• Like
proposal
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
Uploaded on

 

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
864
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
15
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. การลวงตาโดยมิติและแสงเงา กรณีศึกษา : โครงการ xxx
 • 2. ความเป็นมาของโครงการ ภาพยนตร์ได้กลายเป็นสิ่งที่เข้ามาผูกพันอยู่ในส่วนหนึ่งของชีวิต จากการสังเกตผู้คนชีวิตประจำวันโดยเฉพาะคนกรุงเทพ ไม่นับเวลาทำงาน เมื่อเวลาที่ออกจากบ้านแล้ว หลักๆ จะมี 2 ประเด็น คือ จับจ่ายซื้อของและซื้อความบันเทิง กลายเป็นวัฒนธรรมหนึ่งของการใช้ชีวิต
 • 3. การเจริญเติบโตของธุรกิจภาพยนตร์ โดยเฉพาะภาพยนตร์ต่างประเทศที่มีศักยภาพมากในทุกๆ ด้าน เข้ามาตีตลาดหนังไทย เนื่องจากคุณภาพที่แตกต่างกันทั้งการนำเสนอ หรือเทคนิคพิเศษต่างๆ ภาพยนตร์ไทยที่อยู่ได้ต้องมีคุณภาพที่ดีพอเท่านั้น
 • 4. และมีภาพยนตร์ไทยหลายๆ เรื่องที่ได้ไปปรากฏตัวอยู่ตามเทศกาลภาพยนตร์ต่างๆ ที่เป็นเวทีระดับโลก และได้รับรางวัลต่างๆ นั่นหมายถึงว่า ภาพยนตร์ไทยมีคุณภาพและศักยภาพมากพอที่จะทำให้มีการยอมรับที่เป็นสากลหรือในแวดวงคนภาพยนตร์ระดับเวทีโลก เรื่องแรกที่ Hollywood ซื้อบท เรื่องแรกที่คานส์คัดเลือกไปฉาย Special Jury Prize from Cannes
 • 5. หากมีโครงการสถาบันภาพยนตร์ที่ช่วยเป็นแหล่งสนับสนุนผู้ที่มีอาชีพหรือมีความสนใจในสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวกับภาพยนตร์ขึ้น จะเป็นการพัฒนาคุณภาพของบุคลากรและภาพยนตร์ไทยให้พัฒนาขึ้นได้ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางในการประสานงานและเผยแพร่งานภาพยนตร์และบุคลากรที่มีคุณภาพได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงาน เป็นสถานที่ที่จัดกิจกรรมต่างๆ ทางด้านภาพยนตร์ทั้งของไทยและต่างประเทศด้วย
 • 6. ภาพยนตร์จากตลาดต่างประเทศมีผลต่อธุรกิจภาพยนตร์ในไทยมาก โดยเฉพาะภาพยนตร์จาก Hollywood ซึ่งกลายเป็นกระแสความนิยมหนังตลาด ภาพยนตร์นอกกระแสหลายๆ เรื่องก็เป็นภาพยนตร์ที่มีคุณภาพ หากมีหน่วยงานที่ส่งเสริมภาพยนตร์นอกกระแสตลาดที่มีคุณค่าในแง่ศิลปะ น่าจะทำให้เกิดทางเลือกและโอกาสของทั้งคนดูและคนสร้าง รวมทั้งอาชีพที่เกี่ยวข้องกับวงการภาพยนตร์ทั้งหลายด้วย เหตุผลในการเลือกโครงการ
 • 7. ขอบเขตของโครงการ เป็นโครงการที่มีการอบรม ฝึกสอนและสัมมนาทางด้านภาพยนตร์ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับศิลปะการภาพยนตร์อย่างมีระบบและมาตรฐาน มีการ work shop และเป็นศูนย์กลางในการรวมรวมข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับภาพยนตร์ มีการฉายภาพยนตร์ที่มีคุณค่าในเชิงศิลปะ หรือภาพยนตร์ที่ไม่ได้เน้นตลาด ให้ประชาชนผู้ที่สนใจและกลุ่มคนรักในศิลปะแห่งภาพยนตร์ ได้มีการขยายวงกว้างขึ้น
 • 8. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เป็นที่ฝึกอบรมให้ความรู้ทางด้านภาพยนตร์ ดึงศักยภาพของบุคลากรในสาขาที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถประกอบวิชาชีพได้อย่างมีมาตรฐาน
 • 9. 2. เป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับภาพยนตร์ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แก่นิสิต นักศึกษาและประชาชนที่สนใจทั่วไป 3. เป็นสถานที่จัดฉายภาพยนตร์ที่ไม่เน้นการตลาด ภาพยนตร์เชิงศิลปะ ผลงานจากการทำ workshop ภาพยนตร์สั้น 4. เป็นสถานที่รองรับเทศกาลภาพยนตร์ทั้งของไทยและต่างประเทศ
 • 10. 5. เป็นศูนย์บริการข้อมูล เทคโนโลยีแก่บุคลากรในวงการภาพยนตร์ นิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจ 6. เป็นสถานที่ซึ่งให้ผู้รักและสนใจในงานศิลปะด้านภาพยนตร์ มารวมตัวพบปะทำกิจกรรมร่วมกัน หรือเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 7. เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ให้ทั้งความรู้และความบันเทิงของผู้ที่สนใจภาพยนตร์และสิ่งที่เกี่ยวกับภาพยนตร์
 • 11. ขอบเขตของการศึกษา
  • ศึกษาการออกแบบอาคารสาธารณะที่รองรับคนจำนวนมาก อาคารช่วงกว้าง
  • ศึกษางานระบบของอาคาร เทคโนโลยีอาคาร ระบบเทคนิคที่ใช้ในโรงภาพยนตร์
  • ศึกษาการออกแบบอาคารเฉพาะทาง ห้องสมุดเฉพาะทาง
  • ศึกษารูปแบบทางสถาปัตยกรรม การออกแบบแนวความคิดที่เหมาะสมกับอาคาร
  • ศึกษาการเลือกตำแหน่งที่ตั้งโครงการ
 • 12. ขั้นตอนการศึกษา ศึกษาประวัติ ความเป็นมาของภาพยนตร์ ศึกษาวิวัฒนาการของภาพยนตร์ จากอุปกรณ์กลไกมาสู่งานศิลปะหลากหลายแขนง ศึกษาสิ่งที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์ การเกิดสิ่งก่อสร้างที่รองรับกิจกรรม การเกิดวัฒนธรรมใหม่ของมนุษย์ งานศิลป์กลายเป็นอุตสาหกรรมทำเงิน ศึกษาพฤติกรรมของคนที่เกี่ยวข้อง คนสร้าง คนดู
 • 13. กลุ่มผู้ใช้โครงการ ผู้เข้าใช้โครงการ ผู้บริหาร , บุคลากร , พนักงาน ฯลฯ ผู้เข้าร่วมอบรม , workshop และทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างรักภาพยนตร์ นิสิต , นักศึกษา , กลุ่มคนรักภาพยนตร์
 • 14. How to project? How to see? Anaglyph Polarized 3D
 • 15. ตาของมนุษย์จะอยู่ห่างกัน 5 cm. ดังนั้นภาพที่ตาข้างซ้ายและตาข้างขวาเห็นนั้น จะเป็นภาพสองภาพที่แตกต่างกัน หลักการถ่ายภาพหรือสร้างหนังสามมิตินั้นเป็นการนำหลักการนี้มาใช้ ไม่ว่าจะเป็นกล้องไฮเทคขนาดไหนก็ตาม
 • 16. 3D คือ การฉายภาพจากซ้ายและขวา แสดงภาพแบบภาพเหลื่อม
 • 17. Light > filter, lens > object object > filter, lens > light
 • 18. ที่ตั้งโครงการ บริเวณโรงภาพยนตร์สยามเดิม
 • 19. บริเวณถนนรัชดาภิเษก