02 multimedia andinteractivity

554 views
531 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
554
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
50
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

02 multimedia andinteractivity

 1. 1. ia Systems520251: Multimed ÁมÑัÅลµตÔิÁมÕีàเ´ดÕีÂย áแÅลÐะ¡กÒาÃร »ป¯ฏÔิÊสÑัÁม¾พÑั¹น¸ธ 18 ÁมÔิ¶ถØุ¹นÒาÂย¹น 2555 1
 2. 2. ÁมÑัÅลµตÔิÁมÕีàเ´ดÕีÂย 2
 3. 3. ÁมÑัÅลµตÔิÁมÕีàเ´ดÕีÂย... 3
 4. 4. Text 4
 5. 5. INTERACTIVITY 5
 6. 6. ¾พÑั²ฒ¹นÒา¡กÒาÃร¢ขÍอ§ง¡กÒาÃร»ป¯ฏÔิÊสÑัÁม¾พÑั¹น¸ธ 6
 7. 7. ºบÃรÃร¾พºบØุÃรØุÉษ 7
 8. 8. ´ดØุŒŒ¹นËหÃรÃรÉษÒา 8
 9. 9. áแ»ป‡‡¹นËหÁมØุ¹น¾พÒาàเ¾พÅลÔิ¹น 9
 10. 10. Ëห¹นÙูàเÃรÔิ§งÃร‹‹Òา 10
 11. 11. ¨จÍอÊสÑัÁม¼ผÑัÊส 11
 12. 12. ÁมÑัÅลµตÔิ·ท∙Ñัªช 12
 13. 13. 13
 14. 14. 14
 15. 15. 15
 16. 16. àเ«ซ¹นàเ«ซÍอÃรäไÃรŒŒÊสÒาÂย 16
 17. 17. ÊสÑั่§ง§งÒา¹น´ดŒŒÇวÂยàเÊสÕีÂย§ง 17
 18. 18. Augmented Reality (AR) 18
 19. 19. Augmented Reality (AR) 19
 20. 20. Augmented Reality (AR) 20
 21. 21. 21
 22. 22. E3 2009 22
 23. 23. E3 2009 23
 24. 24. E3 2009 24
 25. 25. E3 2009 25
 26. 26. Project Natal @ E3:2009 26
 27. 27. Microsoft Kinect @ E3:2010 27
 28. 28. 28
 29. 29. 29
 30. 30. 30
 31. 31. 31
 32. 32. 32
 33. 33. ÊสÔิ่§ง·ท∙Õี่àเ¤คÂยàเ»ปšš¹นàเ¾พÕีÂย§ง¨จÔิ¹นµต¹นÒา¡กÒาÃร... ÇวÑั¹น¹นÕี้ÁมÑั¹น(ãใ¡กÅลŒŒ) àเ»ปšš¹น¨จÃรÔิ§งáแÅลŒŒÇว 33
 34. 34. 34
 35. 35. 35
 36. 36. 36
 37. 37. 37
 38. 38. 38
 39. 39. 39
 40. 40. ¡กÒาÃรÍอÍอ¡กáแºบºบ·ท∙Õี่µตŒŒÍอ§ง àเ»ปÅลÕี่Âย¹นáแ»ปÅล§ง 40
 41. 41. 41
 42. 42. 42
 43. 43. 43
 44. 44. 44
 45. 45. 45

×