• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
IZM: Daudzi no šodienas pirmklasniekiem piedzīvos 2100.gadu
 

IZM: Daudzi no šodienas pirmklasniekiem piedzīvos 2100.gadu

on

 • 379 views

IZM: Daudzi no šodienas pirmklasniekiem piedzīvos 2100.gadu / LIZDA padomes un IZM vadības tikšanās 08.05.2013. / www.lizda.lv

IZM: Daudzi no šodienas pirmklasniekiem piedzīvos 2100.gadu / LIZDA padomes un IZM vadības tikšanās 08.05.2013. / www.lizda.lv

Statistics

Views

Total Views
379
Views on SlideShare
379
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  IZM: Daudzi no šodienas pirmklasniekiem piedzīvos 2100.gadu IZM: Daudzi no šodienas pirmklasniekiem piedzīvos 2100.gadu Presentation Transcript

  • Daudzi no šodienas pirmklasniekiem piedzīvos 2100.gaduLIZDA,08.05.2013.
  • Padarītais: memorandāDarbība RezultātsMemoranda prioritārais uzdevums ir Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) izstrādātās ilgtermiņa vispārējāsun profesionālās izglītības pedagogu motivācijas, atalgojuma un profesionālās kvalitātes novērtēšanasprogrammas saskaņošana. Memoranda īstenošanas rezultātā 2014.gada 1.septembrī stājas spēkā caurspīdīgaun izglītības kvalitāti veicinoša vispārējās un profesionālās izglītības pedagogu atalgojuma sistēma.4. Atzīst, ka pārejas posms no 2012.gada1.septembra līdz 2014.gada 1.septembrim ietveršādus pasākumussākot ar 2012.gada 1.septembri:•paaugstināt vispārējas un profesionālas izglītībasiestāžu vadītāju, vietnieku un pedagogu zemākāsmēneša darba algas likmes par 10%;Iekļauts IZM bāzē•uzsākt diferencētu pedagogu atalgojuma ieviešanu,sasaistot to ar pedagogu profesionālās darbībaskvalitāti, nodrošinot piemaksu vidēji 10% apmērā nomēneša darba algas pedagogiem, kuri ieguvuši 4. un5.kvalitātes pakāpi;1581 4.pak.pedagogu saņem 8%;174 5.pak.pedagogu saņem 12% piemaksu•pedagogiem, kas līdz šim nav ieguvuši kvalitātespakāpes, nodrošināt iespēju to izdarīt līdz 2014.gada1.septembrim•2012./2013.m.g. 3082 pedagogu pretendē uz kāduno 5.pak.;•2013./2014.m.g.plāno pretendēt:2500 pedagogu uz 4.un 5.pak. (atkārtoti),2150 pedagogu uz kādu no piecām pakāpēm.
  • Vidējās pedagogu darba samaksas par likmiizmaiņasPašvaldību pamata unvispārējās vidējāsizglītības iestādes01.09.2011. 01.01.2012. 01.09.2012.339,22 340,13 361,78
  • Padarītais: memorandāDarbība RezultātsMemoranda prioritārais uzdevums ir Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) izstrādātās ilgtermiņa vispārējāsun profesionālās izglītības pedagogu motivācijas, atalgojuma un profesionālās kvalitātes novērtēšanasprogrammas saskaņošana. Memoranda īstenošanas rezultātā 2014.gada 1.septembrī stājas spēkā caurspīdīgaun izglītības kvalitāti veicinoša vispārējās un profesionālās izglītības pedagogu atalgojuma sistēma.4. Atzīst, ka pārejas posms no 2012.gada1.septembra līdz 2014.gada 1.septembrim ietveršādus pasākumussākot ar 2013.gada 1.septembri:•ne vēlāk par 2013.gada 1.septembri budžeta iespējurobežās nodrošināt piemaksu tiem pedagogiem, kuriir saņēmuši 3.kvalitātes pakāpiNodrošināts finansējums IZM budžetā•izlīdzināt samaksu par likmi vispārējās unprofesionālās izglītības iestāžu pedagogiem, gadadarba slodzi no 840 h samazinot uz 756 h.Nodrošināts finansējums IZM budžetā
  • Problēmas: memorandāDarbība RezultātsMemoranda prioritārais uzdevums ir Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) izstrādātās ilgtermiņa vispārējāsun profesionālās izglītības pedagogu motivācijas, atalgojuma un profesionālās kvalitātes novērtēšanasprogrammas saskaņošana. Memoranda īstenošanas rezultātā 2014.gada 1.septembrī stājas spēkācaurspīdīga un izglītības kvalitāti veicinoša vispārējās un profesionālās izglītības pedagogu atalgojumasistēma.Atzīst, ka pārejas posms no 2012.gada 1.septembralīdz 2014.gada 1.septembrim ietver šāduspasākumus:sākot ar 2013.gada 1.janvāri:•spēkā stājas Ministru kabinetā apstiprinātapedagogu motivācijas programma;Ir izveidota darba grupa, tikšanās kopš 2012.gadaoktobra, programmas projekts izstrādāts,nesaskaņots•pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu darbasamaksu par izglītības programmu īstenošanunodrošināt no valsts budžeta.Mainīts valdības lēmums. IZM ir iesniegusi Saeimā Ilgrozījumus, tiek izstrādāti VARAM, IZM MKnoteikumu projekti par bērnudārzu rindumazināšanas pasākumiem.
  • Motivācijas programma: ir vienošanās (1)Darbība 2013.gads 2014.gads 2015.gadsizglītības pakāpes koeficientu 1. – 4.klasei no 0.75 uz 1izglītības iestādēs, kur izglītojamo skaits ir 100 vaimazāk419 610 1 258 831 1 258 831Pirmsskolas 5-6 gadīgo oblig. sagatav. papildupienākumu stundu apmaksa pedagogiem (2 stundasno 2013.gada 1.septembra, 2stundas no 2014.gada1.septembra)816 479 949 996 1 899 992Izglītības iestāžu uz pedagoga darba laika noteikšanuatbilstoši Darba likumam (40 stundu darba nedēļa)pārejas modeļa pilotēšana un aprobēšana500 000Nodrošināta pedagogu profesionālās kompetencespaaugstināšana286 997 286 997Sasaiste ar darba kvalitātes rezultātu (piemaksa par3.kvalitātes pakāpi)EsošaisbudžetsEsošaisbudžetsEsošaisbudžetsPiemaksa par 4. un 5.kvalitātes pakāpi 249 092 798 680 901 488Izglītības procesā nepieciešamo mācību līdzekļunodrošinājums, bibliotēku fonda paplašināšanai1 611 337 1 611 337Sociālajam atbalstam, stundu aizvietošanai,virsstundu apmaksai (2% no mērķdotācijas)4 497 562Kopā: 1 485 181 5 405 841 10 456 207
  • Motivācijas programma: vai ir vienošanās (2)Pāreja uz 40 stundu darba laikanoteikšanu un darba samaksasaprēķināšanu2014.gadā 2015.gadāLIZDA priekšlikums Esošās sistēmas ietvarospalielināt zemākoatalgojumu par likmi noLs 280 uz Ls 310, kasnozīmē Ls 3,69 pardarba stundu2014.gada8 mēnešiem vispārējai izglītībai 10.5milj.,visiem pedagogiem apmēram 15 milj.IZM aprēķins pēcLIZDA nosacījumiem2014.gada 8 mēnešiemvispārējai izglītībai 10.5 milj.,visiem pedagogiem 17 milj.Visam 2014.gadam vispārējai izglītībai15.7 milj.,visiem pedagogiem 25.5 milj.
  • Motivācijas programma: vai ir vienošanās (3)40 stundu darba laika pedagogu darba samaksasaprēķināšana2014.gadā 2015.gadāIZMpriekšlikums•40 stundu darba laiks - 3 pedagoga darbības “bloki”: kontaktstundas, pedag./metod.darbs skolā un sadarbība arsabiedrībā (direktora rīcībā);•darba samaksa par stundu - 5 Ls;•2014.g. piemaksai par kvalitāti vidēji 8,47% no algas fonda, 2015.g. – 8,98% no algas fonda•ja Latvijas vidējā skolēnu skaits klasē -15,6 (pašvaldību vispārizglītojošajās skolās, bez vakarskolām uninternātskolām), nepieciešams 14 971 pedagogu (šobrīd 20 364).Vispārējā izglītība, tai skaitā vakarskolas un vispārizglītojošāsinternātskolas (pašvaldību un privātās iestādes)30 258 517(bez vakarskolām uninternātskolām –24 741 860)92 114 679(bez vakarskolām uninternātskolām –75 305 633)Profesionālās izglītības iestādes - pedagogu skaits netieksamazināts9 417 032 28 251 0965-6 gadīgo apmācība - pedagogu skaits netiek samazināts 8 701 140 26 103 420Sociālās korekcijas izglītības iestādes “Naukšēni” - pedagoguskaits netiek samazināts59 152 177 456Murjāņu sporta ģimnāzija - pedagogu skaits netiek samazināts287 188 861 564Profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu pedagogi -pedagogu skaits netiek samazināts2 390 852 7 172 556Speciālās izglītības iestādes - netiek paredzēta pāreja uz 40stundu darba nedēļu līdz tīkla izvērtējuma rezultātiem4 651 380 13 954 140Interešu izglītība - netiek paredzēta pāreja uz 40 stundu darbanedēļu līdz šo progr. attīstības konceptuālas pieejas izstrādei1 208 176 3 624 528Kopā visā izglītības sistēmā: 56 973 437 172 259 439
  • Pašvaldību pamata un vispārējās vidējās izglītības iestādēs(izņemot internātskolas)attiecība skolēns/skolotājsAdministratīvāteritorijaIzglītojamoskaits03.09.2012.Normētaisizglītojamoskaits03.09.2012.Skolotājulikmjuskaits03.09.2012.Attiecībaskolēns / skolotājalikmeAttiecībasskolēns/skolotājalikmenovirzeno MK Nr.1616noteiktā(pret normētoizglītojamo)pret reāloizglītojamopretnormētoizglītojamoRepublikasnozīmes pilsētas 103 886 104 772 10 623,547 9,8 9,9 -0,3Novadi 94 650 93 047 13 126,840 7,2 7,1 -0,9Kopā 198 536 197 819 23 750,387 8,4 8,3 x
  • IZM 40 h redzējums (1)Lai noteiktu papildus nepieciešamo finansējumu pārējai uz 40 stundu darbanedēļu, tika veikts nepieciešamā 40 stundu pilnās slodzes pedagogu -priekšmetu skolotāju skaita aprēķins vispārizglītojošajās dienas skolās:P = (S * k) * tG * (H * £)kur:P= nepieciešamais pilnās slodzes pedagogu skaits;k= vidējais vienam skolēnam paredzētais kontaktstundu skaits nedēļā(akadēmiskās stundas);S= skolēnu skaits;t= vienas akadēmiskās mācību stundas ilgums (astronomiskās stundas);G= vidējais skolēnu skaits vienas mācību stundas grupā;H= kopējais darba laiks nedēļā (astronomiskajās stundās) vienam pedagogam uzpilnu slodzi£= kontaktstundām veltītā darba laika proporcija no kopējā skolotāja darba laika.
  • IZM 40 h redzējums (2)Saskaņā ar EUROSTAT datiem vidējais bērnu skaits klasē pamatskolā Latvijā ir 15,6 skolēni(sākumskolā 15,9), savukārt Eiropas Savienības valstīs – 21,4 (sākumskolā 19,5) (Avots:elektroniskais resurss http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do).Aprēķinos izmantotie pieņēmumiSkolēnu skaits klašu grupā (S) vispārizglītojošajās dienasskolāsskolēnu skaitsVienam skolēnam paredzētais kontaktstundu skaits nedēļā(k)izriet no mācību stundu plānaKontaktstundām veltītā darba laika proporcija no kopējāskolotāja darba laika (£)0,6 (24 stundas)Vienas mācību stundas ilgums (t) 1 stundaPedagoga darba slodze nedēļā (H) 40 stundasPedagoga pienākumi ārpus kontaktstundām 8 stundasPedagoga laiks direktora rīcībā 8 stundasSkolēnu skaits vienā klasē …Latvijas vidējais 15,6Eiropas vidējais 21,4Administrācijai un atbalsta personālam +15% no algas fonda
  • Nepieciešami risinājumi:Risināmās problēmas:• bērnu skaitasamazināšanāsSkolotāju unskolēnuattiecībasproporcija• nepietiekamskopējais izglītībassistēmasfinansējums-normatīvo aktunosacījumuilgstošanepilde/nenodrošināšanaFinanšupārraudzība unkontrolePašvaldību lomaun līdzdalībaskoluuzturēšanā• skolotājunovecošanaIzdienaspensijas,mentoringsPārkvalifikācija