Kp iappliedart

1,257 views

Published on

ตัวอย่างแนวปฏิบัติในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ สายวิชาการ ภาคประยุกตศิลปศึกษา ภาคการศึกษา 2/2553 - 1/2554 โดย อาจารย์พรพรม ชาววัง หัวหน้าภาควิชาประยุกตศิลปศึกษา คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,257
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kp iappliedart

 1. 1. ( KPI&COMPETENCY) ภาคการศึกษา 2/2253 - ภาคการศึกษา 1/2554 ตัวอย่าง แนวปฏิบัติในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ สายวิชาการภาควิชาประยุกตศิลปศึกษา
 2. 2. แนวทางการปฏิบัติงาน 1. เมื่อรับนโยบาย รีบศึกษารายละเอียด ทำความเข้าใจให้ได้ก่อน จากนั้นหาวิธีทำให้เรียบง่าย ก่อนถ่ายทอดให้บุคลากร 2. จัดการเรียนรู้ในหน่วยงาน โดยการ ถ่ายทอดข้อมูลต่อบุคลากร มีการชี้แจงรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงานต่างๆ 4. อำนวยความสะดวกแก่บุคลากร ให้มากที่สุด 3. ยินดีแนะนำช่วยเหลือบุคลากรทุกคน โดยสุจริตใจ โปร่งใส ยุติธรรม ตรวจสอบได้
 3. 3. ขั้นตอน วิธีการดำเนินงานในหน่วยงาน 1. รับทราบข้อมูลเบื้องต้นจากคณะฯ แจ้งคณาจารย์ทราบแต่เนิ่นๆ 2. เชิญคณาจารย์เข้าร่วมฟังการให้ข้อมูล โดยตรง โดยการบรรยายจากกองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยศิลปากร 3 ศึกษารายละเอียด ทำความเข้าใจจากภาคเอกสารเพิ่มเติม
 4. 4. 4. ศึกษาขั้นตอน และวิธีการโดยทดลองปฏิบัตินำร่องก่อน เพื่อทราบปัญหา 5. จัดการเรียนรู้แก่บุคลากรในหน่วยงาน / และจัด workshop ภายในภาควิชา 6. แจ้งระยะเวลาการดำเนินงานให้ชัดเจน 7. อำนวยความสะดวกแก่บุคลากรเท่าที่ทำได้
 5. 5. ปัญหาการดำเนินงาน <ul><li>1 . ปัญหา การต้อนรับสิ่งใหม่ </li></ul><ul><li>การประเมินผลการปฏิบัติงาน นี้เป็นเรื่องใหม่ ระบบใหม่ที่บุคลากรไม่คุ้นเคย จึงยอมรับได้ยาก เกิดความกังวลใจ ไม่มั่นใจในระบบ </li></ul><ul><li>การแก้ปัญหา ให้ข้อมูลรวดเร็ว เน้นการจัดการเรียนรู้ ชี้แจง อธิบายให้เห็นประโยชน์และความสำคัญ </li></ul>
 6. 6. <ul><li>2. ปัญหา ความซับซ้อนของระบบใหม่ </li></ul><ul><li>โดยเบื้องต้นหลังจากรับทราบข้อมูลที่มากมายจากทางมหาวิทยาลัยจะรู้สึกว่า เป็นระบบที่ยุ่งยาก ซับซ้อน เข้าใจยาก เอกสารมีมากมาย ( น่าตกใจ กับเกณฑ์ต่างๆ ) และการบรรยายจากกองการเจ้าหน้าที่ ก็เป็นการชี้แจงเพียงการให้หลักการภาพใหญ่ ของระบบใหม่ แต่ไม่ได้ชี้แนะแนวทางปฏิบัติที่เรียบง่ายที่ชัดเจน ให้กับบุคลากร </li></ul><ul><li>การแก้ปัญหา มองหาปัญหาว่าอยู่ตรงไหน พยายามศึกษาเรื่องที่ดูว่าเข้าใจยาก เพื่อทำความเข้าใจให้ได้ก่อนแล้วหาวิธีถอดรหัส ทำให้ดูเข้าใจง่าย ก่อนถ่ายทอดให้บุคลากร </li></ul>
 7. 7. <ul><li>3. ปัญหา เรื่องความรู้สึก </li></ul><ul><li>การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในระบบใหม่นี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อน โยงใยกับความรู้สึกหลายๆด้านของบุคลากร ทำอย่างไรจะส่งผลกระทบน้อยที่สุด ? </li></ul><ul><li>การแก้ปัญหา ขั้นต้น ต้องอยู่กับความเป็นจริงก่อน ต้องพยายามเข้าใจว่าขณะนี้ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานได้เปลี่ยนไปแล้ว </li></ul><ul><li>จากนั้นพยายามอธิบายให้เห็นมุมมองด้านบวกของระบบนี้ก็มีอยู่มาก </li></ul>
 8. 8. <ul><li>4. ปัญหา การขอความร่วมมือจากบุคลากร </li></ul><ul><li>การแก้ปัญหา ชี้แจงให้เห็นประโยชน์และความสำคัญ </li></ul><ul><li>แจ้งกำหนดการดำเนินงานระยะต่างๆล่วงหน้าเป็นระยะ เพื่อให้บุคลากรมีช่วงเวลาการเตรียมพร้อมเข้าสู่ระบบ </li></ul><ul><li>อำนวยความสะดวกแก่บุคลากร ให้มากที่สุด </li></ul><ul><li>ยินดีแนะนำช่วยเหลือบุคลากรทุกคน โดยสุจริตใจ โปร่งใส ยุติธรรม ตรวจสอบได้ </li></ul>
 9. 9. <ul><li>5 . ปัญหา ขาดต้นแบบ หรือกรณีศึกษา เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ จะทำอย่างไรดี ? </li></ul><ul><li>การแก้ปัญหา </li></ul><ul><li>4.1 ศึกษาทำความเข้าใจระบบประเมิน จากระเบียบกลาง ของมหาวิทยาลัย ( ที่ซับซ้อนยุ่งยาก ) </li></ul><ul><li>4.2 ดึงสาระสำคัญทั้ง ส่วน KPI และ Competency มาดัดแปลงสร้างต้นแบบ ( Model) เกณฑ์การประเมินขึ้นใหม่ ที่สั้น กระชับ เข้าใจง่าย เน้นหลักฐานเป็นรูปธรรม </li></ul><ul><li>4.3 นำร่างต้นแบบเกณฑ์การประเมินเข้าสู่กระบวนการวิพากษ์ร่วมกันในที่ประชุมภาควิชาฯ เป็นการตกลงยอมรับกติกากลางร่วมกัน </li></ul><ul><li>4.4 สร้าง แบบฟอร์ม การกรอกประเมินขึ้นมาใหม่ใช้ในภาควิชาฯ เพื่อให้มีความง่ายต่อการกรอกข้อมูล อย่างเป็นระบบระเบียบ </li></ul><ul><li>4.5 จัดการเรียนรู้ ถ่ายทอดวิธีการกรอกข้อมูลที่ถูกต้องให้กับบุคคลากรโดยพร้อมเพรียงกัน </li></ul>
 10. 10. ตัวอย่างต้นแบบ เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน ของภาควิชาประยุกตศิลปศึกษา ( ครั้งแรกที่ใช้ในภาคการศึกษา 2/ 2553) รอบการประเมินครั้งที่ 1
 11. 11. ร่างเกณฑ์ KPI ที่ใช้ครั้งแรก ระดับคะแนน ตัวชี้วัด งานบริหาร ความสำเร็จของการบริหารงานต่ำกว่า 50% 1 คะแนน ความสำเร็จของการบริหารงาน 60 % 2 คะแนน ความสำเร็จของการบริหารงาน 70 % 3 คะแนน ความสำเร็จของการบริหารงาน 80 % 4 คะแนน ความสำเร็จของการบริหารงาน 90 % ขึ้นไป 5 คะแนน ความสำเร็จของการบริหารงาน งานสอน ค่าน้ำหนัก 60-80% เลือกค่าน้ำหนัก 60 % สอนขั้นต่ำ 5 นก .+ ตารางสอน + แผนการสอน 2 คะแนน สอนขั้นต่ำ 5 นก .+ ตารางสอน + แผนการสอน + มคอ 3 3 คะแนน สอนขั้นต่ำ 5 นก .+ ตารางสอน + แผนการสอน + มคอ 3+ สื่อ / เอกสารประกอบการสอน 4 คะแนน สอนขั้นต่ำ 5 นก .+ ตารางสอน + แผนการสอน + มคอ 3+ สื่อ / เอกสาร ประกอบการสอน + บทความทางวิชาการ / หรือตำราที่เกี่ยวกับรายวิชาที่สอน 5 คะแนน ผลสัมฤทธิ์ของงานสอนและกลไกการจัดการเรียนการสอน เลือกค่าน้ำหนัก 70 % สอนขั้นต่ำ 6 นก .+ ตารางสอน + แผนการสอน 2 คะแนน สอนขั้นต่ำ 6 นก .+ ตารางสอน + แผนการสอน + มคอ 3 3 คะแนน สอนขั้นต่ำ 6 นก .+ ตารางสอน + แผนการสอน + มคอ 3+ สื่อ / เอกสารประกอบการสอน 4 คะแนน สอนขั้นต่ำ 6 นก .+ ตารางสอน + แผนการสอน + มคอ 3+ สื่อ / เอกสาร ประกอบการสอน + บทความทางวิชาการ / หรือตำราที่เกี่ยวกับรายวิชาที่สอน 5 คะแนน เลือกค่าน้ำหนัก 80 % สอนขั้นต่ำ 7 นก .+ ตารางสอน + แผนการสอน 2 คะแนน สอนขั้นต่ำ 7 นก .+ ตารางสอน + แผนการสอน + มคอ 3 3 คะแนน สอนขั้นต่ำ 7 นก .+ ตารางสอน + แผนการสอน + มคอ 3+ สื่อ / เอกสารประกอบการสอน 4 คะแนน สอนขั้นต่ำ 7 นก .+ ตารางสอน + แผนการสอน + มคอ 3+ สื่อ / เอกสาร ประกอบการสอน + บทความทางวิชาการ / หรือตำราที่เกี่ยวกับรายวิชาที่สอน 5 คะแนน
 12. 12. ระดับคะแนน ตัวชี้วัด 2. งานวิจัย / สร้างสรรค์ ค่าน้ำหนัก 10-30% งานวิจัย ได้รับพิจารณางานที่เป็นโครงการวิจัย 2 คะแนน นำเสนอรายงานความก้าวหน้าโครงการฯ 30% 3 คะแนน นำเสนอรายงานความก้าวหน้าโครงการฯ 50% 4 คะแนน นำเสนอเป็นผลสำเร็จในรูปรายงานวิจัย 100% 5 คะแนน ผลสัมฤทธิ์ของการจัดการความรู้จากงานวิจัย ระดับคะแนน ตัวชี้วัด งานสร้างสรรค์ มีงานสร้างสรรค์และมีการตีพิมพ์เผยแพร่ในสิ่งพิมพ์หรือทาง เว็บไซต์ อย่างน้อย 1 งาน 2 คะแนน มีงานสร้างสรรค์พร้อมอธิบายกระบวนการสร้างสรรค์สอดคล้องกับการเรียนการสอนและมีการตีพิมพ์เผยแพร่ อย่างน้อย 1 งาน 3 คะแนน มีงานสร้างสรรค์พร้อมอธิบายกระบวนการสร้างสรรค์สอดคล้องกับการเรียนการสอนและมีการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปของโครงการจัดนิทรรศการศิลปะระดับชาติอย่างน้อย 1 งาน 4 คะแนน มีงานสร้างสรรค์พร้อมอธิบายกระบวนการสร้างสรรค์สอดคล้องกับการเรียนการสอนและมีการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปของโครงการจัดนิทรรศการศิลปะระดับนานาชาติอย่างน้อย 1 งาน หรือมีการจัดนิทรรศการแสดงดี่ยวอย่างน้อย 1 ครั้ง 5 คะแนน ผลสัมฤทธิ์ของการจัดการความรู้จากงานสร้างสรรค์ บทความทางวิชาการ มีบทความทางวิชาการและหรือเชื่อมโยงกับการเรียนการสอนและมีการพิมพ์เผยแพร่ในสิ่งพิมพ์หรือทางเว็บไซต์ในระดับทั่วไป 2 คะแนน มีบทความทางวิชาการและหรือเชื่อมโยงกับการเรียนการสอนและมีการพิมพ์เผยแพร่ในระดับสถาบัน 3 คะแนน มีบทความทางวิชาการและหรือเชื่อมโยงกับการเรียนการสอนและมีการพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการที่ได้รับการรับรองฯ 4 คะแนน มีบทความทางวิชาการและหรือเชื่อมโยงกับการเรียนการสอนและมีการพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการระดับนานา ชาติ หรือ มีตำรา 5 คะแนน ผลสัมฤทธิ์การจัดการความรู้จากงานวิชาการ
 13. 13. ระดับคะแนน ตัวชี้วัด 3. งานบริการวิชาการ / ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กรรมการตัดสินงานศิลปะหรืออื่นๆ กรรมการตัดสินงานศิลปะหรืออื่นๆ ระดับทั่วไป 2 คะแนน กรรมการตัดสินงานศิลปะหรืออื่นๆ ระดับสถาบัน 3 คะแนน กรรมการตัดสินงานศิลปะหรืออื่นๆ ระดับชาติ 4 คะแนน กรรมการตัดสินงานศิลปะหรืออื่นๆ ระดับนานาชาติ 5 คะแนน ผลสัมฤทธิ์ของกระบวนการบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคม วิทยากรรับเชิญ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรระดับหน่วยงาน 2 คะแนน ได้รับเชิญเป็นวิทยากรระดับนอกหน่วยงาน 3 คะแนน ได้รับเชิญเป็นวิทยากรระดับสถาบัน 4 คะแนน ได้รับเชิญเป็นวิทยากรระดับชาติ 5 คะแนน ผลสัมฤทธิ์ของกระบวนการบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคม อาจารย์พิเศษ ได้รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษระดับอุดมศึกษา ( ปริญญาบัณฑิต ) ที่อยู่ในหน่วยงาน 2 คะแนน ได้รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษระดับอุดมศึกษา ( ปริญญาบัณฑิต ) ที่อยู่นอกหน่วยงาน 3 คะแนน ได้รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษระดับอุดมศึกษา ( บัณฑิตศึกษา ) ที่อยู่ในหน่วยงาน 4 คะแนน ได้รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษระดับอุดมศึกษา ( บัณฑิตศึกษา ) ที่อยู่นอกหน่วยงาน 5 คะแนน ผลสัมฤทธิ์ของกระบวนการบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคม กรรมการตรวจศิลปนิพนธ์ / วิทยานิพนธ์ ได้รับเชิญเป็นกรรมการตรวจศิลปนิพนธ์ระดับอุดมศึกษา ( ปริญญาบัณฑิต ) ที่อยู่ในหน่วยงาน 2 คะแนน ได้รับเชิญเป็นกรรมการตรวจศิลปนิพนธ์ระดับอุดมศึกษา ( ปริญญาบัณฑิต ) ที่อยู่นอกหน่วยงาน 3 คะแนน ได้รับเชิญเป็นกรรมการตรวจวิทยานิพนธ์ระดับอุดมศึกษา ( บัณฑิตศึกษา ) ที่อยู่ในหน่วยงาน 4 คะแนน ได้รับเชิญเป็นกรรมการตรวจวิทยานิพนธ์ระดับอุดมศึกษา ( บัณฑิตศึกษา ) ที่อยู่นอกหน่วยงาน 5 คะแนน ผลสัมฤทธิ์ของกระบวนการบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคม ที่ปรึกษาศิลปนิพนธ์ / วิทยานิพนธ์ ได้รับเชิญเป็นที่ปรึกษาศิลปนิพนธ์ระดับอุดมศึกษา ( ปริญญาบัณฑิต ) ที่อยู่ในหน่วยงาน 2 คะแนน ได้รับเชิญเป็นที่ปรึกษาศิลปนิพนธ์ระดับอุดมศึกษา ( ปริญญาบัณฑิต ) ที่อยู่นอกหน่วยงาน 3 คะแนน ได้รับเชิญเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับอุดมศึกษา ( บัณฑิตศึกษา ) ที่อยู่ในหน่วยงาน 4 คะแนน ได้รับเชิญเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับอุดมศึกษา ( บัณฑิตศึกษา ) ที่อยู่นอกหน่วยงาน 5 คะแนน ผลสัมฤทธิ์ของกระบวนการบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคม
 14. 14. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มีแผนหรือโครงการที่สอดคล้องกับการเรียนการสอน 2 คะแนน มีความก้าวหน้าในการดำเนินงานที่ปฏิบัติตามแผน 3 คะแนน มีความสำเร็จลุล่วงตามโครงการและมีการนำเสนอเป็นรูปรายงานสมบูรณ์ 4 คะแนน มีความสำเร็จลุล่วงตามโครงการและมีการเผยแพร่นอกเหนือจากกลุ่มเป้าหมาย 5 คะแนน ผลสัมฤทธิ์และระบบกลไกการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคม 4. งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย แต่งตั้ง ดูแล มีผลปฏิบัติระดับภาควิชา 2 คะแนน งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย แต่งตั้ง ดูแล มีผลปฏิบัติและประเมินผลระดับภาควิชา 3 คะแนน งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย แต่งตั้ง ดูแล มีผลปฏิบัติ ประเมินผลนำร่องให้เป็นแนวทางการพัฒนาได้ 4 คะแนน งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย แต่งตั้ง ดูแล มีผลปฏิบัติ ประเมินผลนำร่องให้เป็นแนวทางการพัฒนาได้แล้วสามารถชี้ประเด็นเพื่อเชื่อมโยงให้เห็นการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิผล ( เชื่อมโยงในการแก้ปัญหาเรื่องอื่นๆได้หรือไม่ ) 5 คะแนน ผลสัมฤทธิ์จากการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
 15. 15. เรียนรู้เกี่ยวกับการทำเอกสาร เช่น การเขียน มคอ . 3 มคอ .5 โดยการ work shop ร่วมกันของบุคลากร
 16. 16. การจัดการเรียนรู้ เกี่ยวกับ KPIs ในภาควิชาประยุกตศิลปศึกษา ระยะแรกๆ ตัวอย่างงานนำเสนอ ( power point) บางส่วน
 17. 17. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน พ . ศ . 2554
 18. 18. แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ <ul><li>ตัวชี้วัดผลงานหลัก ( Key Performance Indicators) KPIs คิดเป็น 70% </li></ul><ul><li>ความสามารถหรือสมรรถนะในการปฏิบัติงาน (Competency) คิดเป็น 30% </li></ul>
 19. 19. ตัวชี้วัดผลงานหลัก KPIs 70% <ul><li>แบ่งออกเป็น </li></ul><ul><li>งานสอน </li></ul><ul><li>งานวิจัย งานบริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปะ และวัฒนธรรม </li></ul><ul><li>งานบริหาร </li></ul>
 20. 20. ความสามารถหรือสมรรถนะในการปฏิบัติงาน (Competency) 30% <ul><li>แบ่งออกเป็น </li></ul><ul><li>สมรรถนะหลัก ( Core Competency ) 4 ข้อ </li></ul><ul><li>** มหาวิทยาลัยกำหนดมาให้ทั้ง 4 ข้อ </li></ul><ul><li>สมรรถนะตามตำแหน่งงาน (Functional Competency ) ** มหาวิทยาลัยกำหนดมาให้ 2 ข้อ ต้องหาเพิ่มอีก 2 ข้อ </li></ul>
 21. 21. สมรรถนะหลัก ( Core Competency ) 4 ข้อ ** มหาวิทยาลัยกำหนดมาให้ทั้ง 4 ข้อ <ul><li>คือ .. </li></ul><ul><li>การมุ่งผลสัมฤทธิ์ </li></ul><ul><li>ความเข้าใจองค์กรและระบบงาน </li></ul><ul><li>การทำงานเป็นทีม </li></ul><ul><li>การมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ </li></ul><ul><li>รายละเอียดคำนิยามแต่ละข้อดูที่พจนานุกรมสมรรถนะ </li></ul>
 22. 22. สมรรถนะตามตำแหน่งงาน (Functional Competency ) ** มหาวิทยาลัยกำหนดมาให้ 4 ข้อ <ul><li>การค้นคว้าและถ่ายทอดความรู้ </li></ul><ul><li>การพัฒนาศักยภาพคน </li></ul><ul><li>............................ </li></ul><ul><li>............................ </li></ul><ul><li>หาเพิ่มอีก 2 ข้อ จาก เอกสาร แนวทางการกำหนดสมรรถนะสำหรับตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันการศึกษา ( โดย สกอ ) </li></ul>
 23. 23. ส่วนที่ 3 : ใบกำหนดหน้าที่งาน ( Job Description) 3.1 ความรับผิดชอบหลัก ( นำมาจากประกาศภาระงานขั้นต่ำอาจารย์ คณะมัณฑนศิลป์ ) ตัวอย่างการเขียน ความรับผิดชอบหลัก กิจกรรมหลัก ผลงานที่คาดหวัง 1. งานสอน 1.1 อาจารย์มีรายวิชาสอน 1.2 จัดให้มีเวลาพบหรือให้คำปรึกษาผู้เรียนโดยไม่ซ้อนทับเวลาในรายวิชาสอน และจะต้องปิดประกาศให้ทราบด้วย 1.3 จัดส่งข้อมูลแบบรายงานการปฏิบัติราชการ รายละเอียดของรายวิชา ( มคอ .3) และ รายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา ( มคอ .5) ไม่น้อยกว่า 2 รายวิชา ( สอนเดี่ยว ) หรือไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต ( สอนร่วม ) ต่อภาคการศึกษา หรือสองเท่าต่อปีการศึกษา ในระดับปริญญาตรี ไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ทุกรายวิชา
 24. 24. ตัวอย่างการเขียน ความรับผิดชอบหลัก กิจกรรมหลัก ผลงานที่คาดหวัง 2. งานวิจัย งานบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 2.1 มีผลงานออกแบบสร้างสรรค์ ( เดี่ยว ) หรือร่วมหรือ มีงานวิจัยเดี่ยวหรือวิจัยร่วม 2.2 มีบทความทางวิชาการใน / ต่างประเทศ ที่พิมพ์เผยแพร่ หรือมีตำราพิมพ์เผยแพร่ ไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง / ชิ้น ภายในระยะเวลา 1 ปี ไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง / โครงการ ภายในระยะเวลา 3 ปี ไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ไม่น้อยกว่า 1 เรื่องต่อปี ไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง / โครงการ ภายในระยะเวลา 3 ปี
 25. 25. ตัวอย่างการเขียน ความรับผิดชอบหลัก กิจกรรมหลัก ผลงานที่คาดหวัง 3. งานบริหาร 3.1 ดำรงตำแหน่งผู้บริหารหรือกรรมการระดับ คณะฯ / ภาควิชา โดยไม่นับรวมตำแหน่ง กรรมการศิลปะนิพนธ์ / วิทยานิพนธ์ 3.2 เข้าประชุมภาควิชา ( กรณีขาดประชุมให้ชี้แจงเหตุผลที่สมควร ) 3.3 เข้าประชุม / สัมมนาบุคลากร ซึ่งคณะฯ จัดขึ้น 3.4 มีส่วนร่วมในการจัดหรือให้บริการวิชาการในระดับคณะหรือภาควิชา ทั้งนี้ควรส่งหลักฐาน ( เช่น โครงการ คำสั่ง เป็นต้น ) ประกอบแบบรายงานการปฏิบัติราชการแก่คณะฯ ด้วย ไม่น้อยกว่า 1 ตำแหน่งต่อภาคการศึกษา ทุกครั้ง ทุกครั้ง
 26. 26. 3.2 ความเชี่ยวชาญ ให้ใส่สาขาที่อาจารย์มีความเชี่ยวชาญ เช่น 6 รายงานผลการดำเนินงาน ( เอกสารแนบ ) แสดงหลักฐาน รายงานผลการดำเนินงานในส่วนที่ 6 ช่องสุดท้าย ขวามือ <ul><li>จิตรกรรม </li></ul><ul><li>ประติมากรรม </li></ul><ul><li>ภาพพิมพ์ </li></ul><ul><li>ศิลปะไทย </li></ul><ul><li>ศิลปะสิ่งทอ </li></ul><ul><li>และอื่นๆ </li></ul>
 27. 27. ส่วนที่ 4 : ปัจจัย วัดผลสัมฤทธิ์ของงานด้านตัวชี้วัดผลงานหลัก (Key Performance Indicators : KPIs) ไม่ต้องกรอก ยกกิจกรรมหลัก จากส่วนที่ 3 มากรอก คาดหวังว่าขั้นต่ำสุดน่าจะทำได้เท่านี้ ในเวลาเท่านี้ หลักฐานการปฏิบัติงาน เช่น มคอ 3 , 5 / คำสั่งมอบ หมายงาน / หรือโครงการต่างๆ ตามข้อตกลง
 28. 28. ส่วนที่ 5 : การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานด้านความสามารถหรือสมรรถนะ ( Competency ) อาจารย์ ช่อง 2 ผ . ศ . ช่อง 3 ร . ศ . ช่อง 4 รองหัวหน้าภาคช่อง 2 หัวหน้าภาคช่อง 3 อาจารย์ ช่อง 2 ผ . ศ . ช่อง 3 ร . ศ . ช่อง 4 หลักฐานการแสดงสมรรถนะ อ้างอิงกับระดับความสามารถ ( ดูรายละเอียดในพจนานุกรมสมรรถนะ ) ในตารางสามารถ กรอก สั้นๆ แต่ส่วน รายละเอียดปลีกย่อย ให้แยกเป็นเอกสารแนบ ต่างหาก อีกชุด
 29. 29. ส่วนที่ 6 แบบรายงาน KPIs ตารางขยายได้ ส่วนรายละเอียดหลักฐานประกอบการดำเนินงานอื่นๆหากมีเพิ่มเติม ให้อาจารย์ ทำเอกสารแนบมาต่างหาก ยกมาจากบทที่ 4 ยกมาจากบทที่ 4 ยกมาจากบทที่ 4 ยกมาจากบทที่ 4 ทั้งหมดนี้อาจารย์กรอกเอง จากนั้นก็ลงลายมือชื่อ ตรงนี้
 30. 30. ส่วนที่ 7 : สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงาน ผลประเมิน
 31. 31. ส่วนที่ 8 : การวิเคราะห์ผลการประเมินของผู้ประเมิน กรรมการ ผู้รับประเมิน ส่วนที่ 9 : การเสนอเลื่อนเงินเดือน ส่วนที่ 10 : การแจ้งผลประเมิน
 32. 32. ส่วนที่ 11 : ความเห็นของผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไป
 33. 33. ส่วนที่ 12 : แผนพัฒนาของผู้ถูกประเมิน ( Individual Development Plan : IDP ) หมายความว่า ในอนาคตอันใกล้ อาจารย์มีแผน การพัฒนาสมรรถนะ ตนเองอย่างไร นั่นเอง
 34. 34. ที่ http://assessment.pd.su.ac.th 1. การเข้าสู่ระบบ <ul><ul><li>** การเข้าถึงสามารถทำได้จากเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น ** </li></ul></ul>
 35. 35. <ul><li>กำหนดวันเข้าบันทึกข้อมูล </li></ul><ul><li>ก่อนวันที่ 14 มีนาคม 2554 </li></ul><ul><li>เกินจากวันนี้ ระบบจะปิด </li></ul>
 36. 36. <ul><li>2. คลิกที่เมนู “ระบบการประเมินประสิทธิภาพฯ” หรือที่แบนเนอร์ของระบบด้านล่างของหน้าจอเว็บไซต์ </li></ul>
 37. 37. <ul><ul><li>2. เข้าสู่หน้าจอ login ของระบบ </li></ul></ul><ul><ul><li>3. ให้กรอกหมายเลขประจำตัวประชาชน </li></ul></ul><ul><ul><li>และเลือกข้อมูลวัน เดือน ปีเกิดลงในช่องที่กำหนดให้ </li></ul></ul><ul><ul><li>4. และคลิกปุ่ม “ตกลง” เพื่อเข้าสู่ระบบ </li></ul></ul>
 38. 38. <ul><li>ถ้ากรอกข้อมูลถูกต้อง จะมีหน้าจอหลัก </li></ul><ul><li>ตามภาพต่อไปนี้ </li></ul>
 39. 40. <ul><li>คลิกที่ปุ่ม “ไปหน้าถัดไป” </li></ul><ul><li>จะพบหน้าจอดังต่อไปนี้ </li></ul>
 40. 43. * ถ้าต้องการเพิ่มบรรทัดเพื่อกรอกข้อมูลตัวชี้วัดผลงานหลัก ให้คลิกที่ปุ่ม “เพิ่มบรรทัด” ระบบจะเพิ่มบรรทัดให้ท่าน การเพิ่มบรรทัด
 41. 44. <ul><li>* ถ้าต้องการลบข้อมูล ให้คลิกที่กรอบสี่เหลี่ยม (check box) ด้านหน้าบรรทัดที่ต้องการลบจนมีเครื่องหมายถูกเหมือนในภาพ แล้วคลิกปุ่ม “ลบบรรทัด” เพื่อลบข้อมูลบรรทัดที่ท่านไม่ต้องการ </li></ul>การลบข้อมูล
 42. 45. ** กรอกข้อมูลให้ครบทั้งรายละเอียดสมรรถนะและระดับความคาดหวัง หากกรอกข้อมูลไม่ครบ ระบบจะไม่ทำการบันทึกข้อมูลให้ท่าน
 43. 46. ช่องที่เป็นรายละเอียดของสมรรถนะที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ จะมีข้อมูลอยู่แล้ว ไม่ต้องกรอกข้อมูลรายละเอียด แต่ต้องเลือกระดับความคาดหวัง โดยการคลิกที่ ในสมรรถนะที่ท่านต้องการ เพื่อเลือกระดับความคาดหวัง (1-5)
 44. 47. สมรรถนะตามตำแหน่งงาน ระดับที่คาดหวัง อาจารย์ 2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 3 รองศาสตราจารย์ 4
 45. 48. สมรรถนะตามตำแหน่งงาน <ul><li> ระดับที่คาดหวัง อาจารย์ 2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 3 รองศาสตราจารย์ 4 </li></ul>
 46. 49. <ul><li>เมื่อกรอกข้อมูลครบแล้ว ให้คลิกปุ่ม </li></ul><ul><li>บันทึกข้อมูล KPIs และ Competency” </li></ul><ul><li>เพื่อบันทึกข้อมูล </li></ul>
 47. 50. <ul><li>ระบบจะแสดงข้อความเพื่อยืนยันว่า ข้อมูลของท่านถูกบันทึกเข้าสู่ระบบแล้ว </li></ul>
 48. 51. ระบบปิด 14 มี . ค .54
 49. 52. 15-20 มี . ค .54 DEAD LINE เอกสารประเมินทุกอย่าง
 50. 53. 21 มี . ค .54 เริ่มประเมิน
 51. 54. ตัวอย่างแบบฟอร์ม มคอ .3
 52. 55. ขั้นตอนการทำ มคอ .3
 53. 57. <ul><li>สร้างระบบจัดเก็บหลักฐานประกอบการประเมิน เช่น </li></ul><ul><li>จัดหาแฟ้มใส่เอกสารให้บุคลากรทุกคน ช่วยรวบรวมเอกสาร เช่นเอกสาร การออกไปบริการวิชาการของบุคลากร โดยอ้างอิงจากการประกันคุณภาพ เช่น ช่วยหาเอกสารคำสั่งแต่งตั้งต่างๆ ฯลฯ </li></ul>ประเมินรอบที่ 1 ต . ค .53- มี . ค .54 ประเมินรอบที่ 2 เม . ย .54 – ก . ย .54
 54. 58. อำนวยความสะดวกโดยจัดเจ้าหน้าที่ช่วยพิมพ์ สร้างแบบฟอร์มสำเร็จรูปให้บุคลากร กรอกข้อมูล ได้ง่ายสะดวก ตัวอย่างที่ใช้ ในการประเมินครั้งแรก
 55. 61. ตัวอย่างอาจารย์ กรอกข้อมูล
 56. 62. จากนั้น จัดพิมพ์ลงไฟล์ Excel ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 57. 63. <ul><li>5 . ปัญหา ทำอย่างไรจะทำให้บุคลากรเชื่อมั่นในระบบประเมิน </li></ul><ul><li>5.1 ด้านกรรมการ </li></ul><ul><li>เพื่อความโปร่งใสให้ที่ประชุมภาควิชาฯ เสนอชื่อกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร เพิ่มเข้ามาอีก 2 คน รวมเป็นชุดกรรมการ 3 คนประกอบด้วย </li></ul><ul><li>หัวหน้าภาควิชาฯ ประธานกรรมการ </li></ul><ul><li>รองหัวหน้าภาควิชา กรรมการ </li></ul><ul><li>บุคลากร 1 คน กรรมการ </li></ul><ul><li>บุคลากรอีก 1 คน กรรมการ ( ประเมินไขว้ ) </li></ul>
 58. 64. <ul><li>5.2 ใช้ระบบหลักฐานที่เห็นได้ชัด ประเมินตามหลักฐาน ตามระเบียบราชการ </li></ul><ul><li>5.3 แสดงเจตนารมณ์ช่วยเหลือ ให้คำแนะนำวิธีการกรอกข้อมูลต่อบุคลากร เช่น วิธีการถ่วงค่าน้ำหนัก KPI อย่างไรเพื่อให้ทุกคนได้ประโยชน์สูงสุด </li></ul><ul><li>5.4 ให้โอกาสบุคลากรตรวจสอบได้ และชี้แจงก่อนเซ็นชื่อรับรองต่อหน้ากรรมการ </li></ul>
 59. 65. ประเมินโดยคณะกรรมการ โดยประกอบด้วย - หัวหน้าภาควิชาฯ / ประธาน - รองหัวหน้าภาควิชา - กรรมการจากมติที่ประชุม อีก 2 ท่าน + สถานที่ ห้องประชุมเล็ก คณะมัณฑนศิลป์ หัวหน้าภาคฯตรวจสอบผลการการประเมิน คณะกรรมการเชิญบุคลากร รับทราบผลการประเมินเป็นรายบุคคล ก่อนลงนามรับรองผล สถานที่ ห้องประชุมเล็ก คณะมัณฑนศิลป์ หัวหน้าภาคฯ ลงนาม จากนั้น จัดส่งผลการประเมินต่อคณบดี
 60. 66. สรุปบทเรียนจากการประเมินครั้งแรก <ul><li>1. ภาควิชาฯจัดทำเกณฑ์ประเมินกันเอง ( ขณะนั้น ) ยังไม่มีเกณฑ์กลางของคณะฯ </li></ul><ul><li>2 บุคลากรยังไม่คุ้นกับระบบใหม่มีจึงปัญหาบ้างเรื่องการกรอกภาระงาน </li></ul><ul><li>3. บุคลากรส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจวิธีการคำนวณ เปอร์เซ็นต์การขึ้นเงินเดือน จึงเกิดความไม่สบายใจในเรื่องนี้ </li></ul><ul><li>4. แบบฟอร์มที่ใช้ในการกรอกข้อมูลยังดูยุ่งยาก เจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการใช้เวลา แรงงานมากในการกรอกข้อมูลลง Program Excel </li></ul>
 61. 67. การแก้ปัญหา : ประเมินรอบที่ 2 มีการปรับปรุงแบบฟอร์ม
 62. 70. สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา 2 ภาคการศึกษา <ul><li>1. บุคลากรในภาควิชาฯมีความพร้อม และมีความเข้าใจกระบวนการมากขึ้น </li></ul><ul><li>2. อุปสรรคเกี่ยวกับเกณฑ์กลางของคณะได้รับการแก้ไขให้มีความชัดเจนเพิ่มขึ้นในระดับหนึ่ง </li></ul><ul><li>3. แบบฟอร์มสำเร็จรูปใช้ได้ผลดีขึ้น </li></ul><ul><li>4. บุคคลากรทุกคนในภาควิชาฯ มีผลการประเมินสูงขึ้น จากครั้งแรกและอยู่ในระดับดีมากทุกคน </li></ul>
 63. 71. ข้อเสนอแนะ <ul><li>มหาวิทยาลัยศิลปากร และคณะมัณฑนศิลป์ควรให้ความสำคัญในการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ปัญหาใดๆก็ตามที่เกิดขึ้นระหว่างการใช้ระบบการประเมินผลใหม่นี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อหาทางแก้ไขปัญหา และแสวงหาแนวทางพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น </li></ul><ul><li>ระบบประเมินใหม่นี้ควรมีดุลยภาพทั้งด้านปริมาณงานและคุณภาพของเนื้องาน ดังนั้นองค์กร หน่วยงาน ควรมีกลไกที่จะดำเนินการในเรื่องนี้ </li></ul><ul><li>สร้างประเพณีปฏิบัติร่วมกันในองค์กร </li></ul><ul><li>ทั้งหมดนี้ควรให้ความสำคัญกับการสื่อสาร การให้ข้อมูลที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ </li></ul>

×