รหัสวิชา               วิชา        หน่วยกิต  เกรดภ1/2553  3000-1101  ทักษะภาษาไทยเพืออาชีพ    ...
ภ2/2554  3100-0103  กลศาสตร์ของไหล       3   2.5S1/2554  3100-0001  งานเทคนิคพืนฐาน             ...
ผลคูณ4.5 2 1 34.54.5 3 4 3     27 3    43.5 8   1.61111 3 3 4 3 3 9 3 44.5    27 3     45 4   1.6666...
7.57.5   7 5   17.5 5   2.510.5 6    12 5    36.5 9   3.04167 6269  2.35965
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

แผนการเรียนหลักสูตรปูนซิเมนต์ สาขาติดตั้งและบำรุงรักษา(รุ่น4)

1,167 views
1,048 views

Published on

แผนการเรียน

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,167
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

แผนการเรียนหลักสูตรปูนซิเมนต์ สาขาติดตั้งและบำรุงรักษา(รุ่น4)

 1. 1. รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต เกรดภ1/2553 3000-1101 ทักษะภาษาไทยเพืออาชีพ ่ 3 1.5ภ1/2553 3000-1201 ทักษะพัฒนาเพือการสื่อสารภาษาอังกฤษ 1 ่ 2 1ภ1/2553 3000-1601 ห้องสมุดกับการรู้สารสนเทศ 1 1ภ1/2553 3000-1521 คณิตศาสตร์2 3 1ภ1/2553 3000-1426 วิทยาศาสตร์ 7 3 1.5ภ1/2553 3100-0101 กลศาสตร์วิศวกรรม 1 3 1.5ภ1/2553 3111-2002 อ่านและเขียนแบบเครื่องกล 2 1.5ภ1/2553 3100-0117 มาตรวิทยาวิศวกรรม 2 2ภ1/2553 3100-0112 วัสดุอุตสาหกรรม 2 1.5ภ1/2553 3100-0115 กรรมวิธีการผลิต 2 1.5ภ1/2553 3100-0116 การขนถ่ายวัสดุ 2 4ภ1/2553 3111-2106 ระบบปัมและงานท่อ ๊ 2 1.5ภ2/2553 3000-1202 ทักษะพัฒนาเพือการสื่อสารภาษาอังกฤษ 2 ่ 2 1.5ภ2/2553 3000-1301 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย 1 4ภ2/2553 3000-1525 แคลคูลัส 1 3 1ภ2/2553 3100-0107 ความแข็งแรงของวัสดุ 3 1ภ2/2553 3000-0101 การพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพและเพือเพิมผลผลิต ่ ่ 3 3ภ2/2553 3100-0150 การควบคุมคุณภาพ 3 1ภ2/2553 3100-0152 การบริหารงานอุตสาหกรรม 2 2ภ2/2553 3111-2003 เทคโนโลยีเครื่องมือกล 3 1.5ภ2/2553 3111-2004 การวางผังโรงงาน 2 1.5ภ2/2553 3100-0114 การทดสอบวัสดุ 2 2ภ2/2553 3100-0118 ชิ้นส่วนเครื่องกล 3 1.5ภ1/2554 3000-1226 ภาษาอังกฤษสาหรับสถานประกอบการ 1 3.5ภ1/2554 3000-7001 ฝึกงาน 4 3.5ภ1/2554 3111-2103 งานซ่อมและบารุงรักษาเครื่องจักรกล 3 3.5ภ1/2554 3111-2105 งานวางผังโรงงานและการติดตั้ง 3 3.5ภ1/2554 3111-6001 โครงการ 4 4ภ2/2554 3000-1606 มนุษย์สัมพันธ์ในการทางาน 2 2ภ2/2554 3000-1302 ภูมิปัญญาท้องถิ่น 2 2ภ2/2554 3000-1235 ภาษาอังกฤษสมัครงาน 1 2ภ2/2554 3100-0158 การจัดการความปลอดภัย 2 3.5ภ2/2554 3000-0206 การออกแบบโปรแกรมใช้คอมพิวเตอร์ช่วย 3 3ภ2/2554 3100-0106 นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ 3 3.5ภ2/2554 3111-2001 ไฟฟ้าอุตสาหกรรม 2 2.5ภ2/2554 3111-2101 การบริหารงานบารุงรักษา 2 2.5ภ2/2554 3111-2102 งานซ่อมและบารุงรักษา 3 3.5ภ2/2554 3100-0111 เทอร์โมไดนามิกส์ 3 2.5
 2. 2. ภ2/2554 3100-0103 กลศาสตร์ของไหล 3 2.5S1/2554 3100-0001 งานเทคนิคพืนฐาน ้ 3 2.5S1/2554 3100-0002 เขียนแบบเทคนิค 2 2.5S1/2554 3100-0004 วัสดุช่าง 2 2.5S2/2554 3102-0002 งานเครื่องมือกลเบืองต้น ้ 3 3.5S2/2554 3100-0003 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 2 3S2/2554 3100-0005 งานวัดละเอียด 2 2.5S2/2554 3100-0003 งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 3 3S2/2554 3111-0001 งานซ่อมบารุงรักษาเบืองต้น ้ 2 3 114
 3. 3. ผลคูณ4.5 2 1 34.54.5 3 4 3 27 3 43.5 8 1.61111 3 3 4 3 3 9 3 44.5 27 3 45 4 1.666674.53.5 14 1510.5 54.510.5 3.63333 16 4 4 2 7 910.5 5 5 2610.5 727.5 2.76923
 4. 4. 7.57.5 7 5 17.5 5 2.510.5 6 12 5 36.5 9 3.04167 6269 2.35965

×