Hl7 i norsk helsesektor

949 views

Published on

Presentasjon om HL7 og hva innføring vil innebære i norsk helsesektor.

Published in: Technology
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
949
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
31
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Hl7 i norsk helsesektor

 1. 2. Hovedpunkter <ul><li>Hva er HL7 </li></ul><ul><li>Oversikt over HL7 </li></ul><ul><li>Behovet for nasjonale tilpasninger </li></ul><ul><li>KITH’s rolle </li></ul>
 2. 3. Hva er HL7 <ul><li>HL7 er en organisasjon for utvikling av standarder for uveksling av helseinformasjon </li></ul><ul><li>Viktige aktiviteter </li></ul><ul><ul><li>RIM – Reference Information Model – felles informasjonsmodell for alle HL7 meldinger </li></ul></ul><ul><ul><li>Templates – faste datastrukturer for spesifikke sammenhenger (blodtyper osv.) </li></ul></ul><ul><ul><li>Vocabulary – kodelister </li></ul></ul><ul><ul><li>CDA – Clinical Document Architecture (felles arkitektur for kliniske dokumenter) </li></ul></ul>
 3. 4. Versjoner av HL7 <ul><li>Versjon 2.3 – 2.6 – Stor utbredelse men: </li></ul><ul><ul><li>For fleksibel </li></ul></ul><ul><ul><li>Lite metodisk bygd opp (bottom up) – mange lokale varianter </li></ul></ul><ul><ul><li>Primært ikke-XML </li></ul></ul><ul><li>Versjon 3 </li></ul><ul><ul><li>Full bearbeiding – ikke kompatibelt m. 2.x </li></ul></ul><ul><ul><li>RIM-basert – skal sikre sammenheng i informasjonen, semantisk interoperabilitet </li></ul></ul><ul><li>CDA – dokumentorientert – fokus på tekstlig informasjon med koding som 2. prioritet </li></ul>
 4. 5. Utbredelse av versjoner <ul><li>HL7 v 2.6 akkurat ferdig – 2.7 under veis </li></ul><ul><li>2.x: Bred markedsstøtte, aktiv deltagelse fra leverandører ” bra nok – virker ” </li></ul><ul><li>v3 – 15 års utvikling, men primært større offentlige prosjekter (ex. NHS), nye anvendelser uten gamle grensesnitt </li></ul>
 5. 6. Tilgjengelig informasjon om HL7 v.3 <ul><li>Kompleks </li></ul><ul><li>Ingen lett vei inn i standarden </li></ul><ul><li>Ingen ”HL7 for dummies” </li></ul><ul><li>I utgangspunktet ikke åpent tilgjengelig </li></ul><ul><li>Til hinder for dialog med klinikere? </li></ul><ul><ul><li>Hadde utviklingsarbeidet med meldinger for eResept, ELIN, ELIN-k med stor grad av klinisk involvering vært mulig/like enkelt? </li></ul></ul><ul><li>Enkelte meldinger underlagt særnorske juridiske reguleringer </li></ul><ul><li>Norsk arbeidspraksis, organisering, tilpassing til ”foretningsprosesser” i helsesektoren </li></ul>
 6. 7. HL7 v.3 <ul><li>RIM – felles informasjonsmodell </li></ul><ul><li>HDF – HL7 Developement Framework – standardiseringsprosessen fra RIM til meldinger </li></ul><ul><ul><li>Modelldrevet utvikling dokumenterer prosesser, aktører, regler og artifakter </li></ul></ul><ul><ul><li>Gradvis innsnevring av RIM til domenemodeller og til slutt til interaksjoner (meldinger) </li></ul></ul>
 7. 8. CDA vs. Messaging <ul><li>CDA er XML-basert standard for kliniske dokumenter – fokus på menneskelig lesbarhet </li></ul><ul><li>Mulighet for strukturert informasjon basert på RIM </li></ul><ul><li>Ikke events, triggers etc – ingen dynamisk modell </li></ul><ul><li>Meldinger: – fokus på maskin/maskin </li></ul>
 8. 9. CDA og nivåvalg <ul><li>Fare for utglidning mot fritekst? </li></ul><ul><li>CDA bør ikke være en snarvei hvor arbeidet med struktur i EPJ legges vekk </li></ul><ul><li>Stor nytteverdi av felles arkitektur, men forutsetter ryddig prosess </li></ul>
 9. 10. ” Vurdering” av HL7 <ul><li>KITH har fulgt med på HL7 lenge </li></ul><ul><ul><li>Felles datatyper, tilnærming til koder osv. </li></ul></ul><ul><li>HL7 dekker viktige områder for integrasjon særlig i spesialisthelsetjensten </li></ul><ul><li>Ennå uavklart om HL7s RIM er ”riktig tilnærming” til semantisk interoperabilitet og om v.3 vil ”lykkes” </li></ul><ul><li>Sannsynligvis riktig valg i spesialisthelsetjenesten </li></ul><ul><li>Spredning utover spesialisthelsetjenesten må følge en evolusjonær tilnærming – vurdere kost/nytte og risiko </li></ul>
 10. 11. Behovet for nasjonal tilpasning <ul><li>HL7 v.3 er et rammeverk </li></ul><ul><li>Nasjonale tilpasninger innebærer bla.: </li></ul><ul><ul><li>Riktig forståelse av brukerkravene </li></ul></ul><ul><ul><li>Begrensninger ift. hva som skal overføres </li></ul></ul><ul><ul><li>Valg av kodeverk </li></ul></ul><ul><ul><li>Dokumentasjon og eksempler </li></ul></ul><ul><li>Viktig med blikk mot andre nasjonale meldinger </li></ul><ul><li>Kvalitetssikring </li></ul>
 11. 12. Behov for testing og validering <ul><li>HL7 v3 på tvers av virksomheter og systemer krever detaljerte lokale/nasjonale retningslinjer. </li></ul><ul><li>HL7 interoperabilitet krever strenge meldingsprofiler og test av konformitet </li></ul><ul><li>I tillegg : Runtime validering vha. schema og schematron tilpasset meldingsprofilene? </li></ul><ul><li>Tilsvarende behov som for KITH-XML </li></ul>
 12. 13. Mapping mellom HL7 og ”KITH-meldinger” <ul><li>Mulig i en del sammenhenger – men ikke uten videre problemfritt </li></ul><ul><li>Hvem skal ha ansvaret for konverteringen? </li></ul><ul><ul><li>Leverandøren av systemet (lab, epj osv.) eller helseforetaket? </li></ul></ul><ul><ul><li>Hvem har ansvar når informasjon mangler? </li></ul></ul><ul><li>Ulike svar for ulike løsninger? </li></ul><ul><li>Ansvar viktig ift. godkjenning, men også ift. å sikre at nødvendig informasjon er tilstede i meldingen </li></ul>
 13. 14. Fokusområder for videre arbeid <ul><li>Kompetanse </li></ul><ul><li>Utvikling </li></ul><ul><li>Tilgjengeliggjøring </li></ul><ul><li>Test og godkjenning </li></ul>
 14. 15. Nødvendige steg <ul><li>Prioritering av områder og bygging av kompetanse </li></ul><ul><li>Koordinering av regionale aktiviteter </li></ul><ul><li>Utvikling av nasjonale implementasjonsguider </li></ul><ul><ul><li>Sentrale områder først – ex control act og transmission wrapper </li></ul></ul><ul><li>Kvalitetssikring </li></ul><ul><li>Tilgjengeliggjøring av informasjon – norske profiler, skjema, mapping’er </li></ul><ul><li>Håndtering av HL7 kodeverk </li></ul><ul><ul><li>Sentral publisering </li></ul></ul>
 15. 16. KITHs rolle <ul><li>Aktiv deltaker i arbeidet med nasjonale og internasjonale sektorstandarder </li></ul><ul><li>Kompetansesenterfunksjonen: veilede i valg av standarder, bidra til effektiv bruk av standarder </li></ul><ul><li>Kvalitetssikring </li></ul><ul><li>Tilgjengeliggjøring av informasjon </li></ul><ul><li>Test- og godkjenning </li></ul>

×