Latvijas valsts budžetafinansējuma sadalījums zinātnes  darbības nodrošināšanai
Zinātnes finansējums IZM budžetā - 1• Valsts budžets, kaut arī ievērojami samazināts kŗīzes gados, sākot no 2010. gada ir...
Zinātnes finansējums IZM budžetā - 2• Ieplānoti līdzekļi IZM budžetā 2013 gadā ES fondu projektu īstenošanai  –  5,4 mi...
IZM valsts budžeta programmas zinātnē            Budžeta programmas                   2012 ...
05.02.00 Zinātnes bāzes finansējums• IZM rīkojums 03.01.2013. Nr.1 “Par bāzes finansējuma piešķiršanu valsts zinātniskaji...
Zinātnes bāzes finansējuma       aprēķina formulaSaskaņā ar 2009.gada 10.novembra Ministru kabinetanoteikumiem Nr.1...
05.01.00 LZP Granti  Fundamentālie un lietišķie pētījumi• Finansējuma apmērs - 3 266 255 LVL• Finansējums 2012.gadam pie...
Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu            finansējums 2012.gadā                  ...
2012.gada finansējuma sadalījums pa zinātņu blokiem (ieskaitot          sadarbības projektus)          ...
SADALĪJUMS 2013.gadam                      starp 5 nozaru grupām                   ...
05.12.00 Valsts pētījumu programmas• Četru gadu cikls: 2010. – 2013.gads• Finansējums gadā – 4 000 000 LVL;    Finansē...
05.05.00 Tirgus orientētie projekti (TOP)• Finansējuma summa 2013.gadam - 151 800 LVL•  2011. g. konkurss – pieteikti 17 ...
70.06.00 Dalība Eiropas Savienības pētniecības     un tehnoloģiju attīstības programmās(7IP, ERA – NET, EUREKA, EUROST...
70.06.00 „Dalības nodrošināšana Eiropas Savienības    pētniecības un tehnoloģiju programmās”ietvaros 2013.gadā pieejam...
05.01.03 Latvijas zinātņu akadēmijas darbības        nodrošināšana                2012.   2013....
Faktiskais                      amatpersonu Ārštata                         ...
Latvijas zinātnes padome• 05.15.00 LZP darbības nodrošināšana(transferti):        65 144 LVL• 05.01.02 Zinātnes da...
Studiju un zinātnes administrācija• Finansējuma apmērs – 18 000 LVL• Finansējums tiek izlietots pārstāvot Latviju starpta...
05.01.05. Bilaterālas starptautiskās sadarbības projekti           (Administrē IZM)• Finansējuma apmērs 2013.ga...
Izdevumi P&A ES un citās valstīs   uz 2013 gadu % no IKP    (EUROSTAT dati _14.01.2013.)
Izdevumi zinātniski pētnieciskajam darbam pa            sektoriem un to finansējums (milj. ls)         ...
Ieguldījumu pētniecībā un attīstībā (P&A)     palielināšanas trajektorija          2008  2009  2010 2011 ...
Virzībā uz 1.5% 20202015 – mērķis 1,0 % vai apm. 169,2 milj. LVL – 40% uzņēmējdarbības sektors – 60 % augstākās izglītīb...
Paldies par uzmanību!
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Latvijas valsts budžeta finansējuma sadalījums zinātnes darbības nodrošināšanai

1,076 views
828 views

Published on

Atsaucoties LIZDA aicinājumam, Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas izbraukuma sēde par Latvijas zinātnes finansējumu un ilgtspējīgu attīstību 06.02.2013. / www.lizda.lv

Published in: Entertainment & Humor
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,076
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Latvijas valsts budžeta finansējuma sadalījums zinātnes darbības nodrošināšanai

 1. 1. Latvijas valsts budžetafinansējuma sadalījums zinātnes darbības nodrošināšanai
 2. 2. Zinātnes finansējums IZM budžetā - 1• Valsts budžets, kaut arī ievērojami samazināts kŗīzes gados, sākot no 2010. gada ir saglabājies stabils – 2010 - 17,6 – 2011 – 17,5 – 2012 – 17,5 – 2013 – 17,3• ES fondu līdzekļi – Periodā no 2009. gada līdz 2015.gadam – publiskā finansējuma daļa vairāk kā 220 milj. latu – No tā vairāk kā 104 milj.latu ir ieguldījumi pētniecībā, (arī zinātnieku atalgojumos), kas ir vidēji 14, 9 milj. latu gadā
 3. 3. Zinātnes finansējums IZM budžetā - 2• Ieplānoti līdzekļi IZM budžetā 2013 gadā ES fondu projektu īstenošanai – 5,4 milj jaunajām zinātniskajām grupām (2.kārta); – 2,36 milj atbalsts doktorantūrai – 8, 5 milj. pētniecības projektiem (1., 2. kārta) – 0,9 milj starptautiskās sadarbības projektu pabeigšanai• 2013.gadā IZM izsludinās divus jaunus pētniecības konkursus par kopējo summu 27 milj. LVL – jaunās zinātniskās grupas – 9,8milj; – pētniecība – 17,9 milj, • Prognozējams, ka 2013. gada otrajā pusē institūciju rīcībā nonāks apmēram 10 milj. latu kā avansa maksājums.• Eiropas Sociālā fonda līdzekļi doktorantūrā: no 2009. gada līdz 2015.gadam 45,8 milj. LVL – Šajos projektos līdzfinansējuma likme nav vispār vai arī ir ļoti zema
 4. 4. IZM valsts budžeta programmas zinātnē Budžeta programmas 2012 2013*05.00.00 16 569 701 16 417 801 Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem05.01.00 Zinātniskās darbības nodrošināšana t.sk. 4 269 229 4 261 229 Granti_Fundamentālie un lietišķie pētījumi 3 299 441 3 266 255 LZP ekspertu komisijas darbības nodrošināšana 58 000 40 000 LZA darbības nodrošināšana 235 886 263 571 Granti emeritētiem zinātniekiem 455 400 426 600 (237 pers*150 Ls mānesī) LV pārstāvniecība starptautiskās sadarbības 47 000 39 000 programmās_ Deleģēšanas līgums Bilaterālas starptautiskās sadarbības projekti 155 502 207 803 - 50 000 Venta -1 (Latvijas satelīts)_transf. Ventspils augstsk.05.02.00 Zinātnes bāzes finansējums 8 141 528 7 939 62805.05.00 Tirgus orientētie pētījumi 110 800 151 80005.12.00 Valsts pētījumu programmas 4 000 000 4 000 00005.15.00 LZP darbības nodrošināšana 65 144 65 144 Dalība Eiropas Savienības pētniecības un 1 000 000 1 000 00070.06.00 tehnoloģiju attīstības programmās (7IP, ERA -NET, EUREKA, EUROSTARS, COST,ARTEMIS, GEANT, ITER/F4E, 18 000 23 500 JET/EURATOM, BONUS EEIG) KOPĀ 17 569 701 17 441 301* IZM rīkojums Nr.22, 21.01.2013.
 5. 5. 05.02.00 Zinātnes bāzes finansējums• IZM rīkojums 03.01.2013. Nr.1 “Par bāzes finansējuma piešķiršanu valsts zinātniskajiem institūtiem, valsts augstskolām un valsts augstskolu zinātniskajiem institūtiem” (Dotācijas izmaksātas 2013.gada 7.janvārī)• Finansējumu saņem – 41 institūcija; Mazākais finans. apmērs - 916 LVL - (Latvijas Jūras akadēmijas pētniecības inst.) Lielākais finans. apmērs – 2 813 283 LVL - (Latvijas Universitāte & aģentūras)• Kopsumma - 7 939 628 LVL• Finansējuma apmērs 2013.gadā ir atgriezies 2011.gada apmērā. (2012.gadā finansējums, pamatojoties uz IZM iesniegumu FM par grozījumiem piešķirtajiem līdzekļiem, bija palielināts par 201 900 Ls; IZM 2012.gada 17.decembra rīkojums Nr.469).
 6. 6. Zinātnes bāzes finansējuma aprēķina formulaSaskaņā ar 2009.gada 10.novembra Ministru kabinetanoteikumiem Nr.1316 “Bāzes finansējuma piešķiršanaskārtība valsts zinātniskajiem institūtiem, valsts augstskolām unvalsts augstskolu zinātniskajiem institūtiem” Formula: B_inst = (I + P) x At I – finanšu līdzekļi zinātniskās institūcijas uzturēšanai P – finanšu līdzekļi zinātniskā personāla atalgojumam At – zinātniskās institūcijas attīstības koeficients
 7. 7. 05.01.00 LZP Granti Fundamentālie un lietišķie pētījumi• Finansējuma apmērs - 3 266 255 LVL• Finansējums 2012.gadam piešķirts ar IZM rīkojumu Nr.621 2011.gada 23.decembrī.• 2013.gadam – IZM Rīkojums 2013.gada 17.janvārī• Progress – LZP vērsās ar lūgumu pagarināt iesniegto projektu pieteikumu konkursu.• IZM 2012.gada 27.dec. vēstule Nr.01-17/5686 ar aicinājumu ievērot Administratīvā procesa likuma 64.panta otro daļu un turpināt uzsākto izvērtēšanas procesu.
 8. 8. Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu finansējums 2012.gadā Pētnieciskās sadarbības projekti Tematiskie pētījumu projekti (granti) (starp LV ZI) Ekspertu komisija (EK) Zinātnes nozare Projektu skaits Finansējums LVL Projektu Kopā Kopā Finansējums LVL skaits pa EK pa EK 1.1. Fizika un astronomija 10 206 1821. 1.2. Matemātika 3 27 44 223 493 853 2 233458 1.3. Ķīmija 14 243 448 2.1. Datorzinātne 7 130 8892. 25 408 560 3 207006 2.2.1. Inženierzinātnes 18 277 671 3.1. Bioloģija 13 186 290 Molekulārā bioloģija,3. 3.2. mikrobioloģija, 13 44 169 125 610 271 3 234230 biotehnoloģija 3.3. Medicīna 18 254 856 Lauksaimniecības 4.1. 13 239 006 zinātnes4. 4.2. Zemes zinātnes 1 18 24 363 333 378 1 138907 4.3. Vides zinātne 1 16 037 4.4. Mežzinātne 3 53 972 5.1.1. Humanitāras zinātnes 17 252 2255. 32 454 575 2 186399 5.1.2. Sociālās zinātnes 15 202 350 KOPĀ: 146 2 300 637 11 1000000 KOPĀ: 3 300 637
 9. 9. 2012.gada finansējuma sadalījums pa zinātņu blokiem (ieskaitot sadarbības projektus) Zinātņu bloks Finansējums % pa EK LVL Dabas zinātnes un matemātika 727311 22,03% Inženierzinātnes un datorzinātne 615566 18,65% Bioloģija un medicīna 844501 25,59% Lauksaimniecības zinātnes, ģeogrāfija un ģeoloģija, vides zinātne, mežzinātne 472285 14,31% Humanitārās un sociālās zinātnes 640974 19,42% KOPĀ: 3300637 100,00%
 10. 10. SADALĪJUMS 2013.gadam starp 5 nozaru grupām Aceptēts LZP darba grupas sēdē 2012.g. 11.jūnijā Rakstu Vid Raksti Monogr Patenti Summārais Rezulta- sk. IFrel X (izg., rakstu tīvie LV/Pas IFrel šķirnes) DISERTĀCIJAS rādītāji (ekvival.) sk. Kopā 5117 %90 916 % 10 100% I Dabas zin 1204 1.09 1312 24 309 1645 28.95 80 0.85 29.8II Inž zin 395 1.32 521 80 354 955 16.8 229 2.5 19.3III Biomedic 527 1.48 780 136 254 1170 20.55 160 1.75 22.3IV Lauks, zemes 97 1.57 152 96 391 639 11.25 70 0.75 12.0V Hum-soc 135 0.80 108 600 708 12.45 377 4.15 16.6
 11. 11. 05.12.00 Valsts pētījumu programmas• Četru gadu cikls: 2010. – 2013.gads• Finansējums gadā – 4 000 000 LVL; Finansējums pilnam ciklam – 16 000 000 LVL• Finansējuma apmērs tiek sadalīts pēc programmu un projektu apstiprināšanas īstenošanas cikla sākumā;• Pirms finansējuma piešķiršanas katram konkrētajam gadam tiek veiktas pārbaudes projektu īstenotāju iesniegtajām atskaitēm. (Iesniegts 2012.gada 19.decembrī);• Sākotnēji pārbaudīti tikai 5% no iesniegtajiem dokumentiem. Konstatētas nepilnības katrā pārbaudītajā atskaitē. IZM lēmums pārbaudīt 100% visu iesniegto dokumentāciju.• Pārbaudes process tika noslēgts 1.februārī, 8.februārī uzraudzības padomes sēde. Finansējumu plānots izmaksāt 2013.gada februāra vidū.
 12. 12. 05.05.00 Tirgus orientētie projekti (TOP)• Finansējuma summa 2013.gadam - 151 800 LVL• 2011. g. konkurss – pieteikti 17 pieteikumi par kopējo fin. summu 1,5 milj LVL.• Ņemot vērā budžeta apmēru programmai 2012.gadā (115 000 LVL), tika atbalstīti tikai 3 projekti: – TOP projekts Nr.11-03/TOP12-03 „Plānu pārklājumu veidošanas un metroloģija slīdes berzes virsmu diluma un berzes koeficienta samazināšanai”. (Projekta izmaksas 80 000 LVL); īsteno RTU, vad.J.Rudzītis. – TOP projekts Nr.11-01/TOP12-02 „Citostatisko un imūnmodelējošo preparātu iegūšanas tehnoloģiju izstrāde”. (Projekta izmaksas 209 705,77 LVL); īsteno OSI, vad.A. Černobrovijs. – TOP projekts Nr.11-01/TOP12-01 „Biotekstilmateriāla izpēte un optimizācija ieviešanai ražošanā”. (Projekta izmaksas 184 715,40 LVL); īsteno RTU, vad.I.Ļašenko.
 13. 13. 70.06.00 Dalība Eiropas Savienības pētniecības un tehnoloģiju attīstības programmās(7IP, ERA – NET, EUREKA, EUROSTARS, COST,ARTEMIS, GEANT, ITER/F4E, JET/EURATOM, BONUS EEIG, ESFRI) Finansējuma izlietojums 2012.gadā Piešķirtais Noslēgto līgumu Programmas nosaukums līdzfinansējums no skaits LV budžeta, LVL 7 Ietvars 41 727 759 COST 11 9738 EUREKA 15 9 3850 Artemis 3 122 659 EUROSTARS 1 22 658 Latvijas dalības maksas starptautiskās --- 23 336 programmās KOPĀ 71 1000000
 14. 14. 70.06.00 „Dalības nodrošināšana Eiropas Savienības pētniecības un tehnoloģiju programmās”ietvaros 2013.gadā pieejamā finansējuma (1 000 000 LVL) sadalījuma plānojums: Nr. Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju Finansējums procentos no politikas instruments kopējā apakšprogrammas finansējuma1. Līdzfinansējums 7.Ietvara programmas 43 % projektiem, t.sk. EURATOM, GEANT un c.2. ERA-NET un ERA-NET Plus projektu ietvaros 25% atbalstītie pētniecības projekti3. BONUS programma 10%4. EUREKA un Eurostars programmas 13%5. Kopējās tehnoloģiju ierosmes ARTEMIS projekti 8%6. Atbalsts COST programmas aktivitātēm COST 1% akciju ietvaros Kopā 100 %
 15. 15. 05.01.03 Latvijas zinātņu akadēmijas darbības nodrošināšana 2012. 2013. LZA darbības nodrošināšana, t.sk. 738 286 729 171 Zinātnes vēstnesis, LZA Vēstis, Terminoloģijas komisija, algas, Valsts1. LZA 235 886 263 571 zinātniskās kvalifikācijas komisija, komandējumi; Granti - emeritētie Grants - 237 zinātniekiem * 1502. zinātnieki 455 400 426 600 *12 mēneši Latvijas pārstāvniecība LZA Eiropas starptautisko programmu darba grupās, t.sk. 7IP, ERA – NET, EUREKA,3. programmu centrs EUROSTARS, COST,ARTEMIS, GEANT, 47 000 39 000 (deleģ.līg.) ITER/F4E, JET/EURATOM, BONUS EEIG, ESFRI u.tml.)
 16. 16. Faktiskais amatpersonu Ārštata Naudas Vidējā Pārskats par atlīdzību 2012.gadā (darbinieku) amat- Darbinieku plūsma atlīdzība zinātniskajās institūcijās (no dažādiem skaits personu skaits kopā 2012.g. mēnesī (ar finansējuma avotiem) atbilstoši (darbiniek atlīdzībai nodokļiem) amatu u) skaits sarakstamLU Mat. un infor.institūts 100 0 100 1 107 079 923LU Bioloģijas institūts 74 0 74 324 969 366LU Fizikas institūts 43 0 43 437 437 848LU Latvijas vēstures institūts 45 1 46 216 093 391LU Latviešu valodas institūts 33 2 35 170 173 405LU Filozofijas un socioloģijas institūts 64 1 65 195 033 250LU Polimēru mehānikas institūts 36 0 36 534 214 1 237LU Liter., māksla un folkloras institūts 36 0 36 252 915 585LU Cietvielu fizikas institūts 103 0 103 1 164 124 942RTU Neorg. ķīmijas institūts 26 0 26 199 465 639VA aģ.Soc.teh.sist.inženierijas institūts 11 0 11 81 555 618Elektronikas un datorzinātņu institūts 47 0 47 667 312 1 183Latvijas Organiskās sintēzes institūts 207 9 216 3 153 684 1 217Latvijas Valsts Koksnes ķīmijas institūts 69 1 70 796 345 948Fizikālās enerģētikas institūts 49 0 49 666 340 1 133Latvijas Biomed. pētīj.un studiju centrs 107 20 127 1 223 864 803
 17. 17. Latvijas zinātnes padome• 05.15.00 LZP darbības nodrošināšana(transferti): 65 144 LVL• 05.01.02 Zinātnes darbības nodrošināšana(IZM rīk.): LZP ekspertu komisiju un LZP projektu ekspertīzes nodrošināšana 40 000 LVL
 18. 18. Studiju un zinātnes administrācija• Finansējuma apmērs – 18 000 LVL• Finansējums tiek izlietots pārstāvot Latviju starptautisko programmu komitejās. (izdevumi komandējumiem)
 19. 19. 05.01.05. Bilaterālas starptautiskās sadarbības projekti (Administrē IZM)• Finansējuma apmērs 2013.gadā - 207 803 LVL• 3 apakšprogrammas:• Latvijas – Lietuvas – Taivānas trīspusējās sadarbības fonda programma – 9 projekti (kopsumma – 91 631 LVL)• Latvijas – Francijas divpusējās sadarbības programma OSMOZE – 5 projekti (kosumma – 6255 LVL)• Latvijas – Baltkrievijas divpusējās sadarbības programma – 4 projekti (kopsumma – 59 917 LVL)
 20. 20. Izdevumi P&A ES un citās valstīs uz 2013 gadu % no IKP (EUROSTAT dati _14.01.2013.)
 21. 21. Izdevumi zinātniski pētnieciskajam darbam pa sektoriem un to finansējums (milj. ls) (Avots:LR Centrālā statistikas pārvalde) IZDEVUMI ZINĀTNISKI PĒTNIECISKAJAM DARBAM PA SEKTORIEM UN TO FINANSĒJUMS (milj. Ls) 2008 2009 2010 2011 UZŅĒMĒJDARBĪBAS SEKTORS 24.9 21.8 28.5 27.6 VALSTS SEKTORS 27.4 14.8 17.7 23.2 AUGSTĀKĀSIZGLĪTĪBAS SEKTORS 47.2 23.3 30.8 48.6 KOPĒJAIS FINANSĒJUMS ZINĀTNISKI 99.5 59.9 77.0 99.4 PĒTNIECISKAJAM DARBAM ZINĀTNISKI PĒTNIECISKĀ DARBAIZMAKSAS PROCENTOS 0.62 0.46 0.60 0.70 NO IKP
 22. 22. Ieguldījumu pētniecībā un attīstībā (P&A) palielināšanas trajektorija 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015* 2020* Kopējaisfinansējums P&A 99,5 59,9 77,0 80,2 84,8 131,6 169,2 331,1 (milj. lati) % no IKP 0,62 0,46 0,60 0,61 0,61 0,89 1,0 1,5*Prognoze saskaņā ar Latvijas nacionālā reformu programmas „Eiropa 2020”stratēģijas īstenošanai noteikto.
 23. 23. Virzībā uz 1.5% 20202015 – mērķis 1,0 % vai apm. 169,2 milj. LVL – 40% uzņēmējdarbības sektors – 60 % augstākās izglītības un valsts sektors • publiskie resursi, tajā skaitā: – 20% valsts budžeta dotācija zinātniskajai darbībai - vismaz 34 milj. LVL (t.i. dubultot attiecībā pret 2013) – ES fondi, dalība ES programmās un projektos • 5% -10% (?) - AI un zin.institūciju pašu ieņēmumi no pētniecības pakalpojumiem un zināšanu pārneses
 24. 24. Paldies par uzmanību!

×