ASAS FALSAFAH PENDIDKAN
KEBANGSAAN DAN FALSAFAH
  PENDIDIKAN GURU
Pendahuluan
Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK)
Falsafah Pendidikan Guru (FPG)
– Matlamat FPG
– Model Konseptual Pendidik...
FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN
Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan
kearah memperkembangkan lagi potensi i...
MATLAMAT PENDIDIKAN NEGARA

Melahirkan warga negara yang mempunyai sahsiah
yang baik,seimbang dan bersepadu dari segi
inte...
TUJUAN PENDIDIKAN NEGARA

Membentuk peribadi warganegara yang
seimbang
Memberi fahaman individu tentang alam
sekeliling da...
Pendidikan satu usaha
     yang berterusan

proses pemerolehan dan pemindahan
ilmu, kemahiran dan nilai.

sejak kecil...
Memperkembangkan Potensi Individu

          EMOSI         POTENSI
 INTELEK             ...
Insan Yang Seimbang Dan Harmonis

 menghayati ilmu pengetahuan
 berakhlak mulia
 teguh dalam agama
 fikiran dan jiwa t...
Perkembangan Potensi Secara
 Menyeluruh Dan Bersepadu


Memenuhi keperluan
potensi perlu dikembangkan
memupuk sahsiah sec...
Unsur IREJ
Unsur intelek          Kemahiran asas 3M
                Dapat, tingkat, sebar ilmu
Tu...
Kepercayaan dan Kepatuhan
        kepada Tuhan
            AKUI MANUSIA & ALAM
            ...
HURAIAN FPK
   Rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan.

      MENCINTAI ILMU
                  ...
Rakyat Malaysia Yang Berketrampilan

         Memiliki Pengetahuan Dan
          Kelayakan Yang Sesuai
 ...
Rakyat Malaysia yang berakhlak mulia

                     AN
          UI         E...
Menyedari tugas dan tanggungjawab
       adalah amanah

       Menyedari tugas dan tanggungjawab
      ...
Rakyat Malaysia Yang Berkeupayaan
  Mencapai Kesejahteraan Diri
                  Daya
Fikiran Yang  ...
Memupuk Keharmonian       Memupuk Perpaduan Melalui
       Keluarga         Semangat Kerjasama, berba...
STRATEGI MEREALISASIKAN FPK,
        KEBANGSAAN, MALAMAT AN MISI
       KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
 ...
PEMBANGUNAN INSAN
Kurikulum yang relevan
Penyediaan sistem penyampaian berkesan
Penekanan Pendidikan & Moral
Penekanan Sai...
PEMBANGUNAN SUMBER
   PENDIDIKAN

Penyediaan input pendidikan mencukupi

Program pendidikan ikut perancangan

Peningkat...
R&D
Menyediakan tenaga pakar untuk
penyelidikan

Sumber kewngan

Dasar pendidikan untuk menggalakkan
penyelidikan
NILAI-NILAI MURNIBaik hati          Kebersihan fizikal dan
Berdikari          mental
Hemat tinggi
 ...
“Guru yang berpekerti mulia,
 berpandangan progresif dan saintifik,
 bersedia menjunjung aspirasi negara
serta menyanjung ...
Matlamat FPG
membina insan guru yang berakhlak
mulia, berilmu, kreatif dan berdaya tahan
yang boleh mendidik murid-murid d...
Model Konseptual Pendidikan Guru
3 Aspek Penting Model Konseptual
     Pendidikan Guru
Model konseptual guru mementingkan
akauntabiliti guru kepada dir...
3 Aspek Penting Model Konseptual
 Pendidikan Guru (bersambung..)
Daripada aspek kemasyarakatan, guru
perlu menyedari baha...
Pengenalan Nilai-Nilai
     Keguruan
Semua guru adalah pengajar nilai-nilai
tertentu.
Sama ada guru-guru sedar atau ti...
Nilai-Nilai Keguruan

Sebagai contoh, Cik Tan seorang guru
bahasa, pada masa yang sama beliau
juga merupakan pengajar nila...
Nilai-Nilai Keguruan

Guru perlu mengamalkan dan menghayati
nilai-nilai yang dia mengajar.
Nilai-nilai yang dihayati oleh ...
Nilai-Nilai Keguruan

Penghayatan nilai dibuat secara
berperingkat-peringkat, mulai dari
peringkat paling rendah sampai ke...
Nilai-Nilai Keguruan
Bila sesuatu nilai itu dihayati sampai ke
peringkat perwatakan, ia akan sebati
dengan sahsiah guru da...
Analisis FPK dan FPG
Mengeluarkan guru permulaan yang
mencukupi untuk sekolah rendah dan
menengah
Pendidikan kewarganegara...
Analisis FPK dan FPG
     (bersambung...)
Mata pelajaran kemahiran
hidup/manipulatif
Penerapan nilai-nilai murni
Pelak...
Analisis FPK dan FPG

Bahasa Melayu merentasi kurikulum
Pendididkan pra-sekolah
Menjalankan ko-kurikulum di semua
peringka...
Implikasi FPK dan FPG
    kepada peranan guru
mesti Cemerlang dalam aspek akhlak dan
akademik,
peka kepada aspirasi ban...
Implikasi FPK dan FPG
    kepada peranan guru
mesti mempunyai paras tenaga yang
tinggi dan mempunyai stamina untuk
beke...
Kesimpulan:
  Ciri-ciri Guru yang Baik
mesti mempunyai unsur kecindan dan
kemesraan serta mempunyai penampilan
diri yang...
Kesimpulan:
   Ciri-ciri Guru yang Baik
mesti bertanggungjawab dan sentiasa
menyempurnakan tugas.
mesti mempunyai tenaga...
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

1. Asas Falsafah Pendidikan Kebangsaan

67,861

Published on

Ilmu Pendidikan

Published in: Education, Business
14 Comments
20 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total Views
67,861
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
3,011
Comments
14
Likes
20
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

1. Asas Falsafah Pendidikan Kebangsaan

 1. 1. ASAS FALSAFAH PENDIDKAN KEBANGSAAN DAN FALSAFAH PENDIDIKAN GURU
 2. 2. Pendahuluan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) Falsafah Pendidikan Guru (FPG) – Matlamat FPG – Model Konseptual Pendidikan Guru – Nilai-Nilai Keguruan Analisis FPK dan FPG Implikasi FPK dan FPG kepada peranan guru sebagai pendidik
 3. 3. FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan kearah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepaduuntuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari dari segi intelek,rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepada kepercayaan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sokongan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara.
 4. 4. MATLAMAT PENDIDIKAN NEGARA Melahirkan warga negara yang mempunyai sahsiah yang baik,seimbang dan bersepadu dari segi intelek,rohani,emosi dan jasmani. Percaya dan patuh kepada Tuhan Berilmu pengetahuan dan berfikiran kreatif dan rasional, Berakhlak mulia, Berketrampilan Berkeupayaan memberi sumbangan kearah menambahkan kemakmuran masyarakat dan negara Setia kepada negara dan bertanggungjawab untuk menjaga hubungan baik dan mesra di antara insan dan memupuk perpaduan masyarakat Malaysia
 5. 5. TUJUAN PENDIDIKAN NEGARA Membentuk peribadi warganegara yang seimbang Memberi fahaman individu tentang alam sekeliling dan tingkahlaku manusia Membentuk pekerja yang positif,cekap dan bertanggungjawab Membentuk individu yang boleh menerima dasar demokrasi Membentuk individu yang berdaya usaha Membentuk bangsa Malaysia yang menjadikan Rukun Negara sebagai panduan hidup
 6. 6. Pendidikan satu usaha yang berterusan proses pemerolehan dan pemindahan ilmu, kemahiran dan nilai. sejak kecil -------------akhir hayat Peringkat rendah -peringkat selepas sekolah
 7. 7. Memperkembangkan Potensi Individu EMOSI POTENSI INTELEK ROHANI INDIVIDU JASMANI DOMAIN POTENSI INDIVIDU
 8. 8. Insan Yang Seimbang Dan Harmonis menghayati ilmu pengetahuan berakhlak mulia teguh dalam agama fikiran dan jiwa tenteram ketahanan diri anggota masyarakat yg berguna
 9. 9. Perkembangan Potensi Secara Menyeluruh Dan Bersepadu Memenuhi keperluan potensi perlu dikembangkan memupuk sahsiah secara lengkap
 10. 10. Unsur IREJ Unsur intelek Kemahiran asas 3M Dapat, tingkat, sebar ilmu Tumpuan kepada daya berfikir KBKK, Ilmu untu semua Unsur Rohani Sedari & menginsafi adanya pencipta Berkaitan dengan sifat kejiwaan Menghargai & Mensyukuri pemberian dan kebatinan iaitu: Sedari tanggungjawab Disiplin kendiri, Membentuk akhlak mulia Unsur emosi Tenang dan kawal t/laku Memiliki dan memupuk kasih sayang Perasaan jiwa yang kuat Memiliki semanagt kekitaan dan perpaduan meliputi ciri-ciri: Hargai dan menilai keindahan & kesenian Unsur Jasmani Keihatan tubuh, riadah, kembangkan bakat dan kemahiran teknikal & manipulatif, memanafaatkan tenaga fizikal, daya pengeluaran
 11. 11. Kepercayaan dan Kepatuhan kepada Tuhan AKUI MANUSIA & ALAM : PENCIPTA MENGAKUI WUJUDNYA FENOMENA ALAM PENCIPTA DITETAPKAN PENCIPTA MELAKUKAN KEBAIKAN & KEPERCAYAAN & MANUSIA DIJADIKAN: MENGHINDARI KEJAHATAN KEPATUHAN MEMAKMURKAN ALAM MENGIKUTI & AMAL BERTANGGUNGJAWAB AJARAN AGAMA KEATAS PERBUATANNYA TINGKAT & KUKUH KEPERCAYAAN AGAMA
 12. 12. HURAIAN FPK Rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. MENCINTAI ILMU GEMAR MEMBACA PENGETAHUAN MEMANAFAATKAN ILMU RAKYAT UNTUK KEBAJIKAN MALAYSIA YANG SENTIASA MENAMBAH DIRI DAN ORANG LAIN LMU PENGETAHUAN BERILMU PENGETAHUAN BERFIKIRAN LUAS MENINGKAT DAN DAN TERBUKA MENYEBARKAN ILMU PENGETAHUAN
 13. 13. Rakyat Malaysia Yang Berketrampilan Memiliki Pengetahuan Dan Kelayakan Yang Sesuai Dengan Tugas Rakyat Malaysia Mempunyai Kemahiran yang Dalam Menjalankan Tugas Berketrampilan Melaksanakan Tugas Dengan Cekap Dan Sempurna
 14. 14. Rakyat Malaysia yang berakhlak mulia AN UI ES N K A H TA AI RI AT KE NIL & DA BU K & K SE ER AI UK AI UK P B R B R BU BU RAKYAT MALAYSIA I YANG AT I N KI DAP NI , Y A AN BERAKHLAK HA IL NI AN YA HA UR N A IA MULIA H O NUS ER A & GA N - ER AI M T L K M KE AR AA NI W R KE EGA N N KA AL K & I AM AI AR B D K N HI URU B
 15. 15. Menyedari tugas dan tanggungjawab adalah amanah Menyedari tugas dan tanggungjawab Mesti dilaksanakan dengan sempurna Rakyat Menjalankan tugas dengan bersih, cekap Malaysia dan amanah Yang Bertanggung Sentiasa Mempertingkatkan daya jawab pengeluaran Mematuhi peraturan dan undang-undang Berusaha untuk memjukan diri, keluarga, masyarakat, agama, bangsa dan negara
 16. 16. Rakyat Malaysia Yang Berkeupayaan Mencapai Kesejahteraan Diri Daya Fikiran Yang Ketahanan Kuat Waras. Jiwa Untuk Tenang Dan Menghadapi Badan Sihat Cabaran Rakyat Malaysia Yang Berkeupayaan Mencapai Mewujudkan Kesejahteraan Perhubungan Diri yang baik
 17. 17. Memupuk Keharmonian Memupuk Perpaduan Melalui Keluarga Semangat Kerjasama, berbakti, toleransi, kekitaan & hormat menghormati Bersemangat Patriotik Dan Cintakan Negara Rakyat Malaysia yang Dapat Memberi Memajukan ekonomi Sumbangan Terhadap ke arah Perkembangan Keharmonian Dan bangsa negara dengan Menghayati dan Kemakmuran, Keluarga, menggunakan sains Mengamalkan Prinsip2 Masyarakat dan teknologi Rukunegara Dan Negara Mengekalkan Kestabilan Mematuhi, Mengekal Negara dan Mempertahankan Perlembagaan
 18. 18. STRATEGI MEREALISASIKAN FPK, KEBANGSAAN, MALAMAT AN MISI KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PERANAN GURU PENDEKATAN STRATEGIK KPM •PELAKSANAAN KURIKULUM •KOKURIKULUM PEMBANGUNAN INSAN •PENTAD & PENGURUSAN PEMBANGUNAN SUMBER PENDIDIKAN INFRASTRUKTUR PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN •PENJALINAN HUBUNGAN RAPAT DGN MASYARAKAT
 19. 19. PEMBANGUNAN INSAN Kurikulum yang relevan Penyediaan sistem penyampaian berkesan Penekanan Pendidikan & Moral Penekanan Sains dan Teknologi Peningkatan Peluang Pendidikan Pelbagai Bidang Pemupukan Patriotisme
 20. 20. PEMBANGUNAN SUMBER PENDIDIKAN Penyediaan input pendidikan mencukupi Program pendidikan ikut perancangan Peningkatan keberkesanan proses P&P
 21. 21. R&D Menyediakan tenaga pakar untuk penyelidikan Sumber kewngan Dasar pendidikan untuk menggalakkan penyelidikan
 22. 22. NILAI-NILAI MURNI Baik hati Kebersihan fizikal dan Berdikari mental Hemat tinggi Kejujuran Hormat menghormati Kasih sayang Kerajinan Keadilan Kerjasama Kebebasan Kesedaran Keberanian Kesyukuran Rasional Semangat bermasyarakat
 23. 23. “Guru yang berpekerti mulia, berpandangan progresif dan saintifik, bersedia menjunjung aspirasi negara serta menyanjung warisan kebudayaan negara, menjamin perkembangan individu dan memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu, demokratik, progresif dan berdisiplin.”
 24. 24. Matlamat FPG membina insan guru yang berakhlak mulia, berilmu, kreatif dan berdaya tahan yang boleh mendidik murid-murid dengan cekap dan berkesan. Mengembangkan maktab perguruan sebagai pusat rujukan dalam bidang keguruan.
 25. 25. Model Konseptual Pendidikan Guru
 26. 26. 3 Aspek Penting Model Konseptual Pendidikan Guru Model konseptual guru mementingkan akauntabiliti guru kepada diri sendiri, masyarakat dan ketuhunan. Daripada aspek kendiri, guru perlu memupuk budaya ilmu, pembentukan sahsiah serta daya ketahanan dalam diri murid.
 27. 27. 3 Aspek Penting Model Konseptual Pendidikan Guru (bersambung..) Daripada aspek kemasyarakatan, guru perlu menyedari bahawa sebagai seorang agen perubahan dia boleh mendidik dan memimpin anak muridnya. Daripada aspek ketuhanan pula, guru mesti dapat meningkatan ilmu murid serta membentuk murid yang patuh dan taat kepada agama masing-masing.
 28. 28. Pengenalan Nilai-Nilai Keguruan Semua guru adalah pengajar nilai-nilai tertentu. Sama ada guru-guru sedar atau tidak, mereka selalu mempengaruhi murid-murid mereka melalui kaedah-kaedah dan strategi-strategi pengajaran yang digunakan.
 29. 29. Nilai-Nilai Keguruan Sebagai contoh, Cik Tan seorang guru bahasa, pada masa yang sama beliau juga merupakan pengajar nilai-nilai Guru pada peringkat rendah harus melambangkan ciri-ciri kesempurnaan dari segi jasmaniah dan rohaniah.
 30. 30. Nilai-Nilai Keguruan Guru perlu mengamalkan dan menghayati nilai-nilai yang dia mengajar. Nilai-nilai yang dihayati oleh guru akan tercermin dalam amalan-amalan sehariannya. Contohnya, guru datang awal ke sekolah setiap hari.
 31. 31. Nilai-Nilai Keguruan Penghayatan nilai dibuat secara berperingkat-peringkat, mulai dari peringkat paling rendah sampai kepada peringkat yang sangat tinggi. – Kelima : Peringkat Perwatakan – Keempat : Peringkat Organisasi – Ketiga : Peringkat Penilaian – Kedua : Peringkat Gerak balas – Pertama : Peringkat Penerimaan
 32. 32. Nilai-Nilai Keguruan Bila sesuatu nilai itu dihayati sampai ke peringkat perwatakan, ia akan sebati dengan sahsiah guru dan sukar untuk diubah oleh mana-mana pihak.
 33. 33. Analisis FPK dan FPG Mengeluarkan guru permulaan yang mencukupi untuk sekolah rendah dan menengah Pendidikan kewarganegaraan Perkembangan pendidikan vokasional Teknologi dalam pendidikan
 34. 34. Analisis FPK dan FPG (bersambung...) Mata pelajaran kemahiran hidup/manipulatif Penerapan nilai-nilai murni Pelaksanaan kurikulum baru sekolah rendah dan menengah Pendidikan moral kepada setiap murid
 35. 35. Analisis FPK dan FPG Bahasa Melayu merentasi kurikulum Pendididkan pra-sekolah Menjalankan ko-kurikulum di semua peringkat Perkembangan pendidikan vokasional Penerapan nilai-nilai Islam
 36. 36. Implikasi FPK dan FPG kepada peranan guru mesti Cemerlang dalam aspek akhlak dan akademik, peka kepada aspirasi bangsa, masyarakat dan negara menjadi seorang guru yang serba boleh.
 37. 37. Implikasi FPK dan FPG kepada peranan guru mesti mempunyai paras tenaga yang tinggi dan mempunyai stamina untuk bekerja keras serta tidak mudah putus asa dan juga mempunyai unsur kecindan dan kemesraan serta mempunyai penampilan diri yang menarik.
 38. 38. Kesimpulan: Ciri-ciri Guru yang Baik mesti mempunyai unsur kecindan dan kemesraan serta mempunyai penampilan diri yang menarik. mesti mempunyai integriti yang tinggi di mana dia boleh dipercayai serta mempunyai tabiat baik yang kukuh. mesti mempunyai imej kendiri yang baik dan berasa yakin pada diri sendiri
 39. 39. Kesimpulan: Ciri-ciri Guru yang Baik mesti bertanggungjawab dan sentiasa menyempurnakan tugas. mesti mempunyai tenaga mental yang tinggi serta berkeupayaan untuk terus belajar seiring dengan pertambahan tugas. mesti mempunyai daya kepimpinan supaya ia boleh berpengaruh ke atas orang lain.
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×