Stručná história nových zásad pravidelného hodnotenia 56 v edeck ých organizácií SAV v roku 2007
Zásady pravidelného hodnotenia organizácií SAV Akčný plán ku Programovému vyhláseniu P SAV, bod 1a: Inovovať podmienky ...
Napodiv to vyústilo do spoločného úsilia @ akreditačná komisia č lenovia AK za OV s „iniciatívnou“ skupinou p racovn ík...
Inovácie I. Definovať základné atribúty činnosti vedeckej organizácie (obecne pre ľubovoľný vedný odbor ) II. Pri hodnot...
Návrh Zásad pravidelného hodnotenia organizácií SAV schválilo P SAV dňa 27.4.2006   Zásady schválil Snem SAV v zmysle Zá...
<ul><li>Ukazovatele pravidelného hodnotenia vedeckých organizácií sú : </li></ul><ul><li>vedecké výstupy ( čiastočne kvant...
<ul><li>Vznikli 3 Akreditačné komisie OV na základe nominácii VR organizácií </li></ul><ul><li>AKOVy pripravili špecifikác...
Teraz hodnotia len: 3 posudzovatelia - odborníci z vednej oblasti riešenej na ústave - PEERS  (pozri účasť) AKOV , k...
Jednotlivé ukazovatele sa hodnotia nasledovnými stupňami: vynikajúco – 4 body veľmi dobre – 3 body dobre – 2 body dosta...
Ďalšie schválené materiály: Rokovac í poriadok AK Akreditačný do t azník / Questionnaire / web 4 výročné správy: 2002-20...
Od 15. 05. 2007 do 10. 07. 2007 prebehli prezenčné hodnotenia všetkých 56 vedeckých organizácií SAV Záverečné hodnoteni...
Tabuľka so štatistikou akreditácie 2007 / n ávrh Účasť AKOV Účasť posud Posud. zo SR Posudz. V4+ Posud EU15+ A* (počet org...
Organizačné zabezpečenie rozsiahlej akcie Z ásady: Náklady spojené s prípravou a priebehom hodnotenia organizácií budú sú...
ZÁVER Kombinácia prevažne expertného hodnotenia  & kvanifikovateľných parametrov  D ôraz na transparentnosť celého hod...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Konferencia2008 peter samuely

453
-1

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
453
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Notili aj hodn
 • Konferencia2008 peter samuely

  1. 1. Stručná história nových zásad pravidelného hodnotenia 56 v edeck ých organizácií SAV v roku 2007
  2. 2. Zásady pravidelného hodnotenia organizácií SAV Akčný plán ku Programovému vyhláseniu P SAV, bod 1a: Inovovať podmienky a ukazovatele hodnotenia organizáciií SAV s cieľom zdôraznenia identity (excelentnos ť-užitočnosť-komunikatívnosť ) vo vzťahu ku spoločnosti, decíznej sfére a zahraničiu, a zvyšovania produktivity organizácií vrátane popularizačnej činnosti
  3. 3. Napodiv to vyústilo do spoločného úsilia @ akreditačná komisia č lenovia AK za OV s „iniciatívnou“ skupinou p racovn íkov SAV N ávrhu nových zásad predch ádzali búrlivé diskusie
  4. 4. Inovácie I. Definovať základné atribúty činnosti vedeckej organizácie (obecne pre ľubovoľný vedný odbor ) II. Pri hodnotení zohľadniť špecifiká vedných odborov, porovnávan ím s podobnými organizáciami v EU/svete Typický problém spoločenských a humanitných vied III. Definovať mechanizmus hodnotenia IV. Definovať výsledok hodnotenia
  5. 5. Návrh Zásad pravidelného hodnotenia organizácií SAV schválilo P SAV dňa 27.4.2006   Zásady schválil Snem SAV v zmysle Zákona o SAV na plenárnych zasadnutiach dňa 3. 5. 2006 a  4. 7. 2006 Akreditácia ako výsledok hodnotenia
  6. 6. <ul><li>Ukazovatele pravidelného hodnotenia vedeckých organizácií sú : </li></ul><ul><li>vedecké výstupy ( čiastočne kvantifikovateľné ) </li></ul><ul><li>ohlasy vedeckých výstupov ( čiastočne kvantifikovateľné ) </li></ul><ul><li>vedecké postavenie ústavu v medzinárodnom kontexte </li></ul><ul><li>projektová štruktúra, grantové a iné zdroje ( čiastočne kvantifikovateľné ) </li></ul><ul><li>doktorandské štúdium a iná pedagogická činnosť ( čiastočne kvantifikovateľné ) </li></ul><ul><li>výstupy do spoločenskej praxe: aplikácia a popularizácia . . výsledkov </li></ul><ul><li>prostredie a manažment: infraštruktúra, personálny . . ...... rozvoj a uplatnenie záverov predošlej akreditácie </li></ul>Ad I. Ukazovatele Pozri detaily dotazn íka Quest _sk.doc
  7. 7. <ul><li>Vznikli 3 Akreditačné komisie OV na základe nominácii VR organizácií </li></ul><ul><li>AKOVy pripravili špecifikáciu / štandardizáciu a v áhovanie ukazovateľov pre jednotlivé skupiny vied resp. OV, schválené P SAV a komorami </li></ul><ul><li>Traja posudzovatelia z porovnateľných ústavov z toho dvaja zo zahraničia, vypracovali PEER REVIEW ústavu </li></ul>Ad I I. Nastavenie správnych referencii porovnávanie s porovnávateľnými zahr. prac
  8. 8. Teraz hodnotia len: 3 posudzovatelia - odborníci z vednej oblasti riešenej na ústave - PEERS (pozri účasť) AKOV , ktor á navštívila ústav (pozri účasť) AK SAV dozerá nad dodržiavaním rovnakej náročnosti Ad I II . Mechanizmus V minulosti bol problém, že hodnotila jedna centrálna Akreditačná komisia t.j. hodnotitelia zo vzdialených vedných oblastí
  9. 9. Jednotlivé ukazovatele sa hodnotia nasledovnými stupňami: vynikajúco – 4 body veľmi dobre – 3 body dobre – 2 body dostatočne – 1 bod nedostatočne – 0 bodov Ad I V . Výsledok Organizácia akreditovaná v kategórii A* ( 80 % bodov a viac ) Vynikajúca organizácia, v ktorej väčšia časť výskumu m á výbornú medzinárodnú úroveň. AKOV vydá návrh na zaradenie organizácie s hodnotiacim protokolom bez podstatných pripomienok k činnosti organizácie a úloh na ďalšie obdobie . Organizácia akreditovaná v kategórii A (60 % bodov a viac ) Veľmi dobrá organizácia s niektorými výskumnými skupinami na výbornej medzinárodnej úrovni. AKOV vydá návrh na zaradenie organizácie s hodnotiacim protokolom, v ktorom uvedie pripomienky k činnosti organizácie Organizácia akreditovaná v kategórii B (40 % bodov a viac ) Organizácia s prevažne dobrými vedeckými výsledkami, ktoré ale nedosahujú medzinárodný štandard. AKOV vydá návrh na zaradenie organizácie s hodnotiacim protokolom, v ktorom uvedie výhrady k činnosti organizácie formou pripomienok a konkrétnych úloh, ktoré musí organizácia splniť do ďalšieho pravidelného hodnotenia. Organizácia akreditovaná v kategórii C (20 % bodov a viac ) Organizácia neakreditovaná – kategória D ( < ako 20 % bodov)
  10. 10. Ďalšie schválené materiály: Rokovac í poriadok AK Akreditačný do t azník / Questionnaire / web 4 výročné správy: 2002-2006 / web 168 posudzovateľov dostalo v ysvetľujúci list / letter to expert štrukturovaný posudz. f ormulár /reviewer template AK SAV vypracovala jednotný hodnotiaci protokol pre slovné a bodové hodnotenie organizácie v 7 indikátoroch a návrhom na celkové hodnotenie
  11. 11. Od 15. 05. 2007 do 10. 07. 2007 prebehli prezenčné hodnotenia všetkých 56 vedeckých organizácií SAV Záverečné hodnotenie organizácií s vypracovan ím 56 hodnotiacich protokolov AK SAV odobrila zachovanie rovnakej náročnosti a dodržanie rovnakých kritérii AKOVmi AK SAV postúpila hodnotenie vrátane hodnotiacich protokolov P SAV, ktoré potvrdilo jej závery 2.10.2007
  12. 12. Tabuľka so štatistikou akreditácie 2007 / n ávrh Účasť AKOV Účasť posud Posud. zo SR Posudz. V4+ Posud EU15+ A* (počet organizácií) A (počet organizácií) B (počet organizácií) AKOV1 78 .5 % 93 % 28.9 % 3 7,8 % 3 3.3 % 5 (33,3%) 6 (40 %) 4 (26,7%) AKOV2 86 .5 % 78 % 25,4 % 36,5 % 38.1 % 6 (28,6 %) 13 (61,9%) 2 ( 9 , 5 %) AKOV3 6 5.4 % 80 % 33,3 % 55 % 11,7 % 4 (20 %) 14 (70 %) 2 (10 %) SPOLU 76 .8 % 84 % 29.2 % 4 3 ,1 % 2 7,7 % 15 (27 %) 33 (58.9 %) 8 (1 4.1 %)
  13. 13. Organizačné zabezpečenie rozsiahlej akcie Z ásady: Náklady spojené s prípravou a priebehom hodnotenia organizácií budú súčasťou rozpočtu SAV a budú financované Úradom SAV Cca 4 000 tis. Sk Činnosť AK a AKOV zabezpečuje Úrad SAV a príslušné OV SAV na základe vopred vypracovaného harmonogramu prípravy a   priebehu hodnotenia organizácií SAV Cca 15 pracovníkov Ú SAV
  14. 14. ZÁVER Kombinácia prevažne expertného hodnotenia & kvanifikovateľných parametrov D ôraz na transparentnosť celého hodnotiaceho procesu Všetky dokumenty a postupy sú verejne prístupné http://www.sav.sk/?lang=sk&charset=&doc=other-commission&commission_no=17 Zauj ímavé bude porovnať takéto komplexné hodnotenie s hodnotením pomocou vybraného súboru indikátorov, aké robí ARRA
  1. A particular slide catching your eye?

   Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

  ×