ใบงานที่ 8 โครงงานประเภทการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์

1,903 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,903
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ใบงานที่ 8 โครงงานประเภทการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์

  1. 1. ใบงานที่ 8 เรื่อง โครงงานประเภท “การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ ”
  2. 2. ความหมาย • โปรแกรมประยุกต์ความหมาย โครงงานพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ เป็ นโปรแกรมพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ที่มีวัตถุประสงค์ ัเพื่อให้ผ ศึกษาได้ศึกษาความต้องการของผูใช้งานและออกแบบโปรแกรมเพื่อ ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ตามความเหมาะสม โครงงาน ประเภทนี้เป็นโครงงานพัฒนาซอฟต์แวร์ เกมเพื่อความรู้หรือเพื่อ ความ ้เพลิดเพลิน เช่น เกมที่พัฒนาควรจะเป็ นเกมที่ไม่รุนแรง เน้นการใช้สมองเพื่อฝึกคิดอย่างมีหลักการ
  3. 3. ความหมาย • โครงงานประเภทนี้ จะมีการออกแบบลักษณะและกฎเกณฑ์การเล่น เพื่อให้น่าสนใจแก่ผู้เล่น พร้อมทั้งให้ความรู้สอดแทรกไปด้วย ผู้พัฒนาควรจะได้ทาการสารวจและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเกมต่างๆ ที่มีอยู่ทั่วไป และนามาปรับปรุงหรือพัฒนาขึ้นใหม่ เพื่อให้เป็นเกมที่ แปลกใหม่ และน่าสนใจแก่ผู้เล่นกลุ่มต่างๆ ทีมา : http://kruoong.blogspot.com/2011/07/blog- post_25.html
  4. 4. โครงงานพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ (หรือพัฒนาเกม) • โครงงานพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ (หรือพัฒนาเกม) ในปัจจุบนเกม คอมพิวเตอร์ ได้เข้ามามีบทบาทต่อเยาวชนเป็นอย่างยิง ดังนั้น โครงงานพัฒนาเกม จึงเป็นอีก โครงงานที่จะส่งเสริมการสร้างเกม จากจินตนาการของนักเรียน ซึ่งจะทาให้ได้เกมสี ขาวที่ไม่มีพิษภัยต่อ ผู้เล่น หรือเป็นการสร้างเกมในเชิงสร้างสรรค์ โดยใช้ตัวละครตาม วรรณคดีเป็นผู้เล่น เช่น เกมผจญภัยทะลุมิติ
  5. 5. โครงงานพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ (หรือพัฒนาเกม) • กฎกติการการเล่นเกมผู้พัฒนาโครงงานสามารถกาหนดขั้นมาได้เอง ตามความเหมาะสมหรือพัฒนาเกมประเภทฝึกสมองประลอง - ปัญญา จึงเป็นอีกรูปแบบของโครงงานประเภทนี้ หรือนาบทเรียน ที่ยากต่อการท่องจามาสร้างในลักษณะของเกมจะช่วยให้ผู้เล่น นอกจากได้รับความบันเทิงแล้ว ยังเป็นการท่องจาบทเรียนไปพร้อม กันด้วย
  6. 6. โครงงานพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ (หรือพัฒนาเกม) • ดังนั้นการสร้างสรรค์เกมและสอดแทรกความรู้เข้าไปก็จะมีประโยชน์มากสา หรับผู้เล่นและผู้ประดิษฐ์คิดค้น ซึ่งการจัดทาโครงงานคอมพิวเตอร์นั้น จะต้องมีความรู้พื้นฐาน เกี่ยวกับ • 1. หลักการทางานของคอมพิวเตอร์ • 2. กระบวนการและหลักการในการแก้ปัญหา • 3. หลักการเขียนโปรแกรม • 4. การแทนข้อมูลในคอมพิวเตอร์
  7. 7. ตัวอย่าง • เกมผจญภัยกับพระอภัยมณี • เกมอักษรเขาวงกต • เกมเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน- ราษฎร • เกมผจญภัย ที่มา : https://sites.google.com/site/walaipornskb/khorng-ngan- khxmphiwtexr

×