Concursul de Participare Comunitara

1,109 views
1,048 views

Published on

http://www.biblionet.ro/show/index/k/41

Published in: Technology, Travel
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,109
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Concursul de Participare Comunitara

 1. 1. Idei noi, de la VOI!Concursul de ParticipareComunitară(CPC)<br />www.biblionet.ro<br />1<br />
 2. 2. Ceeste CPC? scop & obiective<br /><ul><li>să genereze idei noi şi unice de a integra noile tehnologii în comunităţile locale
 3. 3. să-i încurajeze pe bibliotecari să iasă în întâmpinarea comunităţilor lor şi să acţioneze pentru a le servi interesele şi satisface nevoile
 4. 4. încurajează implicarea comunităţii în utilizarea noilor tehnologii prin diseminarea de idei noi, servicii şi produse realizate în comunitate, cu comunitatea, pentru comunitate</li></ul>2<br />www.biblionet.ro<br />
 5. 5. Cum este CPC?informaţiigenerale<br /><ul><li>o competiţie de proiecte deschisă tuturor biliotecilor, indiferent de tip
 6. 6. finanţări cuprinse între100 şi 2.500 $, care să ajute la punerea în practică a proiectelor propuse
 7. 7. durata proiectelor trebuie să fie cuprinsă între o lună şi şase luni</li></ul>3<br />www.biblionet.ro<br />
 8. 8. CPC 2007-2008 încifrepropuneri de proiecte<br /><ul><li>12 ediţii
 9. 9. 114 propuneri
 10. 10. 32 de judeţe</li></ul>4<br />http://www.biblionet.ro/show/index/k/73<br />
 11. 11. CPC 2007-2008proiectecâştigătoare<br />5<br /><ul><li>14 câştigători (9 judeţe)
 12. 12. suma totală acordată:</li></ul> 73,123 RON = 30,358 $ <br />http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&hl=en&msa=0&msid=109991962045390570533.0004618af2818740eb808&z=7<br />
 13. 13. CPC 2009 informaţii generale<br /><ul><li>toate bibliotecile şi bibliotecarii din România, indiferent de tipul bibliotecii sau al comunităţii servite
 14. 14. din două în două luni, cu ediţii libere sau ediţii tematice
 15. 15. finanţări cuprinse între100 şi 2.500 $, care să ajute la punerea în practică a proiectelor propuse de biblioteci
 16. 16. durata proiectelor cuprinsă între o lună şi şase luni</li></ul>6<br />
 17. 17. CPC 2009 desfăşurare<br />7<br />Termen limităpentruînscriereaîn competiţie<br />30 noiembrie<br />Selecţie finală<br />Anunţarea câştigătorului<br />20 decembrie<br />Termen limităpentruînscriereaîn competiţie<br />30septembrie<br />Selecţie finală<br />Anunţarea câştigătorului<br />20 octombrie<br />Anunţarea ediţiei<br />si a temei de ediţie<br />1 noiembrie<br />Anunţarea ediţiei<br />si a temei de ediţie<br />1 septembrie<br />Preselecţie<br />10 decembrie<br />Preselecţie<br />10 octombrie<br />
 18. 18. CPC 2009septembrie – octombrie<br />8<br />Septembrie<br /><ul><li>Anuntareaeditiei (si a temei de editiedaca e cazul)
 19. 19. Inscriere in competitie
 20. 20. Formularul Aplicaţie la adresa office@irex.ro, “CPC” în câmpul Subiect
 21. 21. Eligibilitatea proiectelor
 22. 22. Confirma inscrierea in competitie
 23. 23. Termenlimitapentruinscriere
 24. 24. Preselectie
 25. 25. proiectele eligibile analizate de juriul CPC pe baza criteriilor de selecţie
 26. 26. pentru fiecare criteriu punctaj de la 0 la 5
 27. 27. punctajele centralizate3 proiecte finaliste
 28. 28. Selectiefinala; Anuntareacastigatorului
 29. 29. Cont distinct sidedicat la o bancacomerciala; Acord de parteneriat</li></ul>Octombrie<br />Noiembrie<br />--&gt;<br />Aprilie<br /><ul><li>Virareasumeisolicitate
 30. 30. Implementareapropriu-zisa a proiectului
 31. 31. Monitorizaresiraportare
 32. 32. Evaluaresiraport final (inclusivfinanciar)</li></li></ul><li>CPC 2009septembrie – octombrie<br />Criterii de eligibilitate:<br />propunător<br /><ul><li>orice tip de bibliotecă;
 33. 33. proiecte propuse de alte entiţăţi, cu condiţia să existe un parteneriat activ cu o bibliotecă în cadrul proiectului propus.</li></ul>proiectele propuse<br /><ul><li>se înscrie în scopul şi obiectivele CPC;
 34. 34. se înscrie în tematica anunţată a ediţiei (valabil doar în cazul ediţiilor tematice);
 35. 35. durata proiectului cuprinsă între o lună şi şase luni;
 36. 36. finanţarea solicitată cuprinsă între 100 USD şi 2500 USD.</li></ul>9<br />Septembrie<br /><ul><li>Anuntareaeditiei (si a temei de editiedaca e cazul)
 37. 37. Inscriere in competitie
 38. 38. Formularul Aplicaţie la adresa office@irex.ro, “CPC” în câmpul Subiect
 39. 39. Eligibilitatea proiectelor
 40. 40. Confirma inscrierea in competitie
 41. 41. Termenlimitapentruinscriere</li></li></ul><li>10<br />Octombrie<br />CPC 2009septembrie – octombrie<br /><ul><li>Preselectie
 42. 42. proiectele eligibile analizate de juriul CPC pe baza criteriilor de selecţie
 43. 43. pentru fiecare criteriu punctaj de la 0 la 5
 44. 44. punctajele centralizate3 proiecte finaliste
 45. 45. punctajul maxim posibil este 240 (12 criterii * 5 puncte * 4 membri ai juriului)
 46. 46. Selectie finala; Anuntarea castigatorului
 47. 47. Cont distinct si dedicat la o banca comerciala; Acord de parteneriat</li></li></ul><li>CPC 2009Criteriide evaluare<br />11<br /><ul><li>participarea activă a comunităţii vizate de proiect: implicarea în planificarea, implementarea, desfăşurarea proiectului, monitorizarea şi evaluarea proiectului;
 48. 48. nivelul de relevanţă pentru nevoile locale, pentru problemele şi resursele comunităţii;
 49. 49. inventivitatea şi originalitatea ideii de proiect;
 50. 50. inventivitate / originalitate şi adecvare a metodelor alese pentru dezvoltarea/implementarea ideii de proiect; uşurinţa cu care proiectul se poate prelua şi adapta în alte comunităţi; replicabilitatea;
 51. 51. utilizarea productivă a tehnologiei informaţiei şi a Internetului;
 52. 52. utilizarea productivă a tehnologiei informaţiei şi a Internetului;
 53. 53. alocarea eficientă şi rezonabilă a resurselor;
 54. 54. adecvarea activităţilor şi resurselor la obiectivele proiectului;
 55. 55. coerenţa în planificarea activităţilor;
 56. 56. şansele de atingere a obiectivelor propuse în perioada de timp alocată;
 57. 57. durabilitatea proiectului; şansele de continuare a activităţilor după încheierea finanţării;
 58. 58. crearea de oportunităţi pentru realizarea altor proiecte şi parteneriate în comunitate</li></li></ul><li>CPC 2009septembrie – octombrie<br />12<br /><ul><li>Virareasumeisolicitate
 59. 59. cont separat la o bancă comercială, cont special destinat gestionarii finanţării primite pentru implementarea proiectului câştigător al ediţiei Concursului de Participare Comunitară
 60. 60. Implementareapropriu-zisa a proiectului
 61. 61. se desfăşoară activităţile din proiectpentru îndeplinirea obiectivelor descrise în formularul „Cerere de finanţare”
 62. 62. Monitorizaresiraportare
 63. 63. câştigătorii CPC vor prezenta stadiul implementării proiectului şi rezultatele lui în cadrul unor sesiuni de discuţii organizate online, într-o secţiune dedicată, pe forumul www.biblionet.ro.
 64. 64. sesiuniorganizate o dată la două săptămâni, vor fi deschise pentru participarea celor interesaţi şi vor fi moderate de personal IREX
 65. 65. Evaluaresiraport final (inclusivfinanciar)</li></ul>Noiembrie<br />--&gt;<br />Aprilie<br />
 66. 66. Fondurile nu pot fi utilizate pentru:<br />Fondurile pot fi utilizate pentru:<br />înfiinţarea de pagini de Internet şi alte instrumente online, pe durată lungă, care vin în întâmpinarea nevoilor comunităţii şi contribuie la rezolvarea unor probleme reale sau ajută la promovarea eficientă a comunităţii<br />cheltuieli de instruire şi întrunire, fonduri utilizate reunirii participanţilor la elaborarea unei iniţiative specifice cu scopul de a rezolva probleme ale comunităţii vizate sau de a promova eficient comunitatea<br />13<br />conectarea la Internet sau plata abonamentului Internet<br />achiziţionarea de software dedicat activităţilor interne din bibliotecă (ex: soft integrat de bibliotecă)<br />salarii sau venituri adiţionale destinate bibliotecarilor sau reprezentanţilor autorităţilor locale<br />acoperirea nevoilor de capital, cum sunt lucrări de renovare sau construcţie <br />
 67. 67. Pachetul de informaţii CPC <br /><ul><li>Aplicaţie la Concursul de Participare Comunitară
 68. 68. “Cerere de finanţare” – indică formatul în care proiectul este descris şi reprezintă propunerea de proiect în sine
 69. 69. “Profilul comunităţii” - indică formatul în care comunitatea care beneficiază de proiectul propus va fi descrisă de solicitant
 70. 70. “Obiective şi activităţi” – obiectivele specificate în formularul “Cerere de finanţare” sunt detaliate în acest format
 71. 71. “Calendarul proiectului” – activităţile specificate în formularul “Obiective şi activităţi” sunt fixate temporal în acest format
 72. 72. Pachetul Informaţii suplimentare cuprinde:
 73. 73. Glosar de termeni
 74. 74. Foaie informativă CPC</li></ul>14<br />
 75. 75. Ideinoiserviciişiproduse alternative înbibliotecă<br />15<br />
 76. 76. 2240$<br />2490$<br />2461$<br />1945 $<br />2214$<br />2300$<br />2461$<br />2469$<br />2405$<br />
 77. 77. Ideile noi<br />suntla VOI!!!!<br />
 78. 78. Nu uitaţi!<br />18<br />http://www.biblionet.ro/show/index/k/41<br />http://www.biblionet.ro/forum/viewtopic.php?f=5&t=35<br />AncaRâpeanu<br />IREX, Biblionet<br />E-mail : arapeanu@irex.ro<br />Mobil: 0730 620 497<br />

×