แผ่นดินไหว
แผ่นดินไหว    แผ่นดินไหว เป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดิน อันเนื่องมาจากการปลดปล่อยพลังงานเพื...
สาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหว   การเกิดแผ่นดินไหวมีสาเหตุมาจาก 2 สาเหตุใหญ่ สาเหตุแรกเกิดจากการกระทาของมนุษย์ ได้แก่ การทด...
ทฤษฎีว่าด้วยการขยายตัวของเปลือกโลก   โดยแผ่ น ดิ นไหวเกิ ด จากการที่ เ ปลื อ กโลกเกิ ด การคดโค้ ง โก่ งตัวอย่างฉับพลัน ...
ทฤษฎีว่าด้วยการคืนตัวของวัตถุ   โดยแผ่นดินไหวมาจากการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อน กล่าวคือ เมื่อรอยเลื่อนเกิดการเคลื่อนตัวถึงจ...
จัดทาโดยนางสาวอภิวรรณ เกาะชัยภูมิ สาขาวิชาภาษาไทยหมู2          ่   5315882046
แผ่นดินไหว1
แผ่นดินไหว1
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

แผ่นดินไหว1

775

Published on

สาเหตุการเกอดแผ่นดินไหว

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
775
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
20
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

แผ่นดินไหว1

 1. 1. แผ่นดินไหว
 2. 2. แผ่นดินไหว แผ่นดินไหว เป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดิน อันเนื่องมาจากการปลดปล่อยพลังงานเพื่อลดความเครียดที่ ส ะสมไว้ ภ ายในโลกออกมาเพื่ อ ปรั บ สมดุ ล ของเปลื อ กโลกให้ ค งที่ปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถทานายเวลา สถานที่ และความรุน แรงของแผ่น ดิน ไหวที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ในอนาคตได้ ดัง นั้ น จึ ง ควรศึก ษาเรียนรู้ เพื่อให้เข้าใจถึงกระบวนการเกิดของแผ่นดินไหวที่แท้จริง เพื่อเป็นแนวทางในการลดความเสียหายที่เกิดขึ้น
 3. 3. สาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหว การเกิดแผ่นดินไหวมีสาเหตุมาจาก 2 สาเหตุใหญ่ สาเหตุแรกเกิดจากการกระทาของมนุษย์ ได้แก่ การทดลองระเบิดปรมาณู การกักเก็บน้าในเขื่อน และแรงระเบิดจากการทาเหมืองแร่ ส่วนสาเหตุที่สองเป็นสาเหตุหลักของการเกิดแผ่นดินไหว โดยเป็นการเกิดตามธรรมชาติอันเนื่องมาจากการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลก ทั้งนี้ทฤษฎีกลไกการเกิดแผ่นดินไหวที่ยอมรับกันในปัจจุบันมี 2 ทฤษฎี
 4. 4. ทฤษฎีว่าด้วยการขยายตัวของเปลือกโลก โดยแผ่ น ดิ นไหวเกิ ด จากการที่ เ ปลื อ กโลกเกิ ด การคดโค้ ง โก่ งตัวอย่างฉับพลัน และเมื่อวัตถุขาดออกจากกันจึงปลดปล่อยพลังงานออกมาในรูปคลื่นแผ่นดินไหว
 5. 5. ทฤษฎีว่าด้วยการคืนตัวของวัตถุ โดยแผ่นดินไหวมาจากการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อน กล่าวคือ เมื่อรอยเลื่อนเกิดการเคลื่อนตัวถึงจุดหนึ่งวัตถุจะขาดออกจากกันและเสียรูปอย่างมาก พร้อมทั้งปลดปล่อยพลังงานมหาศาลออกมาในรูปของคลื่นแผ่นดินไหว และหลังจากนั้นวัตถุจะคืนตัวกลับสู่รูปเดิม
 6. 6. จัดทาโดยนางสาวอภิวรรณ เกาะชัยภูมิ สาขาวิชาภาษาไทยหมู2 ่ 5315882046
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×