EUROPAPARLAMENTET
                          « ««
                        ...
ÄNDRINGSFÖRSLAG 3
   från Alexandros Baltas, Marie-Arlette Carlotti, Giorgos Dimitrakopoulos, Françoise
   Grossetête,...
ÄNDRINGSFÖRSLAG 7
från André Brie

Skäl B

B.    Den turkiska ekonomin går sedan flera månader igenom en allvarlig kris...
ÄNDRINGSFÖRSLAG 10
   från Andrew Nicholas Duff

   Skäl D

   D.    I det nationella program för antagande av ge...
ÄNDRINGSFÖRSLAG 13
från Hannes Swoboda, Giorgos Katiforis, Jannis Sakellariou och Ozan Ceyhun

Skäl E

E.    Det bör er...
ÄNDRINGSFÖRSLAG 16
   från Geoffrey Van Orden

   Skäl F

   F.    De problem som är förknippade med de olika typ...
ÄNDRINGSFÖRSLAG 19
från Daniel Marc Cohn-Bendit, Monica Frassoni, Matti Wuori och Elisabeth Schroedter

Skäl Ga (nytt)

Ga...
ÄNDRINGSFÖRSLAG 22
   från Daniel Marc Cohn-Bendit, Monica Frassoni, Matti Wuori och Elisabeth Schroedter

   Skäl Hc ...
ÄNDRINGSFÖRSLAG 26
från Hannes Swoboda, Giorgos Katiforis, Jannis Sakellariou och Ozan Ceyhun

Punkt 2

2.   noterar de ...
ÄNDRINGSFÖRSLAG 29
   från Hannes Swoboda, Giorgos Katiforis, Jannis Sakellariou och Ozan Ceyhun

   Punkt 3

   3. ...
ÄNDRINGSFÖRSLAG 32
från Geoffrey Van Orden

Punkt 4

4.   uppmuntrar kommissionen och de turkiska myndigheterna att på b...
ÄNDRINGSFÖRSLAG 35
   från Daniel Marc Cohn-Bendit, Monica Frassoni, Matti Wuori och Elisabeth Schroedter

   Punkt 5
...
ÄNDRINGSFÖRSLAG 38
från André Brie

Punkt 6

6.   välkomnar (6 ord utgår) Turkiets antagande av ett nationellt program f...
ÄNDRINGSFÖRSLAG 41
   från Daniel Marc Cohn-Bendit, Monica Frassoni, Matti Wuori och Elisabeth Schroedter

   Punkt 7a...
ÄNDRINGSFÖRSLAG 44
från Daniel Marc Cohn-Bendit, Monica Frassoni, Matti Wuori och Elisabeth Schroedter

Punkt 8a (ny)

8a....
ÄNDRINGSFÖRSLAG 47
   från Daniel Marc Cohn-Bendit, Monica Frassoni, Matti Wuori och Elisabeth Schroedter

   Punkt 9a...
ÄNDRINGSFÖRSLAG 50
från Lennart Sacrédeus

Punkt 10

10.  noterar den konstitutionella ändring som planerats i syfte att...
ÄNDRINGSFÖRSLAG 53
   från Daniel Marc Cohn-Bendit, Monica Frassoni, Matti Wuori och Elisabeth Schroedter

   Punkt 10...
ÄNDRINGSFÖRSLAG 56
från Daniel Marc Cohn-Bendit, Monica Frassoni, Matti Wuori och Elisabeth Schroedter

Punkt 12

12.  v...
ÄNDRINGSFÖRSLAG 59
   från Daniel Marc Cohn-Bendit, Monica Frassoni, Matti Wuori och Elisabeth Schroedter

   Punkt 12...
ÄNDRINGSFÖRSLAG 62
från Daniel Marc Cohn-Bendit, Monica Frassoni, Matti Wuori och Elisabeth Schroedter

Punkt 13

13.  no...
ÄNDRINGSFÖRSLAG 65
   från Hannes Swoboda, Giorgos Katiforis, Jannis Sakellariou och Ozan Ceyhun

   Punkt 13

   13...
ÄNDRINGSFÖRSLAG 68
från Andrew Nicholas Duff

Punkt 16

16.  parlamentet välkomnar den turkiska regeringens ansträngninga...
ÄNDRINGSFÖRSLAG 71
   från Arie M. Oostlander

   Punkt 17

   17.  talar för omgående utbetalning av ekonomiskt s...
ÄNDRINGSFÖRSLAG 74
från Daniel Marc Cohn-Bendit, Monica Frassoni, Matti Wuori och Elisabeth Schroedter

Punkt 21

21.  pa...
ÄNDRINGSFÖRSLAG 77
   från Lennart Sacrédeus

   Punkt 21

   21.  parlamentet uppmanar de turkiska myndigheterna ...
ÄNDRINGSFÖRSLAG 80
från Lennart Sacrédeus

Punkt 21a (ny)

21a.  upprepar sin uppfattning att Cypern befinner sig i den p...
ÄNDRINGSFÖRSLAG 83
   från Lennart Sacrédeus

   Punkt 21d (ny)

   21d.  understryker att Turkiet skulle förverkli...
ÄNDRINGSFÖRSLAG 86
från André Brie

Punkt 23

utgår

                                   ...
ÄNDRINGSFÖRSLAG 90
   från Bastiaan Belder

   Punkt 23a (ny)

   23a.  erkänner att Turkiet kan ge ett avgörande b...
ÄNDRINGSFÖRSLAG 93
från Hannes Swoboda, Giorgos Katiforis, Jannis Sakellariou och Ozan Ceyhun

Punkt 24

24.  stöder det ...
ÄNDRINGSFÖRSLAG 96
   från Alexandros Baltas, Marie-Arlette Carlotti, Giorgos Dimitrakopoulos, Françoise
   Grossetête...
ÄNDRINGSFÖRSLAG 99
från Andrew Nicholas Duff

Punkt 24a (ny)

24a.  uppmanar den turkiska regeringen att tillsammans med ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

449002 Sv

558 views
496 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
558
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

449002 Sv

 1. 1. EUROPAPARLAMENTET « «« « « 1999 « « « « 2004 « «« Utskottet för utrikesfrågor, mänskliga rättigheter, gemensam säkerhet och försvarspolitik 25 september 2001 PE 302.077/1-100 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-100 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE av Alain Lamassoure (PE 302.077) KOMMISSIONENS ÅTERKOMMANDE RAPPORT FÖR 2000 OM TURKIETS FRAMSTEG PÅ VÄGEN MOT ANSLUTNING Förslag till resolution ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 från Hannes Swoboda, Giorgos Katiforis, Jannis Sakellariou och Ozan Ceyhun Strecksats i ingressen (ny) - med beaktande av sin resolution av den 5 september 2001 om Cypern, Or. en ÄNDRINGSFÖRSLAG 2 från Hannes Swoboda, Giorgos Katiforis, Jannis Sakellariou och Ozan Ceyhun Strecksats i ingressen (ny) - med beaktande av sin resolution av den 5 juli 2001 om mänskliga rätter i världen år 2000 och unionens politik, Or. en AM449002SV.doc PE 302.077/1-100 SV SV
 2. 2. ÄNDRINGSFÖRSLAG 3 från Alexandros Baltas, Marie-Arlette Carlotti, Giorgos Dimitrakopoulos, Françoise Grossetête, Martine Roure, Ioannis Souladakis och Christos Zacharakis Strecksats i ingressen (ny) - med beaktande av sin resolution av den 18 juni 1987 om en politisk lösning på den armeniska frågan, Or. fr ÄNDRINGSFÖRSLAG 4 från Hannes Swoboda, Giorgos Katiforis, Jannis Sakellariou och Ozan Ceyhun Strecksats i ingressen (ny) - med beaktande av beslutet av den 10 maj 2001 från Europadomstolen för mänskliga rättigheter, Or. en ÄNDRINGSFÖRSLAG 5 från Geoffrey Van Orden Skäl A A. Besluten från Europeiska rådets möte i Helsingfors, enligt vilka Turkiet ges status som kandidatland för anslutning och möjligheten att dra nytta av strategin inför anslutningen, har bidragit till att frigöra en ny dynamik i reformprocessen och har gynnat den politiska dialogen på både mellanstatlig och parlamentarisk nivå. Or. en ÄNDRINGSFÖRSLAG 6 från Geoffrey Van Orden Skäl Aa (nytt) Aa. Turkiet intar en strategisk nyckelposition, och det är mycket viktigt att säkerställa politisk och ekonomisk säkerhet, stabilitet och utveckling, något som understryks av dagens internationella kris. Or. en PE 302.077/1-100 2/33 AM449002SV.doc SV
 3. 3. ÄNDRINGSFÖRSLAG 7 från André Brie Skäl B B. Den turkiska ekonomin går sedan flera månader igenom en allvarlig kris till följd av vilken folket över en natt förlorat en tredjedel av sitt blygsamma välstånd och vars orsaker förutom landets strukturella svagheter ligger i korruption och maktmissbruk, och som förvärrats av en ekonomisk konjunktur som missgynnar tillväxtekonomierna. Or. de ÄNDRINGSFÖRSLAG 8 från Hannes Swoboda, Giorgos Katiforis, Jannis Sakellariou och Ozan Ceyhun Skäl C C. (2 ord utgår) Trots meningsskiljaktigheterna och det spända förhållandet inom regeringskoalitionen säger denna att det finns en allmän överenskommelse och en politisk vilja att stödja de reformprogram som den turkiska regeringen lagt fram med hjälp av världssamfundet för att överkomma den ekonomiska krisen och för att modernisera den turkiska ekonomin. Denna anda har i sin tur blivit sämre genom krisen i Turkiet. Or. en ÄNDRINGSFÖRSLAG 9 från André Brie Skäl D D. Med det nationella program för antagande av gemenskapens regelverk som antogs av Turkiet den 19 mars 2001 erkänner den turkiska regeringen det enorma behovet av reformer, men grundläggande problem som den kurdiska politiken, militärens politiska inflytande, dödsstraffet och konflikten på Cypern undantas i hög grad. Or. de AM449002SV.doc 3/33 PE 302.077/1-100 SV
 4. 4. ÄNDRINGSFÖRSLAG 10 från Andrew Nicholas Duff Skäl D D. I det nationella program för antagande av gemenskapens regelverk som antogs av Turkiet den 19 mars 2001 återges i stora drag de prioriteringar som uttalats inom partnerskapet för anslutning, vilket innebär att ett program med politiska och ekonomiska reformer samt en utvärdering av de potentiella följderna för Turkiet av en europeisk integration i stor skala för första gången presenteras. Or. en ÄNDRINGSFÖRSLAG 11 från Hannes Swoboda, Giorgos Katiforis, Jannis Sakellariou och Ozan Ceyhun Skäl D D. I det nationella program för antagande av gemenskapens regelverk som antogs av Turkiet den 19 mars 2001 återges i stora drag de prioriteringar som uttalats inom partnerskapet för anslutning, vilket innebär att ett program med politiska och ekonomiska reformer i stor skala för första gången presenteras. Detta är en bra början på den stora transformation som behövs för att modernisera Turkiet, men det saknas tyvärr en klar vägledning och tidtabell. Or. en ÄNDRINGSFÖRSLAG 12 från André Brie Skäl Da (nytt) Da. Det nationella programmet inbegriper en rätt att till vardags använda andra språk och dialekter än turkiska och detta är ett första minimalt steg som dock måste följas av en större kulturell autonomi för den kurdiska minoriteten. Or. de PE 302.077/1-100 4/33 AM449002SV.doc SV
 5. 5. ÄNDRINGSFÖRSLAG 13 från Hannes Swoboda, Giorgos Katiforis, Jannis Sakellariou och Ozan Ceyhun Skäl E E. Det bör erinras att Europarådet och Europadomstolen för mänskliga rättigheter i sina domar har gjort flera fördömanden av Turkiet, däribland under den allra senaste tiden. Or. en ÄNDRINGSFÖRSLAG 14 från Daniel Marc Cohn-Bendit, Monica Frassoni, Matti Wuori och Elisabeth Schroedter Skäl E E. Det bör erinras att Europarådet och Europadomstolen för mänskliga rättigheter har gjort flera fördömanden av Turkiet, däribland under den allra senaste tiden. Även Turkiets människorättsorganisation och människorättsstiftelse har lagt fram viktiga rapporter om den aktuella människorättssituationen i Turkiet. Or. de ÄNDRINGSFÖRSLAG 15 från Daniel Marc Cohn-Bendit, Monica Frassoni, Matti Wuori och Elisabeth Schroedter Skäl Ea (nytt) Ea. Enligt Europadomstolens dom av den 17 juli 2001 i målet Sadak, Zana, Dicle och Dogan, medlemmar i partiet DEP som upplöstes 1994 av författningsdomstolen, förekommer överträdelser av artikel 6 i människorättskonventionen på grund av brist på självständighet och opartiskhet i statssäkerhetsdomstolen i Ankara, och det föreligger brott mot konventionens artikel 6.3 a-b på grund av att dessa personer inte informerats i tid om ändringar av de anklagelser som riktats mot dem och att de inte haft möjlighet till utfrågning av vittnen. Or. fr AM449002SV.doc 5/33 PE 302.077/1-100 SV
 6. 6. ÄNDRINGSFÖRSLAG 16 från Geoffrey Van Orden Skäl F F. De problem som är förknippade med de olika typerna av terrorism som Turkiet upplevt är till största delen övervunna, och landet befinner sig nu i en bättre position för att inrätta de politiska och administrativa institutioner som utmärker en försonad demokrati. Or. en ÄNDRINGSFÖRSLAG 17 från Raimon Obiols i Germà Skäl F F. Turkiet är fortfarande utsatt för vissa terroristattacker och bör successivt inrätta de politiska och administrativa institutioner som utmärker en modern demokrati, med ett rättssystem som skapar säkerhet för enskilda och präglas av tydlighet och öppenhet. Or. es ÄNDRINGSFÖRSLAG 18 från Bastiaan Belder Skäl Fa (nytt) Fa. Parlamentet välkomnar den förbehållslösa solidaritet som turkiska myndigheter har visat den världsomspännande alliansen för att bekämpa internationell terrorism. Or. nl PE 302.077/1-100 6/33 AM449002SV.doc SV
 7. 7. ÄNDRINGSFÖRSLAG 19 från Daniel Marc Cohn-Bendit, Monica Frassoni, Matti Wuori och Elisabeth Schroedter Skäl Ga (nytt) Ga. Säkerhetsstyrkorna har vid upprepade tillfällen gjort sig skyldiga till övergrepp mot deltagare i demonstrationer mot följderna av den ihållande ekonomiska krisen, mot deltagare vid tillkännagivanden från partiet HADEP för fred, och säkerhetsmyndigheterna bedriver avlyssning i stor omfattning utan någon som helst rättslig grund. Or. de ÄNDRINGSFÖRSLAG 20 från Daniel Marc Cohn-Bendit, Monica Frassoni, Matti Wuori och Elisabeth Schroedter Skäl Ha (nytt) Ha. Ett flertal artiklar i den turkiska strafflagen, till exempel paragrafer 312 och 159 och artikel 9 i antiterrorlagen, inskränker bland annat åsiktsfriheten och pressfriheten, och utövandet av demokratiska rättigheter förhindras av lagarna om politiska partier, fackföreningar och föreningar samt av bestämmelserna om församlings- och demonstrationsrättigheterna. Or. de ÄNDRINGSFÖRSLAG 21 från Daniel Marc Cohn-Bendit, Monica Frassoni, Matti Wuori och Elisabeth Schroedter Skäl Hb (nytt) Hb. Man bör även beakta processen mot Piskinsüt, ordförande för undersökningskommissionen om tortyr i Turkiet, och säkerhetsstyrkornas handlande mot rehabiliteringscentrumet för tortyroffer i Diyarbakir. Or. de AM449002SV.doc 7/33 PE 302.077/1-100 SV
 8. 8. ÄNDRINGSFÖRSLAG 22 från Daniel Marc Cohn-Bendit, Monica Frassoni, Matti Wuori och Elisabeth Schroedter Skäl Hc (nytt) Hc. En hungerstrejk pågår i turkiska fängelser och antalet dödsoffer stiger. Or. de ÄNDRINGSFÖRSLAG 23 från Hannes Swoboda, Giorgos Katiforis, Jannis Sakellariou och Ozan Ceyhun Skäl I I. Det bestående dödläget i strävan efter en global och tillfredsställande lösning av problemet med Cypern är sådant att ansvaret måste läggas på den turkiska regeringen för att äventyra de ansträngningar som redan gjorts och att sätta öns framtid på spel. Or. en ÄNDRINGSFÖRSLAG 24 från Hannes Swoboda, Giorgos Katiforis, Jannis Sakellariou och Ozan Ceyhun Skäl J (nytt) J. Europaparlamentet avvisar skarpt den kritik som den turkiska utrikesministern riktat mot dess föredragande för Cypern, Jacques Poos. Or. en ÄNDRINGSFÖRSLAG 25 från Hannes Swoboda, Giorgos Katiforis, Jannis Sakellariou och Ozan Ceyhun Punkt 1 1. Parlamentet noterar den intensiva lagstiftningsverksamheten i Turkiets parlament under den pågående konstitutionella reformen och uppmuntrar församlingen att beslutsamt fullfölja detta oumbärliga arbete för att ge Turkiet en modern grundlag som kan garantera statens demokratiska funktionssätt, ett ledarskap som präglas av öppenhet och insyn och som grundas på rättsstatsprincipen och respekten för rättigheter och friheter på individuell och kollektiv nivå, Or. en PE 302.077/1-100 8/33 AM449002SV.doc SV
 9. 9. ÄNDRINGSFÖRSLAG 26 från Hannes Swoboda, Giorgos Katiforis, Jannis Sakellariou och Ozan Ceyhun Punkt 2 2. noterar de konstitutionella ändringar som redan antagits, särskilt vad gäller ersättandet av militärdomarna inom statssäkerhetsdomstolarna, utvidgningen av tillämpningsområdet för lagen om amnesti och förkortningen av kvarhållanden, och insisterar på att de turkiska myndigheterna skall se till att dessa konstitutionella ändringar införs snabbt, fullständigt och effektivt, men förväntar sig att statssäkerhetsdomstolarna skall avskaffas under kommande år och att amnestin skall utsträckas till alla politiska fångar, Or. en ÄNDRINGSFÖRSLAG 27 från Geoffrey Van Orden Punkt 2 2. noterar de konstitutionella ändringar som redan antagits, särskilt vad gäller ersättandet av militärdomarna inom statssäkerhetsdomstolarna, utvidgningen av tillämpningsområdet för lagen om amnesti och förkortningen av kvarhållanden, och insisterar på att de turkiska myndigheterna skall se till att dessa konstitutionella ändringar införs snabbt, fullständigt och effektivt; erkänner samtidigt behovet av effektiva säkerhetsåtgärder som är inriktade på verkliga hot mot den turkiska demokratin, statens integritet och de allierades närvaro, Or. en ÄNDRINGSFÖRSLAG 28 från Hannes Swoboda, Giorgos Katiforis, Jannis Sakellariou och Ozan Ceyhun Punkt 2a (ny) 2a. uppmanar Turkiet och ratificera och tillämpa FN:s konventioner om politiska, medborgerliga, sociala och kulturella rättigheter som landet nyligen undertecknade, Or. en AM449002SV.doc 9/33 PE 302.077/1-100 SV
 10. 10. ÄNDRINGSFÖRSLAG 29 från Hannes Swoboda, Giorgos Katiforis, Jannis Sakellariou och Ozan Ceyhun Punkt 3 3. konstaterar dock att många reformer återstår att genomföra inom området för mänskliga rättigheter för att den praxis och de strukturer som äventyrar bilden av landet inom världssamfundet definitivt skall avskaffas, och välkomnar inrättandet av en kommission för uppföljning av de mänskliga rättigheterna som är knuten till premiärministern; beklagar dock att dokumentet från denna kommission inte i högre grad införlivats i förslagen om konstitutionella ändringar trots att det godkänts som ett arbets- och referensdokument av det turkiska ministerrådet den 21 september 2000, Or. en ÄNDRINGSFÖRSLAG 30 från Raimon Obiols i Germà Punkt 3a (ny) 3a. uppmanar de turkiska myndigheter att i sina ansträngningar för att förbättra människorättssituationen i Turkiet prioritera avskaffandet av dödsstraffet i sin straffrätt, Or. es ÄNDRINGSFÖRSLAG 31 från Hannes Swoboda, Giorgos Katiforis, Jannis Sakellariou och Ozan Ceyhun Punkt 4 4. uppmuntrar kommissionen och de turkiska myndigheterna att på bästa sätt använda det ekonomiska samarbetet för att genomföra projekt som gynnar Turkiets tillämpning av Köpenhamnskriterierna, och stödjer kommissionens initiativ att tillsammans med de turkiska myndigheterna inleda ett ramprogram för främjande av de mänskliga rättigheterna inom polisförvaltningen, poliskåren och armén och uppmanar kommissionen att konkretisera detta program och aktivt eftersträva att den politiska ledningen i Turkiet tar hänsyn till detta problem, Or. en PE 302.077/1-100 10/33 AM449002SV.doc SV
 11. 11. ÄNDRINGSFÖRSLAG 32 från Geoffrey Van Orden Punkt 4 4. uppmuntrar kommissionen och de turkiska myndigheterna att på bästa sätt använda det ekonomiska samarbetet för att genomföra projekt som gynnar Turkiets uppfyllande av Köpenhamnskriterierna, och stödjer kommissionens initiativ att tillsammans med de turkiska myndigheterna inleda ett ramprogram för främjande av de mänskliga rättigheterna inom polisförvaltningen, poliskåren och armén och uppmanar kommissionen att konkretisera detta program, Or. en ÄNDRINGSFÖRSLAG 33 från Daniel Marc Cohn-Bendit, Monica Frassoni, Matti Wuori och Elisabeth Schroedter Punkt 4a (ny) 4a. beklagar att resultaten när det gäller att avskaffa tortyren förblir oroväckande trots att ett stort antal åtgärder vidtagits på rättslig och administrativ nivå och på utbildningsområdet, Or. fr ÄNDRINGSFÖRSLAG 34 från Andrew Nicholas Duff Punkt 4a (ny) 4a. uppmanar rådet och kommissionen att finna lösningar för att förbättra effektiviteten i Medas demokratiprogram i Turkiet och stödja småskaliga projekt i syfte att stärka det civila samhället, konsolidera det demokratiska systemet och stödja fria och oberoende medier, Or. en AM449002SV.doc 11/33 PE 302.077/1-100 SV
 12. 12. ÄNDRINGSFÖRSLAG 35 från Daniel Marc Cohn-Bendit, Monica Frassoni, Matti Wuori och Elisabeth Schroedter Punkt 5 5. konstaterar att ett av de väsentliga målen i strategin inför anslutningen är att främja och stärka en värdegemenskap mellan de båda parterna när det gäller det civila samhället, Or. fr ÄNDRINGSFÖRSLAG 36 från Hannes Swoboda, Giorgos Katiforis, Jannis Sakellariou och Ozan Ceyhun Punkt 6 6. välkomnar som ett första betydande steg i rätt riktning Turkiets antagande av ett nationellt program för antagande av gemenskapens regelverk, vilket innehåller ett program över de reformer som är nödvändiga för att uppfylla de politiska Köpenhamnskriterierna, men anser det dock vara nödvändigt att programmet kompletteras med klargöranden angående dess konkreta innehåll och en tidsplan för införandet av dessa åtaganden, Or. en ÄNDRINGSFÖRSLAG 37 från Andrew Nicholas Duff Punkt 6 6. välkomnar som ett första betydande steg i rätt riktning Turkiets antagande av ett nationellt program för antagande av gemenskapens regelverk, vilket innehåller ett program över de reformer som är nödvändiga för att uppfylla Köpenhamnskriterierna, men anser det dock vara nödvändigt att programmet kompletteras med klargöranden angående dess konkreta innehåll och en tidsplan för införandet av dessa åtaganden; förväntar sig att programmet skall anpassas så att det omfattar ytterligare reformer när den första fasen av konstitutionella ändringar trätt i kraft, Or. en PE 302.077/1-100 12/33 AM449002SV.doc SV
 13. 13. ÄNDRINGSFÖRSLAG 38 från André Brie Punkt 6 6. välkomnar (6 ord utgår) Turkiets antagande av ett nationellt program för antagande av gemenskapens regelverk som ett första minimalt steg som dock inte på långa vägar uppfyller de politiska och ekonomiska reformer som gemenskapen krävt; anser det mot bakgrund av den mycket allmänna hållna beskrivningen av de åtgärder som skall vidtas vara nödvändigt att programmet kompletteras med klargöranden angående dess konkreta innehåll och en tidsplan för införandet av dessa åtaganden, Or. de ÄNDRINGSFÖRSLAG 39 från Hannes Swoboda, Giorgos Katiforis, Jannis Sakellariou och Ozan Ceyhun Punkt 6a (ny) 6a. uppmanar Turkiet att lägga fram en exakt tidsplan för uppfyllandet av de politiska Köpenhamnskriterierna under loppet av detta decennium, Or. en ÄNDRINGSFÖRSLAG 40 från Hannes Swoboda, Giorgos Katiforis, Giovanni Claudio Fava, Jannis Sakellariou och Ozan Ceyhun Punkt 6a (ny) 6a. uppmanar med eftertryck den turkiska regeringen att lägga om sin politik i syfte att förbättra människorättssituationen för alla sina medborgare, inklusive dem som hör till grupper vars rötter går långt tillbaka i landets förflutna, genom att sätta stopp för den politiska, sociala och kulturella diskriminering som de utsätts för, och i syfte att för dem med kurdiskt ursprung finna en politisk lösning som respekterar Turkiets territoriella integritet; uppmanar även de turkiska myndigheterna att inleda en dialog med de politiska företrädarna för den kurdiska gemenskapen, särskilt borgmästarna i städer i den sydöstra delen av landet, Or. en AM449002SV.doc 13/33 PE 302.077/1-100 SV
 14. 14. ÄNDRINGSFÖRSLAG 41 från Daniel Marc Cohn-Bendit, Monica Frassoni, Matti Wuori och Elisabeth Schroedter Punkt 7a (ny) 7a. påminner i detta sammanhang om kommissionens oroväckande konstaterande i dess återkommande rapport om Turkiet för år 2000 enligt vilken det nationella säkerhetsrådet inte har ändrat sin roll i det turkiska politiska livet; dess slutsatser, förklaringar och rekommendationer har fortfarande ett stort inflytande på den politiska processen; dessutom verkar det som om det nationella säkerhetsrådets utspel i praktiken kraftigt begränsar den roll som regeringen spelar och parlamentets åsikter beaktas inte tillräckligt när det gäller frågor om försvar och säkerhet, Or. fr ÄNDRINGSFÖRSLAG 42 från Daniel Marc Cohn-Bendit, Monica Frassoni, Matti Wuori och Elisabeth Schroedter Punkt 7b (ny) 7b. beklagar det inflytande som armén fortsätter att utöva på olika behörighetsnivåer och begär följaktligen att deras roll skall omdefinieras inom ramen för den konstitutionella reformen så att Turkiet kan omvandlas till en modern demokrati, Or. fr ÄNDRINGSFÖRSLAG 43 från Hannes Swoboda, Giorgos Katiforis, Jannis Sakellariou och Ozan Ceyhun Punkt 8 8. uppmuntrar de turkiska myndigheterna att acceptera och genast följa domarna från Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna, särskilt Loizidou-målet, vilket skulle vara ett tecken på Turkiets vilja att fullborda rättsstaten, och insisterar på nödvändigheten av att skapa juridiska möjligheter som skulle tillåta en översyn av de åtalsförfaranden som inletts och de straff som avkunnats gällande de före detta ledamöterna i Demokratipartiet (DEP), Or. en PE 302.077/1-100 14/33 AM449002SV.doc SV
 15. 15. ÄNDRINGSFÖRSLAG 44 från Daniel Marc Cohn-Bendit, Monica Frassoni, Matti Wuori och Elisabeth Schroedter Punkt 8a (ny) 8a. hänvisar till domen från Europadomstolen om besvären från ledamöterna från partiet DEP Zana (Europaparlamentets Sacharovpristagare), Dogan, Dicle och Sadak och uppmanar den turkiska regeringen att respektera denna dom och släppa Zana och hennes kollegor samt skapa förutsättningar för en rättvis process; påminner i detta sammanhang om att Turkiets president och regering accepterat att respektera och tillämpa Europadomstolens dom, Or. de ÄNDRINGSFÖRSLAG 45 från Daniel Marc Cohn-Bendit, Monica Frassoni, Matti Wuori och Elisabeth Schroedter Punkt 8b (ny) 8b. insisterar på att de turkiska myndigheterna skall vidta alla åtgärder som krävs för att systematiskt återupprätta medborgerliga och politiska rättigheter i de fall där Turkiet varit föremål för en dom från Europadomstolen, Or. fr ÄNDRINGSFÖRSLAG 46 från Daniel Marc Cohn-Bendit, Monica Frassoni, Matti Wuori och Elisabeth Schroedter Punkt 9 9. noterar domstolens avgörande som avkunnades den 31 juli 2000, enligt vilket Turkiet inte skall ha överträtt artikel 11 i Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna (mötes- och föreningsfriheten) genom upplösningen av det islamistiska REFAH-partiet 1998, men insisterar hos de turkiska myndigheterna på nödvändigheten av att skydda respekten för den pluralistiska demokratins principer, vilka bygger på yttrandefrihet och på att man garanterar att de konstitutionella bestämmelserna inte hindrar de politiska partiernas eller deras ledamöters verksamhet, och uttrycker i detta hänseende sin oro inför att ett förbud för Virtue Party (FP) infördes i juni förra året, uppmanar berörda turkiska myndigheter att behandla frågan om förbud mot och upplösning av politiska partier i ljuset av kriterierna som utarbetats av Venedig-kommissionen, Or. fr AM449002SV.doc 15/33 PE 302.077/1-100 SV
 16. 16. ÄNDRINGSFÖRSLAG 47 från Daniel Marc Cohn-Bendit, Monica Frassoni, Matti Wuori och Elisabeth Schroedter Punkt 9a (ny) 9a. uppmanar Turkiet att ompröva den nuvarande spärren på 10 procent i vallagen och genomföra en grundläggande revidering av partilagen, Or. fr ÄNDRINGSFÖRSLAG 48 från Hannes Swoboda, Giorgos Katiforis, Jannis Sakellariou och Ozan Ceyhun Punkt 10 10. noterar den konstitutionella ändring som planerats i syfte att delvis avskaffa begränsningarna angående användningen av det kurdiska språket, och hoppas att denna gest kommer att följas av andra och leda till en politisk lösning av det kurdiska problemet och till konstitutionella bestämmelser när det gäller kulturella rättigheter som skulle tillåta de olika kulturella gemenskaperna inom Turkiet att fritt bekräfta sin identitet, utan att för den skull äventyra statens sammanhållning, i enlighet med ramkonventionen för skyddet av nationella minoriteter och den europeiska stadgan om regionala språk och minoritetsspråk, Or. en ÄNDRINGSFÖRSLAG 49 från Baroness Sarah Ludford Punkt 10 10. noterar den konstitutionella ändring som planerats i syfte att delvis avskaffa begränsningarna angående användningen av det kurdiska språket, och hoppas att denna gest på lång sikt skall leda till konstitutionella bestämmelser när det gäller kulturella, politiska och medborgerliga rättigheter som skulle tillåta de olika kulturella och etniska gemenskaperna inom Turkiet att fritt bekräfta sin identitet, utan att för den skull äventyra statens sammanhållning, i enlighet med ramkonventionen för skyddet av nationella minoriteter och den europeiska stadgan om regionala språk och minoritetsspråk, Or. en PE 302.077/1-100 16/33 AM449002SV.doc SV
 17. 17. ÄNDRINGSFÖRSLAG 50 från Lennart Sacrédeus Punkt 10 10. noterar den konstitutionella ändring som planerats i syfte att delvis avskaffa begränsningarna angående användningen av det kurdiska språket, och hoppas att denna gest (3 ord utgår) skall leda till konstitutionella bestämmelser när det gäller kulturella och religiösa rättigheter som skulle tillåta de olika folken (2 ord utgår) inom Turkiet att fritt bekräfta sin identitet, inklusive kristna syrianer-assyrier och armenier, utan att för den skull äventyra statens sammanhållning, i enlighet med ramkonventionen för skyddet av nationella minoriteter och den europeiska stadgan om regionala språk och minoritetsspråk samt EU-stadgan om grundläggande rättigheter, Or. sv ÄNDRINGSFÖRSLAG 51 från André Brie Punkt 10 10. noterar den konstitutionella ändring som planerats i syfte att delvis avskaffa begränsningarna angående användningen av det kurdiska språket; (1 ord utgår) hoppas att detta första steg inom kort skall leda till konstitutionella bestämmelser när det gäller kulturella rättigheter som skulle tillåta de olika minoriteterna inom Turkiet att fritt bekräfta sin identitet, utan att för den skull äventyra statens sammanhållning, i enlighet med ramkonventionen för skyddet av nationella minoriteter och den europeiska stadgan om regionala språk och minoritetsspråk, Or. de ÄNDRINGSFÖRSLAG 52 från Daniel Marc Cohn-Bendit, Monica Frassoni, Matti Wuori och Elisabeth Schroedter Punkt 10a (ny) 10a. understryker vikten av en ratificering av internationella konventionen avseende medborgerliga och politiska rättigheter, dess fakultativa protokoll och internationella konventionen avseende ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, Or. fr AM449002SV.doc 17/33 PE 302.077/1-100 SV
 18. 18. ÄNDRINGSFÖRSLAG 53 från Daniel Marc Cohn-Bendit, Monica Frassoni, Matti Wuori och Elisabeth Schroedter Punkt 10b (ny) 10b. begär enträget att de turkiska myndigheterna skall utarbeta en övergripande strategi för den ekonomiska, sociala och kulturella utvecklingen i den sydöstra regionen av landet och vidta alla nödvändiga åtgärder för att skapa varaktig social fred i regionen, vilket i synnerhet kräver att undantagstillståndet i de fyra berörda provinserna upphävs och att kurderna tillerkänns rätten att få utbildning och sända radio- och tv-program på sitt eget modersmål, Or. fr ÄNDRINGSFÖRSLAG 54 från Hannes Swoboda, Giorgos Katiforis, Jannis Sakellariou och Ozan Ceyhun Punkt 10a (ny) 10a. noterar besluten som fattades den 30 november 1999 om att upphäva undantagstillståndet i provinsen Siirt och den 26 juni 2000 i provinsen Van, och uppmanar den turkiska regeringen att upphäva undantagstillståndet i andra provinser i den sydöstra regionen; efterlyser en särskild lösning för det kurdiska folket som innehåller de nödvändiga politiska, ekonomiska och sociala svaren, Or. en ÄNDRINGSFÖRSLAG 55 från Hannes Swoboda, Giorgos Katiforis, Jannis Sakellariou och Ozan Ceyhun Punkt 11 11. uppmanar de turkiska myndigheterna att på ett aktivt och offensivt sätt utnyttja alla rättsliga och administrativa medel liksom utbildningsinsatser för att bekämpa korruptionen, som är oroväckande utbredd och som, liksom Republikens president ofta påminner om, utgör ett verkligt gissel i Turkiets sociopolitiska liv och skulle kunna hindra reformernas framskridande, Or. en PE 302.077/1-100 18/33 AM449002SV.doc SV
 19. 19. ÄNDRINGSFÖRSLAG 56 från Daniel Marc Cohn-Bendit, Monica Frassoni, Matti Wuori och Elisabeth Schroedter Punkt 12 12. välkomnar antagandet av lagar som ändrar strafflagen, lagen om straffrättsliga förfaranden gällande tjänstemän och lagen om bekämpning av organiserad brottslighet, men insisterar likväl på nödvändigheten av att garantera deras införande samt att inleda institutionella reformer, såsom att utvidga revisionsrättens behörighet och göra detta organ självständigt, för att säkerställa en varaktig bekämpning av korruption, Or. de ÄNDRINGSFÖRSLAG 57 från Hannes Swoboda, Giorgos Katiforis, Jannis Sakellariou och Ozan Ceyhun Punkt 12 12. välkomnar antagandet av lagar som ändrar strafflagen, lagen om straffrättsliga förfaranden gällande tjänstemän och lagen om bekämpning av organiserad brottslighet, men insisterar likväl på nödvändigheten av att garantera deras införande, vilket skulle undanröja de administrativa och rättsliga hindren, samt uppmanar de turkiska myndigheterna att fullfölja sitt arbete med utvecklingen av den nya straffprocesslagen och med omarbetningen av (3 ord utgår) strafflagen i syfte att avskaffa den straffrättsliga påföljden för meningsyttringar, Or. en ÄNDRINGSFÖRSLAG 58 från Hannes Swoboda, Giorgos Katiforis, Jannis Sakellariou och Ozan Ceyhun Punkt 12a (ny) 12a. kräver frigivning av Leyla Zana, Europaparlamentets Sacharovpristagare, och av före detta parlamentsledamöter av kurdiskt ursprung som fängslats på grund av de åsikter de har, Or. en AM449002SV.doc 19/33 PE 302.077/1-100 SV
 20. 20. ÄNDRINGSFÖRSLAG 59 från Daniel Marc Cohn-Bendit, Monica Frassoni, Matti Wuori och Elisabeth Schroedter Punkt 12a (ny) 12a. uppmanar den turkiska regeringen att reformera straffprocesslagen och anpassa denna till Europeiska unionens normer samt att omedelbart se över paragraferna 312 och 159 i strafflagen och artikel 8 i antiterrorlagen så att påföljder för åsiktsbrott avskaffas, Or. de ÄNDRINGSFÖRSLAG 60 från Daniel Marc Cohn-Bendit, Monica Frassoni, Matti Wuori och Elisabeth Schroedter Punkt 12b (ny) 12b. beklagar att yttrande-, åsikts-, religionsfriheten samt mötes- och föreningsfriheten i fredliga former fortfarande är inskränkta, trots avsiktsförklaringar och den prioritering som visats framför allt av i det nationella programmet för införlivande av gemenskapens regelverk, för utvecklingen av det civila samhället som en huvudsaklig faktor för en demokrati, vilket förhindrar att ett äkta civilt samhälle faktiskt uppstår, Or. fr ÄNDRINGSFÖRSLAG 61 från André Brie Punkt 12a (ny) 12a. upprepar sitt krav på att dödsstraffet så snart som möjligt skall avskaffas i samband med reformen av strafflagen, Or. de PE 302.077/1-100 20/33 AM449002SV.doc SV
 21. 21. ÄNDRINGSFÖRSLAG 62 från Daniel Marc Cohn-Bendit, Monica Frassoni, Matti Wuori och Elisabeth Schroedter Punkt 13 13. noterar den reform av fängelsesystemet som visade sig nödvändig med tanke på systemets brister, men beklagar antalet offer på grund av hungerstrejk och det mänskliga drama som detta beslut framkallade; anser att det är värt att diskutera de krav som fångarna ställer för att avbryta hungerstrejken och som förmedlats till Europaparlamentet delegation, och uppmanar den turkiska regeringen att på grundval av dessa krav inleda en dialog med fångarnas företrädare så att hungerstrejken kan avslutas, Or. de ÄNDRINGSFÖRSLAG 63 från Raimon Obiols i Germà Punkt 13 13. noterar den reform av fängelsesystemet som markant skulle förbättra interneringsvillkoren för fångarna i de turkiska fängelserna och undvika att människoliv på nytt går förlorade på det sätt som skett under de senaste åren, Or. es ÄNDRINGSFÖRSLAG 64 från Geoffrey Van Orden Punkt 13 13. välkomnar de åtgärder som de turkiska myndigheterna vidtagit för att reformera fängelsesystemet, vilket visade sig nödvändigt med tanke på systemets brister, men beklagar de extrema reaktionerna på dessa reformer och antalet offer på grund av hungerstrejk och det mänskliga drama som blev resultatet, Or. en AM449002SV.doc 21/33 PE 302.077/1-100 SV
 22. 22. ÄNDRINGSFÖRSLAG 65 från Hannes Swoboda, Giorgos Katiforis, Jannis Sakellariou och Ozan Ceyhun Punkt 13 13. noterar den reform av fängelsesystemet som visade sig nödvändig med tanke på systemets brister, men beklagar antalet offer på grund av hungerstrejk och det mänskliga drama som detta beslut framkallade; uppmanar regeringen att inleda de reformer som förslagits av Europaparlamentets delegation efter besök i fängelserna såsom ett steg att sätta stopp för denna tragedi som fortfarande pågår, Or. en ÄNDRINGSFÖRSLAG 66 från Geoffrey Van Orden Punkt 14 14. betonar vikten av att intensifiera ansträngningarna att informera det civila samhället om Europeiska unionen för att vinna dess stöd för de reformer som samhället kommer att dra nytta av, (resten utgår) Or. en ÄNDRINGSFÖRSLAG 67 från Andrew Nicholas Duff Punkt 14 14. betonar vikten av att intensifiera ansträngningarna att informera det civila samhället om Europeiska unionen för att vinna dess stöd för de reformer som samhället kommer att dra nytta av oberoende av en eventuell anslutning till Europeiska unionen; uppmanar alla reformvänliga kretsar i Turkiet att enas i en politisk kampanj som syftar till att främja stödet och förståelsen för ett medlemskap i Europeiska unionen, och särskilt till att sprida information om stadgan om de grundläggande rättigheterna, Or. en PE 302.077/1-100 22/33 AM449002SV.doc SV
 23. 23. ÄNDRINGSFÖRSLAG 68 från Andrew Nicholas Duff Punkt 16 16. parlamentet välkomnar den turkiska regeringens ansträngningar för att genomföra de ekonomiska reformer som är nödvändiga för att föra landet ur den ekonomiska krisen, och anser att detta försök till ekonomisk stabilisering har gett några första positiva resultat; insisterar på att ansträngningarna att bekämpa korruption i den statliga sektorn måste intensifieras; uppmuntrar de turkiska myndigheterna att fullfölja sina ansträngningar för en makroekonomisk justering för att bromsa inflationen, och för att stoppa den interna skuldspiralen, vilka är huvudfaktorer för att de ekonomiska aktörernas förtroende skall återupprättas och för att landet åter skall uppnå en hållbar tillväxt, Or. en ÄNDRINGSFÖRSLAG 69 från Hannes Swoboda, Giorgos Katiforis, Jannis Sakellariou och Ozan Ceyhun Punkt 16 16. parlamentet välkomnar den turkiska regeringens ansträngningar för att genomföra de ekonomiska reformer som är nödvändiga för att föra landet ur den ekonomiska krisen, och anser att detta försök till ekonomisk stabilisering har gett några första positiva resultat och uppmuntrar de turkiska myndigheterna att fullfölja sina ansträngningar för en makroekonomisk justering för att bromsa inflationen, och för att stoppa den interna skuldspiralen, vilka är huvudfaktorer för att de ekonomiska aktörernas förtroende skall återupprättas och för att landet åter skall uppnå en hållbar tillväxt; anser att man här även måste ta hänsyn till vanliga arbetstagares ekonomiska uppoffringar, Or. en ÄNDRINGSFÖRSLAG 70 från Andrew Nicholas Duff Punkt 17 17. är djupt oroat över de sociala konsekvenserna av den utdragna ekonomiska och finansiella krisen; talar för omgående utbetalning av ekonomiskt stöd från Europeiska unionen som skall åtfölja reformerna, särskilt på det sociala planet, och anser att omfattningen av det stöd som beviljats Turkiet, trots att det ökats, ännu inte motsvarar omfattningen av Turkiets kommersiella förbindelser med Europeiska unionen, Or. en AM449002SV.doc 23/33 PE 302.077/1-100 SV
 24. 24. ÄNDRINGSFÖRSLAG 71 från Arie M. Oostlander Punkt 17 17. talar för omgående utbetalning av ekonomiskt stöd från Europeiska unionen som skall åtfölja reformerna, i synnerhet på det sociala planet, och då särskilt när det gäller att skapa en rättsstat och främja samhällets medelklass, och anser att omfattningen av det stöd som beviljats Turkiet, trots att det ökats, ännu inte motsvarar vikten av den prioritering som uttalas i denna punkt, Or. nl ÄNDRINGSFÖRSLAG 72 från Hannes Swoboda, Giorgos Katiforis, Jannis Sakellariou och Ozan Ceyhun Punkt 19 19. betonar betydelsen av den tullunion som förenar Europeiska unionen med Turkiet och det intresse som den representerar för båda parter, men konstaterar dock att det för att maximalt förbättra tullunionens effekt är nödvändigt att Turkiet fullföljer ytterligare lagstiftningsansträngningar inom området för handel och tullar genom inrättandet av administrativa förvaltningsstrukturer, och att de kvarstående hindren för utbytet avskaffas, dock med vederbörlig hänsyn till den externa balansen i ekonomin, Or. en ÄNDRINGSFÖRSLAG 73 från Bastiaan Belder Punkt 21 21. parlamentet uppmanar de turkiska myndigheterna att inta en aktivare hållning, och att använda sitt inflytande för att effektivt stödja FN:s generalsekreterares ansträngningar, genom att uppmuntra de närvarande parterna i Cypern att återuppta nära förhandlingar för att uppnå en gemensam och global lösning, vilket är oumbärligt för öns framtid och för Cyperns, Turkiets och Europeiska unionens gemensamma framtid, Or. nl PE 302.077/1-100 24/33 AM449002SV.doc SV
 25. 25. ÄNDRINGSFÖRSLAG 74 från Daniel Marc Cohn-Bendit, Monica Frassoni, Matti Wuori och Elisabeth Schroedter Punkt 21 21. parlamentet uppmanar de turkiska myndigheterna att inta en konstruktiv hållning, och att använda hela sitt inflytande för att effektivt stödja FN:s generalsekreterares ansträngningar; uppmanar i detta sammanhang de närvarande parterna i Cypern att återuppta nära samtal som skall leda till direkta och konkreta förhandlingar för att uppnå en gemensam och global lösning, vilket är oumbärligt för öns framtid och för Cyperns, Turkiets och Europeiska unionens gemensamma framtid, Or. en ÄNDRINGSFÖRSLAG 75 från Hannes Swoboda, Giorgos Katiforis, Jannis Sakellariou och Ozan Ceyhun Punkt 21 21. uppmanar de turkiska myndigheterna att inta en konstruktiv hållning och att utnyttja sitt avgörande inflytande för att på ett effektivt sätt stödja FN:s generalsekreterare genom att uppmana den turkcypriotiska sidan att återuppta nära förhandlingar så att en övergripande lösning kan komma till stånd före anslutningen, Or. fr ÄNDRINGSFÖRSLAG 76 från Sir Robert Atkins Punkt 21 21. parlamentet uppmanar med eftertryck de turkiska myndigheterna att (11 ord utgår) effektivt stödja FN:s generalsekreterares ansträngningar, genom att uppmana de turkcypriotiska parterna i Cypern att återuppta nära förhandlingar för att uppnå en gemensam och global lösning, vilket är oumbärligt för öns framtid och för Cyperns, Turkiets och Europeiska unionens gemensamma framtid, Or. en AM449002SV.doc 25/33 PE 302.077/1-100 SV
 26. 26. ÄNDRINGSFÖRSLAG 77 från Lennart Sacrédeus Punkt 21 21. parlamentet uppmanar de turkiska myndigheterna att inta en konstruktiv hållning genom att efterleva FN:s resolutioner om Cypern för att effektivt stödja FN:s generalsekreterares ansträngningar, genom att uppmuntra de närvarande parterna i Cypern att återuppta nära förhandlingar för att uppnå en gemensam och global lösning, vilket är oumbärligt för öns framtid och för Cyperns, Turkiets och Europeiska unionens gemensamma framtid, Or. sv ÄNDRINGSFÖRSLAG 78 från André Brie Punkt 21 21. parlamentet uppmanar de turkiska myndigheterna att inta en konstruktiv hållning, och att använda sitt inflytande för att effektivt stödja FN:s generalsekreterares ansträngningar, genom att uppmuntra de närvarande parterna i Cypern att återuppta nära förhandlingar för att uppnå en övergripande, rättvis och varaktig förhandlingslösning, vilket är oumbärligt för öns framtid och för Cyperns, Turkiets och Europeiska unionens gemensamma framtid; uppmanar den turkiska regeringen att dra tillbaka sina ockupationstrupper från norra Cypern, Or. de ÄNDRINGSFÖRSLAG 79 från Daniel Marc Cohn-Bendit, Monica Frassoni, Matti Wuori och Elisabeth Schroedter Punkt 21a (ny) 21a. uppmanar Turkiet att hitta lösningar för att underlätta Cyperns ansökan om EU-medlemskap genom att utöva inflytande på turkcypriotiska företrädare så att de beaktar sätt att inleda en dialog mellan de båda gemenskaperna och även att uppmuntra utbyte på ekonomisk, social och kulturell nivå för att göra den turkcypriotiska gemenskapen delaktig i de pågående förhandlingarna, Or. en PE 302.077/1-100 26/33 AM449002SV.doc SV
 27. 27. ÄNDRINGSFÖRSLAG 80 från Lennart Sacrédeus Punkt 21a (ny) 21a. upprepar sin uppfattning att Cypern befinner sig i den paradoxala situationen att vara ett kandidatland, vars territorium till 37 procent är ockuperat av ett annat kandidatland, Turkiet, sedan 27 år, Or. sv ÄNDRINGSFÖRSLAG 81 från Lennart Sacrédeus Punkt 21b (ny) 21b. påminner Turkiets regering och Denktash-regimen om att Cyperns regering förhandlar om EU-anslutning för alla cyprioters del och när dessa förhandlingar slutförs kommer hela ön och alla dess medborgare att lagligen vara en del av Europeiska unionen, Or. sv ÄNDRINGSFÖRSLAG 82 från Lennart Sacrédeus Punkt 21c (ny) 21c. påminner om att enligt den dom som avkunnades av Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna den 10 maj 2001 bär Turkiet ansvaret för brott mot de mänskliga rättigheterna som begåtts i den norra delen av Cypern, Or. sv AM449002SV.doc 27/33 PE 302.077/1-100 SV
 28. 28. ÄNDRINGSFÖRSLAG 83 från Lennart Sacrédeus Punkt 21d (ny) 21d. understryker att Turkiet skulle förverkliga sitt hot att som svar på Cyperns EU-anslutning annektera norra delen av Cypern och utropa den till sin 82:a provins, i uppenbar strid med internationell rätt, skulle detta innebära att landet självt avbröt sina försök att bli medlem i Europeiska unionen, Or. sv ÄNDRINGSFÖRSLAG 84 från Geoffrey Van Orden Punkt 22 22. gläder sig över den dialog som inletts mellan de turkiska och grekiska myndigheterna för att skapa ett förtroendeklimat när det gäller säkerheten och för att skapa konkreta samarbetsåtgärder, och hoppas att denna dialog inom en snar framtid skall leda till en lösning av de bilaterala tvister som består, vilket (5 ord utgår) tagits upp i dokumentet om partnerskapet för anslutning som en del av ”politiska kriterier och stärkt politisk dialog”, Or. en ÄNDRINGSFÖRSLAG 85 från Hannes Swoboda, Giorgos Katiforis, Jannis Sakellariou och Ozan Ceyhun Punkt 22 22. gläder sig över den dialog som inletts mellan de turkiska och grekiska myndigheterna för att skapa ett förtroendeklimat när det gäller säkerheten och för att skapa konkreta samarbetsåtgärder, och hoppas att denna dialog inom en snar framtid skall leda till en lösning av de bilaterala tvister som består, tillsammans med framstegen i Cypern-frågan, vilket är en nödvändig förutsättning som tagits upp inom partnerskapet för anslutning inför inledandet av eventuella anslutningsförhandlingar, Or. en PE 302.077/1-100 28/33 AM449002SV.doc SV
 29. 29. ÄNDRINGSFÖRSLAG 86 från André Brie Punkt 23 utgår Or. de ÄNDRINGSFÖRSLAG 87 från Andrew Nicholas Duff Punkt 23 23. välkomnar Turkiets beredskap att delta i konfliktförebyggande uppdrag; erkänner dess legitima intressen som medlem i Nato sedan länge när det gäller dess roll i snabbinsatsstyrkan; uppmanar Turkiet att vid sidan av sina Nato-partner bidra till utvecklingen av den gemensamma europeiska säkerhets- och försvarspolitiken så att avgörande steg kan tas vid Europeiska rådets möte i Laeken, Or. en ÄNDRINGSFÖRSLAG 88 från Hannes Swoboda, Giorgos Katiforis, Jannis Sakellariou och Ozan Ceyhun Punkt 23 23. uppmanar de turkiska myndigheterna att ändra sin nuvarande position och ge ett konstruktivt bidrag till genomförandet av avtalet mellan Europeiska unionen och Nato, Or. en ÄNDRINGSFÖRSLAG 89 från Geoffrey Van Orden Punkt 23 23. uppmuntrar, med erkännande av Turkiets säkerhetsintressen, de turkiska myndigheterna att ge ett konstruktivt bidrag till genomförandet av avtalet mellan Europeiska unionen och Nato, Or. en AM449002SV.doc 29/33 PE 302.077/1-100 SV
 30. 30. ÄNDRINGSFÖRSLAG 90 från Bastiaan Belder Punkt 23a (ny) 23a. erkänner att Turkiet kan ge ett avgörande bidrag till bekämpningen av internationell terrorism, Or. nl ÄNDRINGSFÖRSLAG 91 från Bastiaan Belder Punkt 24 24. stöder alla initiativ från den internationella gemenskapen och särskilt de från turkiska och armeniska historiker, om att förbättra förbindelserna mellan de två gemenskaperna genom en samvetsgrann undersökning av de upprörande händelserna 1915-1916, Or. nl ÄNDRINGSFÖRSLAG 92 från André Brie Punkt 24 24. vidhåller det krav som Europaparlamentet i november 2000 ställde till den turkiska regeringen och den stora turkiska nationalförsamlingen om att ge stärkt stöd till den armeniska minoriteten som en viktig del av det turkiska samhället, framför allt genom att öppet erkänna folkmordet före grundandet av den moderna staten Turkiet; stöder dessutom det civila initiativ som tagits av en grupp turkiska och armeniska före detta diplomater och akademiledamöter för att nå fram till en gemensam hållning till det förflutna, och vill att denna gemensamma hållning skall bidra till en normalisering av förbindelserna mellan de två gemenskaperna, Or. de PE 302.077/1-100 30/33 AM449002SV.doc SV
 31. 31. ÄNDRINGSFÖRSLAG 93 från Hannes Swoboda, Giorgos Katiforis, Jannis Sakellariou och Ozan Ceyhun Punkt 24 24. stöder det civila initiativ som tagits av en grupp turkiska och armeniska före detta diplomater och akademiledamöter för att nå fram till en gemensam hållning till det förflutna, och vill att denna gemensamma hållning skall bidra till en normalisering av förbindelserna mellan de två gemenskaperna och staterna, Or. en ÄNDRINGSFÖRSLAG 94 från Daniel Marc Cohn-Bendit, Monica Frassoni, Matti Wuori och Elisabeth Schroedter Punkt 24 24. stöder det civila initiativ som tagits av en grupp turkiska och armeniska före detta diplomater och akademiledamöter för att nå fram till en gemensam hållning till det förflutna; anser att denna gemensamma hållning, tillsammans med andra, skall leda till en normalisering av förbindelserna mellan de två gemenskaperna, Or. en ÄNDRINGSFÖRSLAG 95 från Lennart Sacrédeus Punkt 24 24. stöder det civila initiativ som tagits av en grupp turkiska och armeniska före detta diplomater och akademiledamöter för att nå fram till en gemensam hållning till det förflutna, och vill att denna gemensamma hållning skall bidra till en normalisering av förbindelserna mellan de två folken, Or. sv AM449002SV.doc 31/33 PE 302.077/1-100 SV
 32. 32. ÄNDRINGSFÖRSLAG 96 från Alexandros Baltas, Marie-Arlette Carlotti, Giorgos Dimitrakopoulos, Françoise Grossetête, Martine Roure, Ioannis Souladakis och Christos Zacharakis Punkt 24 24. uppmuntrar det civila initiativ som tagits av en grupp turkiska och armeniska före detta diplomater och akademiledamöter för att nå fram till en gemensam hållning till det förflutna, framför allt genom att främja en dialog om folkmordet som den armeniska minoriteten föll offer för i början av 1900-talet, och vill att denna gemensamma hållning skall bidra till en normalisering av förbindelserna mellan de två gemenskaperna, Or. fr ÄNDRINGSFÖRSLAG 97 från Ole Andreasen Punkt 24a (ny) 24a. uppmanar Turkiet att genomföra större ömsesidigt samarbete när det gäller olika slags utbildningsfrågor med andra kandidatländerna; anser att ett så stort utbyte som möjligt av studenter tveklöst är ett av de bästa sätten att öka förståelsen för den europeiska integrationen; betonar det särskilda kulturella värde som studentutbyten har, Or. en ÄNDRINGSFÖRSLAG 98 från Daniel Marc Cohn-Bendit, Monica Frassoni, Matti Wuori och Elisabeth Schroedter Punkt 24a (ny) 24a. uppmanar Turkiet i samband med detta att vidta alla nödvändiga åtgärder för att skapa en gynnsam anda för stabilitet i hela Kaukasusområdet; uppmanar Turkiet i detta sammanhang att spela en aktiv roll för att återupprätta dialogen mellan Azerbajdzjan och Armenien och anser att upphävandet av blockaden mot Armenien skulle vara ett första konkret steg mot fred i regionen, Or. en PE 302.077/1-100 32/33 AM449002SV.doc SV
 33. 33. ÄNDRINGSFÖRSLAG 99 från Andrew Nicholas Duff Punkt 24a (ny) 24a. uppmanar den turkiska regeringen att tillsammans med sina europeiska partner att verka för att stoppa smugglingen av migranter från och genom sitt territorium; efterlyser ett ökad samarbete med landets grannar när det gäller frågan om vattenresurser; stöder den turkiska regeringen i sina strävanden efter en översyn av navigeringsreglerna i Bosporen, Or. en ÄNDRINGSFÖRSLAG 100 från Geoffrey Van Orden Punkt 25 25. uppmanar till att visa all förståelse för och ge varje form av möjlig hjälp till Turkiet under de kommande månaderna för att främja ekonomisk och politisk reform under en tid av internationell kris; vill hösten 2002 kunna uttala sig om uppföljningen av tidsplanen för förbindelserna mellan Turkiet och Europeiska unionen, Or. en AM449002SV.doc 33/33 PE 302.077/1-100 SV

×