Digitale tekstar <ul><li>i eit literacy -perspektiv </li></ul>
Mål <ul><li>å seie noe om digitale tekstar </li></ul><ul><ul><li>generelt </li></ul></ul><ul><ul><li>i skulen </li></ul></...
(digresjon) Lesar Tekst Materielt medium Brukar
Disposisjon <ul><li>hovudsyn innanfor forskinga på skriving og lesing </li></ul><ul><ul><li>kva er skriving og lesing godt...
Lesekunne <ul><li>kva er lesekunne? </li></ul><ul><ul><li>kvardag og akademia </li></ul></ul>
Lesekunne <ul><li>kva er lesekunne? </li></ul><ul><ul><li>kvardag og akademia </li></ul></ul><ul><ul><li>innoverretta og u...
Skriving i eit kognitivt perspektiv <ul><li>dei kognitive prosessane vi går inn i når vi skriv </li></ul><ul><li>Linda Flo...
Skriving i eit sosiokontekstuelt perspektiv <ul><li>70-åra: Oppdaginga av skriveprosessen </li></ul><ul><li>80-åra: Den so...
<ul><li>“gullalderen i sovjet-russisk språkpsykologi og semiotikk” </li></ul><ul><ul><li>Vygotsky, Bakhtin m. fl. </li></...
<ul><li>“gullalderen i sovjet-russisk språkpsykologi og semiotikk” </li></ul><ul><ul><li>Vygotsky, Bakhtin m. fl. </li></...
<ul><li>vi blir påverka av kulturen, men bidrar óg til å endre kulturen </li></ul><ul><li>intertekstualitet: ein tekst er...
Ei førebels oppsummering <ul><li>vanskeleg å tale utelukkande om eit lineært forhold mellom lesaren/skrivaren og teksten <...
<ul><li>Litteratur: Evensen og Hoel (red.): Skriveteorier og skolepraksis </li></ul><ul><li>David Barton: Literacy: an i...
Eit økologisk syn <ul><li>Lesekunna kan berre forståast (og definerast) i den sosiale samanhengen ho skal brukast </li></u...
<ul><li>Å vere lesekunnig ( literate ) vil då seie å vere aktiv, innforstått og sjølvsikker innanfor ein bestemt praksis,...
Lesekunne er <ul><li>ein sosial aktivitet </li></ul><ul><li>ulikt frå felt til felt i livet </li></ul><ul><li>basert på sy...
Digitale tekstar i skulen <ul><li>stoda til dei digitale tekstane i skulen? </li></ul>
Programmet for Ungdommens litteraturfestival i Trondheim i 2005 nemner ingen av dei digitale sjangrane vi ser vokse fram...
Eit oppslag i Dagbladet rett før jul peika på svensk forskingsarbeid som skuldar datamaskina for dårlegare lesekunne blant...
I den grad Utdannings- og forskingsdepartementets strategiplan for leselyst frå 2005, &quot;Gi rom for lesing&quot; behand...
Samstundes veit vi følgjande: Over halvparten av alle tenåringane som er på nettet produserer innhald, som tekst, lyd, b...
<ul><li>“the literary view of literacy”? </li></ul>
Sosiale skrivestrategiar og www Web 1.0 Web 2.0 fotoalbum Flickr Leksikon (forlag) Wikipedia Heimesider blogg Innhaldsprod...
<ul><li>www er etterkvart dominert nettopp av: </li></ul><ul><ul><li>tekst </li></ul></ul><ul><ul><li>tekstprodusentar </l...
<ul><li>1. Blogg </li></ul><ul><li>2. YouTube </li></ul><ul><li>3. Wikipedia </li></ul><ul><li>4. Delicious </li></ul><ul>...
... deretter sjå på dei same sosiale sjangrane i skulen...
 
1. Bloggen <ul><li>påtvungen skriving -> sjølvgenerert skriving </li></ul><ul><li>representerer verda for oss sjølv </li><...
Bloggen i skulen? <ul><li>nettmagasin (bok-, film- og spelmeldingar, klassebasert, periodisk) </li></ul><ul><li>fagblogg, ...
2. Wiki <ul><li>elevtekstar som referanseverk </li></ul><ul><li>prosessarbeid, i stadig utvikling </li></ul><ul><li>samarb...
3. LMS <ul><li>eit lukka system men opning for tekstleg samarbeid </li></ul><ul><li>akademisk retta </li></ul><ul><li>foku...
Konklusjon <ul><li>ein kan ikkje tenkje seg ei verd utan eit nettverk av sosiale tekstar </li></ul><ul><li>elevar som ikkj...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Presentasjon UiS 06

854 views

Published on

Om digitale tekstar for Norsk 2, lærarutdanninga

Published in: Technology
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
854
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
53
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Presentasjon UiS 06

  1. 1. Digitale tekstar <ul><li>i eit literacy -perspektiv </li></ul>
  2. 2. Mål <ul><li>å seie noe om digitale tekstar </li></ul><ul><ul><li>generelt </li></ul></ul><ul><ul><li>i skulen </li></ul></ul><ul><li>seie noe om potensialet til dei digitale tekstane </li></ul>
  3. 3. (digresjon) Lesar Tekst Materielt medium Brukar
  4. 4. Disposisjon <ul><li>hovudsyn innanfor forskinga på skriving og lesing </li></ul><ul><ul><li>kva er skriving og lesing godt for? </li></ul></ul><ul><ul><li>kva syn har skulen på skriving og lesing? </li></ul></ul><ul><li>døme på ulike typar digitale tekstar </li></ul><ul><ul><li>a) generelt </li></ul></ul><ul><ul><li>b) i skulen </li></ul></ul>
  5. 5. Lesekunne <ul><li>kva er lesekunne? </li></ul><ul><ul><li>kvardag og akademia </li></ul></ul>
  6. 6. Lesekunne <ul><li>kva er lesekunne? </li></ul><ul><ul><li>kvardag og akademia </li></ul></ul><ul><ul><li>innoverretta og utoverretta skriveteoriar </li></ul></ul>
  7. 7. Skriving i eit kognitivt perspektiv <ul><li>dei kognitive prosessane vi går inn i når vi skriv </li></ul><ul><li>Linda Flower og John Hayes </li></ul>
  8. 8. Skriving i eit sosiokontekstuelt perspektiv <ul><li>70-åra: Oppdaginga av skriveprosessen </li></ul><ul><li>80-åra: Den sosiale konteksten </li></ul><ul><li>90-åra: Ei utviding av det sosiale perspektivet til å gjelde kulturen i vid forstand </li></ul>
  9. 9. <ul><li>“gullalderen i sovjet-russisk språkpsykologi og semiotikk” </li></ul><ul><ul><li>Vygotsky, Bakhtin m. fl. </li></ul></ul>Skriving i eit sosiokontekstuelt perspektiv
  10. 10. <ul><li>“gullalderen i sovjet-russisk språkpsykologi og semiotikk” </li></ul><ul><ul><li>Vygotsky, Bakhtin m. fl. </li></ul></ul>Skriving i eit sosiokontekstuelt perspektiv
  11. 11. <ul><li>vi blir påverka av kulturen, men bidrar óg til å endre kulturen </li></ul><ul><li>intertekstualitet: ein tekst er ikkje isolert </li></ul><ul><li>vi grip tekstar med utgangspunkt i dei vi har rundt oss </li></ul>Skriving i eit sosiokontekstuelt perspektiv
  12. 12. Ei førebels oppsummering <ul><li>vanskeleg å tale utelukkande om eit lineært forhold mellom lesaren/skrivaren og teksten </li></ul><ul><li>omgrep som intertekstualitet og dialog (Bakhtin, poststrukturalistisk teori) viser at lesing og skriving ikkje kan sjåast på som isolerte storleikar </li></ul><ul><li>nye refleksjonar kring omgrepet literacy tar inn over seg dette, fokuserer på den sosiale dimensjonen </li></ul>
  13. 13. <ul><li>Litteratur: Evensen og Hoel (red.): Skriveteorier og skolepraksis </li></ul><ul><li>David Barton: Literacy: an introduction to the ecology of written language </li></ul>Ei førebels oppsummering
  14. 14. Eit økologisk syn <ul><li>Lesekunna kan berre forståast (og definerast) i den sosiale samanhengen ho skal brukast </li></ul><ul><li>lesekunne: Eit utval sosiale praksisar som nyttar eit symbolsystem og ein teknologi for å produsere og ytre språk </li></ul><ul><li>lesing/skriving er å kunne nytte kunnskapen om lesing/skriving i spesifikke settingar og med spesifikke hensiktar </li></ul>
  15. 15. <ul><li>Å vere lesekunnig ( literate ) vil då seie å vere aktiv, innforstått og sjølvsikker innanfor ein bestemt praksis, eller diskurs </li></ul><ul><li>Mennesket må i tillegg gjevast tilgang til tolkingsprinsippa i diskursen </li></ul>Eit økologisk syn
  16. 16. Lesekunne er <ul><li>ein sosial aktivitet </li></ul><ul><li>ulikt frå felt til felt i livet </li></ul><ul><li>basert på symbolsystem for å representere verda for andre </li></ul><ul><li>basert på symbolsystem for å representere verda for oss sjølv: Tankekteknologi </li></ul>
  17. 17. Digitale tekstar i skulen <ul><li>stoda til dei digitale tekstane i skulen? </li></ul>
  18. 18. Programmet for Ungdommens litteraturfestival i Trondheim i 2005 nemner ingen av dei digitale sjangrane vi ser vokse fram. Ungdommane skal jobbe med drama, overgangen bok-film, teikneseriar, skrive songtekstar og rap, og får tilbod om novelle- og romankurs.
  19. 19. Eit oppslag i Dagbladet rett før jul peika på svensk forskingsarbeid som skuldar datamaskina for dårlegare lesekunne blant elevar i skulen: Det er ein direkte samanheng, blir det hevda, mellom svake resultat i lesetestar og inntoget av digitale lesevanar (som spel, SMS, chat og blogg)
  20. 20. I den grad Utdannings- og forskingsdepartementets strategiplan for leselyst frå 2005, &quot;Gi rom for lesing&quot; behandlar digitale tekstar, er det når dei snakkar om å søkje etter ledige bøker på biblioteket, eller dei blir skildra som eit medium der&quot;kvalitetssikringa manglar&quot;og der &quot;tekstane er berekna på rask gjennomlesing.&quot;
  21. 21. Samstundes veit vi følgjande: Over halvparten av alle tenåringane som er på nettet produserer innhald, som tekst, lyd, bilde og remiksingar av ulike kulturuttrykk (PEW 2005): 35 % deler eigne produksjonar med andre 22 % har ei eiga nettside 19% har ein blogg 19% gjer remiksar av åndsverk dei finn på nettet 38% les bloggar jamnleg (PEW 2005)
  22. 22. <ul><li>“the literary view of literacy”? </li></ul>
  23. 23. Sosiale skrivestrategiar og www Web 1.0 Web 2.0 fotoalbum Flickr Leksikon (forlag) Wikipedia Heimesider blogg Innhaldsprod. wikiar Innhaldsregister tags (merker) statisk, lineært sosialt
  24. 24. <ul><li>www er etterkvart dominert nettopp av: </li></ul><ul><ul><li>tekst </li></ul></ul><ul><ul><li>tekstprodusentar </li></ul></ul><ul><ul><li>sosiale tekstprodsentar, sosiale tekstar </li></ul></ul>Sosiale skrivestrategiar og www
  25. 25. <ul><li>1. Blogg </li></ul><ul><li>2. YouTube </li></ul><ul><li>3. Wikipedia </li></ul><ul><li>4. Delicious </li></ul><ul><li>5. Flickr </li></ul><ul><li>6. Writely </li></ul><ul><li>7. Amazon </li></ul>Praktiske døme på sosiale tekstar
  26. 26. ... deretter sjå på dei same sosiale sjangrane i skulen...
  27. 28. 1. Bloggen <ul><li>påtvungen skriving -> sjølvgenerert skriving </li></ul><ul><li>representerer verda for oss sjølv </li></ul><ul><ul><li>hjerneøkologien, tanketekstar </li></ul></ul><ul><li>representerer verda for andre </li></ul><ul><li>bloggen både kommuniserer og skapar kunnskap </li></ul>
  28. 29. Bloggen i skulen? <ul><li>nettmagasin (bok-, film- og spelmeldingar, klassebasert, periodisk) </li></ul><ul><li>fagblogg, summere opp emner. Resultat: Eit studiehefte. Lenkjer til andre skular. Kommentarar. </li></ul><ul><li>Følgjetong, kapittelvis </li></ul><ul><li>Refleksjon </li></ul><ul><li>Litterære elevbidrag </li></ul>
  29. 30. 2. Wiki <ul><li>elevtekstar som referanseverk </li></ul><ul><li>prosessarbeid, i stadig utvikling </li></ul><ul><li>samarbeid med andre skular (land) </li></ul><ul><li>kjensla av å bidra med noe anna enn eit papir i skuffa til læraren </li></ul>
  30. 31. 3. LMS <ul><li>eit lukka system men opning for tekstleg samarbeid </li></ul><ul><li>akademisk retta </li></ul><ul><li>fokus på prosess, utvikling og eigen kontroll over læring </li></ul>
  31. 32. Konklusjon <ul><li>ein kan ikkje tenkje seg ei verd utan eit nettverk av sosiale tekstar </li></ul><ul><li>elevar som ikkje kjenner verda utan digitale skrivereiskaper (SMS, MSN, etc.) </li></ul><ul><li>eit potensiale i digitale tekstar: </li></ul><ul><ul><li>tanketeknologi </li></ul></ul><ul><ul><li>prosess </li></ul></ul><ul><ul><li>ein stor arena for tekstproduksjon </li></ul></ul>

  ×