Your SlideShare is downloading. ×
0
สังคมวัยรุ่น
สังคมวัยรุ่น
สังคมวัยรุ่น
สังคมวัยรุ่น
สังคมวัยรุ่น
สังคมวัยรุ่น
สังคมวัยรุ่น
สังคมวัยรุ่น
สังคมวัยรุ่น
สังคมวัยรุ่น
สังคมวัยรุ่น
สังคมวัยรุ่น
สังคมวัยรุ่น
สังคมวัยรุ่น
สังคมวัยรุ่น
สังคมวัยรุ่น
สังคมวัยรุ่น
สังคมวัยรุ่น
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

สังคมวัยรุ่น

6,450

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
6,450
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
30
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. นายกฤษณะ คาพิระ 543050211-7นางสาวนภารัตน์ ทองทศ 543050222-2นางสาวปิยะพร พุ่มจันทร์ 543050227-2นางสาวสศิพร ลวงงาม 543050235-3นางสาวสุจิรา คาสีหา 543050386-2นางสาวรุ่งทิพย์ ผ่านพินจ 543050233-7 ินางสาวอภิรมย์รช ั เรืองประทุม 543050550-5
 • 2. วัยรุ่น (Adolescence) ช่วงอายุ 13-19 ปีเป็นวัยช่วงต่อระหว่างวัยเด็กและวัยผู้ใหญ่เป็นช่วงระยะเวลาทีมีการเปลียนแปลง ่ ่ทางด้านการเจริญเติบโตทางด้านร่างกาย ลักษณะทีบ่ง ่บอกถึงความเป็นหนุมสาว ขณะเดียวกันพัฒนาการ ่ทางด้านอารมณ์ สังคมและจิตใจก็เปลียนแปลงไปด้วยแต่ ่เป็นไปในลักษณะทีไม่คอยสอดคล้องหรือเหมาะสมกับการ ่ ่เปลี่ยนแปลงด้านร่างกายที่เปลียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ่
 • 3. พัฒนาการทางสังคม ช่วงวัยรุ่น วัยนี้จะเริมห่างจากทางบ้าน ไม่ค่อยสนิทสนมคลุก ่คลีกับพ่อแม่พี่น้องเหมือนเดิม แต่จะสนใจเพื่อนมากกว่า จะใช้เวลากับเพื่อนนานๆ มีกิจกรรมนอกบ้านมาก ไม่อยากไปไหนกับทางบ้าน เริ่มมีความสนใจเพศตรงข้าม สนใจสังคมสิ่งแวดล้อม ปรับตัวเองให้เข้ากับกฎเกณฑ์กติกาของกลุ่ม ของสังคมได้ดขึ้น ี
 • 4. ใช้เวลากับเพือนนานๆ มีกิจกรรมนอกบ้านมาก ไม่ ่ อยากไปไหนกับทางบ้าน
 • 5. เริ่มมีความสนใจเพศตรงข้าม สนใจสังคมสิ่งแวดล้อม
 • 6. พัฒนาการทางสังคม ช่วงวัยรุ่น มีความสามารถในทักษะสังคม การสื่อสารเจรจา การแก้ปัญหา การประนีประนอม การยืดหยุนโอนอ่อนผ่อน ่ตามกัน และการทางานร่วมกับผู้อื่น พัฒนาการทางสังคมที่ดีจะเป็นพื้นฐานมนุษยสัมพันธ์ทดี และบุคลิกภาพทีดี การ ี่ ่เรียนรูสังคมจะช่วยให้ตนเองหาแนวทางการดาเนินชีวตที่ ้ ิเหมาะกับตนเอง เลือกวิชาชีพทีเหมาะกับตน และมีสงคม ่ ัสิ่งแวดล้อมทีดีตอตนเองในอนาคตต่อไป ่ ่
 • 7. มีเอกลักษณ์ทางเพศเหมาะสมมีลักษณะเฉพาะของตนเอง
 • 8. มีความสามารถในทักษะทางสังคมและ การสื่อสารเจรจา
 • 9. พัฒนาการทางสังคม ช่วงวัยรุ่น วัยแห่งการรวมกลุ่มอย่างแท้จริง (gangage) เมื่อเกิดการรวมกลุ่มเด็กจะสร้างกฎระเบียบภาษา ประเพณีประจากลุ่ม เพื่อใช้เฉพาะสมาชิกของกลุ่มเท่านั้น เด็กจะรู้สึกปลอดโปร่งและสบายใจจากการเล่น เรียน เที่ยว กิน นอน ทางานกับเพื่อนร่วมวัยซึ่งการรวมกลุ่มของเด็กจะเป็นไปโดยธรรมชาติ
 • 10. พัฒนาการด้านสังคมของเด็กในวัยรุ่นบางครั้งอาจ ส่งผลให้เกิดปัญหากับผู้ปกครอง ที่เราเรียกว่า “ช่องว่างระหว่างวัย” ที่ทาให้เด็กวัยรุ่นและผู้ปกครองไม่เข้าใจกัน มีวิธีแก้ปัญหา ดังนี้...........
 • 11. วิเคราะห์ทฤษฎี... งานพัฒนาการของฮาวิกเฮิรส ์ งานพัฒนาการของวัยรุนที่สอดคล้องกับพัฒนาการด้านสังคม คือ ่มีความสัมพันธ์กบเพือนวัยเดียวกันทังหญิงและชาย มีบทบาททางเพศ ั ่ ้ตามทีสงคมยอมรับ เตรียมตัวสาหรับการแต่งงานและชีวิตครอบครัวและ ่ัเป็นบุคคลทีมความรับผิดชอบต่อสังคม ่ ี พัฒนาการด้านบุคลิกภาพของซิกมันต์ ฟรอยด์ พัฒนาการด้านบุคลิกภาพของวัยรุนด้านสังคมจะอยูใน “ขั้น ่ ่ ความต้องการทางเพศ” คือมีความสนใจเพศตรงข้ามทังสองเพศมีความพึง ้ พอใจในการคบหาสมาคม ผูกพันรักใคร่กับเพือนต่างเพศ ปรับตัวให้เข้า ่ กับเพศตรงข้ามและทาตนให้เป็นทีสนใจของเพศตรงข้าม ่
 • 12. พิสูจน์ทฤษฎี สัมภาษณ์เจ้าของร้านค้าหอพักหญิงที18 ่ ของ ผู้ปกครองของน้องบอล อายุ 17 ปีซิกมันต์ ฟรอยด์
 • 13. พิสูจน์ทฤษฎีของซิกมันต์ ฟรอยด์ จากการสัมภาษณ์คุณแม่ของน้องบอลเราได้ทราบถึงพัฒนาการทางสังคมของน้องคือสามารถปรับตัวเข้ากับเพือน่เพศเดียวกันและเพือนต่างเพศได้ มีเพือนสนิททีเป็นทั้ง ่ ่ ่เพื่อนเพศชายและเพศหญิง ซึ่งตรงกับทฤษฎีพฒนาการด้าน ับุคลิกภาพของซิกมันต์ ฟรอยด์ ในขั้นความต้องการทางเพศที่ว่ามีความสนใจเพศตรงข้ามทังสองเพศมีความพึงพอใจในการคบหาสมาคม ผูกพันรัก ้ใคร่กับเพือนต่างเพศ ปรับตัวให้เข้ากับเพศตรงข้าม ่
 • 14. วีดีโอประกอบhttp://www.youtube.com/watch?v=Z1z7b _XpgX4&feature=relatedhttp://www.youtube.com/watch?v=xHKw mziFTZw
 • 15. อ้างอิง• เรื่องพัฒนาการทางด้านสติปัญญาของเด็กวัยเรียน โดยโรงเรียนนครพิงค์ อภิบาลกิจ ที่มา::http://www.popcare.com/learn%20age.htm• บทความสาหรับพ่อแม่ โดย นพ. วิโรจน์ อารีย์กุล สืบค้นวันที่28/12/54 ที่มา::http://www.teenrama.com/dad_mam/old_dad_mam24.htm• จิตวิทยาพัฒนาการเด็กและวัยรุ่น โดย นพ. พนม เกตุมาน• ที่มา::http://www.psyclin.co.th/new_page_56.htm
 • 16. ขอบคุณค่ะขอบคุณครับ

×