แผ่นดินไหว1

1,529 views

Published on

สาเหตุการเกอดแผ่นดินไหว

0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,529
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
18
Actions
Shares
0
Downloads
25
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

แผ่นดินไหว1

  1. 1. แผ่นดินไหว
  2. 2. แผ่นดินไหว แผ่นดินไหว เป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดิน อันเนื่องมาจากการปลดปล่อยพลังงานเพื่อลดความเครียดที่ ส ะสมไว้ ภ ายในโลกออกมาเพื่ อ ปรั บ สมดุ ล ของเปลื อ กโลกให้ ค งที่ปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถทานายเวลา สถานที่ และความรุน แรงของแผ่น ดิน ไหวที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ในอนาคตได้ ดัง นั้ น จึ ง ควรศึก ษาเรียนรู้ เพื่อให้เข้าใจถึงกระบวนการเกิดของแผ่นดินไหวที่แท้จริง เพื่อเป็นแนวทางในการลดความเสียหายที่เกิดขึ้น
  3. 3. สาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหว การเกิดแผ่นดินไหวมีสาเหตุมาจาก 2 สาเหตุใหญ่ สาเหตุแรกเกิดจากการกระทาของมนุษย์ ได้แก่ การทดลองระเบิดปรมาณู การกักเก็บน้าในเขื่อน และแรงระเบิดจากการทาเหมืองแร่ ส่วนสาเหตุที่สองเป็นสาเหตุหลักของการเกิดแผ่นดินไหว โดยเป็นการเกิดตามธรรมชาติอันเนื่องมาจากการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลก ทั้งนี้ทฤษฎีกลไกการเกิดแผ่นดินไหวที่ยอมรับกันในปัจจุบันมี 2 ทฤษฎี
  4. 4. ทฤษฎีว่าด้วยการขยายตัวของเปลือกโลก โดยแผ่ น ดิ นไหวเกิ ด จากการที่ เ ปลื อ กโลกเกิ ด การคดโค้ ง โก่ งตัวอย่างฉับพลัน และเมื่อวัตถุขาดออกจากกันจึงปลดปล่อยพลังงานออกมาในรูปคลื่นแผ่นดินไหว
  5. 5. ทฤษฎีว่าด้วยการคืนตัวของวัตถุ โดยแผ่นดินไหวมาจากการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อน กล่าวคือ เมื่อรอยเลื่อนเกิดการเคลื่อนตัวถึงจุดหนึ่งวัตถุจะขาดออกจากกันและเสียรูปอย่างมาก พร้อมทั้งปลดปล่อยพลังงานมหาศาลออกมาในรูปของคลื่นแผ่นดินไหว และหลังจากนั้นวัตถุจะคืนตัวกลับสู่รูปเดิม
  6. 6. จัดทาโดยนางสาวอภิวรรณ เกาะชัยภูมิ สาขาวิชาภาษาไทยหมู2 ่ 5315882046

×