Cursul Photography

2,880 views

Published on

Curs ScripTehInfo pentru doritorii de a învăţa principiile fotografierii eficiente si a prelucrării elementare a pozelor în programul Google Picasa.

Published in: Art & Photos
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,880
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
452
Actions
Shares
0
Downloads
200
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Cursul Photography

 1. 1. Fii un bun Fotograf Toate drepturile rezervate Vasile Filat©2005
 2. 2. <ul><li>Comunicarea bună stimulează ca şi cafeaua neagră... destinatarul nu va putea dormi după comunicarea mesajului. </li></ul><ul><li>Anne Morrow Lindbergh </li></ul>
 3. 3. Principii fundamentale de design
 4. 4. <ul><li>Contrastul </li></ul><ul><li>Evită pe o poză elementele care sunt foarte similare </li></ul><ul><ul><li>Culoare </li></ul></ul><ul><ul><li>Mărime </li></ul></ul><ul><ul><li>Formă </li></ul></ul><ul><ul><li>Etc. </li></ul></ul><ul><li>Dacă elementele nu sunt asemănătoare, fă-le foarte diferite. </li></ul><ul><li>Contrastul de multe ori este cel mai atractiv element din poză. </li></ul><ul><li>Ceia ce va atrage în primul rând privirile oamenilor la poza ta. </li></ul>
 5. 5. Fiindcă plata păcatului este moartea : dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viaţa vecinică în Isus Hristos, Domnul nostru. (Romani 6:23)‏
 6. 6. 2. Repetarea <ul><li>Repetă elementele vizuale pe aceiaşi poză. </li></ul><ul><ul><li>Culoarea </li></ul></ul><ul><ul><li>Forme </li></ul></ul><ul><ul><li>Relaţii spaţiale </li></ul></ul><ul><ul><li>Etc. </li></ul></ul><ul><li>Dezvoltă organizarea în poză şi întăreşte unitatea. </li></ul>
 7. 7. După ce a vorbit în vechime părinţilor noştri prin prooroci, în multe rânduri şi în multe chipuri , Dumnezeu, la sfârşitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul, pe care L-a pus moştenitor al tuturor lucrurilor, şi prin care a făcut şi veacurile. (Evrei 1:1-2)‏
 8. 8. 3. Alinierea <ul><li>Nimic nu trebuie să fie plasat pe poză la întâmplare. </li></ul><ul><li>Fiecare element trebuie să aibă o conecţiune vizuală cu celelalte elemente din poză </li></ul><ul><li>Această dă pozei un aspect </li></ul><ul><ul><li>Curat </li></ul></ul><ul><ul><li>Sofisticat </li></ul></ul><ul><ul><li>Proaspăt </li></ul></ul>
 9. 9. Cum îşi va ţinea tânărul curată cărarea? Îndreptându-se după Cuvântul Tău. (Psalmul 119:9)‏
 10. 10. 4. Proximitate (apropiere)‏ <ul><li>Elementele înrudite trebuie să fie plasate împreună, în grupe. </li></ul><ul><li>Când mai multe elemente sunt apropiate unul de altul, ele devin o singură unitate vizuală şi nu doar elemente vizuale separate. </li></ul><ul><li>Poza trebuie să fie o unitate vizuală. </li></ul><ul><li>Respectând proximitatea poza: </li></ul><ul><ul><li>Va fi organizată </li></ul></ul><ul><ul><li>Nu va fi dezordine în elementele vizuale. </li></ul></ul><ul><ul><li>Cel ce priveşte va avea o structură clară. </li></ul></ul>
 11. 11. El a făcut ca toţi oamenii, ieşiţi dintr'unul singur, să locuiască pe toată faţa pămîntului; le-a aşezat anumite vremi şi a pus anumite hotare locuinţei lor, ca ei să caute pe Dumnezeu, şi să se silească să-L găsească bîjbăind, măcar că nu este departe de fiecare din noi. (Faptele Apostolilor 17:26-27)‏
 12. 12. Principii de Compozitie
 13. 13. Despre compozitie <ul><li>Compoziţia - aranjarea atentă a tuturor obiectelor din fotografie. </li></ul><ul><li>Să provoace privitorul să-şi imagineze ce se întâmplă, sa-l atragă. </li></ul><ul><li>Face poza să comunice o istorie. </li></ul><ul><li>Face o imagine să valoreze cât o mie de cuvinte. </li></ul><ul><li>Încadrează imaginea cu ochiul minţii înainte de a o face în realitate. </li></ul><ul><li>Nu te grăbi, priveşte cu atenţie şi savurează momentul. </li></ul><ul><li>Toate elementele artistice trebuie să conducă ochiul spre subiect. </li></ul><ul><li>Menţine ochiul privitorului cât mai mult la poza ta. </li></ul><ul><li>Menţine ochiul privitorului în mişcare. </li></ul>
 14. 14. Nu plasa subiectul pe linia moartă
 15. 15. De aceea, după cum printr'un singur om a intrat păcatul în lume, şi prin păcat a intrat moartea, şi astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor, din pricină că toţi au păcătuit... (Romani 5:12)‏
 16. 16. Plasează subiectul în punctele de interes
 17. 17. ...Astfel dar, după cum printr'o singură greşală, a venit o osîndă, care a lovit pe toţi oamenii, tot aşa, printr'o singură hotărîre de iertare a venit pentru toţi oamenii o hotărîre de neprihănire care dă viaţa . (Romani 5:18)‏
 18. 18. Nu lăsa goale liniile din centru. Căci Cuvîntul lui Dumnezeu este viu şi lucrător, mai tăietor decît orice sabie cu două tăişuri: pătrunde pînă acolo că desparte sufletul şi duhul, încheieturile şi măduva, judecă simţirile şi gîndurile inimii. Nicio făptură nu este ascunsă de El, ci totul este gol şi descoperit înaintea ochilor Aceluia, cu care avem a face. (Evrei 4:12-13)‏
 19. 19. Păstrează Echilibrul <ul><li>Fotografia trebuie să aibă subiect şi un obiect de echilibru. </li></ul><ul><li>Obiectul de echilibrul şi subiectul nu trebuie neapărat să fie la fel de mari. </li></ul><ul><li>Ochiul trebuie să fie reţinut pentru două mişcări: </li></ul><ul><ul><li>De la Subiect la Obiectul de Echilibru. </li></ul></ul><ul><ul><li>De la Obiectul de Echilibru înapoi la Subiect </li></ul></ul>
 20. 20. Căci harul lui Dumnezeu, care aduce mîntuire pentru toţi oamenii, a fost arătat, şi ne învaţă s'o rupem cu păgînătatea şi cu poftele lumeşti, şi să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate şi evlavie, aşteptînd fericita noastră nădejde şi arătarea slavei marelui nostru Dumnezeu şi Mîntuitor Isus Hristos. Titus 2:11-13
 21. 21. Plasează corect linia orizontului (nu la centrul imaginii)‏
 22. 22. Împărăteasa de la miazăzi se va scula, în ziua judecăţii, alături de bărbaţii acestui neam, şi-i va osîndi; pentrucă ea a venit de la capătul pămîntului ca să audă înţelepciunea lui Solomon; şi iată că aici este Unul mai mare decît Solomon. ( Luca 11:31)
 23. 23. Nu admite elemente inutile în poză Ca să nu devină imaginea diluată
 24. 24. Nu vă înşelaţi: “Tovărăşiile rele strică obiceiurile bune”. (1 Corinteni 15:33)‏
 25. 25. Foloseste culorile ca instrument de compozitie <ul><li>Profită de culoarea obiectelor care le pui in poză. </li></ul><ul><li>Aranjează culorile să creeze contrast şi echilibru. </li></ul>
 26. 26. Te laud că sînt o făptură aşa de minunată. Minunate sînt lucrările Tale, şi ce bine vede sufletul meu lucrul acesta! (Psalmul 139:14)‏
 27. 27. Spatiul pozitiv si spatiul negativ sunt tot atât de importante
 28. 28. <ul><li>Spaţiul ocupat de obiect în cadru se numeşte spaţiu pozitiv . </li></ul><ul><li>Spaţiul neutilizat, cum este fundalul, se numeşte spaţiu negativ. </li></ul><ul><li>Spaţiul pozitiv şi spaţiul negativ se susţin reciproc. </li></ul>
 29. 29. De altă parte, ştim că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celorce iubesc pe Dumnezeu, şi anume, spre binele celorce sînt chemaţi după planul Său. (Romani 8:28)‏
 30. 30. Fixează actiunea în imagine
 31. 31. Căci în El avem viaţa, mişcarea şi fiinţa, după cum au zis şi unii din poeţii voştri: ,Sîntem din neamul lui...` Astfel dar, fiindcă sîntem de neam din Dumnezeu, nu trebuie să credem că Dumnezeirea este asemenea aurului sau argintului sau pietrei cioplite cu meşteşugirea şi iscusinţa omului. Dumnezeu nu ţine seama de vremurile de neştiinţă, şi porunceşte acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască; pentrucă a rînduit o zi, în care va judeca lumea după dreptate, prin Omul, pe care L-a rînduit pentru aceasta şi despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită prin faptul că L-a înviat din morţi...`` (Faptele Apostolilor 17:28-31)‏
 32. 32. Evitati să fotografiati un obiect asupra căruia priviti direct Ca să nu faceţi poze plictisitoare...
 33. 33. Apoi Isus a zis: ,,Eu am venit în lumea aceasta pentru judecată: ca ceice nu văd, să vadă, şi ceice văd, să ajungă orbi.`` (Ioan 9:39)‏
 34. 34. Dă perspectivă imaginii
 35. 35. Căci Eu ştiu gîndurile, pe cari le am cu privire la voi, zice Domnul, gînduri de pace şi nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor şi o nădejde. (Ieremia 29:11)‏
 36. 36. <ul><li>Foloseşte două linii care se întâlnesc (intersectează) în imagine şi dau profunzime imaginii. </li></ul><ul><li>Punctul de intersecţie se numeşte punct de perspectivă. </li></ul><ul><li>Creierul omenesc ştie că dacă două linii aparent paralele se întâlnesc, punctul de perspectivă se află la distanţă. </li></ul><ul><li>Ca să dai perspectivă răsuceşte obiectul sau fotografiază-l puţin lateral. </li></ul>
 37. 37. Pe cînd era Apolo în Corint, Pavel, dupăce a trecut prin ţinuturile de sus ale Asiei, a ajuns la Efes. Aici a întîlnit pe cîţiva ucenici, 2 şi le-a zis: ,,Aţi primit voi Duhul Sfînt cînd aţi crezut?`` Ei i-au răspuns: ,,Nici n'am auzit măcar că a fost dat un Duh Sfînt.`` (Faptele Apostolilor 19:1-2)‏
 38. 38. Creează efectul de distantă Dacă ai un obiect în planul apropiat şi altul în planul îndepărtat, sau în fundal, poţi crea efectul de distanţă.
 39. 39. Mîntuirea este departe de cei răi, căci ei nu caută orînduirile Tale. (Psalmul 119:155)‏
 40. 40. Dar acum, în Hristos Isus, voi, cari odinioară eraţi depărtaţi, aţi fost apropiaţi prin sîngele lui Hristos. Căci El este pacea noastră, care din doi a făcut unul, şi a surpat zidul dela mijloc care-i despărţea, şi, în trupul Lui, a înlăturat vrăjmăşia dintre ei, Legea poruncilor, în orînduirile ei, ca să facă pe cei doi să fie în El însuş un singur om nou, făcînd astfel pace; şi a împăcat pe cei doi cu Dumnezeu într'un singur trup, prin cruce, prin care a nimicit vrăjmăşia. El a venit astfel să aducă vestea bună a păcii vouă celor ce eraţi departe, şi pace celor ce erau aproape. Căci prin El şi unii şi alţii avem intrare la Tatăl, într'un Duh. (Efeseni 2:13-18)‏
 41. 41. Nu misca aparatul de fotografiat în momentul când prinzi imaginea Foloseşte ambele mâni, sprijinind relaxat coatele de corp. Dacă poţi foloseşte un perete ca să te sprijini. Este important să fii relaxat ca să nu-ţi tremure mâinile.
 42. 42. Dumnezeu nu ţine seama de vremurile de neştiinţă, şi porunceşte acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască; pentrucă a rînduit o zi, în care va judeca lumea după dreptate, prin Omul, pe care L-a rînduit pentru aceasta şi despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită prin faptul că L-a înviat din morţi...” (Faptele Apostolilor 17:30-31)‏
 43. 43. Soarele să fie în spatele tău Aceasta face echilibrul între lumini şi umbre. Dacă nu este posibil, atunci foloseşte neapărat bliţul.
 44. 44. Fiindcă atît de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentruca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţa vecinică. Dumnezeu, în adevăr, n'a trimes pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mîntuită prin El. Oricine crede în El, nu este judecat; dar cine nu crede, a şi fost judecat, pentrucă n'a crezut în Numele singurului Fiu al lui Dumnezeu. Şi judecata aceasta stă în faptul că, odată venită Lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunerecul decît lumina, pentrucă faptele lor erau rele. Căci oricine face răul, urăşte lumina , şi nu vine la lumină , ca să nu i se vădească faptele. Dar cine lucrează după adevăr, vine la lumină , pentruca să i se arate faptele, fiindcă sînt făcute în Dumnezeu.” (Ioan 3:16-21)
 45. 45. Isus le-a zis: ,, Lumina mai este puţină vreme în mijlocul vostru. Umblaţi ca unii cari aveţi lumina , ca să nu vă cuprindă întunerecul: cine umblă în întunerec, nu ştie unde merge. Cîtă vreme aveţi lumina printre voi, credeţi în lumină , ca să fiţi fii ai luminii.`` Isus le-a spus aceste lucruri: apoi a plecat şi S'a ascuns de ei. (Ioan 12:35-36)‏
 46. 46. Foloseste format diferit Orizontal şi Vertical (când vrei să scoţi în evidenţă înălţimea)‏
 47. 47. Nebunul zice în inima lui: ,,Nu este Dumnezeu!`` S'au stricat oamenii, fac fapte urîte; nu este niciunul care să facă binele. Domnul Se uită dela înălţimea cerurilor peste fiii oamenilor, să vadă de este vreunul care să aibă pricepere, şi care să caute pe Dumnezeu. Dar toţi s'au rătăcit, toţi s'au dovedit nişte netrebnici; nu este nici unul care să facă binele, niciunul măcar. (Psalmul 14:1-3)‏
 48. 48. Cât mai aproape de subiect! Aceasta adaugă forţă de impact la imagine şi ajută a scoate părţile inutile din imagine.
 49. 49. Apropiaţi-vă de Dumnezeu, şi El Se va apropia de voi. Curăţiţi-vă mînile, păcătoşilor; curăţiţi-vă inima, oameni cu inima împărţită! Simţiţi-vă ticăloşia; tînguiţi-vă şi plîngeţi! Rîsul vostru să se prefacă în tînguire, şi bucuria voastră în întristare: Smeriţi-vă înaintea Domnului, şi El vă va înălţa. (Iacov 4:8-10)‏
 50. 50. Ultimele Sfaturi
 51. 51. Cu privire la fotografii: <ul><li>Învaţă din orice poză care îţi atrage privirea. </li></ul><ul><li>Observă la alţii cum fac pozele bune. </li></ul><ul><li>Păstrează un spirit care este gata totdeauna să înveţe. </li></ul><ul><li>Nu te considera nici odată că ai atins perfecţiunea. </li></ul><ul><li>Citeşte cărţi la acest subiect. </li></ul>
 52. 52. Cu privire la viata ta: <ul><li>Evaluează-ţi corect viaţa în lumina adevărului care l-am învăţat azi din Scripturi. </li></ul><ul><li>Întoarce-te la Dumnezeu din toată inima ta. </li></ul><ul><li>Vino să înveţi Scripturile ca să poţi trăi viaţa frumos, după Cuvântul lui Dumnezeu. </li></ul>
 53. 53. Te invităm la următoarele activităti: <ul><li>Sesiunea Institutului de Studiere Inductivă a Bibliei “Misiunea” – 5-17 Septembrie 2005 </li></ul><ul><li>Cursul Power Point 2003 </li></ul>

×