Zinātnes finansējums un  zinātnes attīstība Latvijā       2013.gada 6.februāris           Ilze Trapenci...
33.pants. Zinātniskās darbības finansēšana no      valsts budžeta līdzekļiem(2) Ministru kabinets, iesniedzot Saeimai...
Zinātnes finansējuma shēma                         Bāzes finansējums             Valst...
Bāzes finansējuma piešķiršanas kārtība“Bāzes finansējuma piešķiršanas kārtība valsts zinātniskajiem institūtiem, valsts a...
Atalgojums (MK Not.1316, 4.)Finanšu līdzekļus zinātniskā personāla atalgojumam (P) vienam kalendāra  gadam aprēķina, ņemo...
Bāzes finansējumsSamazinoties kopējam piešķirtajam gada finansējumam valstsbudžeta apakšprogrammai 05.02.00 „Zinātnes bāze...
Zinātnes bāzes finansējuma apmērs (Ls)             2011          2012    2013   KOPĀ:     ...
Bāzes finansējuma izmantošana      (MK Noteikumi Nr.1316)Zinātniskā institūcija piešķirto bāzes finansējumu izmanto ...
Valsts pētījumu programmas• Maksājumi parasti sākas ne agrāk par aprīli - maiju, bet darbs veicams no gada sākuma• Izdevu...
Eiropas struktūrfondu finansējums zinātnei„Cilvēkresursu piesaiste zinātnei”:Vismaz divus gadus pēc projekta īstenošanas b...
SecinājumiKaut gan viens no zinātniskās darbības bāzesfinansējuma piešķiršanas mērķiem ir zinātniskoinstitūciju darbības s...
SecinājumiSamazinoties valsts budžeta finansējumam zinātnei, IZMneizvērtē, vai ar esošiem resursiem ir iespējams īstenotvi...
Secinājumi- IZM, definējot veicamos pasākumus valstszinātnes politikas īstenošanai, ir paredzējusi tosīstenot piešķirto va...
Vai zinātnes finansējuma problēma ir aktuāla?Galvenās problēmu grupas       Riski, nepalielinot valsts budžeta   ...
Policy Mix Peer Review, Latvia      Peer Review Outcome ReportInnovation and research have not had much priority inLa...
Ierosinājumi Saeimas Izglītības, kultūras un         zinātnes komisijai• 2013.gadā sākt pildīt Zinātniskās darbība...
• Jautājumi?• Komentāri?• Ieteikumi rīcībai?       Paldies par uzmanību!
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Zinātnes finansējums un zinātnes attīstība Latvijā

944 views

Published on

Atsaucoties LIZDA aicinājumam, Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas izbraukuma sēde par Latvijas zinātnes finansējumu un ilgtspējīgu attīstību 06.02.2013. / www.lizda.lv

Published in: Education
1 Comment
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
944
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
1
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Zinātnes finansējums un zinātnes attīstība Latvijā

 1. 1. Zinātnes finansējums un zinātnes attīstība Latvijā 2013.gada 6.februāris Ilze TrapenciereLatvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības speciāliste augstākās izglītība un zinātnes jautājumos
 2. 2. 33.pants. Zinātniskās darbības finansēšana no valsts budžeta līdzekļiem(2) Ministru kabinets, iesniedzot Saeimaigadskārtējo likumu par valsts budžetu, paredzikgadēju finansējuma pieaugumu zinātniskajaidarbībai ne mazāku par 0,15 procentiem noiekšzemes kopprodukta, līdz valsts piešķirtaisfinansējums zinātniskajai darbībai sasniedzvismaz vienu procentu no iekšzemeskopprodukta.
 3. 3. Zinātnes finansējuma shēma Bāzes finansējums Valsts budžeta finansējums Grantu finansējums VPP Eiropas struktūrfondiZinātnes finansējums (t.sk. līdzfinans.) Tirgus orientētie pētījumi, Sadarbības Starptautiskie projekti projekti (t.sk. līdzfinans.)
 4. 4. Bāzes finansējuma piešķiršanas kārtība“Bāzes finansējuma piešķiršanas kārtība valsts zinātniskajiem institūtiem, valsts augstskolām un valsts augstskolu zinātniskajiem institūtiem” (2009.gada 10.novembra MK noteikumi Nr.1316) Binst= (I + P) x AtI – finanšu līdzekļi zinātniskās institūcijas uzturēšanaiP – finanšu līdzekļi zinātniskā personāla atalgojumamAt – zinātniskās institūcijas attīstības koeficients
 5. 5. Atalgojums (MK Not.1316, 4.)Finanšu līdzekļus zinātniskā personāla atalgojumam (P) vienam kalendāra gadam aprēķina, ņemot vērā zinātniskā personāla skaitu un noteikto bāzes atalgojuma apmēru, izmantojot šādu formulu: P = Zz x (A + N) x 12 , kurZz – vidējais zinātniskā personāla skaits (pilna darba laika ekvivalenta izteiksmē) zinātniskajā institūcijā iepriekšējā gadā;A – viena vadošā pētnieka (pilna darba laika ekvivalenta izteiksmē) bāzes atalgojums mēnesī, kas atbilst 50 % no profesora zemākās mēneša darba algas likmes saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 28.jūlija noteikumiem Nr.836 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”;N – valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.Bāzes finansējumu neaprēķina zinātniskajam personālam, kas iepriekšējā gadā nav piedalījies neviena zinātniska projekta vai līgumdarba izpildē.
 6. 6. Bāzes finansējumsSamazinoties kopējam piešķirtajam gada finansējumam valstsbudžeta apakšprogrammai 05.02.00 „Zinātnes bāzes finansējums”,visām zinātniskajām institūcijām tiek proporcionāli samazināts.Piešķirtais zinātniskās darbības bāzes finansējuma apjoms:- 1.01.2009. līdz 13.07.2009. veidoja 44% no nepieciešamāfinansējuma (kas būtu jāpiešķir, izmantojot normatīvajā aktānoteikto bāzes finansējuma aprēķina formulu);- 14.07.2009. līdz 31.12.2009. veidoja 31% no nepieciešamāfinansējuma;- kopš 01.01.2010. veido 21% no nepieciešamā finansējuma.
 7. 7. Zinātnes bāzes finansējuma apmērs (Ls) 2011 2012 2013 KOPĀ: 7 939 628 8 141 528 7 939 628Kopš 2005.gada nozares koeficients dabaszinātnēm (fizika, bioloģija, ķīmija),inženierzinātnēm un tehnoloģijām (t.sk.arhitektūrai un būvniecībai), veselībaszinātnēm, lauksaimniecības, vides, zemes un meža zinātnēm nav mainīts.
 8. 8. Bāzes finansējuma izmantošana (MK Noteikumi Nr.1316)Zinātniskā institūcija piešķirto bāzes finansējumu izmanto zinātniskās institūcijas darbības stratēģijā noteikto uzdevumu un mērķu sasniegšanai, tai skaitā Eiropas Savienības struktūrfondu, citu ārvalstu un starptautisko finanšu instrumentu un starptautisko zinātnisko pētījumu projektu līdzfinansējuma nodrošināšanai. Zinātniskā personāla atalgojumu no zinātniskajai institūcijai piešķirtā bāzes finansējuma... zinātniskā institūcija nosaka proporcionāli kārtējā gadā saņemtajam bāzes finansējuma apmēram, ņemot vērā zinātniskās institūcijas darba samaksas politiku, zinātniskā personāla kvalifikācijas rādītājus un katra zinātnieka personīgo ieguldījumu institūcijas zinātniskās darbības kvalitātes rādītāju summā.
 9. 9. Valsts pētījumu programmas• Maksājumi parasti sākas ne agrāk par aprīli - maiju, bet darbs veicams no gada sākuma• Izdevumi pētījuma veikšanai, izdevumi infrastruktūrai sākas no gada janvāra.
 10. 10. Eiropas struktūrfondu finansējums zinātnei„Cilvēkresursu piesaiste zinātnei”:Vismaz divus gadus pēc projekta īstenošanas beigāmfinansējuma saņēmējam – zinātniskajam institūtam vaiaugstskolai – būs jānodrošina vismaz vienas darba vietassaglabāšana vienam zinātniskajā grupā piesaistītamzinātniskajam darbiniekam.Līdzfinansējuma problēmaŠogad beidzas ESF un ERAF projekti, kas zinātnē ap 10 milj. latu,no kura finansējumu saņēma apmēram 1000 Latvijas zinātnieku.
 11. 11. SecinājumiKaut gan viens no zinātniskās darbības bāzesfinansējuma piešķiršanas mērķiem ir zinātniskoinstitūciju darbības stratēģijās noteikto uzdevumuun mērķu sasniegšana, IZM bāzes finansējumaplānošanas un īstenošanas process neveicinanoteiktā mērķa sekmīgu izpildi.Zinātniskajām institūcijām piešķirtais bāzesfinansējuma apmērs veido tikai 21% nonepieciešamā, paredzot izdevumus infrastruktūrasattīstībai nepietiekamā apmērā;
 12. 12. SecinājumiSamazinoties valsts budžeta finansējumam zinātnei, IZMneizvērtē, vai ar esošiem resursiem ir iespējams īstenotvisus plānotos pasākumus noteikto rezultātu sasniegšanai.IZM īstenotā valsts budžeta plānošanas politika zinātnesjomā nav izstrādāta uz pamatotiem lēmumiem parnepieciešamajiem valsts budžeta līdzekļiem zinātniskāsdarbības nodrošināšanai un tās attīstības veicināšanai, jo:- IZM nav aprēķinājusi Rīcības plānā 2012.–2013.gadamnoteiktajiem pasākumiem nepieciešamo finansējumu.- Pieejamais valsts budžeta finansējums zinātnei kārtējamgadam mehāniski tiek sadalīts starp valsts budžetaapakšprogrammām, neizvērtējot nepieciešamā finansējumaapjomu katram pasākumam.
 13. 13. Secinājumi- IZM, definējot veicamos pasākumus valstszinātnes politikas īstenošanai, ir paredzējusi tosīstenot piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros,tajā skaitā piesaistot ES struktūrfondu līdzekļus,neparedzot valsts budžeta finansējuma izmaiņasPamatnostādņu 2009.-2013. gadam ieviešanaslaikā.- kaut gan VPP īstenošanas periods pārsniedzvienu gadu, IZM finansējumu šiem pētījumuveidiem plāno tikai vienam gadam,finansējumu nepiešķirot gada sākumā.
 14. 14. Vai zinātnes finansējuma problēma ir aktuāla?Galvenās problēmu grupas Riski, nepalielinot valsts budžeta finansējumu zinātnei• Netiek pildīts ZDL 33.2.pants• Kā ar stratēģijas īstenošanu pie • Zinātniskā personāla izglītībā 21% bāzes finansējumu? nelietderīgi izmantoti valsts• Netiek pildīta norma par pētnieku budžeta līdzekļi atalgojumu (50% no profesora • Jauno un augsti kvalificēto atalgojuma) pētnieku emigrācija• Zinātniskā personāla atlaišana • Kapacitātes samazināšanās sakarā ar finansējuma trūkumu. • Neuzticēšanās IZM Darba likums • Pētniecības prestiža mazināšanās• Neattiecināmās ESF projektu • Neuzticēšanās valsts varai izmaksas (jauno zinātnieku grupas)
 15. 15. Policy Mix Peer Review, Latvia Peer Review Outcome ReportInnovation and research have not had much priority inLatvian policy- and law-making during the last one or twodecades. Interventions have been implemented weakly ornot at all, owing to a combination of administrativeinexperience and lack of political commitment. But thecrisis could be a turning point – a shock and, via theStructural Funds, a major opportunity for change. Policychanges launched now will help determine the extent ofLatvia’s longer-term sustainable recovery from crisis(Erik Arnold, Geir Arnulf, Carl Jacobsson, Jari Romanainen,Keith Smith, Giedrius Viliūnas, 2010, (CREST OMC 3% Peerreview).
 16. 16. Ierosinājumi Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai• 2013.gadā sākt pildīt Zinātniskās darbības likuma 33.2. pantu- Pieprasīt Starptautiskajā pētījumu projektu izvērtējumā augstu novērtēto projektu finansēšanu (papildus vismaz 7miljoni LVL)- Pieprasīt bāzes finansējuma palielinājumu, kas balstītos uz ilgtermiņa programmu (2013.g. papildus 18 miljoni LVL)• Lai zinātniskās darbības bāzes finansējuma aprēķināšanas un piešķiršanas mehānisms būtu vērsts uz zinātnisko institūciju darbības un vajadzību izvērtējumu, IZM pārskatīt zinātniskās darbības kvalitātes rādītājus un to īpatsvaru, lai veicinātu objektīvu katras zinātniskās institūcijas darbības kvalitāti izvērtējumu, kā arī tādus nozares koeficientus, kas atbilstu zinātnes nozaru vajadzībām.• Prasīt IZM pilnveidot zinātniskās darbības finansēšanas modeli. Zinātnes un tehnoloģijas attīstības Pamatnostādņu 2009.-2013. gadam ieviešanas rīcības plānu 2012.-2013.gadam; veicamajiem pasākumiem valsts zinātnes politikas īstenošanai tiek aprēķināts nepieciešamais finansējums;
 17. 17. • Jautājumi?• Komentāri?• Ieteikumi rīcībai? Paldies par uzmanību!

×