Avoin data 2012 koski 241012

801 views

Published on

Heli Kosken esitys Avoin Data 2012 tilaisuudessa 24.10.2012

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
801
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
13
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Avoin data 2012 koski 241012

 1. 1. Avoin data - mahdollisuudet yrityssektorilla Heli Koski, ETLA Avoin Data 2012 -seminaari 24.10.2012 1
 2. 2. Hallituksen periaatepäätös tietoaineistojen saatavuu- den parantamisesta Kansainväliset Julkisen datan Markkinaympäristö menestystarinat avaajat: HRI, SYKE, MML YRITYS Kansainvälinen Kotimainen K - Sisäiset toimintaympäristö toimintaympäristö menestystekijät Julkisen datan käyttö- ja hinnoit- PSI-direktiivi teluperiaatteet INSPIRE-direktiiviKuvan tekijä: Jaana Mäkelä Avoin Data 2012 -seminaari 24.10.2012 2
 3. 3. Miten tiedon hinnoittelu vaikuttaa yritysten kasvuun?• Tutkimuksessa käytetty yritystason aineistoa ”tekninen palvelu” –toimialalta maista, jotka ovat soveltaneet erilaisia julkisen maantieteellisen tiedon hinnoittelukäytäntöjä.• Julkisen sektorin tiedoista maantiet. tieto on taloudellisesti merkittävin.• Maantiet. tietoa noin 80 % kaikista julkisen sektorin tietovarannoista (EC, 2004).• Suurinta taloudellista hyötyä maantieteellisen tiedon hyödyntämisessä synnyttää yksityinen sektori. Avoin Data 2012 -seminaari 24.10.2012 3
 4. 4. Tiedon hinnoittelu ja yritysten kasvu Yritysten liikevaihdon kasvu (%) ”Tekninen palvelu” –toimialalla vuosina 2003-2007100 90 80 70 60 rajakust.hinnoittelu 50 kust.perusteinen hinnoittelu 40 30 20 10 0 2003 2004 2005 2006 2007 Avoin Data 2012 -seminaari 24.10.2012 4
 5. 5. Tiedon hinnoittelu ja yritysten kasvu• Yritykset niissä maissa, joissa maantiet.tieto on ollut tarjolla max rajakustannushintaan ovat kasvaneet (vuosittain) keskimäärin 14-15% enemmän kuin yritykset maissa, joissa tieto hinnoiteltu kustannusperusteisesti.• Siirtyminen julkisen tiedon max rajakust.hinnoitteluun- hyödyttää eniten PK-yrityksiä- edistää PK-yritysten tuloa uusille maantieteellistä tietoa hyödyntävien tuotteiden ja palveluiden markkinoille- voi myös lisätä kilpailua ja haastaa erityisesti isot markkinatoimijat. Enemmän tuote- ja palveluvariaatiota ja halvemmat hinnat, elihyödyttää kuluttajia. Avoin Data 2012 -seminaari 24.10.2012 5
 6. 6. Tiedon käyttö yrityksissä• Kyselytutkimus kohdistettu laajasti eri toimialojen yrityksille Suomessa loppuvuodesta 2011• Vastaus kyselyyn 531 yrityksestä• Tietovarantoja (paikkatiedot, säätiedot, väestötiedot, yritystiedot, liikennetiedot, muu: mm. lainsäädännöllinen tieto, taloustilastot) käytetään innovaatiotoiminnassa laajalti eri toimialoilla Avoin Data 2012 -seminaari 24.10.2012 6
 7. 7. Tietovarantojen käyttäjät Suomessa ovat innovatiivisia yrityksiä 0% 20% 40% 60% 80% 100% Paikkatieto 78% 22% Säätieto 73% 27% Väestötieto 85% 15% Yritystieto 80% 20% On innovaatiotoimintaa Liikennetieto 81% 19% Ei ole innovaatiotoimintaa Julkisen tiedon käyttäjät 79% 21% Julkisen tiedon ei-käyttäjät 65% 35%Lähde: Kiuru, P. Survey of using public sector information in business. Workshop –esitys 23.11.2011 Avoin Data 2012 -seminaari 24.10.2012 7
 8. 8. Mistä yritykset hankkivat käyttämänsä tiedon?90% 82%80%70% 61%60% 57% 53% 54% 50%50% 45%40% 32% 29%30% 26% 24% 22% 20%20% 17% 16% 13% 13% 8%10% 6% 2% 0% Paikkatieto Säätieto Väestötieto Yritystieto Liikennetieto Tuotamme tiedon itse Hankimme/ostamme julkiselta sektorilta Hankimme/ostamme tietoa tuottavalta yritykseltä Hankimme ilmaispalvelustaLähde: Kiuru, P. Survey of using public sector information in business. Workshop –esitys 23.11.2011 Avoin Data 2012 -seminaari 24.10.2012 8
 9. 9. Paikkatietojen käyttö uusissa tuotteissa ja palveluissaYli 50 % vastanneista toimialan yrityksistä käyttänyt tietoauusissa tuotteissaan ja/tai palveluissaan:01-03 Maatalous, metsätalous ja kalatalous* Esim.logistiikkapalvelut,68 Kiinteistöalan toiminta kuljetussuunnittelu,36-39 Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto*94-96 Muu palvelutoiminta* kartat,metsäsuunnitelmat41-42 Talonrakentaminen, maa- ja vesirakennus55-56 Majoitus- ja ravitsemistoiminta*77-82 Hallinto- ja tukipalvelutoiminta25-50 % vastanneista toimialan yrityksistä käyttänyt tietoauusissa tuotteissaan ja/tai palveluissaan: 71 Arkkitehti- ja insinööripalvelut 43 Erikoistunut rakennustoiminta 62 Ohjelmistot, konsultointi ja siihen 10-17, 19-24, 26-33 Muu teollisuus 73 Mainostoiminta ja markkinatutkimus 70 Pääkonttorien toiminta; liikkeenjohd. 72 Tieteellinen tutkimus ja kehittäminen 45 Moottoriajoneuvojen ja moottoripyöri* 69 Lakiasiain- ja laskentatoimen palvelut 46-47 Tukkukauppa ja vähittäiskauppa 64-66 Rahoitus- ja vakuutustoiminta 25 Metallituotteiden valmistus* 74 Muut erikoistuneet palvelut liike-el * = vastanneita yrityksiä toimialalta alle 10 -seminaari 24.10.2012 Avoin Data 2012 9
 10. 10. Esimerkki: Flo Appsin paikkatietosovellus Avoin Data 2012 -seminaari 24.10.2012 10
 11. 11. Säätietojen käyttö uusissa tuotteissa ja palveluissaYli 50 % vastanneista toimialan yrityksistä käyttänyt tietoauusissa tuotteissaan ja/tai palveluissaan: Esim. tuotannonohjaus 01-03 Maatalous, metsätalous ja kalatalous* maataloudessa, maa- ja 55-56 Majoitus- ja ravitsemistoiminta vesirakentamisessa 41-42 Talonrakentaminen, maa- ja vesirakentaminen25-50 % vastanneista toimialan yrityksistä käyttänyt tietoauusissa tuotteissaan ja/tai palveluissaan:68 Kiinteistöalan toiminta77-82 Hallinto- ja tukipalvelutoiminta72 Tieteellinen tutkimus ja kehittämine71 Arkkitehti- ja insinööripalvelut; te43 Erikoistunut rakennustoiminta18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäm73 Mainostoiminta ja markkinatutkimus * = vastanneita yrityksiä toimialalta alle 10 -seminaari 24.10.2012 Avoin Data 2012 11
 12. 12. Väestötietojen käyttö uusissa tuotteissa ja palveluissaYli 50 % vastanneista toimialan yrityksistä käyttänyt tietoauusissa tuotteissaan ja/tai palveluissaan: Esim. markkinointi ja 36-39 Vesihuolto, viemäri- ja jätevesih* mainonta, tutkimus 72 Tieteellinen tutkimus ja kehittäminen25-50 % vastanneista toimialan yrityksistä käyttänyt tietoauusissa tuotteissaan ja/tai palveluissaan: 68 Kiinteistöalan toiminta 10-17, 19-24, 26-33 Muu teollisuus 70 Pääkonttorien toiminta; liikkeenjohd 71 Arkkitehti- ja insinööripalvelut; te 73 Mainostoiminta ja markkinatutkimus 49-53 Kuljetus ja varastointi* 62 Ohjelmistot, konsultointi ja siihen 58-61, 63 Muu Informaatio ja viestintä 77-82 Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 69 Lakiasiain- ja laskentatoimen palvel 55-56 Majoitus- ja ravitsemistoiminta* 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäm 41-42 Talonrakentaminen, maa- ja vesira 64-66 Rahoitus- ja vakuutustoiminta 45 Moottoriajoneuvojen ja moottoripyöri* 43 Erikoistunut rakennustoiminta * = vastanneita yrityksiä toimialalta alle 10 -seminaari 24.10.2012 Avoin Data 2012 12
 13. 13. Yritystietojen käyttö uusissa tuotteissa ja palveluissaYli 50 % vastanneista toimialan yrityksistä käyttänyt tietoauusissa tuotteissaan ja/tai palveluissaan: Esim. yritysanalyysit, 01-03 Maatalous, metsätalous ja kalatal* 41-42 Talonrakentaminen, maa- ja vesira luottotieto- ja 55-56 Majoitus- ja ravitsemistoiminta* 36-39 Vesihuolto, viemäri- ja jätevesih* 64-66 Rahoitus- ja vakuutustoiminta rahoituspalvelut 94-96 Muu palvelutoiminta* 73 Mainostoiminta ja markkinatutkimus 69 Lakiasiain- ja laskentatoimen palvel 25 Metallituotteiden valmistus (pl. kon* 68 Kiinteistöalan toiminta 46-47 Tukkukauppa ja vähittäiskauppa (p 70 Pääkonttorien toiminta; liikkeenjohd 43 Erikoistunut rakennustoiminta 77-82 Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 62 Ohjelmistot, konsultointi ja siihen25-50 % vastanneista toimialan yrityksistä käyttänyt tietoauusissa tuotteissaan ja/tai palveluissaan: 10-17, 19-24, 26-33 Muu teollisuus72 Tieteellinen tutkimus ja kehittämine74 Muut erikoistuneet palvelut liike-el 45 Moottoriajoneuvojen ja moottoripyöri*58-61, 63 Muu Informaatio ja viestintä 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäm71 Arkkitehti- ja insinööripalvelut; te 49-53 Kuljetus ja varastointi* * = vastanneita yrityksiä toimialalta alle 10 -seminaari 24.10.2012 Avoin Data 2012 13
 14. 14. Liikennetietojen käyttö uusissa tuotteissa ja palveluissa25-50 % vastanneista toimialan yrityksistä käyttänyt tietoauusissa tuotteissaan ja/tai palveluissaan: 49-53 Kuljetus ja varastointi* Esim. liikennestrategiat 01-03 Maatalous, metsätalous ja kalatal* ja –selvitykset, erikois- 25 Metallituotteiden valmistus (pl. kon kuljetuspalvelut, päästö- laskelmat 72 Tieteellinen tutkimus ja kehittämine 41-42 Talonrakentaminen, maa- ja vesira 68 Kiinteistöalan toiminta 45 Moottoriajoneuvojen ja moottoripyöri* 74 Muut erikoistuneet palvelut liike-el * = vastanneita yrityksiä toimialalta alle 10 -seminaari 24.10.2012 Avoin Data 2012 14
 15. 15. Minkälaisissa yrityksissätietoperusteiset innovaatiot syntyvät?• Yrityksissä, joiden aineeton omaisuus ja tieto- ja viestintäteknologia hyödyntäminen liiketoiminnassa suhteellisesti suurempaa.- Kyky hyödyntää yrityksen ulkopuolista tietoa & ICT-kompetenssi• Yrityksen ulkoisilla tietolähteillä näyttäisi olevan enemmän merkitystä kuin sisäisillä tietolähteillä.- Erityisesti yrityksen asiakkaiden osallistumineninnovaatioprosessiin edistää uusien tietoperusteistentuotteiden ja palveluiden tuotantoa. Tietoperusteiset tuote-ja palveluinnovaatiot syntyvät verrattain vahvastikysyntälähtöisesti. Avoin Data 2012 -seminaari 24.10.2012 15
 16. 16. Miten hyöty avoimesta datasta irti?• Lisää tutkimusta tarvitaan:i) Minkälaisia uusia liiketoimintamalleja tiedon hyödyntäminen tuotteissa ja palveluissa synnyttää? Organisatoriset muutokset, parhaat käytänteet?ii) Miten julkinen sektori voi parhaiten tukea uutta tietoon perustuvaa liiketoimintaa (esim. lainsäädäntö, rahoitus)?• Tietovarantojen hyödyntämiseen perustuvien liikeideoiden sparraus ja rahoitus• Tiedon levittäminen tietovarantojen hyödyntämismahdollisuuksista Avoin Data 2012 -seminaari 24.10.2012 16

×