SMMPC PMES

4,913 views

Published on

SMMPC Pre-Membership Education Seminar

Published in: Education
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
4,913
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
102
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

SMMPC PMES

 1. 1. PMES PRE-MEMBERSHIPEDUCATION SEMINAR
 2. 2. ANO ANGKOOPERATIBA
 3. 3. Ano ang Kooperatiba?Ang KOOPERATIBA ay isang legal atmalayang samahan ng mga tao na maymagkakatulad na interes na nagbubuklodat nagtitipon ng kanilang yaman atkakayahan upang matulungan ang isa’t isa.
 4. 4. Ano ang Kooperatiba?Ito ay kilusang magpapaunlad ng ugalingpag-iimpok, pagtitipid at matalinongpaggamit ng salapi ng mga kasapi.
 5. 5. Ano ang Kooperatiba?Pagtutulungan at paglilingkod sa kapwa angdiwa ng kooperatibismo sa pamamagitan ngpagsasama-sama ng maliliit na halaga (mgakaunting yaman na mayroon ang bawat isa)nakakaipon ng sapat na yaman angkooperatiba upang gamitin sa negosyo oproyekto na makakapagbigayserbisyo sa mga kasapi.
 6. 6. Ano ang Kooperatiba? Ang KOOPERATIBA ay hindi charitableinstitusyon na ang pangunahing layunin ay tumulong sa mga biktima ng kalamidad. LAYUNIN NG KOOPERATIBA ANGTUMULONG SA MGA KASAPI SANG-AYON SA KANILANG PANGANGAILANGAN.
 7. 7. Kooperatiba VS Private Company Kooperatiba Single Proprietorship, Partnership, CorporationPagmamay-ari Lahat ng Kasapi Indibidwal o pag-aari ng isang pamilyaGovernment Regulating Cooperative Development DTI, SECBody AuthorityTax Exemption on Income Oo HindiIncome Sharing Anumang kinita ng Hangaring tumubo na kooperatiba ay pinaghahatian ng ilan. pinaghahatian-hatian ng mga kasapi matapos na kaltasin ang bahaging itinalaga ng batas.
 8. 8. PRINSIPYO NGKOOPERATIBA
 9. 9. Prinsipyo ng Kooperatiba1 KUSANG LOOB AT BUKAS NA PAGSAPI2 DEMOKRATIKONG PANGKASAPIANG PAMAMAHALA3 PANGKABUHAYANG PARTISIPASYON NG MGA KASAPI4 AWTONOMIYA AT KASARINLAN5 EDUKASYON, PAGSASANAY AT IMPORMASYON6 PAGTUTULUNGAN NG MGA KOOPERATIBA7 PAGPAPAHALAGA SA PAMAYANAN
 10. 10. ADHIKAIN NGKOOPERATIBA
 11. 11. Adhikain ng Kooperatiba?1. Hikayatin ang mga miyembro ng pagtitipid at pag-iimpok.2. Makalikha at mapalawig ang maaaring ipahiram sa mga miyembro para sa kanilang kinabukasan.3. Himukin ang mga miyembro sa masistemang pamamaraan ng pagnenegosyo.4. Maglaan ng produkto at serbisyo na maaaring kailanganin ng mga miyembro.5. Paunlarin ang abilidad at kahusayan ng mga miyembro.6. Makakuha ng lupaing maaaring magamit para sa pabahay ng mga miyembro.7. Gawing ligtas at isinop ang seguridad ng kooperatiba.
 12. 12. Adhikain ng Kooperatiba?8. Isulong ang antas ng panlipunan, edukasyon at ekonomiya ng mga miyembro.9. Makapagpatayo, magmay-ari, magpa-upa o makapagpatakbo ng mga istraktura katulad ng cooperative banks, cooperative wholesale and retail complexes, insurance and agricultural/industrial processing enterprises, at mga pampublikong palengke.10. Makibahagi at makipag-ugnayan sa mga gawain o aktibidad ng kooperatiba.11. Itaguyod ang layunin at simulain ng kooperatiba.12. Maisakatuparan ang adhikain ng kooperatiba gamit ang makabagong teknolohiya.13. Hikayatin at itaguyod ang pagtulong sa sarili na isa sa mabisang paraan sa pag-unlad at pag-ahon sa kahirapan.14. Isagawa ang lahat o alinmang gawaing nakapaloob sa probisyon ng RA 9520.
 13. 13. BALANGKAS NG KOOPERATIBA
 14. 14. Balangkas ng Kooperatiba? GENERAL ASSEMBLY ELECTION BOD AUDIT COMMITTEE COMMITTEE MEDIATIONCOOP TREASURER COMMITTEE EDUCATIONCOOP SECRETARY PRESIDENT/CEO COMMITTEE ETHICS COMMITTEE SECTORAL COMMITTEE BUSINESS GROUP RESOURCE GROUPACCOUNTING, FINANCE, CREDIT, HUMAN RESOURCES, ADMIN, COLLECTION, MEMBERSHIP, IT/SYSTEM, BUSINESS INTERNAL AUDIT ENTREPRENEURSHIP
 15. 15. Balangkas ng Kooperatiba? POSISYON ATMGA TUNGKULIN
 16. 16. Balangkas ng Kooperatiba?A. PANGKALAHATANG ASEMBLIYA Binubuo ng lahat na kamay-ari na may magandang reputasyon o MIGS (MEMBER IN GOOD STANDING). Ito ang pinaka - mataas na tagapagpasya sa mga batas at patakaran ng kooperatiba.Mga Tungkulin:1. Maghalal at magtanggal ng mga tao sa pamunuan.2. Dinggin at tanggapin ang lahat ng ulat ng Lupong Patnugutan at iba pang pinuno.3. Baguhin ang Batas Panloob (By-laws) ng organisasyon, kung kinakailangan.4. Pagpasyahan ang mahahalagang bagay-bagay sa pangangasiwa.
 17. 17. Balangkas ng Kooperatiba?• Korum: Ang korum ng Pangkalahatang Asembliya ay dapat makaabot ng 25% ng mga kamay- aring maganda ang reputasyon o Member in Good Standing o MIGS.
 18. 18. Balangkas ng Kooperatiba?B. LUPONG PATNUGUTAN (BOARD OF DIRECTORS) Bilang: 7 (Kailangang Gansal/Butal) Kailangang gansal o butal ang bilang ng lupon para maiwasan ang pagkakapatas ng bilang ng boto pag may eleksiyon o kapag may mga mahalagang desisyon na kailangang pagbotohan. Kwalipikasyon: Lahat na kamay-ari na may magandang record at naging miyembro na ng mga komite sa loob ng 3 taon.
 19. 19. Balangkas ng Kooperatiba?Diskwalipikasyon: Mga kasaping nanunungkulan sa pamahalaan, elected position katulad ng Brgy. Captain at Kagawad, mga regular na empleyado ng kooperatiba, mga kasapi ng lupon na hindi nakadalo ng tatlong beses na magkasunod na pulong.Tungkulin: Pangangasiwa sa buong kooperatiba batay sa mga patakarang binuo at pinagpasyahan ng kasapian, pagtakda ng direksyon ng samahan at pagpanday ng mga polisiya at batas.Pulong: Dalawang (2) beses sa loob ng isang buwan.
 20. 20. Balangkas ng Kooperatiba?Pagpili: Pinagpasyahan ito ng Pangkalahatang Asembliya. Mula sa hanay ng mga nahalal, pipili naman sila ng magiging pinuno ng lupon.Takdang Panahon ng Panunungkulan: Walang Term Limit ang panunungkulan lahat ng kasapi ng lupon (all Officers).
 21. 21. Balangkas ng Kooperatiba?MGA POSISYON NG LUPONG PATNUGUTAN a. Taga-Pangulo (Chairperson) b. Pangalawang Taga-Pangulo (Vice-Chairperson) c. Iba pang kasapi (Board Members)MGA POSISYONG ITINATALAGA NG LUPONG PATNUGUTAN(Appointed by majority of the Board of Directors) a. Kalihim (Board Secretary) b. Ingat Yaman (Treasurer) c. Iba pang Lupon (Committee Members)
 22. 22. Balangkas ng Kooperatiba?C. LUPON NG TAGASURI (AUDIT COMMITTEE) Halal na mga pinunong magsusuri sa mga gawain pananalapi at pamamahala ng kooperatiba.D. LUPON NG TAGAPAMAGITAN AT TAGAPAGKASUNDO (Mediation & Conciliation Committee) Halal na pinunong didinig, mamamagitan at magsasaayos ng mga sigalot pangkooperatiba.E. LUPON NG HALALAN (Election Committee) Halal na mga pinuno na bumabalangkas ng mga alituntunin pampulitika at namamahala ng halalan sa kooperatiba.
 23. 23. Balangkas ng Kooperatiba?F. LUPON NG PAG-AARAL AT PAGSASANAY (Education & Training Committee) Lupong pinamamahalaan ng isang halal na Direktor na nakatuon sa patuloy na mga pag-aaral, pagsasanay at paghuhubog ng mga kasapi, kawani, halal at hinirang na mga pinuno at lider pook- tulungan sa larangan ng mga gawaing pang kooperatiba, teknikal, pangkabuhayan, espiritwal at moral.G. LUPON NG KASAPIAN (Membership Committee) Lupon pinamamahalaan nakatuon sa patuloy na pagpapalawak at pagpapalago ng kasapi sa larangan ng bilang at kalidad.
 24. 24. Balangkas ng Kooperatiba?H. LUPON NG ETIKA (Ethics Committee) Lupong pinamamahalaan ng isang halal na Direktor na nakatuon sa tuntuning moral o etika ng mga kasapi, kawani, halal at hinirang na mga pinuno at lider pook- tulungan ng kooperatiba.
 25. 25. KASAYSAYAN NG SIMBAYANAN
 26. 26. Kasaysayan ng Simbayanan•Taong 1991, ang Simbayanan ni Maria Foundation, Inc.(SMFI) ay na-i-rehistro bilang non-stock, non-profit naorganisasyon bilang tugon ng simbahan laban sakahirapan sa Taguig.•Ang SMFI ay nagsasagawa ng programa sa kalusugan,nutrisyon, pagsasanay, at pagbibigay ng trabaho•Dahil sa SMFI, naitayo ang Simbayanan ni Maria Multi-Purpose Cooperative na naglalayongiangat ang buhay ng bawatmamamayan sa bayan ng Taguig.
 27. 27. Kasaysayan ng Simbayanan•Nagsimula ang Simbayanan na may Tatlumpu’ttatlong miyembro at kabuuang kapital naP16,000.00•Ang salitang Simbayanan ay mula sa dalawangsalitang pinagsama; Simbahan at Bayan.•June 25, 1991, na-i-rehistro sa CooperativeDevelopment Authority-ManilaExtension Office ang Simbayanan.
 28. 28. Kasaysayan ng Simbayanan•Taong 2004, naitayo ang apat na palapag nagusali ng Simbayanan bilang Punong Tanggapansa Lower Bicutan.•Taong 2007, pinarangalan ng CDA angSimbayanan bilang Most Outstanding Primary Multi-Purpose Cooperative sa buong National CapitalRegion.
 29. 29. Kasaysayan ng Simbayanan•Taong 2008, pinasinayan ang Pembo ExtensionOffice.•Taong 2010, pinasinayan ang Tanyag ExtensionOffice.•Taong 2011, pinasinayan angTuktukan Extension Office.
 30. 30. MISSION.VISIONCORE VALUES. LOGO
 31. 31. MissionMission To practice good governance, efficient and effective management and fully empowered membership with the culture of cooperativism as a way of life.
 32. 32. VisionVision A Community cooperative with integrated social and business entrepreneurship services for the total human development of all cooperators.
 33. 33. Core ValuesCore Values God Centeredness; Social Responsibility; Personal Discipline; and FAITH –F – Fairness –A – Accountability –I – Integrity –T – Transparency –H – Humility
 34. 34. Ang Simbayanan Logo
 35. 35. PAANO MAGING KAMAY-ARI
 36. 36. Paano maging KAMAY-ARI• Dumalo sa Membership Orientation Seminar• Kumuha at sagutan ang Membership Application Form (MAF)• Ipasa ang MAF kasama ng mga requirement sa Membership Assistant sa Main Office• Sagutan ang mga karagdagang papeles gaya ng signature card at damayan form.• Bayaran ang mga kailangang bayaran.
 37. 37. Paano maging KAMAY-ARIDALAWANG URI NG KASAPIAN1. Regular na Kasapi (Regular Membership)- isang nasa sapat ng gulang na may kakayahang pumasok sa kasunduan, Pilipino at kasalukuyang naninirahan sa Taguig City, at Barangay ng Pembo at Rizal, Makati City na may kwalipikasyon bilang;1. Nakatapos at dumaan sa masusing pag-aaral sa pamamaraan ng pagsapi2. Lubos na naunawaan ang mga nakatalagang batas panloob base sa probisyon ng batas RA 9520.3. Pagbabayad ng natatanging halaga sa pagsapi (Membership Fee).4. Pagbabayad ng natatanging halaga ng saping puhunan (Share Capital).
 38. 38. Paano maging KAMAY-ARI2. Kasamang Kasapi (Associate Membership)- isang nasa sapat ng gulang na may kakayahang pumasok sa kasunduan, Pilipino at kasalukuyang naninirahan sa labas ng Taguig City, at Barangay ng Pembo at Rizal, Makati City at walang karapatang bumoto o iboto at gustong makinabang sa mga serbisyo ng kooperatiba;1. Nakatapos at dumaan sa masusing pag-aaral sa pamamaraan ng pagsapi2. Lubos na naunawaan ang mga nakatakdang batas panloob base sa probisyon ng batas R A 9520.3. Pagbabayad o paglalagak ng natatanging halaga sa pagsapi (Minimum Deposit).4. Pagbabayad ng natatanging halaga ng saping puhunan (Preferred Share).
 39. 39. Paano maging KAMAY-ARI• PARAAN SA PAGBABAYAD BILANG KAMAY-ARI – Full Payment (For regularization/regular member) • 3,500.00 – Partial Payment (associate member) • 600.00
 40. 40. Paano maging KAMAY-ARI• MGA KINAKAILANGANG DOKUMENTO (REQUIREMENTS) – 2 Valid ID’s (SSS, GSIS, Company, school, driver’s license, Passport, Gun’s license , Voter’s ID, NBI Clearance, Philhealth, Pag-Ibig) – 2x2 or 1x1 latest ID Pictures (2 copies) – Proof of Billing – Barangay Clearance
 41. 41. Paano maging KAMAY-ARI• INITIAL INVESTMENT – Regular member P 1,700.00 Share Capital P 500.00 Savings P 500.00 Young Savers P 500.00 Membership Fee P 300.00 Damayan P 3,500.00 Total
 42. 42. Paano maging KAMAY-ARI• INITIAL INVESTMENT – Associate member (Open Account) P 100.00 = Minimum Preferred Share P 500.00 = passbook + 3% interest per annum P 600.00 Total
 43. 43. Paano maging KAMAY-ARIKAILAN PUWEDENG MAGPAMIYEMBRO? Ang Ating Punong Tanggapan at mga sangay ay bukas mula alas 8:30 am – 6:00 pm Lunes-Biyernes at kung Sabado naman, ito ay bukas hanggang tanghali.(8:30 am- 12:00 NN)
 44. 44. Paano maging KAMAY-ARISAAN PA PUWEDENG MAGPAMIYEMBRO? Tanyag Branch – Dela Rosa Plaza, Mañalac Ave. Bagong Tanyag, Taguig City – 837-4234 Tuktukan Extension Office – 2/f LC Building, 31 Gen. Luna St. Tuktukan, Taguig City – 330-0247 Pembo Branch – 2/f AEC Building, Sampaguita St. cor. Las Marias St. Pembo, Makati City – 757-0206
 45. 45. SAMPUNG UTOSMEMBERS IN GOOD STANDING (MIGS)
 46. 46. Members in Good Standing1. Kailangan ang pisikal na presensiya sa araw ng pangkalahatang kapulungan (General Assembly) bilang pinakamataas na antas ng obligasyon ng isang miyembro.2. Pagtangkilik ng mga produkto at serbisyo ng kooperatiba tulad ng pag-iimpok, pag-hiram at iba pang aktibidad ng kooperatiba.
 47. 47. Members in Good Standing3. Kusang loob na pagda-dagdag o pagpapalakas ng saping puhunan bilang karagdagang kapital.4. Hindi dilingkwente sa pagbabayad, tatlong buwan bago ang pangkalahatang pagpupulong (General Assembly) ng mga Kamay-ari.
 48. 48. Members in Good Standing5. Sumuporta at maki-isa sa lahat ng mahalagang aktibidades ng Kooperatiba maging ito man ay pangkabuhayan o sosyal.6. Ipalaganap at protektahan ang magandang imahe ng kooperatiba sa komunidad.
 49. 49. Members in Good Standing7. Hindi papabor sa anumang pansariling interes sa kooperatiba at ipagbigay alam kung may hindi kaaya-ayang pangyayari o sitwasyon na taliwas sa pamantayan, prinsipyo, misyon at mithiin ng kooperatiba.8. Maging mapagmasid at respetuhin ang pribadong pag-aari ng bawat kasapi.
 50. 50. Members in Good Standing9. Kilalanin at respetuhin ang mga nahalal at naitalagang lider at mga opisyal ng kooperatiba alang-alang sa pagkaka-isa at pagbubuklod-buklod.10.Kilalanin ang katangian at prinsipyo ng kooperatiba sa lahat ng pagkakataon at palaganapin ang pag-kakaisa, pagkikipag-ugnayan at kooperasyon.
 51. 51. TUNGKULIN AT KARAPATAN NG BAWAT KAMAY-ARI
 52. 52. Tungkulin at Karapatan TUNGKULIN KARAPATAN1. Regular na tumangkilik 1. Tumanggap ng sa serbisyo ng maayos na serbisyo sa kooperatiba. kooperatiba.2. Regular na 2. Tumanggap ng magdagdag ng kapital benepisyo ayon sa o saping puhunan. kaukulang serbisyo ng kooperatiba.
 53. 53. Tungkulin at Karapatan TUNGKULIN KARAPATAN3. Sumunod sa mga patakaran, 3. Bumoto sa mga bagay na alituntunin at desisyon ng kailangan ang kapasyahan ng Pangkalahatang Asembliya at kamay-ari. Pamunuan ng kooperatiba.4. Dumalo at aktibong lumahok sa 4. Makadalo at makalahok sa mga Taunan o Espesyal na lahat ng mga pagtitipon hinggil Pangkalahatang Asembliya, sa mga bagong panukala, Talakayan at Pook Tulungang programa at patakaran ng Pagtitipon. kooperatiba.
 54. 54. Tungkulin at Karapatan TUNGKULIN KARAPATAN5. Maging responsable sa 5. Makaboto sa Taunang pagpili ng ibobotong Pangkalahatang Asembliya mamumuno sa kooperatiba. sa pagpili ng pamunuan6. Pagtataguyod at 6. Maihalal o maitalaga bilang pagpapalawak sa prinsipyo, isa sa mga mamumuno simulain, adhikain at malinis kung karapat-dapat. na pangalan ng kooperatiba.
 55. 55. Tungkulin at Karapatan TUNGKULIN KARAPATAN7. Pangalagaan, ipagtanggol 7. Magbigay ng suhestiyon, at ipaalam sa kinauukulan puna o mungkahi sa ang mga tao na ikabubuti at ikatatatag ng nagbabalak na sumira sa samahan. katatagan ng kooperatiba.8. Patuloy na mangalap o 8. Tumiwalag sa kasapian o manghikayat para sumapi: muling sumapi sa kapamilya, kamag-anak, kooperatiba alinsunod sa kaibigan o kakilila. batas pangloob.
 56. 56. Tungkulin at Karapatan TUNGKULIN KARAPATAN9. Gampanan ng buong husay 9. Tumanggap ng mga ulat ukol at katapatan ang mga sa pamamahala at obligasyon maging pang pangangasiwa ng pinansiyal man o hindi upang kooperatiba. Malaman ang maiwasan na maging sanhi ng katatayuan ng serbisyo at problema sa kapwa kamay-ari benepisyo ng kooperatiba ng kooperatiba. bilang kamay-ari.10.Kumilala at gumalang sa mga 10.Kilalanin at igalang ang mga karapatan ng kapwa kamay- karapatan bilang kamay-ari ari, namumuno at ng lahat ng namumuno, namamahala ng kooperatiba. namamahala at kamay-ari ng kooperatiba.
 57. 57. MGA PRODUKTO AT SERBISYO
 58. 58. Produkto at Serbisyo ANIM (6) NA PAMANTAYAN SA PAGHIRAM ( 6 CS OF CREDIT )1. Character - Background / Willingness to pay2. Capacity to pay - Ability to pay3. Condition - Condition of the borrower/business4. Collateral - Security Offered5. Capital - Assets + Liabilities6. Co – maker - Shared liability
 59. 59. Produkto at Serbisyo COLLATERALIZED LOANBACK-TO-BACK LOAN (BTBL)Loan Amount = Share Capital 90% + Savings loanable + Time Deposits amountInterest Rate : 1% per month (flat rate)Maximum Term : 24 months
 60. 60. Produkto at Serbisyo COLLATERALIZED LOANREAL ESTATE MORTGAGE (REM)Collateral : Land Title (TCT) only Metro Manila areas onlyLoanable Amount : 60% of appraised ValueInterest Rate : 1.5 % per month (flat rate)Maximum Term: 60 months or 5 yearsMaximum Loan Amount: P 2 Million
 61. 61. Produkto at Serbisyo COLLATERALIZED LOAN• MOTOR VEHICLE LOAN(MVL) -Vehicle Loan -Motorcycle Loan• MEMORIAL LOAN -St. Therese Columbarium Vault -Heritage Memorial Park Lot
 62. 62. Produkto at Serbisyo COLLATERALIZED LOAN• ENTREPRENEURIAL LOAN – P20,000.00 – P300,000.00 loanable amount for member- entrepreneur – P5,000.00 – P50,000.00 loanable amount for Start-up member – Interest: 1.5% per month – Term: 1 – 3 years
 63. 63. Produkto at Serbisyo COLLATERALIZED LOAN• FRANCHISE LOAN – P20,000.00 – P300,000.00 loanable amount for member- entrepreneur – P5,000.00 – P50,000.00 loanable amount for Start-up member – Interest: 1.5% per month – Term: 1 – 3 years• QUICK JEWELRY LOAN
 64. 64. Produkto at Serbisyo NON-COLLATERALIZED LOANREGULAR / CHARACTER LOAN S/C Loan. Amt. Term Mo.Int. (2%)1st – P1,700 P 5, 000 1 - 12 mos. P1002nd – P 3,400 P 10, 000 1 - 12 mos. P 2003rd – P 5,000 P 15, 000 1 - 24 mos. P300SHARE CAPITAL EMPOWERMENT PROGRAM
 65. 65. Produkto at Serbisyo SPECIAL LOANSPECIAL TEACHER’S LOAN Para sa mga guro na nagtuturo sa lungsod ng TaguigCALAMITY LOAN Para sa mga Kamay-aring MIGS na nasalanta sa panahon ng kalamidad
 66. 66. Produkto at Serbisyo SAVINGS DEPOSIT1. SAVINGS DEPOSIT – maintaining balance of 500.00 – 3% interest per annum – tax free2. SAVERS/YOUNG SAVERS – maintaining balance of 500.00 – 3% interest per annum – tax free
 67. 67. Produkto at Serbisyo3. TIME DEPOSIT – LONG TERM RATES AMOUNT 1 YR INTEREST 1 YR & 1 DAY TO 3 3 YRS & 1 DAY TO 5 YRS INTEREST YRSINTEREST P50,000 – P500,000 3.50% 3.75% 5.00% P500,001 – P1 3.75% 4.00% 5.25% MILLION P1,000,001 – P3 4.oo% 4.25% 5.50% MILLION P3,000,001 – P5 4.25% 4.50% 5.75% MILLION P5,000,001 & above 4.50% 4.75% 6.00%
 68. 68. Produkto at Serbisyo * Short-Term Time Deposit and High Five Promo rates may change from time to– SHORT TERM RATES time. AMOUNT AMOUNT 1 YR INTEREST 3 MONTHS 1 DAY TO 3 1 YR & 6 MONTHS 3 YRS & 1 DAY TO 5 YRS INTEREST (rates/annum) YRSINTEREST (rates/annum)P50,000 – P500,000 3.50% 3.75% 5.00%P10,000 – P50,000 3.50% 3.265%P500,001 – P1P50,001 – P100,000 3.75% 3.265% 4.00% 3.750%5.25%MILLIONP100,001 – P3P1,000,001 – P300,000 4.oo% 3.750% 4.25% 4.000%5.50%MILLIONP300,001 – P500,000 3.875% 4.250%P3,000,001 – P5 4.25% 4.50% 5.75%MILLIONP500,001 – P1,000,000 4.00% 4.500%P5,000,001 & above 4.50% 4.75% 6.00%
 69. 69. Produkto at Serbisyo– HIGH FIVE PROMO – FRESH FUND ONLY AMOUNT 3 MONTHS (rates/annum) P1,000,001 – 2 5.500% MILLION P2,000,001 – 3 5.750% MILLION P3,000,001 – 4 5.875% MILLION P4,000,001 – 5 6.000% MILLION P5,000,001 AND 6.500% ABOVE
 70. 70. BENEPISYO MULA SA KOOPERATIBA
 71. 71. Benepisyo mula sa Kooperatiba Mas mataas na tubo (3%) sa savings deposit at time deposit Mababang tubo sa pahiram (2% , 1.5 %, 1%) May balik - tangkilik o Patronage Refund kada hiram Mahabang palugit sa pagbabayad ng nahiram May dibidendo kada taon P100,000.00 Life Insurance Naka insure ang mga loan P100 incentive recruitment (P50 share capital at P50 savings deposit)
 72. 72. Benepisyo mula sa Kooperatiba May Scholarship Program sa ilalim ng Simbayanan ni Maria Community Foundation, Inc. Medical/Dental/Optical Services Job Fair Nagbibigay ng Livelihood ,Entrepreneurial and Management trainings and seminars Maaring ilipat ang account ng namayapang kamay-ari sa kanyang mahal sa buhay.

×