Open Access og AURA

527 views
461 views

Published on

Kort innføring om Open Acces og åpne arkiv. Det åpne arkivet ved UiA AURA

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
527
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Open Access og AURA

 1. 1. Open Access og AURA - Nye publiserings- og distribusjonskanaler for vitenskapelig informasjon <ul><ul><li>Administrativt FOU Forum sept. 2010 </li></ul></ul><ul><ul><li>Arthur N. Olsen </li></ul></ul><ul><ul><li>Universitetsbibliotekar, Universitetsbiblioteket i Agder </li></ul></ul>
 2. 2. V itenskapelig publisering fra The Philosophical Transactions of the Royal Society of London til WWW <ul><li>De første vitenskapelige tidsskriftene oppstod i England og Frankrike (1663) ‏ </li></ul><ul><li>Utgitt av vitenskapelige selskaper uten tanke på profitt, vitenskapelig dugnadsarbeid </li></ul><ul><li>Spesialisering og stor vekst i antall publiseringskanaler: </li></ul><ul><ul><li>1700 10 </li></ul></ul><ul><ul><li>1800 100 </li></ul></ul><ul><ul><li>1900 8000 </li></ul></ul><ul><ul><li>2000 25000 ? </li></ul></ul><ul><li>Monopoltendenser: Elsevier, Springer, Taylor & Francis, Blackwell et al. </li></ul>
 3. 3. Vitenskapelige publisering – forskerens, forlagenes og bibliotekenes roller <ul><li>Forskeren skriver artikler – Gratis </li></ul><ul><li>Forskeren gjennomfører fagfellevurdering – Gratis </li></ul><ul><li>Forskerne er redaktører for tidsskriftene – Stort sett Gratis </li></ul><ul><li>Forskerne overfører opphavsrett til sine artikler til kommersielle forlag – Gratis </li></ul><ul><li>Forlagene organiserer fagfellevurdering </li></ul><ul><li>Forlagene foretar vanligvis en siste korrektur og layout </li></ul><ul><li>Forlagene distribuerer trykte og elektroniske tidsskrifter </li></ul><ul><li>Faglige- og vitenskapelige bibliotek betaler den høye regningen ! </li></ul><ul><li>Forskerne leser det publiserte materialet i den grad de har tid </li></ul><ul><li>Forlagene hover inn fortjenesten ! </li></ul>
 4. 4. To veier til Open Access <ul><li>Tidsskrifter med åpen tilgang </li></ul><ul><ul><li>Eks: PLoS One Gold Open Access </li></ul></ul><ul><li>Deponering av publikasjoner i åpne arkiver </li></ul><ul><ul><li>AURA ved UiA Green Open Access </li></ul></ul>
 5. 5. Økt vekt på publisering og åpen tilgang <ul><li>Vitenskapelig publisering har fått sterkere vekt i finanseringsmodellen fra dept. </li></ul><ul><li>Det er innført klare kriterier og standarder for hva som er en vitenskapelig publikasjon </li></ul><ul><li>Det er en innført fellessystemer for vurdering av publikasjonskanaler og rapportering i forhold til DBH </li></ul><ul><li>Nytt system for rapportering av forskning fra alle sektorer er under innføring ( NVI) </li></ul><ul><li>Departementet og det politiske nivå har et klart mål om en større andel publikasjoner med åpen tilgang ( Open Access ) </li></ul>
 6. 6. Open Access Policy ved UiA <ul><li>Utvalg utnevnt i 2007 med begge viserektorer: </li></ul><ul><li>” Forskere ved Universitetet i Agder skal om mulig publiserer sine arbeider gjennom kvalitetssikrete vitenskapelige publiseringskanaler som godtar parallellpublisering. Disse arbeidene skal arkiveres i universitetets åpne arkiv ” </li></ul><ul><li>Mål for deponering i AURA : 20% 2009 30% i 2010 80% 2015 ! </li></ul><ul><li>Dekning av kostnader til publisering i OA tidsskrifter </li></ul><ul><ul><li>Vedtatt av Styret, 150.000 2010 budsjett for UB </li></ul></ul><ul><ul><li>Avgrensning i forhold til ”Open Choice” </li></ul></ul><ul><li>Stimulering av deponering i AURA </li></ul><ul><ul><li>Vedtak om 1.000 / 2.000 kr i ekstra driftstøtte ved deponering </li></ul></ul>
 7. 7. Fordelene ved lagring i åpne arkiver <ul><li>Profilering av institusjonen og forfattere </li></ul><ul><li>Vitenskapelige artikler som er tilgjengelige i åpne arkiver blir sitert hyppigere </li></ul><ul><li>Sikker og bestandig lagring med permanent Internettadresse (URN) ‏ </li></ul><ul><li>Enkel tilgang og søkbarhet i søkemotorer som Google og NORA </li></ul><ul><li>Forenkling for bibliotekene i forhold til oppbevaring og fjernlån </li></ul>
 8. 8. Status AURA <ul><li>AURA inneholder nå 786 dokumenter </li></ul><ul><ul><li>3 doktorgradsavhandlinger </li></ul></ul><ul><ul><li>100 fagfellevurderte artikler </li></ul></ul><ul><ul><li>63 publikasjoner fra skriftserien </li></ul></ul><ul><ul><li>621 masteroppgaver </li></ul></ul><ul><li>Arkivet har fått tilpasset grafisk utforming </li></ul><ul><li>Avtaler for publisering er utarbeidet (norsk, engelsk) </li></ul><ul><li>Det er etablert faste rutiner for masteroppgaver </li></ul><ul><li>Aktivt arbeid med innsamling av fagfellevurderte artikler </li></ul>
 9. 9. Universitet i Agder er best av universitetene ! <ul><li>Tabell 3.8.11 Antall og andel artikler åpent tilgjengelig fra 2005-2009 Antall / % </li></ul><ul><li>2005 2006 2007 2008 2009 </li></ul><ul><li>UiA 3 2 2 1 4 3 2 1 39 </li></ul><ul><li>UiB 35 2 56 3 62 4 50 3 14 </li></ul><ul><li>UiO 21 1 25 1 23 1 13 0 3 </li></ul><ul><li>UiS 1 1 1 0 0 0 3 1 1 </li></ul><ul><li>UiTø 21 3 29 4 39 5 46 5 33 </li></ul>
 10. 10. AURA - Status i forhold til plan og rapportering <ul><li>For 2009 nådde vi nesten målet om 20% deponering av publikasjoner </li></ul><ul><li>Antall dokumenter godkjent DBH: 341 </li></ul><ul><li>Antall dokumenter i AURA: 63 </li></ul><ul><li>18,5% </li></ul><ul><li>Antall mulige tids. artikler: 162 </li></ul><ul><li>Antall dokumenter i AURA: 42 </li></ul><ul><li>26% </li></ul>
 11. 11. Nytt arkiv for formidling <ul><li>Skal erstatte nåværende skriftserie </li></ul><ul><li>Vil gir muligheter for bredere spredning av verdifulle arbeider som ikke er strengt vitenskapelige </li></ul><ul><li>Vil bygge på samme teknologi som AURA </li></ul><ul><li>Er allerede etablert med bistand fra BIBSYS </li></ul>
 12. 12. Oppgaver ved fakultetene <ul><li>Veilede om Open Access og AURA </li></ul><ul><ul><li>Aktuelle URL: </li></ul></ul><ul><ul><li>http://www.uia.no/aura </li></ul></ul><ul><li>http://www.uia.no/no/portaler/bibliotek/forskning_og_publisering/open_access </li></ul><ul><li>http://www.uia.no/no/portaler/bibliotek/forskning_og_publisering/aura </li></ul><ul><li>Nytt formidlingsarkiv </li></ul>

×