Anna,sen
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Like this? Share it with your network

Share
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
745
On Slideshare
745
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
1
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. Համակարգչայինշահագործում
 • 2. SEN
  ANNA
 • 3. Համակարգիչների շահագործման դասաժամերին սովորում են համակարգիչների ֆորմատավորում, տարբեր կիրառական ծրագրեր: Սովորողներըծանոթացել են սոցիալական կայքերի հետ: Խորությամբ ուսումնասիրում են  օå»ñ³óÇáÝ ·ñ³ýÇÏ³Ï³Ý MS WINDOWS ѳٳϳñ·-ը, ծ³ÝáÃացել են Adobe Photoshop Íñ³·ñÇ Ñݳñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï, էլեկտրոնային գրատախտակների և ՎԵԲ կամերաների աշխատանքների հետ: Ուսումնասիրում են նրանց սպասարկումը և օգտագործումը :
 • 4. Սովորողներին ծանոթացնում  ենքկրթահամալիրի կայքի սպասարկման աշխատանքների հետ
  · Պարբերաբար աշխատում ենք Live@Edu (Email)-ով:
  Աշխատում  ենք կրթահամալիրի կայքում միշտ Արհեստների դպրոցից լինեն նոր նյութեր:
   Սենիհետսովորողներըմասնակցումենկրթակամալիրիտարբերօղակներիհամակարգիչներիվերանորոգմանաշխատանքներին:
 • 5. Թվային Տեխնիկան օգտագործվում է անընդհատ:
  Սովորողները դասապրոցեսներին հաճույքով  են մտնում էլեկտրոնային գրատախտակի սենյակ
   
  Այլ դպրոցներից եկած սովորողների կապը ՏՀՏ-ի հետ համարում ենք մեծ հաջողություն
  ՏՀՏ-ն կապվում  է անխտիր բոլոր առարկաների հետ
  Գործում է անհատական մոտեցման սկզբունքը
 • 6. Կայքումտեղադրվածնյութերնեն
  http://mskh.am/am/7978
  http://mskh.am/am/7928
  http://mskh.am/am/7885
  http://mskh.am/am/7834
  http://mskh.am/am/7804
  http://mskh.am/am/7719
  http://mskh.am/am/7710
  http://mskh.am/am/7644
  http://mskh.am/am/15
  http://mskh.am/am/7421
  http://mskh.am/am/7379
  http://mskh.am/am/7372
 • 7. http://mskh.am/am/7253
  http://mskh.am/am/7251
  http://mskh.am/am/node/7212
  http://mskh.am/am/7104
  http://mskh.am/am/6959
  http://mskh.am/am/6876
  http://mskh.am/am/6824
  http://mskh.am/am/6769
  http://mskh.am/am/6722
  http://mskh.am/am/6713
  http://mskh.am/am/4727
  http://mskh.am/am/6662
  http://mskh.am/am/6629
 • 8. http://mskh.am/am/6545
  http://mskh.am/am/6533
  http://mskh.am/am/6342
  http://mskh.am/am/6243
  http://mskh.am/am/6208
  http://mskh.am/am/node/6148
  http://mskh.am/am/node/6121
  http://mskh.am/am/6050
  http://mskh.am/am/5999
  http://mskh.am/am/5956
  http://mskh.am/am/5934
  http://mskh.am/am/5899
  http://mskh.am/am/node/5885
  http://mskh.am/am/5851
  http://mskh.am/am/node/5847
  http://mskh.am/am/node/5797
  http://mskh.am/am/node/5769
 • 9. http://mskh.am/am/5735
  http://mskh.am/am/5717
  http://mskh.am/am/5600
  http://mskh.am/am/5535
  http://mskh.am/am/5459
  http://mskh.am/am/5391
  http://mskh.am/am/node/5322
  http://mskh.am/am/5310
  http://mskh.am/am/node/4908
  http://mskh.am/am/node/4892
  http://mskh.am/am/4865
 • 10. http://mskh.am/am/node/4803
  http://mskh.am/am/node/4776
  http://mskh.am/am/node/4775
  http://mskh.am/am/4728
  http://mskh.am/am/node/4718
  http://mskh.am/am/4596
  http://mskh.am/am/4504