• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Bayan at lungsod
 

Bayan at lungsod

on

 • 6,632 views

 

Statistics

Views

Total Views
6,632
Views on SlideShare
6,629
Embed Views
3

Actions

Likes
8
Downloads
0
Comments
2

1 Embed 3

https://twitter.com 3

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel

12 of 2 previous next

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
 • thanks!:)
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
 • good
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Bayan at lungsod Bayan at lungsod Presentation Transcript

  • Pag-usbong atPag-unlad ng mgaBayan at Lungsod
  • 1.1 Buhay sa Panahon Ng Dark Ages - hudyat sa pagkawasak ng isang kulturang pinili, iginagalang at pinagyaman. -Naging malupit ang mga ito hindi lamang sa mga tao kundi sa mga ari-ariang maaaring mapakinabangan ngunit sinira upang maglahong tuluyan. - Napilitan ang mga tao na manirahan sa mga liblib na pook na kadalasan ay napakalungkot.
  • Sistemang Pyudal– pag-asa at pag-ahon1. Nakaahon sa paghihirap ang mga tao2. Nagkaroon ng lakas ng loob upangpahalagahan ang sarili at sarilingkakayahan.3. Pananampalataya sa DiyosMuling nagbago dahil sa Krusada dahil sa Seljuk Turks
  • Krusada-Marami sa mga malalaking lupain ng Romaang nakalimutan-unti unting pagbagsak ng Pyudalismo- pag-akyat na muli ng mga hari sakapangyarihan-nabuksan ang bagong sistema at uri ngpamumuhay-higit na nagdulot ng malaking pagbabago sarelihiyon at kultura ng Europa.-Nagkaroon ng malaking pag-asam sa kalakalng Asya
  • 1.2 Pagsilang ng mga Bayan sa Europa VILLAGE O LUNGSODIto ay kadalasang napapaligiran ng mga lupain nasiyang taniman O manor. Iba pang gawain sa lungsod:-pagpapanday-pagtatanim ng trigo-pangangalakal-paggawa ng mga daan at tulay-nagkaroon ng mga pagawaan
  • Dalawang paraan upang maging bayan1 Pakikipaglaban2 Pagbili o Charter of Freedom.-Maraming bayan ang pumilit sa kanilang mgapinuno na pagkalooban sila ng isangnagsasariling pamahalaan sa pamamagitan ngpaghihimagsik.- Subalit marami sa mga bayan ang binili nalamang ang kanilang karta ng kalayaan sakanilang mga panginoon.
  • -Ang kartang ito ng kalayaan-karapatang magtatag ng kanilang sarilingpamahalaang local-makapili ng kanilang sariling opisyal,-magkaroon ng kanilang sariling hukumanng batas at-makagawa ng kanilang sariling buwis.-Sa pamagitan ng kasunduan, ang panginoonay hindi maaaring makapasok sa malalayangbayan nang walang pahintulot ng mgapinunong lokal.
  • 1.3 Dahilan ng Pag-unlad ng mga Bayan sa Europa• Perya-Ito ay isang festival ng palengke nakaraniwang ginaganap kung piyesta opisyal.- Umakit ito ng mga mamamayang mamimili.• Pagbabalik ng mga mangangalakal nasumama sa krusada - Nagbigay daan sa EKSPLORASYON atPANGGAGALUGAD NG LUPAIN
  • • Paglago ng Komersyo1. Nagkaroon ng paglago ngkomersyo noong GitnangPanahon.2. Nagkaroon ng tuwirangugnayan ang mga bansa saSilangan at Kanluran sapamamagitan ng kalakalan.
  • • Pag- usbong ng Sistemang Kapitalismoat Pagbabangko (ADAM SMITH)- Ang kapitalismo ay isang sistemang pang-ekonomiya na nakabatay sa malayang kalakalanat pagbukas ng komunikasyon.- Layunin ng bangko ang magpautang sa mgamagsisimulang magnegosyo at ang kanilanginutang ay ito yung kanilang kapital opuhunan.
  • May dalawa uri ng kapitalismo:1. Pansamantalang pagsososyo -Ang pansamantalang pagsososyo ay binubuo ng dalawang pangkat: mangangalakal at pangkat ng namimili sa ibang pook na kasamang nagbibiyahe ng produkto at tiyak na kabayaran.2. Pagsososyo ng pamilya -Ang pagsososyo naman ng pamilya na humigit na tumagal.
  • 1.4 Pagbabagong Dulot o Epekto ng Pag-unlad ngmga Bayan at Lungsod • Paglago ng Kalakalan - umusbong ang kalakalan sa pagitan ng 12th – 13th na siglo. - Dahil may ugnayan ang Silangan at Kanluran, nagkaroon ng pagsigla ng kalakalan sa pagitan nila na nagresulta ng pag-unlad lalo ng mga bayan at lungsod.
  • • Pagsilang ngSistemang Guild - Ang guild ay isangunyon ng manggagawa ngmay kasanayan. - Layunn nitongmapatatag ang kanilangkalagayan, maipagtanggolang kanilang karapatan, atmapanatli ang mataas nauri ng gawain o produkto.
  • • Simula ng Moneyed Economy - Sa unang bahagi ng Panahong Midyibal, nasusukatsa lupang pag-aari ang kayamanan at lakas ngkapangyarihan ng mga maharlika. - Ngunit dahil sa mabilis na pag-unlad ng kalakalan,natuklasan ang paggamit ng salapi bilang midyum ngpakikipagkalakalan. - Ito ngayon ang naging isa pang sukatan ng yamanng tao.
  • • Paghina ng Pyudalismo - - Noong huling bahagi ngMedieval Period, nagbago angpamumuhay ng mga alipin. -- Sa pag- uunlad ng bayan, nabiling mga aliping ito ang kanilangkalayaan. -- Sa paggamit ng lupa , hindi napaglilingkod ang kabayaran kundisalapi na. - Pumayag ang mga maharlika napalayain ang ibang alipin kapalit angsalapi. - May alituntunin sa Europe nakapag naglayas ang isang alipin atnagtago sa isang bayan nang isangtaon at isang araw, matatamo na niyaang kanyang kalayaan.
  • 1.4 Mga Tanyag na mga Bayan sa Europa1. Bayang sentro ng pakikipagkalakalan - Venice - Milan - Florence - Genoa2. Bayang sentro ng paglalakbay - Canterbury - Santiago de Compostella3. Bayang tanyag sa mga unibersidad - Oxford - Bologne - Cambridge - Laouvain - Paris - Coimbra - Salamanca4. Bayang tanyag sa gawaing kamay - Venice ( bubog ) - Toledo ( espada ) - Jerez ( sherry) - Munich ( beer ) - Dreden ( porselana )
  • Venice, Italy Florence, Italy Milan, Italy Genoa, Italy
  • Cantenbury, United Kingdom Santiago de Compostela, Spain
  • Cambridge, U.K Oxford, U.K Paris, France Coimbra, PortugalSalamanca, Spain Laouvain, Belgium Bologne, Italy
  • Venice, Italy Jerez, Spain Toledo, SpainDreden, Germany Munich, Germany
  • 1.5 Pamanang Ambag oKontribusyon ng Bayan at LungsodMedieval 1. Bilang sentrong pang- industriya,sila ang naglalagay ng pundasyon sakalakalan at paglalayag napandaigdigan. 2. Pinaunlad ng mga bayangmedieval ang sining- pagpipinta,iskultura, at arkitekura.
  • 3. Pagsilang ng makabagong kalayaang pulitikal.4. Diwa ng malayang pagkamamamayan.5. Karapatang gumawa ng kanilang sariling batas. - parlamentaryo6. Kilusang pangkaisipan sa edukasyon- gitnang uri ng tao -Peter Abelard = paggamit ng katwiran -Thomas Aquinas = Summa Theologica -Algebra = Arab at Trigonometry = Muslim -Geometry = Euclid -Roger Bacon= observation -Roland = Song of Roland -Dante Alighieri = Divine Comedy “Ama ng Makabagong Italy”