Your SlideShare is downloading. ×
วิจัยเรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ประกอบด้วย การแก้ปัญหา การให้เห
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

วิจัยเรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ประกอบด้วย การแก้ปัญหา การให้เห

6,843
views

Published on

เป็นไฟล์ที่ใช้สำหรับเรียนรู้เรื่อง วิจัยในชั้นเรียน …

เป็นไฟล์ที่ใช้สำหรับเรียนรู้เรื่อง วิจัยในชั้นเรียน
PBL การเรียนรู้ด้วยโครงงาน
การเรียนกับการสอนโดยเนื้อแท้แล้วมีเป้าหมายเดียวกันคือ “การเรียนรู้ของผู้เรียน” แต่การเรียนการสอนมักจะไม่ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ 100% ไม่ว่าผู้สอนจะพยายามมากเพียงใด
การเรียนรู้โดยใช้โจทย์ปัญหาเป็นฐานมีเป้าหมายเพื่อกระตุ้นให้เกิดการคิดวิเคราะห์ คิดแบบมีวิจารณญาณ ซึ่งจะเป็นการพัฒนาความเชื่อมั่นในตนเอง ทักษะในการเผชิญกับปัญหาและอุปสรรค นักเรียนเปลี่ยนบทบาทโดยสิ้นเชิงจากเป็นผู้รับรู้กลายเป็นผู้แสวงหาความรู้และสร้างความรู้ด้วยตนเอง ทั้งนี้หากนำสื่อประเภท ICT ที่นักเรียนมี ความสนใจและใช้งานอยู่เป็นประจำมาช่วยมาเป็นเครื่องมือ

Published in: Education, Technology

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
6,843
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
15
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. ไตร่ตรองงานวิจัยของฉัน อภิวัฒน์ แถวพันธ์ [email_address] ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ประกอบด้วย การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร การนำเสนอ และการเชื่อมโยง และเจตคติที่ดีต่อการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวโดยใช้ โจทย์ ปัญหาเป็นฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
 • 2. อยากแก้ไขปัญหาอะไร
  • ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ทั้ง 5 ด้าน คือ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร การนำเสนอ และการเชื่อมโยง และเจตคติที่ดีต่อการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวโดยใช้ โจทย์ ปัญหาเป็นฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
 • 3. ความเป็นมาของสิ่งที่อยากจะแก้ปัญหา การเรียนกับการสอนโดยเนื้อแท้แล้วมีเป้าหมายเดียวกันคือ “การเรียนรู้ของผู้เรียน” แต่การเรียนการสอนมักจะไม่ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ 100% ไม่ว่าผู้สอนจะพยายามมากเพียงใด หลักสูตร 2551 ได้กำหนดมาตรฐานการเรียนรู้ สมรรถนะสำคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนไว้เป็นเป้าหมายของการจัดกระบวนการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จากทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู้เป็นทฤษฎีการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง โดยนักเรียนจะเป็นผู้มีบทบาท
 • 4. ความเป็นมาของสิ่งที่อยากจะแก้ปัญหา ในการทำกิจกรรมต่างๆ ด้วยตนเอง มีการอภิปรายกลุ่ม ส่วนครูเป็นเพียงผู้แนะนำเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้ ส่งเสริมให้คิดอย่างลึกซึ้งไม่ใช่ผู้สอนความรู้ การเรียนรู้โดยใช้โจทย์ปัญหาเป็นฐานมีเป้าหมายเพื่อกระตุ้นให้เกิดการคิดวิเคราะห์ คิดแบบมีวิจารณญาณ ซึ่งจะเป็นการพัฒนาความเชื่อมั่นในตนเอง ทักษะในการเผชิญกับปัญหาและอุปสรรค นักเรียนเปลี่ยนบทบาทโดยสิ้นเชิงจากเป็นผู้รับรู้กลายเป็นผู้แสวงหาความรู้และสร้างความรู้ด้วยตนเอง ทั้งนี้หากนำสื่อประเภท ICT ที่นักเรียนมี ความสนใจและใช้งานอยู่เป็นประจำมาช่วยมาเป็นเครื่องมือ
 • 5. หลักการของ PBL ในศตวรรษที่ 21 PBL เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อพัฒนาทักษะการคิด การแก้ปัญหาระหว่างการทำงาน ที่จะทำให้ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็นนักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในชิ้นงานที่เกิดจากการทำงานร่วมกัน การจัดการเรียนรู้แบบ PBL จึงต้องมีกิจกรรมหรืองานให้นักเรียนได้ทำร่วมกัน ดังนั้นเมื่อเสร็จสิ้นการทำงานนักเรียนควรมีชิ้นงานอย่างน้อย 1 ชิ้นและใช้ ICT เป็นเครื่องมือในการสร้างชิ้นงาน เช่น แอนนิเมชัน , webpage , e-learning, e-book, model หรือชิ้นงานอื่นๆ เพื่อนำเสนอผลการทำงานที่สามารถตรวจสอบได้ว่านักเรียนมีกระบวนการทำงานด้วยกระบวน PDCA ทำไม PBL
 • 6. ข้อสงสัยที่อยากรู้หรือต้องการคำตอบ PBL จะพัฒนา / แก้ปัญหาสิ่งที่อยากรู้ ( เขียนเป็นประโยคได้ว่า ) PBL สามารถพัฒนา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ทั้ง 5 ด้าน ที่ประกอบด้วยการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร การนำเสนอ และการเชื่อมโยง และเจตคติที่ดีต่อการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวโดยใช้ โจทย์ ปัญหาเป็นฐาน ได้จริงหรือไม่
 • 7. วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
  • เพื่อศึกษา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ที่ประกอบด้วย คือ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร การนำเสนอ และการเชื่อมโยง เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ ด้วยโครงงาน เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวโดยใช้ โจทย์ ปัญหาเป็นฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
 • 8.
  • หลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
  • หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
  • ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง Constructionism , constructivism . ความแตกต่างในการเรียนรู้ , การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
  • การจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน
  • เทคโนโลยีสมัยใหม่
   • การใช้เทคโนโลยี เว็บ 2.0
  หัวข้อที่ควรศึกษา
 • 9. หัวข้อที่ควรศึกษา
  • กระบวนการทางคณิตศาสตร์
   • การแก้ปัญหา
   • การให้เหตุผล
   • การสื่อสาร
   • การนำเสนอ
   • และการเชื่อมโยง
 • 10. หัวข้อที่ควรศึกษา
  • สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
  • 1. ความสามารถในการสื่อสาร
  • 2. ความสามารถในการคิด
  • 3. ความสามารถในการแก้ปัญหา
  • 4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
  • 5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
  • การสร้างเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
  • งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
 • 11. เครื่องมือวิจัย
  • แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวโดยใช้โจทย์ปัญหาเป็นฐาน
  • คู่มือการเขียนเรื่องเล่าโดยผ่านเครื่องมือดิจิทัล ( ใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เป็นเครื่องมือสร้างชิ้นงาน )
  • แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
  • แบบวัดความรู้จากชิ้นงาน ( Rubic )
  • แบบวัดสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ( ทั้ง 5 ด้าน )
  • แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง
  • แบบสัมภาษณ์ครู นักเรียน ผู้ปกครอง
  • แบบบันทึกอนุทินของนักเรียน , ครู
 • 12. การดำเนินงาน
  • กลุ่มที่ศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนราชประชา - นุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 120 คน
  • เนื้อหาวิชา รายวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยใช้เทคโนโลยี เว็บ 2.0 เป็นเครื่องมือในการสร้างชิ้นงาน
  • ดำเนินการในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553
 • 13. กลุ่มที่ศึกษา
  • นักเรียนชั้นอะไร มีจำนวนเท่าไร เพศชาย หญิงเท่าใด กำลังเรียนในปีการศึกษาอะไร มีพื้นเพอย่างไร ฯลฯ
 • 14. แผนการจัดการเรียนรู้
  • เนื้อหาที่ใช้
  • วิธีการจัดกิจกรรม ( เขียนให้เห็นว่านักเรียนมีการสร้างชิ้นงานโดยใช้เครื่องมือไอซีที
  • การวัดผลประเมินผล
 • 15. แผนการจัดการเรียนรู้
  • ชั่วโมงที่ 1-2 ขั้นเตรียมการ
  • ปฐมนิเทศ ทดสอบก่อนเรียน จำนวน 30 ข้อ
  • ครูทบทวนพื้นฐานความรู้เรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวด้วยการถามตอบ
  • นักเรียนแบ่งกลุ่มนักเรียนแบบคละความสามารถกลุ่มละ 4-5 คน ทำหน้าที่ประธาน เลขานุการ ผู้นำเสนอผลงานและอื่นๆ
  • ครูแจ้งเกณฑ์การประเมินต่างๆให้นักเรียนทราบ
  • ครูแนะนำเครื่องมือเทคโนโลยีเว็บ 2.0 เครื่องมือและแหล่งที่นักเรียนไปศึกษาค้นคว้าตามเนื้อหาของกลุ่มที่ตนเองได้รับ   เพื่อรวมเนื้อหา วิธีการสืบค้นและระบุแหล่งที่มา  
 • 16. แผนการจัดการเรียนรู้
  • ชั่วโมงที่ 3-8 ขั้นสอน
   • ขั้นที่ 1 ขั้นเสนอปัญหา
    • ครูแจกบัตรสถานการณ์ปัญหาเรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม
    • นักเรียนต้องอ่านปัญหาและตีความให้เกิดความเข้าใจให้ได้มากที่สุด ใช้ความรู้และประสบการเดิมมาสร้างตัวแทนของปัญหา
    • นักเรียนรู้บทบาทหน้าที่ในฐานะที่ศึกษารายบุคคลและรายกลุ่ม
 • 17. แผนการจัดการเรียนรู้
  • ชั่วโมงที่ 3-8 ขั้นสอน
   • ขั้นที่ 2 ขั้นไตร่ตรองรายบุคคล
    • นักเรียนพยายามสร้างตัวแบบหรือตัวแทนของปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาด้วยตนเองให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้
    • นักเรียนเป็นผู้วางแนวทางการแก้ปัญหา ลงมือปฏิบัติ ตรวจสอบความถูกต้อง อธิบายตีความของผลลัพธ์ สร้างรูปทั่วไปของคำตอบ
    • บันทึกต่างๆ ของข้อค้นพบในใบกิจกรรมที่ครูแจกให้
    • นักเรียนรู้บทบาทหน้าที่ในฐานะที่ศึกษารายบุคคลและรายกลุ่ม
 • 18. แผนการจัดการเรียนรู้
  • ชั่วโมงที่ 3-8 ขั้นสอน
   • ขั้นที่ 3 ขั้นไตร่ตรองรายกลุ่ม
    • ร่วมกันอภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในสิ่งที่ได้ค้นพบในรูปของกลุ่ม
    • นักเรียนต้องตระหนักถึงคุณค่าในรูปของตนเองว่าเป็นผู้ที่มีความสามารถเช่นเดียวกับกลุ่มเพื่อน โดยมีความกล้าเสนอความคิดเห็นมุมมอง วิธีคิดของตนเอง
    • กล้าวิพากษ์ วิจารณ์ โดยยึดหลักของความมีเหตุ มีผลที่มีความเป็นไปได้
    • นักเรียนรู้จักแบ่งปันความรู้ ช่วยอธิบายให้เพื่อนที่ไม่เข้าใจ มีความอดทนและใส่ใจต่อความคิดเห็นของเพื่อนทุกคน
    • นักเรียนรู้จักบทบาทหน้าที่ในกลุ่มผลัดกันเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น มีความยุติธรรม ไม่ลำเอียงเข้าข้างคนใดคนหนึ่ง
 • 19. แผนการจัดการเรียนรู้
  • ชั่วโมงที่ 3-8 ขั้นสอน
   • ขั้นที่ 4 ขั้นนำเสนอผลงาน
    • นักเรียนสร้างชิ้นงานเล่าเรื่องนำเสนอด้วยคำพูดที่เป็นภาษาทั่วไป วัจนภาษาทางคณิตศาสตร์ ภาษาสัญลักษณ์ การนึกด้วยภาพ การแสดงสมมติฐานร่วม และภาษากึ่งคณิตศาสตร์โดยเลือกใช้เทคโนโลยี เว็บ 2.0 เช่น scratch , gizmoz, Jing , Youtube ในการนำเสนอผลงานในกลุ่มของตนเอง
    • นักเรียนนำเสนอผลงานของตนเองที่สร้างจากเทคโนโลยี เว็บ 2.0 ทุกกลุ่ม
    • นักเรียนประเมินผลการนำเสนอของกลุ่มอื่นและประเมินตนเอง
 • 20. แผนการจัดการเรียนรู้
  • ชั่วโมงที่ 3-8 ขั้นสอน
   • ขั้นที่ 5 ขั้นสรุป
    • นักเรียนร่วมกันระดมสมองเพื่อสรุปหากฏเกณฑ์จากมุมมองที่หลากหลาย
    • นักเรียนร่วมกันอภิปรายหาเหตุผลของข้อสรุป
    • นักเรียนแต่ละคนเขียนสรุปการค้นพบด้วยตนเอง
 • 21. แผนการจัดการเรียนรู้
  • ชั่วโมงที่ 3-8 ขั้นสอน
   • ขั้นที่ 6 ขั้นขยายปัญหา
    • นักเรียนนำสรุปการค้นพบด้วยตนเองมาสร้างโจทย์ปัญหาและแก้โจทย์ปัญหานั้นๆ เป็นรายคนและช่วยกันตรวจสอบความเป็นไปได้และสอดคล้องกับที่เรียนในกลุ่ม
    • นำข้อสรุปที่ได้มาสร้างเป็นชิ้นงานโดยในรูปแบบดิจิทัล ( Digital Storytelling) วีดิโอ ภาพ ภาพการ์ตูน แอนิเมชัน เครื่องมือสร้างและเผยแพร่ : blog wiki website movie maker powerpoint photopeach scratch painbrush gizmoz photoscape youtube slideshare ms-publisher word excel jing
    • เลือกใช้เทคโนโลยี เว็บ 2.0 ของตนเอง โดยใช้สัญลักษณ์ทั้งการพูด การเขียน การใช้อุปกรณ์ รูปภาพ อธิบายปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาให้กลุ่มเพื่อนให้เข้าใจแนวคิดของตน
 • 22. แผนการจัดการเรียนรู้
  • ชั่วโมงที่ 3-8 ขั้นสอน
   • ขั้นที่ 7 ขั้นประเมินผลและสะท้อนกลับ
    • นักเรียนประเมินตนเองในการทำกิจกรรม ระบุสิ่งที่พึงพอใจ ไม่พึงพอใจข้อปรับปรุง
    • สะท้อนผลที่ได้จากการทำกิจกรรม
    • เขียนขั้นตอน กระบวนการหาความรู้ ข้อสรุปความรู้ที่ได้เป็นรายบุคคลแล้วแต่นักเรียนจะใช้การสรุปโดยวิธีใดแต่ต้องเป็นรูปธรรม เช่น
     • ผังมโนทัศน์
     • อนุทิน
     • แฟ้มสะสมงาน หรือหนังสือเล่มเล็ก
     • นักเรียนอาจใช้ความรู้ทางศิลปะ คหกรรม ช่วยในการทำงานเพื่อให้งานสวยงามมีค่า
     • และน่าสนใจ
 • 23. แผนดำเนินการวิจัย วัตถุประสงค์การวิจัย คำถามการวิจัย ข้อมูลที่ศึกษา วิธีเก็บรวบรวม การวิจัย เครื่องมือการวิจัย การวิเคราะห์ผล เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ที่ประกอบด้วย คือ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร การนำเสนอ และการเชื่อมโยง เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ด้วยโครงงาน เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวโดยใช้โจทย์ปัญหาเป็นฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 PBL สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ทั้ง 5 ด้าน ที่ประกอบด้วยการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร การนำเสนอ และการเชื่อมโยง และเจตคติที่ดีต่อการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวโดยใช้โจทย์ปัญหาเป็นฐานได้จริงหรือไม่ 1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2 กระบวนการทางคณิตศาสตร์ 3 เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์
  • ทดสอบก่อนเรียนด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
  • ทดสอบหลังเรียนด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
  • - ตอบแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบวัดความพึงพอใจ บันทึกอนุทิน
  1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (1) 2 แบบวัดความรู้จากชิ้นงาน ( Rubic ) ( 1-2) 3 แบบวัดสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ( ทั้ง 5 ด้าน ) ( 2) 4 แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง ( 1,3) 5 แบบสัมภาษณ์ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ( 1,3) 6 แบบบันทึกอนุทินของนักเรียน , ครู ( 1,3)
  • หาค่าร้อยละ
  • หาค่าเฉลี่ยเลขคณิต
  • หาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน