9545 surgalt chanar project-last komputeriin

378 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
378
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

9545 surgalt chanar project-last komputeriin

  1. 1. ID Task Name Duration Start Finish 1 I. ЭЛСЭЛТИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА 710 days 2008.09.01 2011.05.20 2 Элсэгчдийн бүртгэлийн он-лайн систем бий болгох, шаардлагатай програм хангамж боловсруулах: 137 days 2008.11.06 2009.05.15 3 Элсэгчдийн бүртгэлийн Он-лайн систем бий болгох судалгаа хийх, бэлтгэл ажлыг хангах 64 days 2008.11.06 2009.02.04 4 Он-лайн бүртгэлийн програм хангамжийг боловсруулах 42 days 2009.02.05 2009.04.03 5 Програм хангамжийг турших, зүгшрүүлэх 14 days 2009.04.28 2009.05.15 6 Техник хангамжийн асуудлыг шийдвэрлэх 11 days 2009.03.02 2009.03.16 7 Элсэгчдэд зориулсан маркетингийн үйл ажиллагаа явуулах: 340 days 2008.11.10 2010.02.26 8 Элсэгчдийн мэдлэг чадварыг дээшлүүлэх чиглэлд ерөнхий боловсролын сургуулиудтай хамтран ажиллах, холбогдох судалгаа хийх 152 days 2009.06.02 2009.12.30 9 БСШУЯ болон холбогдох байгууллагуудад элсэгчдийн мэдлэг чадварыг дээшлүүлэх чиглэлд санал, зөвлөмж боловсруулан хүргүүлэх 39 days 2010.01.05 2010.02.26 10 Шинээр элсэгчдэд зориулсан танилцуулга, кино хийх 85 days 2008.11.10 2009.03.07 11 Элсэгчдэд зориулсан лавлах утас ажиллуулах 35 days 2009.05.15 2009.07.03 12 Элсэгчдэд зориулсан мэргэжил сурталчилах өдөрлөг зохион байгуулах 1 day 2009.05.15 2009.05.15 13 2010/11 оны хичээлийн жилд оюутны суралцах хугацааны үнэлгээний голч дүнг (GPA) харгалзан, мэргэжлийн бодит сонголт хийлгэх: 12 days 2010.01.21 2010.02.05 14 Мэргэжил сонгуулахад шаардагдах журмыг боловсруулж батлуулах 12 days 2010.01.21 2010.02.05 15 Ахисан түвшний сургалтанд хамрагдах оюутны тоог нэмэгдүүлэх: 369 days 2009.10.02 2011.03.02 16 Мэргэжилтэнг шууд магистрын түвшинд бэлтгэх шаардлагатай мэргэжлүүдийн судалгааг гаргах 31 days 2009.10.02 2009.11.13 17 Мэргэжлийн онцлог, бэлтгэн гаргаж буй мэргэжилтний чанарт нөлөөлж байгаа бодит нөхцөл байдал гэх мэт шалтгааны улмаас Магистрын түвшинд мэргэжилтэнг шууд бэлтгэж эхлэх, элсэлтийг зохион байгуулах 135 days 2010.08.26 2011.03.02 18 07080910111201 0304050607080910111201 0304050607080910111201 0304050607080910111201 08 2009 2010 2011 Ректорын 2009 оны .... тоот тушаалын хавсралт 2
  2. 2. ID Task Name Duration Start Finish 19 II. ПРОФЕССОР БАГШ, ОЮУТАН 710 days 2008.09.01 2011.05.20 20 Сургалтын үйл ажиллагааг зохицуулах дүрэм, журмыг боловсронгуй болгох: 254 days 2008.09.15 2009.09.03 21 Өөрчлөлт оруулах, шинээр боловсруулах шаардлагатай дүрэм, журмын судалгаа хийх 122 days 2008.09.15 2009.03.03 22 Журамд өөрчлөлтүүдийг оруулах 47 days 2009.03.19 2009.05.25 23 Журмын шинэчилсэн эмхтгэл гарган, сургууль, профессорын багуудад хүргэх 7 days 2009.08.26 2009.09.03 24 Сургалтын чанарын хяналтыг боловсронгуй болгон хөгжүүлэх, хяналтын тогтолцоог бүх түвшинд бий болгох: 710 days 2008.09.01 2011.05.20 25 Мэргэжлийн сургалтын хөтөлбөр бүрийг дотоодын эрх бүхий байгууллагаар магадлан итгэмжлүүлэхэд бэлэн болгох 710 days 2008.09.01 2011.05.20 26 Сургалтын үйл ажиллагаанд профессорын баг, тэргүүлэх профессоруудаас тавих хяналтыг сайжруулах 710 days 2008.09.01 2011.05.20 27 Профессор багш нарын ур чадварыг үнэлэх, багшийн чадавхийг дээшлүүлэх шинэ механизмыг бий болгох: 710 days 2008.09.01 2011.05.20 28 Багшийн хөгжил хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн үйл явцыг эрчимжүүлэх, шаардлагатай тодотголуудыг хийх (Багш бүр өөрийн хөгжлийн хөтөлбөртэй байх) 21 days 2009.04.16 2009.05.14 29 Профессор багш нарын ур чадвар, бүтээлч ажлыг үнэлэх механизмыг оновчтой болгох 138 days 2009.05.01 2009.11.10 30 Багш, ажилтны аттестатчиллын шалгуур үзүүлэлтүүдийг үр дүнд чиглэсэн байдлаар тодорхойлох 42 days 2009.09.02 2009.10.29 31 Багшаас оюутанд зөвлөх үйл ажиллагааг сайжруулах 710 days 2008.09.01 2011.05.20 32 Багш, оюутны дунд сургалтын үйл ажиллагаатай холбогдолтой судалгаа явуулах, асуулга авах 710 days 2008.09.01 2011.05.20 33 Оюутнаар тухайн хичээлийг зааж буй багш нарыг үнэлүүлэх, асуулга, судалгааг тогтмол авах (X долоо хоногт) 710 days 2008.09.01 2011.05.20 34 Оюутан-хүний хөгжлийн бодлогыг тодорхойлж, үе шаттай арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх: 72 days 2009.02.05 2009.05.15 35 Оюутны хөгжлийн хөтөлбөрийг боловсруулж батлуулах (XXI зууны оюутан) 72 days 2009.02.05 2009.05.15 07080910111201 0304050607080910111201 0304050607080910111201 0304050607080910111201 08 2009 2010 2011 Ректорын 2009 оны .... тоот тушаалын хавсралт 2
  3. 3. ID Task Name Duration Start Finish 36 Авьяас чадвартай оюутнуудыг тусгай хөтөлбөрөөр суралцах боломжийг бий болгох 36 days 2009.03.27 2009.05.15 37 Шаталсан сургалтын тогтолцоог оюутны сурах идэвхи, өрсөлдөөнийг бий болгох хөшүүрэг болгон ашиглах эрх зүйн орчин бүрдүүлэх 36 days 2009.03.27 2009.05.15 38 Оюутнуудын үнэлгээний голч дүнгийн судалгааг хийх: 36 days 2009.03.27 2009.05.15 39 Е, R, W үнэлгээний нөлөөллийг судлах 36 days 2009.03.27 2009.05.15 40 Өмнөх холбоотой хичээлийн сонголтыг зөвхөн A-F үнэлгээ авсан тохиолдолд сонгуулдаг болгох 36 days 2009.03.27 2009.05.15 41 Оюутны эхний судалсан 60 кредитэд дүн шинжилгээ хийх, энэ үед ҮГД-н хүрсэн байвал зохих түвшинг тогтоож өгөх 36 days 2009.03.27 2009.05.15 42 Багш, Оюутан, Төгсөгчдийн англи хэл, мэдээллийн технологийн мэдлэгийн түвшинг дээшлүүлэх: 710 days 2008.09.01 2011.05.20 43 Гадаад хэлний сургалтын чанарыг сайжруулах чиглэлд төсөл боловсруулж хэрэгжүүлэх 65 days 2008.09.08 2008.12.08 44 Багш нарын англи хэлний мэдлэгийг дээшлүүлэхэд мэдээллийн технологийг ашиглах, програм хангамжийг боловсруулах /Монгол хэл дээр/ 235 days 2009.01.26 2009.12.18 45 Гадаад хэлний хичээл заадаг багш нар гадаад хэлний түвшин тогтоох олон улсын хүлээн зөвшөөрөгдсөн шалгалтуудыг өгч шаардагдах оноог авсан байх 189 days 2009.08.25 2010.05.14 46 Мэдээллийн технологийн чиглэлийн мэргэжлээр суралцан төгсөх оюутнууд ICDL, ECDL шалгалтуудыг өгсөн байх 710 days 2008.09.01 2011.05.20 47 CS101, CS102 хичээлүүдийн сургалтын чанарыг сайжруулах, тухайн хичээлийг заадаг багш нар ICDL, ECDL шалгалтуудыг өгч тэнцсэн байх 189 days 2009.08.25 2010.05.14 48 Багш, оюутны цахим карт бүхий бүртгэл мэдээллийн системийг бий болгох: 159 days 2009.01.06 2009.08.14 49 Төсөл боловсруулах, батлуулах 35 days 2009.01.06 2009.02.23 50 Шаардагдах дэд програм хангамжийг боловсруулах, UNIMIS системтэй холбох 56 days 2009.04.10 2009.06.26 51 Турникет (эргэдэг хаалга)-г хичээлийн байруудад суурилуулах 22 days 2009.07.16 2009.08.14 52 Ажлын цаг бүртгэлийн системийг ашиглалтад оруулах 13 days 2009.01.20 2009.02.06 53 07080910111201 0304050607080910111201 0304050607080910111201 0304050607080910111201 08 2009 2010 2011 Ректорын 2009 оны .... тоот тушаалын хавсралт 2
  4. 4. ID Task Name Duration Start Finish 54 III. СУРГАЛТЫН МАТЕРИАЛЛАГ БААЗ 710 days 2008.09.01 2011.05.20 55 Сургалтын орчин, ном сурах бичиг, материаллаг баазыг сайжруулах: 341 days 2009.02.23 2010.06.15 56 Холбооны суваг ашиглан зайн сургалтыг зохион байгуулах төсөл боловсруулах, салбар сургуулийн алсын зайн сургалтын төвийг ашиглалтанд оруулах 183 days 2009.10.01 2010.06.15 57 ШУТИС-ийн сургалт, эрдэм шинжилгээний лабораторуудын нэгдсэн бүртгэл бий болгох, зэрэглэл тогтоох 10 days 2009.05.01 2009.05.15 58 ШУТИС-ийн компьютерийн нэгдсэн бүртгэл хийх 43 days 2009.10.02 2009.12.01 59 ШУТИС-ийн хичээлийн байруудад утасгүй интернэтийн бүс бий болгох 19 days 2009.02.23 2009.03.20 60 ШУТИС-ийн хичээлийн 1,2-р байрууд дахь бүрэлдэхүүн сургуулиудын байрлалын зохион байгуулалтыг оновчтой болгох 56 days 2009.05.04 2009.07.20 61 ШУТИС-ийн хичээлийн 1,2-р байрыг нэгдсэн хонхны системтэй болгох 1 day 2009.08.24 2009.08.24 62 ШУТИС-ийн хичээлийн байруудад оюутанд зориулсан утасгүй интернет ашиглах боломжтой компьютер бүхий үйлчилгээний булан байгуулан, вестибюль тохижуулах 22 days 2009.07.16 2009.08.14 63 Үйлдвэрлэлийн дадлагыг байгууллагууд дээр хийх боломжийг ханган, чанар үр өгөөжийг дээшлүүлэх зохион байгуулалтын механизмыг бүрдүүлэх: 710 days 2008.09.01 2011.05.20 64 Дадлагын ажлын үр өгөөжийг дээшлүүлэх, дадлага хийлгэх боломжтой байгууллагуудыг сонгох чиглэлээр профессорын баг бүр холбогдох судалгаа гаргах, хамтарч ажиллах 710 days 2008.09.01 2011.05.20 65 Үйлдвэр, компани, аж ахуйн нэгж, албан байгууллагуудтай хамтран ажиллах үйл ажиллагааг Төгсөгчдийн холбоогоор дамжуулан харилцан ашигтай байдлаар зохион байгуулах 183 days 2009.09.02 2010.05.14 66 Дадлагын полигон, баазуудын хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх 710 days 2008.09.01 2011.05.20 67 Шаардлагатай дадлагын полигон, баазуудыг шинээр байгуулах асуудлыг судлах 183 days 2009.09.02 2010.05.14 68 07080910111201 0304050607080910111201 0304050607080910111201 0304050607080910111201 08 2009 2010 2011 Ректорын 2009 оны .... тоот тушаалын хавсралт 2
  5. 5. ID Task Name Duration Start Finish 69 IV. СУРГАЛТЫН ШИНЭ АРГА ТЕХНОЛОГИ 710 days 2008.09.01 2011.05.20 70 Сургалтын шинэ арга технологийн дэвшилтэт хэлбэрийг сургалтын үйл ажиллагаанд нэвтрүүлэх: 710 days 2008.09.01 2011.05.20 71 Хичээлийн хуваарийг иж бүрэн UNIMIS системд оруулж, вебээр хичээл сонголт хийх нөхцөл бүрдүүлэх 16 days 2009.06.25 2009.07.16 72 Оюутны хичээл сонголтыг вебээр хийлгэх 10 days 2009.08.17 2009.08.28 73 Сургалтын шинэ технологи, дэвшилтэт хэлбэрийг нэвтрүүлэх талаар сургалт, семинарыг тогтмол зохион байгуулах 710 days 2008.09.01 2011.05.20 74 Оюутны бие даалтын ажлын үр өгөөж, чанарыг дээшлүүлэх чиглэлд профессорын семинартай хэрхэн уялдуулж болох талаархи судалгааг профессорын багууд дээр хийж, тодорхой үр дүнд хүрэх 109 days 2009.09.02 2010.02.01 75 Байнгын үйл ажиллагаатай мультимедиа студи байгуулах 190 days 2008.11.10 2009.07.31 76 Магистрын түвшний сургалт явуулдаг тодорхой мэргэжлүүдээр сургалтын төлөвлөгөөнд тусгагдсан бүх хичээлүүдийг нь е-хэлбэрт шилжүүлэх (Ректорын тушаалаар) 110 days 2009.01.26 2009.06.26 77 е-Хичээл бэлтгэх үйл ажиллагааг идэвхжүүлэн шинэ хичээлүүд хүлээн авах 6 days 2009.06.29 2009.07.06 78 Зайн сургалтаар суралцах оюутны тоог нэмэгдүүлэх: 710 days 2008.09.01 2011.05.20 79 Бэлэн болсон е-Хичээлүүдээр Он-лайн курсууд зохион байгуулж, сертификат олгон, мэргэжил дээшлүүлэх сургалтын нэг хэлбэр болгон хөгжүүлэх 231 days 2009.02.11 2009.12.30 80 Он-лайн курсын Веб боловсруулан бэлтгэх 80 days 2009.02.11 2009.06.02 81 Гадаадын их, дээд сургууль, төвүүдтэй хамтран ажиллаж, эрх авснаар бэлэн Он-лайн курсуудыг багш, оюутны хүртээл болгох 710 days 2008.09.01 2011.05.20 82 Зохиогчийн эрх авсан гадаад хэл дээрх сургалтын материалуудыг мэргэжлийн багууд дээр орчуулан сургалтанд ашиглах 187 days 2010.09.02 2011.05.20 07080910111201 0304050607080910111201 0304050607080910111201 0304050607080910111201 08 2009 2010 2011 Ректорын 2009 оны .... тоот тушаалын хавсралт 2
  6. 6. ID Task Name Duration Start Finish 83 ШУТИС-ийн электрон номын сан байгуулах 482 days 2009.07.16 2011.05.20 84 Электрон уншлагын танхим байгуулах 137 days 2009.07.16 2010.01.22 85 Электрон ном, сурах бичиг, эрдэм шинжилгээний бүтээлүүдийн сан бүрдүүлэх 177 days 2010.09.16 2011.05.20 86 ШУТИС-ийн шилдэг, үндсэн сурах бичиг шалгаруулах 10 days 2009.09.02 2009.09.15 87 ШУТИС-ийн Удирдлагын Мэдээллийн “UNIMIS” Системийг хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний түвшинд хүргэж хөгжүүлэх: 710 days 2008.09.01 2011.05.20 88 Шаардлагатай нэмэлт програм хангамжийг боловсруулах 335 days 2009.02.02 2010.05.14 89 Шийдвэр гаргах түвшинд шаардлагатай байгаа мэдээллийг үнэлгээ, судалгааны түвшинд боловсруулж, холбогдох албан тушаалтанд түргэн шуурхай хүргэж үйлчлэх 710 days 2008.09.01 2011.05.20 90 91 V. СУРГУУЛЬ-ТӨГСӨГЧ- АЖИЛ ОЛГОГЧИЙН ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА 710 days 2008.09.01 2011.05.20 92 Сургууль-Төгсөгч- Ажил олгогчийн хамтын ажиллагаа: 710 days 2008.09.01 2011.05.20 93 Дипломын ажил, төслийн чанар, үр өгөөжийг сайжруулах чиглэлээр судалгаа хийх 79 days 2009.10.06 2010.01.22 94 Төгсөлтийн шалгалт авах журмыг боловсруулан хэрэгжүүлэх 21 days 2009.10.16 2009.11.13 95 Төгсөгчдийн яармаг зохион байгуулах 2 days 2009.06.10 2009.06.11 96 ШУТИС-ийг Төгсөгчдийн ном гаргах 24 days 2009.05.12 2009.06.12 97 Төгсөгчдийг ШУТИС-ийн мэргэжил дээшлүүлэх сургалтуудад хамруулах 426 days 2009.10.02 2011.05.20 98 Мэргэжил дээшлүүлэх сургалтаар олгогдох сертификатын загварыг боловсруулан батлах 15 days 2009.09.15 2009.10.05 99 Төгсөгчдийн нэгдсэн холбоог байгуулах 30 days 2009.02.13 2009.03.26 100 Төгсөгчдийг ажлын байраар хангах, зуучлах чиглэлд ШУТИС-ийн зүгээс маркетингийн үйл ажиллагаа явуулах 710 days 2008.09.01 2011.05.20 07080910111201 0304050607080910111201 0304050607080910111201 0304050607080910111201 08 2009 2010 2011 Ректорын 2009 оны .... тоот тушаалын хавсралт 2
  7. 7. ID Task Name Duration Start Finish 101 Үйлдвэр, компани, аж ахуйн нэгж, албан байгууллагуудтай хамтран ажиллах үйл ажиллагааг Төгсөгчдийн холбоогоор дамжуулан харилцан ашигтай байдлаар зохион байгуулах 183 days 2009.09.02 2010.05.14 102 "Career development center"-ийг байгуулах төсөл боловсруулах 33 days 2009.04.01 2009.05.18 103 "Оюутны бирж" програм хангамжийг боловсруулах 106 days 2009.10.02 2010.02.26 104 Ажил олгогч байгууллагуудын болон төгсөгчдийн мэдээллийн бааз бүрдүүлэх 59 days 2010.03.01 2010.05.21 105 106 VI. ОЛОН УЛСЫН ТҮВШИНД ХҮЛЭЭН ЗӨВШӨӨРӨГДӨХ 710 days 2008.09.01 2011.05.20 107 Дэлхийн хөгжингүй орнуудын нийтлэг жишигт хүргэх чиглэлд тодорхой арга хэмжээ авч ажиллах: 187 days 2010.09.01 2011.05.20 108 Сургалтын хөтөлбөр, стандартын шинэчлэлийг олон улсын жишигт нийцүүлэн профессорын баг бүр судалгааны үндэслэл дээр хийх 187 days 2010.09.01 2011.05.20 109 Дэлхий дахины дээд боловсролын төрөл бүрийн сүлжээнд нэгдэн орж, олон улсын түвшний шинжээчдээр сургалтын хөтөлбөрийг үнэлүүлж дүгнүүлэх, хөгжлийн чиг хандлагыг тодорхойлох: 731 days 2009.03.02 2011.12.19 110 Гишүүнчлэлээр элсэх шаардлагатай гадаад, дотоодын байгууллагуудын талаар судалгааг явуулж, сонголт хийх 90 days 2009.10.13 2010.02.15 111 Гишүүнээр элсэхэд ШУТИС-д тавигдах шаардлагуудыг дэс дараалалтайгаар хангаж, тухайн байгууллагын гишүүн болох 480 days 2010.02.16 2011.12.19 112 Бүрэлдэхүүн сургууль бүр мэргэжлийн нэг хөтөлбөрийг олон улсын түвшинд магадлан итгэмжлүүлэх бэлтгэлийг хангаж ажиллах 178 days 2010.09.15 2011.05.20 113 Олон улсын түвшний шинжээчдээр мэргэжил бүрийн өнөөгийн байдалд үнэлэлт, дүгнэлт гаргуулах 164 days 2010.10.05 2011.05.20 114 "Цахилгаан холбоо" мэргэжлийн хөтөлбөрийг олон улсын түвшинд магадлан итгэмжлүүлэх бэлтгэл ажлыг бүрэн хангах (БСШУЯ-тай хамтран магадлан итгэмжлүүлэх) 315 days 2009.03.02 2010.05.14 07080910111201 0304050607080910111201 0304050607080910111201 0304050607080910111201 08 2009 2010 2011 Ректорын 2009 оны .... тоот тушаалын хавсралт 2
  8. 8. ID Task Name Duration Start Finish 115 Гадаадын их, дээд сургуулиудтай хамтарсан сургалтын хөтөлбөр хэрэгжүүлэх: 715 days 2008.08.25 2011.05.20 116 Хамтарсан сургалтын хөтөлбөр хэрэгжүүлэх бэлтгэл ажлыг хангах 455 days 2008.08.25 2010.05.21 117 Хичээлүүдийг англи хэл дээр заах бэлтгэлийг хангаж, сургалт явуулж эхлэх 74 days 2010.02.02 2010.05.14 118 Сургалтын үйл ажиллагааг тодорхой мэргэжлүүдээр англи хэл дээр зохион байгуулан явуулах 187 days 2010.09.02 2011.05.20 119 ШУТИС-ийг Олон улсын чанарын удирдлагын ISO9001 сертификат бүхий байгууллага болоход тавигдах шаардлагыг хангаж ажиллах 74 days 2011.02.08 2011.05.20 120 ISO9001 сертификаттай байгууллага болох ажлын төлөвлөгөө гарган, үе шаттай арга хэмжээ авч ажиллах 74 days 2011.02.08 2011.05.20 07080910111201 0304050607080910111201 0304050607080910111201 0304050607080910111201 08 2009 2010 2011 Ректорын 2009 оны .... тоот тушаалын хавсралт 2

×