Teknologi Pendidikan - Reka Bentuk Pengajaran 1

29,428 views
29,268 views

Published on

Published in: Technology, Business
17 Comments
5 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
29,428
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
2,096
Comments
17
Likes
5
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Teknologi Pendidikan - Reka Bentuk Pengajaran 1

 1. 1. REKA BENTUK PENGAJARAN DISAMPAIKAN OLEH TENGKU ADNAN BIN TENGKU MAHMUD JABATAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN INSTITUT PERGURUAN KUALA TERENGGANU EDU 3105
 2. 2. Reka Bentuk Pengajaran <ul><li>Reka bentuk pengajaran ialah suatu proses sistematik untuk mereka bentuk, membangun, melaksana dan menilai pengajaran. </li></ul>
 3. 3. Enam perkara asas yang merangkumi seluruh proses pengajaran <ul><li>Menentukan keperluan pelajar </li></ul><ul><li>Menentukan matlamat dan objektif </li></ul><ul><li>Membina prosedur penilaian </li></ul><ul><li>Mereka bentuk dan memilih strategi penyampaian </li></ul><ul><li>Mencuba sistem pengajaran </li></ul><ul><li>Menilai keseluruhan sistem </li></ul>
 4. 4. Kegunaan Reka Bentuk Pengajaran <ul><li>Untuk menghasilkan pengajaran yang berkesan. </li></ul><ul><li>Pengajaran yang berkesan membolehkan pelajar memperoleh kemahiran, pengetahuan dan sikap yang diharapkan. </li></ul>
 5. 5. Model ASSURE <ul><li>Model ASSURE bertujuan menyediakan panduan merancang dan mengendalikan pengajaran yang memerlukan penggunaan media. </li></ul>
 6. 6. Model ASSURE mengandungi 6 langkah (Heinich (1982) <ul><li>A – Analyse learner (Analisis pelajar) </li></ul><ul><li>S – State objective (Nyatakan objektif) </li></ul><ul><li>S – Select method, media, and materials (Pilih kaedah, media dan bahan) </li></ul><ul><li>U – Utilise media and materials (Gunakan media dan bahan) </li></ul><ul><li>R – Require learner participation (Dorong penglibatan pelajar) </li></ul><ul><li>E – Evaluate and revise (Nilai dan semak) </li></ul>
 7. 7. Analisis Pelajar <ul><li>Tiga perkara penting untuk menganalisis ciri-ciri pelajar: </li></ul><ul><ul><li>(a) Ciri-ciri umum </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Merupakan deskripsi umum tentang umur, tahap, latar belakang sosial ekonomi dan sebagainya. </li></ul></ul></ul></ul>
 8. 8. <ul><li>(b) Kompetensi khusus </li></ul><ul><li> - Berkait dengan pengetahuan dan kemahiran sedia ada pelajar tentang tajuk dan kandungan pelajaran. </li></ul><ul><li>(c) Stail pembelajaran </li></ul><ul><li> - Merujuk kepada kluster trait psikologi yang dapat menerangkan bagaimana seseorang itu menanggapi, berinteraksi dan bertindak balas dengan persekitaran. </li></ul>
 9. 9. Nyatakan Objektif <ul><li>Ia merupakan tahap yang minimum tentang apakah yang sepatutnya dipelajari oleh pelajar daripada pengajaran yang dijalankan. </li></ul><ul><li>Ia juga harus difokuskan kepada apakah pengentahuan, kemahiran dan sikap yang baru untuk dipaelajari. </li></ul>
 10. 10. Pilih kaedah, Media dan Bahan <ul><li>Terdapat 3 langkah dalam pemilihan. </li></ul><ul><li>a) Menentukan kaedah yang sesuai dengan tugasan pembelajaran. Seperti Set Induksi dimulakan dengan kaedah simulasi, diikuti dengan kaedah demonstrasi latihan dan latih tubi untuk mempelajari kemahiran yang baru. </li></ul>
 11. 11. <ul><li>b) Memilih media yang sesuai untuk melaksanakan kaedah yang dipilih. </li></ul><ul><li> Pemilihan media berasaskan kriteria yang tertentu: </li></ul><ul><li>1. Sepadan dengan kurikulum </li></ul><ul><li>2. Maklumat tepat dan terkini </li></ul><ul><li>3. Bahasa yang jelas dan tepat </li></ul><ul><li>4. Menarik minat dan mencetuskan motivasi pelajar </li></ul><ul><li>5. Menggalakkan penglibatan pelajar </li></ul>
 12. 12. <ul><li>6. Mempunyai teknikal kualiti yang baik. </li></ul><ul><li>7. Terdapat bukti keberkesanannya </li></ul><ul><li>8. Bebas daripada bias. </li></ul><ul><li>9. Mempunyai buku panduan yang lengkap. </li></ul>
 13. 13. <ul><li>(c) Mereka bentuk media </li></ul><ul><li> Tujuh perkara yang perlu diambil kira untuk mengubahsuai media yang tersedia atau menyediakannya sendiri. </li></ul>
 14. 14. <ul><li>Objektif </li></ul><ul><li>Pelajar </li></ul><ul><li>Kos </li></ul><ul><li>Kepakaran teknikal </li></ul><ul><li>Peralatan </li></ul><ul><li>Fasiliti </li></ul><ul><li>Masa </li></ul>
 15. 15. Gunakan Media dan Bahan <ul><li>Terdapat lima langkah bagi penggunaan media yang baik: </li></ul><ul><li>(i) Pribiu bahan </li></ul><ul><li>(ii) Sediakan bahan </li></ul><ul><li>(iii) Sediakan persekitaran </li></ul><ul><li>(iv) Sediakan pelajar </li></ul><ul><li>(v) Sediakan pengalaman pembelajaran </li></ul>
 16. 16. Melibatkan Pelajar <ul><li>Untuk mempastikan bahawa proses pembelajaran berlaku pelajar perlu dilibatkan dalam aktiviti pembelajaran seperti: </li></ul><ul><ul><li>Membuat latihan </li></ul></ul><ul><ul><li>Perbincangan </li></ul></ul><ul><ul><li>Latih tubi </li></ul></ul><ul><ul><li>Kuiz </li></ul></ul><ul><ul><li>Projek dan sebagainya </li></ul></ul>
 17. 17. Nilai dan Semak <ul><li>Penilaian ialah proses membuat pertimbangan nilai tentang sesuatu perkara. Ia berlaku sepanjang proses pengajaran, iaitu sebelum, semasa dan selepas pengajaran. </li></ul><ul><li>Penilaian melibatkan aspek: </li></ul><ul><li>- Menilai pencapaian pelajar </li></ul><ul><li>- Pembelajaran yang dihasilkan </li></ul>
 18. 18. <ul><li>- Menilai media dan kaedah </li></ul><ul><li>- Kualiti Media </li></ul><ul><li>- Penggunaan guru </li></ul><ul><li>- Penggunaan murid </li></ul>
 19. 19. Menilai kaedah dan media <ul><li>Kualiti media seringkali dilihat dari sudut sumbangannya terhadap pembelajaran. Terdapat ciri-ciri yang telah ditetapkan dalam aspek ini seperti: </li></ul><ul><li>- Adakah media berkesan? </li></ul><ul><li>- Bolehkah ia dipertingkatkan? </li></ul><ul><li>- Adakah ia berguna? </li></ul><ul><li>- Adakah media membantu pelajar mencapai objektif? </li></ul>
 20. 20. <ul><li>- Adakah ia mencetuskan minat pelajar? </li></ul><ul><li>- Adakah ia menyediakan penglibatan pelajar yang bererti? </li></ul>
 21. 21. Menilai kaedah dan media <ul><li>Terdapat beberapa senarai lain yang juga elok dijadikan garis panduan ketika menilai media iaitu: </li></ul><ul><li>- amat kreatif dan berkaitan dengan isu yang menarik minat pelajar. </li></ul><ul><li>- menyokong pemikiran tinggi (Soktratik) </li></ul><ul><li>- Memperkembangkan kemahiran berfikir. </li></ul>
 22. 22. <ul><li>- menyampaikan kandungan secara mendalam. </li></ul><ul><li>- meransang naluri ingin tahu pelajar </li></ul><ul><li>- pelajar dapat melibatkan diri secara aktif. </li></ul><ul><li>- membolehkan penerokaan isu secara mendalam. </li></ul><ul><li>- menghubungkaitkan bidang pelajaran </li></ul><ul><li>- meningkatkan nilai murni </li></ul>
 23. 23. <ul><li>Selain daripada menggunakan soal selidik dan senarai semak, penilaian terhadap media dan kaedah juga boleh dilakukan melalui: </li></ul><ul><li>- perbincangan dengan kelas </li></ul><ul><li>- temubual dengan setiap individu </li></ul><ul><li>- pemerhatian. </li></ul>
 24. 24. TERIMA KASIH

×