FITRAH MANUSIA MENURUT PERSPEKTIF AGAMA<br />
PENGENALAN<br />Agama ialah satu set kepercayaan nilai dan amalan yang berasaskan pengajaran.<br />Memberi struktur kepada...
Menurutpandangantokoh.<br />Aa Gym( 2005) mendefinisikan fitrah sebagai tabiat yang suci dan asli yang dibawa manusia seja...
Menurutpandangantokoh Islam.<br /><ul><li>Ragib Al Isfahami ,Fitrahmerujukkepadakekuatanmanusiauntukmengetahui agama yang ...
Al-Ghazali (1971) mengatakanbahawasetiapinsanwajibmengenali Allah S.W.T yang merupakanfitrahmanusiadalamusahamengenalidiri...
-Beliaumenyatakantentangduaunsurberkaitandengankeperluanmanusiaiaituunsurrohdanjasad.</li></li></ul><li>KEHIDUPAN BERAGAMA...
Pegangan hidup<br />-Setiap umat islam mempercayai dan yakin akan kewujudan Allah S.W.T.<br />-Dalam Ayat Kursi :<br />-“A...
Beribadat <br />- Firman Allah dalam surah ad-Dzariyat:<br />“Dan (ingatlah) Aku tidak cipta jin dan manusia melainkan aga...
<ul><li>MenerimaQada’ danQadar
Setiapumat Islam perluredamenerimaketentuanIlahi.
“Dan Kamipastimengujikamudengansedikitketakutan, kelaparan, kekuranganharta, jiwadanbuah-buahan. Dan sampaikanlahkhabargem...
Telah bersabda Rasulullah S.A.W...Dan alat bagi mukmin adalah akal…Dan tiang agama ialah Islam. Dan tujuan Allah ialah aka...
MengapaEngkauhendakmenjadikan (khalifah) dimukabumiorang yang akanmembuatkerosakkandanmenumpahkandarah, padahalkamisentias...
Dan Dialah yang menjadikankamupenguasadimukabumi, danDiameninggikansebahagiankamuatassebahagian (yang lain) beberapadarjat...
Kesimpulannya, asas-asasajaran yang wajibdiamalkanolehmanusiamenurut Islam ialah:
- Manusiawajibberiman, yaknimempercayaikeesaan Allah S.W.T
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Fitrahmanusiamenurutperspektifagama 100314202244-phpapp02.mpg (2)

2,271
-1

Published on

1 Comment
5 Likes
Statistics
Notes
 • jazakallah..very helpful
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
No Downloads
Views
Total Views
2,271
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
156
Comments
1
Likes
5
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Fitrahmanusiamenurutperspektifagama 100314202244-phpapp02.mpg (2)

 1. 1. FITRAH MANUSIA MENURUT PERSPEKTIF AGAMA<br />
 2. 2. PENGENALAN<br />Agama ialah satu set kepercayaan nilai dan amalan yang berasaskan pengajaran.<br />Memberi struktur kepada kehidupan manusia<br />Membantu memenuhi keperluan manusia untuk hidup bersama dan bersosial<br />Memberi kepuasan emosi kepada penganutnya.<br />
 3. 3. Menurutpandangantokoh.<br />Aa Gym( 2005) mendefinisikan fitrah sebagai tabiat yang suci dan asli yang dibawa manusia sejak lahir dan belum pernah disentuh atau diubah.<br />-anugerah dalam bentuk fizikal atau mental diberikan oleh Tuhan kepada manusia.<br />-merangkumi aspek potensi bakat semula jadi keupayaan mental dan fizikal. <br />
 4. 4. Menurutpandangantokoh Islam.<br /><ul><li>Ragib Al Isfahami ,Fitrahmerujukkepadakekuatanmanusiauntukmengetahui agama yang benardanTuhan yang menciptakannya.
 5. 5. Al-Ghazali (1971) mengatakanbahawasetiapinsanwajibmengenali Allah S.W.T yang merupakanfitrahmanusiadalamusahamengenalidiriuntukmenjadiinsan yang bertakwa.
 6. 6. -Beliaumenyatakantentangduaunsurberkaitandengankeperluanmanusiaiaituunsurrohdanjasad.</li></li></ul><li>KEHIDUPAN BERAGAMA.<br />Kehidupan beragama merupakan fitrah manusia di muka bumi ini.Hal ini ditegaskan Allah S.W.T dalam (surah Ali-Imran:19)<br />“Sesungguhnya agama yang diredai di sisi Allah S.W.T. hanyalah Islam”.<br />-Persamaan taraf<br />-Tiada paksaan untuk memasuki agama islam.<br />
 7. 7. Pegangan hidup<br />-Setiap umat islam mempercayai dan yakin akan kewujudan Allah S.W.T.<br />-Dalam Ayat Kursi :<br />-“Allah tidak ada Tuhan melainkan Dia Yang Hidup kekal lagi terus menerus mengurus makhluk-Nya,tidak mengantuk dan tidak tidur, kepunyaan-Nya apa yang dilangit dan dibumi”.<br />
 8. 8. Beribadat <br />- Firman Allah dalam surah ad-Dzariyat:<br />“Dan (ingatlah) Aku tidak cipta jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku”<br /> Oleh itu, kehidupan beragama:<br /> -Merupakan sesuatu yang penting untuk mencapai kemajuan yang menyeluruh daripada segi kerohanian dan kebendaan.<br /> -Merupakan naluri kepercayaan kepada agama yang mengesahkan kewujudan Allah S.W.T. dalam keseluruhan kehidupannya.<br />
 9. 9. <ul><li>MenerimaQada’ danQadar
 10. 10. Setiapumat Islam perluredamenerimaketentuanIlahi.
 11. 11. “Dan Kamipastimengujikamudengansedikitketakutan, kelaparan, kekuranganharta, jiwadanbuah-buahan. Dan sampaikanlahkhabargembirakepadaorang-orang yang sabar. Iaituorang-orang yang apabiladitimpamusibah, merekaberkataInna lillahiwainnailaihiraji’un (sesungguhnyakamimilik Allah dankepada-Nyalahkamikembali)”. (Surah al-Baqarah: 155 & 156)</li></li></ul><li>MANUSIA SEBAGAI KHALIFAH ALLAH S.W.T<br /><ul><li>Allah menjadikan manusia makhluk yang termulia di alam semesta dengan menganugerahkan akal yang dapat membezakan manusia dengan makhluk-makhluk yang lain.
 12. 12. Telah bersabda Rasulullah S.A.W...Dan alat bagi mukmin adalah akal…Dan tiang agama ialah Islam. Dan tujuan Allah ialah akal. Dan yang menyeru orang-orang beribadat ialah akal.</li></li></ul><li><ul><li>Ketika Allah SWT hendakmenciptakanmanusia, Allah SWT memberitahuparamalaikat-Nyaperihalmaksud-Nya:
 13. 13. MengapaEngkauhendakmenjadikan (khalifah) dimukabumiorang yang akanmembuatkerosakkandanmenumpahkandarah, padahalkamisentiasabertasbihdenganmemujiEngkaudanmenyucikanEngkau? Tuhanberfirman: “SesungguhnyaAkumengetahuiapa yang tidakkamuketahui.” (QS. al-Baqarah: 30)
 14. 14. Dan Dialah yang menjadikankamupenguasadimukabumi, danDiameninggikansebahagiankamuatassebahagian (yang lain) beberapadarjat, untukmengujimutentangapa yang diberikan-Nyakepadamu. (QS. al-An’âm: 165)</li></li></ul><li><ul><li>Sumberbersifatmaknawi, iaituhati, akal, emosidannafsujugabersifatlahiriahsepertipancaindera, kebijaksanaan, hasilbumidansebagainya, mendorongmanusiamengembangkanpotensiketahapmaksimum.
 15. 15. Kesimpulannya, asas-asasajaran yang wajibdiamalkanolehmanusiamenurut Islam ialah:
 16. 16. - Manusiawajibberiman, yaknimempercayaikeesaan Allah S.W.T
 17. 17. -ManusiawajibberibadatkepadaTuhan Yang MahaEsa.
 18. 18. -Manusiawajibberakhlakdalamsetiapperbuatannya
 19. 19. -Manusiaperlukepadamasyarakat yang berasaskankepadaajaran agama yang dianuti.</li></li></ul><li>KESIMPULAN<br />Manusia mempunyai dua sifat iaitu manusia sebagai makhluk jasmani dan makhluk rohani. Secara fitrahnya, manusia dilahirkan dengan sifat-sifat yang baik yang dianugerahkan oleh penciptanya. Manusia dianugerahkan akal dan mempunyai ‘kebebasan memilih’,lantaran itu membezakan antara yang baik dan buruk.<br />
 20. 20. FitrahManusiamengikutperspektifbiologi.<br />Fitrah manusia mengikut perspektif biologi memperlihatkan asas-asas genetik seperti baka dan persekitaran.<br />Baka yang mempengaruhi perbezaan individu dari aspek :<br />-Kognitif<br />-Fizikal<br />-Emosi<br />
 21. 21. Faktor persekitaran juga menyumbang kepada perbezaan individu dalam fitrah kejadian manusia daripada aspek berikut:<br />Latar belakang keluarga<br />Pengaruh rakan sebaya<br />Kebudayaan dan kepercayaan masyarakat<br />Sumber teknologi<br />Guru dan sekolah.<br />
 22. 22. Keperluandariaspekbiologi<br />Keperluan mendapatkan makanan/minuman<br />Keperluan tidur dan rehat<br />Keperluan udara<br />Keperluan pembuangan <br />Keperluan kejantinaan.<br />
 23. 23. Implikasifitrahkejadianmanusiakepada guru <br />Memudahkan guru mengenalpasti aktiviti yang bersesuai dengan kebolehan murid<br />Guru dapat memahami sikap dan tingkahlaku murid.<br />Memudahkan guru mengasah bakat dan potensi murid yang terpendam.<br />Menjadi guru lebih kreatif dalam mempelbagai aktiviti pembelajaran mengikut kecenderungan murid.<br />
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×