Your SlideShare is downloading. ×
Prílohy 2007
Prílohy 2007
Prílohy 2007
Prílohy 2007
Prílohy 2007
Prílohy 2007
Prílohy 2007
Prílohy 2007
Prílohy 2007
Prílohy 2007
Prílohy 2007
Prílohy 2007
Prílohy 2007
Prílohy 2007
Prílohy 2007
Prílohy 2007
Prílohy 2007
Prílohy 2007
Prílohy 2007
Prílohy 2007
Prílohy 2007
Prílohy 2007
Prílohy 2007
Prílohy 2007
Prílohy 2007
Prílohy 2007
Prílohy 2007
Prílohy 2007
Prílohy 2007
Prílohy 2007
Prílohy 2007
Prílohy 2007
Prílohy 2007
Prílohy 2007
Prílohy 2007
Prílohy 2007
Prílohy 2007
Prílohy 2007
Prílohy 2007
Prílohy 2007
Prílohy 2007
Prílohy 2007
Prílohy 2007
Prílohy 2007
Prílohy 2007
Prílohy 2007
Prílohy 2007
Prílohy 2007
Prílohy 2007
Prílohy 2007
Prílohy 2007
Prílohy 2007
Prílohy 2007
Prílohy 2007
Prílohy 2007
Prílohy 2007
Prílohy 2007
Prílohy 2007
Prílohy 2007
Prílohy 2007
Prílohy 2007
Prílohy 2007
Prílohy 2007
Prílohy 2007
Prílohy 2007
Prílohy 2007
Prílohy 2007
Prílohy 2007
Prílohy 2007
Prílohy 2007
Prílohy 2007
Prílohy 2007
Prílohy 2007
Prílohy 2007
Prílohy 2007
Prílohy 2007
Prílohy 2007
Prílohy 2007
Prílohy 2007
Prílohy 2007
Prílohy 2007
Prílohy 2007
Prílohy 2007
Prílohy 2007
Prílohy 2007
Prílohy 2007
Prílohy 2007
Prílohy 2007
Prílohy 2007
Prílohy 2007
Prílohy 2007
Prílohy 2007
Prílohy 2007
Prílohy 2007
Prílohy 2007
Prílohy 2007
Prílohy 2007
Prílohy 2007
Prílohy 2007
Prílohy 2007
Prílohy 2007
Prílohy 2007
Prílohy 2007
Prílohy 2007
Prílohy 2007
Prílohy 2007
Prílohy 2007
Prílohy 2007
Prílohy 2007
Prílohy 2007
Prílohy 2007
Prílohy 2007
Prílohy 2007
Prílohy 2007
Prílohy 2007
Prílohy 2007
Prílohy 2007
Prílohy 2007
Prílohy 2007
Prílohy 2007
Prílohy 2007
Prílohy 2007
Prílohy 2007
Prílohy 2007
Prílohy 2007
Prílohy 2007
Prílohy 2007
Prílohy 2007
Prílohy 2007
Prílohy 2007
Prílohy 2007
Prílohy 2007
Prílohy 2007
Prílohy 2007
Prílohy 2007
Prílohy 2007
Prílohy 2007
Prílohy 2007
Prílohy 2007
Prílohy 2007
Prílohy 2007
Prílohy 2007
Prílohy 2007
Prílohy 2007
Prílohy 2007
Prílohy 2007
Prílohy 2007
Prílohy 2007
Prílohy 2007
Prílohy 2007
Prílohy 2007
Prílohy 2007
Prílohy 2007
Prílohy 2007
Prílohy 2007
Prílohy 2007
Prílohy 2007
Prílohy 2007
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Prílohy 2007

610

Published on

Published in: Education, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
610
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. SprávaHodnotenie verejných vysokých škôl a ich fakúlt (2007) (c) ARRA, Bratislava 2007 1
 • 2. Prílohy 2
 • 3. Zoznam prílohPríloha 1 Frascati manuál, rozdelenie fakúltPríloha 2 Rozdelenie indikátorov do skupín a metodika hodnoteniaPríloha 3 Knižné publikácie a èasopisecké publikácie mimo WoK, váhovanie, spôsob zberu údajova spôsob zahrnutia do hodnotenia HUM a SPOLPríloha 4 VV1b a VV1c (poznámka: do hodnotenia vstúpili len pre HUM a SPOL spôsobomvysvetleným vyššie)Príloha 5 Experimentálne hodnotenie Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. AlžbetyPríloha 6a SV1 – SV4, všetky grafy a súhrnná tabu¾kaPríloha 6b SV6 – SV8, všetky grafy a súhrnná tabu¾kaPríloha 6c VV1 – VV3a, všetky grafy a súhrnná tabu¾kaPríloha 6d VV4 – VV6, všetky grafy a súhrnná tabu¾kaPríloha 6e VV7 – VV10, všetky grafy a súhrnná tabu¾kaPríloha 7 Poradie fakúlt a univerzít z roku 2005 a 2006Príloha 8 Hlavné výsledky študentského prieskumuPríloha 9 O autoroch a o správePríloha 10 ¼udia v ARRA 3
 • 4. Príloha 1 Frascati manuál, rozdelenie fakúltFakulty slovenských verejných vysokých škôl boli rozdelené do skupín pod¾a Frascatimanuálu na základe vedných odborov takto:  prírodné vedy (PRIR) tvorí matematika a informatika, fyzikálne vedy, chemické vedy, biologické vedy a vedy o zemi a životnom prostredí,  technické vedy (TECH) obsahujú stavebné inžinierstvo, elektroinžinierstvo, elektroniku, strojárstvo a iné technicky zamerané vedy,  medzi lekárske vedy (MED) sa zaraïujú najmä všeobecné lekárstvo a stomatológia, klinická medicína, farmaceutické vedy, ošetrovate¾stvo a zdravotníctvo. (V minuloroènej správe bolo ošetrovate¾stvo a zdravotníctvo omylom zaradené do skupiny sociálnych vied. Ïakujeme docentovi Martinovi Kanovskému za upozornenie na tento omyl.)  pôdohospodárske vedy (AGRO) tvoria po¾nohospodárstvo, lesníctvo, rybolov, veterinárna medicína a príbuzné vedy,  spoloèenské vedy (SOC) tvorí psychológia, ekonómia, pedagogické vedy, právo, politické vedy, ošetrovate¾stvo, zdravotníctvo, iné spoloèenské vedy.  humanitné vedy (HUM) sú história, jazyky a literatúra a iné humanitné vedy. Pre niektoré z fakúlt vysokých škôl nie je zaradenie do urèitého odboru vedya techniky jednoznaèné, vzh¾adom na ich rôznorodos• – ich rôzne súèasti (napríkladkatedry) vykonávajú èinnosti, ktoré patria do rôznych odborov. Príkladom sú filozofickéfakulty, ktorých èinnos• patrí aj do odboru humanitných, aj spoloèenských vied. Dopríslušného odboru vedy a techniky boli preto zaradené pod¾a prevládajúcej èinnosti.Pokia¾ sa na nás obráti dekan urèitej fakulty alebo odborná verejnos• s tým, ženavrhuje, aby fakulta, ktorú vedie, bola zaradená do iného odboru, takýto návrh ARRAzváži.Poznámka: V septembri 2007 prebehla nasledujúca úprava zaradenia fakúlt – Fakultazdravotníctva a sociálnej práce TU, Fakulta zdravotníctva PU a Fakulta sociálnych vied 4
 • 5. a zdravotníctva UKF boli preradené do skupiny MED a Fakulta riadenia a informatiky ŽU do skupiny TECH. Tabu¾ka P1: Zaradenie fakúlt (resp. vysokých škôl) do oblastí pod¾a ARRAŠkola Skupina Fakulta SkratkaAkadémia umení AUAkadémia umení HUM Fakulta dramatických umení DramUm AUAkadémia umení HUM Fakulta múzických umení MuzUm AUAkadémia umení HUM Fakulta výtvarných umení VýtvarUm AUEkonomická univerzita EU BAEkonomická univerzita SPOL Fakulta hospodárskej informatiky HospInfo EU BAEkonomická univerzita SPOL Fakulta medzinárodných vz•ahov MedzVz•ah EU BAEkonomická univerzita SPOL Fakulta podnikového manažmentu PodnMan EU BAEkonomická univerzita SPOL Národohospodárska fakulta NárHosp EU BAEkonomická univerzita SPOL Obchodná fakulta Obchod EU BAEkonomická univerzita SPOL Podnikovohospodárska fakulta PodnHosp EU BAKatolícka univerzita KUKatolícka univerzita HUM Filozofická fakulta Fil KUKatolícka univerzita SPOL Pedagogická fakulta Pedag KUKatolícka univerzita HUM Teologická fakulta Teol KUPrešovská univerzita PUPrešovská univerzita HUM Fakulta humanitných a prírodných vied HumPrír PUPrešovská univerzita MED Fakulta zdravotníctva Zdravotnícka PUPrešovská univerzita HUM Filozofická fakulta Fil PUPrešovská univerzita HUM Gréckokatolícka bohoslovecká Greckokat PUPrešovská univerzita SPOL Pedagogická fakulta Pedag PUPrešovská univerzita HUM Pravoslávna bohoslovecká fakulta Pravosl PUSlovenská po¾nohospodárska univerzita SPUSlovenská po¾nohospodárskauniverzita AGRO Fakulta agrobiol. a potr.zdr. Agro SPUSlovenská po¾nohospodárskauniverzita AGRO Fakulta biotechnológie a potravinárstva BiotPotr SPUSlovenská po¾nohospodárskauniverzita SPOL Fakulta ekonomiky a manažmentu EkonomMan. SPUSlovenská po¾nohospodárska Fakulta záhradníctva a krajinnéhouniverzita AGRO inžinierstva Záhrad SPUSlovenská po¾nohospodárskauniverzita TECH Mechanizaèná fakulta Mech SPUSlovenská technickáuniverzita STUBASlovenská technická univerzita TECH Fakulta architektúry Archit STUBASlovenská technická univerzita TECH Fakulta elektrotechniky Elektr STUBA Fakulta chemickej a potravinárskejSlovenská technická univerzita TECH technológie FCHPT STUBASlovenská technická univerzita TECH Materiálovotechnologická fakulta MatTechn STUBASlovenská technická univerzita TECH Stavebná fakulta Stav STUBASlovenská technická univerzita TECH Strojnícka fakulta Stroj STUBA 5
 • 6. Technická univerzita Košice TUKETechnická univerzita Košice SPOL Ekonomická fakulta Ekonom TUKETechnická univerzita Košice TECH Fakulta BERG Ban TUKETechnická univerzita Košice TECH Fakulta elektrotechniky a informatiky Elektr TUKETechnická univerzita Košice HUM Fakulta umení Umení TUKETechnická univerzita Košice TECH Fakulta výrobnej technológie VýrTech TUKETechnická univerzita Košice TECH Hutnícka fakulta Hutn TUKETechnická univerzita Košice TECH Stavebná fakulta Stav TUKETechnická univerzita Košice TECH Strojnícka fakulta Stroj TUKEŠkola Skupina Fakulta SkratkaTechnická univerzita Zvolen TUZVTechnická univerzita Zvolen AGRO Drevárska fakulta Drev TUZVTechnická univerzita Zvolen PRIR Fakulta ekológie a environmentalistiky Ekolenv TUZ Fakulta environmentálnej výrobnejTechnická univerzita Zvolen TECH technológie EnvirTech TUZVTechnická univerzita Zvolen AGRO Lesnícka fakulta Les TUZVTrenèianska univerzita A.Dubèeka TUADTrenèianska univerzita A. Dubèeka TECH Fakulta mechatroniky MechTron TUADTrenèianska univerzita A. Dubèeka TECH Fakulta priemyselných technológií PriemTechn TUADTrenèianska univerzita A. Dubèeka SPOL Fakulta sociálno-ekonomických vz•ahov SocEkon TUADTrenèianska univerzita A. Dubèeka TECH Fakulta špeciálnej techniky ŠpecTechn TUADTrnavská univerzita TVUTrnavská univerzita MED Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce ZdravSoc TVUTrnavská univerzita HUM Filozofická fakulta Fil TVUTrnavská univerzita SPOL Pedagogická fakulta Pedag TVUTrnavská univerzita SPOL Právnická fakulta Práv TVUTrnavská univerzita HUM Teologická fakulta Teol TVUUniverzita Komenského UKUniverzita Komenského HUM Evanjelická bohoslovecká fakulta Evanj UKUniverzita Komenského SPOL Fakulta managementu Manag UKUniverzita Komenského PRIR Fakulta matematiky, fyziky a informatiky FMFI UKUniverzita Komenského SPOL Fakulta sociálnych a ekonomických vied SocEkon UKUniverzita Komenského SPOL Fakulta telovýchovy a športu TV UKUniverzita Komenského MED Farmaceutická fakulta Farm UKUniverzita Komenského HUM Filozofická fakulta Fil UKUniverzita Komenského MED Jesseniova lekárska fakulta JessenLek UKUniverzita Komenského MED Lekárska fakulta Lek UKUniverzita Komenského SPOL Pedagogická fakulta Pedag UKUniverzita Komenského SPOL Právnická fakulta Práv UKUniverzita Komenského PRIR Prírodovedecká fakulta Prír UKUniverzita Komenského HUM Rímskokatolícka bohoslovecká fakulta RímsKat UKUniverzita KonštantínaFilozofa UKFUniverzita Konštantína Filozofa PRIR Fakulta prírodných vied Prír UKFUniverzita Konštantína Filozofa MED Fakulta sociálnych vied Soc UKFUniverzita Konštantína Filozofa HUM Filozofická fakulta Fil UKFUniverzita Konštantína Filozofa SPOL Pedagogická fakulta Pedag UKFUniverzita Mateja Bela UMBUniverzita Mateja Bela SPOL Ekonomická fakulta Ekonom UMB 6
 • 7. Univerzita Mateja Bela HUM Fakulta humanitných vied Hum UMBUniverzita Mateja Bela SPOL Fakulta politických vied Polit UMBUniverzita Mateja Bela PRIR Fakulta prírodných vied Prír UMBUniverzita Mateja Bela HUM Filologická fakulta Filolo UMBUniverzita Mateja Bela SPOL Pedagogická fakulta Pedag UMBUniverzita Mateja Bela SPOL Právnická fakulta Práv UMBŠkola Skupina Fakulta SkratkaUniverzita Pavla JozefaŠafárika UPJŠUniverzita Pavla Jozefa Šafárika SPOL Fakulta verejnej správy VerSpr UPJŠUniverzita Pavla Jozefa Šafárika MED Lekárska fakulta Lek UPJŠUniverzita Pavla Jozefa Šafárika SPOL Právnická fakulta Práv UPJŠUniverzita Pavla Jozefa Šafárika PRIR Prírodovedecká fakulta Prír UPJŠUniverzita sv. Cyrila a Metoda UCMUniverzita sv. Cyrila a Metoda SPOL Fakulta masmediálnej komunikácie MasMed UCMUniverzita sv. Cyrila a Metoda PRIR Fakulta prírodných vied Prír UCMUniverzita sv. Cyrila a Metoda HUM Filozofická fakulta Fil UCMUniverzita veterinárskeholekárstva AGRO UVLVysoká škola múzickýchumení VŠMUVysoká škola múzických umení HUM Divadelná fakulta Divadelná VŠMUVysoká škola múzických umení HUM Filmová a televízna fakulta FilmTel VŠMUVysoká škola múzických umení HUM Hudobná a taneèná fakulta HudTan VŠMUVysoká škola výtvarnýchumení HUM VŠVUŽilinská univerzita ŽUŽilinská univerzita TECH Elektrotechnická fakulta Elektr ŽUŽilinská univerzita SPOL Fakulta PEDAS Pedas ŽUŽilinská univerzita PRIR Fakulta prírodných vied Prír ŽUŽilinská univerzita SPOL Fakulta riadenia a informatiky Riadenia ŽUŽilinská univerzita TECH Fakulta špeciálneho inžinierstva ŠpecInž ŽUŽilinská univerzita TECH Stavebná fakulta Stav ŽUŽilinská univerzita TECH Strojnícka fakulta Stroj ŽU Filologickú fakultu UMB hodnotí ARRA posledný raz, pretože bola zlúèená s Fakultou humanitných vied UMB (od 1. 9. 2007). 7
 • 8. Príloha 2 Rozdelenie indikátorov do skupín a metodika hodnotenia Rozdelenie indikátorov do skupín Indikátory, ktoré ARRA používa, sú zoradené do nieko¾kých vecne kompaktných skupín. V tejto èasti podávame pre preh¾ad rozèlenenia indikátorov do skupín. Samotný názov skupiny dostatoène vyjadruje dôvody, preèo do nej dané indikátory patria. Tabu¾ka P2: Zoznam kritérií použitých ARRA v správeOblas• Oznaèenie Opis VV1A Poèet publikácií vo WoK za roky 1997-2006 na tvorivého pracovníka VV1a Poèet rôznych èasopiseckých publikácií mimo WoK za rok 2006 (pri fakultách SPOL a HUM) VV1b Poèet rôznych knižných publikácií mimo WoK za rok 2006 (pri fakultách SPOL a HUM) VV2 Poèet citácií vo WoK za roky 1997-2006 na tvorivého pracovníka VV2a Poèet citácií vo WoK na jednu publikáciu vo WoK za roky 1997-2006 VV3 Poèet publikácií vo WoK, na ktoré je vo WoK aspoò 5 citácií, za roky 1997-2006, na tovrivého pracovníka VV3a Poèet publikácií vo WoK, na ktoré je vo WoK aspoò 25 citácií, za roky 1997-2006, naveda avýskum tovrivého pracovníka VV4 Poèet denných doktorandov v roku 2006 na jedného profesora alebo docenta VV5 Roèný priemer poètu absolventov doktorandského štúdia v rokoch 2004-2006 na poèet profesorov a docentov VV6 Poèet doktorandov denného štúdia delený poètom denných študentov bakalárskeho a magisterského štúdia VV7 Grantové prostriedky z agentúr KEGA a VEGA na tvorivého pracovníka v roku 2006 VV8 Grantové prostriedky z agentúry APVV na tvorivého pracovníka v roku 2006 VV9 Prostriedky zo zahranièných grantov a štátnych programov na tovrivého pracovníka VV10 Celkové grantové prostriedky z agentúr na tvorivého pracovníka SV1 Pomer poètu študentov denného aj externého štúdia na jedného uèite¾a v roku 2006 SV2 Pomer poètu študentov denného aj externého štúdia na jedného profesora alebo docenta v roku 2006štúdium a SV3 Pomer profesorov, docentov a ostatných uèite¾ov s PhD ku všetkým uèite¾omvzdelávanie SV4 Pomer profesorov a docentov ku všetkým uèite¾om SV6 Podiel prihlásených uchádzaèov k plánovanému poètu miest v roku 2006 SV7 Pomer zapísaných a prijatých študentov v roku 2006 SV8 Podiel zahranièných študentov Poznámka: Kritérium SV 5 bolo v tohtoroènom hodnotení vynechané pre nedostupnos• dát. 8
 • 9. Kategória „Veda a výskum“Skupina „Publikácie a citácie“Patria sem: - indikátor VV1A, pre fakulty skupín HUM a SPOL bol doplnený o VV1a a VV1b, - indikátor VV2, - indikátor VV2a, - indikátor VV3, - indikátor VV3a.Podrobnejší opis indikátorov je v tab. P2.Skupina „Doktorandské štúdium“Patria sem indikátory: VV4, VV5 a VV6.Skupina „Grantová úspešnos•“Patria sem indikátory: VV7, VV8, VV9 a VV10.Kategória „Štúdium a vzdelávanie“1Skupina „Študenti a uèitelia“Obsahuje indikátory: - SV1 (Poèet študentov v dennej a externej forme štúdia v roku 2006 delený poètom uèite¾ov; body sa pride¾ujú pod¾a poètu uèite¾ov na 100 študentov), - SV2 (Poèet študentov v dennej a externej forme štúdia delený poètom profesorov a docentov; body sa pride¾ujú obdobne ako pri indikátore SV1), - SV3, - SV4.Skupina „Záujem o štúdium“Obsahuje indikátory: SV6, SV7 a SV8.Metodika hodnotenia fakúlt a vysokých škôl Indikátory uvedené vyššie sú zvolené tak, aby ich vyššia hodnota zodpovedalavyššiemu výkonu. Napríklad jedným z indikátorov je poèet študentov pripadajúcich najedného profesora alebo docenta. Èím je tento poèet vyšší, tým je menejpravdepodobné, že profesori a docenti sa môžu študentom venova• individuálne.1 Ak sa v rámci tejto kategórie indikátorov hovorí o študentoch, zoh¾adòovali sa iba študenti bakalárskeho amagisterského štúdia tak v dennej, ako aj externej forme štúdia. Jedinou výnimkou je indikátor SV10, kde sú zahrnutí– pod¾a dostupnosti dát – aj študenti doktorandského štúdia v dennej forme štúdia. Ak nie je výslovne uvedené (napr.financovanie), študenti sa berú do úvahy ako neprepoèítaní pod¾a koeficientov MŠ SR. 9
 • 10. Z h¾adiska individuálneho prístupu, ktorý považuje ARRA pre študenta za vhodnejší, jepreto lepšie, ak má tento indikátor menšiu hodnotu. Ak sa však vezme do úvahy jehoprevrátená hodnota (poèet docentov a profesorov na sto študentov), zodpovedávyššiemu výkonu fakulty v tomto indikátore zase vyššia hodnota. Do poètu študentovboli zahrnutí denní aj externí študenti. Diplom študentov v externej forme štúdia je takýistý ako diplom študentov v dennej forme štúdia. Kvalita vzdelávania jedných aj druhýchby mala by• rovnaká, preto by sa študentom v dennej aj externej forme štúdia maliuèitelia venova• rovnako. Fakulta, ktorá dosiahla v urèitom indikátore najvyššiu hodnotu, má priradených100 bodov. Ostatným fakultám sa priradí poèet bodov lineárnou interpoláciou, prièomnula bodov zodpovedá nulovej hodnote. Urèitá fakulta konkrétnej vysokej školy sa hodnotila v skupine, do ktorej bolazaradená pod¾a manuálu Frascati. Celkové poradie fakúlt v rámci danej skupiny saurèuje jej priemerným bodovým ziskom v skupinách indikátorov. Celkové poradie vysokých škôl v danej skupine pod¾a manuálu Frascati je danépriemerným poètom bodov jej fakúlt.Ilustrácia metodiky hodnotenia fakúlt a vysokých škôlPríkladom na hodnotenie fakúlt v skupine HUM pod¾a manuálu Frascati a v skupineindikátorov „Publikácie a citácie“. Ak si usporiadame fakulty pod¾a poètu bodovv poslednom ståpci dostaneme toto poradie: 1. HumPrír PU 74 2. Fil UK 50 3. Fil PU 35 4. Fil TVU 29 5. Evanj UK 25 6. Hum UMB 9 7. Fil KU 7 8. Fil UCM 6 9. RímsKat UK 4 10. Teol TVU 2 Pravosl PU 2 Greckokat PU 2 13. Fil UKF 1 DramUm AU 1 Divadelná VŠMU 1 Teol KU 1 Filolo UMB 1 VýtvarUm AU 1 10
 • 11. FilmTel VŠMU 1 20. HudTan VŠMU 0 Umení TUKE 0 VŠVU 0 MuzUm AU 0 V tejto tabu¾ke má Prešovská univerzita štyri fakulty, Vysoká škola múzickýchumení, Akadémia umení a Univerzita Komenského majú po tri fakulty, ïalšie univerzitymajú dve a menej fakúlt v skupine HUM. Ak spoèítame priemerný bodový zisk štyrochfakúlt Prešovskej univerzity a vydelíme ho ich poètom, dostaneme 28,25 bodu. Poradie univerzít v skupine HUM a v skupine indikátorov „Publikácie a citácie“ jedané priemerným ziskom bodov ich fakúlt. Takto by sme prišli k poradiu univerzítv rámci skupiny HUM v skupine indikátorov „Publikácie a citácie“: PU 28,25 UK 19,75 TVU 15,5 UCM 6 UMB 5 KU 4 VŠMU 0,66 AU 0,66 UKF 0,33 VŠVU 0 TUKE 0 Druhá èas• predchádzajúceho príkladu bola len ilustratívna. V skutoènosti ARRAnezostavuje v rámci skupiny HUM poradie univerzít v jednotlivých skupinách indikátorov.Postupuje tak, že v rámci danej skupiny HUM priradí body všetkým fakultám zo skupinyHUM za jednotlivé skupiny indikátorov. Pre každú fakultu potom sèíta body za jednotlivéskupiny indikátorov. Potom spoèíta priemer pre všetky fakulty danej univerzity a pod¾atoho zostaví poradie univerzít v skupine HUM (a podobne v ïalších skupinách pod¾amanuálu Frascati). 11
 • 12. Príloha 3 Knižné publikácie a èasopisecké publikácie nezaradené do databázy WoK, váhovanie, spôsob zberu údajov a spôsob zahrnutia do hodnotenia HUM a SPOLIlustrácia metodiky Najprv ARRA na konkrétnom prípade ukáže, ako prebieha pride¾ovanie bodov zapoèet publikácií. Pre fakulty v skupine HUM sa najprv nájdu poèty publikácií v databázeWoK za obdobie 1997 – 2006 a predelia sa poètom tvorivých pracovníkov každejz fakúlt. Potom pod¾a tab. 3 hlavnej èasti správy ARRA a fakultných správ sa spoèítapoèet bodov pre fakultu za èasopisecké publikácie mimo WoK a celkový poèet bodov sapredelí poètom tvorivých pracovníkov. To isté sa urobí s knižnými publikáciami fakultyzo správy fakulty a s tab. 4 hlavného textu.Tab. P3: Poèty bodov pridelené fakultám zo skupiny HUM za publikácie v období 1997 – 2006v èasopisoch zahrnutých do WoK (ståpec A), za publikácie v roku 2006 v recenzovaných èasopisocha pod. (ståpec B) a za knižné publikácie v roku 2006 (ståpec C). A Fakulta pub/tp B cl/tp C kn/tp Divadelná VŠMU 0 2,54 0,28 DramUm AU 0 5,58 0,00 Evanj UK 0,44 7,11 15,61 Fil KU 0,08 4,33 1,17 Fil PU 0,4 4,28 1,56 Fil TVU 0,39 9,81 2,17 Fil UCM 0,04 2,77 1,02 Fil UK 0,52 2,85 1,13 Fil UKF 0,01 2,46 1,44 FilmTel VŠMU 0 5,1 0,07 Filolo UMB 0 3,13 1,08 Greckokat.PU 0 9,1 2,66 HudTan VŠMU 0 1,53 1,02 Hum UMB 0,1 2,52 1,02 HumPrír PU 0,33 6,05 1,41 MuzUm AU 0 1,27 1,35 Pravosl.PU 0 9,83 3,28 RímsKat UK 0,07 6,67 2,67 Teol KU 0 2,01 1,93 Teol.TVU 0 8,26 3,16 Umení TUKE 0 0,41 0,09 VŠVU BL 0 0 0,00 VýtvarUm AU 0 2,43 1,07 12
 • 13. V ståpci A sú publikácie za obdobie 10 rokov. Ak ståpec A vydelíme 10, vidíme, ženapríklad na Fakulte humanitných a prírodných vied PU pripadá na jedného tvorivéhopracovníka asi 0,033 publikácie vo WoK na jeden rok. Na Filozofickej fakulte KU je topribližne 0,08 publikácie vo WoK za jeden rok. Tieto èísla ani na pomerne ve¾mi úspešných fakultách nie sú ve¾mi vysoké. Pod¾anepublikovaných analýz ARRA a na základe diskusií s kolegami z viacerých fakúlt je tospôsobené tým, že aj na úspešných fakultách len menšie, intenzívne pracujúce skupinypublikujú v èasopisoch zaradených do WoK. Pod¾a tab. 3 hlavnej èasti správy ARRA sa za jednu publikáciu v recenzovanomdomácou èasopise pride¾ujú 4 body, takže po prepoèítaní na tento typ publikácií sapridelia Filozofickej fakulte Univerzity Komenského na jedného tvorivého pracovníkapribližne 0,71 na rok. Na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity sa takto dostanúpribližne 2,45 publikácie na rok. Pod¾a tab. 4 textu hlavnej èasti Správy 2007 sa za uèebné texty (skriptá)pride¾ujú 4 body. Ak predelíme údaje v ståpci C èíslom 4 dostaneme približné poètytakéhoto ekvivalentu. Z tab. P3 tejto prílohy vidno ihneï, že v publikáciách vo WoK sú úspešnejšiefilozofické fakulty UK a TVU, v èasopiseckých publikáciách mimo WoK všetky fakulty (svýnimkou VŠVU) a v knižných publikáciách je úspešná Filozofická fakulta TVU. V nasledujúcom kroku pridelíme jednotlivým fakultám body za všetky tri typypublikácií. Pri publikáciách vo WoK postupujeme nasledovne. V ståpci A nájdemenajvyššiu hodnotu. Je òou èíslo 6,01. Touto hodnotou predelíme všetky èísla v ståpciA a každý výsledok násobíme 100. To isté urobíme v ståpcoch B a C. Dostaneme takståpce oznaèené ako „A body“, „B body“ a „C body“ v tab. P4. Koneèný poèet bodov je súètom hodnôt v ståpci „A body“ a v ståpcoch „B body“a „C body“ s váhou 0,1. Kritérium VV1 je jediné kritérium, kde môže fakulta získa• viacako 100 bodov. 13
 • 14. Tab. P4: Výpoèet bodov za poèet publikácií vo WoK a mimo WoK pre skupinu HUM A ABCFakulta pub/tp B bcl/tp C kn/tp A body B body C body ABC bodyDivadelná VŠMU 0 2,54 0,28 0 26 2 0 3DramUm AU 0 5,58 0,00 0 57 0 1 6Evanj UK 0,44 7,11 15,61 85 72 100 3 102Fil KU 0,08 4,33 1,17 29 44 7 1 34Fil PU 0,4 4,28 1,56 76 44 10 1 81Fil TVU 0,39 9,81 2,17 75 99 14 2 86Fil UCM 0,04 2,77 1,02 9 28 7 0 12Fil UK 0,52 2,85 1,13 100 29 7 1 104Fil UKF 0,01 2,46 1,44 3 25 9 0 6FilmTel VŠMU 0 5,1 0,07 0 52 0 1 5Filolo UMB 0 3,13 1,08 0 32 7 0 4Greckokat.PU 0 9,1 2,66 0 92 17 1 11HudTan VŠMU 0 1,53 1,02 0 16 7 0 2Hum UMB 0,1 2,52 1,02 19 26 7 0 22HumPrír PU 0,33 6,05 1,41 63 62 9 1 70MuzUm AU 0 1,27 1,35 0 13 9 0 2Pravosl.PU 0 9,83 3,28 0 100 21 1 12RímsKat UK 0,07 6,67 2,67 13 68 17 1 21Teol KU 0 2,01 1,93 0 20 12 0 3Teol.TVU 0 8,26 3,16 0 84 20 1 10Umení TUKE 0 0,41 0,09 0 4 1 0 0VŠVU BL 0 0 0,00 0 0 0 0 0VýtvarUm AU 0 2,43 1,07 0 25 7 0 3Poznámky Výpoèet bodov za indikátor poètu publikácií (VV1) je najzložitejší, pretože saskladá z troch súèastí. Pri ostatných indikátoroch je to podstatne jednoduchšie – je toako prechod zo ståpca „A pub/tp“ do ståpca „A body“. V porovnaní so Správou 2006, v ktorej sa brali do úvahy len publikácie vo WoK,sa zlepšili výsledky tých fakúlt, ktoré majú vo WoK menej publikácií. V tab. P3 to vidnookamžite, ak porovnáme ståpce „A body“ (berú do úvahy len publikácie vo WoK) a „ABCbody“ (berú do úvahy všetky publikácie). Nárast poètu bodov je najvyšší u Evanjelickejbohosloveckej fakulty UK, èo je oèividne spôsobené prekvapivo vysokou hodnotou 15,61v ståpci „C kn/tp“.Je potrebné prizna•, že metodika ARRA obsahuje v istom zmysle „skryté váhy“.Predstavme si, že máme jediný indikátor a dve fakulty. V prvom prípade majú pre obefakulty hodnotu indikátora rovnú 25. Obidve fakulty získajú 100 bodov a súèet bodovbude 200. Nech v druhom príklade máme zas dve fakulty a jediný indikátor. Pre prvúfakultu má indikátor hodnotu 15 a pre druhú 0. V tomto prípade získa prvá fakulta 100 14
 • 15. bodov, druhá fakulta 0 bodov a súèet bodov za tento indikátor bude 100 a nie 200 akov predchádzajúcom prípade.2Alternatívou k tejto schéme by bolo rozde¾ovanie poètu bodov za daný indikátor tak, abypoèet bodov pre danú fakultu bol úmerný hodnote indikátora pre túto fakultu a abysúèet bodov bol pre každý indikátor rovný 100. Technicky to je rovnako jednoduché akov našej súèasnej schéme. Pre možnosti porovnávania so správou ARRA z minulého rokuostaneme v predkladanej správe pri staršej schéme.Ilustrácia k metodike hodnotenia fakúlt v danej skupine pod¾a manuálu Frascativ skupine indikátorov „Publikácie a citácie“ je podrobne uvedená v Tab. 9Tab. P5: Výpoèet bodov fakúlt HUM za skupinu indikátorov „Publikácie a citácie“ Fakulta VV1 ABC VV2 VV2a VV3 VV3a spolu priemer Divadelná VŠMU 3 0 0 0 0 3 1 DramUm AU 6 0 0 0 0 6 1 Evanj UK 102 13 10 0 0 125 25 Fil KU 34 0 0 0 0 34 7 Fil PU 81 30 25 39 0 175 35 Fil TVU 86 31 26 0 0 143 29 Fil UCM 12 2 15 0 0 29 6 Fil UK 104 83 52 11 0 250 50 Fil UKF 6 0 0 0 0 6 1 FilmTel VŠMU 5 0 0 0 0 5 1 Filolo UMB 4 0 0 0 0 4 1 Greckokat.PU 11 0 0 0 0 11 2 HudTan VŠMU 2 0 0 0 0 2 0 Hum UMB 22 6 19 0 0 47 9 HumPrír PU 70 100 100 100 0 370 74 MuzUm AU 2 0 0 0 0 2 0 Pravosl.PU 12 0 0 0 0 12 2 RímsKat UK 21 0 0 0 0 21 4 Teol KU 3 0 0 0 0 3 1 Teol.TVU 10 0 0 0 0 10 2 Umení TUKE 0 0 0 0 0 0 0 VŠVU BL 0 0 0 0 0 0 0 VýtvarUm AU 3 0 0 0 0 3 1Poznámky V ståpci VV1 ABC sú poèty bodov za publikácie vo WoK aj mimo WoK (pozri tab.P5), ståpec VV2 obsahuje body za poèet citácií na jedného tvorivého pracovníka, VV2abody za priemerný poèet citácií na jednu publikáciu (to je dôležitý parameter viazanýs kvalitou prác), VV3 poèet prác citovaných viac ako 5-krát na tvorivého pracovníkaa VV3a poèet prác citovaných viac ako 25-krát na tvorivého pracovníka.2 Na tento problém nás pred èasom upozornil prof. Slabeycius z Trenèianskej univerzity A. Dubèeka. Ïakujemedodatoène. 15
 • 16. V ståpci oznaèenom ako „spolu“ je súèet predchádzajúcich 5 indikátorova napokon v ståpci „priemer“ je tento súèet delený poètom indikátorov. Toto deleniepoètom indikátorov zavádzame preto, aby jednotlivé skupiny indikátorov maliporovnate¾nú váhu, nezávislú od poètu indikátorov. Indikátory VV2 – VV3a zvýhodòujú fakulty, ktoré publikujú v èasopisochzaradených do databázy WoK. Citácie na publikácie mimo databázy WoK sme nezaradilido analýzy, pretože ich nemožno získa• z verejne dostupných zdrojov. V tomto sasituácia ale môže zmeni•, staèí sa pozrie• na databázu prístupnú po menách autorov nastránke http://www.scholar.google.com . Ak táto alebo podobná databáza umožnív budúcnosti vyh¾adávanie pod¾a inštitúcií alebo krajín, môže to zmeni• situáciu. Posledný ståpec v tab. P5 umožòuje zostavi• poradie fakúlt zo skupiny HUM pod¾askupiny indikátorov „Publikácie a citácie“. 16
 • 17. Príloha 4 VV1b a VV1c (v hodnotení len pre HUM a SPOL)VV1bMED Body pridelené pre èasopisecké publikácie mimo WoK za rok 2006 12,00 10,03 10,00 7,70 8,00 body pre èasopisecké publikácie 6,00 5,10 mimo WoK na tvorivého pracovníka 3,84 3,83 3,78 4,00 2,33 2,00 0,00 JessenLek UK Farm UK Zdravotníctva PU Lek UK Lek UPJŠ Soc UKF ZdravSoc TVUAGRO Body pridelené pre èasopisecké publikácie mimo WoK za rok 2006 14,00 11,81 11,61 12,00 9,81 9,54 10,00 9,19 8,00 body pre èasopisecké publikácie 5,78 mimo WoK na tvorivého pracovníka 6,00 4,00 2,00 0,00 Drev TUZV Les TUZV BiotPotr. SPU Záhrad SPU Agro SPU VeterLek. UVL 17
 • 18. HUM Body pridelené pre èasopisecké publikácie mimo WoK za rok 2006 Pravosl.PU 9,83 Fil TVU 9,81 Greckokat.PU 9,09 Teol.TVU 8,26 Evanj UK 7,11 RímsKat UK 6,67 HumPrír PU 6,05 DramUm AU 5,58 FilmTel VŠMU 5,10 Fil KU 4,33 Fil PU 4,28 body na èasopisecké publikácie mimo Filolo UMB 3,13 WoK na tvorivého pracovníka Fil UK 2,85 Fil UCM 2,77 Divadelná VŠMU 2,54 Hum UMB 2,52 Fil UKF 2,46 VýtvarUm AU 2,43 Teol KU 2,01 HudTan VŠMU 1,53 MuzUm AU 1,27 Umení TUKE 0,41 VŠVU BL 0,00 0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 18
 • 19. PRIR Body pridelené pre èasopisecké publikácie mimo WoK za rok 2006 6,00 5,68 5,03 4,96 5,00 4,00 3,15 3,10 3,10 body pre èasopisecké publikácie mimo 3,00 WoK na tvorivého pracovníka 1,95 2,00 1,00 0,73 0,00 FMFI UK Prír UCM * Ekolenv TUZ Prír UK Prír UPJŠ Prír UMB Prír UKF Prír ŽU 19
 • 20. SPOL Body pridelené pre èasopisecké publikácie mimo WoK za rok 2006 25,34 Eur.Št. SPU 9,94 9,73 PodnHosp. EU BA 8,97 8,46 Obchod EU BA 8,23 8,06 HospInfo EU BA 7,89 6,72 VerSpr UPJŠ 6,12 5,38 Pedag PU 5,13 4,21 Práv UK 4,00 body pre èasopisecké publikácie mimo 3,93 WoK na tvorivého pracovníka Pedag UMB 3,93 3,69 PodnMan EU BA 3,50 3,17 MasMed UCM * 2,87 2,82 NárHosp. EU BA 2,74 2,41 Pedag UK 2,13 2,03 Polit UMB 1,72 1,44 Práv UMB 0,06 0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 20
 • 21. TECH Body pridelené pre èasopisecké publikácie mimo WoK za rok 2006 Vyr Tech TUKE 13,67 EnvirTech. TUZV 9,63 Elektr STUBA 9,04 Mech SPU 8,48 Stav STUBA 8,21 MatTechn STUBA 7,86 Stav TUKE 7,76 ŠpecInž ŽU 7,27 Elektr TUKE 7,00 Hutn TUKE 6,66 Stroj TUKE 6,56 body pre èasopisecké publikácie mimo WoK na tvorivého pracovníka MechTron TUAD 6,31 PriemTech TUAD 6,11 Stroj STUBA 5,82 Stroj ŽU 5,80 ŠpecTechn TUAD 5,73 FCHPT STUBA 4,63 Archit STUBA 4,48 Stav ŽU 4,01 Ban TUKE 3,93 Riadenia ŽU 3,60 Elektr ŽU 3,43 0,00 5,00 10,00 15,00 21
 • 22. VV1cAGRO Body pridelené pre knižné publikácie 2,50 2,02 2,00 1,62 1,50 1,25 1,24 body pre knižné publikácie na tvorivéhho pracovníka 1,00 0,69 0,43 0,50 0,00 Drev TUZV Les TUZV BiotPotr. SPU Záhrad SPU Agro SPU VeterLek. UVLMED Body pridelené pre knižné publikácie 6,00 5,65 5,00 4,00 body pre knižné publikácie na 3,00 tvorivého pracovníka 2,00 1,47 1,35 1,08 1,00 0,44 0,40 0,25 0,00 JessenLek UK Farm UK Lek UK Lek UPJŠ Zdravotníctva ZdravSoc TVU Soc UKF PU 22
 • 23. HUM Body pridelené pre knižné publikácie Evanj UK 15,61 Pravosl.PU 3,28 Teol.TVU 3,16 Rímskat UK 2,67 Greckokat.PU 2,66 Fil TVU 2,17 Teol KU 1,93 Fil PU 1,56 Fil UKF 1,44 HumPrír PU 1,41 MuzUm AU 1,35 body pre knižné publikácie na Fil KU 1,17 tvorivého pracovníka Fil UK 1,13 Filolo UMB 1,08 VýtvarUm AU 1,07 HudTan VŠMU 1,02 Fil UCM 1,02 Hum UMB 1,02 Umení TUKE 0,09 FilmTel VŠMU 0,07 VŠVU BL* 0,00 DramUm AU** 0,00 Divadelná VŠMU 0,28 0,00 5,00 10,00 15,00 20,00* Údaje sú za rok 2005.** Údaje neboli nájdené za roky 2005 a 2006. 23
 • 24. PRIR Body pridelené pre knižné publikácie 5,00 4,68 4,50 4,00 3,50 3,00 body pre knižné publikácie na 2,50 tvorivého pracovníka 2,00 1,50 1,22 0,89 1,00 0,78 0,58 0,47 0,50 0,36 0,31 0,00 Prír UPJS FMFI UK Prír UCM* Ekolenv TUZ Prír UK Prír UMB Prír UKF Prír ŽU 24
 • 25. SPOL Body pridelené pre knižné publikácie 5,74 Pedag UKF 3,46 3,00 MasMed UCM* 2,87 2,61 Obchod EU BA 2,28 2,00 Pedag PU 1,94 1,93 SocEkon UK 1,93 1,65 VerSpr UPJŠ 1,64 1,59 Pedag UMB 1,35 body pre knižné publikácie na 1,33 tvorivého pracovníka NárHosp. EU BA 1,31 1,26 EkonomManSPU 1,19 1,15 Ekonom UMB 1,14 1,11 PodnHosp. EU BA 1,07 1,01 Polit UMB 0,73 0,72 Práv UMB 0,64 0,52 Pedag KU 0,00 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 25
 • 26. TECH Body pridelené pre knižné publikácie VýrTech TUKE 3,46 EnvirTech. TUZV 2,20 MechTron TUAD 1,79 Stav STUBA 1,57 PriemTech TUAD 1,49 Elektr TUKE 1,39 Mech SPU 1,38 Ban TUKE 1,37 Hutn TUKE 1,25 MatTechn STUBA 0,96 Stroj STUBA 0,86 body pre knižné publikácie na Archit STUBA 0,75 tvorivého pracovníka Elektr STUBA 0,70 Stroj TUKE 0,65 ŠpecTechn TUAD 0,58 Stav TUKE 0,57 Stroj ŽU 0,56 FCHPT STUBA 0,48 Stav ŽU 0,44 Elektr ŽU 0,24 ŠpecInž ŽU 0,15 Riadenia ŽU 0,09 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 26
 • 27. Príloha 5 Experimentálne hodnotenie súkromnej vysokej školy Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety bola zriadená v roku2003 a k 31. októbru 2003 už mala svojich prvých študentov (pod¾a roèenky Ústavu preinformácie a prognózy školstva). Pod¾a manuálu Frascati je zaradená do skupiny MED.Jej bonifikaèný faktor je 10/4 = 2,5. Základné údaje o pedagógoch a študentoch sú nasledujúce: Poèet denných študentov k 31. 12. 2006 25 Poèet externých študentov k 1. 9. 2006 4942 Poèet pedagogických pracovníkov 237,1 (prepoèítané vrátane externých) Poèet profesorov a docentov 96,8 Poèet uèite¾ov s PhD. 169,1 Poèet vedeckých pracovníkov 13 Poèet tvorivých pracovníkov 247,1 Plánovaný poèet študentov v 1. roèníku 1000 Poèet prihlásených do 1. roèníka k 1. 9. 2108 2006 Poèet prijatých študentov do 1. roèníka 1992 Poèet zapísaných študentov do 1. roèníka 1992 Poèet študentov s iným štátnym 199 obèianstvom Tieto údaje poskytla pre ARRA Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce Sv.Alžbety. Ako súkromná vysoká škola nie je povinná zverejòova• o sebe to¾ko údajov akoverejné vysoké školy, a teda tieto údaje nie sú verejne dostupné a verifikovate¾né. PretoARRA hodnotí Vysokú školu zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety lenexperimentálne v prílohe. Táto vysoká škola má v súèasnosti dve fakulty a pä• katedier, ale v roku 2006bola jednofakultnou, a preto ju ARRA hodnotí ako celok. Pri urèovaní poètu publikácií a citácií v databáze WoK postupovala ARRA tak akopri ostatných fakultách zo skupiny MED. 27
 • 28. Do publikácií VŠZaSP Sv. Alžbety sa zapoèítavajú tie práce, publikované v rokoch1997 – 2006 a zachytené v databáze WoK, pri ktorých je ako jedno z pracovísk aspoòjedného z autorov uvedený názov tejto vysokej školy. Najèastejšie sú v databáze WoKuvedené názvy St Elisabeth(s) Health Univ a St Elizabeth(s) Health Univ. Nezapoèítavajúsa teda práce, ktorých autori sú v súèasnosti pracovníkmi tejto vysokej školy, ale ako ichpracoviská sú uvedené iné inštitúcie ako napr. Fakulta zdravotníctva a sociálnej práceTrnavskej univerzity alebo Onkologický ústav sv. Alžbety v Bratislave. V prípade, žeautor uvádza ako svoje pracoviská viacero inštitúcií, z ktorých jedna je Vysoká škola sv.Alžbety, práca sa zapoèítava. Pod¾a týchto kritérií má VŠZaSP sv. Alžbety nasledujúcepublikaèné a citaèné záznamy: publikácie vo WoK 23, s bonifikaèným faktorom = 57,5 citácie vo WoK 76, s bonifikaèným faktorom = 190, práce s viac ako 5 1, s bonifikaèným faktorom citáciami = 2,5, práce s viac ako 25 1, s bonifikaèným faktorom citáciami = 2,5Z týchto údajov vychádzajú nasledujúce hodnoty indikátorov pre vedu a výskum:VV1 = 57,5/247,1 = 0,23VV2 = 190/247,1 = 0,77VV2a = 190/57,5 = 3,3VV3 = 2,5/247,1 = 0,01VV3a= 2,5/247,1 = 0,01Tieto údaje možno porovna• s údajmi pre fakulty zo skupiny MED. Vzh¾adom na to, že ARRA nemá informácie o poètoch absolventovdoktorandského štúdia ani o grantovej úspešnosti vysokej školy, nevieme urèi• hodnotyindikátorov VV4 až VV10. Ak chceme aj napriek tomu Vysokú školu sv. Alžbety zaradi•do hodnotenia ARRA v skupine MED, musíme vysokej škole prideli• v chýbajúcichindikátoroch priemerné hodnoty. V tomto prípade by sa Vysoká škola sv. Alžbety zaradilana šieste miesto hodnotenia v skupine MED a predbehla Fakultu zdravotníctva 28
 • 29. Prešovskej univerzity a Fakultu sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa. Tabu¾ka P6: Výsledky univerzít v skupine MED pri experimentálnom zaèlenení Vysokej školy sv. Alžbety do hodnotenia publikácie uèitelia a záujem o a citácie doktorandské granty Priemer Poradie MED priemer študenti štúdium (VV1- štúdium (VV4- (VV7- bez VŠ sv. bez VŠ sv. (SV1-SV4) (SV6-8) VV3a) VV6) VV10) Alžbety Alžbety1 Univerzita Komenského 81 80 53 40 60 62,9 63,3 12 Trnavská univerzita 62 38 97 100 4 60,3 60,7 23 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 71 62 51 36 46 53,2 53,5 34 VŠ zdravotníctva soc. práce sv. Alžbety 63 58 21 46 38 45,1 n.a. n.a.5 Univerzita Konštantína Filozofa 31 57 1 42 33 32,6 32,9 46 Prešovská univerzita 25 41 1 22 - 17,5 17,7 5 Tabu¾ka P7: Výsledky fakúlt v skupine MED pri experimentálnom zaèlenení Vysokej školy sv. Alžbety do hodnotenia publikácie uèitelia a záujem o a citácie doktorand- granty priemer poradie MED priemer študenti štúdium (VV1- ské štúdium (VV7- bez VŠ sv. bez VŠ sv. (SV1-SV4) (SV6-8) VV3a) (VV4- VV6) VV10) Alžbety Alžbety 68,8 69,2 11 Jesseniova lekárska fakulta Univerzita Komenského 81 85 32 52 94 64,3 64,6 22 Farmaceutická fakulta Univerzita Komenského 73 79 85 24 60 Fakulta zdravotníctva a 60,3 60,7 33 sociálnej práce Trnavská univerzita 62 38 97 100 4 55,7 56,0 44 Lekárska fakulta Univerzita Komenského 89 75 42 45 27 Univerzita Pavla Jozefa 53,2 53,5 55 Lekárska fakulta Šafárika 71 62 51 36 46 VŠ zdravotníctva soc. práce VŠ zdravotníctva soc. 45,1 n.a. n.a.6 sv. Alžbety práce sv. Alžbety 63 58 21 46 38 Fakulta sociálnych vied a Univerzita Konštantína 32,6 32,9 67 zdravotníctva Filozofa 31 57 1 42 33 17,5 17,7 78 Fakulta zdravotníctva Prešovská univerzita 25 41 1 22 - 29
 • 30. Príloha 6 Podrobné výsledky v grafoch a tabu¾kách a. SV1-4, všetky grafy a súhrnná tabu¾kaSV 1Skupina AGRO Poèet študentov na uèite¾a 25,0 20,0 19,2 19,0 18,9 16,1 15,0 13,4 2005 2006 10,0 8,8 2007 5,0 0,0 Drev TUZV Les TUZV BiotPotr. SPU Záhrad SPU Agro SPUSkupina MED VeterLek. UVL Poèet študentov na uèite¾a 50,0 44,7 45,0 40,0 35,0 30,0 26,4 2005 25,0 22,0 2006 20,0 2007 15,0 11,3 9,0 8,7 10,0 6,8 5,0 0,0 Farm UK JessenLek UK Lek UK Lek UPJŠ Zdravotníctva Soc UKF ZdravSoc TVU PU 30
 • 31. Skupina HUM Poèet študentov na uèite¾a Greckokat.PU 28,8 26,3 Fil UCM Teol KU 24,9 Fil UKF 24,6 23,6 Hum UMB Fil KU 23,0 HumPrír PU 22,4 21,5 Pravosl.PU Fil TVU 18,0 Teol.TVU 17,4 15,1 Fil PU 2007 Fil UK 12,9 2006 RímsKat UK 10,4 2005 Filolo UMB 9,4 Evanj UK 7,0 VýtvarUm AU 6,4 Umení TUKE 6,3 VŠVU BL 5,7 Divadelná VŠMU 5,0 FilmTel VŠMU 4,7 MuzUm AU 4,5 HudTan VŠMU 3,9 DramUm AU 3,8 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 31
 • 32. Skupina PRIR Poèet študentov na uèite¾a 30,0 24,4 25,0 21,0 20,8 20,4 20,0 2005 15,0 14,0 2006 11,8 2007 10,6 10,0 6,9 5,0 0,0 Ekolenv TUZ FMFI UK Prír UK Prír UCM Prír UMB Prír UKF Prír UPJŠ Prír ŽU 32
 • 33. Skupina SPOL Poèet študentov na uèite¾a Manag UK 61,4 SocEkon TUAD 60,1 Eur.Št. SPU 49,4 47,4 MasMed UCM 39,7 Pedag KU 38,1 Práv UK Obchod EU BA 32,9 Pedag UMB 29,7 VerSpr UPJŠ 29,4 28,9 Pedag PU 26,8 Pedag TVU SocEkon UK 26,4 Práv UPJŠ 25,1 24,9 2007 HospInfo EU BA 24,6 2006 PodnHosp. EU BA 2005 23,9 Pedag UKF 23,4 Pedas ŽU Ekonom UMB 22,7 PodnMan EU BA 22,7 NárHosp. EU BA 22,3 22,3 MedzVz•ah EU BA 22,1 EkonomManSPU Práv UMB 20,8 Práv TVU 20,7 Ekonom TUKE 20,6 Pedag UK 18,7 16,1 TV UK 13,3 Polit UMB 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 33
 • 34. Skupina TECH Poèet študentov na uèite¾a 27,4 ŠpecInž ŽU 27,3 Ban TUKE 25,0 MechTron TUAD 23,5 VýrTech TUKE 22,6 Stroj TUKE 22,1 MatTechn STUBA 17,1 Elektr TUKE 17,0 Mech SPU 16,6 EnvirTech. TUZV 16,0 PriemTech TUAD 15,7 2007 Riadenia ŽU 2006 14,8 Stav ŽU 2005 13,7 Elektr STUBA 13,3 Stav STUBA 12,9 Elektr ŽU 12,7 ŠpecTechn TUAD 12,3 Hutn TUKE 12,0 Stroj ŽU 11,6 Stav TUKE 11,3 Stroj STUBA 10,4 Archit STUBA 8,1 FChPT STUBA 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 34
 • 35. SV 2Skupina AGRO Poèet študentov na profesora alebo docenta 90,0 80,0 70,0 60,5 60,0 50,0 46,4 2005 42,5 2006 38,0 40,0 2007 30,0 24,6 21,8 20,0 10,0 0,0 Drev TUZV Les TUZV BiotPotr. SPU Záhrad SPU Agro SPU VeterLek. UVLSkupina MED Poèet študentov na profesora alebo docenta 200 188,2 175,6 180 160 140 120 2005 100 2006 80 69,5 2007 60 40 31,8 31,0 24,3 20,6 20 0 Farm UK JessenLek UK Lek UK Lek UPJŠ Zdravotníctva Soc UKF ZdravSoc TVU PU 35
 • 36. Skupina HUM Poèet študentov na profesora alebo docenta 164,6 Teol KU 115,0 Greckokat.PU 96,6 Fil UKF Fil UCM 89,2 87,9 Hum UMB 78,8 Fil KU 64,5 HumPrír PU 62,4 RímsKat UK 49,4 Pravosl.PU 44,1 Fil PU 40,3 Fil TVU 2007 Filolo UMB 39,8 2006 32,9 2005 Fil UK 29,6 Teol.TVU 26,5 Umení TUKE 25,2 Evanj UK 14,7 VŠVU BL 13,8 VýtvarUm AU 12,5 DramUm AU 12,1 FilmTel VŠMU 11,0 MuzUm AU 9,7 HudTan VŠMU 9,0 Divadelná VŠMU 0,0 50,0 100,0 150,0 200,0 36
 • 37. Skupina PRIR Poèet študentov na profesora alebo docenta 140,0 120,0 101,9 96,0 100,0 80,0 2005 61,7 2006 60,0 55,3 2007 47,8 40,0 27,0 24,7 20,0 15,0 0,0 FMFI UK Ekolenv TUZ Prír UK Prír UPJŠ Prír UCM Prír UMB Prír UKF Prír ŽU 37
 • 38. Skupina SPOL Poèet študentov na profesora alebo docenta SocEkon TUAD 226,6 Eur.Št. SPU 186,7 MasMed UCM 164,2 Manag UK 155,0 Pedag KU 140,7 VerSpr UPJŠ 121,3 Pedag PU 113,2 Práv UK 100,9 97,5 Pedag UKF Ekonom UMB 93,3 90,7 HospInfo EU BA Ekonom TUKE 88,5 88,3 Obchod EU BA 83,3 2007 Pedas ŽU 79,8 2006 Pedag UK 2005 PodnHosp. EU BA 79,3 Pedag UMB 72,4 MedzVz•ah EU BA 71,8 Práv UMB 71,7 Pedag TVU 71,0 EkonomManSPU 62,8 59,9 PodnMan EU BA SocEkon UK 59,5 57,7 Práv UPJŠ NárHosp. EU BA 53,8 52,9 Práv TVU TV UK 50,5 36,4 Polit UMB 0,0 50,0 100,0 150,0 200,0 250,0 38
 • 39. Skupina TECH Poèet študentov na profesora alebo docenta 87,5 ŠpecInž ŽU 86,4 Ban TUKE 71,7 MechTron TUAD 69,2 Riadenia ŽU 66,5 Stroj TUKE MatTechn STUBA 65,4 64,6 VýrTech TUKE 47,0 Stav ŽU 42,4 Elektr TUKE Mech SPU 40,0 37,4 2007 EnvirTech. TUZV 2006 35,0 PriemTech TUAD 2005 33,3 Stav STUBA 32,8 Elektr ŽU 31,0 Archit STUBA 29,6 Stav TUKE ŠpecTechn TUAD 29,3 28,3 Elektr STUBA 27,3 Hutn TUKE 27,3 Stroj ŽU Stroj STUBA 26,3 12,6 FCHPT STUBA 0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 120,0 39
 • 40. SV 3Skupina AGRO Poèet uèite¾ov s PhD. na všetkých uèite¾ov 100% 89,7% 90% 86,5% 82,9% 77,9% 80% 71,7% 71,4% 70% 60% 2005 50% 2006 40% 2007 30% 20% 10% 0% Drev TUZV Les T UZV BiotPotr. SPU Záhrad SPU Agro SPU VeterLek. UVLSkupina MED Poèet uèite¾ov s PhD. na všetkých uèite¾ov 100% 88,6% 90% 80% 72,4% 70% 66,2% 65,7% 60,9% 60% 2005 50% 2006 40% 35,6% 2007 30% 22,5% 20% 10% 0% Farm UK JessenLek UK Lek UK Lek UPJŠ Zdravotníctva Soc UKF ZdravSoc TVU PU 40
 • 41. Skupina HUM Poèet uèite¾ov s PhD. na všetkých uèite¾ov 87,3% Fil UK 82,6% Pravosl.PU 82,4% Teol.TVU 79,6% FilmTel VŠMU 76,0% HumPrír PU 72,2% Evanj UK 67,9% Greckokat.PU 67,2% Fil TVU 64,7% Fil PU 61,8% Hum UMB 60,0% RímsKat UK 2007 60,0% HudTan VŠMU 2006 60,0% 2005 Divadelná VŠMU 58,7% Fil UKF 56,9% Fil KU 54,3% Fil UCM 53,6% VýtvarUm AU 48,6% MuzUm AU 46,3% VŠVU BL 41,7% DramUm AU 40,3% Filolo UMB 37,2% Teol KU 33,3% Umení TUKE 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 41
 • 42. Skupina PRIR Poèet uèite¾ov s PhD. na všetkých uèite¾ov 100% 90% 82,9% 82,9% 78,1% 80% 75,4% 70% 63,7% 60,1% 60% 2005 48,8% 50% 2006 42,2% 40% 2007 30% 20% 10% 0% FMFI UK Ekolenv TUZ Prír UK Prír UPJŠ Prír UCM Prír UMB Prír UKF Prír ŽU 42
 • 43. Skupina SPOL Poèet uèite¾ov s PhD. na všetkých uèite¾ov 85,5% TV UK SocEkon UK 77,8% 75,9% MedzVz•ah EU BA PodnHosp. EU BA 74,1% 73,5% Eur.Št. SPU NárHosp. EU BA 72,3% 70,3% Pedas ŽU 70,2% Obchod EU BA 67,9% Práv UPJŠ 67,4% Ekonom TUKE 65,6% Pedag UMB 65,6% Pedag TVU 64,3% Práv UK 61,9% 2007 HospInfo EU BA 61,3% 2006 EkonomManSPU 2005 59,2% Pedag UK Práv TVU 58,8% 56,9% Ekonom UMB PodnMan EU BA 56,8% 55,0% Polit UMB Manag UK 54,7% 52,2% Práv UMB 51,5% VerSpr UPJŠ 50,9% Pedag UKF 49,0% Pedag PU 49,0% SocEkon TUAD 46,3% Pedag KU 42,2% MasMed UCM 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 43
 • 44. Skupina TECH Poèet uèite¾ov s PhD. na všetkých uèite¾ov 91,9% FChPT STUBA 83,6% VýrTech TUKE 79,8% Stroj ŽU 79,5% Elektr TUKE 79,3% Elektr STUBA 78,9% Hutn TUKE 78,5% Stav TUKE 75,6% EnvirTech. TUZV 73,0% Stav STUBA 72,5% Archit STUBA 70,8% 2007 ŠpecInž ŽU 2006 70,0% Mech SPU 2005 69,8% Stroj TUKE 67,1% Stav ŽU 65,0% Ban TUKE 64,0% Elektr ŽU 62,2% ŠpecTechn TUAD 61,4% MatTechn STUBA 60,9% PriemTech TUAD 53,5% MechTron TUAD 48,5% Riadenia ŽU 43,2% Stroj STUBA 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 44
 • 45. SV 4Skupina AGRO Podiel profesorov a docentov na všetkých uèite¾ov 60% 54,3% 50% 44,4% 42,3% 41,3% 40,3% 40% 31,4% 2005 30% 2006 2007 20% 10% 0% Drev TUZV Les TUZV BiotPotr. SPU Záhrad SPU Agro SPU VeterLek. UVLSkupina MED Podiel profesorov a docentov na všetkých uèite¾ov 50% 45% 40% 38,0% 35,9% 35,3% 35% 33,1% 29,1% 30% 2005 23,7% 25% 2006 20% 2007 15% 12,5% 10% 5% 0% JessenLek UK Farm UK Lek UK Lek UPJŠ Zdravotníctva Soc UKF ZdravSoc TVU PU 45
 • 46. Skupina HUM Podiel profesorov a docentov na všetkých uèite¾och 58,8% Teol.TVU 56,0% Divadelná VŠMU 46,4% VýtvarUm AU 44,8% Fil TVU 43,5% Pravosl.PU 40,5% MuzUm AU 40,0% HudTan VŠMU 39,2% Fil UK 38,9% VŠVU BL 38,9% FilmTel VŠMU 34,7% HumPrír PU 2007 34,2% Fil PU 2006 30,6% 2005 DramUm AU 29,5% Fil UCM 29,2% Fil KU 27,8% Evanj UK 26,8% Hum UMB 25,5% Fil UKF 25,0% Greckokat.PU 23,8% Umení TUKE 23,6% Filolo UMB 16,7% RímsKat UK 15,1% Teol KU 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 46
 • 47. Skupina PRIR Podiel profesorov a docentov na všetkých uèite¾ov 60% 50% 46,3% 44,2% 43,8% 43,0% 40% 33,0% 2005 29,3% 30% 2006 21,7% 2007 20,6% 20% 10% 0% FMFI UK Ekolenv TUZ Prír UK Prír UPJŠ Prír UCM Prír UMB Prír UKF Prír ŽU 47
 • 48. Skupina SPOL Podiel profesorov a docentov na všetkých uèite¾och SocEkon UK 44,4% Práv UPJŠ 43,4% 41,5% NárHosp. EU BA Pedag UMB 41,0% Manag UK 39,6% 39,2% Práv TVU PodnMan EU BA 37,8% Pedag TVU 37,8% 37,8% Práv UK Obchod EU BA 37,2% Polit UMB 36,7% 35,1% EkonomManSPU TV UK 31,9% 31,0% 2007 PodnHosp. EU BA 31,0% 2006 MedzVz•ah EU BA 2005 29,0% Práv UMB MasMed UCM 28,9% Pedag KU 28,2% 28,1% Pedas ŽU HospInfo EU BA 27,4% SocEkon TUAD 26,5% 26,5% Eur.Št. SPU Pedag PU 25,5% Pedag UKF 24,5% 24,4% Ekonom UMB VerSpr UPJŠ 24,2% Pedag UK 23,5% 23,3% Ekonom TUKE 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 48
 • 49. Skupina TECH Podiel profesorov a docentov na všetkých uèite¾och 61,6% FChPT STUBA 48,7% Hutn TUKE 48,4% Elektr STUBA 45,7% PriemTech TUAD 44,4% EnvirTech. TUZV 44,0% Stroj ŽU 43,2% ŠpecTechn TUAD 43,2% Stroj STUBA 42,5% Mech SPU 40,4% Elektr TUKE 39,9% 2007 Stav STUBA 2006 39,5% Elektr ŽU 2005 39,2% Stav TUKE 36,4% VýrTech TUKE 34,9% MechTron TUAD 34,0% Stroj TUKE 33,8% MatTechn STUBA 33,6% Archit STUBA 31,6% Ban TUKE 31,4% Stav ŽU 31,3% ŠpecInž ŽU 22,7% Riadenia ŽU 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 49
 • 50. AGRO SV1 SV2 SV3 SV4 PRIEMER Univerzita veterinárskeho Univerzita veterinárskeho 90,21 lekárstva lekárstva 100 100 87 74 86,52 Technická univerzita Zvolen Lesnícka fakulta 66 88 92 100 Slovenská po¾nohospodárska Fakulta biotechnológie a 71,53 univerzita potravinárstva 54 57 96 78 Slovenská po¾nohospodárska Fakulta agrobiológie a 67,24 univerzita potravinových zdrojov 46 47 100 76 64,85 Technická univerzita Zvolen Drevárska fakulta 46 51 80 82 Slovenská po¾nohospodárska Fakulta záhradníctva a 54,96 univerzita krajinného inžinierstva 46 36 80 58 HUM SV1 SV2 SV3 SV4 PRIEMER 84,91 Vysoká škola múzických umení Divadelná fakulta 76 100 69 95 82,02 Vysoká škola múzických umení Hudobná a taneèná fakulta 98 93 69 68 80,83 Vysoká škola múzických umení Filmová a televízna fakulta 86 79 91 66 72,94 Akadémia umení Fakulta muzických umení 85 82 56 69 69,85 Trnavská univerzita Teologická fakulta 36 49 94 100 68,06 Akadémia umení Fakulta dramatických umení 100 72 48 52 66,17 Akadémia umení Fakulta výtvarných umení 59 65 61 79 Vysoká škola výtvarných Vysoká škola výtvarných 61,88 umení umení 67 61 53 66 Pravoslávna bohoslovecká 60,49 Prešovská univerzita fakulta 36 37 95 74 56,010 Univerzita Komenského Filozofická fakulta 30 28 100 67 Evanjelická bohoslovecká 55,011 Univerzita Komenského fakulta 54 36 83 47 Rímskokatolícka cyr.-met. 54,412 Univerzita Komenského bohoslovecká fakulta 86 34 69 28 51,213 Trnavská univerzita Filozofická fakulta 25 27 77 76 Fakulta humanitných a 48,614 Prešovská univerzita prírodných vied 26 22 87 59 46,615 Prešovská univerzita Filozofická fakulta 30 24 74 58 43,216 Technická univerzita Košice Fakulta umení 60 34 38 40 41,917 Univerzita Mateja Bela Fakulta humanitných vied 31 20 71 46 Gréckokatolícka teologická 41,318 Prešovská univerzita fakulta 28 17 78 4319 Univerzita Mateja Bela Filologická fakulta 46 40 40,6 50
 • 51. 49 27 38,920 Univerzita Konštantína Filozofa Filozofická fakulta 28 17 67 43 37,521 Univerzita sv. Cyrila a Metoda Filozofická fakulta 22 16 62 50 36,522 Katolícka univerzita Teologická fakulta 57 20 43 26 35,723 Katolícka univerzita Filozofická fakulta 17 11 65 50 MED SV1 SV2 SV3 SV4 PRIEMER 90,51 Univerzita Komenského Lekárska fakulta 100 100 75 87 82,92 Univerzita Komenského Jesseniova lekárska fakulta 78 85 74 95 75,13 Univerzita Komenského Farmaceutická fakulta 61 65 82 93 Univerzita Pavla Jozefa 71,94 Šafárika Lekárska fakulta 76 67 69 77 Fakulta zdravotníctva a 63,95 Trnavská univerzita sociálnej práce 26 30 100 100 Fakulta sociálnych vied a 32,26 Univerzita Konštantína Filozofa zdravotníctva 15 11 40 62 25,37 Prešovská univerzita Fakulta zdravotníctva 31 12 25 33 PRIR SV1 SV2 SV3 SV4 PRIEMER Fakulta matematiky, fyziky a 97,71 Univerzita Komenského informatiky 100 100 91 100 Univerzita Pavla Jozefa 78,32 Šafárika Prírodovedecká fakulta 65 61 94 93 77,13 Univerzita Komenského Prírodovedecká fakulta 59 55 100 95 Fakulta ekológie a 55,14 Technická univerzita Zvolen environmentalistiky 50 31 76 63 52,55 Univerzita sv. Cyrila a Metoda Fakulta prírodných vied 28 27 59 95 51,66 Univerzita Konštantína Filozofa Fakulta prírodných vied 34 24 77 71 42,17 Univerzita Mateja Bela Fakulta prírodných vied 33 16 73 47 35,88 Žilinská univerzita Fakulta prírodných vied 33 15 51 44 SPOL SV1 SV2 SV3 SV4 PRIEMER Fakulta politických vied a 86,71 Univerzita Mateja Bela medzinárodných vz•ahov 100 100 64 83 Fakulta telesnej výchovy a 81,62 Univerzita Komenského športu 83 72 100 72 76,33 Ekonomická univerzita Národohospodárska fakulta 60 68 85 93 Fakulta sociálnych a 75,64 Univerzita Komenského ekonomických vied 50 61 91 100 Univerzita Pavla Jozefa 73,35 Šafárika Právnická fakulta 53 63 79 98 51
 • 52. 72,56 Trnavská univerzita Právnická fakulta 64 69 69 88 Fakulta podnikového 67,87 Ekonomická univerzita manažmentu 59 61 66 85 Slovenská po¾nohospodárska Fakulta ekonomiky a 67,38 univerzita manažmentu 60 58 72 79 Fakulta medzinárodných 67,39 Ekonomická univerzita vz•ahov 60 51 89 70 66,010 Univerzita Mateja Bela Pedagogická fakulta 45 50 77 92 65,611 Trnavská univerzita Pedagogická fakulta 50 51 77 85 Podnikovohospodárska 64,112 Ekonomická univerzita fakulta 54 46 87 70 61,913 Ekonomická univerzita Obchodná fakulta 41 41 82 84 Fakulta prevádzky a 61,514 Žilinská univerzita ekonomiky dopravy a spojov 57 44 82 63 60,315 Univerzita Mateja Bela Právnická fakulta 64 51 61 65 59,716 Univerzita Komenského Pedagogická fakulta 71 46 69 53 59,317 Technická univerzita Košice Ekonomická fakulta 65 41 79 52 57,818 Univerzita Komenského Právnická fakulta 35 36 75 85 Fakulta hospodárskej 57,019 Ekonomická univerzita informatiky 54 40 72 62 54,720 Univerzita Mateja Bela Ekonomická fakulta 59 39 67 55 51,921 Univerzita Konštantína Filozofa Pedagogická fakulta 56 37 60 55 49,622 Univerzita Komenského Fakulta managementu 22 23 64 89 48,223 Prešovská univerzita Pedagogická fakulta 46 32 57 57 Slovenská po¾nohospodárska Fakulta európskych štúdií a 48,024 univerzita regionálneho rozvoja 27 19 86 60 Univerzita Pavla Jozefa 47,525 Šafárika Fakulta verejnej správy 45 30 60 55 44,326 Katolícka univerzita Pedagogická fakulta 34 26 54 63 Fakulta masmediálnej 41,227 Univerzita sv. Cyrila a Metoda komunikácie 28 22 49 65 Trenèianska univerzita A. Fakulta sociálno 38,828 Dubèeka ekonomických vz•ahov 22 16 57 60 TECH SV1 SV2 SV3 SV4 PRIEMER Fakulta chemickej a 100,01 Slovenská technická univerzita potravinárskej technológie 100 100 100 100 67,32 Technická univerzita Košice Hutnícka fakulta 58 46 86 79 67,23 Žilinská univerzita Strojnícka fakulta 65 46 87 71 66,44 Slovenská technická univerzita Fakulta elektrotechniky 57 44 86 785 Technická univerzita Košice Stavebná fakulta 85 64 64,5 52
 • 53. 67 42 62,16 Slovenská technická univerzita Fakulta architektúry 74 41 79 55 Trenèianska univerzita A. 60,47 Dubèeka Fakulta špeciálnej techniky 61 43 68 70 60,08 Slovenská technická univerzita Stavebná fakulta 58 38 79 65 Fakulta environmentálnej a 58,79 Technická univerzita Zvolen výrobnej techniky 47 34 82 72 58,310 Slovenská technická univerzita Strojnícka fakulta 68 48 47 70 58,011 Žilinská univerzita Elektrotechnická fakulta 60 38 70 64 Fakulta elektrotechniky a 56,712 Technická univerzita Košice informatiky 45 30 86 66 Trenèianska univerzita A. Fakulta priemyselných 56,213 Dubèeka technológií 48 36 66 74 Slovenská po¾nohospodárska 55,514 univerzita Mechanizaèná fakulta 46 31 76 69 50,815 Žilinská univerzita Stavebná fakulta 52 27 73 51 Fakulta výrobných 50,616 Technická univerzita Košice technológií 33 19 91 59 46,017 Technická univerzita Košice Strojnícka fakulta 34 19 76 55 Materiálovotechnologická 44,018 Slovenská technická univerzita fakulta 35 19 67 55 Fakulta špeciálneho 42,619 Žilinská univerzita inžinierstva 28 14 77 51 Fakulta baníctva, ekológie, 41,220 Technická univerzita Košice riadenia a geotechnológií 28 15 71 51 Trenèianska univerzita A. 40,821 Dubèeka Fakulta mechatroniky 31 18 58 57 Fakulta riadenia a 39,222 Žilinská univerzita informatiky 49 18 53 37 53
 • 54. b. SV6 – SV8, všetky grafy a súhrnná tabu¾kaSV 6Skupina AGRO Pomer prihlásených na štúdium k plánu 4,0 3,5 3,0 2,4 2,5 2,1 2005 1,9 1,9 2,0 2006 1,5 2007 1,5 1,3 1,0 0,5 0,0 Drev TUZV Les TUZV BiotPotr. SPU Záhrad SPU Agro SPU VeterLek. UVLSkupina MED Pomer prihlásených na štúdium k plánu 8,0 7,0 6,0 5,2 5,0 4,6 4,4 2005 4,0 2006 3,3 2007 3,0 2,2 2,3 2,3 2,0 1,0 0,0 Farm UK JessenLek UK Lek UK Lek UPJŠ Zdravotníctva S UKF ZdravSoc TVU PU oc 54
 • 55. Skupina HUM Pomer prihlásených na štúdium k plánu 7,5 Fil UKF 6,8 Umení TUKE 6,6 VýtvarUm AU 6,6 VŠVU BL Fil TVU 4,5 4,1 Fil PU Divadelná VŠMU 4,0 3,5 DramUm AU 3,5 FilmTel VŠMU 3,3 Fil UK 3,1 Fil UCM 2007 HumPrír PU 2,7 2006 2,6 2005 Hum UMB Filolo UMB 2,1 1,7 MuzUm AU HudTan VŠMU 1,7 1,7 Fil KU 1,6 Pravosl.PU 1,4 Greckokat.PU 1,1 RímsKat UK Teol KU 1,1 1,0 Evanj UK Teol.TVU 1,0 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 55
 • 56. Skupina PRIR Pomer prihlásených na štúdium k plánu 5,0 4,5 4,0 3,5 3,5 3,0 2,5 2005 2,5 2,3 2,1 2006 2,0 2,0 2007 1,5 1,3 1,1 0,9 1,0 0,5 0,0 FMFI UK Ekolenv TUZ Prír UK Prír UPJŠ Prír UCM Prír UMB Prír UKF Prír ŽU 56
 • 57. Skupina SPOL Pomer prihlásených na štúdium k plánu 10,4 MasMed UCM 7,0 Práv UMB 6,9 EkonomManSPU 5,8 Manag UK 5,8 Práv UK 5,6 SocEkon UK 5,0 Práv TVU 4,7 Ekonom TUKE 4,7 Ekonom UMB 4,4 Pedag TVU 4,0 Eur.Št. SPU 3,9 Práv UPJŠ 3,4 Polit UMB 3,2 2007 Pedag UKF 2006 3,2 Obchod EU BA 2005 3,2 PodnMan EU BA 3,1 Pedas ŽU 3,1 MedzVz•ah EU BA 3,0 SocEkon TUAD 3,0 VerSpr UPJŠ 2,8 NárHosp. EU BA 2,7 PodnHosp. EU BA 2,2 Pedag UK 2,2 Pedag UMB 1,8 TV UK 1,8 HospInfo EU BA 1,3 Pedag KU 1,1 Pedag PU 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 57
 • 58. Skupina TECH Pomer prihlásených na štúdium k plánu 3,5 Archit STUBA 3,2 MatTechn STUBA 2,4 ŠpecInž ŽU 2,0 Riadenia ŽU 1,7 EnvirTech. TUZV 1,7 VýrTech TUKE 1,6 Mech SPU 1,6 MechTron TUAD 1,5 Ban TUKE 1,5 Stav ŽU 1,5 2007 Elektr ŽU 2006 1,4 Stav STUBA 2005 1,3 PriemTech TUAD 1,3 Elektr TUKE 1,3 Stroj ŽU 1,2 FChPT STUBA 1,2 Hutn TUKE 1,1 Elektr STUBA 1,1 Stroj TUKE 0,9 Stroj STUBA 0,8 Stav TUKE 0,7 ŠpecTechn TUAD 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 58
 • 59. SV 7Skupina AGRO Pom er zapísaných a prijatých na štúdium 90% 79% 80% 71% 71% 68% 70% 63% 60% 60% 50% 2005 2006 40% 2007 30% 20% 10% 0% Drev TUZV Les TUZV BiotPotr. SPU Záhrad SPU Agro SPU VeterLek. UVLSkupina MED Pomer zapísaných a prijatých na štúdium 120% 99% 100% 83% 78% 78% 80% 66% 65% 2005 60% 54% 2006 2007 40% 20% 0% F arm U K J es senLek U K Lek U K Z drav Soc PU Lek U PJ Š Soc U KF Z drav Soc T VU 59
 • 60. Skupina HUM Pomer zapísaných a prijatých na štúdium 1,0 VŠVU BL 1,0 Umení TUKE 0,9 DramUm AU 0,9 Evanj UK 0,9 FilmTel VŠMU 0,9 RímsKat UK 0,9 HudTan VŠMU 0,9 Divadelná VŠMU 0,8 Fil UK 0,8 VýtvarUm AU 0,8 Pravosl.PU 2007 0,8 Greckokat.PU 2006 0,8 2005 Teol KU 0,8 MuzUm AU 0,7 Teol.TVU 0,7 Hum UMB 0,7 HumPrír PU 0,7 Fil UKF 0,6 Filolo UMB 0,5 Fil PU 0,5 Fil KU 0,5 Fil UCM 0,4 Fil TVU 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 60
 • 61. Skupina PRIR Pomer zapísaných a prijatých na štúdium 90% 80% 69% 70% 63% 59% 59% 60% 50% 49% 50% 2005 42% 41% 2006 40% 2007 30% 20% 10% 0% FMFI UK Ekolenv TUZ Prír UK Prír UPJŠ Prír UCM Prír UMB Prír UKF Prír ŽU 61
 • 62. Skupina SPOL Pomer zapísaných a prijatých na štúdium 90% Práv UK 90% EkonomManSPU TV UK 84% 79% Pedag PU MasMed UCM 74% 74% SocEkon TUAD 72% Pedas ŽU Práv UMB 72% 72% Práv UPJŠ Pedag KU 71% 71% Pedag UKF 70% Eur.Št. SPU MedzVz•ah EU BA 70% 70% 2007 Manag UK 68% 2006 Pedag UMB 2005 64% VerSpr UPJŠ 64% HospInfo EU BA PodnHosp. EU BA 63% 63% Pedag UK 63% Polit UMB 56% Ekonom TUKE 56% SocEkon UK Obchod EU BA 54% 54% Práv TVU 50% Ekonom UMB 50% Pedag TVU 50% NárHosp. EU BA PodnMan EU BA 47% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 62
 • 63. Skupina TECH Pomer zapísaných a prijatých na štúdium 96% Ban TUKE 77% FChPT STUBA 77% Archit STUBA 76% ŠpecInž ŽU 74% Stav TUKE 72% Elektr STUBA 70% Stav STUBA 69% Mech SPU 68% Elektr ŽU 67% VýrTech TUKE 67% 2007 Stroj TUKE 2006 66% PriemTech TUAD 2005 66% Stroj STUBA 64% Riadenia ŽU 63% Stav ŽU 61% Stroj ŽU 61% Hutn TUKE 60% Elektr TUKE 59% EnvirTech. TUZV 50% ŠpecTechn TUAD 48% MechTron TUAD 33% MatTechn STUBA 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 63
 • 64. SV 8Skupina AGRO Podiel zahranièných študentov 20,00% 18,08% 18,00% 16,00% 14,00% 12,00% 2005 10,00% 2006 8,00% 2007 6,00% 4,00% 2,04% 2,00% 1,20% 1,01% 0,70% 0,00% 0,00% Drev TUZV Les TUZV BiotPotr. SPU Záhrad SPU Agro SPU VeterLek. UVLSkupina MED Podiel zahranièných študentov 14,0% 12,16% 12,0% 10,88% 10,0% 8,78% 8,0% 2005 2006 6,0% 5,42% 2007 4,0% 2,0% 0,96% 0,47% 0,00% 0,0% JessenLek UK Farm UK Lek UK Lek UPJŠ Zdravotníctva Soc UKF ZdravSoc TVU PU 64
 • 65. Skupina HUM Podiel zahranièných študentov MuzUm AU 18,79% HudTan VŠMU 17,39% VŠVU BL 11,51% Evanj UK 10,32% 5,49% Teol.TVU 4,44% VýtvarUm AU 3,78% Film Tel VŠMU 2,78% Divadelná VŠMU Fil UKF 1,25% Fil UK 0,96% Rím sKat UK 0,76% 2007 Um ení TUKE 0,75% 2006 0,73% 2005 Dram Um AU 0,64% Fil PU 0,53% Greckokat.PU Fil UCM 0,39% Filolo UMB 0,36% Teol KU 0,35% Fil KU 0,27% Hum UMB 0,20% 0,00% Pravosl.PU 0,00% Hum Prír PU 0,00% Fil TVU 0,00% 2,00% 4,00% 6,00% 8,00% 10,00% 12,00% 14,00% 16,00% 18,00% 20,00% 65
 • 66. Skupina PRIR Podiel zahranièných študentov 1,60% 1,37% 1,40% 1,20% 1,00% 2005 0,80% 0,72% 0,71% 2006 2007 0,60% 0,52% 0,48% 0,44% 0,36% 0,35% 0,40% 0,20% 0,00% FMFI UK Ek olenv T U Z Prír U K Prír U PJ Š Prír U C M Prír U M B Prír U KF Prír Ž U 66
 • 67. Skupina SPOL Podiel zahranièných študentov 3,25% MedzVz•ah EU BA 3,18% Pedas ŽU 3,08% SocEkon UK 2,62% Manag UK 1,20% Pedag UMB 1,09% EkonomManSPU 0,75% Práv UK 0,71% Ekonom UMB 0,63% TV UK 0,59% Pedag UKF 0,56% Eur.Št. SPU 0,52% Pedag UK 0,52% Ekonom TUKE 0,51% 2007 HospInfo EU BA 0,48% 2006 PodnMan EU BA 2005 0,43% Obchod EU BA 0,39% Polit UMB 0,29% MasMed UCM 0,29% NárHosp. EU BA 0,20% SocEkon TUAD 0,14% Pedag KU 0,10% PodnHosp. EU BA 0,09% Práv UPJŠ 0,08% Pedag TVU 0,00% VerSpr UPJŠ 0,00% Práv UMB 0,00% Práv TVU 0,00% Pedag PU 0,00% 0,50% 1,00% 1,50% 2,00% 2,50% 3,00% 3,50% 4,00% 4,50% 5,00% 67
 • 68. SkupinaTECH Podiel zahranièných študentov 2,97% Stroj STUBA 2,35% Archit STUBA 2,12% Stav ŽU 1,30% Elektr STUBA 1,09% Stav TUKE 0,83% Stav STUBA 0,81% ŠpecTechn TUAD 0,74% Elektr TUKE 0,70% FChPT STUBA 0,56% Elektr ŽU 0,54% 2007 Riadenia ŽU 2006 0,52% ŠpecInž ŽU 2005 0,44% Mech SPU 0,33% EnvirTech. TUZV 0,32% Ban TUKE 0,29% Stroj TUKE 0,27% MatTechn STUBA 0,19% Stroj ŽU 0,15% Hutn TUKE 0,13% MechTron TUAD 0,10% VýrTech TUKE 0,00% PriemTech TUAD 0,0% 0,5% 1,0% 1,5% 2,0% 2,5% 3,0% 3,5% 68
 • 69. AGRO SV6 SV7 SV8 PRIEMER Univerzita veterinárskeho Univerzita veterinárskeho 91,61 lekárstva lekárstva 85 89 100 Slovenská po¾nohospodárska Fakulta agrobiológie a 63,02 univerzita potravinových zdrojov 100 85 4 Slovenská po¾nohospodárska Fakulta záhradníctva a 62,03 univerzita krajinného inžinierstva 79 100 7 55,74 Technická univerzita Zvolen Drevárska fakulta 81 75 11 Slovenská po¾nohospodárska Fakulta biotechnológie a 51,95 univerzita potravinárstva 61 89 6 43,96 Technická univerzita Zvolen Lesnícka fakulta 52 79 - HUM SV6 SV7 SV8 PRIEMER Vysoká škola výtvarných 82,81 umení Vysoká škola výtvarných umení 87 100 61 68,52 Vysoká škola múzických umení Hudobná a taneèná fakulta 23 90 93 66,53 Akadémia umení Fakulta muzických umení 23 77 100 64,64 Akadémia umení Fakulta výtvarných umení 88 82 24 63,45 Technická univerzita Košice Fakulta umení 90 96 4 57,66 Univerzita Konštantína Filozofa Filozofická fakulta 100 66 7 53,57 Univerzita Komenského Evanjelická bohoslovecká fakulta 14 92 55 52,58 Vysoká škola múzických umení Filmová a televízna fakulta 46 91 20 52,29 Vysoká škola múzických umení Divadelná fakulta 53 89 15 48,310 Akadémia umení Fakulta dramatických umení 47 94 4 43,711 Univerzita Komenského Filozofická fakulta 44 82 5 39,012 Trnavská univerzita Teologická fakulta 13 75 29 37,313 Prešovská univerzita Filozofická fakulta 54 54 3 Rímskokatolícka cyr.-met. 36,614 Univerzita Komenského bohoslovecká fakulta 15 90 4 Fakulta humanitných a 34,915 Prešovská univerzita prírodných vied 36 69 - 34,716 Univerzita Mateja Bela Fakulta humanitných vied 34 69 1 Pravoslávna bohoslovecká 34,217 Prešovská univerzita fakulta 21 81 - Gréckokatolícka teologická 34,118 Prešovská univerzita fakulta 19 81 3 33,919 Trnavská univerzita Filozofická fakulta 60 42 - 31,920 Katolícka univerzita Teologická fakulta 15 79 2 69
 • 70. 30,821 Univerzita Mateja Bela Filologická fakulta 28 63 2 30,822 Univerzita sv. Cyrila a Metoda Filozofická fakulta 42 49 2 25,223 Katolícka univerzita Filozofická fakulta 23 52 1 MED SV6 SV7 SV8 PRIEMER 84,71 Univerzita Komenského Jesseniova lekárska fakulta 100 54 100 79,02 Univerzita Komenského Farmaceutická fakulta 63 84 89 75,33 Univerzita Komenského Lekárska fakulta 88 66 72 Univerzita Pavla Jozefa 62,44 Šafárika Lekárska fakulta 43 100 45 Fakulta sociálnych vied a 57,05 Univerzita Konštantína Filozofa zdravotníctva 85 78 8 40,86 Prešovská univerzita Fakulta zdravotníctva 44 79 - Fakulta zdravotníctva a sociálnej 38,17 Trnavská univerzita práce 44 66 4 PRIR SV6 SV7 SV8 PRIEMER 79,11 Univerzita Konštantína Filozofa Fakulta prírodných vied 100 85 53 77,52 Univerzita Komenského Prírodovedecká fakulta 72 60 100 Fakulta ekológie a 65,43 Technická univerzita Zvolen environmentalistiky 66 91 38 61,84 Žilinská univerzita Fakulta prírodných vied 60 100 25 Fakulta matematiky, fyziky a 54,65 Univerzita Komenského informatiky 27 85 52 Univerzita Pavla Jozefa 53,66 Šafárika Prírodovedecká fakulta 56 73 32 43,67 Univerzita Mateja Bela Fakulta prírodných vied 36 60 35 42,28 Univerzita sv. Cyrila a Metoda Fakulta prírodných vied 30 71 26 SPOL SV6 SV7 SV8 PRIEMER 71,41 Univerzita Komenského Fakulta managementu 56 78 81 Fakulta sociálnych a 70,42 Univerzita Komenského ekonomických vied 54 62 95 Fakulta prevádzky a ekonomiky 69,53 Žilinská univerzita dopravy a spojov 30 80 98 69,34 Ekonomická univerzita Fakulta medzinárodných vz•ahov 30 78 100 Slovenská po¾nohospodárska Fakulta ekonomiky a 66,55 univerzita manažmentu 66 100 34 Fakulta masmediálnej 63,96 Univerzita sv. Cyrila a Metoda komunikácie 100 83 97 Univerzita Komenského Právnická fakulta 56 23 59,6 70
 • 71. 100 49,08 Univerzita Mateja Bela Právnická fakulta 67 80 - Slovenská po¾nohospodárska Fakulta európskych štúdií a 44,89 univerzita regionálneho rozvoja 39 78 17 44,710 Univerzita Mateja Bela Pedagogická fakulta 21 76 37 Fakulta telesnej výchovy a 43,511 Univerzita Komenského športu 18 93 20 42,912 Univerzita Konštantína Filozofa Pedagogická fakulta 31 79 18 41,313 Technická univerzita Košice Ekonomická fakulta 45 62 16 40,914 Univerzita Mateja Bela Ekonomická fakulta 45 56 22 Univerzita Pavla Jozefa 40,015 Šafárika Právnická fakulta 37 80 3 Trenèianska univerzita A. Fakulta sociálno ekonomických 39,116 Dubèeka vz•ahov 29 83 6 Fakulta politických vied a 38,017 Univerzita Mateja Bela medzinárodných vz•ahov 33 70 12 35,918 Trnavská univerzita Právnická fakulta 48 60 - 35,619 Univerzita Komenského Pedagogická fakulta 21 70 16 34,820 Ekonomická univerzita Obchodná fakulta 31 60 13 34,621 Ekonomická univerzita Fakulta hospodárskej informatiky 17 71 16 33,622 Trnavská univerzita Pedagogická fakulta 43 55 3 Univerzita Pavla Jozefa 33,423 Šafárika Fakulta verejnej správy 29 72 - 33,124 Ekonomická univerzita Podnikovohospodárska fakulta 26 70 3 32,725 Prešovská univerzita Pedagogická fakulta 11 88 - Fakulta podnikového 32,626 Ekonomická univerzita manažmentu 31 52 15 32,127 Katolícka univerzita Pedagogická fakulta 13 79 4 30,528 Ekonomická univerzita Národohospodárska fakulta 27 55 9 TECH SV6 SV7 SV8 PRIEMER 86,21 Slovenská technická univerzita Fakulta architektúry 100 80 79 65,12 Slovenská technická univerzita Strojnícka fakulta 27 68 100 59,73 Žilinská univerzita Stavebná fakulta 42 65 71 54,54 Žilinská univerzita Fakulta špeciálneho inžinierstva 67 79 17 Fakulta baníctva, ekológie, 51,15 Technická univerzita Košice riadenia a geotechnológií 43 100 11 50,06 Slovenská technická univerzita Fakulta elektrotechniky 31 75 44 71
 • 72. 47,57 Žilinská univerzita Fakulta riadenia a informatiky 57 67 18 47,38 Slovenská technická univerzita Stavebná fakulta 41 73 28 Fakulta chemickej a 46,39 Slovenská technická univerzita potravinárskej technológie 35 80 24 45,810 Technická univerzita Košice Stavebná fakulta 24 77 37 44,811 Slovenská technická univerzita Materiálovotechnologická fakulta 91 34 9 Slovenská po¾nohospodárska 43,912 univerzita Mechanizaèná fakulta 45 72 15 43,513 Žilinská univerzita Elektrotechnická fakulta 41 70 19 Fakulta elektrotechniky a 41,414 Technická univerzita Košice informatiky 37 62 25 Fakulta environmentálnej a 40,415 Technická univerzita Zvolen výrobnej techniky 49 61 11 40,016 Technická univerzita Košice Fakulta výrobných technológií 47 70 3 36,617 Technická univerzita Košice Strojnícka fakulta 31 69 10 Trenèianska univerzita A. Fakulta priemyselných 35,318 Dubèeka technológií 37 69 - 35,319 Žilinská univerzita Strojnícka fakulta 36 63 6 33,820 Technická univerzita Košice Hutnícka fakulta 33 63 5 Trenèianska univerzita A. 33,221 Dubèeka Fakulta špeciálnej techniky 20 52 27 Trenèianska univerzita A. 32,922 Dubèeka Fakulta mechatroniky 45 50 4 72
 • 73. c. VV1 – VV3a, všetky grafy a súhrnná tabu¾kaVV 1Skupina AGRO Poèet publikácií vo WoS na tvorivého pracovníka 3,50 3,31 3,00 2,50 2,06 2,00 2005 2006 1,50 2007 1,00 0,85 0,76 0,65 0,50 0,19 0,00 Drev TUZV Les TUZV BiotPotr. SPU Záhrad SPU Agro SPU VeterLek. UVLSkupina MED Poèet publikácií vo WoS na tvorivého pracovníka 4,00 3,55 3,50 3,00 2,50 2005 1,99 2,00 1,86 2006 1,63 2007 1,50 1,29 1,00 0,50 0,12 0,10 0,00 Lek UPJŠ Farm UK JessenLek UK Lek UK Zdravotníctva Soc UKF ZdravSoc TVU PU 73
 • 74. Skupina HUM Poèet publikácií vo WoS na tvorivého pracovníka 0,52 Fil PU 0,44 Fil UK 0,40 Evanj UK 0,39 Fil TVU 0,33 HumPrír PU 0,15 Hum UMB 0,10 Fil KU 0,07 RímsKat UK 0,04 Fil UCM 0,01 Fil UKF 0,00 VýtvarUm AU 2007 0,00 VŠVU BL 2006 0,00 2005 Umení TUKE 0,00 Teol.TVU 0,00 Teol KU 0,00 Pravosl.PU 0,00 MuzUm AU 0,00 HudTan VŠMU 0,00 Greckokat.PU 0,00 Filolo UMB 0,00 FilmTel VŠMU 0,00 DramUm AU 0,00 Divadelná VŠMU 0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 74
 • 75. Skupina PRIR Poèet publikácií vo WoS na tvorivého pracovníka 7,00 6,01 6,00 4,87 5,00 4,02 4,00 2005 2006 3,00 2007 2,00 1,11 1,07 0,96 1,00 0,68 0,12 0,00 FMFI UK Ekolenv TUZ Prír UK Prír UPJŠ Prír UCM Prír UMB Prír UKF Prír ŽU 75
 • 76. Skupina SPOL Poèet publikácií vo WoS na tvorivého pracovníka 0,5 Obchod EU BA 0,5 Ekonom TUKE 0,5 NárHosp. EU BA PodnHosp. EU BA 0,5 0,5 HospInfo EU BA 0,4 MedzVz•ah EU BA 0,4 PodnMan EU BA 0,2 TV UK 0,2 VerSpr UPJŠ 0,2 Pedag TVU Manag UK 0,2 0,2 EurŠt SPU 0,2 SocEkon UK 0,1 2007 Ekonom UMB 2006 0,1 EkonomManSPU 2005 0,1 Pedag UK 0,1 Práv UK Práv UPJŠ 0,1 0,1 Polit UMB 0,0 Pedag KU 0,0 SocEkon TUAD 0,0 Pedag UMB 0,0 Práv UMB 0,0 Práv TVU Pedas ŽU 0,0 0,0 Pedag UKF 0,0 Pedag PU 0,0 MasMed UCM 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 76
 • 77. Skupina TECH Poèet publikácií vo WoS na tvorivého pracovníka 7,3 FCHTP STUBA 2,5 Hutn TUKE 2,2 Elektr STUBA 1,7 PriemTech TUAD 0,9 Elektr TUKE 0,6 Stav STUBA 0,5 Ban TUKE 0,4 Stroj STUBA 0,4 Elektr ŽU 0,4 Stav TUKE 0,3 2007 MatTechn STUBA 2006 0,2 MechTron TUAD 2005 0,2 Stroj TUKE 0,2 Stroj ŽU 0,1 Riadenia ŽU 0,1 EnvirTech. TUZV 0,1 Mech SPU 0,1 VýrTech TUKE 0,0 Stav ŽU 0,0 Archit STUBA 0,0 ŠpecTechn TUAD 0,0 ŠpecInž ŽU 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 77
 • 78. VV 2Skupina AGRO Poèet citácií na tvorivého pracovníka 7,00 6,66 6,00 5,00 4,20 4,00 2005 2006 3,00 2,77 2007 2,00 0,88 1,00 0,52 0,09 0,00 Drev TUZV Les TUZV BiotPotr. SPU Záhrad SPU Agro SPU VeterLek. UVLSkupina MED Poèet citácií na tvorivého pracovníka 18 16 14,73 14 12 2005 10 8,72 8,01 2006 8 6,61 2007 5,67 6 4 2 0,06 0,00 0 Farm UK JessenLek UK Lek UK Zdravotnícka Lek UPJŠ Soc UKF ZdravSoc TVU PU 78
 • 79. Skupina HUM Poèet citácií na tvorivého pracovníka HumPrír PU 0,42 Fil UK 0,35 Fil TVU 0,13 Fil PU 0,13 Evanj UK 0,06 Hum UMB 0,02 Fil UCM 0,01 VýtvarUm AU 0,00 VŠVU BL 0,00 Umení TUKE 0,00 Teol.TVU 0,00 2007 Teol KU 0,00 2006 RímsKat UK 0,00 2005 Pravosl.PU 0,00 MuzUm AU 0,00 HudTan VŠMU 0,00 Greckokat.PU 0,00 Filolo UMB 0,00 FilmTel VŠMU 0,00 Fil UKF 0,00 Fil KU 0,00 DramUm AU 0,00 Divadelná VŠMU 0,00 0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,45 79
 • 80. Skupina PRIR Poèet citácií na tvorivého pracovníka 45 40 37,55 35 30 24,67 25 2005 2006 20 17,04 2007 15 10 5 2,65 2,35 2,28 2,14 0,04 0 FMFI UK Ekolenv TUZ Prír UK Prír UPJŠ Prír UCM Prír UMB Prír UKF Prír ŽU 80
 • 81. Skupina SPOL Poèet citácií na tvorivého pracovníka 0,89 SocEkon UK 0,85 Pedag TVU 0,44 Eur.Št. SPU 0,19 TV UK 0,19 Obchod EU BA 0,16 NárHosp. EU BA 0,12 HospInfo EU BA 0,07 Práv UPJŠ 0,07 PodnHosp. EU BA 0,07 MedzVz•ah EU BA 0,06 VerSpr UPJŠ Polit UMB 0,06 0,05 Manag UK 0,05 2007 EkonomManSPU 2006 0,04 Ekonom UMB 2005 0,03 Pedag KU 0,02 Pedag UMB 0,02 Pedag UK 0,01 PodnMan EU BA 0,00 SocEkon TUAD 0,00 Práv UMB 0,00 Práv UK 0,00 Práv TVU 0,00 Pedas ŽU 0,00 Pedag UKF Pedag PU 0,00 0,00 MasMed UCM 0,21 Ekonom TUKE 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 81
 • 82. Skupina TECH Poèet citácií na tvorivého pracovníka 32,13 FCHPT STUBA 8,43 Elektr STUBA 5,75 PriemTech TUAD 3,71 Hutn TUKE 1,97 Stav STUBA 1,43 Elektr TUKE 1,36 Ban TUKE 1,13 Stroj STUBA 1,00 Stav TUKE 0,45 MatTechn STUBA 0,28 2007 Stroj TUKE 2006 0,27 Elektr ŽU 2005 0,24 RiadInf ŽU 0,21 Stroj ŽU 0,21 MechTron TUAD 0,05 VýrTech TUKE 0,04 Mech SPU 0,00 ŠpecTechn TUAD 0,00 ŠpecInž ŽU 0,00 Stav ŽU 0,00 EnvirTech. TUZV 0,00 Archit STUBA 0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00 82
 • 83. VV 2aSkupina AGRO Poèet citácií na publikáciu 4,5 4,08 4 3,66 3,5 3 2,5 2006 2,01 2 2007 1,5 1,04 1 0,81 0,50 0,5 0 Drev TUZV Les TUZV BiotPotr. SPU Záhrad SPU Agro SPU VeterLek. UVLSkupina MED Poèet citácií na publikáciu 6,00 4,93 5,00 4,39 4,38 4,15 4,00 3,54 2006 3,00 2007 2,00 1,00 0,25 0,00 0,00 JessenLek UK Farm UK Lek UK Zdravotnícka Lek UPJŠ Soc UKF ZdravSoc TVU PU 83
 • 84. Skupina HUM Poèet citácií na publikáciu HumPrír PU 1,30 Fil UK 0,68 Fil TVU 0,33 Fil PU 0,32 Hum UMB 0,25 Fil UCM 0,20 Evanj UK 0,13 VýtvarUm AU 0,00 VŠVU BL 0,00 Umení TUKE 0,00 Teol.TVU 0,00 2007 Teol KU 0,00 2006 RímsKat UK 0,00 Pravosl.PU 0,00 MuzUm AU 0,00 HudTan VŠMU 0,00 Greckokat.PU 0,00 Filolo UMB 0,00 FilmTel VŠMU 0,00 Fil UKF 0,00 Fil KU 0,00 DramUm AU 0,00 Divadelná VŠMU 0,00 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 84
 • 85. Skupina PRIR Poèet citácií na publikáciu 9,00 8,00 7,71 7,00 6,00 5,00 2006 4,24 4,10 4,00 2007 3,15 3,00 2,47 2,45 2,06 2,00 1,00 0,33 0,00 FMFI UK Ekolenv TUZ Prír UK Prír UPJŠ Prír UCM Prír UMB Prír UKF Prír ŽU 85
 • 86. Skupina SPOL Poèet citácií na publikáciu Pedag TVU 3,73 Eur.Št. SPU 2,67 SocEkon UK 1,71 Polit UMB 1,50 Pedag UMB 1,50 Práv UPJŠ 1,33 Pedag KU 1,00 TV UK 0,94 Ekonom TUKE 0,45 EkonomManSPU 0,43 Ekonom UMB 0,37 Obchod EU BA 0,36 NárHosp. EU BA 0,31 HospInfo EU BA 0,29 2007 Manag UK 0,27 2006 Pedag UK 0,27 VerSpr UPJŠ 0,25 PodnHosp. EU BA 0,14 MedzVz•ah EU BA 0,11 PodnMan EU BA 0,04 SocEkon TUAD 0,00 Práv UMB 0,00 Práv UK 0,00 Práv TVU 0,00 Pedas ŽU 0,00 Pedag UKF 0,00 Pedag PU 0,00 MasMed UCM 0,00 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 86
 • 87. Skupina TECH Poèet citácií na publikáciu ŠpecTechn TUAD 0,00 ŠpecInž ŽU 0,00 Stav ŽU 0,00 EnvirTech. TUZV 0,00 Archit STUBA 0,00 Mech SPU 0,36 VýrTech TUKE 0,43 Elektr ŽU 0,86 MechTron TUAD 1,00 Stroj ŽU 1,07 Stroj TUKE 1,12 2007 MatTechn STUBA 1,13 2006 Hutn TUKE 1,50 Elektr TUKE 1,63 RiadInf ŽU 1,65 Stav TUKE 2,32 Ban TUKE 2,51 Stroj STUBA 2,82 Stav STUBA 3,21 PriemTech TUAD 3,36 Elektr STUBA 3,78 FCHPT STUBA 4,41 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 87
 • 88. VV 3Skupina AGRO Poèet publikácií s 5 citáciami na tvorivého pracovníka 0,6 0,52 0,5 0,46 0,4 2005 0,3 2006 2007 0,2 0,15 0,1 0,04 0,02 0,01 0 Drev TUZV Les TUZV BiotPotr. SPU Záhrad SPU Agro SPU VeterLek. UVLSkupina MED Poèet publikácií s 5 citáciami na tvorivého pracovníka 1,2 1 0,94 0,8 2005 0,6 2006 0,46 0,44 0,43 2007 0,4 0,26 0,2 0,00 0,00 0 Farm UK JessenLek UK Lek UK Zdravotnícka Lek UPJŠ Soc UKF ZdravSoc TVU PU 88
 • 89. Skupina HUM Poèet publikácií s 5 citáciami na tvorivého pracovníka HumPrír PU 0,16 Fil PU 0,06 Fil UK 0,02 VýtvarUm AU 0,00 VŠVU BL 0,00 Umení TUKE 0,00 Teol.TVU 0,00 Teol KU 0,00 RímsKat UK 0,00 Pravosl.PU 0,00 MuzUm AU 0,00 2007 Hum UMB 0,00 2006 0,00 2005 HudTan VŠMU 0,00 Greckokat.PU Filolo UMB 0,00 FilmTel VŠMU 0,00 Fil UKF 0,00 0,00 Fil UCM Fil TVU 0,00 Fil KU 0,00 Evanj UK 0,00 0,00 DramUm AU Divadelná VŠMU 0,00 0 0,02 0,04 0,06 0,08 0,1 0,12 0,14 0,16 0,18 89
 • 90. Skupina PRIR Poèet publikácií s 5 citáciami na tvorivého pracovníka 2,50 2,00 1,90 1,58 1,50 2005 1,07 2006 1,00 2007 0,50 0,21 0,15 0,12 0,12 0,00 0,00 FMFI UK Ekolenv TUZ Prír UK Prír UPJŠ Prír UCM Prír UMB Prír UKF Prír ŽU 90
 • 91. Skupina SPOL Poèet publikácií s 5 citáciami na tvorivého pracovníka 0,05 Pedag TVU Obchod EU BA 0,01 0,00 VerSpr UPJŠ TV UK 0,00 0,00 SocEkon UK SocEkon TUAD 0,00 0,00 Práv UPJŠ 0,00 Práv UMB 0,00 Práv UK 0,00 Práv TVU 0,00 Polit UMB 0,00 PodnMan EU BA 0,00 PodnHosp. EU BA 0,00 2007 Pedas ŽU 0,00 2006 Pedag UMB 2005 0,00 Pedag UKF Pedag UK 0,00 0,00 Pedag PU Pedag KU 0,00 0,00 NárHosp. EU BA MedzVz•ah EU BA 0,00 0,00 MasMed UCM 0,00 Manag UK 0,00 HospInfo EU BA 0,00 Eur.Št. SPU 0,00 EkonomManSPU 0,00 Ekonom UMB 0,00 Ekonom TUKE 0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 91
 • 92. Skupina TECH Poèet publikácií s 5 citáciami na tvorivého pracovníka 2,18 FCHPT STUBA Elektr STUBA 0,52 0,42 PriemTech TUAD 0,25 Hutn TUKE 0,15 Stav STUBA 0,11 Elektr TUKE Ban TUKE 0,09 0,08 Stroj STUBA 0,05 Stav TUKE 0,02 Stroj TUKE 0,02 2007 MatTechn STUBA 2006 0,02 RiadInf ŽU 2005 0,01 Elektr ŽU Stroj ŽU 0,01 0,00 VýrTech TUKE 0,00 ŠpecTechn TUAD 0,00 ŠpecInž ŽU 0,00 Stav ŽU MechTron TUAD 0,00 0,00 Mech SPU 0,00 EnvirTech. TUZV 0,00 Archit STUBA 0 0,5 1 1,5 2 2,5 92
 • 93. VV 3aSkupina AGRO Poèet publikácií s 25 citáciami na tvorivého pracovníka 0,025 0,02 0,02 0,015 2006 0,01 2007 0,01 0,005 0,00 0,00 0,00 0,00 0 Drev TUZV Les TUZV BiotPotr. SPU Záhrad SPU Agro SPU VeterLek. UVLSkupina MED Poèet publikácií s 25 citáciami na tvorivého pracovníka 0,12000 0,10 0,10000 0,08000 0,06 0,06 2006 0,06000 2007 0,04 0,04000 0,02 0,02000 0,00 0,00 0,00000 Farm UK JessenLek UK Lek UK Zdravotnícka Lek UPJŠ Soc UKF ZdravSoc TVU PU 93
 • 94. Skupina HUM Poèet publikácií s 25 citáciami na tvorivého pracovníka VýtvarUm AU 0 VŠVU BL 0 Umení TUKE 0 Teol.TVU 0 Teol KU 0 RímsKat UK 0 Pravosl.PU 0 MuzUm AU 0 HumPrír PU 0 Hum UMB 0 HudTan VŠMU 0 0 2007 Greckokat.PU 2006 Filolo UMB 0 FilmTel VŠMU 0 Fil UKF 0 Fil UK 0 Fil UCM 0 Fil TVU 0 Fil PU 0 Fil KU 0 Evanj UK 0 DramUm AU 0 Divadelná VŠMU 0 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 94
 • 95. Skupina PRIR Poèet publikácií s 25 citáciami na tvorivého pracovníka 0,4 0,35 0,35 0,3 0,25 2006 0,2 2007 0,15 0,11 0,10 0,1 0,05 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0 FMFI UK Ekolenv TUZ Prír UK Prír UPJŠ Prír UCM Prír UMB Prír UKF Prír ŽU 95
 • 96. Skupina SPOL Poèet publikácií s 25 citáciami na tvorivého pracovníka Pedag TVU 0,01 VerSpr UPJŠ 0,00 TV UK 0,00 SocEkon UK 0,00 SocEkon TUAD 0,00 Práv UPJŠ 0,00 Práv UMB 0,00 Práv UK 0,00 Práv TVU 0,00 Polit UMB 0,00 PodnMan EU BA 0,00 PodnHosp. EU BA 0,00 Pedas ŽU 0,00 Pedag UMB 0,00 2007 Pedag UKF 0,00 2006 Pedag UK 0,00 Pedag PU 0,00 Pedag KU 0,00 Obchod EU BA 0,00 NárHosp. EU BA 0,00 MedzVz•ah EU BA 0,00 MasMed UCM 0,00 Manag UK 0,00 HospInfo EU BA 0,00 Eur.Št. SPU 0,00 EkonomManSPU 0,00 Ekonom UMB 0,00 Ekonom TUKE 0,00 0 0,002 0,004 0,006 0,008 0,01 0,012 96
 • 97. Skupina TECH Poèet publikácií s 25 citáciami na tvorivého pracovníka FCHPT STUBA 0,16 Elektr STUBA 0,05 Stav TUKE 0,01 Ban TUKE 0,01 VýrTech TUKE 0,00 ŠpecTechn TUAD 0,00 ŠpecInž ŽU 0,00 Stroj ŽU 0,00 Stroj TUKE 0,00 Stroj STUBA 0,00 Stav ŽU 0,00 2007 Stav STUBA 0,00 2006 RiadInf ŽU 0,00 PriemTech TUAD 0,00 MechTron TUAD 0,00 Mech SPU 0,00 MatTechn STUBA 0,00 Hutn TUKE 0,00 EnvirTech. TUZV 0,00 Elektr ŽU 0,00 Elektr TUKE 0,00 Archit STUBA 0,00 0,00 0,02 0,04 0,06 0,08 0,10 0,12 0,14 0,16 0,18 97
 • 98. AGRO VV1 VV2 VV2a VV3 VV3a PRIEMER Univerzita veterinárskeho Univerzita veterinárskeho 80,31 lekárstva lekárstva 100 100 49 100 52 57,12 Technická univerzita Zvolen Lesnícka fakulta 23 42 90 32 100 Slovenská po¾nohospodárska Fakulta biotechnológie a 56,43 univerzita potravinárstva 62 63 100 57 - Slovenská po¾nohospodárska Fakulta agrobiológie a 14,54 univerzita potravinových zdrojov 26 13 26 8 - 10,15 Technická univerzita Zvolen Drevárska fakulta 20 8 20 4 - Slovenská po¾nohospodárska Fakulta záhradníctva a 4,46 univerzita krajinného inžinierstva 6 1 12 3 - HUM VV1 VV2 VV2a VV3 VV3a PRIEMER Fakulta humanitných a 73,81 Prešovská univerzita prírodných vied 69 100 100 100 - 49,82 Univerzita Komenského Filozofická fakulta 103 83 52 11 - 35,03 Prešovská univerzita Filozofická fakulta 81 30 25 39 - 28,34 Trnavská univerzita Filozofická fakulta 85 31 26 - - Evanjelická bohoslovecká 24,95 Univerzita Komenského fakulta 102 13 10 - - 9,66 Katolícka univerzita Filozofická fakulta 48 - - - - 9,37 Univerzita Mateja Bela Fakulta humanitných vied 22 6 19 - - 5,88 Univerzita sv. Cyrila a Metoda Filozofická fakulta 12 2 15 - - Rímskokatolícka cyr.-met. 4,19 Univerzita Komenského bohoslovecká fakulta 21 - - - - Pravoslávna bohoslovecká 2,210 Prešovská univerzita fakulta 11 - - - - Gréckokatolícka teologická 2,011 Prešovská univerzita fakulta 10 - - - - 1,912 Trnavská univerzita Teologická fakulta 10 - - - - 1,213 Univerzita Konštantína Filozofa Filozofická fakulta 6 - - - - 1,014 Akadémia umení Fakulta dramatických umení 5 - - - - 1,015 Vysoká škola múzických umení Filmová a televízna fakulta 5 - - - - 0,816 Katolícka univerzita Teologická fakulta 3 - - - 1 0,717 Univerzita Mateja Bela Filologická fakulta 4 - - - - 0,618 Akadémia umení Fakulta výtvarných umení 3 - - - - 0,519 Vysoká škola múzických umení Divadelná fakulta 3 - - - - 0,420 Vysoká škola múzických umení Hudobná a taneèná fakulta 2 - - - - 98
 • 99. 0,421 Akadémia umení Fakulta muzických umení 2 - - - - 0,122 Technická univerzita Košice Fakulta umení 0 - - - - Vysoká škola výtvarných -23 Vysoká škola výtvarných umení umení - - - - - MED VV1 VV2 VV2a VV3 VV3a PRIEMER Fakulta zdravotníctva a 97,11 Trnavská univerzita sociálnej práce 92 100 100 94 100 85,22 Univerzita Komenského Farmaceutická fakulta 100 92 42 100 92 51,33 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika Lekárska fakulta 56 54 44 49 52 42,54 Univerzita Komenského Lekárska fakulta 53 41 36 45 38 32,45 Univerzita Komenského Jesseniova lekárska fakulta 36 35 44 28 18 Fakulta sociálnych vied a 0,96 Univerzita Konštantína Filozofa zdravotníctva 2 0 3 - - 0,67 Prešovská univerzita Fakulta zdravotníctva 3 - - - - PRIR VV1 VV2 VV2a VV3 VV3a PRIEMER Fakulta matematiky, fyziky a 96,21 Univerzita Komenského informatiky 81 100 100 100 100 66,92 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika Prírodovedecká fakulta 100 66 53 83 32 50,63 Univerzita Komenského Prírodovedecká fakulta 67 45 55 57 29 13,24 Univerzita Mateja Bela Fakulta prírodných vied 11 6 41 6 2 Fakulta ekológie a 12,95 Technická univerzita Zvolen environmentalistiky 18 7 32 8 - 12,66 Univerzita Konštantína Filozofa Fakulta prírodných vied 16 6 32 6 3 12,57 Univerzita sv. Cyrila a Metoda Fakulta prírodných vied 18 6 27 11 - 1,38 Žilinská univerzita Fakulta prírodných vied 2 0 4 - - SPOL VV1 VV2 VV2a VV3 VV3a PRIEMER 82,51 Trnavská univerzita Pedagogická fakulta 46 96 70 100 100 Fakulta sociálnych a 53,72 Univerzita Komenského ekonomických vied 104 100 64 - - Slovenská po¾nohospodárska Fakulta európskych štúdií a 39,03 univerzita regionálneho rozvoja 45 50 100 - - 30,64 Ekonomická univerzita Obchodná fakulta 106 21 7 19 - 25,15 Technická univerzita Košice Ekonomická fakulta 93 24 9 - - 24,16 Ekonomická univerzita Národohospodárska fakulta 97 18 6 - - 99
 • 100. Fakulta telesnej výchovy a 21,97 Univerzita Komenského športu 44 22 44 - - Fakulta hospodárskej 20,78 Ekonomická univerzita informatiky 84 14 5 - - 20,59 Ekonomická univerzita Podnikovohospodárska fakulta 92 8 3 - - Fakulta medzinárodných 18,410 Ekonomická univerzita vz•ahov 80 7 4 - - 15,211 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika Fakulta verejnej správy 61 9 6 - - 9,612 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika Právnická fakulta 15 8 25 - - 9,513 Univerzita Komenského Fakulta managementu 37 6 5 - - Fakulta podnikového 8,614 Ekonomická univerzita manažmentu 41 1 1 - - Fakulta politických vied a 8,315 Univerzita Mateja Bela medzinárodných vz•ahov 8 6 28 - - Slovenská po¾nohospodárska Fakulta ekonomiky a 8,016 univerzita manažmentu 26 6 8 - - 7,417 Univerzita Mateja Bela Pedagogická fakulta 6 3 28 - - 7,418 Univerzita Mateja Bela Ekonomická fakulta 25 5 7 - - 6,919 Katolícka univerzita Pedagogická fakulta 13 3 19 - - 4,620 Univerzita Komenského Pedagogická fakulta 16 2 5 - - 4,021 Trnavská univerzita Právnická fakulta 20 - - - - 3,322 Univerzita Komenského Právnická fakulta 17 - - - - 1,923 Univerzita Konštantína Filozofa Pedagogická fakulta 9 - - - - Trenèianska univerzita A. Fakulta sociálno ekonomických 1,524 Dubèeka vz•ahov 7 - - - - Fakulta masmediálnej 1,025 Univerzita sv. Cyrila a Metoda komunikácie 5 - - - - 0,926 Prešovská univerzita Pedagogická fakulta 4 - - - - Fakulta prevádzky a 0,827 Žilinská univerzita ekonomiky dopravy a spojov 4 - - - - 0,228 Univerzita Mateja Bela Právnická fakulta 1 - - - - TECH VV1 VV2 VV2a VV3 VV3a PRIEMER Fakulta chemickej a 100,01 Slovenská technická univerzita potravinárskej technológie 100 100 100 100 100 39,82 Slovenská technická univerzita Fakulta elektrotechniky 31 26 86 24 32 Trenèianska univerzita A. Fakulta priemyselných 27,43 Dubèeka technológií 23 18 76 19 - 18,94 Slovenská technická univerzita Stavebná fakulta 8 6 73 7 - 18,15 Technická univerzita Košice Hutnícka fakulta 34 12 34 11 - 100
 • 101. Fakulta baníctva, ekológie, 15,46 Technická univerzita Košice riadenia a geotechnológií 7 4 57 4 4 15,47 Slovenská technická univerzita Strojnícka fakulta 5 4 64 4 - 14,28 Technická univerzita Košice Stavebná fakulta 6 3 53 2 7 Fakulta elektrotechniky a 11,79 Technická univerzita Košice informatiky 12 4 37 5 - 8,210 Žilinská univerzita Fakulta riadenia a informatiky 2 1 37 1 - Materiálovotechnologická 6,711 Slovenská technická univerzita fakulta 6 1 26 1 - 6,112 Technická univerzita Košice Strojnícka fakulta 3 1 25 1 - 5,613 Žilinská univerzita Strojnícka fakulta 3 1 24 0 - Trenèianska univerzita A. 5,214 Dubèeka Fakulta mechatroniky 3 1 23 - - 5,015 Žilinská univerzita Elektrotechnická fakulta 4 1 20 0 - 2,316 Technická univerzita Košice Fakulta výrobných technológií 2 0 10 - - Slovenská po¾nohospodárska 2,017 univerzita Mechanizaèná fakulta 2 0 8 - - Fakulta environmentálnej a 0,318 Technická univerzita Zvolen výrobnej techniky 1 - - - - 0,119 Slovenská technická univerzita Fakulta architektúry 0 - - - - 0,120 Žilinská univerzita Stavebná fakulta 0 - - - - Fakulta špeciálneho -21 Žilinská univerzita inžinierstva - - - - - Trenèianska univerzita A. -22 Dubèeka Fakulta špeciálnej techniky - - - - - 101
 • 102. d. VV4-6, všetky grafy a súhrnná tabu¾kaVV 4Skupina AGRO Poèet denných doktorandov na profesora alebo docenta 2 1,8 1,6 1,45 1,41 1,4 1,25 1,23 1,15 1,2 2005 1 2006 0,8 2007 0,59 0,6 0,4 0,2 0 Drev TUZV Les TUZV BiotPotr. SPU Záhrad SPU Agro SPU VeterLek. UVLSkupina MED Poèet denných doktorandov na profesora alebo docenta 2 1,8 1,6 1,43 1,4 1,29 1,2 1,05 2005 1 0,84 2006 0,80 0,79 0,8 2007 0,54 0,6 0,4 0,2 0 JessenLek UK Farm UK Lek UK Zdravotnícka Lek UPJŠ Soc UKF ZdravSoc TVU PU 102
 • 103. Skupina HUM Poèet denných doktorandov na profesora alebo docenta Teol.TVU 1,90 Fil KU 1,29 FilmTel VŠMU 1,29 HudTan VŠMU 1,13 Hum UMB 1,09 Fil UKF 1,06 VŠVU BL 1,00 Evanj UK 1,00 Fil UK 0,97 Fil TVU 0,93 Pravosl.PU 0,90 2007 Divadelná VŠMU 0,75 2006 0,73 2005 Fil PU 0,71 RímsKat UK Greckokat.PU 0,57 Teol KU 0,54 HumPrír PU 0,43 0,31 VýtvarUm AU MuzUm AU 0,27 Filolo UMB 0,18 Umení TUKE 0,00 0,00 Fil UCM DramUm AU 0,00 0 0,5 1 1,5 2 2,5 103
 • 104. Skupina PRIR Poèet denných doktorandov na profesora alebo docenta 2 1,89 1,8 1,6 1,50 1,43 1,4 1,23 1,2 2005 0,95 1 2006 0,77 0,8 2007 0,6 0,43 0,4 0,21 0,2 0 FMFI UK Ekolenv TUZ Prír UK Prír UPJŠ Prír UCM Prír UMB Prír UKF Prír ŽU 104
 • 105. Skupina SPOL Poèet denných doktorandov na profesora alebo docenta 2,89 MedzVz•ah EU BA 2,11 Eur.Št. SPU 1,77 TV UK 1,37 Obchod EU BA 1,33 Pedas ŽU 1,04 Pedag UKF 1,03 HospInfo EU BA 1,00 Práv UK 0,97 EkonomManSPU 0,90 PodnMan EU BA 0,87 Pedag UK 0,81 Manag UK 0,80 Ekonom TUKE 0,75 2007 Práv TVU 0,75 2006 PodnHosp. EU BA 2005 0,68 Pedag UMB 0,67 SocEkon UK Ekonom UMB 0,64 0,63 NárHosp. EU BA 0,62 Pedag TVU Pedag PU 0,62 0,55 Pedag KU 0,48 Práv UPJŠ Polit UMB 0,45 0,35 Práv UMB 0,00 VerSpr UPJŠ SocEkon TUAD 0,00 0,00 MasMed UCM 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 105
 • 106. Skupina TECH Poèet denných doktorandov na profesora alebo docenta 1,58 Stroj ŽU 1,51 Hutn TUKE 1,49 Stroj TUKE 1,41 Ban TUKE 1,39 Archit STUBA 1,20 ŠpecInž ŽU 1,20 FCHPT STUBA 1,18 RiadInf ŽU 1,16 Elektr STUBA 1,15 EnvirTech. TUZV 1,11 2007 Elektr TUKE 2006 1,08 Stav STUBA 2005 1,00 Stav ŽU 0,97 Stroj STUBA 0,94 MatTechn STUBA 0,94 Stav TUKE 0,90 PriemTech TUAD 0,89 Elektr ŽU 0,80 VýrTech TUKE 0,75 ŠpecTechn TUAD 0,73 MechTron TUAD 0,62 Mech SPU 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 106
 • 107. VV 5Skupina AGRO Priemerný poèet doktorandov - absolventov na poèet profesorov a docentov 0,7 0,6 0,5 0,45 0,42 0,4 2005 0,3 0,24 0,23 2006 0,18 0,2 2007 0,1 0,05 0 D rev T U Z V Les T U Z V B io tP o tr . S P U Z áhrad SPU Agro S PU V e te r L e k . U V LSkupina MED Priemerný poèet doktorandov - absolventov na poèet profesorov a docentov 1,8 1,6 1,4 1,24 1,2 1 0,8 2005 2006 0,6 2007 0,4 0,32 0,32 0,31 0,19 0,19 0,2 0,00 0 Jes senLek U K F arm U K Lek U K Z d r a v o tn íc tv a Lek U PJ Š Z drav Soc T VU Soc U KF PU 107
 • 108. Skupina HUM Priemerný poèet doktorandov - absolventov na poèet profesorov a docentov 0,93 RímsKat UK 0,60 Evanj UK 0,53 Pravosl.PU 0,49 Fil UK 0,36 FilmTel VŠMU 0,23 Fil TVU 0,22 HudTan VŠMU 0,21 Fil PU 0,20 Teol KU 0,20 Teol.TVU 0,17 Fil UKF 2007 0,16 Hum UMB 2006 0,12 2005 Divadelná VŠMU 0,10 HumPrír PU 0,07 VŠVU BL 0,03 Fil KU 0,00 VýtvarUm AU Umení TUKE 0,00 0,00 MuzUm AU 0,00 Greckokat.PU 0,00 Filolo UMB 0,00 Fil UCM 0,00 DramUm AU 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 108
 • 109. Skupina PRIR Priemerný poèet doktorandov - absolventov na poèet profesorov a docentov 0,6 0,53 0,5 0,38 0,4 0,36 0,29 0,27 0,3 0,24 2005 2006 0,2 2007 0,1 0,05 0,00 0 FMFI UK Ek olenv T U Z Prír U K Prír U PJ Š Prír U C M Prír U M B Prír U KF Prír Ž U 109
 • 110. Skupina SPOL Priemerný poèet doktorandov - absolventov na poèet profesorov a docentov MedzVz•ah EU BA 0,70 Manag UK 0,67 Pedas ŽU 0,51 TV UK 0,50 Pedag UK 0,46 EkonomManSPU 0,45 Obchod EU BA 0,42 Pedag UKF 0,41 HospInfo EU BA 0,38 PodnHosp. EU BA 0,35 NárHosp. EU BA 0,31 Ekonom UMB 0,28 Pedag PU 0,20 0,19 2007 Práv UK 2006 Práv TVU 0,17 2005 Polit UMB 0,17 Pedag UMB 0,15 PodnMan EU BA 0,13 Ekonom TUKE 0,13 Práv UPJŠ 0,07 Pedag KU 0,07 Pedag TVU 0,07 Práv UMB 0,05 Eur.Št. SPU 0,04 VerSpr UPJŠ 0,00 SocEkon UK 0,00 SocEkon TUAD 0,00 MasMed UCM 0,00 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 110
 • 111. Skupina TECH Priemerný poèet doktorandov - absolventov na poèet profesorov a docentov 0,64 Ban TUKE 0,36 Stroj ŽU 0,32 Riadenia ŽU 0,32 Stroj TUKE 0,28 Elektr STUBA 0,25 Hutn TUKE 0,24 Elektr TUKE 0,22 Archit STUBA 0,21 Mech SPU 0,19 FCHPT STUBA 0,19 2007 Elektr ŽU 2006 0,18 VýrTech TUKE 2005 EnvirTech. TUZV 0,18 Stav ŽU 0,18 Stav STUBA 0,18 PriemTech TUAD 0,17 Stroj STUBA 0,17 MatTechn STUBA 0,16 Stav TUKE 0,14 ŠpecTechn TUAD 0,04 MechTron TUAD 0,02 ŠpecInž ŽU 0,00 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 111
 • 112. VV 6Skupina AGRO Poèet denných doktorandov ku denným študentom 0,08 0,07 0,06 0,06 0,05 0,05 0,05 0,04 2005 0,04 2006 0,03 0,03 2007 0,03 0,02 0,01 0 D rev T U Z V Les T U Z V VeterLek . U VL BiotPotr. SPU Z áhrad SPU Agro SPUSkupina MED Poèet denných doktorandov ku denným študentom 0,12 0,10 0,1 0,08 2005 0,06 0,06 2006 0,05 2007 0,04 0,03 0,02 0,02 0,02 0,01 0 J es s enLek U K F arm U K Z drav otníc k a Lek U K Lek U PJ Š Z drav Soc Soc U KF T VU PU 112
 • 113. Skupina HUM Poèet denných doktorandov ku denným študentom HudTan VŠMU 0,12 FilmTel VŠMU 0,11 Teol.TVU 0,10 Divadelná VŠMU 0,08 0,07 VŠVU BL 0,04 Evanj UK 0,04 RímsKat UK 0,04 Pravosl.PU Fil UK 0,03 Fil TVU 0,03 MuzUm AU 0,02 2007 Hum UMB 0,02 2006 0,02 2005 VýtvarUm AU 0,02 Fil UKF 0,02 Fil PU Fil KU 0,01 Teol KU 0,01 Greckokat.PU 0,01 HumPrír PU 0,01 Filolo UMB 0,01 0,00 Umení TUKE 0,00 Fil UCM 0,00 DramUm AU 0 0,02 0,04 0,06 0,08 0,1 0,12 0,14 113
 • 114. Skupina PRIR Poèet denných doktorandov ku denným študentom 0,09 0,08 0,08 0,07 0,07 0,06 0,05 2005 0,05 2006 0,04 2007 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,01 0,01 0,00 0 FMFI UK Ekolenv TUZ Prír UK Prír UPJŠ Prír UCM Prír UMB Prír UKF Prír ŽU 114
 • 115. Skupina SPOL Poèet denných doktorandov ku denným študentom MedzVz•ah EU BA 0,04 TV UK 0,04 Eur.Št. SPU 0,03 Pedag UMB 0,02 Pedas ŽU 0,02 EkonomManSPU 0,02 Obchod EU BA 0,02 PodnMan EU BA 0,02 PodnHosp. EU BA 0,02 Polit UMB 0,02 Práv UK 0,02 Pedag UKF 0,02 Pedag TVU 0,02 0,02 2007 Pedag UK 2006 NárHosp. EU BA 0,02 2005 HospInfo EU BA 0,02 Práv TVU 0,02 SocEkon UK 0,02 Manag UK 0,01 Ekonom UMB 0,01 Pedag PU 0,01 Pedag KU 0,01 Ekonom TUKE 0,01 Práv UPJŠ 0,01 Práv UMB 0,01 VerSpr UPJŠ 0,00 SocEkon TUAD 0,00 MasMed UCM 0,00 0 0,005 0,01 0,015 0,02 0,025 0,03 0,035 0,04 0,045 115
 • 116. Skupina TECH Poèet denných doktorandov ku denným študentom 0,01 MechTron TUAD 0,02 VýrTech TUKE 0,02 RiadInf ŽU 0,02 Mech SPU 0,02 ŠpecInž ŽU 0,02 MatTechn STUBA 0,03 Ban TUKE 0,03 Elektr ŽU 0,03 Stav ŽU 0,03 Elektr TUKE 0,03 2007 Stav TUKE 2006 0,03 ŠpecTechn TUAD 2005 0,03 Stav STUBA 0,03 Stroj TUKE 0,04 EnvirTech. TUZV 0,04 Elektr STUBA 0,04 PriemTech TUAD 0,04 Stroj STUBA 0,04 Archit STUBA 0,07 Stroj ŽU 0,08 Hutn TUKE 0,15 FCHPT STUBA 0 0,02 0,04 0,06 0,08 0,1 0,12 0,14 0,16 0,18 116
 • 117. AGRO VV4 VV5 VV6 PRIEMER Slovenská po¾nohospodárska Fakulta záhradníctva a 85,61 univerzita krajinného inžinierstva 100 100 57 Slovenská po¾nohospodárska Fakulta agrobiológie a 83,12 univerzita potravinových zdrojov 85 93 72 73,63 Technická univerzita Zvolen Drevárska fakulta 86 50 85 Univerzita veterinárskeho Univerzita veterinárskeho 73,14 lekárstva lekárstva 79 40 100 Slovenská po¾nohospodárska Fakulta biotechnológie a 65,65 univerzita potravinárstva 97 10 90 44,56 Technická univerzita Zvolen Lesnícka fakulta 34 52 47 HUM VV4 VV5 VV6 PRIEMER 70,61 Trnavská univerzita Teologická fakulta 100 21 90 68,12 Vysoká škola múzických umení Filmová a televízna fakulta 68 39 97 Rímskokatolícka cyr.-met. 62,53 Univerzita Komenského bohoslovecká fakulta 53 100 35 61,04 Vysoká škola múzických umení Hudobná a taneèná fakulta 60 24 100 Evanjelická bohoslovecká 51,25 Univerzita Komenského fakulta 53 64 36 Pravoslávna bohoslovecká 46,26 Prešovská univerzita fakulta 47 57 34 43,67 Univerzita Komenského Filozofická fakulta 51 52 28 41,98 Vysoká škola múzických umení Divadelná fakulta 39 13 74 Vysoká škola výtvarných 40,49 Vysoká škola výtvarných umení umení 53 8 61 33,310 Trnavská univerzita Filozofická fakulta 49 25 26 32,411 Univerzita Mateja Bela Fakulta humanitných vied 57 17 23 30,912 Univerzita Konštantína Filozofa Filozofická fakulta 56 18 19 26,513 Prešovská univerzita Filozofická fakulta 38 23 18 26,214 Katolícka univerzita Filozofická fakulta 61 4 14 20,615 Katolícka univerzita Teologická fakulta 28 22 12 Fakulta humanitných a 14,216 Prešovská univerzita prírodných vied 23 10 10 Gréckokatolícka teologická 13,417 Prešovská univerzita fakulta 30 - 10 12,318 Akadémia umení Fakulta výtvarných umení 16 - 21 12,219 Akadémia umení Fakulta muzických umení 14 - 23 4,820 Univerzita Mateja Bela Filologická fakulta 9 - 5 117
 • 118. -21 Akadémia umení Fakulta dramatických umení - - - -22 Technická univerzita Košice Fakulta umení - - - -23 Univerzita sv. Cyrila a Metoda Filozofická fakulta - - - MED VV4 VV5 VV6 PRIEMER Fakulta zdravotníctva a 100,01 Trnavská univerzita sociálnej práce 100 100 100 52,32 Univerzita Komenského Jesseniova lekárska fakulta 73 26 58 44,63 Univerzita Komenského Lekárska fakulta 58 26 49 Fakulta sociálnych vied a 41,94 Univerzita Konštantína Filozofa zdravotníctva 90 15 21 36,35 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika Lekárska fakulta 55 25 29 23,56 Univerzita Komenského Farmaceutická fakulta 37 15 18 21,77 Prešovská univerzita Fakulta zdravotníctva 56 - 9 PRIR VV4 VV5 VV6 PRIEMER 90,81 Univerzita Komenského Prírodovedecká fakulta 100 72 100 Fakulta ekológie a 74,82 Technická univerzita Zvolen environmentalistiky 84 100 41 Fakulta matematiky, fyziky a 71,13 Univerzita Komenského informatiky 65 52 96 66,94 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika Prírodovedecká fakulta 76 54 71 60,15 Univerzita Konštantína Filozofa Fakulta prírodných vied 80 67 33 36,66 Univerzita Mateja Bela Fakulta prírodných vied 41 45 24 13,87 Žilinská univerzita Fakulta prírodných vied 23 9 10 6,78 Univerzita sv. Cyrila a Metoda Fakulta prírodných vied 11 - 9 SPOL VV4 VV5 VV6 PRIEMER Fakulta medzinárodných 95,91 Ekonomická univerzita vz•ahov 100 88 100 Fakulta telesnej výchovy a 70,32 Univerzita Komenského športu 61 61 88 54,33 Ekonomická univerzita Obchodná fakulta 47 63 52 53,84 Univerzita Komenského Fakulta managementu 28 100 33 Fakulta prevádzky a 53,25 Žilinská univerzita ekonomiky dopravy a spojov 46 54 59 Slovenská po¾nohospodárska Fakulta ekonomiky a 51,66 univerzita manažmentu 34 63 58 118
 • 119. Slovenská po¾nohospodárska Fakulta európskych štúdií a 48,07 univerzita regionálneho rozvoja 73 4 67 45,68 Ekonomická univerzita Podnikovohospodárska fakulta 40 45 51 41,29 Univerzita Konštantína Filozofa Pedagogická fakulta 36 41 47 Fakulta hospodárskej 40,310 Ekonomická univerzita informatiky 36 44 41 39,511 Univerzita Komenského Pedagogická fakulta 30 44 44 38,212 Ekonomická univerzita Národohospodárska fakulta 22 51 42 37,113 Univerzita Komenského Právnická fakulta 35 30 47 36,614 Univerzita Mateja Bela Pedagogická fakulta 24 26 61 Fakulta podnikového 34,615 Ekonomická univerzita manažmentu 31 22 51 31,316 Trnavská univerzita Právnická fakulta 26 27 41 Fakulta politických vied a 30,517 Univerzita Mateja Bela medzinárodných vz•ahov 16 26 50 27,318 Univerzita Mateja Bela Ekonomická fakulta 22 30 30 25,719 Trnavská univerzita Pedagogická fakulta 21 10 45 23,620 Prešovská univerzita Pedagogická fakulta 21 21 28 22,221 Technická univerzita Košice Ekonomická fakulta 28 12 27 Fakulta sociálnych a 20,822 Univerzita Komenského ekonomických vied 23 - 39 18,423 Katolícka univerzita Pedagogická fakulta 19 9 28 18,224 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika Právnická fakulta 17 13 25 14,025 Univerzita Mateja Bela Právnická fakulta 12 6 24 Fakulta masmediálnej -26 Univerzita sv. Cyrila a Metoda komunikácie - - - Trenèianska univerzita A. Fakulta sociálno ekonomických -27 Dubèeka vz•ahov - - - -28 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika Fakulta verejnej správy - - - TECH VV4 VV5 VV6 PRIEMER Fakulta chemickej a 76,81 Slovenská technická univerzita potravinárskej technológie 100 30 100 Fakulta baníctva, ekológie, 69,22 Technická univerzita Košice riadenia a geotechnológií 87 100 20 68,43 Žilinská univerzita Strojnícka fakulta 99 56 50 63,54 Technická univerzita Košice Hutnícka fakulta 94 39 57 55,75 Technická univerzita Košice Strojnícka fakulta 93 49 25 119
 • 120. 51,06 Slovenská technická univerzita Fakulta architektúry 86 34 32 48,77 Slovenská technická univerzita Fakulta elektrotechniky 72 45 30 45,58 Žilinská univerzita Fakulta riadenia a informatiky 74 50 13 Fakulta elektrotechniky a 42,89 Technická univerzita Košice informatiky 69 38 22 Fakulta environmentálnej a 42,610 Technická univerzita Zvolen výrobnej techniky 72 29 27 39,911 Slovenská technická univerzita Stavebná fakulta 67 28 25 39,312 Slovenská technická univerzita Strojnícka fakulta 60 26 31 Trenèianska univerzita A. Fakulta priemyselných 37,913 Dubèeka technológií 56 27 30 37,314 Žilinská univerzita Stavebná fakulta 62 28 21 34,915 Žilinská univerzita Elektrotechnická fakulta 55 29 21 34,416 Technická univerzita Košice Stavebná fakulta 58 22 23 Materiálovotechnologická 31,517 Slovenská technická univerzita fakulta 51 26 18 Fakulta špeciálneho 30,618 Žilinská univerzita inžinierstva 75 - 17 30,219 Technická univerzita Košice Fakulta výrobných technológií 50 29 12 Slovenská po¾nohospodárska 29,220 univerzita Mechanizaèná fakulta 38 32 17 Trenèianska univerzita A. 25,621 Dubèeka Fakulta špeciálnej techniky 47 6 24 Trenèianska univerzita A. 20,022 Dubèeka Fakulta mechatroniky 46 3 11 120
 • 121. e. VV7-10, všetky grafy a súhrnná tabu¾kaVV 7Skupina AGRO Suma grantov VEGA a KEGA (v tis. SKK) na tvorivého pracovníka 120 100 84,61 80 69,38 66,06 65,39 2005 62,29 59,41 60 2006 2007 40 20 0 Drev T UZV Les TUZV VeterLek . BiotPotr. SPU Záhrad SPU Agro SPU UVLSkupina MED Suma grantov VEGA a KEGA (v tis. SKK) na tvorivého pracovníka 60 50 40,38 40 30,10 2005 30 2006 21,55 2007 18,66 20 9,59 10 4,32 0,00 0 F arm U K Lek UK Z drav otníc k a J es s enLek Lek UPJ Š Z drav Soc Soc U KF T VU UK PU 121
 • 122. Skupina HUM Suma grantov VEGA a KEGA (v tis. SKK) na tvorivého pracovníka 61,42 Teol.TVU 39,47 Divadelná VŠMU 32,80 HumPrír PU 27,43 Fil TVU 20,67 Fil UK 19,30 Fil PU 16,43 Pravosl.PU 15,28 VŠVU BL 15,06 Evanj UK 13,57 MuzUm AU 13,54 Fil UKF 2007 9,61 VýtvarUm AU 2006 9,50 2005 Hum UMB 7,66 Fil UCM 7,52 Greckokat.PU 6,07 Umení TUKE 5,48 FilmTel VŠMU 4,09 Fil KU 3,77 Teol KU 1,40 HudTan VŠMU 0,00 RímsKat UK 0,00 Filolo UMB 0,00 DramUm AU 0 10 20 30 40 50 60 70 122
 • 123. Skupina PRIR Suma grantov VEGA a KEGA (v tis. SKK) na tvorivého pracovníka 120 106,55 100 80 67,27 2005 60 51,41 2006 47,37 2007 38,30 40 21,93 20 8,66 5,34 0 FMFI UK Ekolenv TUZ Prír UK Prír UPJŠ Prír UCM Prír UMB Prír UKF Prír ŽU 123
 • 124. Skupina SPOL Suma grantov VEGA a KEGA (v tis. SKK) na tvorivého pracovníka 54,70 Práv TVU 42,08 Eur.Št. SPU Pedag TVU 36,97 Polit UMB 36,40 32,30 Ekonom TUKE 32,03 MedzVz•ah EU BA TV UK 31,81 27,96 Pedag UKF 19,37 NárHosp. EU BA EkonomManSPU 17,98 Obchod EU BA 17,09 14,72 SocEkon TUAD 13,92 Pedag UMB 13,85 2007 Pedag KU 2006 13,27 PodnMan EU BA 2005 12,38 Práv UK Pedag UK 11,76 HospInfo EU BA 11,71 10,63 Pedas ŽU 10,58 PodnHosp. EU BA Pedag PU 10,46 9,36 VerSpr UPJŠ 8,85 MasMed UCM Ekonom UMB 8,11 SocEkon UK 6,67 6,21 Manag UK 6,04 Práv UPJŠ Práv UMB 2,55 0 10 20 30 40 50 60 124
 • 125. Skupina TECH Suma grantov VEGA a KEGA (v tis. SKK) na tvorivého pracovníka 80,48 VýrTech TUKE 76,57 Elektr STUBA 72,81 FCHTP STUBA 68,65 Stroj ŽU 60,92 Stroj TUKE 56,87 Hutn TUKE 56,60 Elektr TUKE 47,41 Stav TUKE 41,88 Mech SPU 41,73 Stav STUBA 37,72 2007 Ban TUKE 2006 37,33 Stroj STUBA 2005 30,63 Stav ŽU 30,56 MatTechn STUBA 28,78 EnvirTech. TUZV 28,60 PriemTech TUAD 22,46 ŠpecInž ŽU 19,40 ŠpecTechn TUAD 16,56 MechTron TUAD 12,83 Elektr ŽU 11,83 RiadInf ŽU 10,20 Archit STUBA 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 125
 • 126. VV 8Skupina AGRO Suma grantov APVV, AV a MVTS (v tis. SKK) na tvorivého pracovníka 100 88,16 90 79,71 80 70 60 2005 50 2006 40 2007 26,34 30 20 8,00 10 3,25 2,67 0 BiotPotr. SPU D rev T U Z V Les T U Z V VeterLek . Z áhrad SPU Agro SPU U VLSkupina MED Suma grantov APVV, AV a MVTS (v tis. SKK) na tvorivého pracovníka 40 34,01 35 30 25 21,38 2005 20,39 20 2006 15 12,97 2007 10 6,68 5 0,00 0,00 0 F arm U K Lek U K Z d r a v o tn íc k a J es s enLek Lek U PJ Š Z drav Soc Soc U KF T VU UK PU 126
 • 127. Skupina HUM Suma grantov APVV, AV a MVTS (v tis. SKK) na tvorivého pracovníka 24,28 Fil UK 10,42 HumPrír PU 5,27 MuzUm AU 2,28 Fil UCM 0,81 Hum UMB 0,00 VýtvarUm AU 0,00 VŠVU BL 0,00 Umení TUKE 0,00 Teol.TVU 0,00 Teol KU 0,00 RímsKat UK 2007 0,00 2006 Pravosl.PU 0,00 2005 HudTan VŠMU 0,00 Greckokat.PU 0,00 Filolo UMB 0,00 FilmTel VŠMU 0,00 Fil UKF Fil TVU 0,00 0,00 Fil PU 0,00 Fil KU 0,00 Evanj UK 0,00 DramUm AU 0,00 Divadelná VŠMU 0 5 10 15 20 25 30 127
 • 128. Skupina PRIR Sum a grantov APVV, AV a MVTS (v tis. SKK) na tvorivého pracovníka 140 114,79 120 100 80 2005 2006 60 52,81 2007 40,09 40 32,64 27,69 25,53 20 4,70 0,00 0 FMFI UK Ekolenv TUZ Prír UK Prír UPJŠ Prír UCM Prír UMB Prír UKF Prír ŽU 128
 • 129. Skupina SPOL Suma grantov APVV, AV a MVTS (v tis. SKK) na tvorivého pracovníka Ekonom TUKE 26,82 PodnHosp. EU BA 16,67 MedzVz•ah EU BA 11,03 Eur.Št. SPU 9,47 SocEkon UK 7,37 VerSpr UPJŠ 6,03 Pedas ŽU 5,58 EkonomManSPU 3,18 TV UK 2,58 Práv UPJŠ 1,85 Pedag KU 1,39 SocEkon TUAD 0,00 Práv UMB 0,00 0,00 2007 Práv UK 2006 Práv TVU 0,00 2005 Polit UMB 0,00 PodnMan EU BA 0,00 Pedag UMB 0,00 Pedag UKF 0,00 Pedag UK 0,00 Pedag TVU 0,00 Pedag PU 0,00 Obchod EU BA 0,00 NárHosp. EU BA 0,00 MasMed UCM 0,00 Manag UK 0,00 HospInfo EU BA 0,00 Ekonom UMB 0,00 0 5 10 15 20 25 30 129
 • 130. Skupina TECH Suma grantov APVV, AV a MVTS (v tis. SKK) na tvorivého pracovníka 130,54 FCHTP STUBA 121,80 PriemTech TUAD 121,14 Elektr STUBA 115,35 Stroj ŽU Stroj STUBA 77,96 MatTechn STUBA 62,03 Stav ŽU 59,27 55,76 Ban TUKE 49,14 Elektr ŽU 45,40 VýrTech TUKE 35,12 2007 Stav STUBA 2006 14,13 2005 ŠpecInž ŽU RiadInf ŽU 13,50 Hutn TUKE 11,06 Stroj TUKE 10,39 10,24 Archit STUBA 6,99 Elektr TUKE 2,38 MechTron TUAD 2,35 EnvirTech. TUZV Mech SPU 0,23 ŠpecTechn TUAD 0,00 Stav TUKE 0,00 0 20 40 60 80 100 120 140 130
 • 131. VV 9Skupina AGRO Suma zahranièných a štátnych grantov (v tis. SKK) na tvorivého pracovníka 120 100 80 2006 60 2007 40 18,65 20 0,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0 D rev T U Z V Bio tP otr. Les T U Z V V eterLek . Z áhrad Agro S PU SP U SPU U VLSkupina MED Suma zahranièných a štátnych grantov (v tis. SKK) na tvorivého pracovníka 60 50 40 30 2006 20 2007 10 3,49 0,72 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0 Farm UK Lek UK Zdravotníc ka J essenLek Lek UPJŠ ZdravSoc Soc UKF TVU UK PU 131
 • 132. Skupina HUM Suma zahranièných a štátnych grantov (v tis. SKK) na tvorivého pracovníka 18,95 HumPrír PU 7,56 Fil UK 5,07 Fil UCM 0,00 VýtvarUm AU 0,00 VŠVU BL 0,00 Umení TUKE 0,00 Teol.TVU 0,00 Teol KU 0,00 RímsKat UK 0,00 Pravosl.PU 0,00 2007 MuzUm AU 0,00 2006 Hum UMB 0,00 HudTan VŠMU 0,00 Greckokat.PU 0,00 Filolo UMB 0,00 FilmTel VŠMU 0,00 Fil UKF 0,00 Fil TVU 0,00 Fil PU 0,00 Fil KU 0,00 Evanj UK 0,00 DramUm AU 0,00 Divadelná VŠMU 0 100 200 300 400 500 600 132
 • 133. Skupina PRIR Suma zahranièných a štátnych grantov (v tis. SKK) na tvorivého pracovníka 160 140 120 100 77,91 2006 80 2007 60 46,83 40 21,35 19,07 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0 FMFI UK P r ír U K P r ír U P J Š E k o le n v P r ír U C M P r ír U M B P r ír U K F P r ír Ž U TUZ 133
 • 134. Skupina SPOL Suma zahranièných a štátnych grantov (v tis. SKK) na tvorivého pracovníka 229,18 Ekonom TUKE 39,75 Pedag TVU 24,62 Eur.Št. SPU EkonomManSPU 13,53 Pedas ŽU 10,92 Manag UK 5,24 3,67 Ekonom UMB 0,00 VerSpr UPJŠ 0,00 TV UK SocEkon UK 0,00 SocEkon TUAD 0,00 0,00 Práv UPJŠ 0,00 Práv UMB 0,00 Práv UK 0,00 Práv TVU Polit UMB 0,00 PodnMan EU BA 0,00 2007 0,00 PodnHosp. EU BA 2006 0,00 Pedag UMB 0,00 Pedag UKF Pedag UK 0,00 Pedag PU 0,00 0,00 Pedag KU 0,00 Obchod EU BA 0,00 NárHosp. EU BA 0,00 MedzVz•ah EU BA MasMed UCM 0,00 HospInfo EU BA 0,00 0 50 100 150 200 250 300 134
 • 135. Skupina TECH Suma zahranièných a štátnych grantov (v tis. SKK) na tvorivého pracovníka 258,08 FCHTP STUBA 96,51 Elektr STUBA 63,82 Ban TUKE 29,38 Elektr TUKE 25,67 Stroj TUKE 25,39 Stav STUBA 23,18 Elektr ŽU 22,64 Archit STUBA 6,53 Stroj ŽU 4,01 RiadInf ŽU 2007 3,39 Stroj STUBA 2006 0,89 MatTechn STUBA 0,20 Stav ŽU 0,00 VýrTech TUKE 0,00 ŠpecTechn TUAD 0,00 ŠpecInž ŽU 0,00 Stav TUKE 0,00 PriemTech TUAD 0,00 MechTron TUAD 0,00 Mech SPU 0,00 Hutn TUKE 0,00 EnvirTech. TUZV 0 50 100 150 200 250 300 350 135
 • 136. VV 10Skupina AGRO Suma grantov (v tis. SKK) na tvorivého pracovníka 180,00 154,95 160,00 149,09 140,00 120,00 111,26 91,72 2005 100,00 2006 80,00 64,96 62,67 2007 60,00 40,00 20,00 0,00 Drev TUZV Záhrad SPU Les TUZV BiotPotr. VeterLek. Agro SPU SPU UVLSkupina MED Suma grantov (v tis. SKK) na tvorivého pracovníka 80,00 67,60 70,00 60,00 54,07 50,00 42,93 2005 40,00 2006 2007 30,00 25,44 22,56 20,00 10,00 5,74 0,00 0,00 JessenLek UK Farm UK Lek UK Zdravotnícka Lek UPJŠ ZdravSoc TVU Soc UKF PU 136
 • 137. Skupina HUM Suma grantov (v tis. SKK) na tvorivého pracovníka HumPrír PU 62,18 61,42 Teol.TVU Fil UK 52,51 39,47 Divadelná VŠMU Fil TVU 27,43 19,30 Fil PU MuzUm AU 18,84 16,43 Pravosl.PU VŠVU BL 15,28 15,06 Evanj UK Fil UCM 15,00 2007 Fil UKF 13,54 2006 10,32 2005 Hum UMB VýtvarUm AU 9,61 Greckokat.PU 7,52 Umení TUKE 6,07 FilmTel VŠMU 5,48 Fil KU 4,09 Teol KU 3,77 HudTan VŠMU 1,40 RímsKat UK 0,00 Filolo UMB 0,00 DramUm AU 0,00 0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 137
 • 138. Skupina PRIR Suma grantov (v tis. SKK) na tvorivého pracovníka 250,00 231,00 206,19 200,00 150,00 2005 114,03 2006 100,00 87,46 2007 77,46 41,31 50,00 30,87 21,93 0,00 FMFI UK Ekolenv TUZ Prír UK Prír UPJŠ Prír UCM Prír UMB Prír UKF Prír ŽU 138
 • 139. Skupina SPOL Suma grantov (v tis. SKK) na tvorivého pracovníka Ekonom TUKE 288,30 Pedag TVU 76,72 Eur.Št. SPU 76,18 Práv TVU 54,70 MedzVz•ah EU BA 43,06 Polit UMB 36,40 EkonomManSPU 34,68 TV UK 31,81 Pedag UKF 27,96 PodnHosp. EU BA 27,25 Pedas ŽU 27,14 NárHosp. EU BA 19,37 Obchod EU BA 17,09 15,24 2007 Pedag KU 14,72 2006 SocEkon TUAD 2005 SocEkon UK 14,04 Pedag UMB 13,92 PodnMan EU BA 13,27 Práv UK 12,38 Ekonom UMB 11,77 Pedag UK 11,76 HospInfo EU BA 11,71 Manag UK 11,45 Pedag PU 10,46 VerSpr UPJŠ 9,36 MasMed UCM 8,85 Práv UPJŠ 7,89 Práv UMB 2,55 0,00 50,00 100,00 150,00 200,00 250,00 300,00 350,00 139
 • 140. Skupina TECH Suma grantov (v tis. SKK) na tvorivého pracovníka 461,42 FCHTP STUBA 294,22 Elektr STUBA 190,53 Stroj ŽU 157,30 Ban TUKE 150,40 PriemTech TUAD VýrTech TUKE 125,87 118,68 Stroj STUBA 102,25 Stav STUBA 96,98 Stroj TUKE MatTechn STUBA 93,48 92,97 2007 Elektr TUKE 2006 90,10 Stav ŽU 2005 85,15 Elektr ŽU 67,94 Hutn TUKE 47,41 Stav TUKE 43,08 Archit STUBA Mech SPU 42,10 36,60 ŠpecInž ŽU 31,14 EnvirTech. TUZV 29,34 RiadInf ŽU ŠpecTechn TUAD 19,40 18,94 MechTron TUAD 0,00 100,00 200,00 300,00 400,00 500,00 140
 • 141. AGRO VV7 VV8 VV9 VV10 PRIEMER Univerzita veterinárskeho Univerzita veterinárskeho 70,51 lekárstva lekárstva 78 100 4 100 67,32 Technická univerzita Zvolen Lesnícka fakulta 100 9 100 60 Slovenská po¾nohospodárska Fakulta biotechnológie a 67,33 univerzita potravinárstva 82 90 - 97 41,74 Technická univerzita Zvolen Drevárska fakulta 77 30 - 59 Slovenská po¾nohospodárska Fakulta záhradníctva a 29,75 univerzita krajinného inžinierstva 74 3 - 42 Slovenská po¾nohospodárska Fakulta agrobiológie a 28,66 univerzita potravinových zdrojov 70 4 - 41 HUM VV7 VV8 VV9 VV10 PRIEMER Fakulta humanitných a 66,71 Prešovská univerzita prírodných vied 53 43 100 70 61,72 Univerzita Komenského Filozofická fakulta 34 100 40 73 50,03 Trnavská univerzita Teologická fakulta 100 - - 100 32,14 Vysoká škola múzických umení Divadelná fakulta 64 - - 64 22,35 Trnavská univerzita Filozofická fakulta 45 - - 45 18,66 Akadémia umení Fakulta muzických umení 22 22 - 31 16,27 Univerzita sv. Cyrila a Metoda Filozofická fakulta 12 9 27 16 15,78 Prešovská univerzita Filozofická fakulta 31 - - 31 Pravoslávna bohoslovecká 13,4 9 Prešovská univerzita fakulta 27 - - 27 Vysoká škola výtvarných 12,410 umení Vysoká škola výtvarných umení 25 - - 25 12,311 Univerzita Komenského Evanjelická bohoslovecká fakulta 25 - - 25 11,012 Univerzita Konštantína Filozofa Filozofická fakulta 22 - - 22 8,913 Univerzita Mateja Bela Fakulta humanitných vied 15 3 - 17 7,814 Akadémia umení Fakulta výtvarných umení 16 - - 16 Gréckokatolícka teologická 6,115 Prešovská univerzita fakulta 12 - - 12 4,916 Technická univerzita Košice Fakulta umení 10 - - 10 4,517 Vysoká škola múzických umení Filmová a televízna fakulta 9 - - 9 3,318 Katolícka univerzita Filozofická fakulta 7 - - 7 3,119 Katolícka univerzita Teologická fakulta 6 - - 6 1,120 Vysoká škola múzických umení Hudobná a taneèná fakulta 2 - - 2 141
 • 142. -21 Akadémia umení Fakulta dramatických umení - - - - -22 Univerzita Mateja Bela Filologická fakulta - - - - Rímskokatolícka cyr.-met. -23 Univerzita Komenského bohoslovecká fakulta - - - - MED VV7 VV8 VV9 VV10 PRIEMER 93,61 Univerzita Komenského Jesseniova lekárska fakulta 75 100 100 100 60,52 Univerzita Komenského Farmaceutická fakulta 100 38 21 83 Univerzita Pavla Jozefa 45,83 Šafárika Lekárska fakulta 53 63 - 67 Fakulta sociálnych vied a 32,64 Univerzita Konštantína Filozofa zdravotníctva 24 60 - 47 27,15 Univerzita Komenského Lekárska fakulta 46 20 3 40 Fakulta zdravotníctva a sociálnej 4,46 Trnavská univerzita práce 11 - - 7 -7 Prešovská univerzita Fakulta zdravotníctva - - - - PRIR VV7 VV8 VV9 VV10 PRIEMER Fakulta matematiky, fyziky a 83,01 Univerzita Komenského informatiky 36 100 100 96 76,52 Univerzita Komenského Prírodovedecká fakulta 100 46 60 100 Univerzita Pavla Jozefa 42,83 Šafárika Prírodovedecká fakulta 63 24 24 60 Fakulta ekológie a 33,64 Technická univerzita Zvolen environmentalistiky 44 35 - 55 28,75 Univerzita Konštantína Filozofa Fakulta prírodných vied 48 4 27 35 15,66 Univerzita Mateja Bela Fakulta prírodných vied 8 28 - 26 11,77 Univerzita sv. Cyrila a Metoda Fakulta prírodných vied 5 22 - 19 8,68 Žilinská univerzita Fakulta prírodných vied 21 - - 14 SPOL VV7 VV8 VV9 VV10 PRIEMER 89,81 Technická univerzita Košice Ekonomická fakulta 59 100 100 100 Slovenská po¾nohospodárska Fakulta európskych štúdií a 52,52 univerzita regionálneho rozvoja 77 35 11 87 48,13 Trnavská univerzita Právnická fakulta 100 - - 93 43,14 Ekonomická univerzita Fakulta medzinárodných vz•ahov 59 41 - 73 36,95 Trnavská univerzita Pedagogická fakulta 68 - 17 63 31,96 Ekonomická univerzita Podnikovohospodárska fakulta 19 62 - 46 142
 • 143. Fakulta politických vied a 28,37 Univerzita Mateja Bela medzinárodných vz•ahov 59 - - 54 Fakulta telesnej výchovy a 28,08 Univerzita Komenského športu 58 - - 54 24,6 9 Univerzita Konštantína Filozofa Pedagogická fakulta 51 - - 47 Slovenská po¾nohospodárska Fakulta ekonomiky a 21,610 univerzita manažmentu 33 12 6 36 Fakulta prevádzky a ekonomiky 18,111 Žilinská univerzita dopravy a spojov 19 21 5 27 17,012 Ekonomická univerzita Národohospodárska fakulta 35 - - 33 Fakulta sociálnych a 15,913 Univerzita Komenského ekonomických vied 12 27 - 24 15,014 Ekonomická univerzita Obchodná fakulta 31 - - 29 14,115 Katolícka univerzita Pedagogická fakulta 25 5 - 26 Trenèianska univerzita A. Fakulta sociálno ekonomických 13,016 Dubèeka vz•ahov 27 - - 25 12,217 Univerzita Mateja Bela Pedagogická fakulta 25 - - 24 Fakulta podnikového 11,718 Ekonomická univerzita manažmentu 24 - - 22 10,919 Univerzita Komenského Právnická fakulta 23 - - 21 10,320 Univerzita Komenského Pedagogická fakulta 21 - - 20 10,321 Ekonomická univerzita Fakulta hospodárskej informatiky 21 - - 20 9,222 Prešovská univerzita Pedagogická fakulta 19 - - 18 Univerzita Pavla Jozefa 8,223 Šafárika Fakulta verejnej správy 17 - - 16 Univerzita Pavla Jozefa 7,824 Šafárika Právnická fakulta 11 7 - 13 Fakulta masmediálnej 7,825 Univerzita sv. Cyrila a Metoda komunikácie 16 - - 15 7,526 Univerzita Mateja Bela Ekonomická fakulta 15 - 2 14 6,027 Univerzita Komenského Fakulta managementu 11 - 2 11 2,228 Univerzita Mateja Bela Právnická fakulta 5 - - 4 TECH VV7 VV8 VV9 VV10 PRIEMER Fakulta chemickej a 97,61 Slovenská technická univerzita potravinárskej technológie 90 100 100 100 80,62 Slovenská technická univerzita Fakulta elektrotechniky 95 93 37 97 66,73 Žilinská univerzita Strojnícka fakulta 85 88 3 90 Trenèianska univerzita A. Fakulta priemyselných 50,74 Dubèeka technológií 36 93 - 74 49,25 Technická univerzita Košice Fakulta výrobných technológií 100 35 - 62 143
 • 144. 41,06 Slovenská technická univerzita Strojnícka fakulta 46 60 1 57 Fakulta baníctva, ekológie, 40,17 Technická univerzita Košice riadenia a geotechnológií 47 43 25 46 32,88 Slovenská technická univerzita Materiálovotechnologická fakulta 38 48 0 46 32,29 Technická univerzita Košice Strojnícka fakulta 76 8 10 35 31,910 Žilinská univerzita Stavebná fakulta 38 45 0 44 31,611 Slovenská technická univerzita Stavebná fakulta 52 27 10 38 Fakulta elektrotechniky a 29,612 Technická univerzita Košice informatiky 70 5 11 31 28,113 Technická univerzita Košice Hutnícka fakulta 71 8 - 33 23,314 Žilinská univerzita Elektrotechnická fakulta 16 38 9 30 20,615 Technická univerzita Košice Stavebná fakulta 59 - - 23 Slovenská po¾nohospodárska 18,216 univerzita Mechanizaèná fakulta 52 0 - 21 14,217 Žilinská univerzita Fakulta špeciálneho inžinierstva 28 11 - 18 Fakulta environmentálnej a 13,218 Technická univerzita Zvolen výrobnej techniky 36 2 - 15 9,819 Slovenská technická univerzita Fakulta architektúry 13 8 9 10 9,820 Žilinská univerzita Fakulta riadenia a informatiky 15 10 2 12 Trenèianska univerzita A. 8,421 Dubèeka Fakulta špeciálnej techniky 24 - - 10 Trenèianska univerzita A. 7,922 Dubèeka Fakulta mechatroniky 21 2 - 9 144
 • 145. Príloha 7 Poradie fakúlt a univerzít z roku 2005 a 2006 uèitelia a záujem o publikácie a doktorandskéHodnotenie univerzít v rokoch 2005 a 2006 granty citácie PRIEMER 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 AGRO študenti štúdium štúdium1 1 Univerzita veterinárskeho lekárstva 94 90 88 100 85 100 61 63 81 65 81,6 83,42 3 Slovenská po¾nohospodárska univerzita 63 67 59 79 31 16 64 59 62 45 55,6 53,43 2 Technická univerzita Zvolen 72 79 56 89 31 22 63 68 39 58 52,3 63,2 uèitelia a záujem o publikácie a doktorandské granty citácie PRIEMER 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 HUM študenti štúdium štúdium 1 3 Vysoká škola múzických umení 77 68 58 99 0 0 56 58 19 16 41,7 48,2 2 2 Trnavská univerzita 62 67 53 79 11 14 53 66 21 33 39,9 51,6 3 1 Vysoká škola výtvarných umení 72 62 84 95 0 0 29 43 14 61 39,6 52,3 4 4 Univerzita Komenského 60 61 45 88 28 39 43 24 7 26 36,7 47,5 5 11 Technická univerzita Košice 49 45 59 93 0 0 0 0 75 0 36,6 27,6 6 5 Prešovská univerzita 52 53 37 81 30 32 31 33 34 31 36,6 46,2 7 7 Akadémia umení 78 69 51 91 0 0 0 0 11 27 28,2 37,4 8 6 Univerzita Konštantína Filozofa 43 44 44 70 0 2 26 43 10 35 24,8 38,9 9 8 Katolícka univerzita 43 53 23 61 5 2 17 30 23 9 22,2 30,910 9 Univerzita Mateja Bela 44 43 29 63 5 4 14 15 17 19 22,0 28,811 10 Univerzita sv. Cyrila a Metoda 46 52 39 61 5 3 0 0 10 22 20,1 27,7 uèitelia a záujem o publikácie a doktorandské granty citácie MED PRIEMER študenti štúdium štúdium 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 20041 1 Univerzita Komenského 89 75 81 86 60 57 74 74 64 64 73,6 71,12 2 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 78 66 54 88 48 44 67 90 24 52 54,4 67,7 uèitelia a záujem o publikácie a doktorandské granty citácie PRIEMER 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 PRIR študenti štúdium štúdium1 1 Univerzita Komenského 90 87 75 60 75 72 87 86 83 83 81,9 77,62 2 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 89 81 61 50 62 80 60 53 56 71 65,4 67,23 5 Univerzita Konštantína Filozofa 60 61 78 62 11 9 73 72 28 26 50,1 46,34 4 Technická univerzita Zvolen 70 65 69 80 9 9 66 58 17 30 46,2 48,55 6 Univerzita Mateja Bela 53 59 51 84 13 9 41 44 13 9 34,1 40,96 7 Žilinská univerzita 50 66 66 100 1 1 17 12 6 6 27,8 37,17 8 Univerzita sv. Cyrila a Metoda 68 72 37 59 8 4 0 0 7 8 23,9 28,5 uèitelia a záujem o publikácie a doktorandské granty citácie PRIEMER 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 SPOL študenti štúdium štúdium 1 1 Trnavská univerzita 84 79 38 68 42 35 39 49 31 24 47,0 51,2 2 2 Technická univerzita Košice 70 55 51 100 10 9 14 33 85 48 46,0 49,0 3 4 Slovenská po¾nohospodárska univerzita 67 69 61 82 8 2 31 34 38 27 40,9 43,0 4 3 Žilinská univerzita 75 54 67 72 0 1 35 36 22 64 39,7 45,2 5 5 Univerzita Komenského 75 64 54 82 5 2 25 31 29 29 37,6 41,5 6 6 Ekonomická univerzita 72 60 44 67 9 6 28 29 21 21 34,8 36,6 7 11 Univerzita Konštantína Filozofa 60 59 44 66 2 0 18 12 37 13 32,4 30,0 8 9 Univerzita Mateja Bela 68 61 42 70 4 1 16 16 13 7 28,6 31,1 9 10 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 70 58 37 70 5 2 4 1 21 23 27,5 30,710 12 Trenèianska univerzita A. Dubèeka 49 53 43 70 0 0 0 0 44 15 27,3 27,611 7 Prešovská univerzita 49 56 36 82 0 0 13 18 25 22 24,6 35,512 8 Katolícka univerzita 55 62 30 72 4 1 13 15 17 22 23,8 34,413 13 Univerzita sv. Cyrila a Metoda 52 49 50 78 0 0 0 0 10 3 22,3 25,9 uèitelia a záujem o publikácie a doktorandské granty citácie PRIEMER 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 TECH študenti štúdium štúdium1 2 Slovenská technická univerzita 74 71 52 66 31 22 50 56 51 44 51,5 51,92 3 Technická univerzita Košice 66 61 43 84 11 5 50 50 37 38 41,3 47,53 1 Technická univerzita Zvolen 71 70 39 71 2 1 49 51 38 84 39,9 55,54 5 Žilinská univerzita 63 63 36 59 3 1 44 50 27 27 34,6 40,15 4 Slovenská po¾nohospodárska univerzita 68 68 47 76 2 1 36 38 16 28 33,8 42,06 6 Trenèianska univerzita A. Dubèeka 60 59 37 66 10 6 22 36 28 34 31,4 40,1 145
 • 146. Hodnotenie fakúlt v rokoch 2005 a 2006 uèitelia a záujem o publikácie a doktorandsk Priemer Pozícia AGRO študenti štúdium citácie é štúdium granty PRIEMER 2005 20051 Univerzita veterinárskeho lekárstva Univerzita veterinárskeho lekárstva 94 88 85 61 81 81,6 83,8 12 Fakulta biotechnológie a potravinárstva Slovenská po¾nohospodárska univerzita 66 56 76 49 65 62,4 41,3 63 Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov Slovenská po¾nohospodárska univerzita 67 54 12 59 77 53,8 61,6 34 Lesnícka fakulta Technická univerzita Zvolen 79 49 54 61 42 57,0 65,5 25 Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva Slovenská po¾nohospodárska univerzita 55 69 4 83 43 50,6 55,5 56 Drevárska fakulta Technická univerzita Zvolen 65 63 8 65 36 47,5 57,1 4 uèitelia a záujem o publikácie a doktorandsk Priemer Pozícia citácie granty 2005 2005 HUM PRIEMER študenti štúdium é štúdium 1 Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovská univerzita 53 35 72 14 64 47,6 53,0 3 2 Filozofická fakulta Univerzita Komenského 61 45 58 43 17 44,9 64,7 1 3 Filozofická fakulta Prešovská univerzita 52 38 47 35 41 42,6 53,8 2 4 Filmová a televízna fakulta Vysoká škola múzických umení 69 49 - 69 26 42,7 47,9 7 5 Teologická fakulta Trnavská univerzita 71 56 - 67 19 42,5 44,7 9 6 Divadelná fakulta Vysoká škola múzických umení 78 55 - 42 22 39,3 49,0 6 7 Hudobná a taneèná fakulta Vysoká škola múzických umení 83 69 - 57 8 43,3 42,6 11 8 Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzita Komenského 64 50 24 42 3 36,5 42,3 12 9 Pravoslávna bohoslovecká fakulta Prešovská univerzita 53 41 - 67 15 35,2 43,4 1010 Fakulta muzických umení Akadémia umení 85 54 - - 34 34,6 47,1 811 Vysoká škola výtvarných umení Vysoká škola výtvarných umení 72 84 - 29 14 39,6 50,1 512 Rímskokatolícka cyr.-met. bohoslovecká fakulta Univerzita Komenského 54 41 2 45 2 28,8 42,0 1313 Filozofická fakulta Trnavská univerzita 52 50 22 38 23 37,3 51,0 414 Fakulta umení Technická univerzita Košice 49 59 - - 75 36,6 28,0 1915 Fakulta humanitných vied Univerzita Mateja Bela 42 25 10 28 30 27,1 35,2 1516 Fakulta dramatických umení Akadémia umení 80 46 - - 0 25,3 32,4 1717 Fakulta výtvarných umení Akadémia umení 69 54 - - 0 24,7 34,6 1618 Gréckokatolícka teologická fakulta Prešovská univerzita 50 32 - 6 16 21,0 27,9 2019 Filozofická fakulta Univerzita Konštantína Filozofa 43 44 0 26 10 24,8 35,3 1420 Filologická fakulta Univerzita Mateja Bela 47 34 - - 4 16,9 20,5 2321 Filozofická fakulta Katolícka univerzita 43 23 5 17 23 22,2 26,5 2222 Filozofická fakulta Univerzita sv. Cyrila a Metoda 46 39 5 - 10 20,1 27,4 21 uèitelia a záujem o publikácie a doktorandsk Priemer Pozícia citácie granty 2005 2005 MED PRIEMER študenti štúdium é štúdium1 Farmaceutická fakulta Univerzita Komenského 85 81 100 46 81 78,5 79,3 12 Jesseniova lekárska fakulta Univerzita Komenského 85 86 40 100 82 78,8 72,3 23 Lekárska fakulta Univerzita Komenského 96 76 41 77 28 63,6 63,0 44 Lekárska fakulta Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 78 54 48 67 24 54,4 70,7 3 uèitelia a záujem o publikácie a doktorandsk Priemer Pozícia citácie granty 2005 2005 PRIR PRIEMER študenti štúdium é štúdium1 Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzita Komenského 96 62 97 81 77 82,6 82,3 12 Prírodovedecká fakulta Univerzita Komenského 83 87 53 94 88 81,2 72,0 23 Prírodovedecká fakulta Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 89 61 62 60 56 65,4 68,2 34 Fakulta ekológie a environmentalistiky Technická univerzita Zvolen 70 69 9 66 17 46,2 47,0 45 Fakulta prírodných vied Univerzita Konštantína Filozofa 60 78 11 73 28 50,1 44,9 66 Fakulta prírodných vied Univerzita Mateja Bela 53 51 13 41 13 34,1 37,1 77 Fakulta prírodných vied Žilinská univerzita 50 66 1 17 6 27,8 35,4 88 Fakulta prírodných vied Univerzita sv. Cyrila a Metoda 68 37 8 - 7 23,9 25,8 9 146
 • 147. uèitelia a záujem o publikácie a doktorandsk Priemer Pozícia citácie granty 2005 2005 SPOL PRIEMER študenti štúdium é štúdium 1 Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavská univerzita 96 42 100 79 7 64,7 70,2 1 2 Fakulta telesnej výchovy a športu Univerzita Komenského 92 44 12 40 49 47,5 51,9 2 3 Fakulta medzinárodných vz•ahov Ekonomická univerzita 71 73 11 60 30 48,8 40,4 8 4 Fakulta ekonomiky a manažmentu Slovenská po¾nohospodárska univerzita 76 75 3 32 35 44,2 46,6 6 5 Ekonomická fakulta Technická univerzita Košice 70 51 10 14 85 46,0 47,5 5 6 Pedagogická fakulta Prešovská univerzita 56 36 - 26 47 33,0 39,0 11 7 Pedagogická fakulta Univerzita Komenského 68 44 2 29 42 37,0 40,1 9 8 Pedagogická fakulta Trnavská univerzita 76 30 27 14 48 39,0 37,6 12 9 Obchodná fakulta Ekonomická univerzita 72 50 12 28 27 37,8 35,6 1610 Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinská univerzita 75 67 - 35 22 39,7 39,9 1011 Právnicka fakulta Trnavská univerzita 82 42 - 25 38 37,4 34,4 1712 Fakulta sociálnych a ekonomických vied Univerzita Komenského 88 45 8 9 29 35,6 40,6 713 Pedagogická fakulta Univerzita Konštantína Filozofa 63 35 - 25 36 31,8 35,7 1514 Národohospodárska fakulta Ekonomická univerzita 81 38 10 20 25 34,8 36,7 1415 Právnicka fakulta Univerzita Komenského 68 62 1 19 19 33,7 36,8 1316 Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva Univerzita Konštantína Filozofa 58 52 5 11 38 32,9 27,3 3017 Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja Slovenská po¾nohospodárska univerzita 57 46 14 29 42 37,7 34,1 1818 Fakulta verejnej správy Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 61 35 5 - 33 27,1 30,0 2819 Fakulta sociálno ekonomických vz•ahov Trenèianska univerzita A. Dubèeka 49 43 0 - 44 27,3 26,1 3220 Fakulta hospodárskej informatiky Ekonomická univerzita 67 35 10 20 13 29,1 31,8 2521 Fakulta managementu Univerzita Komenského 59 75 3 29 6 34,4 32,7 2122 Právnicka fakulta Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 78 39 4 9 9 27,9 32,5 2223 Fakulta podnikového manažmentu Ekonomická univerzita 73 36 4 16 18 29,5 32,8 2024 Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela 72 44 7 20 4 29,4 30,2 2625 Podnikovohospodárska fakulta Ekonomická univerzita 71 31 8 23 11 28,9 32,2 2326 Ekonomická fakulta Univerzita Mateja Bela 61 36 3 20 43 32,6 32,9 1927 Fakulta politických vied a medzinárodných vz•ahov Univerzita Mateja Bela 75 42 5 15 3 28,0 30,1 2728 Pedagogická fakulta Katolícka univerzita 55 30 4 13 17 23,8 31,9 2429 Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzita sv. Cyrila a Metoda 52 50 - - 10 22,3 25,0 3330 Právnicka fakulta Univerzita Mateja Bela 64 45 - 10 3 24,4 28,6 2931 Fakulta zdravotníctva Prešovská univerzita 42 35 1 - 3 16,3 22,9 34 uèitelia a záujem o publikácie a doktorandsk Priemer Pozícia citácie granty 2005 2005 TECH PRIEMER študenti štúdium é štúdium 1 Fakulta chemickej a potravinárskej technológie Slovenská technická univerzita 99 48 100 82 84 82,5 80,4 1 2 Fakulta elektrotechniky a informatiky Slovenská technická univerzita 78 57 38 51 82 61,1 58,6 2 3 Hutnícka fakulta Technická univerzita Košice 76 35 19 69 43 48,4 51,7 5 4 Strojnícka fakulta Žilinská univerzita 71 29 4 71 59 46,9 49,8 8 5 Fakulta priemyselných technológií Trenèianska univerzita A. Dubèeka 64 31 27 46 47 43,0 48,4 9 6 Stavebná fakulta Slovenská technická univerzita 68 37 20 44 37 41,3 47,2 10 7 Strojnícka fakulta Slovenská technická univerzita 72 57 19 44 41 46,6 45,5 12 8 Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky Technická univerzita Zvolen 71 39 2 49 38 39,9 54,5 3 9 Strojnícka fakulta Technická univerzita Košice 60 35 5 53 41 38,8 50,4 610 Fakulta výrobných technológií Technická univerzita Košice 61 38 3 30 50 36,6 38,2 1611 Fakulta architektúry Slovenská technická univerzita 72 74 1 48 40 47,1 45,6 1112 Stavebná fakulta Technická univerzita Košice 72 47 12 36 26 38,3 44,5 1313 Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technická univerzita Košice 59 58 15 67 31 46,2 53,4 414 Fakulta elektrotechniky a informatiky Technická univerzita Košice 69 44 12 44 30 39,8 49,9 715 Elektrotechnická fakulta Žilinská univerzita 68 45 4 39 19 35,2 39,3 1516 Fakulta špeciálnej techniky Trenèianska univerzita A. Dubèeka 67 45 - 19 28 31,8 33,4 1917 Mechanizaèná fakulta Slovenská po¾nohospodárska univerzita 68 47 2 36 16 33,8 41,1 1418 Stavebná fakulta Žilinská univerzita 67 34 0 41 22 32,9 34,8 1819 Fakulta riadenia a informatiky Žilinská univerzita 52 36 6 46 21 32,2 n.a. n,a.20 Fakulta špeciálneho inžinierstva Žilinská univerzita 58 36 - 23 12 25,9 35,7 1721 Materiálovotechnologická fakulta Slovenská technická univerzita 58 38 6 30 20 30,4 33,1 2022 Fakulta mechatroniky Trenèianska univerzita A. Dubèeka 50 35 4 - 9 19,5 28,3 21 147
 • 148. Príloha 8 Hlavné výsledky študentského prieskumuV závere roka 2006 uskutoènila ARRA spolu so spoloènos•ou GfK Slovakiareprezentatívny prieskum spokojnosti študentov vysokých škôl. Cie¾om projektu bolozisti• spokojnos• študentov každej fakulty so štúdium na svojej škole. V tejto èastiSprávy ARRA zosumarizuje niektoré závery prieskumu. Viac o výsledkoch projektu jemožné nájs• na www.arra.sk. Na Slovensku dennou a externou formou študovalo v tomto období skoro 200-tis. študentov. Aby prieskum mohol splni• svoj cie¾ a mohlo sa vyjadri• èo najviacštudentov, každej fakulte bola ponúknutá bezplatná participácia na projekte. Z rôznychdôvodov viac ako dve tretiny fakúlt na ponuku nereagovalo pozitívne. Zber dát sa uskutoènil prostredníctvom internetu. Vybraní študenti z celéhoSlovenska dostali e-mail, v ktorom boli vyzvaní vyplni• internetový dotazník. Otázkyprieskumu sa týkali spokojnosti s jednotlivými aspektmi štúdia, ubytovaním, ale ajvo¾noèasovými zložkami života študenta. Do prieskumu sa nakoniec zapojilo takmer 3–tis. študentov druhého a vyšších roèníkov zo všetkých vysokých škôl na Slovensku. Docelkového vyhodnotenia bolo vybraných 2 015 platne vyplnených dotazníkov odštudentov denného štúdia verejných vysokých škôl. Zber údajov prebiehal v dòoch 9.november – 31. december 2006.Závery prieskumu1. Dôvody výberu školy Dôvodom výberu vysokej školy sme sa venovali už v hlavnom texte. Preto tuponúkneme iba krátku sumarizáciu. Pri výbere súèasnej vysokej školy brali študenti do úvahy rôzne kritériá.Respondenti v dotazníku hodnotili celkovo 19 najrozliènejších dôvodov výberu vysokejškoly. Na základe odpovedí na tieto otázky by sme študentov mohli rozdeli• do štyrochkategórií: 1. Dobrá škola (28 % študentov) 2. ¼ahšia cesta (23 % študentov) 3. Èo najlacnejšie (24 % študentov) 4. Študentský život (25 % študentov)2. Lojalita k svojej škole Lojalita k vysokej škola bola zis•ovaná dvoma otázkami. Týkajú sa odporúèaniaškoly svojim priate¾om a známym a fiktívneho opätovného výberu svojej školy. Tietootázky dokážu jasne poukáza• na zvýšenú alebo zníženú lojalitu študentov ku svojejškole. 148
 • 149. Opätovný výber Prvou z týchto otázok je hypotetická možnos• vráti• sa spä• v èase a vybra• siškolu ešte raz so všetkými vedomos•ami a skúsenos•ami, ktoré už teraz majú. Vyšeštvrtina študentov, keby sa mohli rozhodnú• znova, by si svoju súèasnú fakultu uždruhýkrát nevybrala. Úplne spokojných so svojím minulým výberom je len tretinasúèasných vysokoškolákov. Pesimistickejšie názory majú viac študenti vyšších roèníkov.U študentov štvrtých roèníkov sa podiel študentov, ktorý by sa už po druhýkrátnerozhodli pre súèasnú fakultu, vyšplhal dokonca na takmer tretinu. urèite nie 7,8% skôr nie urèite áno 17,6% 34,3% ani áno, ani nie 8,9% skôr áno 31,4%Graf 1: Ak by ste sa znova mohli rozhodnú•, èi zaèa• študova• na vašej súèasnejfakulte, alebo na inej fakulte, vybrali by ste si opä• vašu súèasnú fakultu? Tento výsledok by sa dal chápa• ako vz•ah medzi pribúdajúcimi skúsenos•amia vedomos•ami a tým, èo škola ponúka. Je samozrejmé, že na zaèiatku štúdia nemáštudent detailnú predstavu o tom, èo ide študova• a aké je vysokoškolské štúdium. Máiba skúsenosti zo strednej školy (samozrejme, odhliadnuc od tých, ktorí nastupujú nasvoju druhú vysokú školu). So zvyšujúcimi sa vedomos•ami rastú aj nároky nainformácie, ktoré na vysokej škole prijímajú. To môže by• jeden z dôvodov rastunespokojnosti študentov vo vyšších roèníkoch. Ïalším dôvodom môže by• nesúladpredmetu štúdia s požiadavkami trhu. Študenti vyšších roèníkov už vedia, èi sa so svojímvzdelaním uplatnia na trhu práce. Viac o názoroch študentov na uplatnenie po skonèeníštúdia v ïalšom texte.Odporúèanie známym Svoju školu by priate¾om a známym urèite odporuèila len o nieèo viac ako štvrtinaštudentov. Ïalších 40 % by ju odporúèalo s istým váhaním. Rozhodnutie svoju školuneodporúèa• by urobilo približne 15 % vysokoškolákov, ïalších 17 % jenerozhodnutých. 149
 • 150. urèite nie 4,8% skôr nie 10,5% urèite áno 27,6% ani áno, ani nie 16,6% skôr áno 40,5%Graf 2: Odporuèili by ste svojim priate¾om alebo známym maturantom zaèa• študova•na vašej fakulte? Odpovede študentov na obidve otázky jasne poukazujú zníženú lojalitu k svojejškole. Ve¾mi lojálnych je približne tretina vysokoškolákov, rovnako tretina je pomernemálo lojálna. Výsledky naznaèujú, že v prípade možnosti by nie malý poèet študentov súèasnúškolu opustil a h¾adal by takú, ktorá by mu vyhovovala viac.3. Spokojnos• so školou Otázka spokojnosti vysokoškolských študentov so svojou fakultou bola ústrednoutémou tohto prieskumu, preto jej bol venovaný najväèší priestor. Respondenti sapostupne venovali siedmim oblastiam študentského života: - vyuèovací proces, - uèitelia, - organizácia vyuèovania, - poèítaèe a internet, - knižnica, - uèebne, - internát pridelený fakultou.Celková spokojnos•Prieskum ukázal, že ve¾mi spokojných so štúdiom na svojej fakulte je približne sedminavysokoškolských študentov. Svoju miernu spokojnos• deklarovala ïalšia približnepolovica vysokoškolákov. Pätina študentov svoj názor na štúdium vyjadrila slovami „anispokojný, ani nespokojný“. Èiastoène alebo úplne nespokojných je takmer pätinamladých ¾udí študujúcich na vysokých školách. Zaujímavé je, že spokojnos• študentov klesá postupne s dobou, ako dlho sú naškole. Viac spokojní sú študenti nižších roèníkov. Tí, èo študujú na škole už dlhšie, sú 150
 • 151. spokojní výraznejšie menej. Až v poslednom roèníku prichádza k opätovnému zlepšeniuvnímania svojho štúdia. V spokojnosti sú ve¾ké rozdiely medzi študentmi jednotlivých fakúlt (dokonca tejistej univerzity). úplne nespokojný ve¾mi skôr 1,6% spokojný nespokojný 14,4% 17,0% ani spokojný, ani nespokojný 21,2% skôr spokojný 45,8%Graf 3: Ak by ste mali celkovo zhodnoti• všetky Vaše doterajšie skúsenosti so štúdiomna vašej fakulte, berúc do úvahy všetky faktory, ako ste celkovo spokojný s vašoufakultou? Možno teda zhrnú•, že so štúdiom na svojej fakulte je spokojných približne 60 %vysokoškolákov. Z komerèných spoloèností nespokojní klienti odchádzajú, študenti zatia¾zostávajú. Je to zrejme spôsobené vedomím o komplikáciách pri prestupe z jednej školyna inú, resp. z jedného študijného programu na iný. Rolu tiež môžu hra• sociálne väzby,ktoré si študenti poèas štúdia vytvorili.Spokojnos• s jednotlivými oblas•ami Študenti hodnotili svoju spokojnos• s mnohými aspektmi týkajúcimi sa štúdia naškole. Najlepšie spomedzi všetkých oblastí hodnotili kvalitu svojich uèite¾ov, s ktorýmiboli spokojné takmer dve tretiny študentov a nespokojná o nieèo viac ako desatina. Nauèite¾och najviac oceòujú odbornú pripravenos• a pravidelnos• a presnos• príchodov navýuèbu. Menej uspokojivé bolo hodnotenie ich pedagogických schopností. So samotným vyuèovaním bolo spokojných už menej študentov, spokojnos•mierne presiahla polovicu. Najviac poci•ovanými negatívami je nedostatoèná prístupnos•študijných materiálov v papierovej a ešte viac v elektronickej forme. Študenti nie súspokojní ani s prepojenos•ou výuèby na potreby praxe. Naopak, študenti sa pochvalnevyjadrovali najmä o umožnení iniciatívy študentov vo vyuèovacom procese. Ove¾a nižšia spokojnos• panuje s prácou študijných oddelení, keï samotnúorganizáciu štúdia hodnotila kladne menej ako polovica študentov a až štvrtina z nichmala negatívny názor. Študenti sú najmenej spokojní s dostupnos•ou a ústretovos•ou 151
 • 152. pracovníkov študijných oddelení, ale aj s neexistenciou alebo malým vplyvomštudentských ankiet – pravidelných hodnotení štúdia a pedagógov študentmi. Dostupnos• informácií, èo je jedným z pilierom vyuèovania na vysokej škole,stále, pod¾a vyjadrení študentov, nedosiahla považovanú úroveò. S prístupom nainternet nie je spokojná až tretina študentov a s fungovaním knižnice na škole vyjadrilanespokojnos• viac ako pätina. Oblas• Index Top Box Low BoxVyuèovací proces 59,1 54,7 % 25,0 %Uèitelia 65,8 63,8 % 13,1 %Organizácia vyuèovania 56,7 46,9 % 25,5 %Poèítaèe a internet 57,4 52,2 % 31,1 %Knižnica 58,9 49,4 % 21,3 %Uèebne 61,5 54,0 % 17,8 %Internát pridelený 65,2 61,3 % 17,5 %fakultouTabu¾ka 1: Spokojnos• s jednotlivými oblas•ami štúdia Index: Aritmetický priemer hodnotenia spokojnosti na stupnici 1 – 5 prepoèítaný na škálu 0 – 100 bodov, prièom 100 predstavuje maximálnu hodnotu a 0 minimálnu hodnotu. Top Box: Podiel respondentov v percentách, ktorí odpovedali na otázku o spokojnosti odpoveïami 1 alebo 2 (ve¾mi spokojný alebo skôr spokojný). Low Box: Podiel respondentov v percentách, ktorí odpovedali na otázku o spokojnosti odpoveïami 4 alebo 5 (skôr nespokojný alebo ve¾mi nespokojný).Praktické využitie vedomostí Študenti boli kritickí aj v názoroch na praktické využitie vedomostí získaných naškole v reálnej praxi. Za úplne alebo dobre využite¾né ich považuje len nieèo vyšepolovice študentov. Zvyšná èas• študentov viac alebo menej pochybuje o využite¾nostiškolských vedomostí v reálnom živote. Viac ako desatina považuje vedomosti získané navysokej škole len za málo alebo vôbec nevyužite¾né v bežnej praxi. Je nutné poznamena•, že v tomto prípade ide z väèšej miery o emocionálnevnímanie tejto oblasti, pretože študenti majú len obmedzenú racionálnu skúsenos•z reálnej praxe. Napriek tomu možno konštatova•, že študenti sú do znaènej mieryskeptickí, pokia¾ ide o využite¾nos• získaných vedomostí v reálnej praxi. takmer vôbec úplne len málo nevyužite¾né 0,8% využite¾né využite¾né 9,7% 10,7% èiastoène využite¾né 152 dobre 35,3% využite¾né 43,5%
 • 153. Graf 4: Do akej miery, pod¾a vášho názoru, sú vedomosti a znalosti, ktoré sa uèia navašej fakulte, využite¾né v reálnej praxi?Pôsobenie po skonèení štúdia Viac ako 80 % študentov chce po skonèení vysokej školy pôsobi• v rovnakejalebo podobnej oblasti, ako momentálne študujú. Pracova• v inej oblasti plánujepribližne šestina vysokoškolákov (17 %). Tento výsledok možno oznaèi• za pozitívny.Pre autorov tejto štúdie je výsledok príjemným prekvapením. ešte som nad tým hlbšie urèite v inej nerozmýš¾al oblasti 4,4% urèite v 4,3% rovnakej skôr v inej oblasti oblasti 33,1% 12,7% skôr v rovnakej oblasti 45,5%Graf 5: Plánujete po ukonèení štúdia pôsobi• v rovnakej oblasti, akú ste vyštudovali,alebo si skôr vyberiete inú oblas•?Ubytovanie poèas školského roka Viac ako štvrtina všetkých študentov do školy nedochádza, pretože navštevovanáškola má sídlo v mieste ich bydliska. V rozsahu 50 km od fakulty býva ïalších takmer 20% študentov. Naproti tomu takmer pätina študentov študuje v meste vzdialenom viacako 200 km od domova a z toho takmer polovica viac ako 300 km od svojho bydliska. 301 km a viac fakulta je v 8,8% mieste bydliska 201-300 km 26,9% 11,5% 151-200 km 7,5% do 20 km 101-150 km 3,9% 153 11,1% 21-50 km 14,0% 51-100 km
 • 154. Graf 6: Vzdialenos• vysokej školy od miesta bydliska Najväèšia èas• študentov, až 40 %, býva poèas školského roka doma u svojichrodièov. Mimo domova tak študuje približne šes• z desiatich študentov. O nieèo viac akotretina študentov je ubytovaná na vysokoškolskom internáte, ktorý im pridelia fakulta.Sedmina vysokoškolákov býva poèas školského roka na priváte. na inom na priváte internáte alebo (platené ubytovni ubytovanie) u rodiny, 5,7% 14,5% priate¾ov alebo známych 2,2% na internáte u rodièov pridelenom 40,6% fakultou 37,0%Graf 7: Kde bývate poèas školského roka?Študentské ankety – hodnotenie vyuèovacieho procesu Študenti sú pomerne skeptickí voèi študentským anketám, ktoré sa konajú (resp.mali by sa kona•) s cie¾om poda• spätnú väzbu vedeniu fakulty o vyuèovacom procese.Ich úèas• na podobných anketách nie je ve¾mi pravidelná, navyše ve¾mi èastopochybujú, èi podobné ankety môžu ma• reálny vplyv na chod vyuèovania na fakulte. Len 13 % študentov uviedlo, že sa takáto anketa uskutoèòuje na ich fakultekaždý semester, anketu organizovanú raz za školský rok uviedlo 25 % vysokoškolákov.V ostatných prípadoch sa buï ankety neuskutoèòujú vôbec alebo len nepravidelne. Z tých fakúlt, kde sa ankety uskutoèòujú aspoò raz do roka, polovica študentov(49 %) sa na vypåòaní dotazníka zúèastòuje pravidelne a ïalšia viac ako tretina (39 %)nepravidelne. 154
 • 155. Nepríjemným zistením je však fakt, že len tretina študentov, ktorí sa zúèastòujúankiet, verí, že výsledky ankiet majú aspoò èiastoèný vplyv na skvalitnenie vyuèovaciehoprocesu.HLAVNÉ VÝSLEDKY PRIESKUMU - Spokojnos• študentov je pomerne nízka, len 60 % študentov deklarovalo spokojnos• so svojou školou. - Lojalita študentov k svojej škole je takisto znížená: o tretina študentov by si svoju školu opätovne už nevybrala, o viac ako 30 % vysokoškolákov by svoju školou neodporúèala svojim známym. - Najlepšie hodnoteným parametrom boli „uèitelia“, najhorším „vyuèovací proces“ a „ dostupnos• poèítaèov a internetu“. - Problematickou sa ukazuje oblas• využite¾nosti získaných vedomostí v praxi, len polovica študentov sa nazdáva, že vedomosti budú dobre využite¾né v praxi. - Študenti si svoju školu vyberajú pod¾a rôznych kritérií, kvalita školy je èasto zvažovaná, ale nie je vždy rozhodujúcim kritériom, k¾úèová je len pre cca 30 % študentov. - Mnoho študentov h¾adá najlacnejšie alebo najjednoduchšie riešenie. U mnohých bol študentský život dôležitejším výberovým faktorom ako kvalita školy. - Približne 55 % študentov študuje viac ako 50 km od svojho domova, prièom 20 % vysokoškolákov dochádza viac ako 200 km. - Až 60 % býva poèas školského roka mimo svojho domova, z nich dve tretiny na internáte a zvyšok na priváte, resp. u rodiny alebo známych. - Študenti sú k študentským hodnoteniam pedagógov skôr skeptickí; aj keï sa ich zúèastnia (nie všetci pravidelne), nie sú presvedèení o ich zmysluplnosti. 155
 • 156. Príloha 9 O autoroch a o správe Autormi správy sú èlenovia a spolupracovníci Akademickej rankingovej a ratingovejagentúry. Dáta pripravili a spracovali doc. Neva Pišútová, prof. Vladimír Kellö a MichalPovažan. Autormi textovej èasti sú prof. Ján Pišút, Juraj Barta a Michal Považan. Napríprave správy sa okrem iných podie¾ali aj Katarína Tichá Hudecová a MáriaPáleníková. ARRA je prvou slovenskou nezávislou inštitúciou, ktorá sa rozhodla pravidelneverejnosti podáva• informácie o kvalite jednotlivých vysokých škôl na Slovenskua informácie o ich vzájomnom porovnaní. Tieto informácie ARRA poskytuje na základenapåòania svojich cie¾ov a dodržiavania vopred stanovených postupov pri hodnoteníkvality. K cie¾om obèianskeho združenia ARRA patrí:  poskytova• verejnosti informácie o kvalite jednotlivých vysokoškolských inštitúcií na Slovensku,  zavies• spôsob hodnotenia kvality vzdelávania poskytovaného vysokoškolskými inštitúciami na Slovensku,  vytvori• nezávislé hodnotenie kvality vzdelávania poskytovaného v jednotlivých študijných programoch a odboroch na vysokých školách na Slovensku,  pravidelne zostavova• poradie vysokých škôl, príbuzných fakúlt a odborov pod¾a kvality poskytovaného vzdelávania a kvality výskumu a vývoja (ïalej len „ranking”),  pride¾ova• vysokým školám rating pod¾a kvalitatívnej úrovne ich jednotlivých èinností,  snaži• sa stimulova• sú•aživos• medzi jednotlivými vysokými školami a ich fakultami. Úlohou agentúry nie je nahrádza• povinnosti a úlohy Akreditaènej komisie vládySR. 156
 • 157. Príloha 10 – ¼udia v ARRA Valné zhromaždenie Mgr. Juraj Barta, predseda VZ, hlavný ekonóm Slovenskej sporite¾ne, a. s. Dr. h. c. prof. Ing. Ferdinand Devínsky, DrSc., profesor farmaceutickej chémie na Farmaceutickej fakulte UK, emeritný rektor Univerzity Komenského, poslanec NR SR a predseda výboru pre vedu, vzdelanie, mládež a šport Mgr. Michal Fedák, vedúci Rakúskeho informaèného centra pre vedeckú spoluprácu, SAIA, n. o. prof. RNDr. Ján Pišút, DrSc., profesor fyziky na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK, minister školstva SR v rokoch 1991 – 1992 Odborná rada prof. Ing. Ivan Štich, DrSc., predseda OR, profesor fyziky a vedúci Fyzikálneho ústavu Slovenskej akadémie vied prof. Vladimír Bokes, vedúci Katedry skladby a dirigovania VŠMU prof. RNDr. Pavel Brunovský, DrSc., profesor matematiky na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK, zakladate¾ štúdia ekonomickej a finanènej matematiky na FMFI UK Dr. h. c. prof. Ing. Ferdinand Devínsky, DrSc. prof. Július Horváth, PhD., profesor ekonómie na Stredoeurópskej univerzite v Budapešti (CEU) prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD., profesor teológie na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte UK PhDr. Dušan Kováè, DrSc. (prizývaný), historik, podpredseda Slovenskej akadémie vied prof. PhDr. Mária Kusá, CSc., profesorka ruskej literatúry a translatológie na Filozofickej fakulte UK prof. Ján Vladimír Michalko, ArtD., profesor hry na organe Katedry klávesových nástrojov a cirkevnej hudby VŠMU prof. RNDr. Štefan Olejník, DrSc., vedúci Oddelenia komplexných fyzikálnych systémov na Fyzikálnom ústave SAV doc. RNDr. Ivan Ostrovský, CSc., docent Chemického ústavu Prírodovedeckej fakulty UK prof. RNDr. Ján Pišút, DrSc. Andrej Salner, MSc., zástupca Správnej rady ARRA prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc., profesor fyziky na Univerzite Karlovej v Prahe, rektor Univerzity Karlovej (2000 – 2006) Správna rada Jozef Kollár, predseda SR Radoslav Ba•o, šéfredaktor týždenníka TREND Imrich Béreš, predseda predstavenstva Prvej stavebnej sporite¾ne, a. s. Martin Fronc, poslanec NR SR, minister školstva SR v rokoch 2002 – 2006 157
 • 158. Pavol Lanèariè, generálny riadite¾ Orange Slovakia, a. s. Ivan Mikloš, poslanec NR SR, vicepremiér (1998 – 2006) a minister financií SR (2002 – 2006) Jaroslav Pilát, výkonný riadite¾ MESA 10 Andrej Salner, programový riadite¾ Inštitútu pre dobre spravovanú spoloènos• Ján Tóth, hlavný ekonóm ING, a. s. Kancelária Mgr. Katarína Tichá Hudecová – výkonná riadite¾ka Mgr. Michal Považan Mgr. Mária Páleníková 158

×