Uploaded on

«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր …

«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր
Արհեստագործական դպրոց

More in: Education
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
406
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
0
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. ԱՐՀԵՍՏԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑ
  ԿԻՍԱՄՅԱԿԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
  Առաջինկիսամյակ
  2010-2011 ուստարի
  Ծրագրիղեկավար` ԱրթուրԲլեյան
  a.bleyan@mskh.am
 • 2. Կառուցվածքը և շարժը
  Հունվար
  Սեպտեմբեր
  8 –րդդաս. – 9
  9-րդ դաս. - 20
  10-1 դաս. – 20
  10-2 դաս. – 21
  10-3 դաս. – 22
  11-1 դաս. – 25
  11-2 դաս. – 25
  11-3 դաս. – 26
  Նախնականմասնագիտական
  1-ամյա ուսուցում - 33
  8 –րդդաս. – 10
  9-րդ դաս. - 22
  10-1 դաս. – 20
  10-2 դաս. – 21
  10-3 դաս. – 22
  11-1 դաս. – 23
  11-2 դաս. – 25
  11-3 դաս. – 27
  Նախնականմասնագիտական
  1-ամյա ուսուցում - 30
 • 3.
 • 4. Վերապատրաստումներ, սեմինարներ
  ՏՀՏ վերապատրաստումներ
  Դասավանդողներիամենշաբաթյասեմինարներ
  Վարպետությանդասեր /վարսահարդարներ, խոհարարներ/
  Կայքիսպասարկման, նյութերիթողարկման
  Էլեկտրոնայինցանցերում, սոց. ցանցերումնյութերիտեղադրում
  Նյութերիստեղծումութողարկում
 • 5. Անհատականթվայինմիջոցներ
 • 6. Սովորողիուսումնականգործունեությանկազմակերպումը
  Ուսումնահետազոտականճամբար
  Ուսումնականճամփորդություններ
  Ստուգատեսներ
  Նախագծեր
  Միջավայրիբարելավում
 • 7. Ուսումնահետազոտականճամբար
  Վարպետությանդասերկրթահամալիրիտարբերդպրոցներում
  Արշավներ
  Ներկայացումներդպրոցում
  Մասնակցությունկրթահամալիրյանմիջոցառումներին
 • 8. Ուսումնականճամփորդություններ
  Վանաձոր
  Կոտայքիմարզ, ՀավունցԹառ
  Ջերմուկ, Նորավանք /երկօրյա/
  Սևան, «Ժայռ» հանգստիգոտի /եռօրյա/
  Էջմիածին - Զվարթնոց
  Սևանիթերակղզի-Դիլիջան-Գոշավանք- Գոշալիճ
  Ապարան
  Գառնի-Գեղարդ
  Գառնուտաճար, Գառնուկիրճ
  Ծաղկաձոր /երկօրյա/
  Ամբերդ
  Աշտարակիեկեղեցիներ
  Բուսաբանականայգի
  Մատենադարան
 • 9. Նախագծեր
  ՄասնակցությունԷրեբունի- Երևանտոնակատարությանը
  «Պարմանի» ակումբիգործունեություն
  Հանդիպումներանվանիմարդկանցհետ
  Թարգմանչականխմբիստեղծում
 • 10. Ստուգատեսներ
  ՄխիթարՍեբաստացուօրեր
  Նյութերիցուցադրություն
  Ցուցահանդես-տոնավաճառիկազմակերպում
  Թթու+ Expo + ավանդականհարիսա
  Գրականներկայացում
  Խորացվածուսուցման և մեկամյաուսուցմանվարսահարդարների և խոհարարներիմասնակցությունըկրթահամալիրիաշխատանքներինստուգատեսներիօրերին
 • 11. Միջավայրիբարելավում 2010
  Բնագիտությանլաբորատորիայիվերանորոգում և միջնապատերիտեղադրում
  Ջերմոցինախապատրաստականաշխատանքներ
  Խոհանոցինորպատուհաններիտեղադրում
  Կենդանաբուծությանլաբորատորիայիկահավորում
  Ներքին և արտաքինբակերիբարեկարգում
 • 12. Տեխնոլոգիանդպրոցում
  8-րդ և 9-րդ դասարաններիտեխնոլոգիա.
  Բուսաբուծություն
  Կենդանաբուծություն
  Կավագործություն
  Ատաղձագործություն
 • 13. Առավոտյանընդհանուրպարապմունք
  15 րոպեերգ-երաժշտություն, տեսանյութերիցուցադրություն: Ընդհանուրպարապմունքինյութերըստեղծվումենմեդիամիջոցներով` սովորողների և դասավանդողներիկողմից:
  Սննդիկազմակերպումըդպրոցում
  Կազմակերպմանաշխատանքներում
  ներգրավվածենխոհարար –սովորողները, պատրաստվում է որակյալ և մատչելի, խոհանոցիցօգտվումեն և’ սովորողները և’ դասավանդողները:
 • 14.
 • 15. Հաշվետվություններ
  Յուրաքանչյուրամիսսովորողներնուդասավանդողներըներկայացնումենհաշվետվությունները: Կիսամյակայինհաշվետվություններներկայացրելենբոլորդասավանդողները, սոց. կայքերումտեղադրվածենտեսանյութեր:
 • 16. Գնահատում
  Ստուգատեսներ, օլիմպիադաներ, հավաքներ
  Ամենուրբաթյացուցադրություններ
  Տոներ, ծեսեր
  Ուսումնահետազոտականճամբարներ
  Կայքը /www.mskh.am/ որպեսուսուցողականմիջավայր
  Հանրօգուտաշխատանքներ
  Ամենամսյահաշվետվություններ