Your SlideShare is downloading. ×
Pemikiran keagamaan k.h.m zaini gani
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Saving this for later?

Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime - even offline.

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

Pemikiran keagamaan k.h.m zaini gani

1,157
views

Published on

Hasil penelitian akademisi IAIN Antasari Banjarmasin

Hasil penelitian akademisi IAIN Antasari Banjarmasin

Published in: Education, Technology, Sports

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
1,157
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. lrporan Fen*Iiti*n PE$;!EKEIaAH KEAGAT!{AAFI [T.FT.II{. E.ETHE GHSF{I *l*h TE*T FEHELTTE Srs. A{rd, Ft.afrman Jaferi iH*tua} Ilrs. *€irfla.n Afftr, M,Ag {a*ggd-tai Llrs. &{. *k;snini Abbxs {Angg*ta } iln*nd*p*t F*ntet**: Flnri DEKS IAEN A*rt*.sari Tshun 1?*F I|*$TET LlT A#AilIA g5l,Allt F{EfiHFLI AlqT,eli.q}tE FLISAT FEF{ELST"EAH $&HJARtr{A*TH ZffSLi
 • 2. El d F:-T" r& $r .f s .[ f*la I arn*rrHAt-AtlAht ,tilD{Jt-.r,tTA FIht,3/tflrAfq l. ;.llAfTAr: I:1.tjfitrTdtR lSFfiL..Er-rB li,HtJ$;rf {uLuiilj ;i " Latar B* 1ai.:ang .T .L El , F#rutnug"rit Pl*c.s,**1ah q tr. F*tasan Istit*h n Tltjnan dan lr.egltnnan {1 E, flet*de Fenel i.tian i: . Jadr{a. I fieri* 1i tiain $. f"elaks"rn;r F*rrnIi. Ii.arr i. (] " l-,f Siava Feneili"ti*ir 1.1:-i!{ ,T. i g*t"lFAFAil i_!i"tul"t L_t]t::r1$1 I]HHHL I T I ANt l.-eta!r Ge*ryr*f.i,s ltlE.hun": tt:n Fan i *;* t. l. F- L..etal,; tJan Eatag l,,li 1e.y*rh J41- ..r fr" 0ernog ra f :r J,4 s. Ilata Fenc*h;*ni.,*nlFrctfe*i F-*n,:iitdr"lI -L cl F Fend id i. k an L"i F . li*agamaarr .l il i:] . f:l:lu;ay,;rt Flrciup l"t.l"i, lain.i i;iharr:r F:, ;.1 F{,, rrl,;ti.vi.tns h.,i"{"t|" ?ni.ni. fihan: :l! I. l.sr:fi Tr..r l.iE t{"H,t"I, Iaini. i}h*nr. r-{ 4 i-"l J. lqarakter l-;:.l,l.t-|. Iaini [ih*ni 3S 1V
 • 3. :nF I I l. l-.Afifii:{,:l"J 114Mt- Frt:iflt:L-ITIt:fj F. l:.eihi.dr-tnan I..rLtni..iirt^Ii H, f-:Jf,f i1:.*]r-j,t .1,t- I i: " lulncl;r I lilerlts,":lt;t * taut Hel.:er"-i a n" Fer!:claIan Banl:. [:. llasialah Z*t|,..*tt , l-:. l"la=*1*h F:.emi.$1.;inan 4(l :AB TI, F. H f"l ll A t"l d. Ei {:r l! i- , t:.* h i d ur F;rn Dltn i *iw i. r.t. .d. H. [Jr+1,;e*rj a 4.4 {: , Ilacl *t I Herlt*aira at*r-t F*l;er-i ,n 51. It^ n, F;lr*nalari B*inl: H " flaE* l.;rh Zal,;at :iq l::: . l"lAsa l. ;il.r l:.smi*1.; l"nfln -- . tr, t,l Fr, H l.1 LJ T Ll [1 t . l:.r;*: i.mplt l. an bfll-&n--$flt**t"l u " aa---- fr -f E : itrTA[;] Ft..lSTAF:.4i _ rrF l: RAht-.l....Ar"lf:i I ltAf{
 • 4. BAB I FEhIDAHL.II*UAN A. [-.atar fje ]. al,;.anct llatri Muharnmad saw. tei.ah rnelal,;sanal.:.an tugas beliaut denqan sernpLrrna rnembawa dan rnerryeharkan IEIam l,l,e tengah- tengah mns/aral.;at, Setelah beliaur meninggal dutnia. tutgas tersebt.rt dil.anjurtl,;an oleh l.hutlaf autr Rasyidin I fi35E sel.,snjurtnya aqarna Islam dibina dan dil.;embangl,lan oleh para utlarna yang tersebar di berbagai penjltru dltnia. gesutai denq*rr sabda Nabi Muthammad saw. (r.J-,kt, +- r "r>r*-:V A*jJg "t-I--51 Dalam sej arah Indonesia" banyal,; terdapat para urlarna yang berperan sebagai al:.tor sej arah. Di antara rnerel.:.a ada yang berperan men j ad i da i penyebar agarna Islam kepada b*ng*a Indonesia sehingga menj adi aqe,rlla nayoritas yang membawa era harut dalam sejarah. Ada putla yanq berperan sebagai pejLranq rnelawan penjajah ataut tokoht pergeral:.an 1,,;ernerr3ekaan urntt-tl,; rnengltsir penja-iah dj. tanah air, Se L ain dari i tr-t ada pur I a yang berperan sebagai uI ama rnLrrn i dengan pe I bagai aspel,;, tugasnya d i tengah-6
 • 5. ::-enqah " ri.ehinuga hertragi. l. mernbaula mernl..:a rn.*.:iyarai:.ati eF*.d* l.;nrrdi.s:i.. )*.nq 1*.tbi. lr h*i.t; clalarn msnj;rlan[.an ajar-nrraganr,* da.n l,;usr*.j ;ilrt*sr$nn lri.cllrp, LJl*ma clalam *tr-*tifil,;*qi;i tlr:si.*r.1. tmr-gi:L*rrq "erL j.tel:f r"atnqi."*",, l,;arena ulaina butl;,arr s,n-ja rnurl*lr-;rnl,;alr dir-inya,ialsm l-r*1 l,:.ernqamaan. t*tapi. jlrqa p,iird*r a*;p:el,;--,:r::pr*:1,:. )/an:jberhr-rbt..rnu;r.n Jeng*.it s,nEial l.:.*lrn**iaral,.:atarr (lti.clr..lan, :1 9{3:i,-,i- Ser:r";:lnq ltLam;.r p.nd,* Lrrlll.rrnnyfi nr*.,:rni. l.i. l,;i. i. l.nlr ,.:cl ;rilt*l 3nq l. lrag cJ*n *lal.gin1 rTts3fiflrtr1t,:rIl,l;in i. lrnltnya, lsr*ff{r *rd"r,=rl.;h1.,*$,;ln p:"rcl*r diri.rrya, []engnn Linfll,;apan l;lin h:*.hwa r: i,trn-i arn.n ndalalr I ber-i. lmur ptlngistxlrr-r*rn *g,Rrn.:r dan L.rrnt.{rn {-=nq..*fir*1 L l+;ln i. lnlrny;r o Flrj i " mrjrl .y;ltnFni. l.;"*rr hetr-l.,r"lgrr-:i.hacl i.s.n l.s:r: i mr-rny.*. [:r?l]ar:J.:r {trdnt I ai.n ( t;rh l. i,r;ih ) - . rnr,* i. nl.l.;nn*l,r.inn nrnar--: !-r-rf rr"rl-ii. rlr..rr-rl.:.;,rr- riiln meln;rmpi. ll,lan fr-tng*i ci*l.am pr-c:{,i.*,s,:i. :-€aLi.ri1,*s,r.l,;tif i ftahI i l-:.lrairi " :L?]3li c I{t} . ( F*rr-* ltlarna rltErrtrFLrnyai. lat*rbei.l.;,r1,;*ncl l;ti.rlri.dr-rp*n ynnU:=rbecla--br*d.:r" ,Jemi.l,;i*ln pr.rl,:* pr.:ini[,:ir-.nn d"Eri ai,;tirlita,E,i=-!rerl ,3.Erl denc.l ;tn h;rJ. j.tr-.r i,;i.rrj. *r-td.;rl-r i:;:r.ny*r.1,:. ,lj..t:.uj.j. 1::i. clan: : ir-r I is r-rn tlrl.; il i l,;tltahn:r- rnat;y,*r-.al.:.et I lr.,rl: ttlr-lr.L:.*rra b*rr i:=-rer.i,s.:i. rnr-rd*r ctl.tn#t cJi.u.i;*rj.trj. ms*n.jedi. i:el,;,;rl d,:rj.anr. =hidr-rpan,, L] i. []e*i*r l-..*1,; fjl+rb,.lncJ llarLapltra F:r-np-i.nc;i. l:.a.1.i.man{:an3=L:tan pacJa nb.:cJ l,;t:*l.fl lahir seorfinU lrl.Lrna beE*r b*r-nama
 • 6. :5 Lel..l-r l"lr-rhaminacl d-r-*va.d t1. iir,enj*rr-i. (:!.;."i.{:i :1.$}-l.ll l"lr :t.l,i:llil -:i? l-l i r:! *nqilit l;,*r";i;.r. tlrlj..:::inya .;r,.ilpuJ .i:*r-1,:.gn.:rJ. cJaJ.a.m Lli.4anr-1 I iirir-r Ficlir yanil b*rjr-.rtjr-rI jt:f a j: ;l.lbr jaJ Jlui.rf i*,Jrn {fbL.r l:r-idi,, J.cl7:J" 1.:i) " F:slmi. l:iran--pelmi.[,: i.r.*rri i,.:nagam**ri ,;r$ilcj tEt].;:li :i:Ef-i.Hl:.;in tJ*ln rli.cl.*rl,li,l.Ehh;.rri ul*llr f:1. Farr-i.,:.i-i tr.rl..*lr clilrsliti :ieh l-:i.nr F:r.,nHi.i.Li. IAIhI 61nt;isar-:i. lir,nrr.iflr.m.*siirr.L..rliln:l.cl&ci]" i:lr.lt.*lah A.l H;rn.j*,lr.i ulafat. tlr{a.:: nenrbina dc.rr-i -=n,fE:iltifi.:r.ftq[.,*ft +.j.nr-*,rrt ,j.rqitr-T].fi .[E1;rnr ,li. l,:.;lrotas.g.n !,:.aj.j..m*in{ern l=iatsn iJitt+ri.r.*li*n n1rsh F{nr,H ltlarn.r y,3n{j hi.ilr-.rp: pad.n -ia;-in;.r;;,1 rn.*.,*j.rrfi--rnxtlj.nil :::ij. lih her-g*nti. :!r*r#rr-:i berl,;esj.n;lm- : - -i ilan s$nFisi. gat[;.$ranil. Ftrr1;:r ;::nr-lrlnq;lhnn sh*rd l.;:e-.::{:}n cji. I--rpsia l:.er-*i.t::,:lrr --rt-apltt-.,,r l:..gli.rn"rrrtan.3e1.at.nn iahir $rli:r{:rritJ lrlerna bnr-1;Lin..t .;.11 , ,i;:ri.rri. El-r;rrri., l"l,rnlrrlrt hmhrr*r,:Lp:*,r i.nfnr-n;r.*i. h.:rhl,.J,.?, ",*.i"f i*irii til-iani- ,ndaI;r.lr l:.arrr.:tliir-ri: trrrr..rn*r.ii .:r.n.*.lt rlii:r..r d;nr-i.. I =ll-i l"lr-.rlrltmn;:iij 6tr"e;y,*d llI [:;arr.j.,:ir.i" f..l;l]. :i.nj. cli.dr-rl,:.r".rriq ,llelr -:. ti, di in{rnii p;rcJ,a t;rlrt-rn lt?fir-r-,*n z.nj.r.:i i:lh"ani l:: .1...i "l"l " -- i+t p:*pt-tl.t,:r" men jacl j.. ttec,r-.:tnfi lrlam;r L:e.tiar" i/ilnrJ melri,jadi. :=ibirrr br.nqJ irmat, 1,.. |-r;,ili..*iit;r l,;r:r_tl.,itffiafril $EtfTl*[: i.n rn*t].t-.ta.l! i,:: .1..1 ,l.j . T-i-..i ldr...l. ll-l-I: l-:ii d*.ri harrt:;lrnhnli l:r-.r;rt pad* t:*ii-rr_r.ri 1{:}iyi-r.sr.i ,lt [,: .;i I ,.1 t1 {:i .*. t-l -:=,ri-e1,.:;rt 1,..*rLi.manL;:in i:i*.r1.;,it."r.n h].nh!,:;{n :;*npai. i.;e l. lr.rr =-iirianl..ni-r iiqrl.*il:.s.n. l-1*i. i.rii di.hr-rl,;tih:*in Lian:./.*1,:ri:,/#. i ,an.a .ra Ii
 • 7. :... ::1. :..: 11, :::1 , li.. l-r l:il*li::iilrii i.gt..i.l.n:r.ilriii:rfi r,jIi] iil i::t :ili -i .1.i.i::.. i:ji.:xl!"i l ,li , l"i , I L ... .,.. -. i ;:{ I i I i::r ,.,, .... ;.,, .,. ,,.. ,.. .: ::r i:l i..t ii{ i..i i::i .l ::r r_..f I t i. ; .r.-.1 J. C:i i::i l.l ,t . rr il .rlir i I .i Ji r ,., r ,,. /" .- -. .. , , I .::i i:1 i i:i i:l i;it f i : : i::: ; i::: ,. .i illl ,, ,..i .i . -._.. ,... .-, i . -. ... , -. ... i . .., .t., r..l*i.i.i:rlill I r::llri..li *( l.,l l:i I i I..r .1. I I i:] i::l i l i I1 c:r, :1: l. r::l I i:! !. i::i r.. t il.i:::: rlll -3 7 1 I1 i | f E:f_, I I li i L:rl i;vi*nl-rn-ii!l I l.r.r: fl - i -i, i,r{l t--l r::: iir i- i..i Ii ,.,,r i. i .,{ r1 ll l:: ,it t- i;,t1 {::l lr. .t .1. -i. l: l Li+ i i::i..i {:l "1i ::l ti1. 11 i:l i:i1 ii ..-....,,J... ,.f.i r, -. I; -.,-. ^.,..,,.,+ L cl 1 lr". 1 -..+..-,- i.-..^- r- i::inr.i:l il t..itTil.,liill l1rs (f .r. lr.* l. 1. fllfll r i::iH i::i. L.::ll I .1. ..1 ii. l...ii:r r.. - ,-. .. t., ,... ... ...i .,. l:.i*nt;:rtlt!::tt..t,*rt fll.:1 t.{iil-.i..*.1. i ar11 t:.1 L:t*,i.i..iiL..l iri:..1.,i.!.."i. 1..{ :i, ili lr i:i r:t t-l I t.l il it 1::i t* i::i t- it ri [:] r:i i:l fi L r/ i:t t l-1 +. l* 11. :rr. tri r* l-r ; , "r ilri*l-l{iil--i.ill.r:t ,,:J,::11-! l]i{+l{ir11ll i":!,ti::1..il.il i:::iil r",.:tfi.r1 ii*i::i -1..i. ..,i.::." iliii.r(..l(:r:rji iJ.ri.lfliir l,.ifl(1irr.1 iiiiriifrrii*i::i+.r-i.:,,.ffi riLlriil.*i1 rj":iLiif,cr. -1 i, l, iijr,,yrl.r .i. llr:l::l!": i..iili.ij:i l-:,, .,:iirlii:.i;iri+it l.:i:i:l-1.i::i t..l[:iiiIi i..,,il,,i"l , i].l .i.ri-1. iiilt;=irr-t. {-t. ltiilll:.i:,it..tt! ,,
 • 8. ii l i r i1 t .fi iYl f_: f,a fir flil ts : rl ! .:: l ,..1 .., i .., .". _ . _-,. -.. t.. .-- r___4" : :.i i-r [:. ;].1:; l. rr l-i r1] ri: iiii i iii l" .:.i i.: it L: .;r ..:r t-l iJ 1. r+ ,- t- 1. 1 ,-l t:l i:i .{. i i., * ni .t. 1:, l: i. t 1 ij. ii j , !::,1*i i, Lri! Iii:ii:r(i ; 1{ 6,1; 1i ;1 i l r i. i:r i:r r" ,ri i i Li r" l :. *r lr i.: iitr l. *i lr L:j i. .l ,1, Ir l..i l.: .,r t l 1 .i .1.. i ... ..,. -J -. ..- 1..,,..,,-,: 1,,- .... .-t.l t-, 1 i.... ,,.i.- I -,..- ..-,-.t-. ,..r,,, -i Ir Ir!rlll-rI I I Ir{lI Ilr.+li Irinr" i r rilr rl I!il:l,,, r, I.j l.., t"l : . i,., ; i:::l,*-,.; il::....-".-,"*-..., .,..fiIlf! ;r15 .l.,,tti I.i* .t. i.i.r i...i:i{:.*ii i"lfit-Liit$t.,tr.ir i:..*ht..ip.,l,l:ti J::t..:tri.i.jii"" rt.i.:itfi - i iri!Ti.i:ti::! J..it..t .1. ,* ltili.,,1.rr i.. !"1,* ltxg i.lii..t+ l::: ..:i l,j. t-t l. |.":r,,,. i.i,: li rrt.l li 1. r:i I i.1- i l:: ::{ Li i:.*rltL..tit 1L;Ji:ii, i..i;:inl.tr-i ,:i#t:ii:r:!, nijilrTii.l,;i.r.,,-ir"i- - f f ia! I !-r!.1!llllllll rir-lllil r::l -i. n :. .I :. !. i. i::t l. i# ii i :: , i l , 1"1 ,, lt-.i*.i ill l"r:r r i: -: -:.3.: :ii:r..*,t i-ri i.. h*l. i.;irr-.r rtil.;L il i. l..,,:Ll:r-.il..,-,r.rr i-lt:ji i tii 1 .1. .r,. i. i:i!.-.I .: l. r... - -. " :-:ii ;i i .l-,, :::; l-1 i:! r.jr. t ni t..: ft ,i f- f li L.lfl Ll -.t .: ... ...1 -. I . .-. ..-. it ,,. 14. 1 ,: L ,l ... .,. 1 .- .,.. -. .-- .- : -i. f. .L i i i l. :t I.:i .:i fl .ni ! L.j l li {.il l*r f;J fl f} fll s. ti .:i j. #. l-i l::r {::i li ii l.i ll l::..-:1,, .; 1.. -. I t:lti.i.t-.!.r " "- irili"" " ,1.,*rni. illiani. ;r l ;t iri iti i =.Trifi,l.ti l: i ii ,.i r"i lr lil l ri t: " Ii ,, i..l J-l l::l l: ,-r : r- L-t iti t.,t !:i i.1. f1 l"l ii; ,,,r. I n ir = "-r. F.. . i-i . i"l ,, ,ii. .::i.r n i il:i I r r.n :i. ..-..... I .- l,- 1....-..- ::,rr-.ir.::; rilt.?iiyiii.tl:i;it-l.ili-t .*ir.ticrfi i.*,l*in i:J.,:iit inir.:il!tji,fi,r i::r c;i 1.. .ri t ,::1 rr a_r c:: r r ll .:r l r [,itrl t* ila",i i. .1. i1l,*i]i |.;t.,i. fi + l.. ..rL:i {i:.r i" i;li:ilTr f..il i-l-.r:i, [:ir+in l:i i. fI i:i r..itll.rrl ,l*i"l l.iii i-ri f i-1. # i il.i ,i ti i:.i tr.ia " i..i r {,- r..i {.; iTi h.i irr I:i:.:+ r -i fi.r .1. riii iiii 1...! l,.J f.. lJ t1. iII frl :: cl .1. i:r. I I t1 - r, it r"i i ;:: i:r fr I I {- l.r r i.l ;r
 • 9. t.. iar-a.*n hi.tJt-tp cJ i tlt-.tn ra " !,ag a irnana pemi l,; i. rxn l,:.eaq arnas.n l.:. . F1 " l"l Zi *r i rr i fi ha.n i. t-en tanq l;nrni.s[,:. i.nsnJ;.rn r-.t g;t lr E -- tr g .a lr .=r Fi f. rt H t? ri t n i; ,t il t-i . a !:.-:=an Isiti.l.;llt llak.=uril dar-i. "l:tll!,l:/r.i ra)r /t*;lt-laH&..llt":i;.t1.lm hal t.n1. -:- pend.*.p.*l:: ynnq di. lr.xsi. 1l:.nnrri,:r ils. lam bl+r-pil;i-t- rJ.*rr :i:,J l:r*n{::ariq ;.r j *rran fl{affiti{ I*i.l.arn Cian fli.tri{ ffit*r"#eil.i.C.*rsi.- d.e L am l,;,mlri.clt-tp..an *il r t;r rti*rl d fi k: tt11h i.; *n ny t l; n p"ad.L*:: :..a1,:.at.., tiriptJ d i.m*.1,r.*t-tiJ c1 ti:inr;,*n " pel;*r- j;ifirl " j.,g I *l-t l";*tg i."rl::*tn..":?iat*n )arrfl cl ap:,*L :1 i, 1*rhltl;*tl ctl.tiir $t-l*i{l{:irfinci /{rrl{ {ti;al"r-=rd*,t*rnc;1.r.*n lrasi..l. m;ltt"lri.;,tl. r*g.lh;lqai Ea.l.xhi **tr-t fia:rri*l.::l-ein p*irnnr-.rlrair l,:.*:s,,l.:i .:.lhtnraan hrdlrpl 11 i rJutrr i.;i, iiti#iiitui,..s.rl-:,!.=,t..iii il*r-i. "l:il*.ei.i,rlr tur-il*n" di. ::i.ni. :t.*il .1.;itl-i lisntErlinL.l r:-;irti :,-ri lridr.ri:: hr.rr"l.;ti:*:r..r1,.:r..rps.fi ah..nlt L;.:rr";:t*riltlti. l,;t:ht"tlitl-i.""iri---.-.-.i -_1 i:trij+.,ttrr..rri mal,;*r-.tri " 1..:*mi.*1,;i.r;*ri " i,,ll;lh h*mt.l.1. :t r"a talrr ri;lri fIiIrl.tl1 d;rl;rm hid*nt-t rnstiiilt-i..n1, iltltj.*t-tfl , , ..- .. t-I ri!- ---, , .- -- L-l l:r,:1 I .^ t-l 5.::1 l-.- I I ::a ..- = - - -n i ;l ct;rt ti rt rl;1 i.;;r l.,xh l,r.*r;i.a h;ln f r:lri,:j cl i..L a[,:.t-tir,*n Lirll:Ltlj-----,t----.i - : - -- _ _ a fn*:tfiJfi l ahl:..rri d*rn {llti+rl;Jhi 1"*nql,;art lir:lmisl,;il*r,.rn- *-.t..-..!,*l
 • 10. ri j u..:.ri d;rri l:.t8,:lr-.tna;rn F *rie l.:. 1:ian j.ni. i::*rtn j r-r;ln L.rnl:.L.tl.: m*:+n;1tft,:ttit..ii. h*:ri t-rl:- = - ii I f- .q rl l,: fir il _.t tn ..:l .q rt l:. " l"{,,l"l" il*ri.n i. {iilr.*n:r- l:en1.*riil pi*1,;Hi- j ,Lerr::-:n qli*t illtiiirii::*i[:rc]i. lier*e-j *lrl:t:rs.iirr l-ri.il lrp ili dr..rni.a. .* "p.;1 "iutil--a----an! l..eini.E[:i.n;*rr d.:,1tl Lt,*.*.h#.-"Lr$ah.n p*3t-t{j{3ntgg,nnn./"r, l*l;iri:ii. i. p*ne l j. Li.,*ri .r.ni di.lr,*r.npl,;.*n L:sr-ilrtrr;l iileil :i iitJ j.:;-;r infnrm.*si hr;rfli ni;rrilr"rr-"r1,;"it Inlarn lent*ng fJerTi ihir*;irr F::,t-i"t"l, 7*rj.rrj. Lihani cl,*Iam hi.rJ*ng el.;r:nr:mi. darr cli.r-,:.,:lr.*.s.i:-ri.l-r:.*i-t cJ.:r.1.;Lrn rnniJii.,,r mt.jningl.;.::rt*i,;;rn i."rr,iri :-::-i Ean *l:.:.li.t {It!3tit{:rlE:rl {:i.qi:iL:;ii1 l,l*rrnj.tlki.n.nn i..tnt.nL" .---!-J-- fi.-..-.-..1 i !- = -,-lUiri l t:il ll,i I --.- -L L..t;tl I I nL rr::: i fijjEsner1 i {-i:rrr tretts.i.j.ti.p.il. i.nj. rjj. l..;il,;::iari*[::ijrr rJj. i:.*:r";iF.l.*li :ir-. lii..ir;i i:Lr], t,-"rl.-.:t.*il: il:i. ,J*i.,*n lir:i;ltm;:rr.tI {iiltnil.r:i. l:..:iil,,,rr"ili l,:.i.:.r.Lr-.it-i:iii.:irr i. -. -,, ... -. .,. .1. ... -.. !?l -. ,.- ,l- .., i. -.- l-. . "- -. J, -- -.. i , .... .: !-:..;rLiii!fl.lf-,itli rri:r, ,,..i::11...,r..1i i:r t..i::Li::1l.i[i.j1:-ijiir .l:i.::.lljil:- .. li-i.ri:].r..i-]...ii. - - ..,.., i..- 1 .-.L --..- -.L --.-. J-..l. 1 ..,,,-,, -.. 1,: l. i ... -.. i- ;: rt i:r i i l i .r rr ; .r., ,i ,., ,,., .,.i ,. t iii,- i:r iiii 1.........,-.it.... .:,.:II:i ..,, | , .i -. ,. .i
 • 11. i:lir..rrii t:i,: ;,- ii.,,r i::.*r .r f i ;l i:i i. *:; "t .i. -i. :i. fi .i. .ri f.r i-i {:ir iTr -i. li :t. i- ,,r ii l,: l. I x trl n ri rI i..::i.l..il.t..; :r -.. ; ,,,. j-1 f,.. .. i.:Lfi,.:li.i ,..jlii::rij i)tn.t (l{ijrr i::l jl-i t*r..[.$ni] .[ j.nill.;t.rH ::ti:rthfii:,.!ti. i:$t-..:i. - ..::,,,1.,, [:,,,lni:i"*t-rt.:1.,iil i.:,fifii.:.,,*rrq 1,,i.:rhi.*t..r6:,nn {:ir..rnj.,.rrr,rj." :.:; ,,..l " F,.*ndr:tr-ict ;rr] i;q;.3y.l L*niJ hr,:!..;.,i,.,:l*-i ;,i, .:.i:,,t1 " 1::igs.iri.$t-tUfiit [*in,l:aricl pirjr.l:;irJiiliiit [r;lrili,, :.::: ,, :1 ,, l::: .,..,t rt iJ ,* rt q ,* fl f; g11-1 .i;: il ri *l :ii: ...t l.:: di {: ,, .:ti ,, l::t , l:ll .1.-l-lr..lr::l -. t-l ,L*.rn .f.+rrU i,;,rtnj.*[,: i.n.:rn il;r*int..r,r i:J."itt* i:ii.qfti.i. cJ,i:lr-i. i::il.rrrii:)s.lr- t:t*i:.tr-.hfirnfi ir*.1i6:r:nrlr*ri]r 3r.tt..l l::"li,l"l" Zairii lih.*nj-, r-r:ll,;*rin.gn i:,jir-itfili.:h b*Ii*1r,, Sltirili,*r- ::l.,.:,t L il*nJ,*n h{? l j.,*r..r. bai l.; h:,*rcln,.::i .;rd,,,r. hi_ttrlrnq*.r.r l,;ti:: l. r-.r.,,rr_{...,ir 1- 5 (-i r- i: fi tl 4 . F:nnqum;:tt I *n il":rt,n iji*tir-r"l;i. rJ*::nrJan -j*:ini.* rJ":it+: /finq dii.,1,,lr.i." in;:rr,;;:r r.:*r-iir :enu6*rii il"lln dil"Ll;r-.rl;ari d,nn,lan w(*[..J*r.Tril,,1f-.jt l3t?i:sr.ii n*nd,.ri.."r.rii,l:. lan ir*r.i j.rrj. []fi+nr:.]Lj..t:ian ht.r.h;*rJ.*pr.:,irr d,.ln hiu.iii-r.Ji.;r]*r:.; -incl *r-tnJ dnii;lg.r.n :*r-.tilthr*id;rh.;r 6:r*r"1.*n;r cl ..i.ri L:r..:t,lL.l,:i, [Jj- ri#r]]pi.rr r.:J: :-i :r 11 rl c:: ,r r" .;1 r:J i. .[ *t li t..t a n p: r..t .l ;,t *i k i-t d i. * I i. 1.,. rJ lt r_t ln {iji r} fi. 1ii r::. * r- l-t ;.,t cl ;.r F==Jr-.tnil.*l-t r-*1,;"rmgn rnr-.arn;rh )/i1-ttl *rJ.,,l [1;jlg11l-i;.,,,1 tJgi1,_],*1-, =r.=31.*tlr Tilnq dj..Leij.i::i* l.jrii::r-.r1,: nrelnrgi€jr-nJ.r:h cl .:,it;,,, p:riJ.r:nr;1.;,:p::
 • 12. ;-:"-d .i. u r.r.ri.n l,; nn i:. t r-.rcj i- il r: i,; r..rinu+nLt:t r" . :1 ,, /rr :LLtnr,,i i-1,1 t+ l::*ri*:.1.i.Li.*n **El,;l.ri.pti.f i.ni. btur-h:eirit*i,; *tirdi. lia:ln*l:*:r-lrad*r,g: j.ndivirJu+ rns[:..*, ciu-l.rili,:i.i.: daL:.,,r ,li1,nl.r-tl,;an d*ng,.,r,n*n;l1j.*;i.; l,.r..r;ii.i.it*rti.f de*.l.lr-i.r:tif" m*1.*j.r..rj. di-re taf-r;ip"*eiL:arl;r.r. br:ri. hr-.rh i 5,1., i:iedlrl.:*i Da[;r, ;la1{trn lral ini. FenFil.tti rn#r;tnq-- ir.r.trIiq mr:iniJi. l,;.htj..s;rr-l:,:rrr d.*rr nren1.t*1i*1,;.:s:L .nsinn.,t dr.ts I."lpl*nqar1 ),.$.n{.! tr:l.;irh rl i. l,;.r.rmpi.rIl,;an* l.:.Etfill.rrJj.i;trr ,Ji. l.;rl,lr-tl,;.*.rr [,:1..s..rifil,;a.*i. Et*r-r l,;;r{:*i]arii**,.si il;lt;l setr:iui,iri. i:lenq,*ri Lt*ma .*t;ir-r rL.r.i,nfi l. j.nfll.:. lrp inaue L *rlt " 5-;:,, Fr-*,nilamLri1,:rn husimpltl.nn. D.nlam hal i.ni. ptl"t{:1ii:i rTi€,.r-L.rfirLr:.[,:;lri b*]h:(:;lr;,r;:.r l.;*1;i.mprr-r1,..lri cleirnqan bflr-pei*dn-- rrr*rn i.;r*p*rd.* haxj. l r-ecir..tl,;*i ilxt,*. l:.8.::.irnpr*rlan y;.iriil cji.r-lrmltsl,:,ari ;.,rJa1;rh j *rulaban mar:.*. lah penEjil i.Li.;rrr "c: JEdi+;.i i. F:eri* I i tinn FsnE*i.i.ti.*n ini. cl ii.;:rl,;*.nr1$1,;.;,n FacJ*, .l:.aht-rn angcJitr-iini9?rii,lt-ttJtJ *ei..r*in t?irfifn h:lrlan, tr*rlri.tr-rn,; .Eirj.j$|.,. di.:sr,:tr-r_jr..rini.;3i-L*.1-rl.an pflntli].l.i.{::i.*rr i.ni. deinq;arr rinr:i.ail l.:e*qi;ttarr sehnilai.hr:ri l, r ll-
 • 13. LCJ ,l f:t nHAL. l ::HH i f.TilN tj:][lJIL. ]: 1" L Shli.i..- r hi ti l,:. f tJ l:.Ht] I tiTfihl I t::HTHf:iANtiiiht L l 15 1# lr.lnpe*nher- l?g{t i Fenylrsr-.trian Ds*$.qin i i".*h,.lg.: t)p* ra.*i.*n ;: I ri er.rr Sern i. ri * r : i 1.-/ 1.* lrlnpnmhr*r- _1.clt99i [:t"lnytt:iltn;:rrt ].n::trr-r-- i1"ah;Lp f rl ES Ir f:: ,: n i.,y lt rn p lt ). ;l n il;lL,n :i I .f ? ;:t frlr:pnrnbnr .irl{?ry i rlrr:a.n aAd m i. ... i lrmn r; tr I,n h.n p min i.gt ra*,i. l-.sn* I i,* tran 4r lqqg hlnpe+mber- i Fenjajag*rn Lap,*rng*. iIah*rp iT il i] 5t :4 ilnp:e+mher- *. d . fil i Fenelrnrpltl*n l-)*rt,n i f*l-rerpr l: I Dr.rsmrn he rP ti$i,t .1. .L. r t..tJ. {l:J,Ianuar-i:i:(){lr} i [-engn ]. *rhnn darr i l"aharr III /ln,nIisi..s i)*rta. 7t rl .:1. Ji:pLrar-:i. llr"rr_rr_i I lismiri*.r- has:i. L I "l ahap I i. L l: l:sn*i.iti.;in {ll" t-r$ l-:mbr"r_rar i :.ilr)r113 ; F en;t-1gq-.1n *tl 1..o. pn ran i T aheig:r l:t/ [:]*.*n r] l. i. t i "ln ,:f I {:i{i l. li F E:r b rr_r;i r- i. .jt lt il i I i::*nqqarrdaan rj.*n i "la ha pr I V F *ng i ri.man l*apnr-an l-lasi I [::enn]. i.hi.an:. Felal,:.Eana Fen*1 i t i *rr Fene i. i Lian in i. cj i 1al,;s.anal,.:an u l filhr siatl.t -1" j.nr yanq--=r-d i r-i- at;r.:;
 • 14. 1l i. *: *.:lr a l.it"* . *i":r! . riiFr$*rl j;rt*r-:r. ilrr,rnnf: li r^c:: 1"1.r rhan ,;tf4, ! l,t"r+ ir ,-.-.- { L,rl :5 It . liLtes.rn i ir ti i:,lri: .t: ,: !-.--- r Ll-.1tl I -.,r;1f,:1 $Hncl i if" "i.-irn i. ii .:" :+ * i. i-.1 l Li l" fl "./ fr h;,r: r .i r-i nr I *h i,i-,1-:t-:,1-lrJrj r i:-u,e tJLrt,rir iir-ri:r*ir j i.ta.fici l:,til-63a.i d;arr iJana iriIN i.lntati*r.rilahlrn t:rreq*.ran I ?,t :? ,.. ij r_r i_r r-r "I
 • 15. B{rlr I I TTAHBARAN Ullul,l Lgliftsl PHhlELiTl{.lN Letal. fie*gnaf i* Pabttp*rt.nn B*nj*r Sehaqaimana te l alr iJ i-t $ i *.,*i,;,.afi ped* ir*ri: E*r iJsir{-t I Lqbahw* ysnq man.jacJi lsl,lasr pen*Iitian rrri ersi,xiiilr i.irirlt5.r;rtenEanj*rr", I*nQ tepatny* di l..eimf:lt:ll Seklrinpul i:.elur*.harr J;rwak:.ecarn*tan Plart*purx " 1,..s*::xrn*t*n gol,artapltr+r d*nqan i.b*ii..tih..s l-"etr-:arnatstnrlyefrtartaplrr:g {nBrt-tF}akan ealAn Satu di" ant.era Ol;liitii-ap# tJ:"layahkecanat;ln yanfi herxda di b*v**h p#$erLnt$lt;*l-r l.ta*ir-ahTinqL;t. II i;abr-rpats11 Fan,]ar" deng-ln i.br*k*f:*nv;,r N!sr-r.iipLlr*, il.ral dar i ;eqi isatak.nya " i...p i.a irt r*,ittit"lL i;tr ,:r {:.erg:.t1.Di ikarFna. d.ia rlars.is ber*de. dr t,rrij l.cLrt prfipinsi i$nS ..1 s1menglir.tbungl.;arr 1..:e kota-t;*ta hlt.it".i silriqi*.i j deirlg*.r, r br"tl;citaPropin*.i" iq.a I. irri*ntan $elatan ltar-ri arrrraeifl Fierarns"tanHartatrt-tra termaeutk kecandl.trarl yitnq m€rnsliki jt-rnrlahpenrJ*.Juit.. t*rp;.d&l J:" itiit*ra ui l*;r,.li / .t(.:t r;{-Jt-, jliLn; ber*.daii h.*v;ah i. 1arah tinghat II l..*.hupat-*ir ir;arrl*i^. Ir! t,*ta riii eiengst terl;tlns. l. rlengaii i-.rit-ie Ini"":rrr " l,:.areficr?1 sana ban ;*tl:. d i temutkan tempat sert* penrJu l anqa.npeng.fascii;an 1nt,;rn. dan diksn*1 pui,a cl*ngan lr.ct* .$an tri *karsna lneiranq han;,*tit $.3r;r *arttri. y;:rrrq hi*riltt!: itn menqr-ta L i t?
 • 16. 1.3be:-baqa j, i.lrnu penq*taliuan aqa{na Ial*m di barbapainaclrxsah. p6sentt-en ql6upun msjeli* t:.ai.;lim Ji Flst,rr ini.Begitr-r pltLa dil,tenal denuan sebutan SeranLri Flel,;1,;sh l.:eduaEetelah Dserah Istim*wa AcEh" h:&ren& i:any*h:nys. Ci.jt*trtrpai.Far;t urlanaq itl-tr-u*tiilf*ti Ag.*na is1*rn" n,*tii.dr l.*nq;*r"mrteh,RIl€t. ili s*mprnq iral*hai vxng teixh cli$*lh,t-ti,le";an di eit*te*bela.l;ang ini kuf.a liartapurr Iebih eiil;letlal cl.:ln *stll*i-&i;dengan arktivrt*s liuplt ili,ll"l1" iairii f:ihari j. i ysrlQ fiel!:.t-11np111setiap saat ti,Ja|.. perrtat, Egriyi rJikuniurng! aleh ribtranrn;tgr,tr.Fdrk.at yanq clat*nq dil.ri berbaqai lagriss1"1 m*syarak;ltodar-i berbag*i latar bel.akanrA prof rai n bai.rl di rJ,alotrifnalrpLrn di luerr darj. daer,*h ini traiti:.sn s1a.ri. ilel*s{rittetangca, datang untul.:. rneniadi mutrid btsl.i*nn rn*nggalirlmlr gl€n0#tahL{{an aqarna *eh.a1igr-ta mentriqk.;rtk:afi Ferng&flia1;ln"*nya, Tamh*ir*r-l pL{I* di l:.g}mp}€it ini sensi;iri xeitaral.. i{*rer"labanyal.ln.,,a rJibangr-rn p*r"lrrtarhan nrew*tr *1*h slabagj.fin mur-j.iJbe L rsur.B. Letal.: qlarr ffatss Flilayah Fsr"d*sarkan dsta /aflS t*ipere:leh *i 1..tp*ngarnn hlhle;tlc.ecarnatan f4artaprura ,ictaiah *aIal- satu di- ant*r* 14 bui*rfiwi layah l,;ecartatan yslrq bprsda d*rI*nr uii la;r*th l inqkett Iil...alrutp*ten S*njar",ea.nU ibr-il.;*tany* adfllah Fiat"t;rpur;{"
 • 17. J.4 k.e,:,arn*t..:n l{,:lr-t*r:u;."i?. yBnF i[€r,sflqir hegr,;i.r-trtrh*,rr ir-.r.ati,..rr l sli iit.|n,#, ;;r. 1. , ,+rji.i l,;.lrri i:er-bcf trraan denqsrl : i., ii+Llelai f"riirlr:- bs3rb$laxan d*riqan i,:.{3{.:Jrrni*r:*{rl f-r€,ta{ai}Ltl. 3. cr*selah s*1*t;ti-, bsrn.3t.Elisn qienfrfiri l.,.lmcarrat*r--r ;i;it -j $ r1,1 rLr *q,.it i_.*rrds";.al 1..} I rn . 3. iien€lati li:er,:ri lrtr-ilifit.ag.tfi d*n,;*n i.:.ecarnatrirr Slin,;*ri L;r i:ui. " 4" ti*beLn*1-r i-l t"qr"i.i br:lr f,f.i.ltggarr dunean h,tg*amat*n Simpanct EriSn t.t.,,?f ;rri*li:.:.-tir j.n i. t,r*r.l.r,it-*rl,: r..;"iri_*/ i.-|nt,n1g Li*1at,,*ri iJal 11..,f45 t-rr "iF.ritj : inr-lr, i:,iiirrbet* l;irl*, l Fl*ritr:r flamat N.mrt{-rplir.}, Lgr r: r ,. .;l;:i.;l **!.t-r *rtf"i 5s-i L,u*h;Je*n;i,;,eilrri:h.n;r !.il.n{ hrrl*rjg:j s l .*ii, d". l. ir;rah i"gr"-:lrti;i l.ari i"1"rrt:.tipr,.ir.,.1 iri.t. *,i:j.sl*lij !. ;l^111-,r1-,,:snJ qll"r,.r. n.litiaft/ it , h.*iinp L eFr. $ekr-rnrpu I hgr*rde *i;r t ,*m r.,Ji. I avah j.n i. "l..eLlr-ai.;.*i"t :. :i j. bgr fr;.tc,s*fl d*rlgan I t. i:t*l;:ll:iir l -.iri,-lr b*l,t liir**g,irr; deriqili-r li{; g,.* iari-ilrriil f:i*nn;,1 ,, :i, $nLr"lah liej-*t*n h,::r[-rnt;?.rfi.r"r i:]s]ft,.r,]fl il,p*;r rrr".rr-rusi flctr-I"ll!J. :lxi.:.;: !,1iil Bar"at *ern* {:*tr,.s.n ;l*ilQar1 De"a..* !,:.elr"c,rtfln " ,i., fi ..: lrer i. ;; I l- : : ;.: r- ,;i li,i.-, i L ,i i..,r:;i;.n dengan il*sa !-trngqlrI I r.,::,irt i 1 i. r ,, { S:inber l,r* [: x r k.*n l:nr lAnrat id;,i rtA[]Lti-!r a ! ?{i},-.} } r|. Semografr te*bxci$r irs.srl* cJ.ii:.ernltkgl:,;iit Jsetlc lLrffirt,,fi i:t*hr.r;i ui la;,ah
 • 18. 1".3r-ecarnal*n Fl*rtnpur* merup;rl.;an wilayalr l.: rsrt:rna{.:ep.l trirparlatpendudr-rl-nya j iker rlihancl i.rrq d*nqan k*c.**iatarr--k**,n*r,,a.r:nniarnn/4. l.:&r8nfl ibr"ll,;cltn ktlcanat*.n l{.trt.r6:,"1r"+ in:_ qi:ai:11..r.t,u.:eaenjedi ibr.rt:*t* F:afiupatmn Fianjar. [terdasarl.,;,*.n datn rrafig cJi{:er{r]{+rr d,.1.;-j. F:.:rl*}t*;.- fl,:;rr.,ri:Sahwa jr.-trnlah p*ndr.rdilk rJj. &,ecamat,irn l*lmr.t;lrJLrr-;r ir*..i...;-trli.rr.t"ri-,nva oerjlrmlah er+a. .,"rftfi t*r,:{ir-.i tJ*r-i. l;ll;;i *.i.r,i.i Lr)1 "sll .i5eriurnlelh $1.L!74 J ir.la i psr-*TFg*p h*rjrrl,rh s6;b*.1_r,:6,p, S*_ S4t*j-r iHe , Sad*ngkan j urn I ah ki*pa 1a hie I rrarq*. rr* L r_rrnlrry,n il::i ,, #r.i(l(r. l-lntr-rk 1ehi.h jelasnira hi.s* dj.j.iira* pi*ii*, i"."rhnl f:,tr,:..t.tlt- : ] AFHL I" J UFll."FtH P Hl,1 $Ll|rU p; F:. fi {]A ftg T f{tJ Fl,q F: ^ i ri ilL!rtn tlo. Jtpni*. l:.gl.asm:.n ; i:r #i,.r.r€n l- i. j Itr-o**-, tfisi I i L. *k i. * I al.r i. 51" " ilTq iir") , "5 - L F:or-ernpltan :i*,, :4$ 4$,/ I I I Jr-tnrlalr I r-r i,I I 1. .{. *}Fl . t t;-._i :. {-rt"! 1 t}{J I3*rnber- Dats I l{artfir {-.*flat flm.i-tapltra" l.r}g{t $ecJ*nahan ..iurn.i.*h i:*ldr*tCuk, F:.*il*-orli*rrr J *rs.i& j ulgeladalah t*rparJat di arrt*r-s -5f;1 d*earhrrr-rr-.rri;ir.: :r{*fiq bersrda
 • 19. L, .jr i,.eli:;lliil L,{rn i|,;,rr-l-tpltlr-:r. Jr:,nl.,.r.it ;:er:du,.1r-11..:ir/;: il?,-.;4& j i*r*, t*rcliri dsrri 1.tkr*J.*rhi herjltralah 4"*T:I Iiwa rJirn i:er*&m!:Lr&ln i=rJnrnl*h 4."7:ii3 j1wa, t;edangk;rn.lrlrnlai., |..s.*r::rl.a t: iFlur.1r?A i.ilt:j5 I.i;." |Jfit-:..t,t; Ls*rh -i+:,i.;:ratr.,.,:J l.i.iia ,:Ji. l.. l,:c.+^ t:alir.i [r*ri-* r.ui t i : .Let:1 JL.tili...Ai..{ f: i:i.lit..llilii r 111 -.lii:{rllAhf ,"ir,Itr.dr:,, I ri {..:i-, .i- ,s h.ei t a:rtii. n i fr i.l} C;;g:fi t SrS i il.€j:l iril I I l-r i".*l:i" J,,",:i. . :lTi,I _il i::! "l i:*ranFLi*n -/ -l r ;1. r"t "i , .-," "^** / :rlfiEipr li,a*:* I 1...;rnt-cr F.igl.urrafr*n .larre. 1..).:ri P1a h * icnn r:a irar i *n lPrciesr F endlrdrrl,l f"lengen*.r mata ptnn rxharr*n pensrlclrti d i i*,tr*:*rn*i:an -iE- t$FrL{ i-a : ri.i rultup bervar:.agr , smbaflran u*J.&r penduch_tl.: nye berFr-*f a:::. $ef"r6.{:si petani, [Jnt,L]: leririr -t$l$t.ny& srFs. :r I ih"rt taf;e,i di Llaw*tr rni rIIii
 • 20. t? TABEL 3 ; UllL.FlFl f:EFlilUpt"j t{ F€FinrSFit ft:${t,l t.:Fr{rf: E$ i lo . Itrnf ee i. I ah Jr"rrn ! i:r* t.srr i .33 - 4tltjr ln c i-lti"irir{i l" " 5tii7 z. F engr*r j irr r?5.1:; Ff{S/APnI,Psn jlta I #xa* . 1 9. LJ s UJ / U I .srnar{ir:ru Aean.* 7* 6 i];rn l*in*I*in 4,7S* rit^tttrI*it t,i - 4J..,13irnber i,a,, i;* ;i i...$ritor" {l}srTr* il i,.lar-isrr-lr.*t _ l??? i:,,j.t,rql:an rra.t.a i:gnf,&l-,&ri.frn pnrirJur$r-r$t h.e I urahah r)*.tsa fiJmnya tr*rprcf*aj^ sehaqai peciaqang herjt.rinL nh ir_rJ" rJrFnq {., lai.,ran.,*. ber,] u.rnl.fri"t 3 Qr*rig, i,ilrrnber ilata; li.ari tsr i.-r-.rrnh--ai.{a, 1.9?? ) . Pendiclilr.:rn $dapt-rn i*:.eadaan Jrenclir{il.:en trai. l:r*rma} rnai-rpun nc}n?!ri?d.} j ci [:ef.rirr.;1i:arr rni r*lati. f i:er-.jd4r*ri ciengai-r tl*.j. 1,.: ri*erii anca-r iJsr i i.ni. dapat dr l ihat cJenq*n ter,*edi*nya. sar.,3:.:a*gara-ri;{ pencl:,$ik*irl rlrtL,"*l ta.itt$.rl i:.*n*l;"*i.xnirk #.atTiFLii cj*nqar^tPerguru*n Tingui. un turh rEhih ..ir;rlasnya bisa cli. L ih.st- Fsda
 • 21. .tfstabe I beri.l,;r:t r I F{iiEL -} JUIlLAH SARrtf,{A FHtli)ISIHAft 01 k:CfiAmirlflN },lAflTAFUrtA No. D S r 4 tl c-t l ttrn I h "l "{,;1 jTlBll !.. ,*; k 1 .. p.n .:t k r! i.! "sn Fi 13D/Sedera"i at .t.l"{t ,: $LlPl$ederaJ at ":14 4 $LTA/S*deira j ;rt l.f :] flerguruan f i.nqqi. I I : t Jltm I ah { i:, l:Snmher flata ; H.ar:Lnr- Cainal: l"l*rt.*l:ilr*., l{i?4? Sari t,xb*t di.*tng nenngxmbiiirl";...lrl b;rhr"le s;si-frnfipendid j"l,;*.n dt t.ecamatan l*lar-tapr.rra in j. cr-rhr.ri:r han r"ri: ,,Senqan t*rsedianya $aran,a pendidil.:an yailq curl:.r-rp rnsrr,*rdaiter-ssbut, mak* fiasysr*akat dtlnEan murjiih niemi i ih .i?.taL{rnpnernpul-r $e::,uai dengarr Il,eingirran !:.einamFilan dsn bnh:xt "yenq ada" {::ieIain cl;rri itr-r Ci. l,.sf,amat$n i,ni. m.a*li.h t.erda6:r*th:.r..rrslrs-kltrsltEi dan prendidikan l::$terarrpi 1.,:rr lainny;:r ::npri;-t!.Irntuil.: i*ernperdaLam b*haex *{ta:.nq LrrTpafn;rrlys. s*h*s* Inggri.edan Sahasa 6rah , li*rnprltgr r rneneeti ht d,un I ain-,- L a in ,,
 • 22. 1q lfiueu.s. sar*n& pendiirl.;sn Yanfi c.r.cla di. l:.ellrr*h*rn J*wa Taman l.is.n,*h*-lsisn*k ber"jumlah ;i burah.dan SS seboenyak juga dr-rx buah. F- " hleatn,l*an {i*bergairnnna dj-r-rtarakan ci,i at** hahyl*r juml*rh pendurdul:: an l:,ecarnat.an Flartapurot ada I sh "1.{rl . 1r2;r jitlafilaysrit*r, h*r--.;q*n* Isl.1r;, H,gnyar sE na{:l i d1* heci I llanq n:enq&nLi t ag*ma*a*,&ifia i. ain . Lhr tul.; Iabih j e I asnys I i *.1:=aja tabel heril:r-rt ; r#FEL 5 JL,flt-AFl FHNpUilLii; gERnAS,qF{F:At,,{ Af:iilh* l r- IlLT. diqRfiifi Jrtir l ah t .L I*lann i ri t .. ..J i. "..i1L n .rla L.l ri,-t; hg ii4f;i -t H i rrdlr :iri 4 P:.rist$n F:latc) I i k 43q F. rr:*ten f)rotgstan 4{} ,"1- r-iiri i .,.1t , f,,t ,:_!rrI r. .-, J. . (J,*.!::.Slrrnher Ilata x 1..-lt.rtnr {l*rnr.t l-1;.rt.-qpr.rr r I i:.1-,; " Ii lrlier{, rJari rfrh*,i rJi. ettaq kg*g*j.r.rr**harr -.iu-snIah
 • 23. llr"roenrJltdttl:. hiera.natan Ilarta$urer yarnq beragam* Ielarn $snfratldti?gbL1" :renq teriqecil penganltt aqa$a f,{inciur hanya tn*n*apaiotr"ilL, F:.husr-rri r"r;rtul.; l:leLur* Japr* l,{:}{,i?" F{+ncir.rdukny.*beraqarna Islam {sumber CIata l H.*ntgr l..elrrrahan ,Jfrrris"Lr7t ] r h.*hiclup*rr heraqaara di daerah ini,rJi.tr-rnjelnq c:lehsaranf, i.barl*h **hagairnana. dissbt.ttkan d j. at,firri, filehidr"rp&t-!ber*qarrr;i j *qs *r;lnqaf bai k . $ehag ian ner el,:.* r-aj jn d*rut-ekun melakaanakan aj*r"an.-ajt1r"an eq.*rne, ii.er"lrl,lunan rnt*r-rlda1a.m satlr ags.rn;t t"*.mpaltnr/* jlrqa mant,ap ci*n i:ur.jalsrrr harih "Fegitr*t jlrga kcll-t-rlli:nan ant*r nrnat b€rnq,anra uui:up bair.:.Demikian iuga l:.erul.;nnan antar ltrnat beraqam* derrrgan Fitr*,kpern€?rifitah jr"r,,;* r:,,rF;un bai,rr., !J*lrjEi*nn.,lt d,**qxn i:til.; kehiCr"rnan ber"*qarna,Jioaeiah ini tidaL bis"s dr lena.s!;arr dari F€rfrn sert,* Faraert acra yanq ee1a.ii,r mertber-i, l:.r.n bimbi.nfian, nagahat danpengeJ ar-&rr *arska J.* l..anr rernpl.:,a mernhin.n lrtnat 1 *pcR 1 i*g ida*r*i-r i sLtcl*h *",* j al; ]. ama clikena I seb;"lqai y*ng banyeih i.nrnengharr ll:-Rft ul.airra rieil"-rll.t.ti w*rJslr pti*E.antren*peuantr-ennyasep$r-t.r ilar-trg.c*;rlerffi d*n lrrirr--l*i.,n" 11*r"c*ka ter$ebar diberbagar. ries*./!.i:rlt.rr-*h*tn " Pl*rgl,;*r rneimbin,a nrnai rn,*:laIr."rijallrr" r.q3l.:*l,a.l"r" n,xr.ira:;ah. F*snntr*n rJan ma-isli.s*-naijeli.t*taklim"
 • 24. sj. LJ F;i:wav.s.t l-irdr_rp 1..-i"|,fl" Zarni. lih.srni " J,r.:-ni l}h.Eni r.trtfi lr-trrir*hriy*i rlipangcl ,i. I l. .F{ fl dsrie*rr aeLlrtan Gnrr*r I j p"r eda 1ah tsr"rrraElri.r, x.a i eh .:!{pt:r*rrrfi cJ r ,,rn t*rr* r-r I am*. l h*risr"*atrh srL"":, I i.qr_re. rJ r*leqi-r.ri:. r:J.r:h Ff{r-{it rnl{l-j.Cj nell*t-t ,: Isr! ser:lsnap I *rg:i,xan rT{8.:Ey*r.*!,;;r,l: i:;i.hi,;,xrr rJ i 1".:a 1anfi p€lrng r-.:" ri t-a hatri . t"glebihan r-.tlxfit*t :.ni ri*rl. r-rlarncn .l.*r:rin./* clj ::r#,.irr[r.:ni:l hal"-lral )ii}.rrt dre*trlrtrr.*n rJ:i *tais ;ccl,slaii t*..:r-i.ry:tsf: !r..:rJ.,: !ieflli.tTlplrdrn lllat*rj"*l ]r*rnq h*]rxn m.r. 1j. l,:,:r. 5*i":.u.r-r tq:,rinn*r_rl,; sLlcirt**.IlQ r*r l arr* aqn i.-.ra { irar-tawan } T.*rnh*h*n plr 1,,: b*: I .r..au tetrrn,e*lrir, **i:]rann r-t I an:a yfinq Fifin d ir. t. m #n €1. r ,1. ftl #i tJ .ri lr ffietfiett-l f eA t l,; r;i|*i t e l:. t"l c3 I t]n r. fn{id*rn da i arn p#r}./#fisr€ri .fr grlifiritr Is.lam dan Fsrnbrrisr*.r.r lrm*tt= l.,i..1 "M. /:6rtnr r:rhetnr *iJ.*.hj.r"l.;xn rji. Inrifrfir-rI I t "ift"1 5eh*ranq f{at-tapr..rr.,.r. F,:id,i m,rlani filahr-.r t.&nqr,:i,il 1 ,. liL.tfis.ri,riiri "11:l;.J l" li " *rtstt i:terteF*tan deng*n -LJ [:t::rhr-{..r,}r":. 1{i)4.} t.,l . ir:iLr,.iFaltd i " l rt?{b , 144 } , Liut--t 1l&1 ;rci ,:rl*f.l t.eiln*a*".r l.; :iiai.*i.r i:ra|lr"fiflrl trrrLril,:irr:11,{lF {L,t i:r.-t ds.r-:" :i"l{il,lh l"ii-rfi;*rnmaiJ t-ir..J:r&{l ,i. ft.lrir i;r.ri, l..l,.nrri*i ert,f, f. *r [: helieir".t :*rl*l*h h: j.y;rj. lj*jj. f"furhaninlrej i":.j.n-r i:.rhidr-.tLGhrln:t h irr ilbrj " 6hari: bin l.{, rQbsjr: I lxh bi.ri l"lr.rlti !i,l1.F ha I i.r1 brn h,.nari.i*rir Fi " f-lo:,**nr*rrin:.n niri $rs.ri: h i-lr,.rharnrn*ci,ifS/gtJ *1 Fsn"l"rrr 1.,,sI*.nFayern - Ibu h,:* 1. t..*r-,r b,:: rn *rrn;i. 1""1.-r "rlg:ii:.*ir bi.nf- I . lltt i. r.;r i i-rbr"r [i*r-rrJ tl i o ].q{tdr r .i. rtr;l;. l.r}4. }
 • 25. ;.:; $;ei;rL l,;**jlr*r_v*. hr*J.j,ar-r rjicl i,Jj.F; li,leih f,:.e:iir-r* {:r..}fiq .i.:r..l* ja.n n€ft431,;rll,/& yfinq frsr.n*fils. ._.:,*rli:j.i,;15. il:" i"Tldisa ;.tr-.r hs:linr-.r -=-clir mt"r1*i di tlfi*rnF;,*tt }$r-rdirJi i:*i-i rai-.r iiirJ ,:len Ah:f-r1sl,. si.sr..L.ni oenbs.r.i.l il I Littr- , *:rn " $*li*r:r llsii:r i.,.hilr l,;lrr.ar,_.t ,,, iahlr* he.:.i.r"lr :;r*rrl.;lh rtr-rl.*i iel:i iflr* di. f"ra,Jr-a:;*h I]*rr-,.*rs$r..3rn r,:.aFrp,in,J ir..ur-at;n ryruor.t,*FLir-*. =arntrfir ltsi.* lEhi.h !lr-rri.r*g ",J {,:ihri-rir" i.,.q:rni.rr,r*rrr i:a,i.erlr tnEian iutF;an gturrJ j hg Ha,Jrag*ri iler-r-rl;i:,,"*r.**rn i:,,,il*a.:r,1,*rr,ai !art*i:r.rrfr * hingga sifitntli:. f.*rrna*,,/,xng l*inar:ta htLlr.*rirt ia+h-i.h 1i f:ahr*rn rJan r-rEia b*Ij.sr-i pada *a.*t itu itutrnnrJ lrLr.i.h Ir-i -nrr- . !-l-,,-.. L.rl. *iim!:,j.rrq ,rr+:.lmgi*rn1*h ;:eriqa**ihr_t,lln .J.{:lafl}* ,:l j nadr-"rsnh t*rsebl.rt, L:gI:i;,r-r -,:,jSeFglrrj :.. !l* ir..:rr:,;r.t "i*ir.^,rfr I ir,_rr..r;- untnl;. nierigg*ii :. Irn.r di :ifin*1 o -*.*!j.stti{:i":ir:.n..ys r:l*r.:. ,J.:iril -*gli:+ri ranqar"rn* rJ.ru,n.*!.trf. m*urij;idi {f,rrf.r.i i:J:i. j::,{*ri""}.rrt-: r-,j,r-, c:rr-ir"*r:"1;in r{*rrt*pt-x r,ir:rl j t.*r i r,;r-;t-{rr r*-lnrer.nTei ::!e1r-ii fienq*j*r- di rlrmsh i_lnLrrf,; p,nr.* *,.*nt_r_.r hel*.lr..r (Irix iinish*rr l,lz , -i Fts , ;i L "- j::;: ih, ril.t. ..,.r tss 1,,, fi"11",i,*,:ni. t-iilt.+t-!J t: "1"1 ,, l{" .i*.inj. i:jh:nl .illqa t*1.;*h i;* iii*iiiL,i.i iii,*.;{r {:r i,Rn fi$sms etalr lrl.n:*ul iscenq,;i.-i T*. l irn y,lifi hrs.ternpni-: tJrrLrrn*h beli+rlr *,*:n;i i.r j., j ttr ;:+::i+ r:,tL, l;iir:,^i )/,:;. l:*r-g*,rlrunq *s*rr,i.nrtFenpa,iign .nfl&rTrrl a*nhan i.,f"r ,,r"l , liar,rlan inrltr,i*l ialrnay-fir.lrri.i:i.tng dJ"i.::e**iirl rJerrqn* niEiihr-.ttan tiltr-* lr-tli*, f,,riJ;, t*irr-11i J.,;,[ii:;
 • 26. i3 icl.:*c.i pen,g*j iarrr rlrpindahkan l,;* h,crrnpJ.*h li*l:.t.t61psi o xejatlr =ae.t j. Lr-r k*g j..rit;in fJsnea.j raft tisarf.,*rnb*.h I arn,.fi j. {:i i l.l ttn t Lrnq j. sieh s€il€n,gp i *.pixan Jr*li.;.r4i1-;,itr;6.L " caii.; Fi- 3 cl fn*iuFt.lil rd&n t.i;.fr r :r-)rgfiit 1*ltar" u,:,liak.xrrp rii3ftcif,:iil...;*n rJqft pr $l u!!1 y*rre tr.rrAl.:. =a,.na,, fierreka yenq herl.:.un.ir-.rnq 1,,-e 6ang, flL{ir:fif} frej A bgt-*sa L jart" h..*iclpna{3ir $ari-j*r ;i an s,shrtarrryar tFC$pr .jlrqa F#hil,{in cari h{"ts$r*,pfi l":ab,lrpaten bar.Fi di dalarn fn{*LlFLl-} di 1r:.ar *i 1 s.y*h ir.a I i-rn*ritar, :ir*latan . i/i l.r:nrpL*h i.rri txlslr dii:anciuri *ehi.i,lifr nru*h*il i*i ierlrf.r".rr-an cul..trp i:Esar- d*rn t*rqnlnrrq nergair q s€ii"i:ii i*i.ti *rnxn_a-a vari* 9r8i1g*t j,r.r*rE * .*,elhincirla rlenqalr {.j{eflri[,.:ran {)&sr:.r.tirienafiipt^ttiq pnlulrari r.LbU J*{FAAtt y&ng tr{3nhutn;r*rnca ker ,6in*"ilurnah ieirrpaL rirrrgq*. 1 beLiarr.r clj.h*nt]url l:jl. !:,rf.,I],r,.j.Ari i,.:r:*i,berd;rmprn$en dpngari mullh* * trrrsethu l: " darr ak iri l, I i---..1 1.: h j. r-rn i 1..*rnp l ek Set:r..1yi1pi-1 aeineqii it.: r-!:iit*!,tr ! i.j i.lt-*rr;i " Lt;ln,:,a!,.:parunahArr r:lti:;ti,ft.tit clr S;-i.ii*fnyd, t,*i-r,[t-oh:ir...r. r}ir*li llny* Frriiil.i.].i.;arte l.:ebtstuL*il rnenj*rcjr .jana*tr p*nqaji;iri rji ,iirir. k,l"i.i4,r:in: iihrni tr.nggai. bersanra i.st*ri-.i,;ter r h*:I j.*r"l b{:.r.;r-r*i}*rr; frrsnq r fli-rrTlliii F,etd;r gaat- rJr i *rkaarr&h.erri Fdj;i*J. i t t*rti l.t-t:.nan)/rr ciLi€t clrsnS e*ja laqr, Eeiiau fnF,:fi$r$nye.i il i:r;rng *.r.*rk!1-1 tgr,R qr**ir:cj -lTr.**.Ln,.; b*rrtam;i j.ri f.1{-rh*mnr;ocj i."rri li+d,t J. "/ d*ri-:lrTr.a* tre f i i,r+.ier i ;., " .J;u.i Ea{1::u i;it*#riirJ ,qftfff. ;jgl.ilr *f.tf-l-rilms,5aiyrd l1r-thnmrn*d anetl.; rJar-r $ayyid #hdaI {Abt-t daudi, 1{irl& !14?i.
 • 27. ;;4 tldftptin l:s?qi*tsn Pl4.j*i is T*" lirn i;ln*lla-.rrrrr:1r1. i:lj.l.al.:sana--l:.an Fede r 1, l-{ari fiabttt psqi k.hlr*.-ts ltntrll:. l;.*u$ wnrrita. .c. . l"lrri AhaJ :iampai *ern,p.*n H.*mi*it x*tellal"r sh*:l,lt iir;l*r- *smpaj. men.jelang iilr*rlat fi*ghrib lifrursuEi h:attrn pria. llrri. $nni *, Eltriflni pa6i " ririr,il..*:i 5:r.k:r-tI {-r7.(Jri F.Ar11i.r p;"tgi. r:i*ilr!J;1 i" deftgen pnh:ul 1.19,{xl dilr.ed:i.t*:. nlsh ribuarr p$€ert* )rsrtq tprdiri riari. pri.*, da* Hfri..:. t*.. 4" l"laIan"r h.;rmls s,*te1ah sli{!l,st |4auhr"i ti d i ,lrcJ n h. *ln pembar*an m*n*qih S:relr.h S*rnrrran &L i"l,:r.rJenr " 5, Halam Jum;rt sete.[;lh sha].at* Ilo.el"rr"i.h ,"ii,*dal,:*n ;r*rnb*-" c*an Fltrd.sh, $halar,lst (Faiailt-11 Hhairst dan Itnr_tlirJ Irl;rh j. , l.thlrrius nntlrl.: pri.n i A!:u ljaltd:i , J.rtry*, , :!S& l $el.ain itu dari kesihu!:.an rlrtin bE I rar; seh*ri--trar-rsebagarrrana telah din€?er-rtF:.*rr di. ;.itss. dalam r-;rnql.:smeningl,;*tk:sn i1,nr*r a.qarn* cJ*.n arual fiasyar-*1.:.*t, bel i;ru jr-rgaselalLr *ibr-rk; nela.,;*ni. tamir. )ang d.:tanrJ rJar*i l.:aLxnr;errrrnasl-v$rak** awafrr, rtLa{rra. umara di. daerah irii, {n.dlrtttJt.t ,Jdlr*r1-rar h*hf,r.nn tamu cJ.ari Lnar n$3qsri .rsp**rti, *rr;n*ri.Ds.rggssilR$* Sing*pura. l*lalaysi.s* i{.xdr-,i-tlrn*ut darr l.airr=ebaq*i.nya " ( Ablr " lq?6, J.5{) } . llxr.rd j.I. lc..qrv.:r Tr.rli:; h:,["{.t4" Zsini. Shani flesl.:.i.plrn tlH.F1" ?.aini shani sianq*t si.buk dengerni;eoi*t*ri-kegiata.n beli*r-r xeper*ti yanq tetah di.EebLrtl:,srr di
 • 28. NH x+r€t5 q ilarnt"tn h6: 1 iar-t tnfiE i h berkgrtis*rnpatan rrr*rl{-t i ig h.r*rb*q;ai karya tt-rl i:$ iJi,lntaranya *,J;i I;*h : t, Fi i i*a L "i t-, Ink-r r a ril i,.: * i1 * : " I.,.-ii:,;;, i.,": 1*, .,r.; r:.,1.:., i ...ti i*riifiriii-r n i .li.lr-:.,.t r.i . .i" $;r-91*u,l.atr.n i.juranl;ah {,i li/ar-hit-.,Tet**gs.urlatit; r: *,*--,- .-S llil:cii i ^.1- :.,1, r rtI I ! !t, ii,.i ji:;j ::;if.-Ljil f i l{*riaqibr. I irrrarnii ft*.*i.hl.rr- lij. I Lli;tcl;rii {: :h.*nr l4r..rh.emrrad bin iiii lr;r il&v,r.7. {it*r_r ij;*uid.! " l:)iir- .r s .r.r ret J-|t-l) : l.. ili-s ti f {sr- lr; , 1 { }1 " .. ca rfi r i}h*n r :i"L ,,1fl1..;.r,-i:. qi g i:a L he*rr:r-rj r. Yiitnci rn#nf}ri:rJl ri*cJ*r di.ri : -i bE.:.: h* l. 1 i?:_r ;rC:, i. ;il.i E*.,bt:rr- * t-i;:!lr** !:.:.t*nnlil rnasl-r*il: !3ff cj rit Jn*r},7.*,?flrbr*ing:tkg1.1 lid3rrd*rrtaern ) * FcSF$n $&ntlrn, I enrn lr l .:.r;r-tt,, i:.astirF;?.inq. f*;rffrsni-l t.*,n*nr 5ltj,.:* h*ifitit*" t.i.dE!: --- l5i_-_r.- i,cliriJ :1 L fii fillli" €:. r {,,J,*i*ifr*ttj!, it i " ;,"li.rngry;l b*l i. lt_r ::r;=ii-,; del: rJisal.*nnr ,rle.h ri#gf,nap l.*.p,i.:ar, m;?;/s,t_F.h;.1.t " -=:l-aba: rJ*n inr-rr-ic1-itir"i*iul :j.;rl rr.r:,(_i. i;.i laL{ erj* $f-;r:.}u .iJ.irr1e ::1ii !:ti-rrifl{L t:r,t-r{:i, :11*i.il"i+-r: l::{t.3.J;}i1f1 i:t*.l,i*ti ciiii.l rr,l ni.r,rtrirl.ilJ ii;,"-hir- : r :.r :1ir.F;ffii o $r;il,: *. L,:{ii r..:il"t .Li r.iai; ,n€?itiha. 1.J,13r.r,/,?i. ijelarn ,:iar-i *, j. f ;it-ri j.tat :lj *ltr r" bsli;,:-i j.rga - j !.. .* j i., i : _ j r IfLt :I .( Lti ;,,r;.. I .,-iJt. i-..^.-,J.:r.Cr,l,,r L{l: rtfrlSn:/ il} -*.e rh*C,rp *-=-1 - t gl*r""r L,: iig,r-r ./..:lnq,jirIlrn,r* hgr-:ltrnl*h i.i. ni-.:i;-i*IIII
 • 29. --iFrrJ.-;,.,rj jfrLt.r t!-ill!,i;" s*.1.1;l;-,*tif,J t:,,li:itlOi -:: r-;t r.rtri,,ln ,-rr,ji,. ,*d:.1ll ti:.d*nql fii*f-r-;ll *t;rilglrrr in":t.Ft" j *r:.,, f;*JL i.slr ,.lLrf_l n it.t:,".rr.,i;rf.rrJ anq .3R-ilJal i:i.*1,,t; telrir.rd,,r;:i i;*,.it..r.,r i:i"ani,il t,-:;-,r." ti:tbs.t l.t;:r-.rqJ:t.. 1: (: , j. rl ::- i :tl-} i i.. , i..t " l"f , I a iri i rj.ih*rri i. cl i. xrilrq Frs(lir i.l 1i*ili rftg*it,Jfi i#n{l. ,-i: t- j,irt igrf l Eil;: i..:rii i-]r.-: ;t&U li.rf ,:l;]l: i1 i L{ t-t r .-:r rt i.l t" ,l t:-. f t- ..*a:f=i.rr!!*, i-.i. 1. Int*irral.n t;tl iJa1,li1,*"rn, { fihr-r ii*r*trJr " ,l,t/ i "iei r*r-t .;ltt$*l d:,*nltr;lr"rii*, I 1.. ii,l{t!.l.{Iifri,.ri3.i-: s!,1#.i-{r 1 ilLlr tJ {&iiii}" il.i ilr i".lt ,] .;.i fiinq t...arlp*fr r []fJ*.r-i.{1" ;l.tht"ili :irf il inE.l I ::. d* r- t- *i i:. r-.t i i. i,ct-itfh, s!3l"1.i.frilq,;: [!H]i-i.:]iri:il*ri i:c:1i.,;rr",t 1ij.jt-riJriT. iil,Iftiii i!. t.- -.;-,t,alj. j.n1,..,+.t-t * t-r*rt-tn+ j..h*l"i*l il+ri laf if .leLi*"gritt1.*, " Lr 31-lt.r:rr.t pri.tr.r:. 1: i:pl.i*ii..t AdaI:lir t,,lq;rs in#l.si,ir!;.;stiirir.fi!jj rh;irj !iti,-:rti *tt:li,l,,tJ:,r1..:1,;;ttt ,;,tli:gffi&r-;.irt, fllt?fiqll"r"6,r.il,, r:rf,.,J.t lis,ittt.i.rir. ^rri.emLrnl,;er-.*n " lr*lalr: nGtils]. i:elrhsij.:nt: Fc.r"i::el i. pr;iil::. 1,; ,*i].*plrri,,!l-,---lLrL L j.iJ,:qi... ililT:!.,s i)f:h,:ii! liitl:irrri.l {,, i}$iJt..irr , i l,J*lii ::, l. ! t i ;:rt{flr.,} iii l-r ,,Tida.i,.. rTrt.?nil.j?lLlii d.*.il l:li.t1:1..r,* .t.1ii." 1"i .:-.Jr..i1.,i trii!d.:. 1-.i *$Ci.r-r,.ii; .,.i .:I l_j.,ii i , i: : iJ* f. ir *t i, l.r *r i:*rfi *. tl i l n &"! :,Fr i- . il4;rt"i;:rt{:icf {r, t.arriilcl": I 4 ijl ;r f I ,,r ;-i t j-;,, r,r:-! i - i.i*titi !; i *in i *, 1: ilg: l.l..i $it i:,:n t ;rn q: t j- l.J cr l ;:1 t ir i rJ r-t pl a rn r iin,qn:1 "
 • 30. FAg III LSFPfiAN I"IASIL FENTLI I*N liaiarr nai: ini. rai,;an drketerrgshilan nr-ai.nrr tnntang BFneli.tia.n herken**rr 5eng*n perlliliir-an ii.t{,fi. I*inir-^"rnr..{finGh*.n i. da1.*nr per*oa1*n l;ehrdupan etl*rrnrrri " 0.;rt;r dihirnpr-rndari fiasr I y*aw.*,r1car.;r dxngan trrrbadr b*i iar-t. lj,arsiniorrr*n, hsl}{i,rapa l.:aset rel,iarTrsfi ce.l-arnah li..*!-i g}*n{i *.-l r,nt1+9afi8 rJan b*berapa ha*i I wawarrcera y,kir* cl.inr:*.L *ai.srrn l,:.ah*r".=ur.r-g.t iJrai.an f:ent*ne penirhir-an drnrakunri i1:a1t.pi-rli l. im*lai " yaitu ! Heh.i{sp;11i l}rrniauro H;r*nerr;i ,*. d$n l1*rj."ri Li*;rlra.Fergoalnn F*nl.;. luta::s{{1{ih iakat d*ri l[Esai;rh l,.r::misk j.nan.-:ernlr* ;rl,:etrt di !::i?f*Lrk.shiaft ,5stil pgrgitu t;eb.reiai. b{}r:i. }.:,r*ii: :;A. F:.ehrrju$arr [i*niawi l"lenqaw*.li b{*winc:{ari yiftq cJi i.*io:.r-th:,ari pi}ri*Irt-i.an g:adahar-i Srl a,;c* trrt-1sqal 4 "j*rnu,i;rr:* :u.Jt: i:rlr-i:qi$at*i-t t*n{,J.xl ?SRsn+,dhxn i ei.]Jti Hi:riyah b*rLernpat di r";-i*rrl; ;iril-rr*:,b *u-tEhal l*a1 Ra.Hclhsir l.:.$mFiFk $el,:r-1s11p1-1 i tlar"tapt.rr*i3{ 1.,."i"i ,i{..,-,iirri Slranrnenqatal.:an bahw,a untlrk hrsa ir:,ciup dlrrr,tra il$ii ge.j*rlt-;et*lahir d*n hafrn h*i**gtJiberlalr.uL;..*n nukttrn Isr*i,1 , lrJ* rJt-t.fl ilnrii;aFar1 yiiitq p*t"n&i"t ,:i .i"i.em,Lri.,i.rkrrn $l{sh
 • 31. 3Si k.,l-l"f"l. laini [iharri s*b*nai. el;prFsisi dari p*mikir*rrterhadap l.:eh;i.dttpan dun.t"rrxi , yat tu i L. F,*lan |:endak mendap*t keten*ngxn hidlrp tJi dlrn ia ini * rnal;a .j angarr hnrlrut.*ng l";arcn* n*ntiny.l hidup akxn teril,;at clengan huta.ng yanq her1,;.epan.iangxrr . l"|,n. I ini akan nenggsngsu ketpnanean hirJlril dnn yBn.q lebrh rlr$i laqi. *rF.61n msfieganqgu her*ibu*d,ah krpi:rJar A1].*lr swt, Setelah hie* hirJltp tanpa hutang I cr€*clranq mLr*l1inrharut henusaha sgar aelnpunyai kelebiharr dt*lam rnemtlnul"rihetreri.nan hidt-"rn, l.lel;*bi.harr tersshrlt r:liEr.rnal;..rn untlr!:fiembanttr or&n{ l*in t$ng " Lienqan rarin .tt"Lr fln€mcirlukanterarti $ran* tnrashut telah meIa}"uh:an prerint;rh -iihad,setab j ih,*d rn6nurut l:l,l"l,,Fl, Za.ini Shsni ter"lebih rJ*hulr".rJengan hsrt* bsru di.ihuti de,ngan j iw*, l],Erl.fim lr*1 :n-i-bel iau rnpn.leburt beherapa eyat ill.*[lurran y€ng beri.:.rnaanCangan.jidah antara lain *i.urah Al-.Tar-rbah ayat 3t d*n 47..beliau .ir-tga menysbut dalil ; "Tahasdaut Taliashil" " Ferni"kirnn tmrs*hll1- tirJnk h*lny* $,eLsdar" penikirantetap.i dipr*ktillkan !anps:t"rng *leh $:..H"1"1" Iaini {}h.nr-"ri,. H.ri:.n:. rJisa!.:EiF;afi uslncliri nleh Freneli"ti. rJirrr;*na Ea.st{nenqumFLlIl.:.an tJata di Ssga [":.Lam F*gar fi.***tapr-ira psrd:.t hariAhad tenqila i. :: $Esernber 1q?S i Fetri*.L i. t i ne I *!.:.r-rl:.*rri{eHancarfr dengan l{ .1"l. f|" I r"syad Z iefi t in f prrnan i, Eer:&}*.*
 • 32. (ebetr.ilsfi F:..1l.tt" 3aini. {ihani clatanq !.:e IJesa il;.r1,*rn F.*gai?una **nghadiri atc$r-fi khat"*nixn i{1*.fllrreir: nn*rh.--ana},;."9=1istt dat*nq derngan fiernbawa eep*r*:n6l:xl-- *lI"lt p€ngq*i-il1is.i:.,!-ul nri Lik pribxdinyx, $;llain j.t-r be, 1iar-r jrrqa rne,rntrer"ikarrrn f ak berupa ueng hepadn i{ " il;rmeah t ::l.a I ah .s*c:r.anq tirh,nhrras),ar-Bl;at lJera $alam flngar). Ilsnurut l:..f"l "f"l , Irs"yaeJ Isinlahwa kehrasa.an seperti itu dj"l*1.:lrl,;afi {]imh hl-il.l1. Ia.iniGhani he*mpir setiap hal i L:e1i*u m*rrqhacJiri nndangantr-:.=rar*i ai cJi peclr*saen, t" $ecrang *ruslin hql*ih gaja r.rerni1j.l,;i tlan m*nggunat:.an atau ms:firsi1f**than fasilitas l.rem*lu+*han dunia eel*rna l-*l1 itr-r trdak menjadih:an clindi.rir; at*lr penghalanq sntara diriny* d*ngan AlIah awt, FasrLitas clunrarqi yflnt dj.milil;i harug d iALtfie.i:: $nseb*gai praearana,/garafla atalt *Lat pe.nc3ukuinfl cJ$ i *mmelahr-rkan ibadah kepada fil lah swt. xeh*r-qai nnEl.:,ripari f Agisi,-rl;Lri" *tae s*Ea1a ni[,;nr"gt ]*lng dibrerihsrl AI lah swti.,Letradanlia, h*rsiyr.tl,;ilr tidak rlrkltp h;rnyer clqnqan Lrrfiflet-las.lar frl€lainl.;a,n harus dire#ilisasikan ds. lam hen tnl;r badsr lr.i perblta t an, F *nger ti an di atae. adal*qh Fenqer-tr*rn kcrrrsep ;ruhurrJda 1a*n l;ehidr-rp*n dltnr;* fllffnilrut pemri,"i.rari |;,ti.l"l, I*ini.6hani. fr-rl-rr-rd tid*l,r drp,*han:r dengxrn meniriqgaikan f*$j.1it;rnClttnrElral 1. tetapi rnengqlrnaf.an r*gilitan duniay.li r..tntlri.":
 • 33. T{}qendek.atlqan cJiri clan heribad;rh kepada r,1i Iah r+nt"7, Feh.er"j* Femik i ran h., i{,1l. Iaini r-ihar:r teinL,a.nq b*1..:er-.lamei ipt.rt,i beher,np* ha,i ae**gai $*r-i!.ur: i 1 . [:erkBr j.xan isrnil.,ir"*n r,untang sesLl€rtr_r p*ri,.:t*r- 1*r*rn Zf,nq Elall,ii r hubung i.i*n g{rfif,an .*ori i+t*Lr tidan Sctsn)rii Lrn. uy" t-ttlfi ,3eliar-r melngat*kan b*hr..lll psl.lerj,*an y{rr"ril Liail.l arcl;:, l,illroeker-.1 .q*n yanq ,seguaj riqgngan ,;crtattrpuanr €{C}i} E,*ja jtrntsny*ta=a j,ah lrersrii ejari rib* " f:acja seat her-hrcerr* tentangnadrs r{*bi ilutirarnraali dri:aial:..xn cairisa p*1,..r.i*.*n bel-tan.raciaian Leni"h ulamn" *rlrii"t dan a{cjhat " tet,a.pr l--,${tiipemrlrcar.lsn si i"rrn t esl:frrFatan ada k*ga.n i:aht*,.* pal.:r*rJ aar-ic*rdaqxiig l*htn ci rtsrn j*it<ern. !-faieirn ;:rai.;tin ie.ee€inarrern t*rnp*|:i.:r,st f:ar I i;r,r-r l i:p r. lrbanyar:. rrt*nysrahkan rnadal ueng t.apaUa Ffi.t-* ped*qanq cla,neenqlr*alr.* dar* pa.da usafua irer t+.n i " i. ilcir ii Sel,;ei-":,*, *e{:lar-di irft"rijin f:,"1"1 .ll . l.*lni [iharl]. rnenrel**l*:*n Bahw*sese$r-s.nfl yang bel.:.er";t er pa{Ja bid*ng Fs?|,:..*,rJ a.;lrr *Fi{ sx,j rrnarL{E nr*ni,*atr *.turan sflafn& ant*r a l*rrn h,xr-lrl; .lt-t-}Lrr. dar*rnsegai.* erhrngga t.rd*1". sd* Fih*l; l*rn ydu-l,J ,Jr.rltgrl.r.an. trr*1.Seirau lLrqii ffsil),eLlLtt ccrrtrh jr.tjr-rr t:la{1fi{ll t:tinbansj*.n"
 • 34. ::: .f. i- .i:r. i-l r::.i ;:t fl t..t 1,.:, i..t t. .r, ri . .yfl.nq ilc,.rr:::.:.rr-,,,r i,;itt..tgir-t::; ",i.da J.i.ttt;l pr._i..t.t::;:i.pi h"rr-Lt.;:;::i+iir..Lii*n ;:rl.:lrt lreq,nrlil;iur )/.:u-li;l lr*r.r-t..t::ii iJiptllr"li*.{:il,l*n rJ.:r1.,*nr:=!sr-Ji* lrnh.t-tl; fll{..lt-lcl *Fijlt[::i:r.n t]*:]riglr;i*ii.arn g.,tl,:.,::nr:ilri" yai.tr-r : .$., Ilaj.,nnr b,jlrlr:**iha $titr..r lfnL:nr-.-i .c j"rn,:l*in *r,]ll.lal j--. l,;nii_ mene*rj..nr;.r iJ.lrr.*talt nnmh;:1..;it- br-.tritJ*r il ,*.1.,:rrr i-iqlnt.ltl,; .;.in,arltII.i - lr.+1.,:.r.r-i i-i*r-t-l*i,Ll-iti :italr h-iiil,,srja *ifriril-rrJ:iL iirt;:cl;il. p:r*Llrrig;rn) d;iri mr*nd,t;:*i1: l,ltilt..tn*t..tr-i;1;i.n* iTr.;.i,;+r 6:mmh*igi.;iri i.;t::r.tntr*rrirlan 1.,::hjli i::,;,ij.l,; n*:ric1*ri.*lir 1:: (4triI !,1 i. L ;l t r,r r i. rn *. ,l *i.l-r !:: .L?" i:. i: r* lr l,; *r. rr i":. i:i F a cl ..._q. f. n in."_r. n i:rerl.lr:rr.jxi Jarj.6:;:ri1;-.:i rii.b;igj. s*rrr* iIj{:ii.. I lji-ildj" i:: , l.:.*. lai.r L:*lr.t:r-.i.,.r .:i,:lb.*qai. 6reri.ii-ra1. _i .*,*n {pt:lriglrnbr-.ii-rrl) ;i{n{::iil*:{ []eirr.iLr;tI cierrqilri p:tlmhe1.i. g.E,t.xr*t*tit hi+rr-;rnc.1 *y.*rriJ illiilnLlr-t.tl: j.1[ti1el"r bali.*.r-r "l,.rjIni.::;i:!t-r er" -. rl-irrl,.m -i r.tnflrrr1 ",rmhi..l. 1,.:ellrriturrigarr r:l ar-i. l,;r:dlra. hre.l.a. li m**nr.l pi. fi*rli ip*rn.jlrxl cJ.*ir p*mLrel.ii, l:.r.it..rr-iLr".rng;i.ir ili.rnibr. I dxri. ;:r,..:njlt*rI h,*r-*iriri, iJ" l),:*l.anr bi*lir.:ir-j.nj*!l*r.qr-i.*.1r,:lrj- j,.:r.n,;*n r..}e,r{:}lr;n4 y.:rl,;ni. nr*n.j i.t;ii l. Lt*l 1j. [,.:;rrr ri;. l..;;r i ,arlr*fi{J ::ir-rd;ilr d i. pali,:r j.. *errcii ri. hs l rr r Lier*{-rEr-rFra *tar-i i:::el,:.*r"..i ;,r *eb.*qni. 6ir.lcI;rq;lrrg h,f l. t-.t:: FlL.tnliL Lt.,-lr-.,:.ntJ *r:lncJit-j- lc"rI.*t..tpltn ii,"r.n7*. .::,:r. l:.t..t pn{:.*rii"1 " n *r l.; :i r-r tj rt / "r h * r- 11 *i g ;i rl q i-i ;i r- r-r *; n u* ili 5: r-.t ri .i i.,t i
 • 35. ifi{:rl.i.l. *rprriji.ri. r"ial;.r.lr *edi.l,;ih" l-.i;:ri. _i.ni t:.e.r-f::ai..t: dsi".rrflan g:ri.n*i.pi hahw,l lri.dt_rn .innq*in FL.rn),i,jir lrr_ri:anc;" ":t.; " N*r 1,.:l::r".r lite rr-.r9,* li;r a f *ii..r Lre l,; *:l rj .,r i*q*rl,lr.ln,::i.*rn d*lnflan rl.,itl,ll::r*r bel,:.tlr"j.lr l:."i.i "i4. /-eri.rri lilrani.iir:iltlrlnrlrli.iii,.:*in Lr:;lbti:lrctp,* ii;ir.l. 1*r*h*rg*i. hr..;|r-i. l,,r..rt: x il6t;tLtiId.r h;,l:.Lr-r h*ll,;s*r--j ;:r dj..l.il-r;l 1:. p,Lcli"r ;l,Jan-r*r. itj.*.ricJ ,Jiitn rtr;itl,Ln. rnal,;,,i h+:ll,lnl.l;t *i:.grr..r hqlr-lr*nh.,,i hrlnrJai,;.[air 1-:;,td+f ::ij.t.r.n,I h;itr,r. 11,S-j;,t, l,:.Er-E.1*i t+;.r.|,;l::lr lit*l*rrt lr*.r-:i. h{*niJ$1,:.fiir# 11i.,gr-rnal.:..nn Lrnf:L.r!,: h*r--i.::{:i..i-.ni,.a.t rJ.r.l*r h*:.:r-ihi:lrj;l,l"r -*1 i.y.;lnnl. i,ni.L ilan inr".rn.x,j,.*t- l,;e h.l,cji.r-.:rt rslIl..:th ::iplt-, [rr*1i.,*r-.t rn*]i-lili:rn{$trt:.;.r.r*.:i" h*rhl.;.:l lral i.Lr..i i*r:,r$ir-ll,j. ci*nqi:rri ;:r:.]rintsrh ac;i ;rm..i l.*il.ani cJ,*rr fli*ti::lr..ts?.j. p:t-tl.it tJffnil.*rr l,;t*.nilx.:rn il*.n t.nnl:r..rh.*n li.{:ij. l,; nr*inni:ii.*.., l..Jnq1l,;;lpalr L:ir:t.1.j.,,,ir".r "j*rig":n hsl,;,r.,:r-.j.i :,ii..;irnq1 in,,i,L.:,ili l,;.nr:l;r i.nri*L: di.r*i" l.;.Lda b:*r-i.b*d*rli l..,rn;::,:rd*:r AiIalr :lu.lt, ,/ ;:lfl # fft*.iri d: i. 6: t;l lt arn d j. r i. ,:l ,trr mE:m hm r i. l,; *n h.** j. j. r-.rr:i;: ha at.;r.r.i Lr*1".:*r.-i *. " t- t_J , $F;rLrj. .l. *r iJ i. 1 j. hat p*cla r-*ln tanfi unl,:..t:,n ll;rtr..r t;,ihr_rr.r {t:il hr-r1.rn) rr,tr[,;,,r li*n:in!:.ny,* tq*i!,1.i:-L.t L:r.:lr-r..rr*.El-r,.,r ,tl.*r.lr. hr:::L:r,ir--j *l it*riy+"i I l. i:r-.r 1..:ln , rj;llr_.r hr.r j.;.iri t$1.::n i hlr j.;*rr R:.in,*.cl h;hrr dj-1,;l*rr-uii-ttrl::,:rt"l L.rrr tt.rl,; b*rr*:ii:i*.,Jalr nienii.rill,;.*ri::* l,r,;ln l,;r:iini;lnarr rJ;ln l,:.{i.itLi.rL:[r,;iln .;:iE]il;tt-i.r lihr_rg.i-iit. li*g::;rd;:r /ll.l.slr sNt-" lltl;;lntJ*i.ny;,t hnr;i. rj*tsifr?ffrfing l,r.*nil j.rj;ll,; .l:. r"Tie?rnr-rri{tl,;in-.
 • 36. ii;:rn ltn tlti: !--r*r" j..l; l:.i. r-;irhfl.i:. d,:ri. h:e{i;,itan k-._-, ,.-. = l-, -. ,*l:$.Lr Llsrl.8?r i *1 ^ p.:.I 3.nr1 {: i. ci;1i,.: - il i t liri tr-t l- rrrrl_rtL -.-,-.t..-. tns:n$Ll lEin fi i l: *il i. $ tf*n a ta.t"t rTliilm i. 11 im;i. I il *ri L.tri:{l ii:l dr..rni.,,r i:J,:rn inHffl,a[..*:i.flli:r.i.li;:rr i".t;eh*l .*l:hit-*tt r L -.. ...! ... L.. i l-l*r1. il::lr d:LI*lit-tl.:.;iri --tnEltlr-trr-.i[ hi*li.:tt-t- [:.;ri-*:nl. p*ii3* Lrr..r.l.*in i:il.tm,..ri:llr".i.rl i:llr-d,n[:,*t h:*n:.,xl:. l.{i}l.ll:itfli:iii-l :it;:tt-t lit"li.:ri.j---in*:ri.la,:ir-r /,jl.ll q li1.*l;.*.cJ.*. 1-i;rd,* br-.tl;rn--htrl.*trt 1 ._- i -.. -._ -. .t_ {:i I t! | I *1 : -1.{.:" l:r:;lhi.j.a i:jj"lj.h;rt ar-i r:i.:lj. {:.nrlltnql;inan lama i-t;j.*t lri.ilr*rp { irrtltr } --:oanfl iJ i;i *tl il:,.ctl 1,i*tui;*iil-l scl*r. r-r5i.il qlr*3.i.Lr )riiii.ni. *r:i t*lrltni fii:!:,:r. s:trris{lr".*lr1q mit::i.i.i.tt di.{::ltntut hilrlttl l:iet-i.t:i:a.h.,l .:l:.;lt..t Lit:,:l;tlr-j,*. iliLinp:Li tli.*. iTln:rtt1-tr..tTt;i;:ti irlit"-{:,* ;rt,,tt-t 1:;rbi-tftql er"i ir.:rnU iJi..p:t:*i-h:{::lttr-.1 - 1,.:tii.n i:.t-{i:rip *,is{ft:,j.r-+1. ri.ii- ltritr-.i1":. !::ill-}$r11.,t;in hj-tli..ii:i iJ :i. r j. n ;r ."r *ir::ndi.r"j. cJan {I.stlit-t.:t rtr"iiirl{ /.flri{.1 rll$iil.-i ci:i r t*ri q,J ltrr q -j.,*tnt.nhirtii** i [::iiiflaifi j ih*lfiri"/* i ll."litip:.,,ii dlriq;in L+,Ll; i:t..t t..tEii ;1 ../t..t*r-tr- r,1 iii.l 1i.hr" iiite*1.i.*tt.L hnt-ltr:n!E:,iir1-ar L::aitt+i,t lirid3{.:?ili-.r:inil mltsl.irn h*t*r-.t::i Lit*!::{ili-.iil rJ*:ng.:irri l;i-.tnqqr-.tli r;,r..inqglil-: i::i.t-"1 *1.:. Li:tl;illt m*l.1.*.* .lrp:;tl;i,;.;;i. il1i"l11q.lrfi{lLlr"t..l , il l-i -i. LJ .1. J. tL il i. .1. i. li;r {: ,:i.r. r" i.. * i:: -r ;ld i. t-i;r l:. tt-t *11 :J I L.l i:i i l:::i L s:1 fi[:iifi rl*ilirt;rlt cjiI;.rr.*nr:l hr:lr"t-tgi.,rtt;:t *t;tt-.t ht*|,:.i::t-.j.*u ni,:ii.* r,ii;tli:)r*ti-l:l rntt#l.itn "l;.i,.f,.,t h*t"1,{" i!::*,it;.inc; l,;;li.i. r-.tngl.:.*t;:;in {:.eir:-imhl.tt ;.:irni;i dr,:nr.,tr+:n *:! j.. 1.:r-.llrrp,/r::i i.har*.inrr,.in J i:iE:ir-itxali: .RL,:tl..i tl:. l:i?r-i*r p,ltJ.,L
 • 37. ..1:, /1. riJi:i li l:.i..i r::l i. rn.i:(rl fi {::t t,-i:i.n fi ha r-1..n:i m*l .1. .f l,.: g,r":.t-i {i L:. #n i,.: tii.:r,nl*t j i. i:,rn i. n ,:J .:i. .i :. cl lr ,:,r 1 r, { ;r. r- r::i lr r..r ;i i. rr ) i,,,. tiil i: rr r- 1.. j. g: i,L ti .::l r,* .,...r 1.,. i: t-i i,:; h.* l. lil: ,.] t..ini *i i:: ,, w.,n!., h.L..t i,: ii.,*. l. .r1.- I i..i L..r .i. r:::-r l ii r,-:- ii.,:Lr.-r .i, i::i i..r .1. ,,: iJ li li * ,, lr..r j t..r.,..in i:ji* ri..rt;,* ii* :r..--II.. --,,,..;j t..r Li:: [.] l i:.t ,,. ; "l i:ii H Li :i, r::: ;i.r r .,* !,; ,* Tt L i..t.j L..t *,t n Li f.l t- r-.t ;:1..*t lt,.,ir # t::.,ii r,.)t,llf,lllit .; ia r..,.-,... i .- 1.,..." r...1 :,,ti,,i -.::.n-i liilr,,,i1i j. iliti:lrii-:i..ifti:i l.:..,r ;.;i.: rrr.; 1..:+l-,i.: t,r lr,r, ::r: i I,::r i,.. .: t . i i t:. !..1 I rri { I ; i.: ..: ii i::1 i:1 L..i i"i ,-; j * ...,.1 * l:i rt :. .,i .lt. it i: .",r i- ..i j. * :i. i I ri fi ,::i i.. i"i i,J ;.i " ::.it*nrr-.t* -i. Lt..i i::i i I .,ii l,: i rl.: rrr l. * r. *,rr.i ., -=iir*.1rii.Lii -1. itf.irj.!1 l:i:jrli iiI j..trl"i _-.. . -!_ :, ,, i::,,.l ii t:i i::l t..r. l) ir:{ .rt i} I i .,,,t :;,, -i. .!. ! i,... ... t,.. ... ini:ti..t L:*:t. L..i*;:i.l-t.:ii (:l.,tn hurl.:+r- i.u: ilnr-,ir.:r..,--=f-iliir-,ii:rt..li.. ji{iijrj.ni:l tjj.j.*nL.srr"li*n 1..,,1..1,1.1, i.;ri.rij- i.-l-r,:rrij. i:.$.i1{::i .;;,i,:i.i; [rt.*r"lir.:ln *"l.ri rJ..ln g*.rr [j:illiflill..tn.ll{ftn h,-"i.E i j. ng;Ll-t.iL ..,t i:.,,:ti..l:p r" j +t l,l " l"l ,, l i. 1",. E: !,:. ,, Z .,:r i. i. ii:ihan n;+t:rm;:ir..rnyAi. ir H ili j. l.: j. r- n n i: ,,r li i,^; Lr--!J *..- tTi r$ i*i il :1. l:j r:t h. l-r ,p. E i .i. b i* t- i-r x .n li,,* *i t* L.[ i:,:1,;*r-i a,,- i,* l.; n i. =r d e l; ,1. *.t l"r tJ i. h,,l c; .t L i. q *ii i::ir:l g:itil r L. j. c1;,r i ;,:.:i: ,, .::,ii i: i Ji:i l-fl Llfi.fi l:. Ail t..ifi Lt..t !,: l::. r* []r* r- I lt.:rrt i-r i. i1 r-.t g: i.::. {;! it iirj r,i .::i i* i fl fi { i; r.j F t:l f- L l_ ,; ;r ,- f; ,, ::l; li; ) i:j i. i. nt ,* li l,;, ,.;l n r_r n .L lr l,;, l,:. e+ f:: ri,. r- .[ r..r ".t ri i:) ri:rn il j. a j. n { j. *ii: i .i. .* h
 • 38. ! t::: . ,.I:= i j..rii..( j :.n*rd ljrii.riir..t,:lri h+r."|;"ii ) *,*rr fi a:J [r [l r" j: -i. rJ .*. i :I::: :l"./ i .t * i r.r.-..,. Ii:li.lllil{;i .::l: : J: + l-r i.r n rl lr n {: lr i.; i::} {,- l: ,:.r. i. il ;..r..;. + i::l r.r [: ;.r rr ::l--rr r1l{.:.1il.ir,fitl."tli iii*rJ*.1.- -: r- I r i::: r:r h -:1 l"lr: cl + l. i:i t:.r r" r-t st *. l-r.*i .,.s t. at i-r l:it e.: l,l u r,- i ;t i::!1::illL.t{:.r- .j*ri.i-* r.tis.sl-r,t .*t*ri-r peh:.er.:ifrst-t lii,L.tiJiifi i::*rr.*rnq- =li 1- r r i-i i rrr r- .lr-tlian .;lrJ,*ri.r,* mril*r. 1,, i-1.*,.l. a*i F.tin)i"l.tr{iill hi.rJlt;i: -.---L..-.-i...- -_.F,rtt_,-tf t__tit ::*3ilEtll-,*fi{:l tnltrtqi,:.tn $il.1 $ l::iil ,:ll; iJ*rF.*L h*r-lt.s;:ilr.,,i.;rtlrt;:t L::i.d,l,i.l Fr..rn)/.* m*rj.::r]., ijr{ilFsir-1,i. pe;ltaniyl*rii:l .i::i.clal,l pr-lfi./Ernird.* I r".tn[lrl,:. murrhe I i hr i:i.1. t*inarn*n , pltpr-.tlt tl.:Lri I ninn,/a ,=Eilr"a!-l {-l l:ltl:.artfl Lt*ittgltn*in frfict {:i..rJal,; FL{ny;t alat p::errtlri,.:ariq.*.il"Fsu i Li.r -j r..rq;r s*)i:l-ilt-lii pllrj*rqanqJ :1s.rlJ ift-lt-i.i./a. innd.n j. s;.*tn,l t,:.r-ar"L:a{:.lrii tt.lntt-r xnL it lrntnl,; L:i.*,.* h*rLr*i;iha ;.rb.*.* L:rl,:.er j e " tI*rharJ*i j alan 1:trmt::i:ahan dsr"i pfi+rrn.n.:i.s. 1,:rhan d i ;rt*Ei.. . F{ " ll ,, Z * i. ri i. S h":rn i. ini;if l{1 tritTlI t l,:.;l [.:;ln t-i.njalr;in iJ.*r.r dn* hr*iatrlr.h.,al,; xt:ir-r clt..ra i,.:r.: l.nrnpnl.,: nianltsin i.tlr **ndi.r-i" y,eitr-r ! l., F:.*:lI*mpnl,:. uti:infl l.;*r.ra ( fislfiti I i l.; nind.:.r L j FJ;r,l i ilrtrt-lil i,;.nyn ;rt.:tr_.r p*ni i. I i !,1 nind E I rl i.. h.,r rn* 1,.:.enbai-1:ar j fi :i&m.n i p;nti.irrg*rr ) d en q;in ,: rsin q i,; ay;l .:,r.;1ri il fna,..ther-r-.ri;inh": * l-*lt h*il,:.*r.i.* t*.pi. Li.ilah rnFrnpL.r"lygi. mnclnl Da I.*.rnh *r .1. i.. ri i. *:r rJ a rJ lt .;r {:: ,:t r fi y$nq harur* cl j. lal,lr-.r1,;*n I ,;i " l.:.* L atr l.; i.L"s rnnrnb*r*i l,;.s.r-i rnnJa I { rnnd.n 1. pa.L.r".rrrg*rn ) clefiqan $u.]$€lclr.*nq rJenrl;rn jlrnrl;rh m,:rJnl .E.r.m;.a. h.r.rry;rf;;ii.;1 ,lur:lan rn::d*i. y.nnr; ilirniliki.nl..s ,1;r.t l.li.L:*.
 • 39. t,ti tj.d,:ti.; m*ng*r j al.*n r-rs-.aha t.ersish!".rt nr;r1,.:.* j i. t; er me+nci;tFaL i,;*t".tri{::r-tnfian harlt,* tlih*tgi. dengari rfrr;r d i bag i dr-ta r :;{:iper-gl".r,r ( 5(}i/. ) rJ i.seralriran l,;epacla ts:lman hier;:;:rtrtngan yanil rneLetl.:.g+,rtralt*in lrsrlha cjan *epr:rcir"ra l"rinnyn (5iii4 ) tli.beq j- tlr-rx iI*ngari z .itl cii.{::t*r"inia *l.uirlr 6ri.hal,; y#,nil rnernfinnfli inr:d"l .1. t.apii. l:i.iJai; i.hnt hritri-ris.:{i-i*1. d*in.il{ii" rli..tt*r:m;i nluh tum.*.r"r hE*r-[.:aLr-.rnr.1 etrr :/iinLl ntc.:nrJtlr.jerl,r,*t-r r-.r*iaii;tr /rirl! :.L,i:::i.]..trit ir*r I r*ilt 1 ii+hi ir hni l,. mi.:1n,f,.,* l.nii i:i: Lr..r ,, ,1 i. l,:* d*i.;lm i,relrji..,*t;:rn Lt*.ill-ral l:.er-:;q,,Lirll: filiifir.ifi1"inri. l,;et-l.tfi j.;rn * m":l;a br::Lr*Tr l.;tEr-nqi;1fi tlihnngUr-rni::t hrr:r"**.n.s r-ii;rrTrt..ttl bels*tr" 1,.:ri:r"lrc,;i.an l.slbilr he,.**r- cJi.bni:anl,;*rr l,;erparJ* or"llnq yfin{ il$rnansin m*tJ*rl. dnn i::id;rl.t il,;L..il:. m*tnt,ler"j aliarn nr;xhai cie*ngan pr"ns..elnL:*rsij. ili.lic+ir;l:ati h{rilj*rm*,,It , l:.*,t l;lr-t rlsEsl{:r;nq ;:relrn:r. L i Il rTtr::{J* i. rnerrr*rn;irlr rnr,:ia L {,I.t){|.tY" ) l,lepacl*r $a{si.:?:lrfin.1 in.flr.r hi*r"lrr:srh;1. lepi b.riJah m*:irmpltrry;:,ri nrq:d,,;,i1 ({}7;)" mnl.x .jj. l,;,x mencinpat l;,rr-.rntt..rnil*in tr*rt-r::: rii.bagi tlr.i;l:, ljt)7; bagi g:eni I j. l.ir rll [] rj it .1. cl .* n :i () 7. h *r r; i. )/ ;t n J rrr Er I ;r l,r. :,; *r ri ;* i.;. ii. rr r-r sa li.* , Sxh,:ri.i. l,rny"* ji.k*i in+pnq.:*larni l,lti.ir"lrqian rnal,.:,,r s{i?r1tr..r.$. l,:.r,:r-t-tr.,1 i.*ri l-t;rLry,,,r ri i.f:arriJgLrriq r:rl.eh platmi. li. l,l m*d;i1 ..- .- t.- - t-. :ii*[i.:i:i ilrfirr:] yfinil mUn.iA1,*t..ri..*in Ut*.:ilt.,1 jr-rqA nrr:lnqlfi i.,nmj. ltglr"urfi i.an L:elnaqn rjan p:il,;i.r-arr,,
 • 40. a -t :. l.:.*lnrTiFr:li ctranq lsm;rh (tid"rl,l pltrl ./.a n,:rd;lii ilrnng*|]r-.nng ys.nq Lerrnah tidal,l m*ffipl-rrr :/"1,i. rnclrjal etar-r. !&r-1 m:daI ltntltl,; beru.r.*ah,.,l rJipur"hnl{.}hl.::*ilt h:r-hut*rnq =r...Lir{?rr ;-r-t t j.rJ;rl,: melmhrynr" burnga ( lr,xl. irr j. al,:.an dir-rr-aj. l,;an prad"l:+r-E,:s. l.ern b+.nl,l), Et*rlr**.1r,x rjr.:tn,fnn m,:,1*l i:t*r-hli1:an;::3en*rl,r.an hilnya pad;r hat;ls r.Jal,;tt.t L,Elrl*:ntn ( snmffrit*r-;r ):-r l..an s::1*nariya" l:.alalt *r..rL.*Ir-r t*irl,r.ai.t cJs:nfinr-: hLrtanq nra[,:.+r-:jr-rp t:i.dak ,*ii,rrn te*rianq cJ,:ln h:era[,:ibat me]nqilan:lqLr nntnli:=i-ib.*cl*rh ht+p*rl* iii l;ih,si,{t,:, Fers:.nr- 1*tn [i:*n li Ii.rI,*h riEtr".t prin*.i.Er F{irni.i,;j.ran l:: .l. l"l1 , Zaili .th*r-rj. 5ng L:i3t*1,r.nn.ratt denq;:ir"i hanl,;. nd.nl."rl-r "J.:1t-til{:itt n*mb.ny*rt- t-rltr-rg."r::i-i .:1,*r..r m*n+*r"i.ma br-.rnqa" .ianqrrn mumhay*lr- r"i.nteln d.*n at;ir_r-,entrt*i.ma rintEln " . .$*li.ep {lr-ttnfi y$nq LjeF:r::r-.j a$ir.inir dnnq.,:iri:rnlr *n*mi.n,j"ln,::il:&Lr flltrriyirnp;ln Lr*nq".,*1.;,*n [$il!:.rrj.t ;lr:rtri;;irrt,-L!"!rJ.*. bani., Br-.rnga b*.rr 1,.: btlr*.pa;:nn jr.rinl.*lri-r.:..* tr.l .h.*.p 1:-i-il .,,i.::,=leh {li"rr";:mi" Ili+:rtrJart hr:r-cl;tr:r:rr p*d,:.r. pr"i.rr:;i.F rJ:i. .*l::.Lis L:elj.i.;itr..r L:s:lr-- =3impr".rlan balrws t; irrtp;lri..pi.n.1 *rn di b,*nl.: ad,:r. I.alr *r:,:rtr-r:=rb,..r;*,{::arr {Tr;rl.r:!:iiahr n.l.E:lr liareln;: i.{:.lr lr,.,rrltt: ci i.j*rr-rlri.. F:terFteifl.tat: den,{an l;elrsrr*rs.s.fi rn*nfitll-rnr,i ":f:{ rl;ir.i .:l;:.1ra=.i.1. lr:ah*i --*iepr"*r-{::.i. l:eLah dir_rr"*i. l;,:in ftad.* b,nr-:1 iarr-r=nqql.ln.*an hasi. I r-rreha-" rneril.tr-tr1.:. Lreliar".r lrentl ,ri,.. l.tif-i
 • 41. j!1.:li,..r-rk.:n {r€incl j-r-i d.n.l..*ni r-ltm;rhl::*ngqx ii:il i-l:rt;.r fi*ti. jtt-t lrrr t lt l;. ri.rext*:ril.rhi. i:.ul[:r:rr-l.t..tlln rlla$* *litin cixl:llU" b:til l.; * pel r- I t-Lart d i. ;rL.aut 1IFrTlL.l:* dlr":trlq/.3n-q mpn j itcJr {:.nnqUltn,.J .j alolxh-=,:nrji.rj. d,nnn:/,: " ijal.am $ra[,;tj.l,l l,:.r*ss.rhari.;rn l,:.,1-l"l1, il*ri.rri ljti;rni. fisntanil,n*rn.:rhlrnql cl i. r-1.{f1.$.h *,mlcliri d*tl.ilni beirrtu!; t-1flnu rupi:rlr dnrtla.i. rirr /-melr" i. l.:i:l tirrr-t*t l-tsr"l-it*n tt"t [: fi]r11il* " l:."1...1,|"i, Ieiinr. ijjh,nfii. ,::np*trd.np,:rt *j.rn s,i+tr-.t.jr-.t .ji.l.*r n r-i.,,.ri: .1.:t I nn ci i. tclgal... l;an * Lalt tli{:ut-i.lptl.:*rrr di t:t*.1.ltrI-.tli=.,; ul i l. lr Indi::nitrxi*i " l-1,n1 i.ni. **:r-in; tr*rli:irt-ar" ds1,::.in r:r.X bnr-!:::4q..*r j.. iis*ti*.ltnp*t"rtrr r i:j:rfi!fliil1i"i.t l,:. li t..r l; tt s-r i:: (,il r in li n l:. rJ * l. * rn l ;r Li .1. :: i. c.! ,lr-.rm ,.,r1 iii*t*,*.rnhi. Ljmmnlr Iir:l . (-).1,;lr /"l"lr " I t...lng:* i :J" ":1i 1 s.nLL*r- t , t rt lt I lirer{:i.{:i.!. t;r).41,; tl;::ti. p r: ni i. i.:. -i. r- ;.r. ri i:: * r- i:i l Li 1:: r-L ti r : .:i .1. t. I ; tl i:r;ln iI .,t p,.t l ci;ln *i* {::lt-i t-t tl i,il i r" i li $n lit,:lrr i: i::i-t ;iiri.a i:. y.ii:n;j- i.::ir.t"i! r.*rr il [:ir:r r"g;i:l r;i l"l ;ln i:: Ft:i r-,*tii :i. r;:n.:l L ii .i .* L: f,.l r" d ,,t l;l .*. t rJ ,.r. fi :l rJ qln il;irt trlt li t..titi I it I .*in . ilt*.l l. r,rlt ..,l Lr r.:l .ji *i til rt d r-.t l. lr rr i3 il i ,l i:a:i. tr..r L m,x l. , r Il.n** l. .;l h 7- ;,tli al: I-:, ;l r- i. l r ,e:i i. l. l,J i1 lir.:rt f l ill .i f- iir tJ * fi [rprIilrr,.iri.t ru+r"arn.*it ;rt*tt..t i:*lri,J.ri.j i.;lri ;i,;1ilfli.s.;i ilriLl il i.:i;lnipe j.. h:,iirt nI ilir i,:. , l{ , l"! . /..nin i. fih*.n t l:qi* r- li * rr ;.1 aii-l cJ,:il ri il *:il ;i:,* [; ;rLi]{* tl r;1 I- i:r r..{rillrrri fl ;r.;:,*!;: d .:r. l,; e*mr-r ii.t l,l xn ::,nl:)rlil+];i. l-trri. lit.,t i: i
 • 42. l-i;il .1.*.rli*xnE;rli i.,:l?t{,.3-i i.h.*^rr fTiE:iTrh.:11i.3.r- i*il,:;rt rJilriqA.n fi.tl-fi. lrj..1.;llr #slLii:rr.Ji.rrj.in,;tn,n 1,.ri{ri{:l rr*r-i.nq,1 cli.l.;l1..:t-.tl,:.;ln nl.*li si:,ih$ili-,.n he:"ar f,)t-*nq iJiitil{ h*:r-;r*i:*r1:: ltrtl;t"tmny*t hnli;rli ll;,r.1. i.rrj. di. l.;;rl;t-tli":n lrntr-tl: iTl*),r611;i.nl;sn tr;:ti -l;lnI ber-" ;*rl,;.sL tuglrad.*.g1 i)l-ilnql i/ilrlJ hr:rh*1.: tlli*nH]r-imd :i*i!:Jl:, .**h;:rht:i:fiLlfil:. t..j-d;il,: h*1elh Ji.Lr*r-j. l:.:ill liapiad:r $.rl*li:i$fll-i.irrlL| 1.r.:rn{:l .f,*i::;.i.*1 fni*{iilai di.;l 1i;tjrlr.3i-l{.1 y.:*n!:"1 h,=t-lral., rtrr-*nsrj-m: :jei[,:{rt, f:i*tell;rh jt..rnrlailr ;:*rli.,lL tli.teiri.n* ti.cl;rl: h*lellt cl i. l,lelmh*i.i.t;an [,;t*pad.*. nr.nn{ /al-ril tTli*r}qtllr.txriitit/ melinh*./*ti* ietl:,*L" irl,i..cn htiiii:;lp.i. ::;i.;:eiritl-t-i.tti* m*n*fli]iii.l:: *.in.rrrtah r-.rnLt..tl;. inijn,:lt-r-.tt:li*.r.i-r L..,-tpsdri []iill.::1 pi*itillt*i..tiilt ;:.lii,.r"l: ir*ir"rrJ 1j.kt*,:rr*rli,:.lri cl .*l.am l.x1.*in (L:iil;,r! i:t*ii;ti i=t--: *;:i i 13{.i11}rill*i.iih$ii ;,:S.!ifit l:;{.i.1fifir":i i:tt-"ii.Al:--bA1iiii F:i:lrti;*j.*.l.::;ilrt :;:.*liat: |:ti.:l*t *n,ja di.i.,:l.r-rl";xn ttltlh li=l:-:;: {:igi,l .;tUi.*...**i. dr.irrrr.tr.;lrl-l il}*r-;l. l 1;*t(ili..lit.;/;irl:l ti:rlib;- :- iJ;l .i.;:,.niny*: lr,xil;r.r---L:*ri;lr- iJ;r;:*tL rJi.[:]E]t-{::;1?i ifinliil-r i:il-1 i :-;=i- i-:i.ila!. .;lil,* pi:lll,$.Iiil-rill.tr:4fill il=i"rni !li+l-t;/+lr-itlii ::r;-i 1,:*:::iti:i.:i;.,*ill..lri,:i,.irn rj*r:i. l:;.i::ij..I [::*rigitnlPL.ll.;jl.rr ;:fi1:jtl":l F:*fig*ml:.,*iirilrlr1 .tL,rlt peinb*:rrJ;ly.*Ili-l ;::;ri;;i;. i-|; --: cJ j. lr*iAh.1li;:n n l:tijtr-fit:iiii p:r,xl.l 1:.i.i,; i:: fi1,.:.;jlL 1,,ri[lrlJ Ii{}r:::$.riii :ii::r - l.ri:rrl.*lii..i i:iici:.Ari1 {::r,.*tji..iiinri;i1 di li*1.rn":l"rt-r rll*r:iii;"}r-ir-:-- L:*:::.1.r-.titi iti.::rfllpt-t iTlf.ir-i-lL]{th lii::iniJi.::r-i. ltt;lnj..::i[:.:iriIrt ::trrliJliii:: fn$$i/,3rs.lifrl: F{:iiii:?t*i.rTi.it i;rl,;n1:,, ilal.*rli iit.;il:L.i ft..ilttJi:lL. ;i::r.i:,q.i: .Lii:ii:r.l.ali iil*Tril1..i5.3rifi1. l.tiltli.i::ilii.,n,,ln" ::l.lri..:rh r:ftl::tt Lli:ritli:"i
 • 43. :l- ii r..r r-i t- t..t li ill €i n l..r i i..r ii rit- iii r- it;r l i i 1rr nr-;.rl:i i. li r:1.$ l{ rit.i: lr,.:..i rt..1.::t il :i. l-..* ...,.. .i +: * .l. i i. il .r )i it il iJ l-. i::l 1,, ef r]l i-r .t rt i,. {i .,r r- r:rrt::it..tnr1.:i. l;aprar:1;,r. fi]. :l pr*idr".tlr.tif $i*f-ij-niJ*l .*. f i.i. t-. .- --- .L- -.. t. l] .- rTril,;l t-.t*,.:tl-i*. ;/iiti i:itli:il [i.3f" i:{ril.-t {j a [] ,,r L: fi e.i !" r..r t.i ii l"t i.; r:i n n r:l i. sl. i. L: 0t fit i. i; l.:: j. rr .:-r n rrr (ii. ri .i r r:l i. 1,, * n d i. ", i. i.;lll-ri.dltp*rr r"in{J h{.}rir:rjirlfi*1{nFL.t.ill il.rri-i l:i{:it{.:r-r.ti::rryiii fit*n.j{,i{Ji. *1r"*nq--{:ir-an(:l } $.nfl ill€|fnLrfi)/ #r- :,: fil,;al:. ,F 1"1.,r.ll*t I.:tli F:.*ni. lll,; i.nxrt [:l Et h] ri: r- fi fi i.ir l-t Lf rll i. h: i. r" i n t * n t.- ,..ir ri r.l It nni i. il l:. i n;,r.rr r{ ;l ri;l t11 t [,tirmr-.rl.l*ir[,; an r.:;r:,rhatai heri. lcr..rt x l., l:.g.lLinr";lcl aari clrirt{:l - {:ir{:nJ in.r.fiil,ri.n dar-i. :i:*iffian l,;qil rJrm,jiri ill {+} ill,:in { tlellaIL.r #.{ls l,;*r*c;Tr *r lr*n.1. i.1.:.r..r h...lqi.arr d.rri L -.. 1 .--.... .... r, r!.nln.,r1lll14 - " _" s i:r F fi ti l.:. e h i. i-"{ lL [r ;:ir ri rlliinL.r,:ii.fr d i.. dnn i.a " .r I t .n- r,. t-! -! fllt*in q efi l:,.,t n l.;.n ft l,l r* ni i. *. !: i. n ,,r n tJ i. l. a l,; r-r l.:. e ir d ,3 rr ,: .,L i-, ( ::,i t" r i"lr:iin h i. tt.,,L ii :in rTriii:rfli*lri {::*:r fi l.: Lln lisil i, fifiil;1i-t ,J *in i;t Elr l*,. i1. !"ii.:it"l ;:ad.* fr.it1,r r.* il.:iii Ii it j ri tJ. ll ( r-] t- .:iri rJ r.il t".:l.l-r rlj f.r l; i i ,.1;n in :i. *i li i. ri j. ll a .1. i. n i cj i. l. ;,t l,; t..t li i: n fi i:.1 ,:i r r"T1,.t1 r- {nr t,i i}. i: :. ,l a i. iil ii] l-! r:l i:l .it n il I r...1 11 q h rii. ri iJ i. r" i. r:j i.:. n :l $. ri i:t {t i:i rs fn $ Iui:I I t..t i:: .t- 3 [::r.{:...*5:i. tit:.tJ.,.;r.l.i..t {lril:t;jl t delrrfl*rr fi j. ].xlr ,,:;r.,+{:., l;*nil l"l*, lr*r Itli.ir-i,rnfrrL.in f. rs h j. tl r-.t F$rt in.ann:li"r " t-la l. ; ,." .L, Ll I ; -..J ... it1!J i:1 l. i::! I 1 ... t.- i Lt..tqar+ r:l;in t*rrqqr-rnq1 j .",i ri.l et h [r ;t i- i1 L.t ]. .i* in *i " lJ" lul*ri1.;lmhanli,;.*n il.;rrl ntt*ni*l l,; i: j. rle l li,rn f Lrn fl .i:l {d;ir l:;;,r tr-.r t.,Lri q1 li;,r 6:,,,rrr i{rn{ p{iir-ri;1h rJ :i. l.r,}fitr.,i1,.:i:il,;;i,ri i:.1.:i+l-i
 • 44. /.i.i. i,.,,i-l,li . ,j.a:rr:. h;,rni. "jj.ka ur"*.nq-ur*nI i.ili i...ar;r.;r. imelr-r.i,l";*r l.ralill p;.iljiL: nemL:riy*r :i*tli;.tt) mq;lnltri,:l.j.l,;.rr.t iiEtt"J*.lj.i.:air ml.:lrni:r:r-int- ::s!l:.at rr i-::t.,1;ra i:]i.*.,-iU-"L]I-.::11-l iJ nii.lli:.iri Er.lni,*l,li.n hr.lr-l,:.t-ir-.;{nq"" lo1;:r[:Eit..tclny.*. hi;lhl+a p*rii li.,tr-L.,:it..r.*rt fil{3ililft-tfl:,riii. l.;rul.*. j ihari tJ.,*l.aii:r inii.ttl;l3ilL*i.:1.;.,lri !,;armi::il,;j.rr.rn rlelntl*n mermh*1r;ir" r,*liaL itttill..*lt-t fi:il**1. ---" !- L- J- -i :/.:illq l:tlr$if"rt lllLil l-tl..ldil I Ll{lr lirinrltinl-j.i l{3Fi.:t(l,i 1.ari{ i::i:,- r"s i. f.l l- rr r-t::il t..t 1., tif ,,,:, l"lari.t= .*ci a 1,.:r:.itit t;.:rrllfi flrii:..".rih t..tl.;rni*" Fl.Ll"ir har-l;tv+;,tri iJ.*ri []tjtnE]ri.nl:nl"i" [jai.,3. i..tl*m.* in,:?l:t]::t.th.illl l.:i,.:n,Jr::i l:.;,::i.ri lie:iirili:,il:j.rr.r"i r"lii,:irii. ifiifir-di.l. rJir[n =i,ilri".t.tt-t+:rl.j* ii;ir"h*r,....r;rt-i iliit*.|.*1,;i-.ti,;;r.ri J*titt.aI"*.*p tn*t*r...t. dai"i iiti:irr - l11:i1"i h*r-i. l:.*n h,:rril:t.ti:rri rt*claL lts;tlt;t *ttalt br:l;e+rl* ;:i :iri p,smur*in t;rtr nt:tnrhsrril,:nn birntl.iet-i hi.rtL:itlg.l.rr . pi*iir;.:i tl.rr-*n i:J.*n ;:tl.lnr;ar-.*l-t;:n "
 • 45. l;.:t.hl::t i t J l l:. ll i:i (...l FI tl :r It l"i i:l .*ir"t .t:*:..iriLr.::rri p{}ni:l.i.tj.;Ln hgr-1,1 ,:.ln*.1ri ili.rn,lii.fi {:}€*frit. l,;i.r-.;r.rr!,;e.r;,iil,*mnxn l:.,, l"l ,tl " Inirri. []li*rr"rj.L:s:rit;lnil 1..:+;:;rlj+:rhtslr"$*(rr hi.rJt.t;:U ctl i Fli.:lnur*r1 t n*nn hr:mru 1,.: i.n.nri y.:rnq tn*s l. i.;:t.t h.i F {..l r- i:i f} ri l. .c l}ncrg:,*l.ah l:.r:+lri.cllrFan I.)ltni.#rlr!i. " FirrL,nr- i ;l 11 ,..rn |tliril .+ 1 I lc.; lr.q ..F":lr"tl*,nI.:,.r.ri [it.*rrl.l " l"l.*g*. Iarl"i I.:*k ,:rt ilnn l"l,rs;ii l.*rfr l:.srnisl,; i.rr*n "m*. Ir* huri. l:i..r{:: i.ni. ai;;:rrr *i. l,;*tni*tl: nl,;an ptenrh;,th,n*i*in Lrt*r-da?-l*r-l::arla.ja.rari IsI*n,l-:l l;.e h i. cJ r-t Fnn []r-rn i. aiq,:*w i. l"lr*nlrrlrh. f,...l"l "l1 . jiaini. fihani. *r-;irnct hnIahtlrti:iliilii, j.. ,irpf,i **t-j.* /trn,.J ,..r.i:jL il j. cjt-trr i.;*,, .*.ii.*rn t,$l:".l.i: j.. ! /{t tr I..{t I 1.r-.t|::i*i l.:;iflu..ti::,i}ffit..tirrl1a [:mnth*+r-i..:ln i-.ll.i."rh" rlr-.trii.,:ir hti.tl,;;in l-,, .; ,,.,,-.,/.51fi!;l rl::rr .i.*.cl i. lr-.i.;i t..t;ln.r:lelel-i.;il: liit-.r1,, l.:.f3!.i1 I"1#.!r iilrnr.n -i,,irnq3rnril.r-.rpii.k:,.s.n fir#tnil prxcl a il .li;:lii. /il. 1ah *d*rl.",th tls:ric: :.;:rl-;i rlr.rn ra;.r{r" *L}L}i{Jai.m*na fi.rinan-.Ny;r "ll}*rn Di.al.;rlr y*rnfi nir:ncipt-el,..en i.rilni.{: cjarr hltrnj. cjeriqnn h#ildi.,." it-,lt-.rr;.in r CiFr:lriil*n dilrrri.[,:.i.;rri .j,:plais, h,:hr.ii* Ai ls.h tiinb;r.q.;ri p {! n {: j.. p t .,r .,,r I .9. nt r,nyiiir irii.. IiJri,ir-l::nl.;r1,.: ilar-i. ;ir7r.i{: telr"*r+rLrr..rl: , r"Itlt l,;,$ mltft t:t..t i. p{*[ t,::tn1,r.i;111,,*;:t;ti:.li.f-r li ] l. *ir .j r..iqa i:ieih*.t1;ii. pnrli. I j"l.;n:r*l a{:nnl,l .*l-rI- i. .:i ;f el n * i. ;: l:. ,* )/ ,r: n {J rTl {l fll [:] *1 r i..t rl i: t-t [,; k a rt
 • 46. -il ir. h:, -. .: t-. :.-.-...-i ..,,,J -._i ?- t -.-. t...- 1 .: -. i /il I -L,-i r. -.J-,..,-,... i.J r- ....! 1,,(, j ...* t-.-...1 L.r ...,!-nelri..lsri.l.,.,.r.*lr,:ln du,.riuan {j.r"m;:n--l..lyai =mh;ifi;ri. hsi:r-:i. l,;i.tt: "lJi.i.l--1.;,tl-iA l. l;rlr " ?;lnfi fn{iir-r.j,sil j.[:1ir.il i*eq* l * y$.n{ . ;*tJ.,,l il i. hi..tnit nnllti,;i.. -.. .*. , , il ,r i"1, "J Ft ti r, " " llnnutr-r-tt !:i,:.l,,i.i:J [lr-rl:hh" i:t.tl-tt+.l ..,r...r*L l:er:;Eli:it..tl::rTiEi-r.j rjit I ."r* l,l;rn he l-ir,.la {: I I ;t il nr=n i: i. p {:;t l,:. *iTr ..;i+ I t-t i-r-.t ll t/ $f} r:i Etl.: tj i.:r-rilr.:i :i ni. i::l j.r:iC.ttt..tftLr-t !,;iiirrfi g.iii.jfll.ii:r.riy.i ":rL..IIr-r!!! I /-. Li.,:tcr i. u1-r! j. i"riiritt;.i.;.i.. [{;t] i.nj..le.ir-i:n i i:rnLl trr..:r.i,..r.r* iJi. ht,,rrit-i. -i.ri1." li,*j.i:t".i fll[jitriirlf.:i*L{::l.:;.tiit-i7+, i,il::.ti.jlde;.r;- l,;*l:.1:lnl:l.r.,rin rtl.j;rh lr..,ri:" {{I*;rirj-a;1 Li}L.ti:.l.:Li, .i.{:;}*r.;" {:i",ij" .I-l1;rr-..inlir_r rsr,--r-r^i:..i:, i:r..1. I tixt i:i!l..ltt7 M,r.::1 1-lIi:t I i:x d",:t-i !r,lt_tli.*.n:ina:rll iLir:Jutlt iE*L:i.h ...r,rrr*r-j.ri*i {nfi, l,;rl .:i .*ti+i: L.i:lr:**il:-rr-.ri.,, h,*1"i";.1,.* L;t..titii i.ni i:jr.,;ipl-".*:ili,"rr:r-ll.l..:rlt r-.inL:r..ili cJi.m*nl;laL.l,;;:n :l.r:+l-t m;rriLt!1i..*" dtlfiU*lri ,::fir*;i:i r 1., ili.in*nf.,"i;tl:.1,;.*rr LtrlL:Lti. il1{..1:itlifit-i l-r t !,.fl[]rifr*iL.iiltl i-ii.iiii: j;ir::.ni+rii. r:r.,-pr,tr-t:i. iJi. j;lrjili,xn il1.:irlir:r ,*n .*.h.:,it-t i:Ji. j,rtlil.ei, rili.+ r-i4... ili.{.- .... .-l 1 .,. .-. Ili-l -. l..illi t- ..,.-...- --.1 14r.rllFrf ... lll.-{ll -. L i .-t. - -- tlIilllil- -: rli;--lil.** r,r:,hi.ir_,.:i, .5{-:irr .=.:its-:,r,: i!ri{rrL t,:::l-::,!.:ir.-r,:rr l::*t::it"1 .,L{:,;{t..l [ir-drril .:?rif .*-rr tJ.lIr.nr l.:..:hi,:lt-ti:lrti tp:r:. l-i..1.;. 1. i [llti::i t:l"r*: f ..* *.1, " l1;Lr*,,rr-; i-i;r ,, i..r]:l1 - ;"i.: i " i l1r-.iii;::Liitin;:i;:i [iii:::i]i j.-:l Fi i. i::l lr "i u l:. ,. {:. li , ,, ";l 4 .5 - 1l 11 ;r i , ii+tr.:i. i:r;::iit-iti:.lI+;i...rn d:r. .,:.iL+:,i, i::li:1,l.:riili:: i::!j.l:i+lieii.i, l:*iii,l::i .l--4..-,-.,.- i-.. .-..1 ..,...,: ,..-1.-1...1,- ...11.-.;,.,,.1-.-1....,.- ..-.J-,,1.. .*ij1.,..,,t.."i -.:-li+r.rr_,f:*r1"1..:irr ,-ri ir, lr ;:r.rirrriir.i i:ri::i:r:..,r:;.,..r,.:i:,. r:iri r: ,rL i.,n ii_:ir:!_,, :- i . : t.. .i .i, , ,. i Ir, l
 • 47. [:1iji.]! i [J fi l-r...1 ! fi i .::i ,, [;1,:r l-itnl,.r i:::grn *l A.1 *i"ii.1 i.[ tl ..*n hr..rin.r. l:lii*r:+i-i:r *r .:i[i.:i. ii,iri-i ;r ;/riii-] ri i:t.:Jii: ili i:j..n.l.,,,rinn),,,i1 ;i .ii l.i t fl1 ti? l-i l:j l..t l tJ i. i:iar-i tn (;.r Ti t .i l:. L.r ri Ii t..t il i" li,:i f ;,,. .r. ,i. - l!.-,,i r- .* il li 1,, ,, l. i:I iii :1 ,, l-i t:,1 1. l-., i,.:i-t -: .* i"i il iiif iil i. i:. :- + ri i :l a i:i ,1. l-t .* lr l.,t .,,t in ii n r..r:: i .ii 1,rt-;I t.El| |..,,1 Ilr:lr-i,J1..1.:.ii::iiil {:i:i. llll.tLlfi Ltt..trni. i:ii::lhi:ri::i fIiftn{ff:1.i:i.1. -, r.. ..., r.. ,.,, ,nr-lll 1-rrnll:lt-*r1,.*flilLtfiq rl li. il .,r.1..,,rmn1,.*,t{ *1 iiitTi L*:L:,lp:i. t i.ti;i!.. fli tl i. Lt F il, ii .;: i 1I .L it * i:r L j. ;l ir i. li i:t l. * n ; ;1 o ni it i{ il fi:lt::tfiili:Ii ....t -. *._ .i t. .i -, il.. r,.i ;:i r"l m .1. :i. i:i {i.j rjlF$r1 tlL.r.s.i::ii-i. h.sr1::a -cJ*i"ri.l Li.dal.; m{}l.t..tp.$1,.:.s.rl .$.tii::l Fiilrlc:ipi:*tt"t7.s,,t. e-l l:r .* lr - cr j. .,,r ,r i:ir r___ _ n tJ Lt il j. ,:,r .ir. i; ;l rt tr r:l r" .1. st il j L.r l: [] a (J ,;r i: r" l-r,a l-i ;i rt i ....t l :ri:i-ii.r";l|:., Lni..l.;tl"t h;rl,;rl,t.*{: l,.t:+h.i,:lt".tp.an dltr:i.,,.r. t:[1irl)ri:i r.i. -ir,t"r J;ri;.ri{:,rir..rjr..r i.;ri*lri.clr-t6i*iit ;:lihi.r;:it" 1.,:ti+lii.tJt..tpi*n illtni.,,r rn(i:ilfli!ri-i.Li,;.rri,,. el l-i i. cl r..r p;lri ;r 1,, l"i i. r*r1. " Fllnl, r::r r- i .r L.. -.. l. ...- .-.. .i -.- - --l .,. I -. L.. i"lci*rrr-.irr..rt: l:.,, l-l. ll,,i..nr:i.r"ri. |;ilt":tni. Lt.:ltna l..i i:i li. l:: I I !::( {l L.! i::1. .i. 4:1. i I 1 ..- t.- -. -.- ..- I t -l.l l._-il:.g:1..1;1,;iibail b.ni-:ll. Eiiri.iir..tr],::l rnlt$Iiiil. liiii*,:;ttni.l,t-ii.j r,.. .... LitJ tL:il I lllLlll.L I -: i .:r p: il ri q .*i ri iil i" -j .*1. ,* ft .;i F;r li fi j .fi i l.; ii t] t. e t *i i r"jlfiq p#n Linu [:r i,:. f.:1 " ;::rJi.pnrh"lrtil,;.rri .niJ,:1 l.fih 1:.j.cJ;r. li hrlt-tt.,.lnt*r.rt rJ*lrt di.:+nqnn .lj "-rr.ifi;ql ,.:if]i*t i;r*.11,;t*r-j.*ari y;irnil di. lr,nl;,ti. li*n ri,ir*l-t .CCliifnii ) . r"nelill$nq
 • 48. " t. ,..1It*l..,..iili grffnil .cj.*t"!;..,:rri i:i.nhr,.;.* li:,..ir-j;:r*itsbaq.trj. il;itl.3.iJfifl{l l F!.:1i :-flU -.-r-r l;.rim.:*r lrnl:i"tl,:. m*lnd.,rpi;ti:l.t*in r*l::i,;,i.. J.*il."r.nr i"ti g] fi y Lt r:- Lt ir rn ci n ,-t ei i. i:i;ifJAr" h*t1,,:ir-j."i cl nri L-rl:t-r-.iii;tl-i.,,t fnFri rritri- n.n f t, r:i- L-i F.. - I L.rntLrL: nremi.lnlriri- L: si tlr_rl.r-.t h.:rrr lr i. ri lr prr T ;l . /11 1 --L. r---1 -.L_ n,ll,lhl.r-.ri,: .r,:;irifl .*cJ:t iJi. dr-.inj.,* ii3[i.]!:til1iqr..r* .jr..i,Ja.i-r:il,;i l.:iltr.:{:J.ilnirfi" ill:.fin 1::*:t;iF:i. r-s:1,;i tglt-tiE::f:r-.tt L:err-.tpr;.r l;*tl-i;i"Iii *l-1iJ cl :i. p:tt*r-{:at-LLfri:flrl r"l i cl;r 1*n Lr j:lsfi,n i:,:i.,f j. E i: lTl t.t .r: rfr * l: l-i I r-.t l : . _g a fi cl ;L rJ ;: i: ril r- nt .* *. r-,t l,l rr1.*nLlsi;r, SErsenr*tnrJ tid;rl,: mutnq l,:. i.nrriend.n6i.*.tl;.*n hs::;i. 1. l,l*1,:.i..r i.x ticl .*.1,; mfi.L.r ht,r1,;,:.:r.ja d.*.n fl 11..*.1-tii.iJ,,,rll elj."i.r-i ilri...lrl.tli;rh n*g:i.h .,lrl;st-t l,,eE,J;i.:n :.li;:iL-tt l,:.ettrl l:.*tl;ti-t l:.$i..l.rTl i.Lr..r g,::rfidi.r".r" f.r.J;-rl. i:ei-t-rr;rh;:r rn#i-l..tll$.|rnl,/.it ilr r#.rr fi-t;r-,Jli,.:ir,+;," i.?S.i, iil,*l-ij*i{:ii" Fi.r-rnari ftllal-i:::l^j{:" ljie:i,.tn!Jt,-litri,...;1*11.i*h tid*il,r in$rL.rhah l:.t:,Lil .;r.:r.ii srsl.ta{:.r-i l,;lt-tm t;i:!-ri.ngi;;i mi*r-l*ii*rrrerliL:;llt l.;.ti:.tad;,r.;:n ?*iriq.i xil ,,1 tt;ltJ*t fiq::r-41,.:i:i g*,:rrd:i.r-i " if.lr-rr- Eii r:l i:rl- .tr,..lt, l::*:l.eh rT1g11{lj.f*Tar.at[,: fln l_:;, ltr,.te b,_.imi :,,"it-r ,.] 1 ,- .... .....-. -- .- -- t. .-. t. -- . . - L L( rI l:l -t il iif ri i:l rin P; :+ l; #./.3.Afi il sn$ rl i h;intlltrlr.f ntr.3 inei rLtpe i,. $i-i iep*tng+lri 1,.:elr--i ;: hagi. Ltfilst rn..lnLl:;j.a, r-1 ll.;rl-i rnerr yLrr-Lrh Lirral rnanL.rsi.i]. LrflttL.rl.; in::nr:g.r"i i:.,lrr-rni;t $tll-i&nyiiiL.--h,.lri y$.hny.3" f:.ir-rn;:ir-i All.alr :ir,{t",r ilp:;rhiI*r tr:.i1.*il-r iji.t,r-.rn;li[,: ;iri *e..nil::ierhi;*nqo rTl;r1.,:.* hr:t-l:.t*h.;tr-.;rriI;th 1..*rlrl.r rJ:i. ,ii.;.:r.i-r-.ri-l-Lii rlit..tl,.:,it hr-rm:i-* d,tii {::.:{i-i.lirli i I j.,"rh:li:tn j.rin.:r1. l..:ll-i i..1. 1.,:rlr fi:trr...,n l, -.t;riir r.. r-,,,..:I l L . J ....r .. ijrilL..! Ii:1.ii-jd -n F- 1_: j Lr. !,1;illylt I h*r"itrtt-t.Lrr cl , iilir-rr an ;, /:;.,:. LLt-ii, *{*!::,+F ilr-i:rriU lri.uilrp 11 i.r,-r;r-! :i.LiL:;:rir LirilL.{i.:rj;i d;.lrr "/.lln.J
 • 49. l i.::j t * fi r.; f{il *li ii i $* i fiili ii.:i6l l l r- i"l Lrrtr.l;i:; l. e .i. O i: 1,,!i i.ilt..Il1lr.ai] :n.:t::iil dS1 I :".!;iliJ" :/;-:i(j {ii.l ]. ,: lii-ii..l;it l,u,i.;t.tnci.it, l.!-ri A I i;il ,T:3ri,j c: j.;l*l:iii;:,:n-isrii i-i",.*n i::r*trr i iLu rTtLltl 3h L:in;i. i:.*nru{ mg,[i.:r hei-=.€,ltI.a. *f.,ti ilrrltrt"r.a ii*.rr rTfii.i$.ilI :.h ;.ghii1,3f i.t1 rJ*t-i. r !:.: i. ,l".i ,j3. L,ir] h*rf i; r:, ir,*i,[.,.sii t{" id1 a l,:rh ii iirftt.i F;,"nli,: I i :,*, ls I ,l ii: .ilf;ri-f.r:.i I F;rirl ", r-{r, IxI ;rm ,. x.nrJ * t 1li#fiqstt-i Lll" li.*rl Llillsi:ilYs i-.{ritt-tll hE r*t-tgri,tltclfnenC.St*1. !..€;i!-ltt-ii;;;rl l-i.dUrpi " bAhl.;*,i-: illll.l;1.:ri.t ,"t331r.:!- "i l.,iru:ci{.:t .i ;i !lierLrfJ;ii,..s.r-i l...tjr+*, j ihc.rt iJBrt ,J"l,rtn*{jjF, l:€ji.j.:r-f ;, l. -i. h":iJ,lr 1", ,, I : I ""*nr ilie I *l-*nU Lr,nGl tt-r/ e mFiliill t,n.*"ttiiii t..L d;rt-i rllrtriiri..l.i i. !. .A:.r| E.ri:, iri,ii.:i i|sl".gri-i .L l..*f-a* rii;nl.3Li l:Llfl trJi::1r.1:1 f".ifi;!-r !. ,i.; f,ri. i i] :ri,,;.j ;:.r+rtir,.i ir;rl,:, l. i:;l.lirri tn*filJ.t-itLit :i?flii-liL llf i:i-li.l rTltliiir,:liri1,i i. i:.iil rr*l !11.-i,-i.ii-i drii*lrll L:tlii.,:i j *, *i:fii i.) ir.,iiLlrr tl.i{-rili.1 i! dr t r_r t.f-r- ti.*i*: dir":". f: E r |j ,t:-t f ..,ii r: ,f 3 ; J. :i r , ii I l;r* i; F,r - j.yrrrrl ;lh:&n iYi*ng!-1fl,t;i,;iLfi.j .i:t-fqtl ii.ii,J lii;:, I {:i ir l- ,;. !rJ3l:i.iirt.:i. l:,iirr.*rr ril lah l "[t:-li"]i-ir.1ii.:|&tiiir i r:.ri-i:j fn,i.,il,:liii* i t eb*.tken $*ber*"Jt d:*rt*ahFt-tn " il:gcfi)/.* i:Ji.ii ;:t.liiln fiiFi !. i lt,:: t iajcr;lslrirl ,&, S*n b*r,xn$s.iapa ri.fttl tn,Fn{li8r"j,Fl,l .+tt l,*j*hhii t.,lri =*h:er-a t: {l .:a;rr"r-#,hFLqi, ,. rr in* ci.t.,"? i.i i. :1. ef J:l-l ,:1rt i li.r t: h;:, J +q,.;}lari: :1 r,,.1r., € t,lrt+ 5ir ;-tl) " ,....i" L;Li T " [-i,g.].rriri.rii d:ii i.Llr {.1 ittrciljtii-l,:-l i:t-.tl..*ir h;:tt";,t ltg:t-1.:}:.:. :.i i .il.lirl*i., Lei.*r;:i iLtgfi r:j;,Jr-ini,*. i;:lllii in{..1ri1i:;u1*hi;"qr, b;:ii.lr. i-;:r;a_tf,.:,1, * iritfLtl: {lt;f:i,i*ti*,|l."i.n l{f.lJ;r-r. l.Iri ,:.,il:l..l
 • 50. 4ic: l.:.ephrlriri*il,;.r.n..raq *frlil;ri.il,;nv,:rr .il utlr:t tiriill.; grelr-n",tl-r fli#nulr,*l*n,ri.*€13f:)tllrlil-1cJ t..tntlrl:: nrp*1*tl,tr-rl,lan aper :::*:,j,n ,fiiit.l{J di;-*, 1;Ltl,:;tr r.lerr"riL.rr.lt: end.Rti drlmj.ir,t.a;r fiEct ii{1,"r ssiiLr.*tt_r :iafiij rnernLrcl ,flr..stk.*n ;/dinernernrJ*tL,xnql,.:;l,n l,;.s*cmlar.liaan .i r-.r*t*rtr li*n6l *t d:i.heric.: r.. r:iscJal,iiam.:lI pt,trhur*ii,nn y&fli:l rJiial.;r-rl,;an f;Bs{tc,t-frnrJ ata:* l*ngpi_rngJ ":ir.Ar&iinyn t*e+riiJi.r:. . i, *iii:lni nitlmhi+r j. l;,an h"rt-*rEi*-!:at;l* l,,et$ri Li..r".rrri-irrrlr,Tt a,{!ha6*r. fl.nrt..:i pr*clclrir*n i-i.}{JLrFnya. I$1$,rn m*nihurii.;*rnh.qlhr.lLag;*in !jginq l;t*i.r-ra+;--l.t.r*i*nyn J*t1.*nr E:*rr.lr::fth{r*rt*r n*:d;lnL.tE,$.i] fi rJal-l rni{#.rnI-*rn*Einq {}r-i}rr{J t.rd.*1,: l.ir:.i.*.llt rrrr.?r-r.llt;rriu;r.al*l.t-.t di ;lntalr*r irf:it(.sitrnr* tn*ra+h,,t li*:rruti 1ii{rIt-fl:.J |t(:r"n.*li:merlglti;:rrn*rt i , i lie,rir 1i1 l.J*.hrr:1 n l.tl$ jL , ,tr i " l:."!.1"|"i. f;:rj.ri:. {jlh*rnt .**rrrga.l::. iilglnf::c,1,;.,1 rt*:iir.i,J i/i:nr::!rrralg.tl ht1.;elr--i4,, l"i*.i tt*r]. .c,:lnqA{: f.jjilfiiri$i dli}rrtiArj ilLl,:lj.-,nll.nrlgils:nt rJ*nJiitrt ::irl;:nt*trtq*t l,tr:,t- jat. l,J*i:*,1..: l.11.1.*ui *.rcj,:r,i;,rfl rituiirriiiirjr-..i-l,:.er-i,*o i.fir be*r;Lr,-1*r I*it.arn i.t-i-r lir.rjirr {:l.lt.t) ir,*rlrs i.;t..r:ii-..,Iiielrdii:int iJrr-i. l-.*rtF#. h*;rr-t..t:iah,:t hrr"lr-;,rrt;i. Iri.:rtr.rlr r-ia:itr iili:, i.-:. .I il i. *rm ffir:Il t.{l-r l:|..i [ pt}tnll i i.t i,; ri l, a Lrri t Lr l.i i:r,,r.rt,.:r i.. .i. i- it r ri r-r p i.l i ".tbelrc!;it.r"{iiil *ctrt;.r kt.r;tt. iahafi helr.;ilrailq r.J*ii.r*ttr *elq*t,i..* i:rtcl;.iri.;l.f.*ii:,{J{..tliilf1 " gitlirr.nqq"r IisI*rm s+?r1fiitI rnti]f!i!.i,j.*11i1!,:.,;il"r r-tfi*i:rriaLlil [t..t[.: ilsilerF j,,r k.,:lr"*t::;,. It-t J t"t;,r.n h.l.at-rpr (ile]irr.,rr.it 1:i;lrril"trrq*inI;i.:m *rjel*. l"i mr,:riinlali p;linbt*ri.;rrt iL.rir,.rt r rJt*rtu;,ti-i lrlltiilrjt-tfi,..+;i-tnqfli"llt f:r*r*,la ritetrr: j.6:t"L,s,l;arr il$fiii:{1,;nll-ir*}it r:i*r: ir.etts:ii.l::.s-.i-*irir*rrti;la.l.am l.;c*it.t-di-tq"i*i.ri, {A"f"l, ::3i.1;;"tiiiJJir-r" iiijtl,ti.t,. ilir.li.f*r"j..t "icl.i.rl*rlt *ri;i,;vj.i-;,r*, i::r:rt,i:;r-i,:*lrl,l .:.,:.. ;/ci:iii!
 • 51. 4fjrJilal,lr-rllan s]1eh m.*nusi.* dalam menanokis, i,.:ahnr*ngherda*"yaan, a rnarupah:an nrod*l rrgknk lrntlrk. neninqhatuan h.,erjtarap hidup n*bagai nannsia dan fahtnr dominan dalamranglla rnenunbntrkembang$lan .j eniE lrs*ha ser"t,er ment.un*buhsuhurl.:,an k*mal"rnuran di. muka blrrni - Al lafi telah rnenrrlil"inranusi.a sebagai p€rqelt}I* yanq $efnanfaeitlr:an sEqeneppotensi. yanq acja di nruka bluni in j. sehragai rezl.;i dar-r*Nya, iA.l"l. Saefurddin, 1ry9$" 7)" Flenurrnt Ynsuf ilardhawrr bahqs;i orane :/sn* helri.rnanineyakini d*ngan $esunqgL{frnya l:ebahaqli.ai*n {ti al:.hir..:t,sltkses dalam hehidupan dunia ini terg*,ntlrng amel d.xnkerja. F.ehahagi"aan di aF;hirst hukanlah ni.berikxn k:epacJa$vaftE yang malag { msngan*Eur r, fflslaink"an lrntul,; $ranq y8,nqb&[:srJ,il ra"j in dan sempq.rrnfi. ( Yusr-rf fiardhawy J.?g:3, 16$.* "36S )" I*lam mengan.iurkan clan a*neat rnenel":anl,;*n nreitga|:.an giat heram*l dan treh:erja sgsr umatnya beracja padaporisi terstas d*n terdepan " Untul.: dapet rnarlrih hidup)./anq cjemilang bagi pr5.badi. mnslirn adalsh dengan jalanrnt*n(iarnal kan aJ araft Islarn denqan *sbail,;-.b*.i|,;ny*. termasLrl,;diantaranya dengan bekerja dan bsrnsaha tsrus ltntukdapat naraih kehidupan dunia yan$ Ietritr baih: dan l,r*hi-"dnpan al;hirat y*ng sernpurna. Ha1 ini teritlurya hagi sa*.flrsnq nr-rgl in harue trunye h:eterarnpi 1*n ! F*ngL{asi}.&n rni.natcJan bal";st yeng dibarenQt xki.ll yanq xarat iJenqan nrr-latan
 • 52. ilttii lmlt Fanqfitaht-i&n ci an p{i;fiquaEs.iir} L.riknnl,::4t. 1!rjrfiqt Is,i.;tnriy;.nq *:*r-ilatrj d*i*.rn "i :*.r:: if;*,/:.r"i fi*L!ti ,, I:fli;, -1:1.*,, i:elk*r-ie baci lrm*t lEl*n .esJ*J.;Lh cis,ri.nl:+---,fr .t.fiatril-vani] ri.*na.t rn*n$etanq!.:an mxnf aat irrrii:€1 r i.;ri ii.ir.1 *pr-11,-i*. I .Seban* i *etrr*.ng nrus, 1irfi y.:aiid t;i;tt ".tHarl 1$* Ia 1u fliat i i:qi: ij sn i$ r::erk*r"-i ers"rt f e"rnQ n*,ncletlngh.irn $.*.nf,s{JT - f:d* rj-ia fi* lyanq h*r,-.ts. difsnr-thi ellrh s*t-:t-3r,Q int"lgli.m $*.,i ,rh.* i .*. i:cli: n r.j .jratau b*rursish;r y$itrr ; Ferta;nai t"i,J*ri, rnrrlalriir*.nkes;nr ib.*r-r tsrhad*p Al.l,ah clan aelal.i-t inen,j*..q::* t-ri.iai -nt-i.a.r1r-rh*r . !..ilcjr-.tA: firenCAr i traf b.* Cl :" 1lsk.t-tir*if f,lri j. ,.r ,.,-t I C ii.i-i- c,. r.rt:llhe1a.i , tielrsi. l. tid*1,. rnsfl1h.tr,r;i nit.trJ+t*f;1 b;:fi.r dit"in"i; j,r-r. r:l*n 6;}girlgpgl.:.*r.t " ge*kp J, i$lr$ d*.[r.rE mnnJ*ri.f,ni:i,:;:tn=endr.lhifi*t nagi sesgrna rnanlrsin, H.*inutdran hcr"1* :*an? t*Intrd i.r:sahal,r tfi dan d j.pg*ralelh aleh lieclrltnl rnr-"t$.i. j.*r. !;iailLir-,-.tk,H"|i" inini {lh.nn r rnegti rJi.biqla;-lj ;iL,ir1 {ri,r:}[]*.1r i:. l" i:l ir -tn rli l"l:er:Frl.rr*n llehar:i.*"hE.ri. repnrtiq*.,1iiabt-rrrr.: ri*iri L4:1 rr$Ff 1.ts.ur.*v". : a1-a--n1/R Lagi rJntilk hencnntlrr*err €rrffi,3,l. l1*rnancl nranr-rg:.i.& netttiI il;r fiai-te. {,".slr"ilaL.irl: i:ll: p,iitl l :lriLts].anv<i " f,tene*n kstsrbatasan ir,i, f,i!# i,.,ti A18t"it- *11-,rneinerin t ,rhkan rn*ill$nf,:atkan lr*rf,* s.*bai,l,:.--h;r-i"hnvir A I i :,ligwt. , te i ah bErf i rr**.n ,,*f?c} ;.rr*i.r:l*t ! " t;rl. e.n i ",.h [:. err:i*d * lre,ffLrdr*lrismha" i.t".t y.:iri,{ 1;.* t*: L *rl-i ber-iinan r Hendaklalr rnereha mendir:.kan s*1at. iigrra iil;ifii..;ui ra:bar;i.an v e.-ii:..1" 7..ef:e !.*rrrii" ir*rihan i;*p*icl":r nrsrek a ssc&ra senburny.i. ataupurrr teranq* tFranq&r"l
 • 53. s{, qr:bc]1r-.rn! ds.tanq hari. l.;j.amat r.r*ft8 6ratl * !-iar-i, j-trt tj.rJs_k ;r,:i,nt ,iu.*1, **rli. *an pxruahabatail, , {Clltran r, 1.4 I .J}. } . I...einucir*ri p*dui sL{rah yan* Lsinny*r Al lait m*n.je}ee l. *ir pt-r""i u,eba,;;ri bt3ril.:r*rt ; "i-.lai orfrng--$rierlt yang berirnan n h*1*rnjal.:anl.,*rh Eli jal.an 6ll ietr *abaEia.n i-*rr,;i v,nn* Lsl*crr li.arni hui-ikan l,.*padamu ss""hlsrlLlrrr *iat;rrrq hari y;-nU il].sJa harri i"tu tidal,: rd.,: lsgr ji.ratr b*ii ,jsn tr,Jak .xrJ.* lagi pareah*bateln y;.lftg aLrg1b dan tidaFl arda l*gi ji../isf ;i *t " Sa.n fii*iirg--itr-*ttq |,{.*frr itutlalr ilr.::}t1g"*$r#rng }/€.nq xarliffi", {$t-rran I ? ;I*4i, lr.ern*d ra,n pad* elrrs.h y,*.nS s-).ns l.y.rl-- :i,j Aii,rh rn€nJ el,il**ir.;rn : "H.ai mrsnr.l*-#ranq yg rlil t-u,rj.**in,, i,*rhafri."..*riiarl di. .Ja1*.r-r Allalr x*bagixri,la.ri h**i,l usah$lnu y,ir"ln haii.:-- Lt,lteh d+rn +e1:,9i.arn J*ri *rFJ.t+:rcrttg {{.ami. l,;e}r:.rr-k;tri rJar-i bt-rgri t-urtul. h.anu, san 3engan1*h l.:.s$* rntmiJ.illv.rr.l€ l*lr_r i.,anitr r-igti,:.alrir.*n rJarip*11arr;ra* Fi{dc:l-id{J. i:ur*r-t1.. -l.,lrr"r.;.i. lrant-t s€lr-rdirr ticxl,r in*Lr {r}€pns*.rn!:i 1rlr.* rnel,li;ri:,an rJi.}rir"1&fi ii!:riiti.ciriei ji*i: lni:t.*r t-.*:rhnrij{HFny;i " IJ*tl 1,.*t;rltl: l,p.h. Lrerhi,.,a ft11ctr llaha F,a.;** 1*gi l{rlf:;,} T*:*tri.i j i.,, . i.i.l:-tr.,t,r .! far7 ) , i,.t:trnlrdi,qn /{} iah meri je}e.s!:.an p;riltr gl-cralh A1 :..qt-ui ay* t l.* sehagar bt:lri.kr_tt ; " [*rii he ] an j a i:. icn I a [*r ;eb*q *.*n darj. sps :/an{ telah hlarni beri.k+n F:.rparJar-:ur =abt: i uri {is[enq kgmatian L:np*d;i",salafi ssJorarlfl 11r tqn t* r* hantlt. * . t., i Liltr" an ; d:J r 1* 1 , $tamua ayat di. et,as menun.j utk k *n *ctanira peri.rrtnh! narrnbeian j*kern *ehal-ragi"$rr hnrta r yang d imaksurl ada l;rh .tn ii"t l. kepr:ii tingan rrrafig l.nin . {.rlr-in t*l.r rlI leh
 • 54. :1LlTrerllRrr t;ir*ttl,;,r.n irnen;rfL,ahl,.*ni t-rarl;.a$ *.f}Li#.{t&i. s:r-rntt_r r g-u.;r r-*.{:.bahr.rs. [rritrrl" I i ka.n liarl*. trerxi f s* rr i*bi * t.rr.i*.1,": +r:{:tlnLrhny;,irnrlri.; Lrriha.di, $ehagi.*ri nritri. 1,.: cir*ni: l.*r.n" rJi.s*1r_tr*l.:.;lni;e$aija rarie berhak. l"igll rrij. lik priba,Jj. l"trh ti.ti.p.:.n .:,qJ.=r.r1 lah ys.nq di clalairrn-rn ter!;*rnfiurirJ r*i I i.h t::r"anq 1,ti.rr ;l.t*lr-rlsbih ir-t*:s *d;i1.sh l,:epqlrit.ing.*n sr::l:"arI "C. " 1"1e:J.* I Us*ha atsr".r Fc:1,;mr j s ci;.r 1anr bprlts*h.:. t.ies*or-&fi{1 *i*ni I i. l.l i. irr*rJ* L *f:fr :i "t. f" :ar-alr rn*d*r I htri*r.*rri.n cJe*nq*.rl h,:.q i ha* i ,l i,:^ i3 r-rnL.l r n q.l r r,iemil:.r-irr-r nr*fiLrrLrt l,: .i.i.fl " i;,rini {i}ra:ri 1.. tllt ,i $"rir*lrfri1 riiEiIitr].IirtltTiFrLtLi*.Ll#,n yl*rta.k rTtASy&r-Al,: *. t el.;.{:nffmi. mi}fii.tr-i.ti:.,ri..+.i-.,tr-r ii,ri*rrl. r:r* I ;r*etrnx teirfls+rffiirr {J i{ t dnfli ,6E$,a I & l, f,:u i ;+ f ".:rrt n !: t.itr {:rrr.i.trrcidr.ri-is.1 . :iixtribu$i b*r. l.l b#rq1ng i"n$Lr!:)rtn .i*.*,:, i:i,:il*iii*r1 tuL. !lEt- j &{i&rrra 1,rsrl$ *.**.r-rai dr:ng*n ain i t{:i i. .,: lr a -i "-r.r-ari .l * IJr,p*,.? ,.n.ltri her-.-rs**ni.lr anta.r-*r pemil jil .r *i*idal .s.talr l-t .ir i] i]dErlt&ri pen*n*l*rha ).rBng fieffiot-{nyfir kterxhl j ;iri l:: (:i- t. E t- ;r fl n "t. l. ii rrai-aL{ teiix$a d.rlarTi mg;I*, l.;san*han lini L.^r",rni l u,Eah,.:: i}l:.ni*r,:lrnrrlluthamnitrd flxr-r,J 6-lli.* .!-9**" tS]. .ii,:ri,sim LJrrn.r.;r rr.*",rfl;r (Jtri;radal*n pr"ny*rt.*arr rn*d.*.i tanFlaneh.nn hurnql ,,l . i..*r*j,:s,:rrn,: J..n-r.; ta* ii ,:. s;r:t- Ltrrtl{r r,;l *i iin f"1..1Ci ; i.i i. t;ttil.t ij.it..l!r il ti{.-t-g;.itm;i l:ft11t-snt{-inli,} dqrnclrri l.:ffii*g:ftfil:..*t..3r: * r;J *:f_r l,l ..Lrgtti,. r tr_r " i-.*in.l i r.,inrrcj*1 ,:r,i.*, 1*.h ni.t"f t-a *nr:,:gLr**rlia n br-t l.;4qxi Fi.hi:ii.t r.*riU nr.:*ii..rrif..efr Lt,SnQn.,? d$nrf.firl f.mh*1*tn hr_rrt,:.r " Inf 1..iir ftir,lr-rr-1.tL i,.,1 I lvl
 • 55. q1Z a rn i t5h*tt i. btrLeh dilaku!:"an c:1eh pengr-rx,aha*pengut*;rha{.,LtS I iii;, r:i.j;rli;r ks,r j ag*n+ ,Jalan ugaha *tar: Jengan l":ataI ::r:li-l r-rsxrl-r.F. i:Lc,iir:,v, j. 1*i I an igi ak*6 cj*pat *nenr:ipt*kani.Fji..;i a prryJtrkt"..f eJal*m k.*hrdupan metsyar*lh:tlit stihari- h*ri.trrrnan Al i.,s.ir ; "rj&r] Loi*nq1--in$nflleirigt*iii !t *ilri-,t ij*rir.m:i*n**r.jai;*ri l-Atr il.*n l,lih.gra, rl;rn 1ijtrlqdrrl tulCirrq- i;.eh,aJ:rrr€t1s.l. i:lriJ iJ:?t.:.i.iil b*t*Lii"rat t:J,i:ire.i dal*r Fel lxnqgnr,art { {iutr ari i:i : *. : . l,st"j Jqsd{flta irrr ci .*lirat fiFrlin*hstlqsrn ktpge.j er hter-*t;lrt J ".,.- fii*n ts$Atr {;.qlx*ri{frrtraan fiiasysrfih:g r- - fr r rmsn fii tangt"t{:. I "Sfr.n nrarlif,*mrftnq yanq beriman * l*llakr dan flsrednplr.*t"l Eeh"ah*{:X;r mAt-*l}.gr ACllr}Ail rirjn-i atli .l..fr.1 ;.1i.i-ng h.nq.r sieti3,q1 i;Xt1 1.rr.?FS I ,n irr ,, f{ere}:a rn*?nyi-tr"tlh iuf-lf^lg*i- j ai; an .irnrlr.1 marltf f;tgt]{1{?gat- c!;tri ygn{ rrr;rll"*t-., rnericii;1i..*rr " *+im*ahrrlnq, m#qr..t!1;!il"r.an ;:akett. d,afi ,nsreFla t&"*t *;t*p*da {rli I sfi ,J*n it*srrl-tJy*, l*ler"tll,..s itt..t ,*ha.lr drbei-,1 l-sntnat i:rlt*h Al t*rhr liesunfiguhnr* Ai. lah l1ali": Ferl.las+r l-:tc";r. i"igh* Eti-ta$;9&n8", {{h-tra.n a $ s fl} f.it:r.i*sjsrra inr jr-rqx ah*rr m*ncxq;;.r.h l.;eti.mpangarr *hnnrrrri .Jan rJigtt*ihr-tgi. ht*l:sva&.n yenQ tidxi; nerata, l"la i :.nr lah y*lnq di ixIarci..:,an nieh Al Iah r"r. l*,ro f irrn.rn Nya :t-.;lb*tl,:.L bel- i!;i-r1- 5 "i"{a j. ilreng- flr*.ne yeng bet*irnan " *iesLrnqqLrhnya serfialrap.r.a.n be*at- dgri. ilt-,nntJ-irrnfi,j ;.ni i.rii Ysi!ruGr dan r*xliii:- rahih Iisst*sni. hitlrt:t,r-"bprtirr ilE?m.*1.*in h*r1:n flrsrr.q dern$a-n jalan yfr,i-i; hatiL dan ffi*r"*ir.* mengnai.*ng* h*lanqt rn€tnLtiir.a d**ri aiari Allaih. -r L;lit r:t"finq-srarl:t :tfrr-ir-l {r,{rt"]Yl.atriii-l {*{Ii.3g dan psrsk. rJ;*n tidat: incinafksh*
 • 56. 53. l:*nrr1/a pad*, jalen *li lnh, m&ka beritahnl,lanlalr k:eparla rnergka , bahc.Ja nrgrBir-a ail.:sin n*ndarp*rt sr li.ga j" 6trig p*dih". i{lurari r, <7 * 34}. !..sr:6si*rn$ elr.cnclrnr ini juga ci r,nal,;*"ltdl.:*n ada la.h:i anfl ku*.t orlp*t mernbantui yans lemah dan hal ini d,rpatrnencegxh L;.eg*retl,;.e.h"rn seg,s{:t}-&r}g t*r"ira$;lpi lrapt* i/elt}g j.nF,rr I il:.r t*np,a xdar msnf aat b*gr t:rafig 1airi, l4*.1 ini Iah:.ine cj isiny* 1 ir r:lnh Al lah d*1sn Al- frnr"*n Eserbanaiberiiir-rt i "AelapLttt rrailuaifr ,:epsbi1;t iuhannya ;irennujirr.,a Ieiilt drmui iai.;an*Nya dan dibsri*flye l.;*sen;tngan, rnal.;a rJia berrF;.at* : fr-thi{n!.:u teI*}r $BrnLriiakan}:-r-r, d:ld*i:nn bila Tuhanny* nengu.-i inv* lalu mernbatasi relcFi.i.nya fns!.:* ,Ji.s b*ri;ata g Tuthankur menghinal..r-r, S€rr.;,1i.- irali. tj.ij*1., dsinrF; ian , Eebnnarnys k.arnu. tid*i,; ineiliu. j. iaLan *ri*rk .i i:ttifl) " dan !.:,arrlt trdak *a1ing merrg*j a1.: rnernbt*r"t ffidr[.,in r-1rsn* rnixl":.in, dan l,:.arnlr meinakxn har*a pur*;al.;": denq;.:n i:sr.-s. *!*nr*rnptrrb*r-rr-1,;sn yfrng hala} cjan yanq ba.tht. I . Jfifr Lar,r: m*nrint"ri hsr-t.* bendg, dr:ngan keciri*a*in i.i:11e i:ur lebiirsn " , i$llir ;rn c S? I 1** -:ltlt 1 il,alam p*n*t*an sistem ekclnrrnii 1$l*m inr msnfihencal,li ariany* rlr-ctfirrisagi prelal;**naan trerh*rlturh syii*i. l-r.;it.eehingga deng*n dernik:ian yeng klrat dapat rnemb*ntr"r Y if nlIerlah. itI l*r.h telah rnenentuh.*n rJaIam heliidt"rr:arr rni adaye.ng l:.uat dan ada yang lernah. akan tetapi kurj,asaro$, ata.usyari.lq*rt ini diterapkan dalain &;ehi.dr-rpan nr*rltpal,;*ncEr-rn i n a.n yang diheherndaF:i *ieh Al l*rtr ewt " dari apa=ehag*irr&ni{ ni^1*i yfinS terk.andurng dalam "iir***n*Ny*r i
 • 57. li"t "Ap.el.ah rTlgrFkfi Yi.rl{:l rTl[tL]#.qi- hgct j l.:."rn r-.:r.hnrert: .ftthnn*,t-r,:t j..arili. t,l i..iilr :li*i!i?fl{;:-llilri ri:r.{.rf ..yr .i:, inq:t ,;i.:;.t p*nfihi-3t-r6*r rnrficti,i.;? qi;l 1*trr !.:r?rrtdJLlp*.f1 rJr,.rr-ila" l .;in h;.g*rn:" f:il .l ,*h lilr:{ti."-{i.i:.fit-l t-ga-!:i,.t:,1.{:;{:i :.. 1:i-i,,iil::r{-1 1.._1fi :;f.:U,iiit,.,,{}.i..3tr iilrt-1 .-1F.ng 1*:,.n bFherapei dmrej.nt. A{t;}r- *-rf3h.nhO,,Ir..,rlr r]rt}.$l;g .Jertrat iireflrpt]iut..!r!,ht.,:r.n ir*,L1.*il,*iJ1#,ir ;.d,fi{ J.*r.:i.rt .{-r;lri t-,:ritrl;rt " flrhanir* iFh.ih hajl: rjar:. *1F,?:/frrrJ rnrrr-r*Ft,,:r l,..t..rrrrirltli,:."di-t". r,tlltrrn ; il.i * 1; ii)" ijsmrl.ianl*h be-ber*pa h*.!. t-eri 1-Ltriq ;n? **n i.;rn g !; r-r t ,ncrdsl utgahs, dari i-t3,3 i .i{jci.il iL r ;? i-i t.f:*h.*rlrtnya m*nrtrnt ** j arsl.n j. g L an .L FL"r"*Jfr 1 *n *anl,; i-talain 6l*rnb;:ir*sxn .r.nj. { per"t*,n1.*n barnk }:."il.Fi-,t;*j.n:.,j,rianr {}*tF{ti-ldaira* beirw;l f}Lil1girr. tiAn},: ad.:. l*h nctr1F.fti ltr-i!:.t:inniair,i-|i.rii DLlr!r:lil htni, ,l;J;rJ.*rh i-:-h*r" Fsll:.*,r-t l.lllt.i{}.,r*:.;n h;rl"irr;t,r:Ei1.ilF i}€rilt,9.1..r;1131"1 Atnu p$fi€f*1rTlit&r-i yenq i:;r-l*Shrl"i l*trt;rn-:-ruitcrtie pr.lrt;*nq *dfiish rrha. r"it*rinenat periic:*ian $a.rrii. yaficl cirF:.eit.tar-i,t;-qri:re:hulrtl.. " L pilll-t3r*n tffnt,an$ pai.arirnga.n rths trtnril,:.r".rt: rn.r aF..anri hrl-rs= " .$ebglr,rni rnglannl,li*h rrfirjfl FFr,j.s.l 1i,!n banl.; f:.*rle,$r.ir:ahlrlu dii,;enrlrl.;.a[,;an tentanq perr*n.sl*n r"i.h,s" i]rr tj*. 1*iiiiiI-fh-rr- sn slrrah F1*haqarah drjelfiEh:rin ; "flra.ng*clr*,Ri? y,Rnfl rhal,;,an { rnsnq,;tmbi I I rii:i,: ti.rt.sh :r.:p*t b*r*rJir-i n* 1.*: ni:nn rc.-i:,er"li. l::*:rd !.t -t.r;,rr;i i,t i:tql rr rl.t*rf,J l.:.erTi3:lr*tl.;gr"i */ ,xit3n 1 *n iar.lti t*-:i,,nn.-llt n+:rit.*!: i. "t ri i iai, F..e#,d;t€tn riici"cl.i:l :,,.sttu {ii:ri.i. 1.:.i.ttrr ;.l:Lr* ftc.i ,:ili.ti Jrt*h.:*i:1.:nn m*r-l*1.;* h*r-f,t,ct"3. i htr-i:rlriiJ;$,?.f. i ,, ;:. 1r-1;q*;i3r-1 i1 ri/si .lt*t*i Litiili. i.t*t-r g;.riflrr{ flFrlfiiri r-rLra* [:,"rdfil"t,...ij. i)li&li
 • 58. &c- t*l*h rn*nqhs.lalL:sn jlrcrl heIi. carl rnenqharanl.:.an ri.h*. frrang-nr;rnq i-anq too r ah e ampai F:ep*irJe*y* r *r.alnE*n dgr.i lr-ii"r.ij.iii-va " I elr".i tBr"ir.;; b,t,r hen t:. i,J+r"i ,rrqilrf,s.i$r.ii l riba{ rnsha haginl,a *tra ysng telah cliqrmbi lnya dxrhulur xehe J.lrm d,ilteri* ar*ang*n dari ur.rJs.srtril,a terse.r-*h J. Lepada s} i t *h. ilranq l/*nq {nenqLl l ang i rn*ngarnbi I r-i hsr , frrs{li,s. fir.nn,; r tlr Ar..aiah p*riehnnr.*.FE**Ehlrrri. r.i$f-*kS i. merel.:*. keh-.,*l,Jj. d,rl*mri1x &I lah msrnutsnahhan rib* menyuitrlrr!:.an e*rjek*h, San 41. i.*.h t j"d*h ff€_rry1rf .ri Jan *p nrnng :,snq tet,.r.p q,eti dalam heh*firanr rJan gtr1aIu ber.hr_rart, rit:li*r, Flai. {:}r&nfi*isrsnc; yeng bsriman. hert*qw;r1;rh l,l*perd*r sli lalr dan tinggalkan aisa rihr,e yang br*lum dipungurt iha l.*ilui *f.t1irrl*{3}.i}.r;t y,}rr$ -i L,,,:r j.irr,:n , {fillt- :,ri : ,-l : 1.r3" 3;;"t" ;?tli" Ite.ngan C*nri.l.-i.an .jgL;rs t*nt{:ifte !.ar.:,nq.*n ritr*,, Ftj.fi* itut ia ciua rfiacarn$ nasrarl dan ta.Jhj. . Rib;i r?&:ilfi,h r* l.sh a,l pernbavglr$.n iebin y.*ne clisynr"atkan:lie*lr clrelng yaf lf, rTeir1fi.1 &mi:.irn . Fir bn f .sdni i A ,l *n penurlr.Ar-an ,suAtt-r barr,tnq .:=nq,i.i1 l.a;-a;iil ru-rr,f q,gjenis " t*lt:api Ir*bitr banyal,": J un 1E-hn I r:q kfir-en$ r:r-*ntt l.an* npnr:k;ri-k;ln {n,lnE.:;Jrntf,:.in tei!1 Ll.;i*t"r , *egrert,i. pwnr_rl,:*ran F{!taE rl*nf an Ffil+l$, padi .!:--nq-rrr parli. dan *ehag*i.nya. ftiba :/an{ ,Jii:ph*tk.s.n Fad;rIi r:a L di xt*s .*-;*l I7s i:ers3*birt *rJ*1a!"r r-ihr".r r-1&.Frr?h xai-re b=rl.ipni: ,J.*rld.:r dan urRLUn t*riadi il*lErn ina€1/s,-fi1:st Ar"rLr :atlan "Tahiliy*h. {ilap;rr-temen ftgairna Rl{. J.q,*.1,/lgs:j. 6Eri . ltibs :rasr aJr y*l,lni tamb"lhnn p*rnbay*r*"ln dal*m r:tarrg-"[riutang da!am *i angi:..r i"laf.:tr-r tertsirntLt ietrin te l ah drjanj i.l;,sn eebag.*i imhalan. E.,edanq*kadanp juga rlisebut ri.ba qar,SAr l.:*rena terjadi dalam huhlrng*n hlrtang*pir-ttanq
 • 59. g,r11.1 Fnfi frltr-fr:-,.;ir";-lt.l,,t;*lr l.teltri{:trng*n hxq3- ,.flnt* i:*:r pit.r t;lrig i fi;b*r:?S5;i:,{ j ni rrienqxndt-rriq Lrriiilrr *l:1i,Flnitagi. r"Il it f r Ll €i i. tl :l L. cl :imanu*i.* - fJ€)itrFi-..tgi&i"l,:rt.nirl rT ir *,i $ i:erli*fi ai-r {] l* r:,i-r Ll ili I {! l:1, 3. Ii qni*n:trhi 1$r1illi: $n L.rnsLrr t*Irrne..filpn$1*rril rJat fr rt1 l,: ti fi r. d L{ tr} ii rirra,$)rar*i,:.*t:, rtq:fi1:,..tftLt! -i it;;, nalt€:r"i.;t.i isti.i; il{;l ii{ri ptiti.tiiLlt,ffliiaqrel*.i. if"l-chfimrfiad !.i*lr-rei f:Li." i"ii**" 1.J. I,, . , 1 -. . ..,- F*1s{irr penrL,ahnsan 1n.1 .,/.li-!rl ,l!lrl I I ::l-J .l- l..h-l ::iJ -: ] :Ll , r-).. i-..ltl l::, qii:.finnm:" :iFL:.a.rllng ini.. rrh* y r ii fi f: t r Ii i: .: rtt f.r;r lr+ t t=r.g.tg*r 1., ..,i=eislist-r.,r itr",r Earn$, l,ish rJens*n blrng* iranl.,, lti:*l:.,4 1-t ttt..trfra ll .ilntCiplrn{ut atau cl j,tsnim* i:rl.s*h h*rril.; :.tu. r"i.h,x *:{t*Lr LrLr!.i:ln. i"h"rh*minatJ f.le"inti-ri i.nir SiriiIiq.i. " *r:-:L!,-r.lt-i:,.t t:1,$mi-la..tr;1-=tr:rrt {liifinoni Isilafi rrisn.iml**l;an hai-rwer. 1*mhiiq*: i::i*r-i:*ril.:*rrJ+L;iin il*?r-i?l,$ilcSrnian lnFrTrpr.ur.i#(.1, p{ti":in*n t/,Rr1i; ts:li-trl*it nnd*rn:sl"r li.rrr:; , i:."-rri*rl;l iJe,llnArt f n:,ii l.:..t.:* iJan f,srTlLt{J*h.$ri liiln{:ldrberi. l.:.*nnya h*ril,:. t.El*.1"r hielrh,*gi1 m*n-tadj- Faifint*-l.i,:? rJsiairrdiin i.*.t l.reLta.ng*.rt " m*rn*dahh..*rn per-lltf:.ar-,.:rn * lnmnrli;;.rlrtr-r [ri:.ritbr::ntr-ri.rF;an rt,:dal Js.n l,:.*lrttr-rii,:l:.ina.n b*r*prr:dlrl.;.:,ai. d"rI*rn .gi,:;i:].r-txE, Ll*nfl"ln d*mikian ht*nl,: riaiam xj.::ternr pe.,tr-:1,;r::nurilit.,rn=ef. frr$.nfi ini rnelrr*i.nl.:.*n p(*r-4411.;tn ys.nrl rTti*urilntc-ik.,:.ri d"r1.;rrrr,r:EnQ"lii:rl.;33i$1 ftfl *irnnhe"r-- *ttmhgr l.;qlrgRrlatl r,/aftt:l i:etr"xgtJi.x,JaI.:.rn rts.sy.tral.at, [i,*ni.; jr*tg.:r b*r-pcr"*nan p*ntrnil d.*l.lir:rrelsL**.nfr1.:.iir-i Lrs,$hs *:,eperti rnener:.ma r:: l.itrn;rn{rri d*r1..:mE=ntuli flepci*it*" rsl;*nirr,: gi.r:. tsmgtaL: F:*nytrhp+?11 *t1 7*u"lcJsnan [:*r-anfi* t]i1r-.sFldl berh*r4* d+,n hE*rrtr-tl.: p*1.*1,*1n+tn l.s j.n
 • 60. $i =€Fert! pBnsrifi&&,n fJd.n ileffii}{iii,i:lr-fin I,*rnny,*r. triirh*.1 cj*rr-j, jrl1-.-et . .-1r."* *r :i :rr *.;:11 i prr"".*ilcn{rfr} er -.fir i.elni, i:*;rmanf aat baqr frranu$i{t LJa},LUir tr;r-ekcrfl*,i{nj*fi fioflern ill&h:e Iernnaga pe,r*h*n},:kan drip,et:dibsn,arl.,.*n ctar;" silrjr-it" &.Jmf.$ri I,:i1am, i*prniF.: j";rnleh !iinqJ dii;.*nui;*r!:a,lr fhrlianrriarJ it,ti1.rfj {"11i in*nUlrtip tjari lvlul"i41{fim"s,Jliejatt-ii lah Srcdiq:l iJan $yuri;r; fiaaai r ) . iL.iirar l,ruhaftrnad Dau.d AIt. tVg*, I:ii. FersL:al.iln *igr.rhrltr trur-iqa blxnl..: rj.h*1,-iatrroo*r.t per"*" =ca1"rit inr aangat srat .-.!L{qs hr:buriganny* dengan peme.haman=ESE(]rarrg etau h*lompt]k i}renq tsnirtanfi t-1.il& *eh*rcaai. h;qr":r.l :j trriarj r-terel.;.a,. i<iru trahr*ih {tl-trLl bel**r h*l:unr Islq:iflr pi*ida tjnrvEr-.i6r.txrsr..airc" Iiuai,r bafrw* bunga bank {r*nt*n} :a*na d*n,;an r.ih*:asjrf? virn3 drlar*ing cjaianr Islani. Akari teta&ir. l.;arrsnsdctala-tr, siiit€rn: prr*i,on*mian ael:.*ri*riq F{rr-et.iiitl b*nti uar:pi*ttrentiriq f:eberada€nny* dari bunqa nierlrp*i..arri rricrdu*cFFr*riii,"ry.*, iii,si,:.e tldal,l dapat rXihapu,*i.. a.;r .cregitu ,:S*rJ*t.tentl:ny,s s*mh j. I nwnurr{gr-r sisrtefir psr.$&nl,;.h,&ri y*rnq si*l arasiciengail ,j iwa lsla$i- Um&t I,,;;l *.m bctleFr rneitgailal,;ari trans*i*.s"i-r-.8l,ir. llii bank i:eruJ*,garp;.an ke,adrra.n r_rar"lrr*ii; *.t*r-r lerp":rl,:.e;aFr3fr-15 n,e I ahrihennyfi * l"i";*t*fa Iaqra, Llurir Hr*r,*r- l..lur!.:r.rin Is.. Iaff Ahrrrgd ili:uoan Hui";un Fsrdata l-]niversitas $uri*h. ua.nagl,:.tta * gyri*oengernui.:.akan heber*p* sl ternatif arenqenai. m*salsh riba
 • 61. 3*J;rr Fsr-f.1nnhl;*n cl**q;rn sist{*$ hunqa" f}eL j.a* ffis}niela*;k:;tnbahr,ls trenqer*1.:ian rr.bei j.tu aeY$q)/snl/ a Ej j f;*tas.i li;in/€r nadaor.tF:.tGl.i r-:Lr* d r, i.l*.r,,annan hanEtix iah:Li rl,ah p;tds banqsnArab " -raii*r.r r ih,it ./Ang t-renar*tre*ar- *terttpal.:,ein pefn{iyaganCada f *kii- lii:i.;r.n J,r lAm tllinr.lrifi*ir h*t-;ril:]*r:r.t.it.inil lr$nECersef S{b l.:.C;i-r!iirrit;, 1f " b{-l!r1 :rn )/Anq n*r-gj f At t}rr:SUtF:.t.if . hiungahut;rri,; gir-rl;ng l./ang her5,i.t*t k6ne-tmtr.f xrJalalr r"iba=edanq i:ung* ht..tteng- pilrti:-ng yang berse r;h L i:r**rrJuit. i: { i..Ldal":Eam* de*nq1*n ritrA 11&st&ft y,ftnp clrrne].s;td eg1rl tu;it" gsnd*q lr.5f18t:erbLrt dal.*m 11l.*tltrr- ;in . It*jelis T;rrj i,lr filth+rrnnadiyah rrrtlfi;it*i*,i;f:an Lrnltwabrrnqi{ b*i:h .riillg dibef i";.*n Aleh ben|;*"ir$n!:, ilili:-i:. flrr.lr"ifir*a:.eF,;ila p*.f a n,r,.X*bohn.i* tgffnagr"tlr. l:.atec,ttlv":i. mca€::lai;,h*f:;1da1,+.h srtal y,tfiq b,tl.r.rm dipcer$I*h kq.i..] s1as,at"i tl"ric.u,rtrr/8,apa[;alr i;r hxrar* eit*rtr hal*. 1 !r;?rena mengArr*tlnc1 Ltf}iit}i LllriiLtr/ai-rct frrr-rnet;i11 r!irimpt"l 11,,:an g.HbAqfii nar&fi t}$.n,n$nqli.li"i -lLtl3dapat dix i*rpr-r1h"ln liehf,gei halai rir i iiixit (].ar -r.pu*asvrb"l la t . l,r sren.i bt.tn,f a i.tu rnerltpal;**.ri il*mr"lahari iJar j-prrljtafil.ttr pi*|,;r:k yRnq cJiF",rxt*$t.l;*rr qj*lam H:r{*r.r*ln.i j;tn.!;re.ril itkenclsti. t"errnb*l-r;rrr it* ti-deh: tetl,i*Ir-r i:rtE**i, i:et"lit.L rJi. } rtratpada sr-.si l;qj.ri b,-tnq* i.tr.r juga ltutk*nl*ir r1i€*fr-iiiijl i rnrlil,; pEr:iefirdfi$aft r, {t*1*int;an keuntltngan ne{.rt",* V;tfl{l rlr,.irii"nyfrdigltnair.iin i.tnt.ul; ke*pentirrQan Lt{ltttlll. iadl. itajeii.s T,.:r-jitrItuhamrnndi.,F,ii in€)r!rriirrpr*ll karr hahr^rg b*nar i.:*c.t 1nv ;t br-tnqa
 • 62. *t.i a t**,tr !.:eurr tr*rng*n r .EJ.apsl ?snq memp*rct1uh l; r:lunLnnlJ*ri .r. lt-r darr i.,tntr*r1.,: *i*tr* l:1.€Ltt-ltltnfran j.tr"lJ:.ui:.ri.i*r:rli,.;rfi q,n{il}-Ltpeii,,.iifl !- I let I l "hn l ,3.fifr meinh*lu:hl,:*n hlrnq*,stxn i.l*r..rr-,t.ltn,;1.*.n rl:.r-r Jr.t:t^mflnt cl tir{.r rJibe*r:. 1.afi *1*h banl,:. iloh_tlr*mrn;rrJ l};*u.cl A1:.." 1989, l";l*.1":;i, Iiem i |:: L *fi l ah bet:er-"lp;r l:nm*n {:*rr., i.J,r l. *ul1 tr*r"*;l;i *ri J. Lr .11 r f.. ter*utern* rn"lasls.h hr".rng.* bani.. 1,1ian q g *t i- j. ii t: d i per hi. n i:"rnil h.srn " l.,.1{,it, iiairii tih.nrri bqlI:.*iL.r hnr*perrd aF;it: trahurs br_UtcIa bsnl,; rrba dan har"arn hlrkr_rinnya, E . l"la:lar 1*h Jallxt i1enurlrt h,.l-l,l1. ilai.ni tih*n: h *r hl+a :r a 1*;, *r, t rne*s t .r. drs*r.3hi;an l.;epad;* t]r{anq v,}fiu herhgl,t ft{.?nt?r-in.*!.-r,;,,1 v*,1,;.nr. Debsr*rtr;r gnl*fifiEifi ,*itrr* tsl;lh cJixeblrth*rr i:l ,l 1*n: I,itl ,t.i!r_rr.,a.t " riFj.ari t*lt*ap: daLrrt i;eny*t*1*n dr mas-v&r;1f.:{i4: .sL.r-i.nrI tnr-j*iJ,r:ai::ilL -viinq digelr"ahf,:xn rrlg:h fir.3nflr.i.rnq ne:r!r_t{},Lr.rsr-k.s.n i,:ri,:,rr*-. i r.*i.s. 1: h.ri*i* i - {ieiJ#.nql,r.fin rnt*rel..;a f .irJ;r1,; in,*t:r.jr:t:,:hr_l.; :,; j..,tit:1=.?. *{ p&l {ii::3Lt fin j *ncl*r1 ffiEr};,r }*ijriq hgr-hrrl.; tn*r.i*r, j.nri.r _ i:.,r.cl ,:r11ili,;*i.l .lrf l. $nq y;111ir rnenqrirn*:al.;,rt {:.irJ,*1.; terguL*nt-] dill*rin i,;,:truqq:i,,-,r/ *n cj hi*r"h*k filtrnerrrTl* rnisalnl.* fir.&nu !.anc.r {nan}[id.r t ti.cierN,;tar€nlunq rni,:*1,;iri ) st.:rlr ffrfrr,q yan$ rrrarsi,h dal.nrn tanSsiln(.:n./*l.nq her:r,rt;**t " +: id*.1 .1. ilry*1,: frlsnar.rin.r *rt*iu L:r..rF;..an mrtl.. t"rh;:f.:,Oa;.ilr,, Ai "-it,-ri-,sti t.*l *i-r j i:rl;.* qcli;;rrflan*+illorruour., talt ;l {iri}nSy&n* h-rerhnl.: menffr j.ila :*:il.;*rt x*frilr;,fl j-m$n"s J,ir-rTri:,rn rlI J.;rh r
 • 63. 6rj "ilmsnngguthlya e*l,lat""s*k*t j.tt.t" p1si17alah untr.rl: .f rJrfin* ;ll...i.r-_ itr.*f"ltj" t:}t-firiiJ ;;ii.+.!l .i.n. r.il:irriJr{r"tlf: rr*nqLlf-t-ilril ral.;.qat.! pEra nLra11af yanQ rJi.brljutk tiatinv-4, untu!: fn€t{ocy-ct fl!.,ail..an l::t-t*i r yfitlt; LtI-,titi{l" c}v iiilt r;*rhutii*tlqi * ":1,, rtn{;ur|, j.a le,n Al lah cl*n $r;lnql--firang ,vanQ x*rlang dalam pFr- I ,: i;rriart, ni*bagai s{ift}LtatLt h{rtgtanart yRn_q rJ j wa.l r*f,iafi ir I laii; dan /11 lafr ilana i*lipnnptphlri I an j Flah*r L1t j al,;sana" ( [:tur ;i*n : rir : Stt l " J,*cii fifffiean rJernih;.ian tsloh isi.a*: rrr.1il$ ;*.nfi {nerr€r:-rlls sal1,;rt tersehn* adalnh IJ } +:rh j.t". i?}bsrhai.nrrsh..t.n) {.ir arrrrl {F}Engelola sa}j"at}. f 41 nf.t"3Lllp lt:}t"u}nql,lerfir .;rAfie ada herepAfi fi,S$Lll: Ielarn dAn c-r?-t?.rl I,+:rf: tlfLtr**surl.;. Iclanr ,.anfi trn,*nnyr* ma*ih 1*rnah! - i.5] rn;:n*:t*Jr:[aanhr-rClak ttrrencahltgt jr-rga ltntltk n#l&pa$kan rxr,rn{l $r-.tsI.iin ,lflQrJrtaw*n nleh oran$"-clf-afiq 1,,:,afiro ( le tll-.1nil""ir.*.nS /".1tgbsrirut iarrq i ilran{ y€1n{J hurhlttana }:arr-nt t rn ttti l:npsr:!: i t"t*n1i Ang brll,l ,*n rnalr,siaI rjan tii.*L s.*.t.i8r?l..rf1 fnntiiil"].:i.1.rx,i-r!tr.1 . rllj,ilrLJ.llclr"r*rlc,l ."."c1t-lf,l bsrhltt*nq L.tnt*k nemxl j,hara ilqlrr-t**:Liiri l,i;r{.Islain rlibayar hlttanQnya i.tt-t dengan ;.t|:*tf- " *tri.s.tpt"ilt is.nriirrtlLr :rerrrhatiili*nvaJ r i /) sabrlil lah { na$n -:al"en AL l.;rh"y*itr"r. r-tntr-tl,; keperluan penfietahlrafi Illl en Jr1l !: *Jrnrnlr*rl i,ri;n lli sntar$ &tll i ta fs j.r acJ;, itnq hr:riiffnC,:iiJ*t "hSl"iw*i fi ;sAbi JJJ;e/r itr"r rnenCShLt:l ir,Jr rltlptttt,i.n;;rn-"tlu.peri*r r-n1;1$n Lr{liurn i:€ip€rtt menetj.rj,kan s;rkn!.,,h, i"itstFtr li;il.h:.trJatr i*ri,n--lain" (8) l&nusabJJ ior;,inc1 Yfin{:J c:+dan{ lf*i",:ntp**f jalnrid.rt lrrtll{l l.tu!:.ari fi&tfr],iiti. rt,Enr};:,.).*inj leigg,t:q:;E:t ir}.11
 • 64. a{ ..J J.d*t I nm Ffiir j;r J.,*n*rnnys ( ilrl na r t.effien Ac; ;ima Fl: I " l"cl8:;1/.t?tt:j; ";lrru*f*S),, f:ffri i *rb*r"rn rlrillLr$qin l,:.e*cjelapan qcll.nnclsrn L,elr*ehltt:rl .r. l.eil,;r-,r1,;an olell nr-iiinq yanq rn*me.ln*hi. ,Eyar-a[ urntlrllb$r"j.jt:i.lt;rcj d;ilam bsrhnqai. al.j.r*n hlrl,:.r-.rm Iqil.arn. flleth[:.arkiflfi itr..r r-L.rrnLrsanny,:t l,:.ntlanql,;;*1a herherja-..beda, ni.IncJ*ns*i.*t ti.cl*rl,; *rcl*r rJ:(:fcrb rJ;.r1.*m ;:einqerti.an s,iernutla" olehIlar-enn i.{::t.t tli.i.si. dericlarl Fenq{*r"ti.an [rsrt-t y,nitt.r prt:tm[rebas*nm;lnu*:ii.*r clnr"i. p:er"bltcl*ik.*n l in [;rh cl;*r*t i Fernq j. j cn cl.:rrreln t**nr*r- ,, ( l"lr"rhamrnad ilnlrd /i l. i . l.98tl . 48 ) , l"l*,-nlry-t-l t l:.,,H"1"1 " Zai.rri. {}hani. *Elrincl nrang yancJnrrlr-r{:ir.?l.nar"l,;;rn :r,:nl;,nt-. il"llr:al.ll,;i) ti.dal.; meinqert.:rht-r;i. sl"aLrfi.c:rfrnfi yirnq b*ilr"hal,r. mt*nr.lri.ma :*rl,:.at u Eish,:lL il,;nya nten)./er-ahl,;ari;al,r.".rt l,:.tl6:arJa if riinq yanq ti.cJ;lrl,; tr*rhal,l r"ng:neri.man/a. AdaL:*i:elr",*6:r,t l,:.ri+.lumpcll,; t::}r"ailq y{:rnil tj.cJ,.lh herhal.; menrirna ::c. l..;tt,*dalah sehaq,+j. herr"j.l;r-rt I ( I ) l:.r*t:t..rr-unan NaL:j. lgr-rharnrnadti,,*.rrJ,,, (1li {.1 r",rnfl*nr"anq l,;;lya" (:5) l::mlLtar-qa nu;:al;,4j )ral,..nrflt*l.r-r;rr"q*l $r.nnq )i anq w;*j.i.b mtrnqeluar"l,:.an :ral,lat. lulennrutp*:nc1 ;*6:nt: []nr"a atrIi l,:.m1.r-.r*r-cJ;,r ulu.ia*Ar irrj. d*rlam qarj.rl.l,t..rr"lt* l,;qi i,:tas cl ern 1...*r haw;rho (4) firfinq y{rnct Ej.ht-tl,r.hk?r-i.hl*:d;rh *r-rnn"ll:, nn{:.r-tlr. l,;r*penti.nc,; nn cli.r"inya *ienriir.i, i;.1rnt:ll.r..t;::;rl.;an l,lc+r.r,nj i,f:anny.* rn(*ncar-i naf [;al-r lrrrtltl,; dir.j. danl,;ell.r..t"rr"qa cJ.:ln firfinq--{:!t-$ncJ y*rilU men.j ;rcji. tangr.lltnqanny* 4 ( 5I [i ranq yflni:] ti.dal.; ine*rrqal.;r-ti ad;*nya Tuth*n d*n menc:1a],;
 • 65. b?.:i 1;lt"$rl 11flfifn"n.. r-lprq*1,;;r cl i.s;efJL.tt nul h.i,l e telr athr.e:i,i 6hrJt.r 1. L nh N;rsi. lr l-Jl.wan " I9tii6. 7t-t*.r4) .F, Ila::i.n L,lfr l,:.mnris;1,, i.n*n S;rL*th t;*rL,t"r m;l*al[*rh yi:(nq cli.pt-tnyai. nleh fnsnLr6ifl {r7flfirJ sifirr1;r tr..rany;r denqan t"r.*ia l,:.erranu,*iaarr i.tr-r sit*ncli.rj. derrri.mpli.l.;nr*i. []Hr-nriiisial.;rfinnn/a cl*lpnL. m*tliheitl,;;rn l,:.*r*slIr".rruth,rrra*p{i+1,:. l,;elhi.dt..rp*rn manusi*:ru tetapii serinq ti.dal,; ciisadflri.L:6ilh{*cl i r*n rr y n *,r.,r b;irc,1*r i m*r*a I *r lr , j, a I ;r lr hs*mi.sl,;. inarr ,,l,:.t*.mi.sl,;ir*r.ln nr*rupr,rl,;ari t*nqctlrntl -jal+;ih r..tmnt IsIarn" derni. 1,..iarrm{pfir..rr"l-il:: l:..H,H,, 7*ri.ni. [ih*rni. " terleihi.h laqi. haqi firanq)/ariq pl.tnyn h*rr-ta. flaLam l,;ehi.clr-rprrn sehar j.-hari rJi rnasirara[r.at.l,lerni.sl;i.rran adal.ah sesuatu yanfl nyat;,r ndanyau baqi nierel,.ay;nq tt*r9n1.*ng mi*1,:.i.n " fier*t1,.:a Eencl iri. meraEaF:.an dannrmn.inl.ani. l,;ehi.clt.rpan tJalarn l,;,emi.:"1,;i.nan ttlrsehurt" l:.ernrsl,;lnanitr..r al,l .*n Le:Lrilr tr,rr-fis;r L*rgi ;rp;irbila cIi.hancJi.ngl.;an d*ngan firanq Iai.n )/anq 1s:hri.l"r tinqfii tinql.:at g:e*ntJapntarri,:,r*l-ti.tJt.rpan*1,;nnmmi.nya,, l:.e:miml;,in*n (mir,l,tj.n) adaLah *,ethngai. s;uratt-t*fandnr tj.nql;AL lri.rjupr yan(t rnncJnhl yai.t.r-r suartlr {:i.nq[.latl,:.ell,;r-tr""rnq,*n m;ltsr"i p*rcI *x *icil,ir",rml.fih ntac..r $eqillnnfinn nr-anqcji.higncJj.nfll,;an tJenqan standnr l,;*liidurparr ).frt"l q Lrrnt.lfil ber"l.*1,;r-rrJal;*m m,*my.lraltxt yArtrJ btlr-s,*nql,:.1.rL,an. $t*tnr:l *r- l,;trlrirlr-rperrr),ar]il r*ntlah in i secar-fl ).;*nqsunq {:ampal.l F#nqnrurlrny;r
 • 66. iT t*rr-h.:rJ*.rp li.nql,;at l,;esri+hatan, ltr*lri.dr-.rg:,*n mclrfll cl an r.asa hxr"r:l* cji.r-j. cl nr-j. melr.sl,;;1 " (rJ;:ll-rtrr".r l"l$,, l?$6" }{){)}" $ai,i,3 $aL:i.t1 m$n..tel.a*llan hahwa rni.sl,li.n itut ad*rIah irr-anq -!,r*t-rfl tj.cl all ms?rTtFJLrn)/;3.i. ;:r:h.elr-ji:l.an{ h*r-ta cl an 1,.:e*rljahter-,aan friclr_r F,. {$nvi.rJ ::i,*hiq,, t.t?fjl." r...|-6),, i}s*nqnn danmi.l.;j_an l,;errnit:h.rn*{n *.cJ*l;rh ;:*rid*rp+rt,*n y{:tilq ticJal,; r:r_rl,;,t..rpr r-rntlrl.:. rle*msnr*rlri l,.r*p*r-l.r-.r;rn l-ri,dr.rp *.:lnclanq { pfrnqari cJan p*pan, Frc:hl.eilrn l.l*mi*1,;j.nan cJ*n yanq tarnpal,; cl aI*rn l,;ehi* tJur6:an rilrlri./,*ral,:.at acla belber.n;-rer penymhi;rhlnya I *1,;an tetapr )i.*ncJ i,rl,:.s11 i:l i.h;rlra.$ dalam t:lrIj.,*an j.nj. ,*cjalnlr tangqr_tne l"r.ur*t: nrni*t Ir;Lam" plcemr".rrut l:: ,l-l ,ll , zai.ni slrsni s;e.i"*r-.rhrnana ltrnat Is;l.am. Berhicar-a te*ntarrg langgr-rrrq t-":rngc,llrnq; .ii*rrrxh .iawnLr utnr;it l.sl.anr, ten.Llrn..ra l,;i.ta teIust..rrj. a.l$r"rn IEIam i.tr-r *t*ncJi.r-i. {::*:ntanq l,liat: mernqata*ii 1..:erni.xl.;inan. Ajaran I::. l.am )irlnq di.tr..rrnnhan me*Ial. lrr. flabi l"h_rharrnmad srrw, darrA1 l.;rh r*,r.qt,, rJj. arrtfir-;rny*r her-rgj. tr;*gai.mana menata l,lEhrclr_rF,anirranlr..$i.a berr1,:.ena*n denqan m&l**rl$h el::,$nnfni.o rnBnanqqLrlancrm+i**l;.ilr 1,,;.riimi.s.lli.nan " [.:.ffinsiei.]F Iglarn antara lain acl atahr,tshacl;ri. lit+tr"i. lit..rL i l., [tE*l,;errja l-Jntnlr mt*nc;at,xs,i prmhleln " Islam rnenq-- l.:.emi.sl,;i.nanrtltq,*l-r ;ir*p:nl,; mental mal.,as inE*n.jadi. r-aji.n bel,;Er--ja. $etrapclri*rlfi y#.nfl hi.cJr..tp cl ;rlatm ni,r*yaral,;,at rJihar-ursl,lan bel,;erja.f,:: ,H,, 11 " Zni.ni fihani. *anqat meln*ela or.finq yfing rnsj.a*
 • 67. *tl i:r* q+ r- j /.tr1 l.;irir {::ru1ah nr*irmher-:i.i,;*n li*hmLr"r*ian m,*nca.i l,lsr j a 1., ,....: d i. rll {* n ni gi i,t j ;:l clj. pr*r-nirri,:.*an i:r_.rmj. j.rr j., siis.rhaqd,irnxila f irmxn-_ fJ,;.* ; "Di.al.,nlr y fir-r q iirn i. i. nud a h hfi$ rnElrl ..r ;.rtJ i. l,l ht..rrn i. n i. F: Jrfnr..r * ffial,;a helr-j*rj.arr.l*lr cl i. *.elu*rL* p*n.j lrr-utnya dan rnal,;an l ah sE+halr,,rcl i.:rn cjar i. r-srr[,;i"-lrly*r. D*n hanya l,;epaclei-.lrlyalah l,:.nmlr l.renrh*Li. *:*hg;L*lr clih,*nql.;j.tl.;arr, il:L.rran I 7Cr : .LFi. Ayat cli atas rn{rt.rst f.*il,ltnr..*fa[.;tnr. pr-ndlrl,;*;i dar" i alanr cl an l,;eilrj,x" cl ;:n nrclmhnlelhl.;*rn m*nil,;mn.l:i h;rx;j. I cl*r-i. ;: r*d i,r Ir rr,t. s{iir::{tra l,lclri:,umti.f , li*rl.arr.jutny* nyat j.rii rnmr.tv{*-- hr-r {:: l.l;irrr grut.l.,it tt*nL;rncJ pfi*fifJalrrJ*s:ir** /lLlnh cl*rn pi*haJ.n akf.ri.r"at" Islarn tel..*ilr m*rnbltl,;a lapancti:rri l,;.s.rr".l;r RFa $a.Ja b;rqj-.rnt.xl::n7"rr itqi.ir- i.,il cJ*;:at m*:lmi. li.h yi.tfiiJ *,T:rsr.tsi clenq*rr l:t:i;.thl.j.,$ri dan It *imnni;:r..r*u.tny;ir4 prilt.tq&l.,gman dan l.;esf3rr fificl finnya, Ii cl,* 1,. nt el nt,ir l.; qi 1,, et n p ,* cJ a Fgl1.;r:+r:i aarr tr.r r i- c;rr i- r , "r -- .,, l!- ".r ;1 =:1nr* n tJ ;* l:: a lt li ct rr n { *l *i n {,1 l,l el rn ,:.r i:. til, ci ;.i, rt l.: F,irfi{iit I * ira {::;rrr " t-.r rJ;: l,-!Ig)n i:J.r l: *:lil il l. a rr ttt t.i l. "r ;: ti:t l: * l,; x tl ft ,,..f 1.. i::i fil t..( il .* f- n l ,,,it t-i ,, i:ii.,:rt [i*rl..i+if .j .*r .xr.[..$r, fl ,s1::i.,,rl: ffi(..itfit..!.i.i..r i..t.;,. i.:.iii.:i:::r.r.t.i..ili.*i-tI. i l rYi,ili il t.., _. ... ,i , ,..,i. _.. - 1., .,. r-. . . ... ...1 I l: ::i i I l..i i::i I I {+ r:a tiiii",r"ii*l-:i.rr.* L..tt::i;:ili i:J.*r-.1 i.i.,.,it,..1. I f i.:f-i. !..f i::i ;iii :::,:rricl ti.t. i:Jj*lrt.i r..rt-l,l ,riri rtirii,:t.tt,.rii) r,al-rl,:flri r..ti:xli tt:lr-!:imhr..L{:: :- I.."jil -!. L. I ill l::ii.:.ir-,i.11 iJ l,;,.*r-.rnfl,*{:ny.,,rn ti.cJal.; htrl*llr iJ;i. 1.;r-.rr"anqi h*k.n-y;,r,; !n l. ,*n i. ri:i;irill:t,.:ii. lrc.irhlral:. ;ral.i.n ni i,;up:,.,lci;l*1,,.,,r, sanrp:i.nu i.tlr:,-t 1.,.i iiii F :.r.l. l l;mr"jn nrti;rnr:J*rt:rril r:r,,lirxh i,;*ir.j;t d,*n h:r.,*r-i..r*,xh*r
 • 68. ci.,rdr:.lnfls.ri di.i:ir..rrL.rh hglr-1,;r*Lan*r cii *l:.,nr, Fe:rmltl,:.aan hr..rmi rJenflarrh*r-i::,xL+",ri,;1..*.i. i,tlilpacl*r r:"Ll;llr, {YL.t*trf [],*r"rjhawy" LS77. &]I*&4) " ::,, l..r?r.r.i j i.i:;i.n Ial,;at !.rtb.aL ynrrn merurp;irl,l*rn li,*l.ah *i;.rllt r-lrl,;r".rn I*lanr"titl,"ilr s*.i,:r me;+mi.l.i.t;i ;ir-Li. i.hacjah* sl,j.;.1n tetapi. l.erbih dar.i.p*da j.{::t..t frtii.ir-L.t Hitl,;a.rt riltaLlt ptelclnmxn smE;i.;r.l y*rrc1 l,;t-rat cl al*ma.iar";*n l.si.i.rni, [i i.f*it wfl-ii.b t-tntltl.l rntr].,,r1,.:Eanal,;an perintalrl;..tiilr-*.ci.lhr.rt:" triir,L"lh rnr.:ifi€irrtpfiL:h.arr sal,;ai:: :;.ebficl;.ii. $Lratur l.emhag*r;:*rnbe.l.*.rr .jaan h,rrta yflnq msmj. lj.tli ;ir{:i i;m*i.aI y*nrJt:elnti.nrl " hi.cl,:r1..; s.eihedflr- filfi+rL.rFa[,:an h*].*x. l,;axih;;rn ciar-i.i:lr-firii:l -{:}r-ijncl [;;rya L:e]pfi{lii ilrflri{i.-.c}rfinq rnj.gl.;i.n" 1"i.cJ*:1.,: flt$nq$tLnar1,:.*rn r*t1.;.al:: hrEilr.err-ti me*nqi.il,ll,;,qr-i hal,;cJar"i. Jasl; i. r" i.rr d*n ).&nq herlr+rl,l rntrner-iman)/€, ( A. l1. m:i.rsl.SamirtdcJi.n" l.t?47" /+:?)" ilj. *arnpi.nq l,larwaji.h-r;,rn :al,;at. Lrnraj:li,:;i.".rrn yfll-lcl mernpt-rny*i. lternampr-rnn masi.ir banyal,; merlilrl..i+;anillilr..rnq ,-i ar.{*rh t;nr*ia l. ;:tn* hnrt.*i yfinc! rj j.rrri l. i. [,r i.n;r6 ,/al,;n j.rn*rl,al,rt;l+rira1,;an l::t:*rnrac;rrn-rn$frarn st*drpkah sunnnt. ftasulurl lalr:*.1.",rln rfielncl*njlrr-l,lan tJan m*:nr:1nr-nrrg Fs+nqel.uraran sedel,.:ahinj." h*tltllan r"ttst-t*l,ia yi:nq ti.tlurt; rneirni. 1j, l,li. l,;qrl,;ayaan/trar..L.ajLr{:l i:r ci i.;lnjnr-1.;*rri lrntnl,l flrti.tmhe,r-j. *.erdel,;,rh clungan tmn*c; *r )ianqad$. g:*rcl a di.r"i. rTlHr-eh:.$. Teh#n;.rn arl,;an pe+ntingnT* p*nrbei."rn.iaan harta rJi-r Ll Irn Al lalr yrrrltt ht*rlt6:,* secjel;ah j.ni * cla;;at di;rrtil,;an=ehaqai. m;lni.fes{:;**j. cJ*ri. dr-rs hnl :
 • 69. b6 Fenq*:l,r.uran al,.:an ;rrJanya l;sl1y;tnfirl hafiula rglrl":i. l/finq cj ,*Fa* difrsr$J.elr $#$eclldlr]q b*rLrelda-hada. i{ds 1ir*r1q eedi.l,lit darr ada pula ysrlq hanvall dan haI irri. mcilrltF:k,i.ln sit..tfinatL.tl lah " Li ,, [talrula urrt.url.:. rnenci.ptahan rnasyarnhat y€l"lq *ej"*lttera cli.pmrlltl:.an aclanya rs.rdj.F"tr"i.brts,i rerl:i dal.am belrhaqai. hentul,:.ny;r ( rai,:.at n sedel,lah ) . (A " fq. " l" 9{37 " 44 ) $ael f rrclrj i. n Tentarig hal irri. Al.lal-r melrrerarrql:.an sebagai beri*l,lr-rt i ,F,errrmpafnsan ni.lfltah y.rrnq cl i. l,;elurarl,:.*rr nlsh clraflfJ-- $rctllfll ysllg rnen;rfl;ahl;an h*1rtcln)/;t rJj. .jaIan AIl;th acl;rlalr s{!}r"LtFJ*r dengan sehltti.r h:eni.lr yanq menltmblthl:.an tr..rjt-rlr br_rti.r." parla tiap.*ti;rp Lrurtj"r" seratns tri-j i, Al L alr mtll1, i.FaLqancl*tl;etn qarr j aran bngi. si.apa yang Di.a [;Elrrilntlal,;i.. Dan At.lah l"laha l-.utas l:.arltnia*Nya laqi f"laha l,lt*1c1e*tnhlr..i_", (L,lurr-an ; Ii ; l$1). .:i, l"lmncul,;t..rp l(..ell.uar!lm yanfi l-em,elt Dal"im I*lanr rJi.peir"intahl;atrr L:t*l:.elr-ja" rnernerarlqr,iernj.E;l,r.i,n.rn. Ra::ltllrl.lah rne*njel.asl:.*n halrwa tanqan yanq tlr:t;r*.1 l.r*hj.lt h*i.l,l cJ*rri. tanqan yfinql cJi b.rwah. i.ni..rlenq.t.{:;)/arah:atl,.:"qn aqar i.ntlivi.tJr-t rnfirnpLr rnencllnnq oranq Iain; emnc1 i.an haeai.mana dmnqan or"rtng*clr-ang ynnq L *mah i mrang:j rrfle c,ncat u rngpel,:.,4 ti.fl,ill; marnpt-t bel;erj a " .j anda y;trlq::.tinr:1r:;1aL m,*ti xt..t,xminya yfifiq ticlall ilemj. lil;i har"tar frfifl1:.* +nal,r, ys.ti.nrt {ltilr-rfi tr".t"r l,*n.j*t t-tstiir c}r-frri8 Yang lutm;:utlt"
 • 70. L1Faqi mwr-ml:.a IsL*urr Li.rJal.l ms*mbenar1.;arr menqemil: dnn merninL:a*rnj.nh..,t* fi1,;an tett,*Fi. Yanq menjamin adalah anqqnta l:.elutarQahe*rl,;ewa.i r,hnn mencutl:.t-tFti. at;rr"r merinqarrllannya cJaripenclelr-it;lnn r f frne l,;t..t;rt mernhantr-t ynrrq 1etmah r YantJ l;utat:rnernbantut yfrfiq rni.sl.;..in, y"*nq rnrtrllFlLt memperl;tlnt )/c{ng Lidal;marnFLr, l,;;,trerta pacla da*arnyn llmlutarga del;atIah yangtepntirma hErtanqciutnq -i,*watr. (Yt-tslrf Al.*f,lartlhawy . Lq77 "?(l) , $,nlnnr ht..rhurngatr j.n j. Al.Iah meln.j#1*r$l:.an *ehagai. beri-1,, ut t il "$eglltnqquthnya AI lalr rnenyltruttt l;amlt her-lallr-t adi 1 cl**n her-brtat [,:eha.j i karr , melrnbt*ri llepracJ;r l;,altrn l;erabat . cJan i11*rlr m*.llaranq dar"i perbutatan l;ej i, l:emLtrtgkaran cJan pii3rmu*utfr.tn. ili.a rnernhqilpi. p63nqaj nran 1;epadamut aqar l,;;rmlr dapat m*ngamhi.I pelt;rjilran" (Ur:ran I 16 : 9t-t).f,.emurcli.an p;rda a+ya{: l.ai.n Al,l.ah swt. men.jel.asl;an pula=ebaqai h*r-j.[;.t-tt I "$s*rnh.*tr1*rlr Allalr darr.jarrq*nIah l.:.arnut rnsrTlperEe[,rr-ttr-t- f.ari-*hl).n clerrqan *e:lt..tatupun D;rn berbltat bsii". lal- Il*F:acl* l:.sdt".t*t ctrfrn{l i.br.r hapa. l,:,ari.h l;errabat. aF}ill-inaL yati.rnr clrflnq-ctr$ng mj,{il,;i.n" tei::angtra yanql del.at da= te*t"rnqfla yfinc] .j i*nh. tslmarl sej awat o ibitt-t Eabi 1 dar h,rinh;r sahay;lmlt, Sc",l*utnqtluthnya /ll. l.ah t j.dall rnenyutla: c]rmnct-flr-anq yang sc:mbctng clan mombangga--bangqat- an di.r-i.,", (flr".rran r 4 r l6i Derrga.n delmil.;i..*n jeirl.*t*; t-tatrwn F.:enarlqgLtlanqan errr i-E[: i.rinn yar]q lttarna adalafr l:.el.uarq"* del;at. merLlFaF:an =l+aj:.hanrrrrya. mtnrnberi n*r{1,;ah aLar-t **rrtutnarl dan jutga --:.dal,; m#l.r.rpfil,:,tin l::agi l,:,epe*nti.nqan snsinl lainny*
 • 71. rt 1"4 Inf;rq, {iitr,...rclaq,*lr cj *,rn Dana I*arrturan L.ai,nnyn :iq;rl;rj.rr aliat s;lrmher m*t*lri.nl lainny.n yarilq utama ;1 Fleneriqqr..rl.*nnQan l,iaimi.sr:l;inan dan rnHrlq$tnf!;i. heresahan y*nQrJ j.cI**r" j.ta nJ.E+h clr-irfiq.*nr-arrq mj.sl,;in adaLah i.nf aq, shaclaqnfiserta *inm[:angan--sir..rrnhangan yanq haIaI " i.ni lainnyadil,;pJ.n1a nleh hxdnrr-*b"rclan t:*r-tsntlt atalr t:leh rJenqLifisa(Fmrnt*rj.ntalri mel.alni. lra-r.fuJ naJn s{:nut CIIel-r pernerintahtei;rh cli.xa*cJi.*rl.:.an clananya r-rntlrk pslflfinqlqLrlangan ynlrJsi.fatnya r"nti.n nL:au ti.tra-.tiha, ni.sal,nya ,nclanya bencanaa1*tm, h*rn.i ir-o cjairnF]*i cl an l;rin-. Iali.n, Henq,*n (:ar{i i.nj. p:t.rIa bi.s*r mglmL:er.i.r,.an rnu6aI r,;epada:r*nrr mj.si[:,jn lrntr-rl,; ms+mhurl,.:;rr r-tsaha, hantlran dj.jadil,lan-,rodai. * ;*;::al,l;rh tlenrJ,el car-a j.un;*1,:. dern 9;ehac1 ai.pya" DesqanJe.rr:r"1,;i.;:in hltl..:an hany*r pmncl"lpatan y,Hnq cl i..Li.ngl,;ail,;an atar_rlrnfril,ll.;an, t.e*{:,epi. har-l,la.L di.r-i seh;rqai. mantrr,in rJan sebacar"rarclfl flrilsyar-al,;at " $Ht]f*rL,i war.ga masyaral,lal L:{*r"anfl[;a.L:_ 31nnya, De*nilan l.;*panq.ln 1..:err-.j a tJapat rnemberi 1,.:an ==ernp*tan l,;arp*cl*r mr*r-tr1,;* lrntr-rl,;. hell,lelr-j,:r cJ*ln rneranqsang:erbagai. heuiat"*rrr iji. suil.; tnr--s*1,; tar- per"*:l..nnr:rni.an I ainnya, ..ie lr/ r_.r Ilsi . 1.9SCr " i:{)4 } . fiem i l,t i. nn I a h her I -.|-ra I y+rnq he+r-1,;snaan clelnclerrr =,rrlgil:inan dern lr*afra^.trg;*tha cJ*r l. am rnenctLln ta:*1,;annya yanfl =nLrr-L.rt l:.,,F.|,,1"1,, Z;:rini llharri h ei+m j. *i k i n an mel r-rt pr*r arr t an g g lrrr l,;. c1 "w*h l.rmei1, lsI*im clan [:aqi )/crnq Fllrrlya ltelebi. l-r*n lrarta
 • 72. &9d*rF* 1. srt*rnb*n tn, ter.l. srhi. lr lt {:arna merel,:.a cl i bE+ri l,;an l aFanqarr[;e*r-j*r atalr mocJal dari. :ral,;at. i.n f aq cj;*n xhadaqah n dfinl.ai.n--1ai.n "
 • 73. tt EtA[t F[:.hl U T t,J F fiari L.trai.an lirab I L I dan hab IV tercl;-rhur l. L.r dapatrJj.t*rri.t; l,:.El*impnl.;.rn xmhnq*r beril.;utt :.1. , Da i. ain l,;.rphirJuFan " seclFAfiq mr-rsi Ii m clibmlehl:.an mengclltn;rl,;*rr cJan rnemj.ti. l.:i. he.lrhr"*q*ri {asi. 1j.t*ts l:.e*hi.dt-.t$art clurri,awi. E;tpl.*ma h*il. itr-r ticlal; mg3n.jacli tlfll"lcthalnng ( fli.ncli.nr; ) dnt#r,* clir"inya clelrrqnn d.1, l.ah $wt " bahllan sl i,h;rrr.i.;il;an utntul,l metrtclgt..tnal.;an fas;i1ib.,:rsi rJim,s[lr;ltd *.eh;,tct*ti. *r.|.,xt { $&rani rJ*n Fra$frr$fi.s r:ja1*rl berih*clah l;e h;rrji.r;rt Al.l.;rfi r;wt, s*.+hiafiaj. hulr,ti. 5spsvul;t..tr ;rtaE ?,€r{:la L it f ,*tii .l. i. tasi y,*nfl cJ i. ti.ti. pl;an-hl7,i.t .:: " t-lnt,r-rl,:. mr*ncl a;:atl,;*n l.:r-+stlr.jalrtelr"a,,lrr hi.tlupr $eclranq rnLtEI.rfii h.*rr-.rqi bs,:rt-rrii ;*lr*r ahan Lrtn[;er- j a derrgirn j r,.ln ir. p*1,:.er j aan qr[]a *:cr-j a *eEu.tai dmncli*n l:.*m"lmpuannyci asal. -i anqart ilsnf:l rrilflt..(llcl r- j. h*r. Aql* lj.m..t g:rr"int:l.5.p yfincJ ltfirL.tsi di.pe+rptiiganqi dalam ht*rlr*:nlri* atan bel,;t*t-.ja, yaitt-t :; ;r. [}.*].arn her"us,irhx *ttltt-t htt*1..glr j.r ti.cJal; bmleilit menelri.m;l clan at*n rni.pmbaynr hutnqa dal.am beintt"tl; apspLtrl" b, l:.,t1;lut herltt;rh*t clt*nqan cara lr*tr*t:lti,l 5J (mnd *:1. F;*-- tr..tnrJ;*n ) d;rn mnncJ;rpat l;euttrtnnq*n " rTal;*1 pernbafri.,*n 7 t,:,
 • 74. Yl !t. li*l.rntr.rnfi;irn l.q.lhi.lr Lrai.l,; menflalah 17. t4t!/" l;i.t.;t l:r*ri.m*r. cI;:rrr S17, cliEer*rhl,;.an l,;eFacl;t tsiman hrerl:.er,iiir) dar-i.g:ad;r tli.han i. sam;r ( S()7. 5i:)7, ) r, l::,*.l.iitl.r br:ll,:.*r-j*r. sir*haq*ri penjr-t"lL.j,nsa (g:mnnhltbt,.tncl) an {::;tr*r 6:etn.i ura i. rJmnqatr pemhe l. i tsEttl;t-.tAtu harang he r fi+r r-c.l*t -yfinrJ mnnr-.tr"ltt i.EEt i I atl he I i. alr tAtt, lrll::tJ.rtrllpr"" mal.:.a .janQ;ln menclambil. 1..:eutntutnqarr i l,;e*dlt*t hE+ I alr pi hral,; i perr.j r-ta I dan pernhe11 i. ) " cJ;rr- l::etaFi l,;.er-rntr".rnqan di.arnhi.I tl*ri pih,nil pen.ilt;r1. h;.rr-xnfl, rl ,, D*r.Lam b*rlts;*irh;r ntan hsil.;er j n j anqan nlf, r(:)tn h.i tttT /al.;,n i. me+n.j lr*r ll. hti.l i j.[,lan ;::nl;ni*n yi*ng Eltdafi tJi.pal,;ai $.e]trrcli.ri. Fi. [,:.ni.ar-.r h*1,;erj* $r*hfiqai. ptc:d*q*ng ltitrtt:: F]Ltn/a rnmtj;rl. Eerrtli.ri. " me*.lii. l,;eici. l. .:i t..tmlairny,r. ianqan rn*cJ a l. lrr..r t:;:rnq-- pr i.r..t L.*nn "4. Ferrqql,rni*an hnsii.I LrElher"ia atau bnrltsafia di.baqi Li.q1 ,.a, yal,;ni. ; ::::T,Iy, cl :i.pr*rctltrtal,:.an ltntr-t1,.: [:.eper-lltatr lr i.dr"rp i " :3;I . :37, tJ i 6:t*r-gnnal.;.nn /cJ i. in f al,; l,;ari s;e*har-i.-har- lrntrrl,; 1,.:er;:*r"lltan mr"finq ( i.t*ti.1*h kttill i.at-t .j ihad rJ*ngan h*ir"{:.;r ) d.*n 3:J " :iy. tl i. tahi.tncl un turl.;, bel,;a I rnas;a depan ;.ir{::at..t mr.+nnmbah rnc:cj,*.l. t-tE.*ha, Fr-al.;{:i. 1,; *.i.m;:arr pi.rr.jam L.tanfl rnel.;tlui banl.:. berarti pral,;ti.l.; ri.tra" *.sl:i.;rp hclrapaputn be***r"n/a ad;rl.alr
 • 75. 7i:di.Iaranq ( lr,nram ), Uleli l.:.*r-sna j.tr..t pr al.;t j.l,; t;impanF:i.ri.i,iirm nn hrrng;* sclalnlr pHr.hlta*,,rn mal,.:*iat ysncl clmnr-1harr-.rs di..j;rr"rlii. cil.str ffir..lnq IxIanr, /.pahri.ta ;:r-al,:til,;ban l; xy*r-i. ah cj ;rp*t m**ner,*pr.;an hnr,.:lrrn I * I *m mar,:.a,-tirlsirt l.*1. am h,nrlr.t; mendr..tl,;r_.rnq,=r.*1,;tj. l,; F(*miJayar-ijlrl r*tlia.L: harta denflnn cara hii*rl.r:rbnlelrl,;an nritt..tl,:. meyal,:.in[,];ln l,;erbenar,*n c]r.flnq ysnq::r-h+rl,; (rr}rie*rim..r i:nl,;ert, zal,lat Lici*rl,; hrnlmlr cl iserr.,rhl,.:*rr,=r,aiJa (:lr,$riil :/iipq fa:iij. l.; mtnsll.;.i tji.a br.+r-lral,;-=reri.mrrfly*, Smtel*rh jltmlnh ri.,rl,;;rt cJitr*r.inra nleh:=;=Fr-flrlcr titJal,l hr{:rlcrlr rJi.llernLral,i.l,;nn l,lepad,n perntrayar-:ifr-. al;an t*it*pi. prt*nmr"ima mernclapi*t amanah r-rntlrr.;-:-taqr. l.;,*n.,rne*nyi:lr"rlrl.;an l,:.mpacj;r pfir.fi pen$rt.m.n ;:al.lat ;- : drhr,lnar-1,;*n msnr.tr.lt.[, .f*lnm,l:. ; i frclal; trarr)ra cjj,heri.l,;an untnl.:. pernenlthan :- =-:ntif " tet*rg:i lr"3r-lt$i cJil,;ermhanflkan l.;el ar*h yanq: -::-.i tif (rn*d;rl. tJan *t.an alat l:elr_ia) aq*r- s*ciir_a:€*--:-;p Lri.si"r me*rlttrxtr cr ;rri rnisikirr nrErnjadi her-r,;.s--.-. -.:ii l_rahl,;arr di.har"apl,;.*n hq*r.lrhah ci;rri. pi*neri.rne: * * : -En J ild j. pg.tm[:*y*f f. il,]l,...$t ,,i,s:*-if,arir-l l,lel.clrnFnl,; cu^itnrJ mi.*lii.n,Jari tfirnarl l,;e:*rrri- ,.=fnailq qe.rlfiLL.t aria l,;ar*na h,eiL i.tr-r melrr*rpal,,r,*rte*; -:- dari l.lel.*rnql,;apan dar-i. i,lehi.tiupa cii tJr".tni.a,.iltur"i-; ::-EEJnt.rs;ril 1,.:elmis,l,r.i.nan dapa.L: cl i L*r!,;.r".r1,;*an .L:im*r
 • 76. "t t .r .-t l,lr*qi.at.flri,,reli[:t-.t li *t llri;+mhj.na cl*ln rfir.:.irTli:t11 t,*nh;,*rr i:.sl-im**nnrr cJan l,etal;tlnarl clrc{nq-{:}ranq mr.*ih j.n,, llal. j.rri ad{rl.ah tltqas dan L;rnqflr-.tnr.l .jar,^,rah P;jra ltl.amx f:elsihti.nFran r-nhanj l.ehi.tr clidalrr..rlr-.tlian d;;rri.patla pt*nrhi,naan j *r:lmanj br. Il*mi:*7,,iir- :r*rl;*t{:: rJ;ln mqi,mhEtri. l;.ln h*lntut;in insdal " Dn I nnr lra i, i.n.:i. mnnqeml:,nl1fl h:rtrl tJ;ln nmnr*li:*i.rn{r i. F:iirl f urrrc,:lsi. ;i*tl,:.;t I cl;:rn h*tn Lltan yilnq rn*rnh*rrrlilt l;tl ,Lr-i*l-i 5:rr:*i.rl.;ti..f ,, l".lgl. i.ni, ,:,,rtl*r.l.atyi-r..rn*iii d;rri tnnclcJt..trii:t :i "*t"t,*[: Farir h,,lr"t:;:ltl,*n " l:: ,, !-.1*t-t..tti; "rfJA li*lf.ifl+:,liit..,l ,*fif:.n.f .,,,i l::i.tl * t..t.i ,,:riit+i, ll.riiii";1r l-t,:t rlt:.*tnl,,irtr d,*n .,,,tt::t,*r-.,,rLt..tt" i,,:#tli:llt-:i.t-i !::*li,, l:,,r i.,:i;-] ,, : ; l..i,iil i rr l " :. ri L ;.,r i-, it; r i ;; ,; /,:rir"lii.rr!l t.ll, .i:,1 :,..1r:iril 1.. r.l : -.. -i " t,.. .,, ,,., i.. I l.: ,: iti i;i,. t"i i: iii. ilt t..L i. i: i,: + t., .:ir::l. i.luli Lt riir .1. :i. .* r..t h: ,.....r li rrl ,.r t,.t ti ifi h {t [] {r.i 11 fl f.i.} ill h * I l i:l ili i-l l; cir i::i rl r..i;t*rt ell.:,r:ini::m i, i:iai-r F{ii+rl(:liii)ri 1:-a*;.:rn l;, mmi *li i n *rii l-r,,ir r-t..tgi, r:J .i. .1. ii 1.. i..r 1,.: iil n {:J {ii+ fi {:l i* rl F r" i. fi i::i i. p 13 (ii. n ftl r" iii Fl * rl h r*t li t".t nt l. ri l. *ni y {*l c.l d i,ri;lm.:i.iii; "ir], iili:i r,*rt --ili,* r-*rt lliehnhr-.rncLan clr:lnH,xrt ft;iltl.i.1. penu.]li.Li.;ln iLti l;,*imi.nlflin{-t*rtiitnfl;flltl.:.Att Ff}1,.: $li 6:i i. l,;i.r-firl/$$r-flIi,, lss*L}scl s.i. ht+ri. l;ttt ; 1." l"liii.lntli.nfl,.:r{:: hr,,rhr,r"l l:tiiinrt.,t*rt []ffrl{i+.li.ti.an i.ni. miir*ii. li
 • 77. ?4 {:: rr* r- h ;t l:: .* ll Lr ..t tJ *t krri:her$tra frE[]Ejil,:. rJ;tr-:L l..: iilr i. d t-.t il *l rt f.,.l,...fltlct{Ili r nl,jii:.a h, r.: FacJ *r Ffl r- 3. []Hn *l] 1 i t j. d i.E*lr"lnl.;art r.rfi tLr L: rn$ :1. fl l{ L.t l,:. ar} psln t* .1. i. t i.;rrr In l::i.i. lt l. ;rri.j r".r t ;:ad at i,t,it []# lt --,.iri* Ff.fl l.: l. ..1 i.rt cj,* i. am r-Lt*11fl I i.nql;t-tF: pe*n il erm hnn c! ,$n q*1,:.*rrtnni, " l:.tiilFirttj;.,t ffitrfi. p*mi.mpin t-tmat h,:il.:i,lt {n rrn;t frl ,s Lt F] Lr r1 i.nfmt-rr;r.l. l,; i. r nn y a tJ;r prnL rrrs+n.j acJ i l,l arr temu*r.rt p{ijrn fii l. i. L i. "lrr i.rr i. :lelhn{*r i b;rharr i.n fnrn.x*i, cJa.l.;lnr rflncl l,;a r-rg.;rlia rTr(:?ii i:l Lr ill tl fi n q l; "t n li e* h i tl t".t ;:r a ri tl ll n n nm :i. Itm,* t ,:: l:,e*f:*rJa ltm*rt: Ir*i.,*m k.i.r;rny;l t3*,tpt;*t mt+n jlcJj,han --1::emltart l:r{iiin fi} l. i. t .i ;lti i. n r -" **ti+hail,,li. l.t*th*rn h*rncl i.nq*n d;lnf i l.l::r,ilr d*rr-i. hts.,rhilfl,*i. f ;t lt;:lm d,rn Fem i l:. i r"arl yailq rn*rnih i.nrJltn q h an d;r I i*m i.rsiixhil rTl$rn$lriLtfli l,;*h i. d r".tF*n is l,; nn c:nr i. *iriil h* r i. * lt;:l ri
 • 78. 75 nAF:..TAf:i flt..l$.[A t:.4:hrnad" l,:.frr..rrshrd- lifu,J,res.Zn "irsJ,*m"r* t|.{r)t:t:rnr{5, inq fihdt-tI l:: fi:,ri.n Llniver*ity,,,Jt*tjtJah, 1.91*Cr,:.rrnarl, Tnj.nal (hicJin " I).1$**r-.rja:Isr frAt:rl?(:)n.i JsJan, P r.ilrs,ip* orr.rrxrpr ,Jalr ?"t.r..iu*)l))t/itt lt"f. Fi.nn Il.mun $urabaya" .l$Sg.-i-F*njar"i, I{ahmltd liy;ilt..tc1 i.. [*t]rrlt:il1 f.EJan llasa fiitt.i, Husa i.n i. " " FJnndr-rne " 1.$SS.:ii" l"lt-thammaci llar-rrj. S"rstsn fiAt:rllt:rlD,i JsJan JaA*f ,Jan l,/alaf. I Frnss, J;rl,;artau l.ttfjll" L.l-i-l1*rr"ncihi.r, lult-t*t,nfan 7afstr .I*/laraqhl. l"lesir 1.9fl:" /l:1-[iiardh,awy, l"lr-.rlrammacl Yr"rst.tf" pr()t]J{:n /{enrsA.rlr,?ttn Apa lirrrD:F€p ils.I"rnt, fti*r,i,, L.lmar F:;rnany" [Ji.na Ilmlt" Sttr"abaya. 1.t77 "--,=har"i., I$,4o flt"r //t:r*-ll,a.;.i "?..lmaah //errqlllutr Pen{*..iratr Aciama li " H , n " Ji* "r tr r. riha rr rl rJi /{t:rnr pJ e A i,ie Aum pu J /l*r{#pilrfi li*hup*r*en I}*tr..i*r, [...apnran Fenelitj.an. Flrsl.i.t l.A1.hl /lntasari " 1.?9{:).i-:-Sayutti., hi.n Ahi. H,iirl,;ar. ,J,$lalttdcl i.n" AbcJ. Rahmarr" .4.[-- ,J,?nl t.t:;: Iihac.i r fj llhaiJ; ts.I J lla:ii !r; r J. A] --l{,r:lrJr r" Abclut I Hnmi.rl l{an;rf i, " Ile*i.r o t, tlt "-:-Zai.n. $arnih Athi.f - tl!r"rrrat J$Jan (#a/am fre rhiil.:s}rqa)? f[trr]]tr)ID.rn ftr:r/.lt,i L c/{ttr $t:rs,ia.I i:leihaq,ar lltu,,Jt Perhatt* ilr.riq*rn)" T*r"j, l"lutlral.ll,;i.rA!:i, l"{t",tsai.ni." [:tanclunq" 1.?87,i;.=yi.r-,, /l ,, ft::har. lluAun J:Jan *ent*trtt /tr. ha " f/uf anq P; r"rt nlr{ ? tiadai. , A1-llaari.f n titnnclutnq " tt}^/"/ "-- ir-rdi. 6hr.r" /la*J,:rr;r $l tre&h ilr.lh*nnad /r.sya,J .4J*6an.iart ili.ran Fla.j j.. Besar) o St*i,;rntariat Mnclrasatl "$t.tl. l.nmnl l.l lt..lnt"" [Ja.[am F,ngar" Plxrtap]Ltre{i lt?96letrg,r-ttprnern lqarna Rl:" 4.1-dlr.rral? ,Jali Tsr-i*mahttliiin Iletpacl FiI, J *r l,;. a r{:: * - 1.9fll1 1. gfi;; ,,=::hr*rjdi.n " Ft..tacj Mt,.ttrnmmacJ* frAr:rllt:rD.l .I.:1./*n" l"lr-tti.arfr { .i"rl,;ar"ta,, "1.9fidr,,
 • 79. -fL han is J ;ln o " $yabi.rin. A].-"f.{tt*rra #arrr? ,J*rr IlurrcTa /i"r ba ,,JaJ,nm li u&.um [:r.r*;{:.a1,;.a ",1$l.iar-tfr " I.ry$4. ri, I)*thIi " {J.iamn litErr;**::atuJ Arrli.iya (p#l?deA,ut.arr l,Je.rJ r:rflilr.r{.ilr Eerc/asar tlur"#n,Jan Sl*nrr;*h.J * l"lal.:.*r.l.air Dr.sl,;r..r,:;i., l-.Frl1,, lAIN tntr:ari, l.Stl4, lr $)tscj lrlfiu*ah: H.*ricl*rn ff.rl: ,* ,.J*n JJnrr fA{:!}t(:}n}J" ::luafu :, r:: tsm J r J;*m; Mi.:an . IJantJung ,, l"$$5 . " -h" Si*yyi.d,, [:.i $.r:JaJ-r./ l,]*r "nn. l"1es.ir" Igh? " 3. l"luharnm*:tJ Fi;-r.*;yi.rJ,, .4J-/l*nar" fnleEii.r" t " tlr" -Cdi.n" 6hmarj l"l " f;A(:!lt(:,tl .r ,Jarr fl*sl/araA,Ht lla.fam ::,::pt i"t i f Js,lanr., Ra.j;rttral i F:regs,, J;rl.:.arta,, lcl/;l" $ t r.r,J.i N.r J * r ^.N.i J ": "r f A r:r rr r:r m -r J s,l n m, l"li n ar.ei t " --;kar-t:a" ISE]i,5*-: :. Rir:Jwano Inl,," J.s.Ian,J;,ln l,/r:1"*,lr.fa;l Femlr**n{u}}fr11, F,T" : =tal,;ei Fan.j i.m*g " r,l ,e1.,;flrta o L 9$4. -S.; - i:. t"1 " filt rai*h, l{,.ir.rri*:::fin .4./*r.tur"&}t. l"l i.ran" B*ndr_tnn" : ;;rr . :-:. l"lr..rh"rmmad N*.*j*{:r..rLLah. F}em.rli"rr;rrr dAt:r}?i:1m.r JsJ*m. -::FPl" il*i;xrter, 1.?Sdr" -iir Jhahr.r" ALirJltl l"h-ths:i.n" //*nauqqtJJ*n6r,r. iirrsls " ,l(:1 trBJ: ::le,:firin .IsJan, Tmr.i,, rtbshar"i. Llrnar. Si.tanqqal" --Ma,*r-if n liJ*rncll.tnfl " l.rit{:}5" -tbdr-rl..L*rh Nasi.h. /"/ulrtrn JaAat rjsJ.rui Panrlal?qfi)1 fmpaf ; -- ra h. 1..i. t.era l:n tnrnttg.,,r " l.tit$S,
 • 80. PENEIITI }ENGAN K.H"IVl.FOTO BUKA BERSAIVIA TTMzArNr GHANr (nrsrouonu), 4 JANUART zooo m./28 RAMADHAN 1FOTO BERSAMA TIM PENEIITI DENGAN K.H.M. ZAINIGHANI SETEIAH WAWANCARA, 1 JANUARI 2OOO M./28 RAMADHAN 1+2O H.