Agile Project Management (in Dutch) - APMG-International Webinar

827 views
607 views

Published on

Donderdag 10 November 2011

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
827
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
9
Actions
Shares
0
Downloads
41
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • De belangstelling voor Agile is groot. Dat komt mede door de toegenomen belangstelling voor ontwikkelmethoden zoals SCRUM. Niet gek want met een recessie wordt tijdig iets goeds leveren nog belangrijker. Tel daarbij op dat maatschappij en techniek zich razendsnel ontwikkelen en je begrijpt dat flexibiliteit en snel kunnen inspelen op veranderingen meer dan wenselijk is. En met de toenemende belangstelling nemen ook de vooroordelen en misvattingen toe. SCRUM is projectmanagementaanpak Nee. Het is vooral een aanpak om software te ontwikkelen en kent maar zeer beperkt een besturingsmodel Agile is een methode. Nee, het is een gedachtegoed, een manier van werken. Niet een duidelijk beschreven raamwerk zoals PRINCE2 of ITIL Je werkt volgens Agile of niet Agile is niet zwart/wit. Of het een of het ander. Agile is juist een welkome aanvulling op bestaande werkwijzen. Sommige omstandigheden of delen van werk zijn meer met Agile te doen, anderen zijn juist minder geschikt. Agile projecten hoef je niet te managen Als iedereen zijn werk naar behoren doet, samenwerkt, voor elkaar klaarstaat, geen andere agenda’s heeft, belangen gelijkgericht zijn en er nooit verschil van inzicht is, dan zou dat kunnen kloppen. Maar dan heb je ook PRINCE2 niet echt nodig. Ook Agile projecten verdienen actieve besturing en managementaandacht. Zwaargewichten onder de methodes kunnen niet Agile zijn. Het gedachtegoed van Agile kan ook prima op methodes als PRINCE2 worden toegepast. Je bent dan bezig met het op maat maken of tailoring van PRINCE2 op je project. Klinkt bekend? Agile begint met een BackLog BackLog of lijst van werkt te doen is gebruikelijk bij SCRUM en andere Agile ontwikkelmethoden. Maar ook bij Agile wordt bij het begin goed afgestemd wat de bedoeling is en of dat beeld door iedereen wordt gedeeld. Agile is sneller Dat is beeld dat ontstaat omdat Agile vasthoud aan deadlines, maar wel ten koste van scope. In traditionele werkwijzen wordt de oplevering dan vaak vertraagd, dus vandaar dit beeld. Agile ontstaat en vormt zich vanzelf De keuze voor een Agile aanpak met juist een bewuste keuze zijn. En stakeholders/management moeten de consequenties van die keuze begrijpen en bereid zijn die te dragen.
 • Zoals je zult zien zoekt ook Agile naar het beste gegeven de omstandigheden. Het is niet of of, maar en en.
 • Zoals je ziet komt Agile echt uit de ICT-omgeving. Begrijpelijk want complexiteit en dynamiek zijn daar vaak bijzonder hoog. Agile trajecten worden vaak niet gezien als project of gemanaged als project. Terwijl daar vanuit een bedrijfsperspectief vaak wel behoefte aan is. Er gebeurt meer dan alleen ICT-projecten. Meer en meer andere terreinen hebben te maken met toenemende complexiteit en dynamiek bij projecten. Time to market, flexibiliteit, maar met een goede output worden steeds belangrijker. Denk aan marketing, productontwikkeling, webdesign, theaterproducties. Huidige ontwikkelmethodieken sluiten niet altijd aan. Denk aan een bedrijf dat gewend is volgens vaste structuren te werken of waar het nodig is veel te documenteren of waar veiligheid een belangrijke rol speelt. Zowel APMG als PMI zijn gekomen met een certificeringsschema voor Agile in projectmanagement.
 • Tot zover Agile. Laten we nu eens kijken naar Agile Project Management
 • DSDM staat voor Dynamic System Development Method, waarbij destijds concepten als timeboxing en iteratief/cyclisch ontwikkelen aan de klassieke watervalmethode zijn toegevoegd. DSMD Atern, de methode, beslaat zowel de ontwikkeling en oplevering van producten als het managen ervan. Speciaal voor Agile Project Management is een subset van DSDM Atern gemaakt: Agile Project Management Handbook. Dat is de basis voor de methode Agile Project Management. De structuur is redelijk vergelijkbaar met PRINCE2: Duidelijke filosofie en principes die als uitgangspunt moeten worden omarmd om succesvol te zijn Een duidelijke beschrijving van de levenscyclus met bijbehorende processen Helderheid over wie is waarvoor verantwoordelijk Net als bij PRINCE2 is op maat maken noodzakelijk Agile Project Management is prima te gebruiken met PRINCE2 Veel vergelijkbare concepten Maar ook echt extra die niet in PRINCE2 voorkomen: timeboxing, fixatie van scope, iteratief bouwen, tussentijdse deelopleveringen En vooral ook extra technieken die je helpen met de hoe-vraag en dichter op de zachte kant van projectmanagement Agile Project Management kent net als PRINCE2 twee niveaus Foundation (kennis/begrip) Practitioner (inzicht/toepassen)
 • Traditioneel en ook PRINCE2 gaat in basis uit van een afgesproken scope (features) bij aan aanvang. Veranderingen lopen via een wijzigingsprocedure. Tijd en kostentoleranties geven enige mate van ruimte en dus zijn tijd en kosten niet gefixeerd. Bij Agile gebeurt dat wel: Tijd, kosten en kwaliteit worden gefixeerd Scope wordt de grote variabele: 80/20 regel Waarom? Soms is het gewoon niet zinnig om alles vooraf te willen specificeren. Of het is zo complex dat het moeilijk te specificeren is zonder een voorbeeld of prototype. Soms weet je dat je ingehaald zult worden door de tijd en dingen per definitie zullen veranderen. Dit kun je ook binnen PRINCE2 bereiken door de toleranties op 0 te zetten en alleen voor scope toleranties te definiëren. Dat vereist wel de nodige aanpassingen (op maat maken) in de toepassing van PRINCE2. Niet standaard.
 • Een vergelijkbare structuur zoals je die ook in PRINCE2 aantreft. Filosofie en principes vormen de basis of uitgangspunten Het proces geeft globaal aan wat wanneer gebeurt (vgl PRINCE2) People gaat over de taken rollen en verantwoordelijkheden (vgl thema organisatie PRINCE2) Producten gaat over de informatie die nodig is (vgl managementproducten PRINCE2) Practises zijn belangrijke aandachtsgebieden en technieken (vgl thema’s en technieken PRINCE2)
 • 1 Pre-project: uitgangspunten helder/project formaliseren (projectmandaat/OP) 2 Feasibility: rechtvaardiging/haalbaarheid/ruwe kaders (OP) 3 Foundations: project inrichten (IP) 4 Exploration: verdieping requirements/functioneel (BF/MP/MF) 5 Engineering: bouwen/technisch (BF/MP) 6 Deployment: gebruiksgereed maken/overdracht/evaluatie (BF/MP + MF/AP) 7 Post-project: post project review
 • Requirements: wat zijn de eisen en wensen en wat zijn de prioriteiten Estimating: wat kunnen we met de beschikbare middelen bereiken? Measurement: voortgang meten en benefits aantonen (meten is weten) Quality: van product en proces, ook rekening houdend met beheer en onderhoud Planning: op basis van stapsgewijze verfijning Control: beheersen van tijd/geld/kwaliteit/scope/risico’s/benefits/resources Project Management: motivatie/ondersteuning + escalatie Risk Management: wat kan het project laten mislukken of problemen opleveren Testing: zeker stellen dat de oplossing ‘fit for purpose’ is Configuration Management: met de juiste versie werken/resultaten veilig stellen Facilitated Workshops: snelle besluitvorming/meer buy in/team spirit/concensus MoSCoW Prioritisation: wat doen we wel en wat niet/waar zit de tolerantie in scope? Iterative Development: herhaalde cyclus van identificeren/plannen/uitvoeren/controleren Modelling: visualiseren van oplossing dmv prototypes/schaalmodellen/storyboards Timeboxing: vastgestelde periode waarin iteratief afgesproken werk wordt gedaan. Harde deadline.
 • Tot zover Agile. Laten we nu eens kijken naar Agile Project Management
 • Agile Project Management (in Dutch) - APMG-International Webinar

  1. 1. www.apmg- international.com APMG-International Webinar Agile Project Management Donderdag 10 November 2011 www.APMG-International.com
  2. 2. Agenda • Welkom & introductie • Agile Project Management – Over Agile – Over Agile PM – Waarom Agile PM? • Afronding – Ingezonden vragen – Meer informatie
  3. 3. Over APMG-International • Wereldwijd Examen Instituut • Accreditatie van training- en consultancy organisaties • Breed en groeiend portfolio van best practices • Hoofdkantoor in UK, kantoren in 11 landen • Meer dan 15.000 examens per maand • 100% dochter van The APM Group, The Official Accreditor Cabinet Office portfolio (voorheen OGC)
  4. 4. Over Richard Weber • Directeur & oprichter Key Result BV • Adviseur in projectmanagement • ICT & Bedrijfskundige achtergrond • PRINCE2® Trainer • Agile PM Trainer • Lid PRINCE2 examencommissie
  5. 5. www.apmg- international.com Agile Project Management: HOT or NOT
  6. 6. Vooroordelen over Agile • SCRUM is een Agile project- managementaanpak • Agile is een methode • Je werkt volgens Agile of niet • Agile projecten hoef je niet te managen • Zwaargewichten onder de methodes kunnen niet Agile zijn • Agile begint met een ‘BackLog’ • Agile is sneller • Agile ontstaat en vormt zich vanzelf
  7. 7. Wat is Agile? Agile [æd a l]ʒ ɪ • quick in movement; nimble • mentally quick or acute Vrije vertaling • bewegelijk; snel; lichtvoetig; rap; behendig • mentaal snel; wendbaar Waarom? • Tegenstroming op traditionele aanpak van systeem- en softwareontwikkeling • Tegen starheid, inflexibiliteit • Meer inspelen op veranderingen • Rekening houden met onvoldoende inzicht
  8. 8. Uitgangspunten Agile Nadruk op • Mensen en hun onderlinge interactie • Werkende software • Samenwerking met de klant • Inspelen op verandering Boven • Processen en tools • Allesomvattende documentatie • Contractonderhandelingen • Planmatig werken http://agilemanifesto.org/iso/nl/
  9. 9. Agile smaken Softwareontwikkeling • Extreme Programming (XP) • Scrum • Adaptive Software Development (ASD) • Dynamic Systems Development Method (DSDM) • Agile Unified Process (AUP) Projectmanagement • Vaak niet gezien als project • Behoefte aan toepassing in andere gebieden • Sluit niet aan op cultuur of structuur Tijd voor Agile PM? • APMG (2010) • PMI (2011)
  10. 10. www.apmg- international.com Agile Project Management Wat is het?
  11. 11. Agile Project Management • Gebaseerd op DSDM Atern – Agile aanpak met de langste historie (1995) • Eigen Agile PM handboek – Filosofie en principes als uitgangspunten – Levenscyclus en gedefinieerde rollen/verantwoordelijkheden – Verschillende zeer nuttige technieken • Timeboxing, MoSCoW, Facilitated Workshops, Modelling, … • Prima combi met PRINCE2 – Uitstekende integratie – Vergelijkbare structuur van certificering www.dsdm.org
  12. 12. Verschil in uitgangspunt Traditioneel Agile
  13. 13. Structuur van Agile PM
  14. 14. Principes Agile PM Grondgedachte • Project – Afgestemd op strategische doelstellingen – Gericht op vroegtijdig leveren van bedrijfsvoordelen • Belangrijkste stakeholders – Doelen bekend & gedeeld – Nauw betrokken & gecommitteerd – Juiste niveau van ‘empowerment’ – Samenwerken aan juiste oplossing – Wijzigingen zijn onvermijdelijk Principes • Focus op behoefte organisatie • Lever op tijd • Werk samen • Stel kwaliteit voorop • Werk met deelopleveringen • Ontwikkel iteratief • Communiceer veel en rijk • Toon voortgang en controle
  15. 15. Levenscyclus Agile PM       
  16. 16. Practices Agile PM • Management – Requirements – Estimating – Measurement – Quality – Planning – Control – Project Management – Risk Management – Testing – Configuration Management • Technieken – Facilitated workshops – MoSCoW Prioritisation – Iterative Development – Modelling – Timeboxing • Icm PRINCE2? – Redelijk wat overeenkomsten – Technieken zijn welkome aanvulling/verdieping
  17. 17. Agile PM icm PRINCE2 BesturingBesturing ManagementManagement TeamcoördinatieTeamcoördinatie UitvoeringUitvoering SP IPOP CS CP MF MF MP Realisatie
  18. 18. www.apmg- international.com Agile Project Management Waarom?
  19. 19. Agile op zijn best Agile • Grote oplossingsruimte • Senior ontwikkelaars • Veranderlijke projecteisen • Klein aantal ontwikkelaars • Cultuur die gedijt bij dynamiek Planmatig • Scherpe specificaties • Junior ontwikkelaars • Vaststaande projecteisen • Groot aantal ontwikkelaars • Cultuur die orde vereist Gebruik de ‘Project Approach Questionnaire’ van Agile PM
  20. 20. Voordelen Agile PM Organisatie • Oplossing op tijd en binnen budget • Snellere time to market • Meer innovatie • Betere efficiency • Significante kostenbesparing • ‘Fit for purpose’ oplossing • Generiek: dus niet alleen IT Projectmanager • Doelgericht • Brede betrokkenheid • Helder proces met controlepunten • Gezamenlijke taal • Effectieve planning • Juiste mate van formaliteit • Coachend leiderschap
  21. 21. Agile PM Training & Certificering? Doelgroep • Projectmanagers/projectleiders • Teamleiders • Testers en ontwikkelaars • Managers en beslissers Niveaus • Foundation: kennis & begrip • Practitioner: inzicht & toepassing Voordelen • Bevestiging van bekendheid met Agile gedachtegoed • Verbreding en verdieping van vaardigheden • Kunnen toepassen van Agile PM • Onderscheid met andere ‘kandidaat’ projectmanagers • Erkenning van kennis en kunde
  22. 22. Conclusie Agile PM is • Generiek, flexibel en pasbaar • Uitstekende combi met PRINCE2 • Welkome aanvulling voor de projectmanager • Houvast bij complexiteit en dynamiek • Flexibel met enige structuur • Toegankelijke certificering
  23. 23. www.apmg- international.com Afronding
  24. 24. Vragen & Antwoorden
  25. 25. Voor meer informatie over Agile... Bezoek onze website •Agile Kwalificatie http://www.apmg-international.com/APMG-Benelux/Agile/AgileHome-BEN.aspx •Agile whitepaper http://www.apmg-international.com/home/News_Events/CaseStudiesArticles.aspx •Agile FAQs http://www.apmg-international.com/faq.aspx? category=Agile+Project+Management+FAQs&btnSubmit=Open •Interview met Richard Pharro (APMG-International TV) http://www.apmg-international.tv/qualifications/programme-a-project-management/item/agile-kate- winter-interviews-apmg-s-richard-pharro-on-agile-pm Contact gegevens APMG-Benelux Email: admin@APMG-benelux.com of tel: +31 (0)35 52 31 845 Web: www.APMG-International.com/APMG-Benelux
  26. 26. www.apmg- international.com Voor meer informatie – www.APMG-International.com Dank voor uw interesse!

  ×