5. Kemahiran Profesional Guru

100,275 views
99,895 views

Published on

Ilmu Pendidikan

Published in: Business, Technology
10 Comments
28 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
100,275
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
51,379
Actions
Shares
0
Downloads
2,745
Comments
10
Likes
28
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

5. Kemahiran Profesional Guru

 1. 1. K ahiran Profesional G em uru • Kemahiran • Belajar • Berfikir • Merancang • Pemudahcaraan • Berkomunikasi • Mengurus • Mengurus ICT • Menyelidik dan memperoleh maklumat, penggait dan penjana ilmu
 2. 2. KEMAHIRAN KEMAHIRAN KEMAHIRAN BELAJAR BERFIKIR MERANCANG KEMAHIRAN KOMUNIKASI KEMAHIRAN ICT KEMAHIRAN-KEMAHIRAN PROFESIONAL KEMAHIRAN KEGURUAN MENILAI KEMAHIRAN KEMAHIRAN KEMAHIRAN MENGURUS PEMUDAHCARAAN MENGAJAR
 3. 3. • Belajar secara formal bermula di sekolah iaitu mempelajari kemahiran mendengar, membaca, menulis dan mengira (3M) • Belajar kemahiran sosial seperti bekerjasama,berkomunikasi, berinteraksi dengan orang lain dan orang dewasa yang lain • Proses ini berterusan, mulai dari masa kita lahir sehinggalah kita sampai tua. • manusia menggunakan organ deria mereka untuk memperolhi pengalaman dan ilmu pengetahuan
 4. 4. • Organ-organ deria manusia digunakan untuk memilih rangsangan-rangsangan yang sesui daripada persekitaran, kemudian diproses dalam otak untuk menjadi pengalaman atau ilmu pengetahuan yang bermakna dan seterusnya diamalkan dalam situasi yang sepadan. • Proses pembelajaran akan diteruskan jika terdapat motivasi yang sesuai. • Proses pembelajaran ini akan berakhir apabila perubahan tingkah laku dapat dibentuk dan dikekalkan.
 5. 5. Pembelajaran adalah suatu perubahan tingkah laku manusia Terdapat 3 ciri Perubahan dlm proses tingkah laku agak kekal pembelajaran Dan stabil Perubahan tingkahlaku Dihasilkan daripada Pengalaman atau latihan
 6. 6. • Melibatkan kemahiran penggunaan mental manusia untuk memperolehi ilmu dalam bidang kognitif, psikomotor ataupun afektif. • kebolehan menerima isyarat dengan cepat, memproses maklumat yang diterima, menyimpannya dalam skor ingatan dan dapat mengaptasikan yang dipelajari untuk menyelesaikan masalah. • R.M. Gagne membahagikan hasil pembelajaran berdasarkan kepada tiga jenis kemahiran belajar, iaitu kemahiran kognitif, kemahiran menerima dan memahami isyarat serta kemahiran • guru harus menyedari tugas dan amanah yang diserahkan kepadanya untuk mendidik generasi yang akan menjadi dewasa nanti.
 7. 7. • Perubahan peranan guru hari ini adalah diiringi dengan perubahan starategi pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah • guru hari ini hendaklah sentiasa berusaha melengkapkan diri dengan mengemaskini ilmu pengetahuan dan kemahiran mengajar dari semasa ke semasa
 8. 8. • Proses ini melibatkan aktiviti-aktiviti menyusun idea-idea atau perkara-perkara yang tersembunyi, membuatkan kesimpulan untuk mendapatkan ilmu atau kemahiran baru. • pemikiran boleh diertikan sebagai proses penyusunan maklumat, konsep atau idea yang berkaitan. • 3 peringkat pemikiran Pemikiran kreatif Pemikiran abstrak Pemikiran konkrit
 9. 9. Membanding&merumus Merumus, membuat infrens& meramal Mencetuskan atau Menentukan sumber samaada dalam sesi perbincangan boleh dipercayai Ciri-ciri kemahiran berfikir Mengusul&memeriksa Menimbang&membuat andaian keputusan Mencipta metafora@analogi Menganalisis&menilai Menyelesaikan masalah
 10. 10. • huraian konsep pemikiran diatas, kita boleh rumuskan kemahiran berfikir ialah kecekapan menggunakan akal menjalankan proses pemikiran. • pada masa kini, peranannya telah ditukar menjadi seorang pembimbing, fasilitator dan pemberi rangsangan dalam bilik darjah. • masa kini tugasnya telah ditukar dengan usaha mengembangkan potensi murid secara menyeluruh. • untuk meningkatkan kemahiran berfikir, teknik menyoal harus sering digunakan dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. • guru digalakkan pula menggunakan soalan bercapah untuk membimbing pelajar berfikir secara analitik, kritik dan rasional
 11. 11. Teknik kemahiran berfikir secara analitis, krisis dan rasional boleh didapati daripada Cort Thinking Programme yang disediakan oleh Dr Edward de Bono Mengadakan perbincangan di antara pelajar dalam sesuatu kumpulan kecil Menggunakan teknik penyelesaian masalah yang sesuai Membimbing pelajar meneliti segala akibat (berikutan sesuatu tindakan) yang mungkin berlaku dalam masa jangka pendek serta masa jangka panjang. Membimbing pelajar meninjau sesuatu idea
 12. 12. • kemahiran merancang merupakan prasyarat untuk mencapai objektif pengajaran dan pembelajaran. • Kejayaan setiap aktiviti menentukan objektif pelajaran, memilih isi pengajaran, memilih strategik dan kaedah pengajaran, merancang aktiviti pengajaran pembelajaran, merancang aktiviti pengajaran- pembelajaran, memilih dan menyediakan bahan-bahan pelajaran serta menyediakan dan menguruskan kemudahan-kemudahan untuk menjalankan aktiviti pembelajaran. • Penentuan objektif pelajaran haruslah berdasarkan kepada saranan pelajaran, pengetahuan sedia ada murid dan kebolehan mereka
 13. 13. • Objektif pelajarn ini biasanya disediakan berdasarkan prinsip bertingkah laku. • Pemilihan isi pelajaran yang dipilih untuk disampaikan hendaklah boleh membantu murid-murid mencapai objektif pelajaran mereka. • Pemilihan strategi dan kaedah mengajar pula berkait rapat dengan pencapaian objektif pelajaran. • Aktiviti merancang pengajaran juga meliputi usaha memilih dan menyediakan bahan-bahan pelajaran untuk digunakan oleh guru atau murid-muridnya. • Kerja merancang pengajaran pula meliputi pengurusan kemudahan-kemudahan dalam bilik darjah
 14. 14. Ciri-ciri Kemahiran Merancang Pengajaran efektif Isi pelajaran dalam mengajar telah disusun Rancangan mengajar meliputi penggunaan pelbagai alan bantu mengajar Pendekatan pengajaran berpusat Rancangan mengajar mpyi langkah2x mengajar yg lengkap Strategi dan kaedah mengajar yang berkesan
 15. 15. DEFIN IS I CIRI-C GI KEMAH I IR S TRATE AAN IR AKSAN MENGA AN PERL JAR
 16. 16. Ciri-Ciri Kemahiran Mengajar Di dalam peringkat permulaan Pengajaran secara guru berjaya memotivasikan ansur-maju murid-murid Aktiviti pengajaran dapat Isi pelajaran dilaksanakan secara disampaikan langkah sistematik demi langkah
 17. 17. Suasana pembelajaran Murid-murid diberi adalah positif dan peluang berinteraksi di menggalakan dalam kumpulan mereka Murid dapat mendisiplinkan diri dan bekerja bersama-sama dengan rakan
 18. 18. Strategi dan kaedah mengajar yang digunakan adalah sesuai Aktivit peneguhan dalam peringkat penutup adalah sesuai dan membawa perasaan kejayaan Strategi dan kaedah murid-murid kepada mengajar yang mereka. digunakan adalah sesuai
 19. 19. Strategi Perlaksanaan • memotivasikan murid-murid supaya bersedia belajar ,menyampaikan isi pelajaran, membimbing menjalankan aktiviti pembelajaran, mengurus murid-murid supaya mereka mempunyai disiplin diri, menggerakkan murid-murid dengan aktiviti soal jawab supaya mendapat gerak balas mereka dan interaksi yang positif, membimbing murid menjalankan aktivit pengukuhan, memberi peneguhan dan menutup pelajaran dengan teknik yang sesuai supaya mendapat pengulangan tingkah laku yang positif pada masa kelak.
 20. 20. • perlaksanaan rancangan mengajar penting dalam proses pengajaran kerana murid- murid dapat memperolehi ilmu pengetahuan dan menguasai kemahiran dalam proses perlaksanaan rancangan mengajar guru
 21. 21. DEFIN IS I CIRI-C IR KEMAH I S TRATE GI PEMUD IRAN AAN AHCAR PERL AKSAN AAN
 22. 22. Strategi Kemahiran Pemudahcara Berpusatkan Berpusatkan Murid Bahan Pelajaran
 23. 23. Berpusatkan murid • Guru membimbing pelajar menjalankan aktiviti pembelajaran • Komunikasi dan interaksi di antara guru dan murid adalah secara dua hala. • Murid-murid sentiasa digalakkan memberi pendapat mereka. • Mementingkan pengelolaan kumpulan. Perbezaan murid dari segi kebolehan dan minat diberi perhatian
 24. 24. Berpusatkan Bahan Pelajaran • Bahan pelajaran memainkan peranan yang penting • Komunikasi dan interaksi memang berlaku di antara guru dengan bahan pengajaran, atau di antara murid dengan bahan pembelajaran • Strategi pengajaran dan pembelajaran lebih mengutamakan kecekapan dan kemahiran menggunakan bahan pelajaran • Strategi ini menekankan perkembangan kognitif, jasmani dan rohani. • Pengajaran guru adalah ditumpukan pada pengajaran yang bermakna, menarik serta berkesan. • Peluang interaksi di antara murid adalah banyak. Sifat-sifat sosial yang positif dapat dipupuk melalui kaedah kumpulan
 25. 25. Proses menentukan, mendapatkan dan memberikan maklumat yang berguna untuk membuat pertimbangan mengenai tindakan selanjutnya. Takrif Penilaian Proses yang meliputi aktiviti-aktiviti mengumpul maklumat tentang strategi dan aktiviti p&p, untuk membuat analisis dan keputusan dengan tujuan mengambil tindakan yang sewajarnya
 26. 26. Prosedur Penilaian Peringkat persediaan Peringkat ujian pentadbiran ujian Peringkat pemeriksaan dan pengukuran Peringkat interpretasi Peringkat dan analisis tindakan
 27. 27. Penilaian Dalam KBSR Dan KBSM menentukan sama ada segala aktiviti P&P yang telah dijalankan akan dapat mencapai objektif yang ditentukan atau tidak.
 28. 28. Penilaian Objektif Pengajaran dan Pembelajaran Aktiviti Aktiviti Pengajaran Pembelajaran Aktiviti penilaian dengan aktiviti dan objektif pengajaran dan pembelajaran
 29. 29. Mengumpul maklumat Menentukan kekuatan tentang pencapaian dan kelemahan murid murid - pengayaan - membuat pentafsiran - pemulihan - tindakan Tujuan Penilaian Menentukan pencapaian Menentukan kesan objektif pelajaran - merancang aktiviti pengajaran guru P&P - merancang strategi Menilai keberkesanan Merekod keputusan- pelaksanaan sesuatu keputusan penilaian program baru - Rekod Prestasi - KBSR dan KBSM - Rekod Profil
 30. 30. • strategi, Keberkesanan • kaedah pengajaran • teknik mengajar Keberkesanan penilaian ditinjau dari : Keberkesanan Keberkesanan bahan-bahan pembelajaran pelajaran • prestasi murid • penggunaannya dalam aktiviti P&P
 31. 31. Dapatan penilaian membolehkan guru Merancang pengubahsuaian - membaiki pengajarannya Merangka strategi baru - membantu murid-murid yang menghadapi masalah pembelajaran Mengubahsuai atau menukar bahan-bahan pelajaran - lebih sesuai digunakan.
 32. 32. Aktiviti soal-jawab sering digunakan untuk membuat penilaian Menggunakan hasil penilaian untuk membantu murid Ciri-ciri membetulkan kesalahan yang Kemahiran berlaku dengan serta merta Menilai Hasil penilaian dapat membantu guru mengesan pencapaian objektif pelajaran serta membaiki pengajaran guru
 33. 33. Komunikasi Perhubungan Tujuan menyampaikan khabar, berita, mesej, pendapat atau maklumat kepada pendengar.
 34. 34. Guru dikehendaki menguasai kemahiran berkomunikasi Lisan Bertulis menyampaikan maklumat atau ilmu dengan berkesan
 35. 35. membolehkan murid-murid mengikuti pelajaran dengan tepat dan berkesan kemahiran berkomunikasi yang berkesan murid-murid tidak akan keliru atau salah faham apa yang disampaikan oleh guru
 36. 36. Ciri-ciri Kemahiran Berkomunikasi Bertutur dengan penggunaan kepelbagaian nada, suara yang bertenaga, tatabahasa yang betul, perkataan yang tepat serta mudah difahami, penghentian sejenak yang efektif dan bebas daripada disisip dengan bukan perkataan seperti ”umm”, ”ahh”, ”er” dan ”ok”.
 37. 37. Menulis dengan penggunaan saiz tulisan yang mudah dibaca, perkataan yang tepat dan mudah difahami, tatabahasa yang betul, barisan ayat yang teratur serta jarak di antara barisan ayat yang berpatutan.
 38. 38. Kemahiran mengurus
 39. 39. Tujuan utama.. Mewujudkan aktiviti pembelajaran. Keberkesanan bergantung kepada kemahiran mengajar. Aktiviti pengajaran untuk meransang murid belajar. Objektif-bawa hasil pembelajaran dengan bentuk perubahan tingkah laku.
 40. 40. Pengurusan persekitaran pembelajaran-pengajaran Ruang aktiviti pembelajaran secara kelas, ruang-ruang aktiviti pembelajaran yang lain, khasnya ruang digunakan untuk aktiviti kumpulan pula disediakan. Aktiviti pengayaan dan pemulihan, aktiviti sokongan, aktiviti bacaan tambahan, perbincangan, bercerita dan aktiviti jual- beli.
 41. 41. Sambungan ruang-ruang pembelajaran untuk mempamerkan bahan-bahan pelajaran dan hasil kerja atau murid-murid dalam kelas. guru harus memastikan bahawa sudut dan ruang itu adalah dikelolakan dalam keadaan yang kemas dan teratur serta dilengkapkan dengan bahan-bahan pelajaran yang sesuai digunakan oleh murid-murid menjalankan aktiviti pembelajaran.
 42. 42. Guru sebagai pengurus… • Mengurus rutin bilik • Mengurus keadaan fizikal darjah. bilis darjah supaya • Mengurus murid-murid menjadi lebih kondusif supaya menjalankan untuk aktiviti pengajaran tugas mereka mengikut dan pembelajaran; jadual bertugas seperti mengurus bahan-bahan membersihkan bilik pengajaran supaya dapat darjah dan menyusun digunakan dengan lebih mena-kerusi. berkesan. • Mengurus murid-murid • Mengurus aktiviti supaya mematuhi segala kumpulan supaya dapat peraturan bilik darjah dilaksanakan mengikut rancangan.
 43. 43. Pengurusan yang baik ialah.. Pengurusan rutin bilik Masalah disiplinmurid darjah. dapat dikurangkan. Menandakan jadual Bilik darjah yang bersih, kedatangan, mengutip cahaya yang mencukupi, yuran, menyemak udara yang segar dan keadaan fizikal bilik tidak panas, kerusi meja darjah, mengedar alat yang teratur dan ruang bantu mengajar, pergerakkan murid mengutip atau mencukupi. memulangkan buku latihan dan sebagainya.
 44. 44. pengurusan peraturan bilik darjah jelas, ringkas serta mudah diikuti. guru hendaklah bersikap tegas dan adil semasa melaksanakan peraturan tersebut.
 45. 45. pengurusan jadual bertugas murid Diaturkan secara adil. Memastikan semua murid menjalankan tugas masing-masing. Kebersihan dan keselesaan bilik darjah akan mewujudkan suasana sosio-emosi yang sihat serta semangat belajar.
 46. 46. Pengurusan aktiviti kumpulan Menggalakkan interaksi pelbagai hala, iaitu interaksi di antara guru dan murid, dan di antara murid dengan murid. Memupuk semangat kerjasama, sikap toleransi dan hormat menghormati. Guru mudah membimbing dan menggerakkan murid-murid menjaga disiplin bilik darjah serta melibatkan diri secara aktif dalam aktiviti pembelajaran.
 47. 47. pengurusan murid bermasalah peribadi Perasaan marah, bersalah, kecewa atau bosan yang tertimbul di kalangan murid dalam bilik darjah. Berpunca daripada gaya kepimpinan guru yang bersifat autokratik atau pengajaran yang kurang menarik. Guru haruslah menukar corak kepimpinannya serta merancang pengajarannya dengan lebih berkesan dan menarik.
 48. 48. Kemahiran mengurus teknologi maklumat dan komunikasi Terbahagi kepada 4 ; Komputer membantu pendidikan ( computer aided education CAE ) Komputer membantu pengajaran ( computer assisted instruction, CAI ) Komputer mengurus pengajaran ( computer manage instruction, CMI ) Komputer membantu pengujian ( computer assisted testing, CAT )
 49. 49. Komputer digunakan untuk mengumpul data, membuat analisis daripada keputusan peperiksaan kebangsaan. Digunakan dalam pelbagai bidang pengurusan dan pentadbiran pendidikan, baik di peringkat sekolah dan negeri, mahupun di peringkat kebangsaan.

×