גאל ישראל

376 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
376
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
169
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

גאל ישראל

  1. 1. 1‫גאל‬‫ישראל‬1.‫תלמוד‬‫בבלי‬‫מסכת‬‫ברכות‬‫דף‬‫מה‬‫עמוד‬‫ב‬‫תני‬‫חדא‬:‫העונה‬‫אמן‬‫אחר‬‫ברכותיו‬‫הרי‬‫זה‬‫משובח‬,‫ותניא‬‫אידך‬:‫הרי‬‫זה‬‫מגונה‬!-‫לא‬‫קשיא‬:‫הא‬-‫בבונה‬‫ירושלים‬,‫הא‬-‫בשאר‬‫ברכות‬.‫אביי‬‫עני‬‫ליה‬‫בקלא‬‫כי‬‫היכי‬‫דלשמעו‬‫פועלים‬‫וליקומו‬,‫דהטוב‬‫והמטיב‬‫לאו‬‫דאורייתא‬.‫רב‬‫אשי‬‫עני‬‫ליה‬‫בלחישא‬,‫כי‬‫היכי‬‫דלא‬‫נזלזלו‬‫בהטוב‬‫והמטיב‬.2.‫רש‬"‫י‬‫מסכת‬‫ברכות‬‫דף‬‫מה‬‫עמוד‬‫ב‬‫הא‬‫בבונה‬‫ירושלים‬-‫שהיה‬‫סוף‬‫הברכות‬,‫הרי‬‫זה‬‫משובח‬,‫וכן‬‫בסוף‬‫ברכות‬‫דקריאת‬‫שמע‬,‫שחרית‬‫וערבית‬,‫ואחר‬‫כל‬‫ברכותיו‬‫דקתני‬‫בברייתא‬‫הרי‬‫זה‬‫משובח‬-‫אחר‬‫גמר‬‫כל‬‫ברכותיו‬‫קאמר‬,‫ואחר‬‫כל‬‫ברכותיו‬‫דקתני‬‫הרי‬‫זה‬‫מגונה‬-‫בסוף‬‫כל‬‫ברכה‬‫וברכה‬‫קאמר‬.3.‫רבינו‬‫יונה‬‫על‬‫הרי‬"‫ף‬‫מסכת‬‫ברכות‬‫דף‬‫לג‬‫עמוד‬‫ב‬‫ונמצינו‬‫למדין‬‫שצריך‬‫שיאמר‬‫האדם‬‫אמן‬‫אחר‬‫סיום‬‫התפלה‬‫כשיגיע‬‫להמברך‬‫את‬‫עמו‬‫ישראל‬‫בשלום‬‫אמן‬‫וכן‬‫צריך‬‫לומר‬‫אמן‬‫אחר‬‫גאל‬‫ישראל‬‫שהוא‬‫סיום‬‫ואין‬‫בזה‬‫הפסקה‬‫כיון‬‫שצריך‬‫לאומרו‬‫וכ‬"‫כ‬‫רש‬"‫י‬‫ז‬"‫ל‬(‫ד‬‫מה‬:‫ד‬"‫ה‬‫הא‬)‫ועוד‬‫כתבו‬‫הגאונים‬‫ז‬"‫ל‬‫מר‬‫יהודאי‬‫ורבינו‬‫האי‬‫ז‬"‫ל‬‫שאחר‬‫אכילת‬‫פירות‬‫שצריך‬‫לברך‬‫גם‬‫כן‬‫אחר‬‫אכילתן‬‫צריך‬‫לענות‬‫אמן‬...‫ור‬"‫ם‬‫ז‬"‫ל‬‫חולק‬‫על‬‫זה‬‫ואומר‬‫דכי‬‫אמרי‬‫שאם‬‫עונה‬‫אמן‬‫אחר‬‫ברכותיו‬‫הרי‬‫זה‬‫משובח‬‫זהו‬‫כשאמר‬‫שתי‬‫ברכות‬‫או‬‫יותר‬‫אבל‬‫בברכה‬‫אחת‬‫בלבד‬‫אין‬‫לו‬‫לענות‬‫אמן‬‫אחריה‬‫לא‬‫שנא‬‫בתחלה‬‫ו‬‫לא‬‫שנא‬‫בסוף‬‫ומתוך‬‫כך‬‫אמר‬‫שאחר‬‫שאמר‬‫שומר‬‫את‬‫עמו‬‫ישראל‬‫לעד‬‫שאומר‬‫ערבית‬‫יענה‬‫אמן‬‫אבל‬‫לא‬‫אחר‬‫גאל‬‫ישראל‬‫של‬‫שחרית‬‫מפני‬‫שבערבית‬‫הם‬‫ב‬‫ברכות‬‫אבל‬‫בשחרית‬‫שאינו‬‫אומר‬‫אחר‬‫ק‬"‫ש‬‫אלא‬‫אמת‬‫ויציב‬‫בלבד‬‫אינו‬‫עונה‬‫אחריה‬‫אמן‬.‫ודעת‬‫מורי‬‫הרב‬‫נר‬"‫ו‬‫נוטה‬‫יותר‬‫כדברי‬‫הגאונים‬‫שאחר‬‫הברכה‬‫האחרונה‬‫צריך‬‫לענות‬‫אמן‬‫דסוף‬‫ברכה‬‫נקראת‬‫ואפי‬‫בשחרית‬‫עונה‬‫אמן‬‫אחר‬‫גאל‬‫ישראל‬‫וכן‬‫בברכה‬‫אחרונה‬‫שאומר‬‫אחר‬‫האכילה‬‫אף‬‫על‬‫פי‬‫שאינה‬‫אלא‬‫ברכה‬‫אחת‬:4.‫רא‬"‫ש‬‫מסכת‬‫ברכות‬‫פרק‬‫ז‬:‫י‬‫תני‬‫חדא‬‫העונה‬‫אמן‬‫אחד‬‫ברכותיו‬‫הרי‬‫זה‬‫משובח‬‫ותני‬‫אידך‬‫הרי‬‫זה‬‫מגונה‬‫לא‬‫קשיא‬‫הא‬‫בשאר‬‫ברכות‬‫והא‬‫בבונה‬‫ירושלים‬‫פיר‬"‫ח‬‫וה‬"‫ג‬‫דלאו‬‫דוקא‬‫נקט‬‫בונה‬‫ירושלים‬‫אלא‬‫כל‬‫סיום‬‫ברכה‬‫כעין‬‫בונה‬‫ירושלים‬‫דליכא‬‫למימר‬‫דוקא‬‫בונה‬‫ירושלים‬‫משום‬‫היכרא‬‫דפועלים‬‫דהא‬‫לרב‬‫אשי‬‫דעני‬‫ליה‬‫בלחישה‬‫מאי‬‫איכא‬‫למימר‬‫אלא‬‫ודאי‬‫כל‬‫סיום‬‫ברכות‬‫כעין‬‫ישתבח‬‫דהוי‬‫סיום‬‫ברכה‬‫לסוף‬‫פסוקי‬‫דזמרה‬‫וכן‬‫יהללוך‬‫דהלל‬‫וסוף‬‫ברכות‬‫דשמונה‬‫עשרה‬‫וכן‬‫אמן‬‫אחר‬‫גאל‬‫ישראל‬‫ואין‬‫בזה‬‫הפסק‬‫כיון‬‫דצריך‬‫הוא‬‫לאומרו‬‫וכן‬‫פירש‬"‫י‬.5.‫רמב‬"‫ם‬‫הלכות‬‫בר‬‫כות‬‫פרק‬‫א‬‫הלכה‬‫טז‬‫כל‬‫העונה‬‫אמן‬‫אחר‬‫ברכותיו‬‫הרי‬‫זה‬‫מגונה‬,‫והעונה‬‫אחר‬‫ברכה‬‫שהיא‬‫סוף‬‫ברכות‬‫אחרונות‬‫הרי‬‫זה‬‫ו‬‫משובח‬,‫כגון‬‫אחר‬‫בונה‬‫ז‬‫ירושלים‬‫בברכת‬‫המזון‬‫ואחר‬‫ברכה‬‫אחרונה‬‫של‬‫קריאת‬‫שמע‬‫של‬‫ערבית‬,‫וכן‬‫בסוף‬‫כל‬‫ברכה‬‫שהיא‬‫סוף‬‫ברכות‬‫אחרונות‬‫עונה‬‫בה‬‫אמן‬‫אחר‬‫עצמו‬.6.‫רמב‬"‫ם‬‫הלכות‬‫תפילה‬‫ונשיאת‬‫כפים‬‫פרק‬‫ט‬‫הלכה‬‫א‬-‫סדר‬‫תפלות‬‫הציבור‬‫כך‬‫הוא‬:‫בשחר‬‫כל‬‫העם‬‫יושבים‬‫א‬‫ושליח‬‫ציבור‬‫יורד‬‫לפני‬‫התיבה‬‫ועומד‬‫באמצע‬‫העם‬‫ומתחיל‬‫ואומר‬‫קדיש‬‫וכל‬‫העם‬‫עונים‬‫אמן‬‫יהא‬‫שמיה‬‫רבא‬‫מברך‬‫לעלם‬‫ולעלמי‬‫עלמיא‬‫בכל‬‫כחן‬,‫ועונין‬‫אמן‬‫בסוף‬‫קדיש‬,‫ואחר‬‫כך‬‫אומר‬‫ברכו‬‫את‬‫יי‬‫המבורך‬‫והם‬‫עונים‬‫ברוך‬‫יי‬‫המבורך‬‫לעולם‬‫ועד‬,‫ומתחיל‬‫ופורס‬‫על‬‫שמע‬‫בקול‬‫רם‬‫והם‬‫עונים‬‫ב‬‫אמן‬‫אחר‬‫כל‬‫ברכה‬‫וברכה‬,‫והיודע‬‫לברך‬‫ולקרות‬‫עמו‬‫קורא‬‫עד‬‫שמברך‬‫גאל‬‫ישראל‬.‫הלכה‬‫ב‬-‫והכל‬‫עומדין‬‫מיד‬‫ומתפללים‬‫בלחש‬,
  2. 2. 27.‫בית‬‫הבחירה‬‫למאירי‬‫מסכת‬‫ברכות‬‫דף‬‫ד‬‫עמוד‬‫ב‬‫אף‬‫על‬‫פי‬‫שיש‬‫לו‬‫לסמוך‬‫גאולה‬‫לתפלה‬‫אומר‬‫הוא‬‫אמן‬‫אחר‬‫גאל‬‫ישראל‬‫שבשחרית‬‫ואחר‬‫חתימת‬‫השכיבנו‬‫בערבית‬‫כדין‬‫כל‬‫סוף‬‫ברכה‬‫אחרונה‬‫שעונה‬‫אחריה‬‫אמן‬‫ויש‬‫בדעת‬‫חולקים‬‫כמו‬‫שיתבאר‬:8.‫בית‬‫הבחירה‬‫למאירי‬‫מסכת‬‫ברכות‬‫דף‬‫כא‬‫עמוד‬‫א‬‫אבל‬‫בזו‬‫הרי‬‫גאל‬‫ישראל‬‫סוף‬‫לברכות‬‫ק‬"‫ש‬‫וק‬"‫ש‬‫ותפלה‬‫ענינים‬‫חלוקים‬‫הם‬‫ומשום‬‫הפסק‬‫לסמיכת‬‫גאולה‬‫אין‬‫כאן‬‫שאין‬‫אמן‬‫הפסק‬‫כמו‬‫שביארנו‬‫בקונדרס‬‫מיוחד‬‫בפני‬‫עצמו‬‫בענין‬‫אל‬‫מלך‬‫נאמן‬:9.‫בית‬‫יוסף‬‫אורח‬‫חיים‬‫סימן‬‫נא‬‫אבל‬‫אחר‬‫גאל‬‫ישראל‬‫נהגו‬‫שלא‬‫לענות‬‫אמן‬‫על‬‫פי‬‫הזוהר‬(‫ח‬"‫א‬‫קלב‬):‫ולפי‬‫זה‬‫מה‬‫שכתב‬‫רבינו‬‫יעקב‬‫בסימן‬‫רט‬"‫ו‬‫והרמב‬"‫ם‬‫כתב‬‫שאין‬‫לענות‬‫אמן‬‫וכו‬‫אף‬‫על‬‫פי‬‫שדברי‬‫הרמב‬"‫ם‬‫הם‬‫כוללים‬‫בכל‬‫מקום‬‫כוונתו‬‫לבד‬‫לתפוס‬‫דבריו‬‫בענין‬‫דומה‬‫לזה‬‫והוא‬‫ברכת‬‫הפירות‬‫ועל‬‫זה‬‫אמר‬‫שהרא‬"‫ש‬‫היה‬‫נוהג‬‫כהרמב‬"‫ם‬‫עכ‬"‫ל‬:11.‫בית‬‫יוסף‬‫אורח‬‫חיים‬‫סימן‬‫סו‬‫ועכשיו‬‫נהגו‬‫העולם‬‫שלא‬‫לענות‬‫אמן‬‫אחר‬‫גאל‬‫ישראל‬‫ולאו‬‫משום‬‫דסברי‬‫כהרמב‬"‫ם‬‫דאם‬‫כן‬‫לא‬‫היה‬‫להם‬‫לענות‬‫אמן‬‫אחר‬‫ישתבח‬‫ולא‬‫אחר‬‫יהללוך‬‫אלא‬‫טעמא‬‫משום‬‫דחשבי‬‫ליה‬‫הפסק‬‫בין‬‫גאולה‬‫לתפלה‬‫וכבר‬‫כתבתי‬‫בסימן‬‫נ‬"‫א‬‫שעל‬‫פי‬‫הזוהר‬‫נהגו‬‫שלא‬‫לומר‬‫אמן‬‫אחר‬‫גאל‬‫ישראל‬11.‫דרכי‬‫משה‬‫הקצר‬‫אורח‬‫חיים‬‫סימן‬‫סו‬(‫ד‬)‫ונ‬"‫ל‬‫מאחר‬‫שהמנהג‬‫שלנו‬‫שעונים‬‫אמן‬‫אחר‬‫השליח‬‫ציבור‬‫כשמסיים‬‫גאל‬‫ישראל‬‫א‬"‫כ‬‫אין‬‫אנו‬‫חוששין‬‫להפסק‬‫בזה‬‫א‬"‫כ‬‫גם‬‫יחיד‬‫יאמר‬‫אמן‬‫אחר‬‫ברכת‬‫עצמו‬‫כמו‬‫בישתבח‬‫וכמו‬‫שנתבאר‬‫לעיל‬‫סימן‬‫נ‬"‫א‬(‫ד‬"‫מ‬‫הארוך‬‫אות‬‫ב‬:)12.‫שולחן‬‫ערוך‬‫אורח‬‫חיים‬‫הלכות‬‫קריאת‬‫שמע‬‫סימן‬‫סו‬‫סעיף‬‫ז‬(‫לב‬)‫י‬‫אינו‬‫אומר‬‫אמן‬(‫לג‬< )‫ו‬<‫אחר‬‫גאל‬[‫יב‬]‫ישראל‬,‫משום‬‫דהוי‬‫הפסק‬.‫הגה‬( :‫לד‬)‫יא‬‫וי‬"‫א‬‫דעונין‬[‫יג‬]‫אמן‬,‫וכן‬‫נוהגין‬(‫לה‬)‫לענות‬(‫לו‬)‫אחר‬‫הש‬"‫ץ‬.‫אבל‬‫אם‬‫התפלל‬‫לבד‬‫אין‬‫עונין‬‫אמן‬,‫כדלקמן‬‫סימן‬‫רט‬"‫ו‬(‫טור‬.)13.‫משנה‬‫ברורה‬‫סימן‬‫סו‬‫ס‬"‫ק‬‫לד‬(‫לד‬)‫וי‬"‫א‬-‫האי‬‫י‬"‫א‬‫ס‬"‫ל‬[‫נג‬]‫דאפילו‬‫על‬‫ברכת‬‫עצמו‬‫עונה‬‫כיון‬‫שהוא‬‫סיום‬‫של‬‫סדר‬‫ברכות‬‫של‬‫ק‬"‫ש‬‫ולא‬‫חשבי‬‫ליה‬‫להפסק‬‫בין‬‫גאולה‬‫לתפלה‬‫וע‬"‫כ‬‫קאמר‬‫רמ‬"‫א‬‫דמצד‬‫אחד‬‫מנהגנו‬‫הוא‬‫ג‬"‫כ‬‫כהי‬"‫א‬‫הזה‬‫דלא‬‫חשבינן‬‫ליה‬‫להפסק‬‫בין‬‫גאולה‬‫לתפלה‬‫וע‬"‫כ‬‫נוהגין‬‫לענות‬‫אחר‬‫הש‬"‫ץ‬‫אמן‬‫אבל‬‫אם‬‫מתפלל‬‫לבדו‬‫אין‬‫מנהגנו‬‫לענות‬‫אמן‬‫וכדלקמן‬‫בסימן‬‫רט‬"‫ו‬‫עי‬"‫ש‬:14.‫משנה‬‫ברורה‬‫סימן‬‫סו‬‫ס‬"‫ק‬‫לה‬(‫לה‬)‫לענות‬‫וכו‬-‫ודוקא‬[‫נד‬]‫אם‬‫לא‬‫התחיל‬‫עדיין‬‫הפסוק‬‫של‬‫אדני‬‫שפתי‬‫תפתח‬‫דמשם‬‫ואילך‬‫הוי‬‫כתפלה‬.‫יש‬‫מדקדקים‬‫שרוצים‬‫לצאת‬‫לכו‬"‫ע‬‫וממתינים‬‫בצור‬‫ישראל‬‫או‬‫בשירה‬‫חדשה‬‫כדי‬‫לענות‬‫אמן‬‫אחר‬‫הש‬"‫ץ‬‫וכתבו‬[‫נה‬]‫כל‬‫האחרונים‬‫שלא‬‫יפה‬‫הם‬‫עושים‬‫שהרי‬‫הוא‬‫באמצע‬‫הפרק‬‫של‬‫אמת‬‫ויציב‬‫ואין‬‫לענות‬‫שום‬‫אמן‬‫לבד‬‫משתי‬‫אמנים‬‫הנ‬"‫ל‬‫בס‬"‫ג‬‫בהג‬"‫ה‬[‫נו‬]‫גם‬‫לכתחלה‬‫ראוי‬‫להתחיל‬‫תפלת‬‫י‬"‫ח‬‫עם‬‫הש‬"‫ץ‬‫והקהל‬‫בשוה‬‫אלא‬‫עצה‬‫אחרת‬‫יש‬‫ונכון‬‫לעשותה‬‫כדי‬‫לצאת‬‫לכו‬"‫ע‬‫שיכוין‬‫לסיים‬‫עם‬‫הש‬"‫ץ‬[‫נז‬]‫בשוה‬‫ואז‬‫אינו‬‫מחוייב‬‫לענות‬‫אמן‬‫או‬[‫נח‬]‫שיתחיל‬‫שמ‬"‫ע‬‫מעט‬‫קודם‬‫הש‬"‫ץ‬‫דהיינו‬‫הפסוק‬‫ד‬‫שפתי‬‫וגו‬‫דבזה‬‫המעט‬‫ודאי‬‫ליכא‬‫קפידא‬‫דאין‬‫ניכר‬‫כלל‬‫הקדמתו‬:15.‫פרי‬‫מגדים‬‫אורח‬‫חיים‬‫משבצות‬‫זהב‬‫סימן‬‫קט‬‫י‬"‫ל‬‫אמן‬‫אחר‬‫ברכה‬‫גאל‬‫ישראל‬‫מעין‬‫הברכה‬‫הוה‬,‫ולא‬‫הוה‬‫הפסק‬,‫כבסימן‬‫ס‬"‫א‬‫סעיף‬‫ג‬‫בהג‬"‫ה‬,
  3. 3. 316.‫רבי‬‫עקיבא‬‫איגר‬‫אורח‬‫חיים‬‫סימן‬‫כה‬‫וכן‬‫מפסקא‬‫דהמחבר‬‫סי‬‫ס‬"‫ו‬‫ס‬"‫ז‬‫דלא‬‫יענה‬‫אמן‬‫אחר‬‫גאל‬‫ישראל‬‫דהוי‬‫הפסק‬‫אף‬‫דאמן‬‫הוי‬‫האמנה‬‫על‬‫גאל‬‫ישראל‬‫מ‬"‫מ‬‫הוי‬‫הפסק‬‫וזה‬‫לדעת‬‫הר‬"‫א‬‫שם‬‫דעונה‬‫אמן‬‫היינו‬‫דהאמנה‬‫בכלל‬‫גאולה‬‫ומקרי‬‫סמיכת‬‫גאולה‬‫לתפלה‬‫אבל‬‫מ‬"‫מ‬‫לענין‬‫הפסק‬‫בין‬‫ברכה‬‫להמצוה‬‫הוי‬‫הפסק‬:17.‫ביאור‬‫הגר‬"‫א‬‫אורח‬‫חיים‬‫סימן‬‫נא‬‫והוא‬‫דעת‬‫הטור‬‫שאע‬"‫פ‬‫שכ‬‫בסי‬‫רט‬"‫ו‬‫שהרא‬"‫ש‬‫היה‬‫נוהג‬‫כהרמב‬"‫ם‬‫אעפ‬"‫כ‬‫כתב‬‫כאן‬‫לענות‬‫אמן‬‫אחר‬‫ישתבח‬‫ובסי‬‫קי‬"‫א‬‫אחר‬‫גאל‬‫ישראל‬‫בלי‬‫שום‬‫מחלוקת‬‫ומ‬"‫מ‬‫נהגו‬‫שלא‬‫לענות‬‫אמן‬‫אחר‬‫גאל‬‫ישראל‬‫ע‬"‫פ‬‫הזוהר‬‫וכמ‬"‫ש‬‫לקמן‬‫ר‬"‫ס‬‫קי‬"‫א‬:18.‫שולחן‬‫ערוך‬‫אורח‬‫חיים‬‫הלכות‬‫תפלה‬‫סימן‬‫קיא‬(‫א‬)‫א‬‫צריך‬<‫א‬<‫לסמוך‬‫גאולה‬‫לתפלה‬‫ולא‬‫יפסיק‬(‫ב‬)‫ביניהם‬( ,‫ג‬)‫אפי‬‫באמן‬‫אחר‬‫גאל‬‫ישראל‬(‫ד‬)‫ולא‬‫בשום‬‫פסוק‬< ,‫ב‬<‫חוץ‬‫מה‬‫שפתי‬‫תפתח‬(‫תהילים‬‫נא‬,‫יז‬.)‫הגה‬:‫וי‬"‫א‬‫שמותר‬‫ב‬‫לענות‬(‫ה‬)‫אמן‬‫על‬‫גאל‬‫ישראל‬( ,‫ו‬)‫וכן‬‫נוהגין‬(‫טור‬.)‫וי‬"‫א‬‫הא‬‫דצריך‬‫לסמוך‬‫גאולה‬‫לתפלה‬,‫היינו‬‫דוקא‬‫בחול‬‫או‬‫ג‬‫בי‬"‫ט‬[ ,‫א‬< ]*‫ג‬<‫אבל‬‫בשבת‬‫א‬"‫צ‬(‫פי‬‫דטעמא‬‫דבעינן‬‫למסמך‬‫גאולה‬‫לתפלה‬,‫משום‬‫דכתיב‬‫יענך‬‫ה‬‫ביום‬‫צרה‬(‫תהילים‬‫כ‬,‫א‬)‫וסמיך‬‫ליה‬‫יהיו‬‫לרצון‬‫אמרי‬‫פי‬‫וגו‬‫וגואלי‬(‫תהילים‬‫יט‬,‫טו‬( ,)‫ז‬)‫ושבת‬(‫ח‬)‫לאו‬‫זמן‬‫צרה‬;‫ולענ‬"‫ד‬‫נראה‬‫דמה‬‫שא‬"‫כ‬‫בי‬"‫ט‬,‫הוא‬‫משום‬‫שהם‬‫ימי‬‫הדין‬‫כדתנן‬‫במשנה‬‫ב‬‫פ‬"‫ק‬‫דר‬"‫ה‬:‫בפסח‬,‫על‬‫התבואה‬‫וכו‬( )‫הגהת‬‫אשיר‬"‫י‬‫פ‬"‫ק‬‫דברכות‬‫וכל‬‫בו‬‫הלכות‬‫שבת‬‫ומהרי‬"‫ל‬‫הל‬‫יום‬‫טוב‬* ,)‫וטוב‬‫להחמיר‬‫אם‬‫לא‬‫במקום‬(‫ט‬)‫שצריך‬‫לכך‬(‫טור‬.)19.‫מגן‬‫אברהם‬‫סימן‬‫קיא‬‫ס‬"‫ק‬‫ב‬‫לענות‬‫אמן‬-‫וכ‬"‫כ‬‫בלבוש‬‫ע‬"‫פ‬‫הקבלה‬‫ע‬"‫ש‬:21.‫לבוש‬‫אורח‬‫חיים‬‫סימן‬‫סו‬‫ומן‬‫הדין‬‫היה‬‫לו‬‫לענות‬‫אמן‬‫אפילו‬‫יחיד‬‫אחר‬‫ברכת‬‫עצמו‬‫כיון‬‫שהוא‬‫סיום‬‫של‬‫סדר‬‫ברכות‬‫של‬‫קריאת‬‫שמע‬,‫אלא‬‫יש‬‫שאין‬‫נוהגין‬‫לענות‬‫אפילו‬‫אחר‬‫ברכת‬‫הש‬"‫ץ‬‫מטעמא‬‫שכתבתי‬‫למעלה‬‫שמצוה‬‫גדולה‬‫יש‬‫לסמוך‬‫גאולה‬‫לתפלה‬‫וסוד‬‫גדול‬‫יש‬‫בו‬.‫לפיכך‬‫אינם‬‫רוצים‬‫להפסיק‬‫בין‬‫גאל‬‫ישראל‬‫ובין‬‫התפלה‬‫אפילו‬‫באמן‬‫אחר‬‫ברכת‬‫הש‬"‫ץ‬,‫אלא‬‫מיד‬‫כשסיימו‬‫גאל‬‫ישראל‬‫פותחין‬‫בתפלת‬‫שמונה‬‫עשרה‬‫ברוך‬‫אתה‬‫ה‬‫וכו‬*:‫הג‬"‫ה‬‫ועיין‬‫לעיל‬‫סימן‬‫נ‬"‫ד‬‫סעיף‬‫ג‬‫וסימן‬‫קי‬"‫א‬‫וסימן‬‫רל‬"‫ו‬‫סעיף‬‫ב‬‫וסימן‬‫קי‬"‫ד‬‫סעיף‬‫א‬:‫ויש‬‫אומרים‬‫דודאי‬‫יחיד‬‫אחר‬‫ברכותיו‬‫אף‬‫על‬‫פי‬‫שבסיום‬‫ברכות‬‫אחרות‬‫אומר‬‫אמן‬,‫כאן‬‫לא‬‫יאמר‬‫כדי‬‫לסמוך‬‫גאולה‬‫לתפלה‬,‫אבל‬‫עם‬‫הצבור‬‫חייב‬‫לענות‬‫אמן‬‫אחר‬‫ברכת‬‫החזן‬‫אפילו‬‫אחר‬‫גאל‬‫ישראל‬,‫ולא‬‫הוי‬‫הפסק‬‫בין‬‫גאולה‬‫לתפלה‬‫כיון‬‫שחייבוהו‬‫על‬‫כל‬‫פנים‬‫לאומרו‬‫הוי‬‫כגאולה‬‫אריכתא‬(‫ה‬*:)‫הג‬"‫ה‬‫ועיין‬‫לקמן‬‫סימן‬‫רט‬"‫ו‬‫סעיף‬‫א‬‫וב‬‫ובסימן‬‫קי‬"‫א‬‫סעיף‬‫א‬:21.‫לבוש‬‫אורח‬‫חיים‬‫סימן‬‫קיא‬‫גם‬‫אמן‬‫על‬‫גאל‬‫ישראל‬‫יש‬‫אומרים‬‫שאין‬‫לענות‬‫אפילו‬‫אחר‬‫ברכת‬‫החזן‬‫כדי‬‫לסמוך‬‫התפלה‬‫מיד‬‫לגאולה‬*:‫הג‬"‫ה‬‫דעל‬‫פי‬‫הזוהר‬[‫ח‬"‫א‬‫קלה‬‫ע‬"‫ב‬]‫אין‬‫להפסיק‬‫באמן‬‫בין‬‫גאולה‬‫לתפלה‬:‫ויש‬‫אומרים‬‫שיש‬‫לו‬‫לענות‬.‫ולפי‬‫סודו‬‫של‬‫אמן‬‫שהוא‬‫סוד‬‫המשכת‬‫השפע‬‫כמבואר‬‫ברקנ‬"‫ט‬‫פרשת‬‫בשלח‬,‫נ‬"‫ל‬‫שיש‬‫לענות‬‫אמן‬‫אחר‬‫החזן‬‫וכן‬‫נוהגין‬.‫יש‬‫אומרים‬‫הא‬‫דצריך‬‫לסמוך‬‫גאולה‬‫לתפלה‬‫היינו‬‫דווקא‬‫בחול‬‫או‬‫ביום‬‫טוב‬‫אבל‬‫בשבת‬‫אין‬‫צריך‬,‫ואומרים‬‫הטעם‬‫דסמיכות‬‫גאולה‬‫לתפלה‬‫יליף‬‫בירושלמי‬[‫ברכות‬‫פ‬"‫א‬‫ה‬"‫א‬]‫מפסוק‬‫שנאמר‬[‫תהלים‬‫יט‬,‫טו‬]‫יהיו‬‫לרצון‬‫אמרי‬‫פי‬‫והגיון‬‫לבי‬‫לפניך‬‫ה‬‫צורי‬‫וגואלי‬‫היינו‬‫גאולה‬,‫וסמיך‬‫ליה‬[‫שם‬‫כ‬,‫ב‬]‫יענך‬‫ה‬‫ביום‬‫צרה‬‫היינו‬‫תפלה‬,‫וכיון‬‫דמזה‬‫הפסוק‬‫נפקא‬‫לן‬‫ממילא‬‫משמע‬‫להו‬‫דשבת‬‫אין‬‫צריך‬‫דלאו‬‫יום‬‫צרה‬‫הוא‬....
  4. 4. 422.‫שערי‬‫תשובה‬‫סימן‬‫קיא‬[‫א‬]*‫אבל‬‫בשבת‬‫א‬"‫צ‬‫כו‬-‫עיין‬‫בשאגת‬‫אריה‬‫שהאריך‬‫והעלה‬‫כדעת‬‫הב‬"‫י‬‫שצריך‬‫לסמוך‬‫גאולה‬‫לתפלה‬‫אף‬‫בשבת‬‫ע‬"‫ש‬,‫ולפי‬"‫ז‬‫אין‬‫להקל‬‫בהנך‬‫עניני‬‫שכתבתי‬‫בסי‬‫ב‬‫בשם‬‫הש‬"‫צ‬‫ע‬"‫ש‬:23.‫תשובות‬‫והנהגות‬‫כרך‬‫א‬‫סימן‬‫קה‬‫ונראה‬‫שמדינא‬‫נמי‬‫ראוי‬‫לשליח‬‫ציבור‬‫לומר‬‫ברכת‬‫גאל‬‫ישראל‬‫בקול‬‫רם‬,‫וכמו‬‫שביארנו‬‫לעיל‬‫מדברי‬‫הרמב‬"‫ם‬,‫שכשהשליח‬‫ציבור‬‫אומר‬‫בלחש‬‫ולא‬‫שומעין‬‫כלל‬‫לא‬‫קיימו‬‫מצות‬‫פורס‬‫על‬‫שמע‬‫בזה‬,‫לפיכך‬‫ראוי‬‫לשליח‬‫ציבור‬‫לומר‬‫בקול‬‫בבוקר‬‫גאל‬‫ישראל‬‫שמדין‬‫פורס‬‫על‬‫שמע‬‫עכ‬"‫פ‬‫יסיים‬‫הברכה‬‫בקול‬‫כדין‬,‫וראוי‬‫ללמד‬‫הקהל‬‫לומר‬‫יחד‬‫עמו‬‫וירויחו‬‫בזה‬‫שהתפלה‬‫בציבור‬‫יחד‬‫שעשרה‬‫מתחילים‬‫ממש‬‫יחד‬,‫כדין‬(‫עיין‬‫עוד‬‫מ‬"‫ש‬‫לעיל‬‫סימן‬‫ק‬"‫ב‬)‫ואין‬‫לחשוש‬‫כלל‬‫שחייבים‬‫לענות‬‫אמן‬‫בסיים‬‫בשוה‬,‫דאינו‬‫חיוב‬‫כשם‬‫שביחיד‬‫אינו‬‫עונה‬‫על‬‫ברכת‬‫עצמו‬‫וכמ‬"‫ש‬.‫ועיין‬‫מ‬"‫ב‬‫ס‬"‫ו‬(‫ס‬"‫ק‬‫ל‬"‫ה‬)‫שמביא‬‫עצה‬‫לענות‬‫עם‬‫הש‬"‫ץ‬‫ולא‬‫מביא‬‫כלל‬‫שש‬"‫ץ‬‫יאמר‬‫בלחש‬,‫ומשמע‬‫נמי‬‫שהאי‬‫מנהגא‬‫זר‬‫אצלו‬,‫וכן‬‫אם‬‫אומר‬‫בקול‬‫רם‬,‫הלוא‬‫יש‬‫הרבה‬‫שאינם‬‫אז‬‫במקום‬‫שאסור‬‫להפסיק‬,‫ויכול‬‫לזכות‬‫אותם‬‫באמן‬,‫ומיהו‬‫אך‬‫שב‬"‫חתם‬‫סופר‬"‫ח‬"‫ב‬‫שער‬‫התפלה‬‫מביא‬‫המנהג‬‫לומר‬‫בלחש‬,‫מ‬"‫מ‬‫מהמג‬"‫א‬‫ושאר‬‫האחרונים‬‫והמ‬"‫ב‬‫נראה‬‫דלא‬‫נקטו‬‫עצה‬‫זו‬‫וכנ‬"‫ל‬‫ולכן‬‫נראה‬‫פשוט‬‫להזהיר‬‫הש‬"‫ץ‬‫לומר‬‫בקול‬‫רם‬‫והציבור‬‫יאמרו‬‫עמו‬,‫וירויחו‬‫גם‬‫בזה‬‫להתפלל‬‫כשזה‬‫ממש‬‫עם‬‫הש‬"‫ץ‬‫שזהו‬‫עיקר‬‫מצות‬‫תפלה‬‫בציבור‬.24.‫ערוך‬‫השולחן‬‫אורח‬‫חיים‬‫סימן‬‫סו‬‫סעיף‬‫יד‬‫ובענין‬‫עניית‬‫אמן‬‫של‬‫גאל‬‫ישראל‬‫יש‬‫מחלוקת‬‫דהטור‬‫כתב‬‫דגם‬‫כשמתפלל‬‫בעצמו‬‫עונה‬‫אמן‬‫ע‬"‫ש‬‫דס‬"‫ל‬‫דצריך‬‫לענות‬‫אמן‬‫אחר‬‫ברכת‬‫עצמו‬‫כשהוא‬‫בסוף‬‫ענין‬‫ואנחנו‬‫אין‬‫מנהגינו‬‫כן‬‫אלא‬‫אחר‬‫ברכת‬‫בונה‬‫ירושלים‬‫שבברהמ‬"‫ז‬‫ולפ‬"‫ז‬‫היה‬‫נראה‬‫שלא‬‫לענות‬‫אמן‬‫אחר‬‫שסיים‬‫הש‬"‫ץ‬‫גאל‬‫ישראל‬‫וק‬"‫ו‬‫הוא‬‫מקדושה‬‫שאין‬‫מפסיקין‬‫כמ‬"‫ש‬‫וכן‬‫הוא‬‫דעת‬‫הזוהר‬‫שלא‬‫לענות‬‫אמן‬‫וכן‬‫פסק‬‫רבינו‬‫הב‬"‫י‬‫בסעיף‬‫ז‬‫אבל‬‫רבינו‬‫הרמ‬"‫א‬‫כתב‬‫שם‬‫די‬"‫א‬‫דעונין‬‫אמן‬‫אחר‬‫הש‬"‫ץ‬‫ולא‬‫אחר‬‫ברכת‬‫עצמו‬‫וצ‬"‫ל‬‫דס‬"‫ל‬‫דזה‬‫עדיף‬‫מקדושה‬‫משום‬‫דחיובא‬‫דברכה‬‫עצמה‬‫היא‬‫דכשם‬‫שאומר‬‫הברכה‬‫כמו‬‫כן‬‫עונה‬‫אמן‬‫על‬‫ברכת‬‫הש‬"‫ץ‬‫כבכל‬‫הברכות‬‫וזה‬‫לא‬‫מקרי‬‫הפסק‬‫ומ‬"‫מ‬‫מנהגינו‬‫אינו‬‫כן‬[‫וכ‬"‫כ‬‫הא‬"‫ר‬‫סק‬"‫י‬‫כי‬‫הרא‬"‫ם‬‫חולק‬‫בזה‬‫וכ‬"‫כ‬‫השל‬"‫ה‬‫שאין‬‫לענות‬‫אמן‬‫אחר‬‫הש‬"‫ץ‬‫והמגיד‬‫הזהיר‬‫להב‬"‫י‬‫שלא‬‫לענות‬:]25.‫ספר‬‫מגיד‬‫מישרים‬‫משלי‬‫אור‬‫ליום‬‫שבת‬‫ח‬"‫י‬‫לכסליו‬‫השכמתי‬‫כמנהגי‬‫לקרות‬‫במשניות‬‫וקריתי‬‫כמו‬‫מ‬‫פרקים‬‫ועוד‬‫הלילה‬‫גדולה‬‫וחזרתי‬‫וישנתי‬‫עד‬‫שהשמש‬‫זרח‬‫על‬‫הארץ‬‫וחזרתי‬‫לקרות‬‫והייתי‬‫מצטער‬‫אולי‬‫נשכחתי‬‫מלהפקד‬‫כפעם‬‫בפעם‬‫ותמיד‬‫הייתי‬‫קורא‬‫בלי‬‫הפסק‬‫ובתוך‬‫זה‬‫נאמר‬‫לי‬‫חזק‬‫ואמץ‬‫אל‬‫תערוץ‬‫ואל‬‫תחת‬‫שאעפ‬"‫י‬‫שחשבת‬‫כי‬‫נטשתיך‬‫עזבתיך‬‫שכחתיך‬‫מן‬‫הדין‬‫כן‬‫היה‬‫ראוי‬‫לעשות‬‫יען‬‫כי‬‫שכחתני‬‫ונטשתני‬‫עזבתני‬‫והפרדת‬‫מחשבתך‬‫ממני‬‫ואותי‬‫השלכת‬‫אחרי‬‫גווך‬‫והנה‬‫אתה‬‫מתפלל‬‫לפני‬‫הקדוש‬‫ברוך‬‫הוא‬‫שיורך‬‫דרכי‬‫תשובתו‬‫ואני‬‫מדריכך‬‫בדרך‬‫זו‬‫תלך‬‫ותשלך‬‫דברי‬‫אחריך‬‫והנה‬‫לא‬‫נכון‬‫הדבר‬‫אשר‬‫אתה‬‫עושה‬‫לכן‬‫שוב‬‫אלי‬‫ואני‬‫אשיבך‬‫ככל‬‫אשר‬‫דברתי‬‫לך‬.‫ותמיד‬‫תהרהר‬‫בתורתי‬‫ויראתי‬‫ועבודתי‬‫ולא‬‫תפסיק‬‫מחשבתך‬‫אפי‬‫רגע‬‫והטוב‬‫בעיניך‬‫מה‬‫שעשית‬‫אמש‬‫להפסיק‬‫בין‬‫גאולה‬‫לתפלה‬‫כי‬‫באותה‬‫שעה‬‫גרמת‬‫שתפול‬‫כ‬"‫י‬‫על‬‫ידך‬‫והפרדת‬‫אותה‬‫מן‬‫זוגה‬.‫ובעבור‬‫זה‬‫קמו‬‫מקטרגי‬‫עליך‬‫לולא‬‫שאני‬‫וחיילותי‬‫התפללנו‬‫לפני‬‫הקדוש‬‫ברוך‬‫הוא‬‫שירחם‬‫עליך‬‫לכן‬‫מכאן‬‫והלאה‬‫הזהר‬‫מאוד‬‫אל‬‫תפסיק‬‫כלל‬‫ואפי‬‫בעניית‬‫אמן‬‫וחוץ‬‫מכבוד‬‫ר‬‫יעקב‬‫שאמר‬‫מצוה‬‫לענות‬‫אמן‬‫אחר‬‫גאל‬‫ישראל‬‫לא‬‫ירד‬‫לעומקן‬‫של‬‫דברים‬‫אדרבה‬‫עבירה‬‫היא‬‫בידו‬‫ולא‬‫מצוה‬‫ולכן‬‫אין‬‫להפסיק‬‫כלל‬.‫ועל‬‫אודות‬‫האיש‬‫ההוא‬‫אשר‬‫דברת‬‫הנה‬‫תקנתיו‬‫לך‬‫מהרה‬
  5. 5. 5‫תראה‬‫פלאות‬‫ותתמה‬‫לכן‬‫השלך‬‫על‬‫ה‬‫יהבך‬.‫ומחר‬‫בעת‬‫הזאת‬‫אבא‬‫אליך‬‫ואדבר‬‫עמך‬‫הסוד‬‫ההוא‬‫יותר‬‫בארוכה‬‫ועתה‬‫תראה‬‫היקרך‬‫דברי‬‫אם‬‫לא‬‫תדבק‬‫בי‬‫ובתורתי‬‫ובמשניותי‬‫וכו‬‫בהתהלכך‬‫תנחה‬‫אותך‬‫ובשכבך‬‫תשמור‬‫עליך‬‫בשכבך‬‫ממש‬‫כמא‬‫דאת‬‫אמר‬‫בשכבך‬‫ובקומך‬‫דהא‬‫כד‬‫את‬‫נאים‬‫מגו‬‫הרהורא‬‫דמתנייתא‬‫ז‬‫עולמין‬‫דילי‬‫נטרין‬‫יתך‬‫וכד‬‫את‬‫מיקץ‬‫מגו‬‫דאת‬‫נאימת‬‫בהרהורא‬‫דמתנייתא‬‫היא‬‫היא‬‫ממללא‬‫בפומך‬‫ורחושי‬‫מרחשן‬‫שפוותך‬:26.‫זוהר‬‫כרך‬‫א‬(‫בראשית‬)‫פרשת‬‫חיי‬‫שרה‬[‫דף‬‫קכא‬‫עמוד‬‫א‬]‫ועל‬‫דא‬‫צלותא‬‫מיושב‬‫כיון‬‫דעאלת‬‫לגבי‬‫מלכא‬‫עלאה‬‫ואיהו‬‫אתי‬‫לקבלא‬‫לה‬‫כדין‬‫אנן‬‫קיימין‬‫קמי‬‫מלכא‬‫עלאה‬‫דהא‬‫כדין‬(‫דרגא‬)‫דכורא‬‫אתחבר‬‫בנוקבא‬‫ובגין‬‫כך‬‫לא‬‫יפסיק‬‫בין‬‫גאולה‬‫לתפלה‬(‫וגאולה‬(‫שמות‬‫קנ‬"‫ז‬‫א‬)‫ותפלה‬‫תרין‬‫דרגין‬‫אינון‬‫רזא‬‫דצדיק‬‫וצדק‬‫יוס‬"‫ף‬‫ורח‬"‫ל‬)‫ובגין‬‫דבר‬‫נש‬‫קאים‬‫קמי‬‫מלכא‬‫עלאה‬‫נטל‬‫ארבע‬‫אמות‬‫לצלותיה‬‫ואוקמוה‬‫דבשיעורא‬(‫ד‬"‫א‬‫בשיעורא‬)‫דסורטא‬‫דיוצר‬‫כלא‬,‫וכל‬‫מה‬‫דאתי‬‫בסטרא‬‫דדכורא‬‫בעי‬‫ליה‬‫לאיניש‬‫למיקם‬‫בקיומיה‬‫ואזדקף‬(‫ס‬"‫א‬‫ויזדקף‬,)‫כגוונא‬‫דא‬‫כד‬‫איהו‬‫כרע‬‫כרע‬‫בברוך‬‫וכד‬‫איהו‬‫זקיף‬‫זקיף‬‫בשם‬‫בגין‬‫לאחזאה‬‫שבחא‬‫דדכורא‬‫על‬‫נוקבא‬,27.‫חשוקי‬‫חמד‬‫בבא‬‫קמא‬‫דף‬‫עג‬‫עמוד‬‫א‬‫שאלה‬.‫מעשה‬‫באחד‬‫שקודם‬‫שמונה‬‫עשרה‬‫של‬‫שחרית‬,‫במקום‬‫לומר‬‫ה‬‫שפתי‬‫תפתח‬,‫טעה‬‫והתחיל‬‫לומר‬‫את‬‫התיבות‬‫כי‬‫שם‬‫ה‬‫שאומרים‬‫רק‬‫במנחה‬‫ובמוסף‬,‫ומיד‬‫עמד‬‫על‬‫טעותו‬.‫מה‬‫יעשה‬‫האם‬‫יסיים‬‫את‬‫הפסוק‬,‫ואח‬"‫כ‬‫יאמר‬‫ה‬‫שפתי‬‫תפתח‬,‫בכדי‬‫לא‬‫להוציא‬‫שם‬‫שמים‬‫לבטלה‬.‫או‬‫שיתחיל‬‫מיד‬‫לומר‬‫ה‬‫שפתי‬‫תפתח‬‫וכו‬,‫בכדי‬‫למעט‬‫בהפסק‬‫שבין‬‫גאולה‬‫לתפילה‬?...‫וכל‬‫עוד‬‫שהוא‬‫תוך‬‫כדי‬‫דיבור‬‫עדיין‬‫שם‬‫סמיכה‬‫עליה‬.‫וראיה‬‫לזה‬,‫שהא‬‫י‬"‫א‬‫שמותר‬‫לענות‬‫אמן‬‫אחר‬‫גאל‬‫ישראל‬,‫כמבואר‬‫ברמ‬"‫א‬(‫סימן‬‫קיא‬‫ס‬"‫א‬,)‫ובין‬‫ברכה‬‫לאכילה‬,‫לכו‬"‫ע‬‫אסור‬‫להפסיק‬,‫ואם‬‫הפסיק‬‫חייב‬‫לברך‬‫שוב‬,‫כמבואר‬‫במשנ‬"‫ב‬(‫סימן‬‫קסז‬‫ס‬"‫ק‬‫לו‬.)

×