được phân bổ vào nhiều kỳ/niên độ kế toánd. Đã phát sinh, được phân bổ vào nhiều kỳ/niên độ kế toán7.Quy định hiện hành về mức vốn pháp định của TCTD đến 31/12/2011(a,b,c,d)8.NH xem xét xử lý rủi ro khi :(a,b,c,d)9.Tổng mức cấp TD đối với 1 KH ko vượt quá ?% VTC (a,b,c,d)10.Chọn công thức tính tỷ lệ an toàn vốn riêng lẻ theo quy định của NHNN về tỷ lệđbảo an toàn trong huy động của TCTD(a,b,c,d)………Còn mười mấy câu ko ghi lại kịp………II. Đúng SAi giải thích hợp lý ; (8đ 1 câu)(Của 1 bạn bên ub.com.vn đưa lên )1.So sánh sự biến động cùng chiều hay ngược chiều của " lưu chuyển tiền thuần từ hoạtđộng kinh doanh" và Lợi nhuận trước thuế giúp cán bộ NH kiểm tra đánh giá chất lượng củadoanh thu. Đúng hay sai? giải thích. o0o_hongnhu_dt@yahoo.com
  2. 2. 2.Chủ đầu tư được nhà nước quyết định giao đất để xây dựng khu đô thi. Chủ đầu tư dùngkhu đất này để làm tài sản đảm bảo để vay vốn ngân hàng. Tuy nhiên quyền sử dụng đất sẽđược cấp sau 3 tháng nữa. CBNH quyết định cho vay dùng khu đất làm tài sản đảm bảo. Vậyquyết định này đúng hay sai? giải thích. Biết khách hàng thỏa mãn tất cả điều kiện cho vay.3. Nếu 2 dự án có độ rủi ro như nhau, tiêu chi xã hội khác như nhau, có IRR và NPV bằngnhau thì ngân hàng xem xét lựa chọn như nhau đúng hay sai? Giải thíchTrích dẫn: http://ub.com.vn/threads/2387-De-thi-tin-dung-vao-VietinBank-ngay-31-7-2011#ixzz1TkdfhUzr…………Còn 3 câu………..ĐỀ Tiếng Anh ( có cả B và C , B dùng cho chi nhánh tỉnh )ĐỀ B của 1 bạn bên ub.com.vn 1. Take this road and you will.......at the hotel in five minutes A. Arive B. Come C. Find D. Reach 2. Could you please tell me if you have electric typewriters ........? A. In store B. In order C. In supply D. In stock 3. I bought a singgle ticket only the bus, but my friend bought a .... one A. Double B. Return C. New D. Second 4. How much would you.....for repairing my watch ? A. Charge B. Cost C. Pay D. Spend 5. The....... growth rate ò Viet Nam reached 6.78% in 2010 A. Economy B. Economic C. Economics D. Economically 6. They...... their examinations at the end of the next month A. Take B. Took C. Takes D. Are going to take 7. Helen is an expert ...drafting the minutes of a meeting A. With B. At C. In D. For 8. I dont know.... o0o_hongnhu_dt@yahoo.com
  3. 3. A. How much do I have to payB. How much have I to payC. How much I have to payD. How much I has to pay.9. Tell him ..... some envelopes, plsA. BuyB. To buyC. Buy toD. To buy to10. She is going to apply .... a job in a bankA. ForB. ToC. WithD. AtII.1. You must avoid ( make) innecessary mitakkes2. Try to pay more attention to what I (say)3. I (eat) a lot ò sweets when I was a child4. It ( not rain) when we wnet out5. Serious inflation prevented banks from ( make) the profit target6. If the price is high, consumers ( try) to use less of it7. Ann prefers (live) in the country rather than in the city8. A firms revenue is the amount it ( earn) by selling goods or services in a givenperiod9. There are three key variables ( dertermine) money demand - interest rate.10. The money we need (hold) depends on the value of transaction.III.We assume that production in each industry satisfies the law of diminishing returns.Each additional worker adds less to total industry output than the previous additionalworkers added. For example, consider the firm industry. Beginning from the positionof no worker and no output, the first worker employed increases output by 9 unitsper week. Adding a second worker raises the firm output only by 8 units per week.Adding a third worker increases output by only 7 units per week and the addition ofyet more workers leads to even smaller increases in the firm output.1. What happens when the firm industry takes on additional workers ?A. Make output.B. Less outputC. No outputD. The same output2. How many units does the firm industry produce after employing the second worker?A. 7 units per weekB. 8 units per weekC. 17 units per weekD. 24 units per week3. What does the " law of diminishing return " mean ?A. More employees, more outputB. More employees, less productivitiesC. More employees, les outputd. More employees, the same output o0o_hongnhu_dt@yahoo.com
  4. 4. IV. 1. high/ inflation/ banking/ business/ negatively/ impact/ on 2. Have/ result/ in/ on/ VND/ strong/ pressure/ current account/ deficit 3. Committed/ Viet Nam s/ have/ in/ declining/ trend/ be/ since/ 2008/ FDI Trích dẫn: http://ub.com.vn/threads/2391-De-thi-Tieng-Anh-va-o-Vietinbank-ta-i- HCM-nga-y-31-07-2011#ixzz1TkeSKPkrĐỀ IQ gồm 25 câu , 30 phút, đảm bảo không kịp giờ , đa số phải suy luận rùi tính toán mớira được đáp án, o0o_hongnhu_dt@yahoo.com

×