וְלִירוּשָׁלַיִם עִירְךָ בְּרַחֲמִים תָּשׁוּב

243 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
243
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
45
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

וְלִירוּשָׁלַיִם עִירְךָ בְּרַחֲמִים תָּשׁוּב

  1. 1. 1"‫ם‬ִ‫ַי‬‫ל‬ ָ‫ירּוש‬ִ‫ל‬ְ‫ו‬‫ָך‬ ְ‫יר‬ ִ‫ע‬‫ים‬ ִ‫מ‬ֲ‫ח‬ ַ‫ר‬ ְ‫ב‬‫שּוב‬ ָ‫ת‬"1.‫תלמוד‬‫בבלי‬‫מסכת‬‫מגילה‬‫דף‬‫יז‬‫עמוד‬‫ב‬‫תפלה‬‫מנא‬‫לן‬?‫דתניא‬:‫שמעון‬‫הפקולי‬‫הסדיר‬‫שמונה‬‫עשרה‬‫ברכות‬‫לפני‬‫רבן‬‫גמליאל‬‫על‬‫הסדר‬‫ביבנה‬.‫אמר‬‫רבי‬‫יוחנן‬,‫ואמרי‬‫לה‬‫במתניתא‬‫תנא‬:‫מאה‬‫ועשרים‬‫זקנים‬‫ובהם‬‫כמה‬‫נביאים‬‫תיקנו‬‫שמונה‬‫עשרה‬‫ברכות‬‫על‬‫הסדר‬....‫והיכן‬‫מתרוממת‬‫קרנם‬-‫בירושלים‬,‫שנאמר‬+‫תהלים‬‫קכ‬"‫ב‬+‫שאלו‬‫שלום‬‫ירושלים‬‫ישליו‬‫אהביך‬.‫וכיון‬‫שנבנית‬‫ירושלים‬-‫בא‬‫דוד‬,‫שנאמר‬:)‫תלמוד‬‫בבלי‬‫מסכת‬‫מגילה‬‫דף‬‫יח‬‫עמוד‬‫א‬(+‫הושע‬‫ג‬+‫אחר‬‫ישבו‬‫בני‬‫ישראל‬‫ובקשו‬‫את‬‫ה‬‫אלהיהם‬‫ואת‬‫דוד‬‫מלכם‬.‫וכיון‬‫שבא‬‫דוד‬-‫באתה‬‫תפלה‬,‫שנאמר‬+‫ישעיהו‬‫נ‬"‫ו‬+‫והביאותים‬‫אל‬‫הר‬‫קדשי‬‫ושמחתים‬‫בבית‬‫תפלתי‬.2.‫סדור‬‫תפלה‬‫נוסח‬‫אשכנז‬:‫ם‬ִ‫ַי‬‫ל‬ ָ‫ירּוש‬ִ‫ל‬ְ‫ו‬‫ָך‬ ְ‫יר‬ ִ‫ע‬‫ים‬ ִ‫מ‬ֲ‫ח‬ ַ‫ר‬ ְ‫ב‬‫ׁשוב‬ ָ‫ת‬.‫ֹן‬‫כ‬ ְ‫ׁש‬ ִ‫ת‬ ְ‫ו‬‫ה‬ָ‫ֹכ‬‫ו‬‫ת‬ ְ‫ב‬‫ר‬ ֶ‫ׁש‬ֲ‫א‬ַ‫כ‬ָ‫ת‬ ְ‫ר‬ַ‫ב‬ ִ‫ד‬.‫ֵה‬‫נ‬ ְ‫וב‬‫ה‬ ָ‫ֹת‬‫ו‬‫א‬‫ֹב‬‫ו‬‫ר‬ ָ‫ק‬ ְ‫ב‬‫ינו‬ ֵ‫ָמ‬‫י‬ ְ‫ב‬‫ַן‬‫י‬ְ‫נ‬ ִ‫ב‬‫ָם‬‫ל‬ֹ‫ו‬‫ע‬.‫א‬ ֵּ‫ס‬ ִ‫כ‬ְ‫ו‬‫ד‬ִ‫ו‬ ָ‫ד‬‫ה‬ ָ‫ר‬ ֵּ‫ה‬ ְ‫מ‬‫ּה‬ָ‫ֹכ‬‫ו‬‫ת‬ְ‫ל‬‫ין‬ ִ‫כ‬ ָ‫ת‬:‫רוְך‬ָ‫ב‬‫ה‬ ָ‫ת‬ ַ‫א‬‫ד‬ָ‫ֹו‬‫ד‬ְ‫י‬.‫ֵה‬‫נ‬ֹ‫ו‬‫ב‬‫י‬‫ם‬ִ‫ָי‬‫ל‬ ָ‫ְרּוש‬:‫ת‬ ֶ‫א‬‫ח‬ ַ‫מ‬ֶ‫צ‬‫ד‬ ִ‫ו‬ ָ‫ד‬‫ָך‬ ְ‫ד‬ ְ‫ב‬ַ‫ע‬‫ה‬ ָ‫ר‬ ֵ‫ה‬ ְ‫מ‬ַ‫יח‬ ִ‫מ‬ ְ‫צ‬ ַ‫ת‬.ֹ‫ו‬‫נ‬ ְ‫ר‬ ַ‫ק‬ ְ‫ו‬‫רום‬ ָ‫ת‬‫ָך‬ ֶ‫ת‬ָ‫יׁשוע‬ ִ‫ב‬.‫י‬ִ‫כ‬‫ָך‬ ְ‫ת‬ָ‫יׁשוע‬ִ‫ל‬‫ינו‬ִ‫ו‬ ִ‫ק‬‫ָל‬‫כ‬‫ֹם‬‫ו‬‫ּי‬ ַ‫ה‬.‫רוְך‬ָ‫ב‬‫ה‬ ָ‫ת‬ ַ‫א‬‫ד‬ָ‫ֹו‬‫ד‬ְ‫י‬.ַ‫יח‬ ִ‫מ‬ ְ‫צ‬ ַ‫מ‬‫ן‬ ֶ‫ר‬ ֶ‫ק‬‫ה‬ָ‫יְׁשוע‬:3.‫סדור‬‫תפלה‬‫נוסח‬‫ספרדי‬-‫סדר‬‫תפילת‬‫עמידה‬:‫ֹן‬‫ו‬‫כ‬ ְ‫ׁש‬ ִ‫ת‬‫ְֹך‬‫ו‬‫ת‬ ְ‫ב‬‫ַיִם‬‫ל‬ ָ‫יְרוׁש‬‫ָך‬ ְ‫יר‬ ִ‫ע‬‫ר‬ ֶ‫ׁש‬ֲ‫א‬ַ‫כ‬ָ‫ת‬ ְ‫ר‬ַ‫ב‬ ִ‫ד‬.‫א‬ ֵ‫ס‬ִ‫כ‬ ְ‫ו‬‫ד‬ ִ‫ו‬ ָ‫ד‬‫ָך‬ ְ‫ד‬ ְ‫ב‬ַ‫ע‬‫ה‬ ָ‫ר‬ ֵ‫ה‬ ְ‫מ‬‫ָה‬‫כ‬ֹ‫ו‬‫ת‬ ְ‫ב‬‫ין‬ ִ‫כ‬ ָ‫ת‬(‫יכוין‬‫להתפלל‬‫על‬‫משיח‬‫בן‬‫יוסף‬‫שיחיה‬‫ולא‬‫ימות‬‫ע‬"‫י‬‫ארמילוס‬‫רשיעא‬)‫ֵּה‬‫נ‬ ְ‫ּוב‬‫ּה‬ ָ‫ֹת‬‫ו‬‫א‬‫ַן‬‫י‬ְ‫נ‬ ִ‫ב‬‫ָם‬‫ל‬ֹ‫ו‬‫ע‬‫ה‬ ָ‫ר‬ ֵּ‫ה‬ ְ‫מ‬ ִ‫ב‬‫ינּו‬ ֵּ‫ָמ‬‫י‬ ְ‫ב‬:‫רוְך‬ָ‫ב‬‫ה‬ ָ‫ת‬ ַ‫א‬ֺ‫ֺה‬‫ו‬ֺ‫ֺה‬‫י‬(‫יאהדונהי‬,)‫ֵה‬‫נ‬ֹ‫ו‬‫ב‬‫ָיִם‬‫ל‬ ָ‫רוׁש‬ְ‫י‬:‫ת‬ ֶ‫א‬‫ח‬ ַ‫מ‬ ֶ‫צ‬‫ד‬ ִ‫ו‬ ָ‫ד‬‫ָך‬ ְ‫ד‬ ְ‫ב‬ַ‫ע‬‫ה‬ ָ‫ר‬ ֵ‫ה‬ ְ‫מ‬ַ‫יח‬ ִ‫מ‬ ְ‫צ‬ ַ‫ת‬ֹ‫ו‬‫נ‬ ְ‫ר‬ ַ‫ק‬ ְ‫ו‬‫רום‬ ָ‫ת‬‫ָך‬ ֶ‫ת‬ָ‫יׁשוע‬ ִ‫ב‬.‫י‬ִ‫כ‬‫ָך‬ ְ‫ת‬ָ‫יׁשוע‬ִ‫ל‬‫ינו‬ ִ‫ו‬ ִ‫ק‬‫ינו‬ ִ‫ע‬ ִ‫צ‬ ְ‫ו‬‫ָל‬‫כ‬‫ֹם‬‫ו‬‫ּי‬ ַ‫ה‬:‫רוְך‬ָ‫ב‬‫ה‬ ָ‫ת‬ ַ‫א‬ִ‫ה‬ ִ‫ו‬ ִ‫יִה‬(‫יאהדונהי‬,)ַ‫יח‬ ִ‫מ‬ ְ‫צ‬ ַ‫מ‬‫ן‬ ֶ‫ר‬ ֶ‫ק‬‫ה‬ָ‫ְׁשוע‬‫י‬:4.‫תלמוד‬‫ירושלמי‬(‫וילנא‬)‫מסכת‬‫ברכות‬‫פרק‬‫ב‬‫ר‬‫לוי‬‫בשם‬‫ר‬‫אחא‬‫בר‬‫חנינא‬‫מה‬‫ראו‬‫לסמוך‬‫מברך‬‫השנים‬‫למקבץ‬‫נדחי‬‫ישראל‬‫על‬‫שם‬[‫יחזקאל‬‫לו‬‫ח‬]‫ואתם‬‫הרי‬‫ישראל‬‫ענפכם‬‫תתנו‬‫ופריכם‬‫תשאו‬‫לעמי‬‫ישראל‬‫למה‬‫כי‬‫קרבו‬‫לבוא‬‫נתקבצו‬‫הגליות‬‫והדין‬‫נעשה‬‫הזידים‬‫נכנעין‬‫והצדיקים‬‫שמחים‬.‫ותני‬‫עלה‬‫כולל‬‫של‬‫מינים‬‫ושל‬‫רשעים‬‫במכניע‬‫זידים‬.‫ושל‬‫גרים‬‫ושל‬‫זקנים‬‫במבטח‬‫לצדיקים‬.‫ושל‬‫דוד‬‫בבונה‬‫ירושלים‬[‫הושע‬‫ג‬‫ה‬]‫אחר‬‫ישובו‬‫בני‬‫ישראל‬‫ובקשו‬‫את‬‫ה‬‫אלהיהם‬‫ואת‬‫דוד‬‫מלכם‬.‫רבנן‬‫אמרי‬‫אהן‬‫מלכא‬‫משיחא‬‫אין‬‫מי‬‫חייא‬‫הוא‬‫דוד‬‫שמיה‬‫אין‬‫מי‬‫דמכייא‬‫הוא‬‫דוד‬‫שמיה‬.5.‫תלמוד‬‫ירושלמי‬(‫וילנא‬)‫מסכת‬‫ברכות‬‫פרק‬‫ד‬‫אמר‬‫רבי‬‫הונה‬‫אם‬‫יאמר‬‫לך‬‫אדם‬‫תשע‬‫עשרה‬‫אינון‬‫אמור‬‫לו‬‫של‬‫מינים‬‫כבר‬‫קבעו‬‫חכמים‬‫ביבנה‬‫התיב‬‫ר‬"‫א‬‫ב‬"‫ר‬‫יוסי‬‫קומי‬‫ר‬‫יוסי‬‫והא‬‫כתיב‬[‫שם‬‫ג‬]‫אל‬‫הכבוד‬‫הרעים‬‫א‬"‫ל‬‫והתני‬‫כולל‬‫של‬‫מינים‬‫ושל‬‫פושעים‬‫במכניע‬‫זדים‬‫ושל‬‫זקנים‬‫ושל‬‫גרים‬‫במבטח‬‫לצדיקים‬‫ושל‬‫דוד‬‫בבונה‬‫ירושלים‬‫אית‬‫לך‬‫מספקא‬‫לכל‬‫חדא‬‫וחדא‬‫מנהון‬6.‫תלמוד‬‫ירושלמי‬(‫וילנא‬)‫מסכת‬‫ראש‬‫השנה‬‫פרק‬‫ד‬‫ר‬‫יעקב‬‫בר‬‫אחא‬‫ר‬"‫ז‬‫חנין‬‫בר‬‫בא‬‫בשם‬‫רב‬‫צ‬"‫ל‬‫האל‬‫הקדוש‬‫ר‬‫בא‬‫בשם‬‫אבא‬‫בר‬‫רב‬‫חונה‬‫צ‬"‫ל‬‫האל‬‫הקדוש‬‫ומרבה‬‫לסלוח‬.‫ר‬‫בא‬‫בשם‬‫אבא‬‫בר‬‫ירמיה‬‫בתפלה‬‫הוא‬‫אומר‬‫אלהי‬‫דוד‬‫ובונה‬‫ירושלים‬‫בנביא‬‫הוא‬‫אומר‬‫אלהי‬‫דוד‬‫מצמיח‬‫ישועה‬.
  2. 2. 27.‫קרבן‬‫העדה‬‫מסכת‬‫ראש‬‫השנה‬‫פרק‬‫ד‬‫בתפלה‬.‫י‬"‫ח‬‫שמתפלל‬‫בכל‬‫יום‬‫אומר‬‫בחתימת‬‫ברכת‬‫בונה‬‫אלקי‬‫דוד‬‫ובונה‬‫ירושלים‬:‫בנביא‬.‫בחתימת‬‫ברכת‬‫הפטורה‬‫אומר‬‫אלקי‬‫דוד‬‫ומצמיח‬‫ישועה‬:8.‫פני‬‫משה‬‫מסכת‬‫ראש‬‫השנה‬‫פרק‬‫ד‬‫בתפלה‬.‫בכל‬‫יום‬‫הוא‬‫אומר‬‫אלהי‬‫דוד‬‫ובונה‬‫ירושלים‬‫שכולל‬‫ברכת‬‫צמח‬‫דוד‬‫בברכת‬‫ירושלים‬‫כדלעיל‬‫בברכות‬‫פ‬"‫ד‬‫ובנביא‬‫בברכת‬‫הפטרה‬‫מסיים‬‫אלהי‬‫דוד‬‫מצמיח‬‫ישועה‬:9.‫תוספתא‬‫מסכת‬‫ברכות‬(‫ליברמן‬)‫פרק‬‫ג‬‫שמונה‬‫עשרה‬‫ברכות‬‫שאמרו‬‫חכמים‬‫כנגד‬‫שמנה‬‫עשרה‬‫אזכרות‬‫שבהבו‬‫לה‬‫בני‬‫אלים‬‫כולל‬‫של‬‫מינים‬‫בשל‬‫פרושין‬‫ושל‬‫גרים‬‫בשל‬‫זקנים‬‫ושל‬‫דוד‬‫בבונה‬‫ירושלם‬‫אם‬‫אמר‬‫אלו‬‫לעצמן‬‫ואילו‬‫לעצמן‬‫יצא‬11.‫מהגניזה‬ ‫קטע‬‫ישראל‬ ‫בארץ‬ ‫התפילה‬ ‫מסדר‬‫משכן‬ ‫ציון‬ ‫על‬ ‫עירך‬ ‫ירושלים‬ ‫על‬ ‫עמך‬ ‫ישראל‬ ‫הרביםעל‬ ‫ברחמך‬ ‫האלוקינו‬ ‫עלינו‬ ‫רחם‬[]‫כבודך‬‫דויד‬ ‫אלהי‬ ‫ה‬ ‫אתה‬ ‫ברוך‬ ‫היכלך‬ ‫ושכלל‬ ‫ביתך‬ ‫בנה‬ ‫משיחך‬ ‫דויד‬ ‫בן‬ ‫מלכות‬ ‫על‬‫ירושלים‬ ‫בונה‬11.‫מדרש‬‫שמואל‬(‫בובר‬)‫פרשה‬‫כו‬[‫ג‬]‫ואהיה‬‫עמך‬‫בכל‬‫אשר‬‫הלכת‬‫וגו‬( ‫ש‬"‫ב‬=‫שמואל‬‫ב‬=‫ז‬‫ט‬,)‫ולהלן‬‫הוא‬‫אומר‬‫שוב‬‫אל‬‫ארץ‬‫אבותיך‬‫ולמולדתך‬(‫בראשית‬‫ל‬"‫א‬‫ג‬,)‫ואח‬"‫כ‬‫ואהיה‬‫עמך‬[ ,‫אלא‬‫דוד‬‫ע‬"‫י‬‫שהוא‬‫מפרנס‬‫את‬‫ישראל‬‫היה‬‫אומר‬‫לו‬‫ואהיה‬‫עמך‬‫בכל‬‫אשר‬‫הלכת‬,‫אבל‬‫יעקב‬‫ע‬"‫י‬‫שהוא‬‫מפרנס‬‫את‬‫ביתו‬‫היה‬‫אומר‬‫לו‬‫שוב‬‫אל‬‫ארץ‬‫אבותיך‬‫ואהיה‬‫עמך‬( .]‫ואכרית‬[ )‫ואכריתה‬]‫את‬‫כל‬‫אויביך‬‫מפניך‬(‫ש‬"‫ב‬=‫שמואל‬‫ב‬=‫ז‬‫ט‬,)‫עשרה‬‫אויבים‬‫היו‬‫לו‬‫לדוד‬,‫חמשה‬‫בישראל‬‫וחמשה‬‫באומות‬‫העולם‬,‫חמשה‬‫בישראל‬,‫דואג‬‫ואחיתופל‬‫ושאול‬‫ושמעי‬‫בן‬‫גרא‬‫ושבע‬‫בן‬‫בכרי‬,‫חמשה‬‫באומות‬‫העולם‬,‫גלית‬‫ושלשת‬‫אחיו‬‫ושובך‬,‫כתוב‬‫אחד‬‫אומר‬‫שובך‬(‫ש‬"‫ב‬=‫שמואל‬‫ב‬=‫י‬‫י‬"‫ו‬,)‫וכתוב‬‫אחד‬‫אומר‬(‫דה‬"‫א‬=‫דברי‬‫הימים‬‫א‬=‫י‬"‫ט‬‫י‬"‫ו‬)‫שופך‬,‫שובך‬‫שהיה‬‫דומה‬‫לשובך‬,‫שופך‬‫שנשפך‬‫דמו‬‫על‬‫הארץ‬.‫ועשיתי‬‫לך‬‫שם‬‫גדול‬‫כשם‬‫הגדולים‬‫וגו‬( ‫ש‬"‫ב‬=‫שמואל‬‫ב‬=‫ז‬‫ט‬,)‫מיכאן‬‫קבעו‬‫חכמים‬‫אלהי‬‫דוד‬‫ובונה‬‫ירושלים‬,‫כנגד‬‫אלהי‬‫אברהם‬‫יצחק‬‫ויעקב‬,‫ובשבת‬‫אף‬‫על‬‫פי‬‫שאין‬‫העובר‬‫לפני‬‫התיבה‬‫מזכירו‬,‫המפטיר‬‫בנביא‬‫מזכירו‬,‫אלהי‬‫דוד‬‫מצמיח‬‫ישועה‬‫לעמו‬‫ישראל‬.12.‫תלמוד‬‫בבלי‬‫מסכת‬‫סנהדרין‬‫דף‬‫קז‬‫עמוד‬‫א‬‫אמר‬‫רב‬‫יהודה‬‫אמר‬‫רב‬:‫לעולם‬‫אל‬‫יביא‬‫אדם‬‫עצמו‬‫לידי‬‫נסיון‬,‫שהרי‬‫דוד‬‫מלך‬‫ישראל‬‫הביא‬‫עצמו‬‫לידי‬‫נסיון‬‫ונכשל‬.‫אמר‬‫לפניו‬:‫רבונו‬‫של‬‫עולם‬,‫מפני‬‫מה‬‫אומרים‬,‫אלהי‬‫אברהם‬‫אלהי‬‫יצחק‬‫ואלהי‬‫יעקב‬‫ואין‬‫אומרים‬‫אלהי‬‫דוד‬?-‫אמר‬:‫אינהו‬‫מינסו‬‫לי‬,‫ואת‬‫לא‬‫מינסית‬‫לי‬,‫אמר‬‫לפניו‬:‫רבונו‬‫של‬‫עולם‬,‫בחנני‬‫ונסני‬.‫שנאמר‬+‫תהלים‬‫כ‬"‫ו‬+‫בחנני‬‫ה‬‫ונסני‬‫וגו‬.‫אמר‬:‫מינסנא‬‫לך‬,‫ועבידנא‬‫מילתא‬‫בהדך‬,‫דלדידהו‬‫לא‬‫הודעתינהו‬‫ואילו‬‫אנא‬‫קא‬‫מודענא‬‫לך‬,‫דמנסינא‬‫לך‬‫בדבר‬‫ערוה‬.‫מיד‬+‫שמואל‬‫ב‬‫י‬"‫א‬+‫ויהי‬‫לעת‬‫הערב‬‫ויקם‬‫דוד‬‫מעל‬‫משכבו‬‫וגו‬‫אמר‬‫רב‬‫יהודה‬:‫שהפך‬‫משכבו‬‫של‬‫לילה‬‫ל‬‫משכבו‬‫של‬‫יום‬,‫ונתעלמה‬‫ממנו‬‫הלכה‬:‫אבר‬‫קטן‬‫יש‬‫באדם‬,‫משביעו‬-‫רעב‬,‫ומרעיבו‬-‫שבע‬+ .‫שמואל‬‫ב‬‫י‬"‫א‬+‫ויתהלך‬‫על‬‫גג‬‫בית‬‫המלך‬‫וירא‬‫אשה‬‫רוחצת‬‫מעל‬‫הגג‬‫והאשה‬‫טובת‬‫מראה‬‫מאד‬,‫בת‬‫שבע‬‫הוה‬‫קא‬‫חייפא‬‫רישא‬‫תותי‬‫חלתא‬,...‫תלמוד‬‫בבלי‬‫מסכת‬‫סנהדרין‬‫דף‬‫קז‬‫עמוד‬‫ב‬‫אמר‬‫לפניו‬:‫רבונו‬‫של‬‫עולם‬,‫מחול‬‫לי‬‫על‬‫אותו‬‫עון‬.-‫מחול‬‫לך‬-+‫תהלים‬‫פ‬"‫ו‬+‫עשה‬‫עמי‬‫אות‬‫לטובה‬‫ויראו‬‫שנאי‬‫ויבשו‬‫כי‬‫אתה‬‫ה‬‫עזרתני‬‫ונחמתני‬-‫אמר‬‫ליה‬:‫בחייך‬‫איני‬‫מודיע‬,‫אבל‬‫אני‬‫מודיע‬‫בחיי‬‫שלמה‬‫בנך‬.‫בשעה‬‫שבנה‬‫שלמה‬‫את‬‫בית‬‫המקדש‬‫ביקש‬‫להכניס‬
  3. 3. 3‫ארון‬‫לבית‬‫קדשי‬‫הקדשים‬,‫דבקו‬‫שערים‬‫זה‬‫בזה‬.‫אמר‬‫עשרים‬‫וארבעה‬‫רננות‬‫ולא‬‫נענה‬.‫אמר‬+‫תהלים‬‫כ‬"‫ד‬+‫שאו‬‫שערים‬‫ראשיכם‬‫והנשאו‬‫פתחי‬‫עולם‬‫ויבוא‬‫מלך‬‫הכבוד‬‫מי‬‫זה‬‫מלך‬‫הכבוד‬‫ה‬‫עזוז‬‫וגבור‬‫ה‬‫גבור‬‫מלחמה‬,‫ונאמר‬+‫תהלים‬‫כ‬"‫ד‬+‫שאו‬‫שערים‬‫ראשיכם‬‫ושאו‬‫פתחי‬‫עולם‬‫ויבא‬‫מלך‬‫הכבוד‬‫וגו‬-‫ולא‬‫נענה‬,‫כיון‬‫שאמר‬+‫דברי‬‫הימים‬‫ב‬‫ו‬+‫ה‬‫אלהים‬‫אל‬‫תשב‬‫פני‬‫משיחך‬‫זכרה‬‫לחסדי‬‫דויד‬‫עבדך‬-‫מיד‬‫נענה‬.‫באותה‬‫שעה‬‫נהפכו‬‫פני‬‫שונאי‬‫דוד‬‫כשולי‬‫קדירה‬,‫וידעו‬‫כל‬‫ישראל‬‫שמחל‬‫לו‬‫הקדוש‬‫ברוך‬‫הוא‬‫על‬‫אותו‬‫העון‬.13.‫תוספות‬‫רי‬"‫ד‬‫מסכת‬‫תענית‬‫דף‬‫יג‬‫עמוד‬‫א‬‫אלא‬‫שזה‬‫מתפלל‬‫ח‬"‫י‬‫וזה‬‫מתפלל‬‫י‬"‫ט‬.‫פי‬‫המורה‬‫סתם‬‫תפלה‬‫קרוי‬‫ח‬"‫י‬‫דברכת‬‫הבייתוסים‬‫ביבנה‬‫תקנוה‬‫כדאמרי‬‫בברכות‬(‫דכ‬"‫ח‬‫ע‬"‫ב‬)‫ואינו‬‫נ‬"‫ל‬‫דכיון‬‫דשמואל‬‫הקטן‬‫תיקנה‬‫היאך‬‫שונה‬‫התנא‬‫ח‬"‫י‬‫ונ‬"‫ל‬‫דלהכי‬‫תני‬‫ח‬"‫י‬(‫דתניא‬‫בתוספתא‬‫במס‬‫ברכות‬‫בשלהי‬‫פ‬"‫ג‬‫ח‬"‫י‬)‫ברכות‬‫שאמרו‬‫חכמים‬‫כנגד‬‫חי‬‫הזכרות‬‫שבהבו‬‫לה‬‫בני‬‫אילים‬‫וכולל‬‫של‬‫בייתוסים‬‫ושל‬‫פושעים‬‫במכניע‬‫זדים‬‫ושל‬‫זן‬‫ושל‬‫גרים‬‫במבטח‬‫לצדיקים‬‫ושל‬‫דוד‬‫בבונה‬‫ירושלי‬‫ואם‬‫אמר‬‫אלו‬‫לעצמן‬‫ואלו‬‫לעצמן‬‫יצא‬‫ומייתי‬‫לה‬‫בירו‬‫בפ‬‫היה‬‫קורא‬‫ובפ‬‫תפלת‬‫השחר‬‫מוכח‬‫מכאן‬‫דלאחר‬‫שתיקנו‬‫ברכות‬‫הבייתוסים‬‫מונה‬‫אותם‬‫התנא‬‫ח‬"‫י‬.‫וטעמא‬‫דמלתא‬‫שהיו‬‫כוללים‬‫של‬‫דוד‬‫בבונה‬‫ירושלים‬.‫וכך‬‫אתה‬‫מוצא‬‫בקרובות‬‫שנתקנו‬‫על‬‫ח‬"‫י‬‫ברכות‬‫בפורים‬‫וביום‬‫הושענא‬‫ובי‬"‫ז‬‫בתמוז‬‫ובי‬‫בטבת‬‫הוא‬‫כולל‬‫של‬‫דוד‬‫בבונה‬‫ירושלים‬(‫ת‬"‫י‬‫ועיין‬‫במדרש‬‫רבה‬‫ובתנחומא‬‫סוף‬‫פ‬‫קרח‬‫על‬‫פ‬‫ונשלמה‬‫פרים‬‫שפתינו‬‫אמרו‬‫ישראל‬‫רבש‬"‫ע‬‫בזמן‬‫שבהמ‬"‫ק‬‫קיים‬‫היינו‬‫מקריבים‬‫קרבן‬‫ומתכפר‬‫ועכשיו‬‫אין‬‫בידינו‬‫אלא‬‫תפלה‬‫טוב‬(‫בגי‬‫י‬"‫ז‬)‫תפלה‬‫י‬"‫ט‬‫ברכות‬‫הוצא‬‫משם‬‫ברכות‬‫המינין‬‫שתיקנוה‬‫ביבנה‬‫וכן‬‫צמח‬‫דוד‬‫שתקנן‬‫אחריו‬‫עכ‬"‫ל‬)‫אבל‬‫התלמוד‬‫שלנו‬‫מוכיח‬‫שאנו‬‫מברכים‬‫של‬‫דוד‬‫בפני‬‫עצמו‬‫ושל‬‫בונה‬‫ירושלים‬‫בפני‬‫עצמו‬‫דהכי‬‫אמרי‬‫בפ‬‫הקורא‬‫את‬‫המגילה‬‫למפרע‬‫שמסדר‬‫שם‬‫כל‬‫ח‬"‫י‬‫ברכות‬‫ומונה‬‫ברכת‬‫הצדיקים‬‫לאחריה‬‫בונה‬‫ירושלים‬‫לאחריה‬‫ברכת‬‫דוד‬‫ואף‬‫על‬‫פי‬‫שבתחילה‬‫אמר‬‫ח‬"‫י‬‫דאמרי‬‫התם‬‫תפלה‬‫מנלן‬‫פירוש‬‫שאם‬‫אמרם‬‫למפרע‬‫לא‬‫יצא‬‫דתניא‬‫שמעון‬‫הפקולי‬‫הסדיר‬‫ח‬"‫י‬‫ברכות‬‫לפני‬‫ר‬"‫ג‬‫על‬‫הסדר‬‫ביבנה‬‫וא‬"‫ר‬‫ירמיה‬‫ואיתימא‬‫ר‬‫חייא‬‫בר‬‫אבא‬‫ואמרו‬‫לה‬‫במתניתא‬‫תנא‬‫ק‬"‫ך‬‫זקנים‬‫ומהם‬‫כמה‬‫נביאים‬‫תקנו‬‫ח‬"‫י‬‫ברכות‬‫על‬‫הסדר‬‫ואח‬"‫כ‬‫הולך‬‫ומונה‬‫י‬"‫ט‬‫א‬‫אבות‬‫ב‬‫גבורות‬‫ג‬‫קדושת‬‫השם‬‫ד‬‫חונן‬‫הדעת‬‫ה‬‫השיבנו‬‫ו‬‫סלח‬‫לנו‬‫ז‬‫גאולה‬‫ח‬‫רפואה‬‫ט‬‫ברכות‬‫השנים‬‫י‬‫קבוץ‬‫גליות‬‫י‬"‫א‬‫השיבה‬‫שופטינו‬‫י‬"‫ב‬‫ברכת‬‫הבייתוסים‬‫י‬"‫ג‬‫על‬‫הצדיקים‬‫י‬"‫ד‬‫ברכת‬‫ירושלים‬‫ט‬"‫ו‬‫ברכת‬‫דוד‬‫ט‬"‫ז‬‫שומע‬‫תפלה‬‫וג‬‫אחרונות‬‫הרי‬‫י‬"‫ט‬‫לאחר‬‫שהוקבעה‬‫ברכת‬‫הבייתוסים‬‫בימי‬‫ר‬"‫ג‬‫כדאמרי‬‫בפ‬‫תפלת‬‫השחר‬(‫דכ‬"‫א‬‫ע‬"‫ב‬)‫ר‬"‫ג‬‫אומר‬‫בכל‬‫יום‬‫מתפלל‬‫אדם‬‫ח‬"‫י‬‫ומקשה‬‫תלמוד‬‫הני‬‫ח‬"‫י‬‫י‬"‫ט‬‫הויין‬‫א‬"‫כ‬‫ברכת‬‫הבייתוסים‬‫ביבנה‬‫תקנוה‬.‫ת‬"‫ש‬‫שמעון‬‫הפקולי‬‫הסדיר‬‫ח‬"‫י‬‫ברכות‬‫על‬‫הסדר‬‫לפני‬‫ר‬"‫ג‬‫א‬"‫ל‬‫ר‬"‫נ‬‫לחכמים‬‫כלום‬‫יש‬‫כאן‬‫אדם‬‫שיודע‬‫לתקן‬‫ברכה‬‫לבייתוסים‬‫ירד‬‫שמואל‬‫הקטן‬‫ותקנה‬‫ואף‬‫על‬‫גב‬‫שתיקן‬‫שמואל‬‫הקטן‬‫ברכות‬‫הבייתוסים‬‫לא‬‫היו‬‫אומרים‬‫אלא‬‫ח‬"‫י‬‫ברכות‬‫שהיו‬‫כוללים‬‫ברכת‬‫דוד‬‫בבונה‬‫ירושלים‬‫כדתניא‬‫בתוספתא‬‫דברכות‬.‫אבל‬‫התלמוד‬‫שלנו‬‫סובר‬‫כדתני‬‫בההיא‬‫ברייתא‬‫ואם‬‫אמר‬‫אלו‬‫לעצמן‬‫ואלו‬‫לעצמו‬‫יצא‬‫וכך‬‫נהגנו‬‫אנו‬(‫בתלמוד‬)[‫כתלמוד‬]‫שלנו‬‫שאנו‬‫מברכים‬‫י‬"‫ט‬‫ברכות‬‫של‬‫דוד‬‫בפני‬‫עצמה‬‫ושל‬‫בונה‬‫ירושלים‬‫בפני‬‫עצמה‬.‫והכי‬‫אמרי‬‫בפ‬‫ע‬"‫פ‬‫אמר‬‫רבא‬‫בר‬‫שילא‬‫בצלותא‬‫מצמיח‬‫קרן‬‫ישועה‬‫בהפטרתא‬‫מגן‬‫דוד‬‫ועשיתי‬‫לך‬‫שם‬‫גדול‬‫כשם‬‫הגדולים‬‫אשר‬‫בארץ‬‫תני‬‫רב‬‫יוסף‬‫זה‬‫מגן‬‫דוד‬‫אלמא‬‫מברכים‬‫מצמיח‬‫קרן‬‫ישועה‬‫במלכות‬‫בית‬‫דוד‬‫ואינו‬‫כוללה‬‫עם‬‫בונה‬‫ירושלים‬.‫ופליגי‬‫בה‬‫תלמוד‬‫שלנו‬‫עם‬‫תלמוד‬‫ירושלמי‬‫דבפ‬‫בתרא‬‫דר‬"‫ה‬‫גרסי‬‫בירו‬‫ר‬‫אבא‬‫בשם‬‫אבא‬‫בר‬‫רב‬‫הונא‬‫בתפלה‬‫הוא‬‫אומר‬‫אלהי‬‫דוד‬‫ובונה‬‫ירושלים‬‫בנביא‬‫אומרים‬‫אלהי‬‫דוד‬‫ומצמיח‬‫ישועה‬.‫והכי‬‫גרסי‬‫נמי‬‫בפ‬‫תפלת‬‫השחר‬‫בירו‬‫בנוי‬‫לתלפיות‬‫תל‬‫שהכל‬‫פונים‬‫לו‬‫תל‬‫שכל‬‫הפיות‬‫מתפללים‬‫עליו‬‫בברכה‬‫וק‬"‫ש‬‫ובתפלה‬‫בברכה‬‫בונה‬‫ירושלים‬‫בק‬"‫ש‬‫פורס‬‫סוכת‬‫שלום‬
  4. 4. 4‫ומנחם‬‫ציון‬‫ובונה‬‫ירושלים‬‫בתפלה‬‫אלהי‬‫דוד‬‫ובונה‬‫ירושלים‬.‫אלמא‬‫תלמוד‬‫שלנו‬‫סובר‬‫שאינו‬‫כוללן‬‫ותלמוד‬‫ירו‬‫סובר‬‫שהוא‬‫כוללן‬.‫ועוד‬‫פליגי‬‫בהא‬‫דתלמוד‬‫ירו‬‫סובר‬‫שמברכים‬‫אלהי‬‫דוד‬‫ובפ‬‫חלק‬(‫דק‬"‫ז‬)‫בהלכה‬‫וד‬‫הדיוטות‬‫גרסי‬‫אר‬"‫י‬‫אמר‬‫רב‬‫לעולם‬‫לא‬‫יביא‬‫אדם‬‫עצמו‬‫לידי‬‫נסיון‬‫שהרי‬‫דוד‬‫הביא‬‫עצמו‬‫לידי‬‫נסיון‬‫ונכשל‬‫מיד‬‫אמר‬‫דוד‬‫לפני‬‫הקדוש‬‫ברוך‬‫הוא‬‫רבש‬"‫ע‬‫מפני‬‫מה‬‫אומרים‬‫אלהי‬‫אברהם‬‫אלהי‬‫יצחק‬‫ואלהי‬‫יעקב‬‫ואין‬‫אומרים‬‫אלהי‬‫דוד‬‫א‬"‫ל‬‫לדידהו‬‫נסינא‬‫יתהון‬‫וכו‬‫אלמא‬‫שאין‬‫אומרים‬‫אלהי‬‫דוד‬‫ולפי‬‫דברי‬‫הירו‬‫הרי‬‫אומרים‬‫אותו‬‫בבונה‬‫ירושלים‬.‫ועוד‬‫מאי‬‫דתני‬‫רב‬‫יוסף‬‫ועשיתי‬‫לך‬‫שם‬‫גדול‬‫כשם‬‫הגדולים‬‫אשר‬‫בארץ‬‫זה‬‫מגן‬‫דוד‬‫למה‬‫לא‬‫אמר‬‫זה‬‫אלהי‬‫דוד‬‫ובונה‬‫ירושלים‬.‫אלא‬‫ש‬"‫מ‬‫התלמוד‬‫שלנו‬‫סובר‬‫שאין‬‫מזכירים‬‫אלהי‬‫דוד‬‫כלל‬‫הלכך‬‫טעות‬‫הוא‬‫לאומרו‬(‫אבל‬[ )‫אפילו‬]‫לדברי‬‫היר‬‫שאומר‬‫אותו‬‫ה‬"‫מ‬‫בכולל‬‫ברכת‬‫דוד‬‫עם‬‫בונה‬‫ירושלים‬.‫אבל‬‫אנו‬‫שאנו‬‫עושים‬‫כפי‬‫התלמוד‬‫שלנו‬‫ואין‬‫אנו‬‫כוללים‬‫אלא‬‫מברכים‬‫בברכת‬‫דוד‬‫מצמיח‬‫קרן‬‫ישועה‬‫הדיוטות‬‫גדולה‬‫היא‬‫לומר‬‫אלהי‬‫דוד‬‫בבונה‬‫ירושלים‬‫שבברכתו‬‫אין‬‫אומרים‬‫אלהי‬‫דוד‬‫והיאך‬‫נאמר‬‫אותו‬‫בברכת‬‫ירושלים‬‫אם‬‫יש‬‫לאומרו‬‫נאמר‬‫אותו‬‫בברכתו‬‫ואל‬‫נחתום‬‫מצמיח‬‫קרן‬‫ישועה‬‫אלא‬‫אלהי‬‫דוד‬.‫אלא‬‫ודאי‬‫בורות‬‫וטעות‬‫הוא‬‫לאומרו‬‫כלל‬‫כי‬‫כל‬‫היכא‬‫דפליגי‬‫תלמוד‬‫בבלי‬‫עם‬‫תלמוד‬‫ירו‬‫הלכה‬‫כתלמוד‬‫בבלי‬‫כ‬"‫ש‬‫שאנו‬‫עושים‬‫כתלמוד‬‫בבלי‬‫שלא‬‫לבלול‬‫ואנו‬‫חותמים‬‫בברכת‬‫דוד‬‫מצמיח‬‫קרן‬‫ישועה‬‫מה‬‫טיבו‬‫של‬‫אלהי‬‫דוד‬‫בבנין‬‫ירושלים‬(‫ת‬"‫י‬‫דברי‬‫הרב‬‫ז‬"‫ל‬‫הביאם‬‫מר‬‫אבי‬‫זלה‬"‫ה‬‫בס‬‫בית‬‫יצחק‬‫כ‬"‫י‬‫על‬‫ש‬"‫ע‬‫א‬"‫ח‬‫ס‬"‫ס‬‫קי‬"‫ח‬)‫ופלפל‬‫עליהם‬‫באורך‬‫וברוחב‬:‫סליק‬‫פרקא‬:14.‫תלמוד‬‫בבלי‬‫מסכת‬‫ברכות‬‫דף‬‫מח‬‫עמוד‬‫ב‬‫תניא‬,‫רבי‬‫אליעזר‬‫אומר‬:‫כל‬‫שלא‬‫אמר‬‫ארץ‬‫חמדה‬‫טובה‬‫ורחבה‬,‫בברכת‬‫הארץ‬‫ומלכות‬‫בית‬‫דוד‬‫בבונה‬‫ירושלים‬-‫לא‬‫יצא‬‫ידי‬‫חובתו‬;51.‫סדור‬‫תפלה‬‫נוסח‬‫אשכנז‬-‫סדר‬‫ברכת‬‫המזון‬:‫ם‬ ֶ‫ח‬ ַ‫ר‬‫ָא‬‫נ‬‫ד‬ָ‫ֹו‬‫ד‬ְ‫י‬‫ינו‬ ֵ‫ֹלה‬ֱ‫א‬‫ל‬ַ‫ע‬‫ל‬ ֵ‫א‬ ָ‫ר‬ ְֹ‫ש‬ִ‫י‬‫ָך‬ ֶ‫מ‬ַ‫ע‬.‫ל‬ַ‫ע‬ ְ‫ו‬‫ִם‬‫י‬ַ‫ל‬ ָ‫יְרוׁש‬‫ָך‬ ֶ‫יר‬ ִ‫ע‬.‫ל‬ַ‫ע‬ ְ‫ו‬‫ֹן‬‫ו‬‫ּי‬ ִ‫צ‬‫ן‬ַ‫כ‬ ְ‫ׁש‬ ִ‫מ‬‫ָך‬ ֶ‫ֹד‬‫ו‬‫ב‬ְ‫כ‬.‫ל‬ַ‫ע‬ ְ‫ו‬‫כות‬ְ‫ל‬ ַ‫מ‬‫ית‬ֵ‫ב‬‫ד‬ ִ‫ו‬ ָ‫ד‬‫ָך‬ ֶ‫יח‬ ִ‫ׁש‬ ְ‫מ‬.‫ל‬ַ‫ע‬ ְ‫ו‬‫ִת‬‫י‬ַ‫ב‬ ַ‫ה‬‫ֹל‬‫ו‬‫ָד‬‫ג‬ ַ‫ה‬‫ֹׁש‬‫ו‬‫ד‬ ָ‫ק‬ ַ‫ה‬ ְ‫ו‬‫א‬ ָ‫ר‬ ְ‫ִק‬‫נ‬ ֶ‫ׁש‬‫ָך‬ ְ‫מ‬ ִ‫ׁש‬‫ָיו‬‫ל‬ָ‫ע‬:16.‫שער‬‫הכוונות‬-‫דרושי‬‫העמידה‬‫דרוש‬‫ו‬‫ושם‬‫א‬"‫ל‬‫הם‬‫עצמם‬‫שצריך‬‫לכוין‬‫במלות‬‫אלו‬‫בג‬‫תפלות‬‫שבכל‬‫יום‬‫ויום‬‫לכוין‬‫להתפלל‬‫לשי‬"‫ת‬‫על‬‫משיח‬‫בן‬‫יוסף‬‫שיחיה‬‫ולא‬‫ימות‬‫ע‬"‫י‬‫ארמילוס‬‫רשיעא‬‫כמ‬"‫ש‬‫רז‬"‫ל‬‫על‬‫פסוק‬‫חיים‬‫שאל‬‫ממך‬‫נתת‬‫לו‬‫כו‬‫ונודע‬‫מספר‬‫הזוהר‬‫בר‬"‫מ‬‫פ‬‫תצא‬‫דרע‬"‫ו‬‫ע‬"‫ב‬‫דמשה‬‫סביל‬‫כמה‬‫מכתשין‬‫בגין‬‫דלא‬‫יתקטיל‬‫משיח‬‫בן‬‫יוסף‬‫כו‬‫ועליו‬‫אנו‬‫מתפללין‬‫וכסא‬‫דוד‬‫עבדך‬‫מהרה‬‫בתוכה‬‫תכין‬:17.‫האמונה‬‫והבטחון‬‫לרמב‬"‫ן‬‫פרק‬‫טו‬‫כמו‬‫אלהי‬‫אברהם‬‫יצחק‬‫ויעקב‬‫ודוד‬.‫והחכם‬‫ר‬‫יצחק‬‫ז‬"‫ל‬‫היה‬‫רגיל‬‫לומר‬‫אלהי‬‫דוד‬‫ובונה‬‫ירושלים‬.18.‫ריקאנטי‬‫דברים‬‫פרק‬‫ח‬‫וסוד‬‫מלכות‬‫בית‬‫דוד‬‫בבונה‬‫ירושלים‬,‫מטעם‬‫זה‬‫אמרו‬‫רז‬"‫ל‬‫בפסחים‬[‫קיט‬‫ע‬"‫ב‬]‫אומרים‬‫לדוד‬‫טול‬‫וברך‬‫אומר‬‫אני‬‫אברך‬‫ולי‬‫נאה‬‫לברך‬,‫שנאמר‬[‫תהלים‬‫קטז‬,‫יג‬]‫כוס‬‫ישועות‬‫אשא‬,‫כי‬‫כוס‬‫של‬‫ברכה‬‫היא‬‫כנגד‬‫מדתו‬‫של‬‫דוד‬.‫ועל‬‫כן‬‫היה‬‫נוהג‬‫רבינו‬‫יצחק‬‫בן‬‫הרב‬‫ז‬"‫ל‬‫לחתום‬‫בברכה‬‫זו‬‫ברוך‬‫יי‬‫אלהי‬‫דוד‬‫ובונה‬‫ירושלים‬,‫כי‬‫הוא‬‫הרגל‬‫הרביעי‬‫מן‬‫המרכבה‬:

×