Santiago de Compostela

628 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
628
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
39
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Santiago de Compostela

 1. 1. Laura Cots RoigReligió 2012-2013Catedral de Santiago deCompostela
 2. 2. CATEDRAL DE SANTIAGO DE COMPOSTEL·LA2 CATEDRAL SANTIAGO DE COMPOSTEL·LAÍNDEX1-.Introducció………………………………………………………………………………………………Pàg 32-.Història…………………………………………………………………………………………………….Pàg 43-.Pelegrinatge……………………………………………………………………………………………..Pàg 84-.Exterior de la catedral………………………………………………………………………….Pàg 105-.Interior de la catedral……………………………………………………………………………Pàg 186-.Cors…………………………………………………………………………………………………………….Pàg 197-.Botafumeiro……………………………………………………………………………………………..Pàg 288-.Opinió Personal…………………………………………………………………………………………Pàg 30
 3. 3. CATEDRAL DE SANTIAGO DE COMPOSTEL·LA3 CATEDRAL SANTIAGO DE COMPOSTEL·LAINTRODUCCIÓLa catedral de Santiago de Compostel·la (engallec catedral deSantiago de Compostela)està situada a la ciutat del mateix nom, alcentre de la província de la Corunya, aGalícia. Acull el que, segons la tradició, és elsepulcre de lapòstol Sant Jaume, i això vaconvertir el temple en un dels principalsdestins de pelegrinatge dEuropa durantledat mitjana mitjançant lanomenat Camí deSant Jaume, una ruta iniciàtica en què seseguia lestela de la Via Làctia comunicant laPenínsula Ibèrica amb la resta del continent.Això va ser determinant perquè els regneshispànics medievals participessin en els moviments culturals de lèpoca.Actualment continua sent un important destí de pelegrinatge. Un privilegiconcedit el 1122 pel papa Calixt II va declarar que serien «Any SantJubilar» a Compostel·la, tots els anys en què el dia 25 de juliol, dia de santJaume, coincidís amb diumenge. Va ser confirmat pel papa Alexandre III ala seva butlla "Regis aeterni" datada el 1179.El nucli antic de Santiago de Compostel·la és Patrimoni de la Humanitat perla UNESCO des de 1985. Segons la pàgina web daquesta organització:Seu dun dels més cèlebres llocs de pelegrinatge de la cristiandat i símbolde la lluita dels cristians espanyols contra lIslam, aquesta ciutat del nord-oest dEspanya va ser arrasada pels musulmans a la fi del segle X.Completament reconstruïda al segle següent, Santiago de Compostel·la ésuna de les zones urbanes de més gran bellesa del món, realçada pels seusmonuments romànics, gòtics i barrocs. Els més antics es concentren alvoltant de la catedral, tomba de lapòstol sant Jaume, a la qual saccedeixpel magnífic Pòrtic de la Glòria.Catedral de Santiago deCompostel·la
 4. 4. CATEDRAL DE SANTIAGO DE COMPOSTEL·LA4 CATEDRAL SANTIAGO DE COMPOSTEL·LAHISTÒRIASegons la llegenda, lapòstol Sant Jaume el Major va portarel cristianisme als celtes de la península ibèrica.Lany 44 va ser decapitat a Jerusalem. Les sevesrestes van ser portades posteriorment a Galícia.Arran de les persecucions romanes dels cristiansdHispània, la seva tomba va ser abandonada en elsegle tercer. Sempre segons la llegenda, aquestatomba va ser descoberta lany 814 per lermitàPelai (Pelagius), després de veure llums estranyes alcel nocturn. El bisbe Teodomir dIria va reconèixeraquest fet com un miracle i ninformà al rei AlfonsII dAstúries i Galícia (791-842). El rei va ordenarla construcció duna capella en el lloc. Diu lallegenda que el rei es va convertir en el primerpelegrí daquest santuari. Això va ser seguit per una primera esglésialany 829 i una altra el 899, església pre-romànica, per ordre del rei AlfonsIII dAstúries, fent-ne gradualment un important llocdeperegrinació. Lany 997 aquesta església primitiva va ser reduïda acendres per Almansor (938-1002), comandant de lexèrcit del califa deCòrdova. Les portes i les campanes, portades per captius cristiansa Còrdova, es van afegir a la mesquita Aljama. Quan Còrdova va ser presapel rei Ferran III de Castella el 1236, aquestes mateixes portes i campanesvan ser transportades per presoners musulmans a Toledo, i sinclogueren ala catedral de Santa Maria de Toledo.La construcció de la catedral actual esva iniciar el 1075 sota el regnat dAlfons VI de Castella (1040-1109) i elpatrocini del bisbe Diego Peláez. Va ser construïda segons el mateix plànolque lesglésia de maons monàstica de Sant Serni de Tolosa, probablement elmajor edifici romànic a França. El temple va ser construït sobre toten granit. La construcció es va aturar diverses vegades i, segonsel LiberSanctiIacobi, lúltima pedra fou col·locada el1122 i la catedral va serconsagrada el 1128. Segons el Còdex Calixtinus, els arquitectes eren"Bernard el Vell, un mestre meravellós", el seu ajudant GalperinusRobertusi, més tard, possiblement, "Esteban, mestre de les obres de catedrals". Enlúltima etapa "Bernard, el jove"(que possiblement era fill dEsteban) estavaacabant ledifici, mentre que Galperinus va estar a càrrec de la coordinació.També va construir una font monumental al davant de la portadaseptentrional el 1122.Còdex Calixtinus, Foli4t, apòstol sant Jaume.
 5. 5. CATEDRAL DE SANTIAGO DE COMPOSTEL·LA5 CATEDRAL SANTIAGO DE COMPOSTEL·LALúltima etapa de construcció comença quan el 1168 el capítol encarregaal Maestro Mateo la realització de la cripta i el Pòrtic de la Glòria i lacatedral és definitivament consagrada el 3dabril de 1211 sent arquebisbe Pedro Muñiz i en presència del rei Alfons IXde Lleó. Lesglésia es va convertir en seu episcopal el 1075 i, per la sevacreixent importància com a lloc de peregrinació, aviat es va consolidar com aseu arquebisbal pel papa Calixt II el1120. Lany 1495 shi va afegir unauniversitat.La catedral fou embellida i ampliada entre el segle XVI i el segleXVIII.Descobriment del sepulcreEls orígens del culte a Sant Jaume a Gallaecia romanen en lobscuritat delstemps. A la fi del segle VII es difon al nord-oest de la península Ibèrica la llegendaque Sant Jaume el Major havia estat enterraten aquestes terres, després devangelitzar-les.Aquesta idea és recollida a la península peltractat Dortu et obituPatrum, dIsidor deSevilla i a Anglaterra pel bisbe Adhelmo deMalmesbury. Així vuit segles després de lamort de lapòstol Sant Jaume, lany 813, unermità anomenat Pelai o Pelagius va veure unesllums en les proximitats de la població de laparròquia de San Félix de Lovio, així com tambého van veure daltres fidels. Lhi va comunicarel fet al bisbe Teodomiro, bisbe dIria Flavia,(a prop de Padrón). Després duns dies de dejuni, el bisbe i acompanyantsvan anar al lloc i van descobrir a lespessor de les bardisses, un monumentfet de lloses de marbres, no van tenir cap dubte que es tractavadel sepulcre de lapòstol i dels seus dos deixebles Atanasi i Teodor. El bisbeva comunicar la troballa al rei dAstúries Alfons II el Cast, el qual vaviatjar amb la seva cort, al lloc i va donar terres prop del sepulcre al bisbe,manant edificar una petita església. Temps després en un document datatel 4 de setembre del 834, el rei deia:Després dunes excavacions feteslany 1878 sota labsis de la catedral dirigides per lhistoriador AntonioLópez Ferreiro i sent arquebisbe de Compostel·la Miquel Payà i Rico, es vandescobrir els fonaments del primitiu sepulcre, anomenat «Arca Marmàricade Santiago», amb restes dun altar que constava duna llosa llisa sobre unfust de pedra també llis. Presentava una planta duns vuit metres de costat,amb un altre cos central, més petit rectangular, construït pergrans carreus de pedra i els murs exteriors estaven realitzatsAlfons II dAstúries, primer reique va pelegrinar a Santiago deCompostel·la i va construir la sevaprimera basílica
 6. 6. CATEDRAL DE SANTIAGO DE COMPOSTEL·LA6 CATEDRAL SANTIAGO DE COMPOSTEL·LAen maçoneria. Tenia un pòrtic ambcolumnes i paviment amb lloses de granit,també una orla de mosaic romà envoltava la tapa del sepulcre. Lesglésia queva manar construir Alfons II el Cast va respectar lantiga cel·la delsepulcre, es van derrocar les columnes i es va construir un mur prop delarca marmòria en forma de nau amb un petit absis i finalment es va cobrirtot amb una sostrada de fusta.Esglésiapre-romànicaDurant el regnat dAlfons III dAstúries, davant del nombre creixent depelegrins i de les petites dimensions de lesglésia, es va decidir laconstrucció duna altra de pre-romànica més àmplia que lanterior. Es varealitzar amb una planta de tres naus, quedant íntegrament, en el seupresbiteri, lantiga església. No es van tocar les sepultures de Sant Jaume iels seus deixebles, a la capçalera central es va col·locar laltar dedicat aSant Salvador i a les absidioles laterals, a la dreta laltar de Sant Pere i alesquerra el de Sant Joan. La consagració, amb gran ostentació, va tenirlloc al maig de 899 amb lassistència de «la família reial, 17 bisbes, 14nobles i més personatges». En un llibre de pergamí de la catedral esconserva lescriptura de donació per part del rei Alfons III dAstúries.A lestiu del 997 va atacar Santiago de Compostel·la Almansor, el califa deCòrdova, després que, veient les seves intencions, el bisbe Pedro deMezonzo evacués la ciutat. Almansor i les seves hosts musulmanes vancremar el temple pre-romànic dedicat a Sant Jaume, respectant elsepulcre. Això va permetre la continuïtat del Camí de Sant Jaume. Cap alany 1000 es va tornar a reconstruir el temple pel bisbe Pedro de Mezonzo.
 7. 7. CATEDRAL DE SANTIAGO DE COMPOSTEL·LA7 CATEDRAL SANTIAGO DE COMPOSTEL·LAEsglésia RomànicaEl temple del segle X també va resultarinsuficient per a les nombrosesperegrinacions que acudien a Sant Jaume deCompostel·la. Sota limpuls del del rei AlfonsVI de Castella i del bisbe Diego Peláez es vacomençar lobra de la grancatedral romànica lany 1075, a càrrec delsmestres dobra Bernardo el Vell i el seuajudant GalperinusRobertus amb migcentenar de picapedrers segons el CòdexCalixtinus. El bisbe Diego Peláez va serdestituït el 1088, parant-se les obres durantalgun temps.Cinc anys més tard, les obres estaven en marxa, impulsades per lacabatdanomenar administrador de la diòcesi, Diego Gelmírez, amb el suport delnou bisbe Dalmacio i Ramon de Borgonya. El 1101 abandonà la ciutat deCompostel·la el Maestro Esteban deixant completades les capellesdel deambulatori i començades les obres de la porta de les Platerias. Desdaquest moment, es van continuar amb regularitat els treballs, durant lesdues primeres dècades del segle XII es van rematar els treballs delsbraços del creuer el 1111, fins la col·locació de lúltima pedra, que, si atenemles indicacions del CodexCalixtinus, va haver de tenir lloc el 1122.DiegoGelmírez va ser anomenat bisbe el 1100 i primer arquebisbe de Compostel·lael 1120 fou la figura més important en la tasca dimpulsar lactivitatconstructora a Santiago. Encara que hi va haver diverses aturades en laseva construcció, la gran quantitat dalmoines aconseguides, va fer possiblela seva tornada al culte i la seva consagració el 1128. Lany 1140 shaviencobert sis trams de les naus, el Maestro Mateo es va fer càrrec de ladirecció dobres el 1168 quan va començar el pòrtic de la Glòria i encara quevan continuar les obres fins part del segle XIII, es va consagrar la catedraldefinitivament el 1211.Planta de la catedral,reconstrucció hipotètica de comseria al segle XII, posteriormentha estat molt modificada
 8. 8. CATEDRAL DE SANTIAGO DE COMPOSTEL·LA8 CATEDRAL SANTIAGO DE COMPOSTEL·LAPELEGRINATGEAproximadament des de 813,la notícia de la troballa de lesrelíquies de lapòstol sesténper tota lEuropa cristiana isota la protecció del reiAlfons II dAstúries, moltaviat, els pelegrins comencena arribar al lloc, el denominat Campus Stellae, que degenerarà en el termeCompostel·la i que es va convertir progressivament en un centre depelegrinatge amb la fundació dun convent i diversos hostalatges a la pròpiaciutat. Lany 850 Godescalc, bisbe francès de Le Puy va pelegrinar alsepulcre i és considerat com el primer pelegrí estrangerdocumentat.Religiosos vinculats a Cluny van elaborar el Còdex Calixtinus i laHistòria Compostel·lana per larquebisbe Diego Gelmírez i els reispeninsulars van afavorir en tot el possible la constitució i projecció dunaxarxa de monestirs cluniacencs al nord de la Península i singularment propdel Camí de Sant Jaume, aconseguint amb això grans edificacions en estilromànic. El privilegi concedit, i confirmat pel papa Alexandre III, consisteixen que lany que el 25 de juliol, festa de Sant Jaume el Major, cau endiumenge es podrien guanyar a lesglésia de Compostel·la les mateixesgràcies que es donaven a Roma els anys jubilars, que allà acostumen acoincidir cada 25 anys. Es tracta de la butlla de concessió més antiga que esconserva, la Regis aeterni, datada el 1179. En aquesta butlla es confirma unprivilegi donat pel papa Calixt II (1118-1124).Després del segle XIV, es vanproduir moltes convulsions socials a Europa que desvien als pelegrins cap aaltres destins. Daltra banda, la Reconquesta desplaça tota latencióeconòmica i governamental dels regnes espanyols cap al sud. El cismadOccident el 1378 agreuja i divideix la cristiandat. El segle XV tampoc nova ajudar a la seva revitalització, ple desdeveniments desagradables al vellcontinent: guerres, fam, pesta i males collites. Així i tot, molts creientsDiverses indicacions del Camí deSant Jaume
 9. 9. CATEDRAL DE SANTIAGO DE COMPOSTEL·LA9 CATEDRAL SANTIAGO DE COMPOSTEL·LAcontinuaven acudint fins la tomba de lapòstol per complir la seva penitènciaperò, posteriorment, el Camí va anar caient a loblit: després de lEdatmitjana i Moderna, el Camí va anar perdent importància. Des de lAny Santde 1993, el govern autònom gallec va decidir de potenciar el seu valorenfocat a un recurs turístic, obrint-lo a persones amb el perfil del pelegríreligiós tradicional; daquesta manera es va llançaruna gran campanya de publicitat per al Compostel·làdaquell any: «Xacobeo 93». Gràcies a aquest plaes van restaurar trams de la ruta i lesinfraestructures per a pelegrins. Es va aconseguirla col·laboració de les comunitats autònomes perles que travessa el Camí de Sant Jaume. El camí estroba indicat per fletxes pintades de groc, pals idaltres senyals. El 1993 fou considerat Patrimonide la Humanitat per part de la UNESCO.El senderde gran recorregut (GR) es divideix en tramspensats per a caminades de més de dues jornades.Unes marques de pintura blanca i vermella van guiant al caminant.Elspelegrins que arriben a Santiago de Compostel·la han de mostrar «lacredencial» del camí, que demostrarà que lhan recorregut i shan allotjatals llocs que aquesta mostra. («La credencial» és una llibreta de paper quees pot obtenir en alguns albergs i esglésies, la finalitat de les quals és el seusegellament un parell de vegades al dia). «La compostel·la» és un certificatexpedit per les autoritats eclesiàstiques i donat als pelegrins quan acaben elseu recorregut a la catedral de Santiago. Per guanyar-la es necessita haverrecorregut un mínim de 100 quilòmetres a peu (200 km si es va en bicicletao a cavall). A lEdat mitjana, «la compostel·la» era una mena dindulgència,que permetia de reduir a la meitat el temps de lànima al purgatori. Malgrattot, si aquesta havia estat obtinguda en un any sant compostel·là, sobteniala indulgència plenària.Són nombroses les rutes de pelegrinatge compostel·làque al llarg dels segles han anat creant-se. A Espanya sinicia en els portsde Somport (via de Tolosa) o de Roncesvalles (Navarra). Encara que elscamins pels que arriben els fidels a Santiago són molt nombrosos, un delsrecorreguts més conegut, és el «Camí francès». Es tracta a més a més duncamí viu al qual van sumant-se daltres rutes que els nous i modernspelegrins van forjant cada any, aprofitant els traçats històrics als qualsCertificat de «La compostel·la»
 10. 10. CATEDRAL DE SANTIAGO DE COMPOSTEL·LA10 CATEDRAL SANTIAGO DE COMPOSTEL·LAafegeixen noves rutes de singular encant. Els pelegrins van en augment anyrere any.EXTERIOR DE LA CATEDRALCada una de les seves façanes forma amb les seves respectives placesmagnífics conjunts urbanístics. Entre elles, la de la Plaça de lObradoiro vaser realitzada per Casas Novoa el 1740; així mateix barroca és la delAzabachería, obra de Ferro Caaveiro i Fernández Sarela, modificada perVentura Rodríguez; la de Platerías, construïda pel Maestro Esteban el 1103;i sobretot, el Pòrtic de la Glòria, obra cabdal de lescultura romànicaconclòs pel Maestro Mateo el 1188.Pòrtic de la GlòriaEl pòrtic de la Glòria de la catedral de Santiago de Compostel·la ésun pòrtic destil romànic realitzat pel Maestro Mateo i el seu taller perencàrrec del rei Ferran II de Lleó, qui vadonar per això cent morabatins anuals,entre 1168 i 1188, data aquesta última queconsta inscrita en la pedra com de la sevafinalització. L1 dabril de 1188 es vancol·locar les llindes del pòrtic i la conclusiódel conjunt es va demorar fins lany 1211,en què es va consagrar el temple amb lapresència del rei Alfons IX de Lleó. Elpòrtic es divideix en tres arcs de mig punt que es corresponen amb cada unade les tres naus de lesglésia, sostinguts per gruixutspilars amb columnesadossades. Larc central és el més gran (el doble que cada un dels laterals),és lúnic que posseeix timpà i està dividit per una columna central,el mainell, amb la figura de Sant Jaume. Verticalment, la franja inferiorestà formada per les bases de les columnes, decorades amb animalsfantàstics; la franja mitjana està formada per columnes que sustenten lesestàtues adossades delsapòstols; i la superior pels arcs que coronen les tresportes. El conjunt escultòric pretén ser una representació iconogràfica dediferents símbols presos de lApocalipsi de Sant Joan i daltres textos delAntic Testament.Maqueta del pòrtic de la Glòriaal Victoria and AlbertMuseum de Londres
 11. 11. CATEDRAL DE SANTIAGO DE COMPOSTEL·LA11 CATEDRAL SANTIAGO DE COMPOSTEL·LATimpà del pòrtic de la GlòriaLa disposició del timpà està basada en la descripció de Crist que falevangelista Sant Joan a lApocalipsi (Cap. 1,1-18). Al centre, es mostrael Pantocràtor, amb la imatge de Crist en Majestat, mostrant a les mans ials peus les ferides de la crucifixió. Envoltant Crist, elTetramorf amb lesfigures dels quatre evangelistes amb els seus atributs: a lesquerra, SantJoan i làguila a dalt, Sant Lluc amb el bou a baix; i a la dreta, Sant Mateu adalt, i Sant Marc i el lleó a baix.[Als dos costats dels evangelistes,darrere Sant Marc i Sant Lluc,apareixen quatre àngels a cada costatamb els instruments de la Passió deCrist. Uns porten, sense tocar-losdirectament, la creu i la coronadespines (a lesquerra) i la llança i elsquatre claus (a la dreta), daltres, lacolumna en la qual va ser assotat, lagerra amb la qual es va rentar Ponç Pilat. Sobre els caps daquests àngels,dos nombrosos grups dànimes dels benaurats, quaranta en total. Alarquivolta del timpà central es troben asseguts els vint-i-quatre anciansde lApocalipsi, sostenint cada un un instrument musical, com preparant unconcert en honor a Déu.MainellAl mainell es troba la figura sedent de Sant Jaume Apòstol amb el bastó depelegrí, com a patró de la basílica. Sant Jaume apareix amb un pergamí onestà escrit Misit em Dominus (Em va enviar el Senyor). Sobre el seu cap, lacolumna acaba amb un capitell on es representen les temptacions de Cristen tres de les seves cares; a la que mira cap a linterior del temple, resendos àngels agenollats. Al peu del sant, hi ha un altre capitell amb les figuresde la Santíssima Trinitat. Sota lapòstol es representa larbre de Jesé, nomque rep larbre genealògic de Jesucrist des de Jesé, pare del rei David.Aquesta és la primera vegada que es representà a la PenínsulaIbèrica aquest tema en la iconografia religiosa. La columna reposa sobre unabase on hi ha una figura amb barba sobre el pit (potser una imatge de Noè) idos lleons. Al peu daquesta columna central però a la part superior interiorcap a laltar major de la catedral, hi ha la figura agenollada delpropi Maestro Mateo, sostenint un cartell en què està escritArchitectus. Aaquesta imatge se la coneix popularment com «Santo dos croques».Pantocràtor del timpà delpòrtic de la Glòria
 12. 12. CATEDRAL DE SANTIAGO DE COMPOSTEL·LA12 CATEDRAL SANTIAGO DE COMPOSTEL·LABrancalsA les columnes de la porta central, així com ales dues portes laterals, apareixenrepresentats apòstols, profetes i daltresfigures tots amb els seus atributsiconogràfics. Tots ells estan coronats amb elseu respectiu capitell on es representendiferents animals i daltres caps humans ambmotius de fulles. Totses trobaven policromatsi amb el seu nom inscrit als llibres o pergamins quesostenen a les seves mans.Els quatre puntals del pòrtic estan sustentats sobreforts basaments on es representen grups de diversosanimals i caps humans amb barba. Hi ha qui vol veureen aquestes figures imatges de dimonis, i quesimbolitzen que el pes de la glòria (el pòrtic en aquestcas) esclafa al pecat. Altres fonts li donen unainterpretació apocalíptica, amb guerres, fam i mort(representades per les bèsties), situacions que noméses poden salvar gràcies a la intel·ligència humana (elscaps dels homes ancians).Portes lateralsLarc de la porta dreta representa el Judici Final. La doble arquivolta estàdividida en dues meitats per dos caps. Unsautors identifiquen aquests caps amb lesfigures de Sant Miquel Arcàngel i Crist,per a altres són Crist-Jutge i un àngel, ifinalment, daltres fonts indiquen querepresenten Déu Pare i Déu Fill. A la dretadaquests caps apareix representatlinfern, amb figures de monstres(dimonis) que arrosseguen i torturen lesànimes dels condemnats. A lesquerra,el cel amb els escollits, amb figures dàngels amb infants que simbolitzenles ànimes salvades.Larc de la porta esquerra es representen escenes de lAntic Testament,amb els justos que esperen larribada del Salvador. Al centre de la primeraarquivolta, està Déu creador, que beneeix el pelegrí i sosté el llibre de la
 13. 13. CATEDRAL DE SANTIAGO DE COMPOSTEL·LA13 CATEDRAL SANTIAGO DE COMPOSTEL·LAVeritat Eterna; i a la seva dreta Adam (nu), Abraham (amb líndex aixecat)i Jacob. Amb aquests hi ha dues figures més que podrien ser Noè (nou parede la humanitat per salvar-la del diluvi) i Esaúo amb Isaac i Judà. Alesquerra de Déu veiem Eva, Moisès, Aaron, David rei i Salomó. A la segonaarquivolta, la superior, deu petites figures representen les dotze tribusdIsrael.Façana de lObradoiroPer protegir el Pòrtic de la Glòria del deteriorament que estava patint perles inclemències meteorològiques, aquesta façana ja havia tingut diversesreformes des del segle XVI així com les seves torres. Al segle XVIII es vadecidir de construir lactual façanabarroca, obra de Fernando deCasas Novoa. La façana té unsgrans finestrals envidrats quepermeten dil·luminar lantigafaçana romànica i es troba entreles torres de les "Campanas" i de la"Carraca". En el centre del coscentral ha ha Sant Jaume Apòstol.Un nivell més avall, els seus dosdeixebles, Atanasi i Teodor, totsvestits de pelegrins. Al mig, lurna(representació del sepulcre trobat)i lestrella (representació de leslluminàries que va veure lermitàPelai). A la torre de la dreta hi ha Maria Salomé, mare de Sant Jaume. A latorre de lesquerra, el seu pare Zebedeu. Sobre la balustrada daquestapart esquerra pot veures a Santa Susanna i Sant Joan i sobre la balustradade la dreta a Santa Bàrbara i Sant Jaume el Menor.Per pujar fins a lentrada de la façana es troba una escala, realitzada alsegle XVII per Ginés Martínez, destil renaixentista inspirada en la deJacopoVignola per al Palau Farnese, en forma de rombe amb dues rampesque envolten lentrada a lantiga cripta romànica del segle XII del "MaestroMateo", anomenada popularment «catedral Vella».Entre el pla existent de lafaçana de lObradoiro i lantiga portalada romànica (pòrtic de la Glòria) es
 14. 14. CATEDRAL DE SANTIAGO DE COMPOSTEL·LA14 CATEDRAL SANTIAGO DE COMPOSTEL·LAtroba un estret nàrtex cobert.Aquesta façana sha convertit en un símbolde la catedral i de la ciutat de Santiago de Compostel·la, prova daixò és elgravat que apareix a les monedes d1, 2 i 5 cèntims deuro dEspanya.Façana de "las Platerías"La façana de "las Platerías" és la façana meridional del creuer de la catedralde Santiago de Compostel·la i és lúnica façana romànica que es conserva ala catedral. Es va edificar entre1103 i 1117 i durant els seglessegüents se li han anat afegintelements procedents daltres llocsde la catedral.Consta de dues portes dentradaen degradació amb arquivoltes itimpans. Les arquivoltes són sobreonze columnes adossades, tres sónde marbre blanc (la central i lesextremes) i la resta de granit. A lacentral apareixen les figures dedotze profetes i a les laterals els apòstols. Sobre els timpans shi troba ungran fris que se separa del cos superior per una franja sostingudaper permòdols grotescs, en aquest pis shi troben dues finestres que estanadornades per arquivoltes romàniques.Façana del"AzabacheríaLa façana es troba a la Plaça dela Immaculada. Aquí acabava el
 15. 15. CATEDRAL DE SANTIAGO DE COMPOSTEL·LA15 CATEDRAL SANTIAGO DE COMPOSTEL·LACamí de Sant Jaume dels pelegrins procedents deFrança, en la portaanomenada franquígena (també Porta del Paradís), el portal romànic va serconstruït el 1122 per Bernard, tresorer del temple. Aquesta portalada vaser demolida per haver patit un incendi lany 1758. Algunes pecesescultòriques que es van salvar van ser col·locades a la façana de "lasPlaterías". La nova va ser projectada en estil barroc per Lucas FerroCaaveiro i acabada per Domingo LoisMonteagudo i Clemente Sarela enestil neoclàssic el 1769, encara que va conservar alguns traçats del barroc.A la part superior de la façana hi ha una estàtua de Sant Jaume del segleXVIII, amb dos reis als seus peus en posició de pregar: Alfons IIIdAstúries(866-910) i Ordoni I de Galícia (873-924). Al centre shi trobalestàtua de la Fe.Façana de la QuintanaLa façana de la catedral que dóna a la plaça dela Quintana té dues portes. La Porta Reial,destil barroc, va ser iniciada sota la direccióde José Vega y Verdugo, començada per Joséde la Peña de Toro el 1666 i acabada perDomingo de Andrade el 1700, on va realitzarunes columnes gegans que abasten dos plantesde finestrals, una balustrada ambgrans pinacles i una edícula que servia per a unaestàtua eqüestre de Sant Jaume (avui desapareguda), tot adornat ambdecoració de raïms, de fruites i trofeus militars a gran escala. És el lloc peron entraven els reis dEspanya, daquí li ve el nom i a sobre de laseva llinda shi troba lescut reial.Laltra porta és la Porta del Perdó, anomenada erròniament porta Santa,que sobre només els anys jubilars. Sobreaquesta porta es poden veure, enunes fornícules, les imatges de Sant Jaume ials seus costats els seus deixebles Anastasi iTeodor. Al cos inferior i a ambdós costats dela porta es van col·locar vint-i-quatre figuresrepresentant apòstols i profetes queprovenien de lantic cor de pedra del"maestro Mateo", a linterior daquestaporta, passant un petit pati, es troba laveritable porta Santa per la qual sentra a
 16. 16. CATEDRAL DE SANTIAGO DE COMPOSTEL·LA16 CATEDRAL SANTIAGO DE COMPOSTEL·LAla girola de labsis del temple.Torre de les CampanesLes primitives torres que es trobaven a la façana principal de la catedraleren romàniques (actual façana de lObradoiro).Es denominenrespectivament torre de les Campanes, la situada en el costat delEpístola (dreta), i torre de la Carraca,al costat de lEvangeli (esquerra), totesdues tenen una alçada dentre 75 i 80metres.La de les Campanes es va construir, enel seu primer cos, al segle XII. Al segleXV se li va fer alguna modificació i elrei Lluís XI de Françava donar el 1483les dues campanes majors de les tretzeque té.Per una inclinació que es va detectar a laseva estructura, entre els segles XVI iXVII, va haver désser reforçadaamb contraforts. Entre 1667 i 1670José de la Peña va realitzar el cos destil barroc en què es trobenallotjades les campanes, i que va ser acabat per Domingo de Andrade.Larquitectura de les torres té un gran efecte de perspectiva gràcies a lesseves línies verticals i a lescalonament dels seus pisos.Torre de la CarracaEstà situada al costat esquerre de lafaçana de lObradoiro, va ser edificadacom la seva companya del costatcontrari sobre una altra danterior delèpoca romànica. Va ser projectadaper Fernando de CasasNovoa el 1738 imitant la torre de lesCampanes realitzada per Peña del Toro iDomingo de Andrade al segle XVII,aconseguint una decoració barroca ambtot tipus dornamentació que va portar
 17. 17. CATEDRAL DE SANTIAGO DE COMPOSTEL·LA17 CATEDRAL SANTIAGO DE COMPOSTEL·LAa la unificació arquitectònica amb tota la façana.A labril de 2010 shi instal·là una rèplica de lantic xerrac, perquè no va serpossible la seva restauració i que passarà a formar part del museucatedralici. El nou ha estat realitzat amb la mateixa classede fusta de castanyer, i és còpia fidel del vell, que consta de quatre caixesde ressonància rectangulars amb una llengüeta a cada una que en girar sobreun eix dentat i copejar-les les fa sonar, estan col·locades les caixes enforma de creu i mesura cada braç una mica més de dos metres.Torre del RellotgeLa Torre del Rellotge, coneguda tambécom la Berenguela, es troba a langle dela plaça de "las Platerías" i la plaça de laQuintana, va ser manada construirel 1316 per Rodrigo del Padrón com atorre de defensa i davant la sevadefunció va continuar amb lobralarquebisbeBerenguel de Landoria.Quan va ser anomenat mestre major dela catedral Domingo de Andrade vaseguir la seva construcció entre 1676 i1680 la va elevar dos plantes més i vaaconseguir, amb la utilització dediverses estructures, un conjunt moltharmoniós i ornamental amb uncoronament en forma piramidal iun llanternó dacabament final. La seva mesura és de 75 metres dalçada.Es va col·locar el rellotge de quatre esferes (una per cada cara de la torre)el 1833, realitzat per Andrés Antelo i que havia estat un encàrrec delarquebisbe Rafael Vélez. Posseeix com a part del seu mecanismedues campanes, la de les hores anomenada Berenguela i una altra més petitaque marca els quarts. Les dues van ser foses el 1729 per Güemes Sampedro,la de les hores té un diàmetre de 255 cm i una alçada de 215 cm amb un pesaproximat de 9.600 quilos, la dels quarts pesa 1.839 quilos amb un diàmetrede 147 cm i una alçada de 150 cm. Ambdues campanes van patir unesquerdament que va obligar a la seva substitució, les rèpliques actuals esvan fondre a Asten (Països Baixos) per la casa Eijsbouts el 1989 i van sercol·locades a la catedral al febrer de 1990.
 18. 18. CATEDRAL DE SANTIAGO DE COMPOSTEL·LA18 CATEDRAL SANTIAGO DE COMPOSTEL·LAINTERIOR DE LA CATEDRALLestructura de ledifici avarca una àrea de vuit mil metres quadrats,consta de planta de creu llatina de tres naus duna longitud de prop de centmetres amb un creuer de també tres naus i de prop de setanta metres delongitud. Lalçada de la nau central és de vint-i-dos metres en tot el seurecorregut i assoleix els trenta-dos de màxim a la volta del creuer.El cimbori, situat sobre el centre del transsepte, és gòtic, substituintlantic romànic.Prop de laltar major, la girola estàcomposta per diverses capellesromàniques absidals la central deplanta quadrada i també tédos absis a cada un dels braços delcreuer. Sobre les naus laterals,separades de la central perquaranta-dos pilars, es trobaun trifori amb coberta de quart decanó i balcó de finestrals de doblearcuació. La nau central es cobreixamb volta de canó sobre arcs faixonsi les laterals amb voltes daresta.La il·luminació prové de les finestresdels dos pisos de les naus laterals delperíode romànic, a la capella major són polilobulades i les que corresponen ala girola són ulls de bou. Lornamentació saprecia als capitells historiats ala part de labsis i amb adorns vegetals a la galeria.La catedral disposa de dos grans orgues, situats a la part central dels tramsalts de la nau principal, són de començament del segle XVIII. Encarregatspel capítol catedralici al mestre salamantí Manuel de la Viña i la caixa alarquitecte Antonio Afonsín i a lescultorManuel Romay. Cap el 1980, laconsola va ser substituïda i shi va incloure mecanismes electrònics iinformàtics per una empresa deRoma.CORSCor de pedraFins al segle XVII va existir un cor de pedra, realitzat pel maestro Mateo iel seu taller cap al 1200, que va ocupar quatre trams de la nau central, teniaInterior de la catedral amb els pilars deles naus laterals i el trifori.
 19. 19. CATEDRAL DE SANTIAGO DE COMPOSTEL·LA19 CATEDRAL SANTIAGO DE COMPOSTEL·LAla forma de rectangle amb cresteria i els setials estaven decorats ambimatges dapòstols i profetes que es veien entre edificis representantla Jerusalem Celestial. Va ser desmuntat de la catedral el 1603 persubstituir-ho per un altre de fusta i les seves peces van ser utilitzades pera altres finalitats i també emprades com a maçoneria. Vint-i-quatreescultures dapòstols, profetes i patriarques, procedents daquest corpetri, es troben a la porta de la façana de la plaça de la Quintana. En lesobres de restauració i excavació de la catedral shan anat trobant pecesamb les quals sha construït part del cor que es troba exposat al museu dela catedral.Cor de fustaEl nou cor de fusta va ser obra dels escultors Juan Davila i GregorioEspañol per encàrrec de larquebisbe Juan de Sanclemente a començamentsdel segle XVII que va decidir lenderroc de lanterior per a la col·locació dela càtedra arquebisbal que li mancava i adequar-lo a les disposicionsdel Concili de Trento. Es va realitzar sota disseny de Davila amb dues filesde seients, el primer consta de trenta-cinc setials amb respatllers defigures de mig cos i el segon pis de quaranta-nou seients amb personatgesdempeus representant apòstols, profetes, doctors de lesglésia, màrtirs idaltres sants fundadors i locals. La cadira arquebisbal, col·locada en elcentre del segon pis, presideix el conjunt. Després docupar el seu espai a lanau central de la catedral, es va decidir, el 1945, de desmuntar-lo itraslladar-lo a lesglésia de San Martín Pinario. I es feu un segon trasllat almonestir de Sobrado dos Monxes el 1973. Aquests viatges van representargreus danys al conjunt del cadiratge, per la qual cosa el 2002 es va decidiruna restauració i el seu muntatge novament al monestir de San MartinPinario.Capella major
 20. 20. CATEDRAL DE SANTIAGO DE COMPOSTEL·LA20 CATEDRAL SANTIAGO DE COMPOSTEL·LALa capella major era romànica en el seu origen, però fou reformada durantel barroc per ordre del nou mestre dobres José Vega y Verdugo nomenatper Innocenci X. Conté alentrada púlpits renaixentistes a totsdos costats, amb escenes de la vida delapòstol realitzats per Juan BautistaCelma el 1578, un baldaquí del segleXVII, sostingut per àngels, i un cambrilbarroc. Laltar va ser construit perDomingo Antonio de Andrade sobre elsepulcre de lapòstol i en ell shi vanposar tres representacions de Santiago. Dintre del cambril hi ha una imatgede Sant Jaume sedent, de pedra policromada, del segle XIII vestit coma pelegrí amb una esclavina dargent adornada amb gran pedreria, es potpujar per la part posterior de laltar per fer la tradicional abraçada al Sant.Sobre el tabernacle està representat Sant Jaume en una estàtua eqüestre iquatre reis li fan honors: Alfons II, Ramir I, Ferran el Catòlic i Felip IV.Finalment les representacions de les virtuts cardinals es troben una a cadaangle, la Prudència, la Justícia, la Fortalesa i la Temprança. Larquebisbe,dorigen mexicà, Antonio Monroy va ser el mecenes que va donar largentper a la construcció del frontal de laltar, el sagrari, lexpositor i la imatgede la Immaculada.Cripta sepulcralDetall de la part central de lurnaamb les restes de lapòstol SantDetall central de la capella major
 21. 21. CATEDRAL DE SANTIAGO DE COMPOSTEL·LA21 CATEDRAL SANTIAGO DE COMPOSTEL·LAJaumeSota del cambril hi ha el sepulcre de Sant Jaume i els seus dosdeixebles Sant Atanasi i Sant Teodor. Per por de les freqüents incursionsde pirates anglesos, especialment de Francis Drake que havia amenaçatCompostel·la després dhaver desembarcat a la Corunya el 1589 i per ordrede larquebisbe Juan Sanclemente, les relíquies van ser traslladades aquellmateix any i amagades al terra de labsis del temple al costat de la capellamajor. Amb el temps es va anar oblidant aquest lloc i al gener de lany 1879,el cardenal Miquel Payà i Rico va intentar de recuperar-les i es van realitzardiverses excavacions fins a trobar una urna que contenia ossos a la part delabsis, després duna anàlisi per part de la Universitat Compostel·lana, esva realitzar un procés fins a la seva autentificació pel papa LleóXIII el 1884mitjançant la butlla Deus Omnipotens. Es van fer reformes ala cripta per mostrar les relíquies en una nova urna dargent cisellatdestil neoromànic amb la imatge central de laMaiestas Domini dinsuna màndorla envoltat pel Tetramorf i els apòstols a tots dos costats, queva ser realitzada segons disseny de José Losada el 1886 i col·locada sobreun altar de marbre.Capella del PilarAquesta capella està composta per la unió de les antigues capelles de SantAndreu i Sant Fructuós construïdes per larquebisbe Diego Gelmírez. Laseva nova edificació va ser deguda al desig de larquebisbe Antonio Monroy iper utilitzar-la com a sagristia. Va encarregar lobra el 1694 a Domingo deAndrade y Novoa i va ser continuada pel nou mestre dobres Fernando deCasas degut a la defunció de lanterior mestre el 1712. El retaule va serrealitzat per Romay seguint el disseny de Fernando de Casas. La imatgecentral de la Verge del Pilar és de pedra i conté entre daltres les figuresdels sants Domènec, Sebastià, Tomàs i Joan Baptista. Shi troba també elsepulcre de larquebisbe Antonio Monroy representat en actitud orant irealitzat per Diego Fernández de Sande. La construcció de la capella téuna cúpula vuitavada amb un llanternó adornat amb talles de motius militarsi heràldics. Va ser utilitzada com a sagristia fins el 1879 en el que, per ordedel cardenal Miquel Payà i Rico, passà a tenir la funció únicament de capella.Capella de MondragónLa Capella de la Pietat coneguda coma capella de Mondragón en honor delseu comitent Juan Ibáñez deMondragón, és destil ogival gòticflamíger del segle XVI. Pertany alsmarquesos de Santa CruzLamentació sobre Crist mort relleuenterracota a la capella de Mondragón
 22. 22. CATEDRAL DE SANTIAGO DE COMPOSTEL·LA22 CATEDRAL SANTIAGO DE COMPOSTEL·LAdescendents del fundador. Destaca el relleuen terracota del Davallament oLamentació sobre Crist mort obra de MiguelPerrín de lany 1526.Capella de Sant PereLa següent capella de la girola, anomenada antigament de Sant Pere, iposteriorment, de lAssutzena, va ser dotada per Mencía de Andrade el1571, qui hi té el seu sepulcre amb una estàtua jacent executada per JuanBautista Celma. El retaule barroc va ser dissenyat per Fernando CasasNovoa i construït per Francisco de Moas el 1731, shi poden veure lesimatges de la Verge de lAssutzena i dels sants Pere, Josep, Judes Tadeu iRita de Càsia.Capella del SalvadorÉs la capella que està situada al centre dela girola i és per on es va començar laconstrucció de la catedral romànicaal segle XI, pel mestre Bernardo el Vell icom demostra les inscripcions en dosdels capitells de larc de lentrada a lacapella, un amb la representació delrei Alfons VI de Lleó i dos àngelsportadors duna banda . En aquesta capellashi trobaun retaule en marbre policromat destil plateresc del que en va ser elseu comitent larquebisbe Alonso Fonseca iUlloa, a començaments del segle XVI.Conté aquest retaule les imatges delSalvador, una altra de la Mare de Déu amblInfant i Sant Jaume peregrí.Capella de Nostra Senyora la BlancaLa capella de Nostra Senyora la Blanca, anomenada també dels España, enmemòria del seu fundador Juan de España i família, els quals en morir sensesuccessió la van passar a Pedro de Arosa. El seu retaule neogòtic és de1906, conté al centre la imatge barroca de Nostra Senyora de la Blanca,talla de Gregorio Fernández Prieto de 1747, i en un lateral shi troba laimatge de la Mare de Déu de Montserrat. Aquesta capella va ser la de cultedel gremi dels argenters.Retaule del segle XVI a la capella delSalvador
 23. 23. CATEDRAL DE SANTIAGO DE COMPOSTEL·LA23 CATEDRAL SANTIAGO DE COMPOSTEL·LACapella de Sant JoanLa capella de Sant Joan, va ser fundada per larquebisbe Diego Gelmírezper retre culte al sant. El seu retaule conté les imatges de Sant Joan,del segle XV, i la de Santa Susanna i la de Santo Domingo de la Calzadaobres modernes realitzades per Mariñas el 1902. Conté la sepultura delbisbe Miguel Nóvoa Fuente a terra i la de la germana de larquebisbe Juande Sanclemente.Capella de Sant BartomeuLa capella, anomenada antigament de Santa Fe iara de Sant Bartomeu, té un retaule plateresc enmarbre policromat, obra del flamenc MateoArnao, que conté les imatges de la Verge del BonConsell al centre amb les representacions deSant Bartomeu i de Sant Jaume peregrí a ambdóscostats. A la mateixa capella shi troba elsepulcre renaixentista fet també pel mestreArnao, on hi ha sepultades les despulles de Diegode Castilla, besnét del rei Pere I el Cruel, mortel 1521.La sepultura consta de la figura dun jacent vestit amb capa pluvial i adornsde brodats, el cap està sobre dos coixins i els peus reposen sobre un lleó.Sobre el sarcòfag hi ha un relleu de la Resurrecció de Crist.Capella de la ConcepcióLa capella de la Concepció de Maria, anomenada també de la «Prima», perquèels canonges hi celebren la «missa prima», va ser lany 1525 reformada iprojectada per Juan de Álava i dedicada a la Immaculada Concepció, laimatge va ser realitzada en pedra policromada per Cornelis o CorniellesdHolanda al segle XVI. El seu retaule amb doble altar és obra de SimónRodríguez i la imatge del Davallament de la Creu de laltar de lesquerra ésobra de Diego Fernández de Sande tot realitzat el 1721. A terra hi estàenterrat larquitecte Domingo Antonio de Andrade.Retaule de la Verge delBon Consell
 24. 24. CATEDRAL DE SANTIAGO DE COMPOSTEL·LA24 CATEDRAL SANTIAGO DE COMPOSTEL·LACapella de lEsperit SantLa capella de lEsperit Sant, es troba a prop de la porta dentrada a lacapella de la Corticela, al braç nord del creuer,va ser fundada a finals del segle XIII, amb unadotació per a dotze clergues; als quals, al segleXV, larquebisbe Álvaro de Isorna els va donarel títol de «racioners de lEsperit Sant» amblobligació, entre daltres, de cantar totes lestardes la Salve Regina a Nostra Senyora.Destaquen en aquesta capella els magníficssepulcres dels segles XIII al XVI. Va serampliada al segle XIV i reformada desprésalgunes vegades més.La imatge de la «Virgen de la Soledad», realitzada el 1666, ha estattraslladada des del rerecor de la catedral fins aquesta capella per al seuculte. El mantell brodat és regal de larquebisbe i religiós caputxí, fraRafael Vélez. La peanya, els àngels i les peces ornamentals són també pecesdonades, i el frontal dargent va ser realitzat per Antonio Morales el 1747.Capella de la CorticelaLa Corticela va tenir el seu origen en un oratori dedicat a Santa Mariaanomenat de la Corticela que va ser enderrocat el segle IX. Es vareconstruir als segles XII i XIII i que va ser integrada al traçament de lacatedral cap al segle XVII des donsentra per un passadís del creuer nord.La porta romànica consta dediverses arquivoltes amb columnes icapitells que es troben decorats ambmotius vegetals i zoomorfs, altimpà esrepresenta lAdoració dels Mags. Laplanta consta de tres naus separadesper arcs de mig punt amb columnes decapitells també decorats amb motiusvegetals. A labsis de la capçalera té un finestral amb decoració escacada.A la nau lateral dreta es troba la sepultura del cardenal Gonzalo Eans, ambla figura jacent instal·lada sota un arc ogival de motllura decorada depuntes de diamant.Capella de la ComunióImatge de la «Virgen de laSoledad» (1666)Timpà de la porta de la capella dela Corticela
 25. 25. CATEDRAL DE SANTIAGO DE COMPOSTEL·LA25 CATEDRAL SANTIAGO DE COMPOSTEL·LAAnomenada també del Sagrat Cor, estroba a la nau del costat de lEvangeli, enel mur de la seva entrada shi troba laimatge dalabastrede la Verge del Perdó.Aquesta capella va ser fundada per Lopede Mendoza lany 1451 per a la sevasepultura. Al segle XVIII va patirreformes sota el manament delarquebisbe Benito Rajoy, transformant, larquitecte Miguel FerroCaaveiro, bona part de la capella a lestilneoclàssic amb una cúpula sobrevuit columnes dordre jònic. El retauleés de Francisco de Lens i contéquatre imatges de doctors de lEsglésia que les van realitzar GregorioEspañol procedent dAstorga i Juan Dávila dascendència castellana, quetambé van executar el cadiratge del cor de la catedral entre 1599 i 1608 ique actualment es conserva al monestir de Sobrado del Obispo. El sepulcrede larquebisbe Benito Rajoy es troba a la dreta de la capella i a la partesquerra hi ha el de larquebisbe Lope de Mendoza.Capella del Crist deBurgosLa capella del Crist de Burgos deu el seunom a la imatge dun Crist tallat en fustaa Burgos el 1754 dautor anònim. Va serfundada per larquebisbe Pere Carrillo iAcuña com a capella funerària, la sevaescultura en actitud orant és a la partCapella de la Comunió
 26. 26. CATEDRAL DE SANTIAGO DE COMPOSTEL·LA26 CATEDRAL SANTIAGO DE COMPOSTEL·LAesquerra de la capella. La seva construcció va ser realitzada per MelchorVelasco i Agüero el 1665 amb planta de creu grega i una cúpula decassetons, té dos altars laterals destil barroc executats per Melchor dePrado. A laltar de la dreta shi representa lescena evangèlica de MariaSalomé intercedint davant de Crist pels seus fills Jaume i Joan. A laltaresquerre shi mostra lescena del plor de Sant Pere després de negar aJesús.Capella de les RelíquiesAquesta capella va ser construïda entre 1520 i 1535 per encàrrec delarquebisbe Alonso de Fonseca i Ulloa a larquitecte Juan de Álava(deixeble de Juan Gil de Hontañón) i la va realitzar amb una cobertade volta de creueria. Conté una important col·lecció de relíquies que es vacomençar a ledat mitjana pels diferents bisbes de la catedral.Els reliquiaris estan col·locats en un retaule neogòtic de 1924 dissenyat perRafael de la Torre sobre un danterior de Bernardo de Cabrera i GregorioEspañol de lany 1630 i que va quedar mig destrossat per un focel 1921 encara que no van sofrir dany els reliquiaris ni les seves relíquies.Tresor del CatedraliciAl costat de la capella de les Relíquies es troba una capella gòtica que contédaltres tresors catedralicis entre els que destaca la custòdiaprocessionalrealitzada el 1544 per lorfebre Antonio de Arfe, mesura metre i migdalçada i té quatre pisos formats per columnes destil plateresc amb granquantitat de figures dels apòstols i un Crist ressuscitat així com a la peanyashi troben gravades escenes de la vida de lapòstol Jaume. A més a més esmostren daltres creus pertanyents a diversos arquebisbes i de diferentsèpoques, imatges dargent dels segles XVI i XVII; crucifixos divori aixícom una Verge també daquest material del segle XVI.Claustre i ArxiuEl claustre té una planta quadrada de trenta-quatre metres per costat, vaser construït a començaments del segle XVI segons els plànols delsarquitectes Juan de Álava i Juan Gil de Hontañón, intervenint diversosmestres a la seva construcció des delseu començament el1521 fins la sevafinalització el 1590. És destil gòtic-renaixentista de lescola castellana i escorona amb una balustrada caladaambpinacles. Com és normal en els anticsclaustres existeixen sepultures de
 27. 27. CATEDRAL DE SANTIAGO DE COMPOSTEL·LA27 CATEDRAL SANTIAGO DE COMPOSTEL·LApersonatges relacionats amb la catedral. Al costat nord es troba la capelladAlba fundada el 1530 que guarda al seu interior un retaule ambla Transfiguració del Senyor, obra datada del segle XVIII. En un angle delclaustre es troben les campanes originals de la torre Berenguela.Saccedeix des del claustre a la Sala Capitular edificada per Lucas FerroCaaveiro i a la Biblioteca on es troben manuscrits comel CodexCalixtinus del Líber SanctiIacobi, entre molts daltres llibres idocuments que fan referència a la catedral i a la història de Galícia des delEdat mitjana fins als nostres dies. Al mes de juliol de 2011,el CodexCalixtinus va ser robat de larxiu de la catedral.TapissosLa col·lecció de tapissos es troba en cinc sales habilitades per a la sevaexposició, i dedica una sala només per als dotze de Francisco de Goya quevan ser llegats a la catedral el 1814per Pedro Acuña i Malvar. Aqueststapissos havien estat realitzats a la Reial Fàbrica de Tapissos de santaBàrbara per encàrrec del rei Carles III per als RealesSitios de ElPardo entre els anys 1776 i 1780. A les altres sales es mostren diferentstapissos de David Teniers, Mariano Salvador Maella Pérez, RamónBayeu i Peter Paul Rubens.BOTAFUMEIROEl botafumeiro és un immens encenser de llautó banyat en argent, que pesa62 kg buit i mesura 1,60m dalçada.El botafumeiro anteriorpesava 60 kg, peròal 2006 es va afegir unbany dargent que haaugmentat la seva massa
 28. 28. CATEDRAL DE SANTIAGO DE COMPOSTEL·LA28 CATEDRAL SANTIAGO DE COMPOSTEL·LAfins el pes actual de 62 kg. La corda que ho suspèn, lligada al creuer de lacatedral, és ara dun material sintètic, que mesura 65 metres, és de 5 cmde diàmetre i pesa 90 kg. Anteriorment les cordes estaven fetesdecànem o espart. El botafumeiro somple primer amb uns 40 kgde carbó i encens, que supera en els 100 kg al principi dels seus moviments.Després es lliga amb forts nusos a una llarga corda que va al sostre deledifici, al creuer, i es desplaça mitjançant un mecanisme de politges per lanau de lesglésia. Per aconseguir-ho, un grup de vuit homes,anomenats tiraboleiros, empenyen primer per posar-ho en moviment, idesprés tiren dun cap de la corda, per anar aconseguint velocitat. Elmoviment del botafumeiro pot arribar a 68 km/h en el seu desplaçament pelcreuer de la catedral, des de la porta de lAzabachería a la porta de lesPlaterías, descrivint un arc de 65 metres i una altura màxima de 21 metres(un angle de 82º). Per arribar a aquesta altura màxima es necessiten 17recorreguts complets.La tradició diu que lús del botafumeiro o encenser ala catedral de Santiago va començar al segle XI, i va ser pensat perperfumar el temple i treure la mala olor que deixaven els pelegrins, cansats,bruts i molts dells malalts. Lany 1200 es va modificar el sistema inicial depolitges per un sistema de rodolaments que permetia el desplaçamentlateral, amb el qual el botafumeiro podia recórrer uns 150 cm, que era ladistància que permetia la corda. El rei Lluís XI de França el 1400 va donar aa catedral una suma de diners per reemplaçar lencenser medieval, que no vatenir lloc fins el 1554. El mecanisme del rodolament actualdel botafumeiro es va instal·lar el1604. El nou botafumeiro va ser realitzatcompletament en argent, robant-ho les tropes de Napoleó a labril del 1809.Reemplaçat per lactual que va ser creat per lorfebreJosé Losadael 1851. Una prova de la importància simbòlica del botafumeiro és el dissenyde les monedes de 5 pessetes amb un gravat de lencensercompostel·là, lany 1993.
 29. 29. CATEDRAL DE SANTIAGO DE COMPOSTEL·LA29 CATEDRAL SANTIAGO DE COMPOSTEL·LAOPINIÓ PERSONALAquest treball m’agradat molt fer-lo perquè he après ha fer la presentaciód’un treball a retocar i a posar quadres de text a sobre les imatges.La informació ha estat fàcil de trobar.Referent al vocabulari, algunes paraules com absis,he hagut de buscar-les aldiccionari.Us aconsello que mireu en aquestes pàgines webs on podreu veure lacatedral en 3D,si ho mireu estic segura que us impresionara.http://www.turgalicia.es/librodepedra/libro.htmlhttp://videalab.udc.es/es/v3d-catedral
 30. 30. CATEDRAL DE SANTIAGO DE COMPOSTEL·LA30 CATEDRAL SANTIAGO DE COMPOSTEL·LAhttp://www.fotopanorama.com/visita-virtual-catedral-de-santiago-de-compostela/

×