Slide Dai hoi doan TCN Hue

13,259 views

Published on

Published in: Education
6 Comments
27 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
13,259
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
10
Actions
Shares
0
Downloads
1,138
Comments
6
Likes
27
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Slide Dai hoi doan TCN Hue

 1. 1. 01. Văn nghệ chào mừng02. Chào cờ03. Thông qua Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội04. Phát biểu khai mạc Đại hội.05. Thông qua chương trình Đại hội.06. Trình bày Văn kiện Đại hội ( đ/c BT chi đoàn lâm thời )07. Báo cáo kiểm điểm của BCH nhiệm kỳ 2010 – 2012(đ/c PBT chi đoàn lâm thời)08. Đại hội thảo luận09. Phát biểu chỉ đạo ( đ/c Bí thư chi bộ, đ/c thường vụ thành đoàn )10. Bầu và công bố kết quả bầu Ban chấp hành, chức danh Bí thư, PhóBí thư.11. Thông qua Nghị quyết Đại hội12. Chào cờ bế mạc BAN TỔ CHỨC
 2. 2. 1. Số lượng Ban chấp hành:Căn cứ khoản 2, mục 2, phần thứ 2 của hướng dẫnthực hiện điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, số lượngỦy viên BCH trường Trung Cấp Nghề Huế gồm có 03đồng chí, trong đó có 01 Bí thư và 01 Phó Bí thư.2. Về cơ cấu:+ Phòng Hành chính tổ chức : 01 đồng chí+ Giáo viên: 02 đồng chí
 3. 3. TrìnhS Năm sinh Trình độ Quê độ Đản TônT Họ tên Bộ phận chuyên quán chính viên giáoT môn trị Nam nữ Cử nhân X1 TRẦN QUỐC HƯNG 1985 TT Huế Giáo viên Tin học Sơ cấp Không Đại học2 TRẦN THIỆN HÒA 1980 TT Huế Giáo viên Điện Sơ cấp X Không Cao đẳng3 VÕ THỊ Ý 1983 T.T. Huế Phòng HC-TC Quản trị Không văn phòng4 NGUYỄN PHƯỚC VĨNH NGUYÊN 1982 TT Huế Phòng HC-TC Kỹ sư cơ khí Sơ cấp Không
 4. 4. 1/Về số lượng:- Số lượng ứng cử là 0 đồng chí.- Số lượng đề cử là 0 đồng chí.- Số lượng thành viên BCH được bầu gồm 03 đồng chí.2/Về phiếu bầu:* Phiếu bầu hợp lệ là:+ Phiếu do ban tổ chức Đại hội phát hành.+ Phiếu bầu được in sẵn danh sách bầu cửđã được Đại hội thông qua và có đóng dấu treo của Chi bộ.* Phiếu không hợp lệ là:+ Phiếu không do Đại hội phát hành+ Phiếu bầu thừa số lượng đã được Đại hội quy định (tức là phiếu không gạch ai)+ Phiếu không bầu ai (tức là phiếu gạch toàn bộ số người bầu)+ Phiếu xoá tên giữa hai dòng ghi họ tên người trong phiếu (tức là không rõ bầu ai, bỏ ai+ Phiếu viết tên người ngoài danh sách bầu cử được Đại hội thông qua.+ Phiếu có ký hiệu riêng.+ Phiếu ký tên người bầu+ Phiếu gạch không đúng hàng tên đã in trong danh sách(tức là gạch sang hành tên của người khác)3/ Điều kiện trúng cử:Người được bầu trúng cử khi có trên ½ số phiếu đồng ý.Nếu số người trong danh sách bầu cử có số phiếu quá ½ số người đồng ýthì chỉ lấy đủ số lượng từ người cao nhất trở xuống.
 5. 5. Thay mặt Ban kiểm phiếu tôi xin công bố Số phiếu phát ra: 14 Số phiếu thu vào: 14 Số phiếu hợp lệ: 13 Số phiếu không hợp lệ: 1 Thay mặt Ban kiểm phiếu, tôi Xin công bố kết quả kiểm phiếu1. Đ/c TRẦN QUỐC HƯNG đạt 11 /14 phiếu2. Đ/c TRẦN THIỆN HÒA đạt 13 /14 phiếu3. Đ/c VÕ THỊ Ý đạt 7/14 phiếu4. Đ/c NGUYỄN PHƯỚC VĨNH NGUYÊN đạt 12 /14 phiếuCăn cứ nguyên tắc và thể lệ bầu cử:các đồng chí sau đã trúng cử vào BCH trường Trung cấp nghề Huế nhiệm kỳ 2012 - 2014.1. Đ/c TRẦN QUỐC HƯNG ……………………………….2. Đ/c TRẦN THIỆN HÒA ……………………………3. Đ/c NGUYỄN PHƯỚC VĨNH NGUYÊN …………………………
 6. 6. 1/Về số lượng:-Số lượng ứng cử là: 01 đồng chí.- Số lượng đề cử là: 0 đồng chí- Số lượng thành viên được bầu: gồm 01 đồng chí. (giữ chức danhBí thư)2/Nguyên tắc bầu cử:-Theo hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn,-chỉ có đại biểu chính thức mới có quyền bầu cử.- Đại biểu Bầu hoặc Không bầu người nào trong danh sách bầu cử thìđánh dấu X vào ô Đồng ý hoặc Không đồng ý tương ứng vào phíasau phần tên của người đó, rồi bỏ vào thùng phiếu theo hướng dẫncủa Ban kiểm phiếu.
 7. 7. 3/Về phiếu bầu:* Phiếu bầu hợp lệ là:-Phiếu bầu hợp lệ là:+ Phiếu do ban tổ chức Đại hội phát hành.+ Phiếu bầu được in sẵn danh sách bầu cử đã được Đại hội thông quavà có đóng dấu treo của BCH Chi đoàn trường Trung Cấp Nghề Huế.+ Phiếu bầu đánh dấu X vào 01 trong 02 ô Đồng ý hay Không đồng ývào phía sau tên của đại biểu được bầu cử.* Phiếu không hợp lệ là:+ Phiếu không do Đại hội phát hành.+ Phiếu đánh dấu X (hoặc để trống) vào cả 2 ô Đồng ý và Không đồngý.+ Phiếu viết tên người ngoài danh sách bầu cử được Đại hội thôngqua.+ Phiếu có ký hiệu riêng.+ Phiếu ký tên người bầu 4/ Điều kiện trúng cử:- Người được bầu trúng cử chức danh Bí thư khi có trên ½ số phiếuđồng ý.
 8. 8. Thay mặt Ban kiểm phiếu tôi xin công bố Số phiếu phát ra : 14 Số phiếu thu vào: 14 Số phiếu hợp lệ: 14 Số phiếu không hợp lệ: 0Tôi xin công bố kết quả kiểm phiếubầu cử Chức danh Bí thư Chi đoàntrường Trung cấp nghề Huế nhiệm kỳ 2012 - 2014: Đ/c Trần Quốc Hưng: Đạt 10 / 14phiếu,
 9. 9. 1/Về số lượng:-Số lượng ứng cử là: 01 đồng chí.- Số lượng đề cử là: 0 đồng chí- Số lượng thành viên được bầu: gồm 01 đồng chí. (giữ chức danhPhó Bí thư)2/Nguyên tắc bầu cử:-Theo hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn,-chỉ có đại biểu chính thức mới có quyền bầu cử.- Đại biểu Bầu hoặc Không bầu người nào trong danh sách bầu cử thìđánh dấu X vào ô Đồng ý hoặc Không đồng ý tương ứng vào phíasau phần tên của người đó, rồi bỏ vào thùng phiếu theo hướng dẫncủa Ban kiểm phiếu.
 10. 10. 3/Về phiếu bầu:* Phiếu bầu hợp lệ là:-Phiếu bầu hợp lệ là:+ Phiếu do ban tổ chức Đại hội phát hành.+ Phiếu bầu được in sẵn danh sách bầu cử đã được Đại hội thông quavà có đóng dấu treo của BCH Chi đoàn trường Trung Cấp Nghề Huế.+ Phiếu bầu đánh dấu X vào 01 trong 02 ô Đồng ý hay Không đồng ývào phía sau tên của đại biểu được bầu cử.* Phiếu không hợp lệ là:+ Phiếu không do Đại hội phát hành.+ Phiếu đánh dấu X (hoặc để trống) vào cả 2 ô Đồng ý và Không đồngý.+ Phiếu viết tên người ngoài danh sách bầu cử được Đại hội thôngqua.+ Phiếu có ký hiệu riêng.+ Phiếu ký tên người bầu 4/ Điều kiện trúng cử:- Người được bầu trúng cử chức danh Bí thư khi có trên ½ số phiếuđồng ý.
 11. 11. Thay mặt Ban kiểm phiếu tôi xin công bố Số phiếu phát ra : 14 Số phiếu thu vào: 14 Số phiếu hợp lệ: 14 Số phiếu không hợp lệ: 0Tôi Xin công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử Chứcdanh Phó Bí thư Chi đoàn Chi trường Trung cấpnghề Huế nhiệm kỳ 2012 - 2014: Đ/c Trần Thiện Hòa: Đạt 14/14 phiếu,

×