Prezentacija ekonomsko nasilje 2011
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Prezentacija ekonomsko nasilje 2011

on

 • 821 views

 

Statistics

Views

Total Views
821
Views on SlideShare
787
Embed Views
34

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

1 Embed 34

http://www.dsapatin.org 34

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Prezentacija ekonomsko nasilje 2011 Prezentacija ekonomsko nasilje 2011 Presentation Transcript

  •  
  • Kampanja “ 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama” predstavlja globalnu i međunarodnu kampanju koja je pokrenuta j о š 1991. godine u preko 1 60 država sveta i u kojoj učestvuje oko 37 00 različitih organizacija . Zvaničan početak kampanje je 25. novembar, dan koji su Ujedinjene Nacije proglasile Međunarodnim danom borbe protiv nasilja nad ženama i traje do 10. decembra, Međunarodnog dana ljudskih prava.  
  • N asilje u porodici , a pre svega nad ženama je najčešći oblik kršenja ljudskih prava u Europi i u svetu. Nasilje nad ženama prisutno je u svim razvojnim fazama društva kao izraz istorijski nej e dnake raspodele moći između muškaraca i žena i neravnopravnopravnosti polova. Koreni nasilja nad ženama leže duboko u strukturi društva i z ahvataju sve kategorije društva bez obzira na obrazovanje i socijalni status. EKONOMSKO OSNAŽIVANJE ŽENA JE OSNOV SMANJENJA NASILJA U PORODICI I DRUŠTVU!
   • U svih 45 opština /gradova na teritoriji Vojvodine Pokrajinski Forum žena Demokratske stranke od 2007. godine kampanju borbe protiv nasilja nad ženama obeležava organizovano, r a zličitim aktivnostima koje
   • promovišu ideje DS:
   • o društvu bez nasilja,
   • o porodici bez nasilja,
   • o pravu na jednake mogućnosti.
  •  
   • Porukom NEPRIJAVLJIVANJEM NASILJA U PORODICI ČINIŠ KRIVIČNO DELO! ukazale smo na:
   • Porodični zakon koji je po prvi put u Srbiji nasilje u porodici defini sao kao društveni, a ne samo kao lični problem
   • da n asilje nad ženama ne sme biti model ponašanja i nije lična privatna stvar
   • na poražavajuću činjenicu da nasilje nad ženama još uvek predstavlja veliki problem našeg društva, jer i pored donošenja Zakona o nasilju u porodici, većina građana ili ne zna šta je to nasilje u porodici ili ne želi priznati da postoji ovaj problem
   • da v eliki problem predstavlj a i to što još uvek postoje oni koji tolerišu i opravdavaju ovakav vid nasilja
   2007
   • Cilj kampanje je bio da javnosti uputimo poruke:
   • da za zlostavljanje nema opravdanja
   • da niko ne sme nikog da zlostavlja
   • da niko nema prava da nekom narušava integritet
   • da niko ne sme da osporava nečija prava
   • da ako znamo za nasilje imamo zakonsku obavezu da ga prijavimo, jer imamo zakone koji štite žrtve nasilja i kažnjavaju nasilnike, ako se pokrene postupak i dokaže krivica nasilnika
   • DA SKRENEMO PAŽNJU JAVNOSTI NA NESAGLEDIVU ŠTETU KOJA SE
   • NASILJEM NANOSI NE SAMO ŽRTVI NASILJA, VEĆ DRUŠTVU U CELINI
   • DA JE PROBLEM NASILJA KOJI JE PRISUTAN NA SVAKOM KORAKU, U SVAKOM SEGMENTU NAŠEG DRUŠTVA, PODJEDNAKO VAŽAN KAO I SVA POLITIČKA, EKONOMSKA I DRUGA DEŠAVANJA U DRUŠTVU.
   2008
  • Cilj kampanje je bio da apelujemo na sve koji prisustvuju nekom obliku nasilja ili znaju da se ono dešava u njihovoj blizini, obavezno prijave nadležnim organima kako bi se žrtva što pre zaštitila i sklonila od nasilnika. 2009
   • Cilj kampanje je bio:
   • da se skrene pažnja čitavom društvu na značaj ohrabrivanja žena koje trpe nasilje u porodici da prijave nasilnika i da izađu iz nasilja što pre
   • povod da sagledamo šta i koliko se do sada uradilo, a još više, šta je još neophodno uraditi da se nasilje u porodici u Srbiji svede na najmanju moguću meru
    • 2002. godine donet je Krivični zakon u kojem je prepoznato pitanje nasilja u porodici
    • 2005. godine donet je Porodični zakon kojim su predviđene mere zaštite protiv nasilja u porodici
    • 2009. godine donet je Zakon o rodnoj ravnopravnosti
    • u Vojvodini je 2008. godine usvojena Strategija za zaštitu od nasilja u porodici i drugih oblika rodno zasnovanog nasilja
   Situacija sada jeste bolja zato što žene imaju pravni okvir koji im obezbeđuje podršku kada odluče da ne trpe više nasilje u porodici. Ipak, još uvek, te žene nailaze na brojne prepreke koje su najčešće vezane za implementaciju donetih zakona, odnosno nepostojanje standardizovane procedure u radu policije, tužilaštva, sudova, centara za socijalni rad. 2010
  • 2011
   • 2011. godine u kampanji „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama“ Forum žena Demokratske stranke za Vojvodinu, šalje poruku svim ženama:
   • NISI SAMA!
   • Nisi sama kad trpiš nasilje
   • Nisi sama u borbi za to da se ravnopravno školuješ,
   • Nisi sama kada treba da se izboriš:
   • - za alimentaciju, ili za to da imovina glasi na tvoje ime
   • - da budeš jednako plaćena za isti posao koji radi muškarac
   • - za to da pokreneš sopstveni posao i dobiješ podršku za to
   • U vremenu kada ekonomska kriza potresa čitav svet, žene su te koje snažnije pogađa ekonomsko nasilje.
   • One češće ostaju bez radnog mesta, sopstvenih prihoda i često ne raspolažu sopstvenom imovinom.
   • Ovaj oblik nasilja potvrđuju i činjenice:
   • da je još uvek više nezaposlenih žena nego muškaraca
   • da se one teže zapošljavaju na sva, a posebno rukovodeća mesta,
   • da na poslu češće trpe diskriminaciju,
   • da ređe dobijaju finansijsku podršku pri kreditiranju sopstvenog biznisa.
  • Smatramo da u društvu jednakih mogućnosti žene moraju imati jednake šanse. A upravo je ekonomska nezavisnost najbolja zaštita od svake vrste nasilja.
  • HVALA NA PAŽNJI!