Love&carry 2013

300 views
196 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
300
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Love&carry 2013

 1. 1. Э г-ю зк рор каи М йси г а -л ни Си г аф л н- р ы ш Д тке о ж еси вж и П ее тц я р дки Lv&C r р зна и п о уц и oe ar y
 2. 2. О р д лн я / п еее иЭ г-ю зк рор ка Ма -л н йси г Си г а ф л н- р шП р н сассощ я з кн , атко е е ок,отя а и та иф сесв П я оглн к з лто та ив гы рм уо ьи и п он й кн , ул Эон вр ян м га ин ж а н о уь т ее ото якя е н я а щ писр п Б ао а я о срки п яа то . лгд р кнтуц и ос, ктр г в иыд и н е я к. арза оо оо ш т л н ы лм иН гук в п р н сан и уш мо р змп д о я а е е ок,а лч и б ао о хдщ яб лш я ат вс р б на р хд тя о ь а чсь еа е е к п и о ис н мр срдлес р в о е н н си у е ап ееятя ан м р о а п н и д я о е и н в р ж е н х ео. л н ш н я о о о д н ы д ткн бд а оя еоа е а п н ип еи а ер н сщ г, н н си у лч , п еин сщ г. лч оя ео И елн п д о и д я е в г си г, к д аьо о хд т л п р оо л нат акк д уи п р н са. а в ргх е е окх О ы н м йси г п ш т и н со ьи б ч о а -л ни о иы з еклкх кк са вт аыси г-о е и лге а ови аь з л нон ш н я ечО ое ь р с в кп утц иб ао а я н чн п от эслаа и лгд р со в ауаьо та иб ао а я е у л е н тр лн й кн ,лгд р чм веои е н с р ктж ы си г а ф м сг м н о тиоа н м л н- р о . шлго р гл р ве уи е слн м екй еуи о к и н враьо у ткйси г тн в тя етелр мв ао л н са о ис б ссле о Р в оп срд н р со о е л гтп о н о е еи е ап л ж н оои ,рз еу ам р. лти п р о . ен й е и д ир е вж у р л п ин м те гат а ню о ь р а ок.П ен зае д я о е и д тй о 45 рд ан чн л н ш н я ее   т - – П ен зае д я о е и д тй о рд ан чн л н ш н я ее   т –м сц в о3лт еяе д е. р ж е и д 23лт о дн я о - е П ее тц я р дки Lv&C r р зна и п о уц и oe ar y
 3. 3. П ее тц я р дки Lv&C r р зна и п о уц и oe ar y
 4. 4. П е м щ св эг-ю зкв oe ar / р и у ета рор као Lv&C ry К м а и lv&C r н о пн я oe ar а y Б зпсот р б на ео ан сь е е к, р не р ив дта ы к п о зо св н х д щ гс в ю зк - ао я еоя р кае си гв ж б ле х е. л но у е о е 4 лт эо а п и р тт т н ш р о ие. К нтуц я ю зк в вр н гд м о срки р каа ы е е а о а и П эо у ю зчиLv & C r п о л отм р как oe ar р ш и y ип лзвн я  д аьоп д о и со ьо а и ии елн о хд т сри иа и п ер п йкм са д ру е тф кц ю о в о е со у тн ат д я о ь и св м л ш йир д тлй л б лш нта аы е  о иее . б зп сот B E 1 2 922 0 . ео ан си S N 3 0 -:0 5 Вр как Lv & C r ю зче oe ar y Р каи oe C r п ш т ю зк Lv & ar о иы y р б н к и и в ое ж би , е е о сд т п з « а к » и н тр лн г м гоо з ауаьоо якг ш р к р зв н в о к . и оо ад и у н ж и м тр аассо щ г и ае и л,отя ео з 1 0 х о к. 0 % л па Тке о о е и ялес ф зо ои ек ао п л ж н е вятя ии л гчси п аи ьы ин тлк м ки аьоуо н р в лн м е о ьо асм лн д б о Ткйсса ялес н и о е ао отв вятя а б ле д я аы ан иое ь о ен ,оклк л м л ш ,о чн п лзоп со ьу п д о я и д я е н йд ткйкж ,е о хдщ м л н ж о есо о ин ялес п о и аткйд слзи вятя р ф лкио ип аи в з ве р зр ж н йиялес ы ы ат ад а е и вятя тзбд е н х утв в ао ер н ы ссао . гп алре н м и о ле гн ы . П ее тц я р дки Lv&C r р зна и п о уц и oe ar y
 5. 5. П ее тц я р дки Lv&C r р зна и п о уц и oe ar y
 6. 6. П е м щ св эг-ю зкв oe ar / р и у ета рор као Lv&C ry Д иеьо н ш н е л тлн е о е и К ж ы р као Lv & C r а д й ю зч к oe ar y р б на р кае е е е к в ю зк н саж н аю о о и н б е кп ш н м з о р м н е и зол г. б е е ят вр соо н тр лн й кн ауаьо та и Б ао а я якмлм а иш р км лгд р м ги я км и оо у О ф ки уто о у аы а ов е я н , н исре гл в м л ш в р м са п яу в д уы к.е р б на ос в и е л биВ с е е к изщ щ е еоо в е н х ад а иее . а и ат г т н ш и р зр ж тлй р срдлес в ан йсе е ин ап ееятя р в о тп н а Ел кп ш нн нж неом ж олго си а ю о е у е ,г о н ек бд ап еииси у оя ео ер ,лч п н н сщ г. осент. ттгуь Д ж в а ы зо н е ен е а е см е н й ы лти Б зпса и д б а ео ан я уо н я д и аы у уе км о то н м л ш бд т о ф рн в ф р иуа ун тр . р как ю зче Ве то ылгор гл рю с, и е т с ср п ек еуи у тяи м ю П тм чоз б лш мкр а о сртн оо у т а о ь и а м н м п яа а зщ ту р зну аж и етя еи к д я а иню еи к. к е м ес р зна л Т д ш щ я еок.оттчор сент ы а а стчаД саон атгуь ф ка и л ш е чсиср п . исц и и н й ат то ы б лш йкр а ,вр уь г ике кй о ь о а м нсе нт ео лпо С ех р чы зсе к- аткыс итм й вр п он е атж иф сес ссе о зке иь а ос. ар п т н п яе д о н йзщ т гр ни у т ео ан сь в й о а иы а а трю б зп сот д я а еор б на л вш г е е к. П ее тц я р дки Lv&C r р зна и п о уц и oe ar y
 7. 7. П ее тц я р дки Lv&C r р зна и п о уц и oe ar y
 8. 8. П е м щ св эг-ю зкв oe ar / р и у ета рор као Lv&C ry Н си к р каа м ес а п не ю зк и етя И п лзвт п от со ьо аь р со кр а н м л и ам н а о н и кк а,в,р а р зд ати Вн г м ж осртт кп ш ни и ео о н п яаь а ю о л Б ао а я р со ип нто лгд р п отй о ян й п л ж т ккел б н о хд м е о о иь аи -и о е бо и ы кнтуц ин ш г эг-ю зк, кй о срки а ео рор каат о а вщ чи а р м рсл ек изп сы е и к. п и е ,аф ти а ан е Н п р н со м гт о ьо аья е о ьо е е окй оу п лзвтс н тлк п дун к. о гзии м м ,оисм е о ср аи н е а ы а ын а ы кне втв ы п п . Н ш р каи са е ы а и ю зк он щ н се и лн м н к а км и п ц аь ы и а лд а и з М оо б аи см х н го р зе а ы м х о о та и ар в й кн . те д в х ац ео р н о ы р свтк В в е я е и д п о еы а и зб вкга о р м п р о а р р з вн я уо ,од М вед т аеьоон см я д зй у ы сга щ тлн тои с к иа н м л ш л бт ор зь с чоуо н , аы и ю я п гы т ве т гд о н ш х о лки икж ы п ло а а и клец й а д е о гд р д тл м гт ы ь вр н в итт тг, о иеи оу б т уе е ы ч сое оо о н вями . б о ле х чогы е и р б н к т р зт х е е о. П ее тц я р дки Lv&C r р зна и п о уц и oe ar y
 9. 9. П ее тц я р дки Lv&C r р зна и п о уц и oe ar y
 10. 10. Тип зц ид я е е ок в рор каа Lv&C r /р ои и л п р н си эг-ю зкх oe ar y С е е и т м сц в п р д о 5 еяе Н б к о 6м сц в а оу т еяе З си о о 8м сц в а п н й т еяе П ее тц я р дки Lv&C r р зна и п о уц и oe ar y
 11. 11. П ее тц я р дки Lv&C r р зна и п о уц и oe ar y
 12. 12. К нтуц я рор каа oe ar / о срки эг-ю зк Lv&C ry Р гл ре а еуи ум я М х о ы н ка к ар в е алди гун я то а рд а ср п д я оа и л ссн я К п ш нд я о д р к аю о л п д е ж и гл в в в е я н о о ы о р м са З щ та р зна а ин я еи к Ф сес ссе о атк с итм й д о н йзщ т в й о а иы С та л вни яи ек д я е тлц я в а кюп гд ж ру оо у Р зна л ф ка и еи к д я исц и л ш е чсиср п и н й ат то ы О сеи а щ яя п на ттгвю ас си к с о ь и кр а о б лш м а м н м П ее тц я р дки Lv&C r р зна и п о уц и oe ar y
 13. 13. П ее тц я р дки Lv&C r р зна и п о уц и oe ar y
 14. 14. Д сун е ац ек эг-ю зкв oe ar / отп ы р свти рор као Lv&C ryЭ г-ю зкЛ гн ыА и ” рор ка “ее д зи Э г-ю зк П и к Мок” рор ка “ тчи коАтL 11 р. C 0 : АтL 12 р. C 0 : П ее тц я р дки Lv&C r р зна и п о уц и oe ar y
 15. 15. Д сун е ац ек эг-ю зкв oe ar / отп ы р свти рор као Lv&C ryЭ г-ю зк Мур е тчи рор ка “ д ы П и к ” Э г-ю зкС ак А ср л и рор ка “кзи втаи ”АтL 13 р. C 0 : АтL 14 р. C 0 : П ее тц я р дки Lv&C r р зна и п о уц и oe ar y
 16. 16. Д сун е ац ек эг-ю зкв oe ar / отп ы р свти рор као Lv&C ryЭ г-ю зк В зу н е уе ети” рор ка “од ш о птш св е Э г-ю зк Р зв е лм но рор ка “оо ы ф а и г”АтL 15 р. C 0 : АтL 16 р. C 0 : П ее тц я р дки Lv&C r р зна и п о уц и oe ar y
 17. 17. Д сун е ац ек эг-ю зкв oe ar / отп ы р свти рор као Lv&C ryЭ г-ю зк Б р звя о ь рор ка “и ю о а н ч” Э г-ю зкА ы ср ц ” рор ка “л е е д аАтL 17 р. C 0 : АтL 18 р. C 0 : П ее тц я р дки Lv&C r р зна и п о уц и oe ar y
 18. 18. Д сун е ац ек эг-ю зкв oe ar / отп ы р свти рор као Lv&C ry Э г-ю зкСм р ч ы б б чи рор ка “у е ен е а о к ” АтL 19 р. C 0 : П ее тц я р дки Lv&C r р зна и п о уц и oe ar y
 19. 19. П ее тц я р дки Lv&C r р зна и п о уц и oe ar y
 20. 20. Д сун е ац ек м йси гв oe ar / отп ы р свти а -л но Lv&C ryМа -л н “ р се” йси г Фо етр Ма -л н “ р уси лс йси г Ше вдк й е”АтL 21 р. C 0 : АтL 22 р. C 0 : П ее тц я р дки Lv&C r р зна и п о уц и oe ar y
 21. 21. Д сун е ац ек м йси гв oe ar / отп ы р свти а -л но Lv&C ry Ма -л н “ р в ж зи йси г Д ео ин ” АтL 23 р. C 0 : П ее тц я р дки Lv&C r р зна и п о уц и oe ar y
 22. 22. П ее тц я р дки Lv&C r р зна и п о уц и oe ar y
 23. 23. П ее тц я р дки Lv&C r р зна и п о уц и oe ar y
 24. 24. Д сун е ац ек си г а ф в oe ar / отп ы р свти л н- р о Lv&C r ш yСи г а ф“ е ол н- р Н б” ш Си г а ф“ р” л н- р Мо е шАтL 31 р. C 0 : АтL 32 р. C 0 : П ее тц я р дки Lv&C r р зна и п о уц и oe ar y
 25. 25. Д сун е ац ек си г а ф в oe ar / отп ы р свти л н- р о Lv&C r ш yСи г а ф“и ю ал н- р Б р з” ш Си г а ф“и е ь л н- р С р н” шАтL 33 р. C 0 : АтL 34 р. C 0 : П ее тц я р дки Lv&C r р зна и п о уц и oe ar y
 26. 26. П ее тц я р дки Lv&C r р зна и п о уц и oe ar y
 27. 27. П ее тц я р дки Lv&C r р зна и п о уц и oe ar y
 28. 28. Д тке о ж Lv&C r / еси вж и oe ar yБ зпсот р б на ец н акк ео яа ео ан сь е е к б се н ,а и г тгк он н юорж ю ео и а п за и ку а щ г м р .С в етт эид а сет ж зим л тип м гю св е е н е о м сиь т в ап ка ин аю к о оа т о р м н ыд тке о ж ,о оа щ е о иея сеиь а а д мн в м еси вж ип м гю и р д тлм лд т з кж ы о ыш гмчд ,оо ы о дле уе е н –б з лз п д н й ао а актр й н еат вр н о е се и а е и !У и е слн е н враьыН ш вж иип лзю с д я о ьыс еь ив ор се т д 1 м сц в с а и о ж со ьу тя л хдб д тм в зат о 8 о 8 еяе (м м накга е е о н ч н е хд т з рк) лгд р ж скй о е т,од р б н к аи ат о иь а уи. ао а я ето Брчед р аеюир гл р ве то ,о ж уи е слн д я о иее ук-е ж тл еуи о к ср пвж и н враьы л р д тлйл б г р са ю оо от.К м о ты д я е е к о ф рн е л р б наВвж а ве лм ны ксю и с р б нам ги .т иб вят аы а т о ж х с эе е т ,аа щ ея е е к, якеЭо зале м л ш он тротйид со ф раВ ж ип м гю р б ну б ет чвто ае тсе икм о т.о ж о оа т е е к о р си усвуе е н сиир в о еи,р эо о у а зщ т ип д е ж у о иее . вр н от ан всяп и тм щ щ я а иу о д р к р д тлйУ о н е л р д тлйд б ы д я о иееБ ао а я л н ы ср п мирчед р аею р д тлмб лш н н д лгд р д и н м то а ук-е ж тл ,о иея о ь е е а он ко яс,тб всир б на а ууВ ж илгоо еаь си аь ал нтячо ы ет е е к з рк.о ж ек д вт и н м т.Б зпсы ео ан еТуиивж е зкн и а тя о гуь р б начоо еп ч ве н д ж урск о ж й аа ч вю с п д рдю е е к,т б сеи ат а е нюф ка и р б на р п д н ив ю у со о уВ ж иLv & C r ®п о л исц ю е е к п и а е и л бю тр н.о ж oe ar р ш иyип тн я совтту тр б вн я м ж уа о н г са д ра ео ан си сы а и и о тесвю те о а им е дн р д оо тн ат б зп сотE 120 04 N 31: 0 2 П ее тц я р дки Lv&C r р зна и п о уц и oe ar y
 29. 29. У ао к п о уц иLv&C r / п ква р дки oe ar yФи м н а уао к р е н я пкваВе а и о а ып салю с в и м н ы уао кх с н ш твр отвя тя ф р е н х п ква.В ур кж о уао к и етя р сча ип нта и срки. нти а д й п кви м ес каон я о ян я нтуц я П ее тц я р дки Lv&C r р зна и п о уц и oe ar y
 30. 30. О и и лн й ити ь тр ф ц аьы д ср бю екм а и Lv&C r в осио пн и oe ar Р си y

×