คำสั่ง ลินุกซ์ (Linux)

11,593 views

Published on

Published in: Technology
1 Comment
10 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
11,593
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
8
Actions
Shares
0
Downloads
346
Comments
1
Likes
10
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

คำสั่ง ลินุกซ์ (Linux)

 1. 1. คําสั่ง ลินุกซ์ (linux) (ยังปรับแต่งไม่เสร็จ) 1. unzip -C xxx.zip -d /yyyyEXAMPLESThe simplest example:zip stuff *creates the archive stuff.zip (assuming it does not exist) and puts all the files in the current directory  in  it,  incompressed  form  (the  .zip  suffix is added automatically, unless that archive name given containsa dot already; thisallows the explicit specification of other suffixes).Because of the way the shell does filename substitution, files starting with "." are not included; toinclude  these  aswell:zip stuff .* *Even this will not include any subdirectories from the current directory.To zip up an entire directory, the command:zip -r foo foocreates  the archive foo.zip, containing all the files and directories in the directory foo that iscontained within thecurrent directory.You may want to make a zip archive that contains the files in foo, without recording the directoryname, foo.   You  canuse the -j option to leave off the paths, as in:zip -j foo foo/*If you are short on disk space, you might not have enough room to hold both the original directoryand the correspondingcompressed zip archive.  In this case, you can create the archive in steps using the -m option.   If foo  contains  thesubdirectories tom, dick, and harry, you can:zip -rm foo foo/tomzip -rm foo foo/dickzip -rm foo foo/harry       where  the  first  command creates foo.zip, and the next two add to it.  At the completion ofeach zip command, the last2. telnet [ชื่อ server]ตัวอย่าง   ขั้นตอนสําหรับติดต่อ server ชื่อ unix.kmitl.ac.th1.      คลิกเมาส์เลือก  Start, Run…..2.      พิมพ์คําสั่ง  telnet unix.kmitl.ac.th3.      ใส่ชื่อบัญชีผู้ใช้ (user name) หลัง  login:5. ใส่รหัสผ่าน (password) หลัง  password:6. เมื่อ connect ได้ จอภาพแสดงข้อความแนะนําผู้ใช้ดังรูป3. คําสั่งเลิกติดต่อ           logoutตัวอย่าง$ Iogout
 2. 2. 4. คําสั่งเปลี่ยนรหัสผ่าน (password)การใช้งานpasswdตัวอย่างการใช้$ passwdให้ใส่รหัสผ่านที่ใช้อยู่ในขณะนั้นจะมีข้อความแจ้งว่า ‘New password:’ ให้ใส่รหัสผ่านอันใหม่ที่จะใช้แทนอันเดิมจะมีข้อความแจ้งว่า  ‘Re-enter new password:’ ระบบจะเตือนให้ใส่อีกครั้ง ต้องเหมือนกับที่ใส่ในช่องNewถ้าใส่ทั้ง 2 ครั้งเหมือนกันและถูกต้องตามกฎการตั้งรหัสผ่านจะปรากฏเครื่องหมาย $ถ้าแสดงเป็นอย่างอื่นเช่น ‘Password must contain at least two alphabetic characters andat least one numeric or special character.’ หรือ  ‘New passwords must differ from the old by  at least  three  characters.’ และหรือ  ‘Each password must differ from the users login name  and anyreverse or circular shift of that login name.’  แสดงว่าทําไม่ถูกต้องอยู่ให้เริ่มใหม่จากข้อ  25. คําสั่งตรวจสอบการใช้เนื้อที่การใช้งาน            quota [-v] [username]ตัวอย่าง$ quota -vข้อมูลแต่ละคอลัมน์มีความหมายดังนี้Filesystem        คือ ชื่อไดเรกทอรีที่ถูกกําหนด quotaUsage              คือ จํานวนเนื้อที่ที่ใช้ไป มีหน่วยเป็น  Kbytesquota               คือ จํานวนเนื้อที่ทีระบบจะเริ่มเตือนในช่อง timeleft มีหน่วยเป็น  Kbyteslimit                  คือ จํานวนเนื้อที่ที่อนุญาต  มีหน่วยเป็น  Kbytestimeleft             คือ จํานวนเวลาที่เหลืออยู่ก่อนจะ loginเข้าไม่ได้ มีหน่วยเป็นวันเช่น 7 daysfiles                  คือ จํานวนไฟล์ที่ใช้ไปquota               คือ จํานวนไฟล์ที่ที่ระบบจะเริ่มเตือนในช่อง  timelefttimeleft             คือ จํานวนไฟล์ที่อนุญาตtimeleft             คือ จํานวนเวลาที่เหลืออยู่ก่อนจะ login เข้าไม่ได้มีหน่วยเป็น วัน เช่น 7 days6. คําสั่งตรวจสอบการเข้าใช้งานที่ผ่านมาการใช้งาน      last [username]ตัวอย่างlast | ชื่อบัญชีผู้ใช้   l  more$last  knorasa  |  more หมายถึงดูการใช้งานของบัญชีผู้ใช้ชื่อ  knorasaแต่ละคอลัมน์   มีความหมายดังนี้คอลัมน์ 1  คือ ชื่อบัญชีผู้ใช้คอลัมน์ 2  คือ หมายเลข  terminal ที่เครื่อง UNIX server ติดต่อกับ PCคอลัมน์ 3  คือ  Address  ของ  PC ที่  telnet  ไปยัง  server
 3. 3. คอลัมน์ 4,5,6  คือ  วันที่คอลัมน์ 7,8,9  คือ เวลาเริ่ม ถึง  เวลาเลิกคอลัมน์ 10  คือ จํานวนเวลาที่ใช้งาน  มีหน่วยเป็น ชั่วโมง: นาที7.คําสั่งดูรายชื่อไฟล์การใช้            ls [option]ตัวอย่าง$ls –lala มาจาก List long and allแต่ละคอลัมน์  มีความหมายดังนี้1. คอลัมน์  1  คือสิทธิในไฟล์และมี   10  ช่อง1.1  ช่องแรก- คือไฟล์และ d คือ ไดเรกทอรี1.2  สิทธิประกอบด้วย read, w คือ write,x คือ  execute และ -คือไม่ให้สิทธิ1.3  3 ช่องถัดมา คือสิทธิของเจ้าของ (owner)1.4  3 ช่องถัดมา  คือสิทธิให้กลุ่ม (group)1.5  3 ช่องถัดมา คือ สิทธิให้ผู้อื่น  (other)2. คอลัมน์  2  คือจํานวน  inode3. คอลัมน์  3  คือ  ชื่อเจ้าของไฟล์4. คอลัมน์  4  คือ ชื่อกลุ่ม5. คอลัมน์  5  คือ ขนาดไฟล์  มีหน่วยเป็นByte6. คอลัมน์  6,7,8  คือ  วันและเวลา7. คอลัมน์  9  คือ  ชื่อไฟล์8. คําสั่งลบไฟล์การใช้rm [ชื่อไฟล์]ตัวอย่าง$rm dead.letterหมายถึงลบไฟล์ชื่อ  dead.letter9. คําสั่งเปลี่ยนไดเรกทอรีการใช้cd [Directory name]ตัวอย่าง$cd mailหมายถึง เปลี่ยนเข้าไปยังไดเรกทอรีชื่อ mailcd ..      หมายถึงให้ถอยหลังออกไปหนึ่ง directorycd /     หมายถึงให้ถอยหลักออกไปนอกสุดสู่ root directory
 4. 4. cd ตามด้วยชื่อdirtory หมายถึงให้เข้าไปใน directory นั้นcd / ตามด้วยชื่อdirtory1  dirtory2  dirtory3 หมายถึงให้ออกมาสู่ Root dirrectory แล้วเข้าไปสู่ dir นั้นมีประโยชน์คือ ไม่ต้องเสียเวลาออกมาทีละ Dirtory10.คําสั่งสร้างไดเรกทอรีการใช้mkdir [Directory name]ตัวอย่าง$mkdir example หมายถึง สร้างไดเรกทอรีชื่อ  example11.คําสั่งลบไดเรกทอรีรวมไฟล์ที่อยู่ภายในการใช้rm [Option] [Directory name]ตัวอย่าง$rm-r exampleหมายถึงลบ Directory ชื่อ example ไม่ว่าภายในจะมีไฟล์อยู่เท่าไรก็ตาม ลบทั้งหมดคําสั่งขอดูข้อมูลที่ละ  1 หน้าจอการใช้more [File name]ตัวอย่าง$more .pinercหมายถึงขอดูค่า configuration ของโปรแกรม Pine  ทีละ  1  หน้าจอและกดปุ่ม  Space  bar  ดูหน้าถัดไป12. แสดง Directory ปัจจุบันการใช้pwdตัวอย่างคําสั่งในการแสดง user และรายละเอียด userการใช้fingerจะเป็นการแสดงรายชื่อผู้ที่กําลัง logon อยู่ในขณะนั้นfinger <user account>               จะแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับ user ที่ระบุ13. คําสั่งในการค้นหาการใช้grep <คําที่ต้องการค้นหา>ตัวอย่าง
 5. 5. finger | grep kbเป็นคําสั่งในการค้นหา user ที่กําลัง logon ที่มี user account ขึ้นต้นด้วย kb14.คําสั่งในการแสดงผู้ใช้ปัจจุบันการใช้whoamiตัวอย่าง$whoami15.คําสั่ง Copy ไฟล์ข้อมูลการใช้cp [file1] [file2]หมายถึงทําการ Copy ไฟล์1 ไปเป็นไฟล์2ตัวอย่าง$cp ret new 1. คําสั่งย้ายไฟล์ข้อมูลการใช้mv [file1 ] [directory]หมายถึง ย้าย file1 ไปยัง Directory ที่ระบุการใช้เพื่อเปลี่ยนชื่อไฟล์mv [filename1] [file name2]หมายถึง เปลี่ยนชื่อจาก filename1 ไปเป็น filename2 1. คําสั่งขอดูวิธีการใช้การใช้man [ชื่อคําสั่ง]ตัวอย่าง$man  passwd            หมายถึงขอดูวิธีใช้คําสั่ง  passwd 1. การใช้งาน VI            VI (อ่านว่า วี-ไอ) เป็นเอดิเตอร์ตัวหนึ่งที่ใช้ในการแก้ไขเอกสารต่างๆ บนยูนิกซ์ ถ้าเปรียบเที่ยบกับโปรแกรมบน Windows ก็คงเทียบได้กับ Notepad นั่นเองเริ่มต้นการใช้งานโดยใช้คําสั่งvi <ชื่อไฟล์>เมื่อ ชื่อไฟล์เป็นไฟล์ที่คุณต้องการจะบันทึกข้อความสําหรับ vi คําสั่งหลักๆที่ควรทราบก็มีปุ่ม esc ใช้สลับระหว่างโหมด command กับโหมด editori - insert เพิ่มข้อความ ณ ตําแหน่ง cursor:w บันทึกไฟล์:q ออกจากโปรแกรม (ถ้ามีการแก้ไขจะออกไม่ได้):q! ออกจากโปรแกรมโดยยืนยันว่าไม่บันทึกการแก้ไข
 6. 6. :wq บันทึกแล้วออกจากโปรแกรมสําหรับคําสั่งอื่นๆศึกษาเพิ่มเติมเอาครับ รู้ข้างบนก็พอเอาตัวรอดได้ละครับการใช้งาน PICOPICO เป็นเอดิเตอร์ตัวหนึ่งที่ใช้ในการแก้ไขเอกสารเช่นเดียวกันกับ VI แต่การใช้งาน PICO จะใช้ได้ง่ายกว่า VI  มีลักษณะหน้าจอการใช้งานคล้ายๆ กับโปรแกรม PINEเริ่มต้นใช้งาน PICO โดยใช้คําสั่งpico <ชื่อไฟล์>ดูรายละเอียดเพิ่มเติมการใช้งาน PICOcreated archive is deleted, making room for the next zip command to function. 1. คําสั่ง telnetเป็นคําสั่งที่เปลี่ยน host ที่ใช้อยู่ไปยัง host อื่น (ใน Windows 95 ก็มี)รูปแบบ $ telnet hostnameเช่น c:> telnet student.rit.ac.th เปลี่ยนไปใช้ host ชื่อ student.rit.ac.th$ telnet 202.44.130.165 เปลี่ยนไปใช้ host ที่มี IP = 202.44.130.165$ telnet 0 telnet เข้า host ที่ใช้อยู่นะขณะนั้นเมื่อเข้าไปได้แล้วก็จะต้องใส่ login และ password และเข้าสู่ระบบยูนิกส์นั้นเอง 1. คําสั่ง ftpftp เป็นคําสั่งที่ใช้ถ่ายโอนไฟล์ข้อมูลจากที่หนึ่ง ไปยังอีกที่หนึ่ง โดยการติดต่อกับ host ที่เป็น ftp นั้นจะต้องมี user name และมี password ที่สร้างขึ้นไว้แล้ว แต่ก็มี ftp host ที่เป็น public อยู่ไม่น้อยเช่นกัน ดังนั้นจะมี user name ที่เป็น publicเช่นกัน คือ user ที่ชื่อว่า anonymous ส่วน password ของ useranonymous นี้จะใช้เป็น E-mail ของผู้ที่จะ connect เข้าไปและโปรแกรมส่วนใหญ่ก็จะอยู่ใน directoryชื่อ pubรูปแบบ $ ftp hostnameเช่น c:windows> ftp wihok.itgo.com$ ftp ftp.nectec.or.thคําสั่ง ftp จะมีคําสั่งย่อยที่สําคัญๆ ได้แก่ftp> help ใช้เมื่อต้องการดูคําสั่งที่มีอยู่ใในคําสั่ง ftpftp> open hostname ใช้เมื่อต้องการ connect ไปยัง host ที่ต้องการftp> close ใช้เมื่อต้องการ disconnect ออกจาก host ที่ใช้งานอยู่ftp> bye หรือ quit ใช้เมื่อต้องการออกจากคําสั่ง ftpftp> ls หรีอ dir ใช้แสดงชื่อไฟล์ที่มีอยู่ใน current directory ของ host นั้นftp> get ใช้โอนไฟล์ทีละไฟล์จาก host ปลายทางมายัง localhost หรือเครื่องของเรานั้นเองftp> mget ใช้โอนไฟล์ทีละหลายๆไฟล์จาก host ปลายทางมายัง localhostftp> put ใช้โอนไฟล์ทีละไฟล์จาก localhost ไปเก็บยัง host ปลายทางftp> mput ใช้โอนไฟล์ทีละหลายๆไฟล์จาก localhost ไปเก็บยัง host ปลายทางftp> cd ใช้เปลี่ยน directoryftp> delete และ mdelete ใช้ลบไฟล์ 1. คําสั่ง lsมีค่าเหมือนกับ คําสั่ง dir ของ dosรูปแบบ $ ls [-option] [file]
 7. 7. option ที่สําคัญแสดงแบบไฟล์ละบรรทัด แสดง permission , เจ้าของไฟล์ , ชนิด , ขนาด , เวลาที่สร้างa แสดงไฟล์ที่ซ่อนไว้ ( dir /ah)p แสดงไฟล์โดยมี / ต่อท้าย directoryF แสดงไฟล์โดยมีสัญญลักษณ์ชนิดของไฟล์ต่อท้ายไฟล์คือ/ = directory* = execute file@ = link fileld แสดงเฉพาะ directory (dir /ad)R แสดงไฟล์ที่อยู่ใน directory ด้วย (dir /s)เช่น$ ls$ ls -la a 1. คําสั่ง moreแสดงข้อมูลทีละหน้าจอ อาจใช้ร่วมกับเครื่องหมาย pipe line ( | ) หากต้องการดูหน้าถัดไปกด space ดูบรรทัดถัดไปกด Enter เช่น$ ls -la | more$ more filename a 1. คําสั่ง catมีค่าเหมือนกับ คําสั่ง type ของ dos ใช้ดูข้อมูลในไฟล์ เช่น$ cat filenama 1. คําสั่ง clearมีค่าเหมือนกับ คําสั่ง cls ของ dos ใช้ลบหน้าจอ terminal ให้ว่าง$ clear 1. คําสั่ง dateใช้แสดง วันที่ และ เวลา$ date 17 May 1999 1. คําสั่ง calใช้แสดง ปฏิทินของระบบรูปแบบ $ cal month year เช่น$ cal 07 1999 1. คําสั่ง lognameคําสั่งแสดงชื่อผู้ใช้ขณะใช้งาน$ logname 1. คําสั่ง idใช้แสดงชื่อและกลุ่มมของผู้ใช้งาน$ id 1. คําสั่ง tty
 8. 8. แสดงหมายเลข terminal ที่ใช้งานอยู่$ tty 1. คําสั่ง hostnameคําสั่งแสดงชื่อเครื่องที่ใช้อยู่$ hostname 1. คําสั่ง unameคําสั่งแสดง ชื่อและรุ่นของ OS ชื่อและรุ่นของ cpu ชื่อเครื่อง$ uname -a 1. คําสั่ง historyคําสั่งที่ใช้ดูคําสั่งที่ใช้ไปแล้วก่อนหน้านี้$ historyเวลาเรียกใช้ต้องมี ! แล้วตามด้วยหมายเลขคําสั่งที่ต้องการ 1. คําสั่ง echo และ banner$ echo "Hello" ใช้แสดงข้อความ "Hello" ขนาดปกติ$ banner "Hello" ใช้แสดงข้อความ "Hello" ขนาดใหญ่ 1. คําสั่ง who , w และ fingerใช้แสดงว่าใครใช้งานอยู่บ้างขณะนั้น$ who$w$ finger ดูผู้ใช้ที่ host เดียวกัน$ finger @daidy.bu..ac.th ดูผู้ใช้โดยระบุ Host ที่จะดู$ finger wihok ดูผู้ใช้โดยระบุคนที่จะดูลงไป$ who am i แสดงชื่อผู้ใช้ เวลาที่เข้าใช้งาน และ หมายเลขเครื่อง$ whoami เหมือนกับคําสั่ง logname 1. คําสั่ง pwdแสดง directory ที่เราอยู่ปัจจุบัน$ pwd 1. คําสั่ง mkdirใช้สร้าง directory เทียบเท่า MD ใน DOS$ mkdir dir_name 1. คําสั่ง cpใช้ copy ไฟล์หนึ่ง ไปยังอกไฟล์หนึ่งรูปแบบ $ cp [-irfp] file_source file_targetoption -i หากมีการทับข้อมูลเดิมจะรอถามก่อนที่จะทับoption -r copy ไฟล์ทั้งหมดรวมทั้ง directory ด้วยoption -f ไม่แสดงข้อความความผิดพลาดออกหน้าจอoption -p ยืนยันเวลาและความเป็นเจ้าของเดิม$ cp file_test /tmp/file_test
 9. 9. 1. คําสั่ง mvใช้ move หรือเปลี่ยนชื่อไฟล์รูปแบบ $ mv [-if] file_source file_targetความหมายของ option เช่นเดียวกับ cp$ mv index.html main.html เปลี่ยนชื่อไฟล์ index.html เป็น main.html 1. คําสั่ง rmใช้ลบไฟล์หรือ directory โดยที่ยังมีข้อมูลภายในเทียบเท่า del และ deltree ของ dosรูปแบบ $ rm [-irf] filename$ rm -r dir_name ลบ dir_name โดยที่ dir_name เป็น directory ว่างหรือไม่ว่างก็ได้$ rm -i * ลบทุกไฟล์โดยรอถามตอบ 1. คําสั่ง rmdirใช้ลบ directory ที่ว่าง เทียบเท่ากับ rd ของ Dos$ rmdir dir_nameใช้ลบ directory ที่ว่าง เทียบเท่ากับ rd ของ Dos$ rmdir dir_name 1. คําสั่ง aliasใช้ย่อคําสั่งให้สั้นลง$ alias l = ls -l$ alias c = clear 1. คําสั่ง unaliasใช้ยกเลิก alias เช่น$ unalias c 1. คําสั่ง typeใช้ตรวจสอบว่าคําสั่งที่ใช้เก็บอยู่ที่ใดของระบบรูปแบบ $ type command$ type clear 1. คําสั่ง findใช้ค้นหาไฟล์ที่ต้องการ เช่น$ find /usr/bin -name "*sh" -print หาไฟล์ที่ลงท้ายด้วย sh จาก /usr/bin 1. คําสั่ง grepใช้คนหาข้อความที่ต้องการจากไฟล์$ grep ข้อความ file 1. คําสั่ง manman เป็นคําสั่งที่เป็นคู่มือการใช้คําสั่งแต่ละคําสั่งเช่น$ man ls$ man cp 1. คําสั่ง write
 10. 10. ใช้ส่งข้อความไปปรากฎที่หน้าจอของเครื่องที่ระบุในคําสั่งไม่สามารถใช้ข้าม host ได้เช่น $ write s0460003 1. คําสั่ง mesg$ mesg ดู status การรับการติดต่อของ terminal$ mesg y เปิดให้ terminal สามารถรับการติดต่อได้$ mesg n ปิดไม่ให้ terminal สามารถรับการติดต่อได้ 1. คําสั่ง talkใช้ติดต่อสื่อสารแบบสองทาง เหมือนกับการคุยโดยผู้ส่ง ๆ ไปแล้วรอการตอบกลับจาก ผู้รับ สามารถหยุดการติดต่อโดย Ctrl + c สามารถใช้ข้าม host ได้รูปแบบ $ talk username@hostname 1. คําสั่ง pineใช้อ่านและส่งจดหมายข้างในจะมี menu ให้ใช้ 1. คําสั่ง tarใช้สําหรับ รวมไฟล์ย่อยให้เป็นไฟล์ Packet คล้ายๆกับการ zip หลายๆไฟล์ให้เป็นไฟล์เดียวแต่ขนาดไฟล์ไม่ได้ลดลงอย่างการ zip โดยไฟล์ output ที่ได้จะตั้งชื่อเป็น filename.tar หรือการแตกไฟล์ packetจาก filename.tar ให้เป็นไฟล์ย่อยมักจะใช้คู่กับ gzip หรือ compress เพื่อทําการลดขนาด packet ให้เล็กลงรูปแบบการใช้$ tar -option output input-option ประกอบด้วย -cvf , -tvf , -xvf แสดงดังด้านล่างoutput คือ ไฟล์.tar หรืออาจจะเป็น device เช่น tape ก็ได้input คือ ไฟล์หรือกลุ่มไฟล์หรือ directory หรือรวมกันทั้งหมดที่กล่าวมา$ tar -cvf Output_file.tar /home/myhome/*Option -cvf ใช้สําหรับการรวมไฟล์ย่อยไปสู่ไฟล์ .tar จากตัวอย่าง รวมไฟล์ทุกไฟล์ที่อยู่ใน /home/myhome/ เข้าสู่ไฟล์ชื่อ Output_file.tar$ tar -tvf filename.tarOption -tvf ใช้แตกไฟล์ .tar เป็นไฟล์ย่อยๆแบบ preview คือแสดงให้ดูไม่ได้แตกจริงอาจใช้คู่กับ คําสั่งอื่น เพื่อให้ได้ประโยชน์ตามต้องการ เช่น tar -tvf filename.tar |more$ tar -xvf filename.tarOption -xvf ใช้แตกไฟล์ .tar เป็นไฟล์ย่อยๆ โดยจะแตกลง ณ current directory 1. คําสั่ง gzipใช้ zip หรือ Unzip ไฟล์ packet โดยมากแล้วจะเป็น .tar เช่น$ gzip filename.tar ผลที่ได้จะได้ไฟล์ซึ่งมีการ zip แล้วชื่อ filename.tar.gz$ gzip -d filename.tar.gz ใช้ unzip ไฟล์ผลที่ได้จะเป็น filename.tar 1. คําสั่ง Compress และ Uncompressหลังจากการ compress แล้วจะได้เป็นชื่อไฟล์เดิมแต่ต่อท้ายด้วย .Z การใช้งานเหมือนกับ gzip และgzip -d เช่น
 11. 11. $ compress -v file.tar จะได้ไฟล์ชื่อ file.tar.Z โดย Option -v จะเป็นการ verify การ compress$ uncompress -v file.tar.Z การติดตั้ง linux.     การแบ่ง partition แบ่งเป็น 9 partition ดังนี้1.1      /boot  ใช้ประมาณ   5 MB1.2      /usr  สําหรับติดตั้ง linux package  700 MB ขึ้นไป1.3      /home  ที่เหลือจากทั้งหมด1.4      /var  เก็บค่า log จากการใช้งาน ไม่ควรน้อยกว่า  256 MB1.5      /cache สําหรับทํา proxy server  (squid)   250 MB ขึ้นไป1.6      /chroot สําหรับติดตั้ง daemon ที่ต้องการความปลอดภัย  เช่น DNS  ใช้ประมาณ  256  MB1.7      /tmp สําหรับเก็บไฟล์ชั่วคราวของระบบ  256 MB ก็พอ1.8      /   ใช้ประมาณ  256 เป็น root directory1.9      <swap> 2 เท่าของ RAM  2.     Hostname และ Domainname  โดยทั่วไปคือ  hostname.domainname เช่น  ns.sample.co.th มี nsเป็น hostname และมี sample.co.th เป็น domainname3.     โปรแกรมที่ควรเลือกติดตั้ง3.1      windows file server3.2      Anomymous FTP server3.3      SQL database Server3.4      Web Server3.5      DNS name Server4.     คําสั่งที่สําคัญ4.1      mount /dev/cdrom   Ã4.2      rpm  -ivh /mnt/cdrom/ReD/RDlinuxconf-1D4.3      reboot4.4      netconf เพื่อปรับแต่งค่า4.4.1  ใน hostname and IP
 12. 12. 1)      hostname+domainname =     ns.sample.co.th2)      adapter 1=  Q  Enable3)      primaryname + domain =  ns.sample.co.th4)      Aliases (opt)  =  ns5)      IP Address = 192.168.100.16)      Netmark (opt) = 255.255.255.07)      Net device = eth04.4.2 ใน name server specification1)      DNS usage =X  DNS is required2)      default domain = sample.co.th3)      IP  of name server = 192.168.100.14)      search  domain 1  = sample.co.th4.4.3 Routing and gateway 1)      default gateway =192.168.100.1 ,  Q Enable Routing4.5      คําสั่งทดสอบระบบ network4.5.1 ifconfig  Ã4.5.2 /etc/init.d/network restart Ã4.5.3 ping 192.168.100.1 Ã4.5.4 ping nsÃ4.5.5 ping 192.168.100.254à5.     การติดตั้ง DNS Server (Domain name server)6.     การตั้งค่า DNS  ใช้คําสั่ง  netconf ติดตั้งดังนี้6.1      ที่ Domain name server (DNS) ใช้คําสั่ง6.1.1    mount /dev/cdrom/  Ã6.1.2    rpm /mnt/cdrom/ReD/RDbind-dDÃ6.1.3    linuxconf –setmod dnsconfÃ
 13. 13. 6.2      ที่ IP reverse mappings เลือก Add แล้วปรับแต่งดังนี้6.2.1    Network number =192.168.1006.2.2    Subnet Range x-y =1-2546.2.3    Main Server ns.sample.co.th6.2.4    Administrator Email =hostmaster.ns.sample.co.th อาจทดสอบเป็น mail.sample.co.thแล้วด้านล่างของ Name Server (NS) เป็น ns.sample.co.th6.3       ที่ Configure Domain (หน้าต่าง Primary Zone) คลิก add6.4      ที่ Primary specification ปรับดังนี้6.4.1    Domain =sample.co.th6.4.2    Main server = ns.sample.co.th6.4.3    Administater Mail =hostmaster.ns.sample.co.th  อาจทดสอบเป็น mail.sample.co.thแล้วด้านล่างของ Name Server (NS) เป็น ns.sample.co.th  ล่าง mail server เป็น ns.sample.co.th ล่าง DefaultIPs  เป็น 192.168.100.1 _ Accept  _ Dismiss6.5      การ Map  Domain ให้กับเครือข่าย เลือก  netconf  ที่ DNS configurator เลือก Add /Edit hostinformation by Domain  เลือก Sample.co.th คลิก Add6.5.1    พิมพ์  www.sample.co.th  _ เลือก Accept6.5.2    host or subdomain  =www.sample.co.th6.5.3    IP  number=192.168.100.16.5.4    เลือก Accept6.5.5 การกําหนด IP reverse Mapping  เลือก IP  allocation confic resolution ดังนี้6.5.6    192.168.100.1 Q  Do reverse Mapping on this IP6.5.7    Allocated to  ns.sample.co.th เลือก Accept6.6      ทํา FTP server  ที่ Host or Domain specification  6.6.1    พิมพ์  ftp.sample.co.th  เลือก Accept6.6.2    ที่ host or sub-domain = ftp.sample.co.th6.6.3    ที่ IP number =192.168.100.1 เลือก Accept6.6.4  กําหนด IP reverse Mapping  เลือก IP  allocation confic resolution ดังนี้
 14. 14. 6.6.5    192.168.100.1 Q  Do reverse Mapping on this IP6.6.6    Allocated to  ns.sample.co.th                                                 www.sample.co.th6.7      ทํา mail Server ที่ Host or Domain specification  6.7.1    พิมพ์  mail.sample.co.th  เลือก Accept6.7.2    ที่ host or sub-domain = mail.sample.co.th6.7.3    ที่ IP number =192.168.100.1 เลือก Accept6.7.4    ที่ Mail server MX บรรทัด Server  พิมพ์  mail.sample.co.th6.7.5    กําหนด IP reverse Mapping  เลือก IP  allocation confic resolution ดังนี้6.7.6    192.168.100.1 Q  Do reverse Mapping on this IP6.7.7    Allocated to  ns.sample.co.th                                                 www.sample.co.th                                                 mail.sample.co.th และทําต่อจนเป็น                                              ftp.sample.co.th           6.8      เมื่อไม่ทําเพิ่มเลือก Cencel  _    Dismiss6.9      ใช้คําสั่ง ntsysvà ทําให้เกิดเครื่องหมาย * หน้า named  6.10   ใช้คําสั่ง /etc/init.d/named restart Ã6.11    ทดสอบการทํางานด้วยการ ping ดังนี้6.11.1        ping www.sample.co.th Ã6.11.2        ping ftp.sample.co.thÃ6.11.3        ping mail.sample.co.th Ã6.12   ตรวจสอบโดยใช้คําสั่ง  nslookupÃ6.12.1        Set  type=anyÃ6.12.2        Sample.co.thÃ6.12.3        exitÃ7.     การติดตั้ง webserver
 15. 15. 7.1      rpm –q apache à หากไม่มี  ติดตั้งด้วย7.2      mount /dev/cdrom Ã7.3      rpm –ivh /mnt/cdrom/ReD/RD/mm-1DÃ7.4      rpm –ivh /mnt/cdrom/ReD/RD/apache-1Dà โปรแกรมอาจแจ้งว่ายังไม่ได้ติดตั้ง php4  ต้องติดตั้งโดย7.5      rpm –ivh/mnt/cdrom/ReD/RD/php-4DÃ7.6      umount /dev/cdromÃ7.7      ejectÃ7.8      หากต้องการลบ apache เดิมออก ทําได้โดยใช้คําสั่ง7.9      rpm –e apacheÃ7.10   ที่ ntsysv Ã7.11   เลือก * หน้า httpd7.12   ทดสอบการใช้งาน โดย ps –aux|grep httpdÃ7.13   /etc/init.d/httpd restartÃ7.14   เปิด web โดยใช้คําสั่ง lynx  192.168.100.1Ã7.15   telnet 192.168.100.1 80Ã7.16   แก้ไข configuration ของ Apache โดย7.16.1        pico +421 /etc/httpd/conf/httpd.conf หรือติดตั้งโปรแกรม mc7.17   เปิดคําสั่ง firewall โดยสั่ง  lokkit                    ขณะนี้สามารถ add user ได้8.     การทํา virtual host8.1      สั่ง netconfÃ8.2      ที่ IP aliases for virtual hosts เลือก eth0à ทําดังนี้8.2.1    IP  Alias or range  192.168.100.58.2.2    Netmark  (opt) 255.255.255.08.2.3    IP  Alias or range  192.168.100.10-158.2.4    Netmark  (opt) 255.255.255.0
 16. 16. 8.2.5    IP  Alias or range  192.168.100.200-2548.2.6    Netmark  (opt) 255.255.255.08.2.7    Accept8.3      ทดสอบด้วยการ ping  เลข IP ข้างต้น8.4      สั่ง /etc/init.d/network restartÃ8.5      สั่ง adduser –d /home/sale saleÃ8.6      Passwd ******Ã8.7      Retype ******Ã8.8      chmod 755 /home/sale Ã9.     ทํา dhcp server แก้ไขไฟล์ /etc/dhcpd.conf à ส่วนใหญ่ใช้ได้แล้ว เมื่อเสร็จสั่ง9.1      /etc/init.d/dhcpd restart Ã9.2      ntsysvà เลือก *  หน้า dhcpd10.  ติดตั้ง proxy server โดย10.1   rpm –ivh /mnt/cdrom/ReD/RD/squid-2DÃ10.2   แก้ไขไฟล์  /etc/squid/squid.conf10.2.1        cache_mem  16 MB แล้วบันทึกที่อยู่ใหม่10.2.2        mkdir /cache/squidÃ10.2.3        chown /squid.squid /cache/squidÃ10.2.4        squid -zDÃ10.2.5        /etc/init.d/squid restartÃ10.2.6        ntsysvà * squid10.2.7        ทดสอบการทํางาน ps –aux|grep squidÃ10.2.8        ทดสอบ lynx www.scienctech.comÃ11.  ติดตั้ง mail server11.1   rpm –ivh /mnt/cdrom/ReD/RD/popt-1DÃ11.2   rpm –ivh /mnt/cdrom/ReD/RD/imap-2DÃ11.3   /etc/init.d/xinetd restartÃ
 17. 17. 11.4   mailconfÃ11.5   ที่ basic send mail configuration11.5.1        Present your system as Q accept email for sample11.5.2        Present your system as Q accept email for ns.sample.co.th11.5.3        Q Enable reply control11.5.4        Q Anyone may run mailq11.5.5        QAnyome may run sendmail –q > Accept11.5.6        pineà หากใช้ไม่ได้  /etc/mail/reay-domain เพิ่ม  192.168.100 หรือ11.5.7        เรียก  mailconfà เลือก Reply email12.  ทํา ftp server12.1   rpm –q wu-ftpÃ12.2   rpm –ivh /mnt/cdrom/ReD/RD/anonftpDÃ12.3   rpm –ivh /mnt/cdrom/ReD/RD/wu-ftpDÃ12.4   ntsysvÃ12.5   * wu-ftpd12.6   *xinetd12.7   ftp 192.168.100.1Ã12.8   byeÃ13.  ติดตั้ง webmin13.1   rpm –ivh /mnt/cdrom/MyBooks/webminÃ13.2   จะเกิดที่ http://192.168.100.1:10000Ã14.  คําสั่ง ทั่วไป14.1   mount /dev/fd0Ã14.2   cp /etc/passwd/  /mnt/floppyÃ14.3   umount /mnt/floppyÃหรือ umount /dev/fd014.4   freeÃ14.5   df -hÃ
 18. 18. 14.6   ps -auxÃ14.7   ps –aux|grep ชื่อ daemonÃ14.8   ps –aux|grep squidÃ14.9   rpm เพื่อติดตั้งหรือถอนโปรแกรม 14.9.1        rpm <option> package14.9.2        rpm –q  (query)ตรวจสอบว่าเป็นเวอร์ชั่นใด14.9.3        rpm –e  (Erase)  ลบออกจาก harddisk14.9.4        rpm –I  (install)  เติม v  ตรวจสอบ h บอกความก้าวหน้าของการติดตั้ง14.9.5        rpm –U (update)เติม v  ตรวจสอบ h บอกความก้าวหน้าของการติดตั้ง14.10             ติดตั้ง mc14.10.1    rpm –ivh /mnt/cdrom/ReD/RD/mc-4.5DÃ เชื่อมโยง คําสั่งinux2 รวบรวมโดย ว่าที่ ร.ต.องอาจ ชาญเชาว์อ้างอิงสถาบันบรมราชชนก.  คําสั่งพื้นฐานในลินุกซ์. [ออนไลน์].  เข้าถึงได้จาก          http://www.linuxlane.com/basic-linux-command  (วันที่ค้นข้อมูล : 16 กรกฎาคม 2551).

×