Prezentacija ekonomsko nasilje 2011

859 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
859
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
35
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Prezentacija ekonomsko nasilje 2011

 1. 2. Kampanja “ 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama” predstavlja globalnu i međunarodnu kampanju koja je pokrenuta j о š 1991. godine u preko 1 60 država sveta i u kojoj učestvuje oko 37 00 različitih organizacija . Zvaničan početak kampanje je 25. novembar, dan koji su Ujedinjene Nacije proglasile Međunarodnim danom borbe protiv nasilja nad ženama i traje do 10. decembra, Međunarodnog dana ljudskih prava.  
 2. 3. N asilje u porodici , a pre svega nad ženama je najčešći oblik kršenja ljudskih prava u Europi i u svetu. Nasilje nad ženama prisutno je u svim razvojnim fazama društva kao izraz istorijski nej e dnake raspodele moći između muškaraca i žena i neravnopravnopravnosti polova. Koreni nasilja nad ženama leže duboko u strukturi društva i z ahvataju sve kategorije društva bez obzira na obrazovanje i socijalni status. EKONOMSKO OSNAŽIVANJE ŽENA JE OSNOV SMANJENJA NASILJA U PORODICI I DRUŠTVU!
 3. 4. <ul><li>U svih 45 opština /gradova na teritoriji Vojvodine Pokrajinski Forum žena Demokratske stranke od 2007. godine kampanju borbe protiv nasilja nad ženama obeležava organizovano, r a zličitim aktivnostima koje </li></ul><ul><li>promovišu ideje DS: </li></ul><ul><li>o društvu bez nasilja, </li></ul><ul><li>o porodici bez nasilja, </li></ul><ul><li>o pravu na jednake mogućnosti. </li></ul>
 4. 6. <ul><li>Porukom NEPRIJAVLJIVANJEM NASILJA U PORODICI ČINIŠ KRIVIČNO DELO! ukazale smo na: </li></ul><ul><li>Porodični zakon koji je po prvi put u Srbiji nasilje u porodici defini sao kao društveni, a ne samo kao lični problem </li></ul><ul><li>da n asilje nad ženama ne sme biti model ponašanja i nije lična privatna stvar </li></ul><ul><li>na poražavajuću činjenicu da nasilje nad ženama još uvek predstavlja veliki problem našeg društva, jer i pored donošenja Zakona o nasilju u porodici, većina građana ili ne zna šta je to nasilje u porodici ili ne želi priznati da postoji ovaj problem </li></ul><ul><li>da v eliki problem predstavlj a i to što još uvek postoje oni koji tolerišu i opravdavaju ovakav vid nasilja </li></ul>2007
 5. 7. <ul><li>Cilj kampanje je bio da javnosti uputimo poruke: </li></ul><ul><li>da za zlostavljanje nema opravdanja </li></ul><ul><li>da niko ne sme nikog da zlostavlja </li></ul><ul><li>da niko nema prava da nekom narušava integritet </li></ul><ul><li>da niko ne sme da osporava nečija prava </li></ul><ul><li>da ako znamo za nasilje imamo zakonsku obavezu da ga prijavimo, jer imamo zakone koji štite žrtve nasilja i kažnjavaju nasilnike, ako se pokrene postupak i dokaže krivica nasilnika </li></ul><ul><li>DA SKRENEMO PAŽNJU JAVNOSTI NA NESAGLEDIVU ŠTETU KOJA SE </li></ul><ul><li>NASILJEM NANOSI NE SAMO ŽRTVI NASILJA, VEĆ DRUŠTVU U CELINI </li></ul><ul><li>DA JE PROBLEM NASILJA KOJI JE PRISUTAN NA SVAKOM KORAKU, U SVAKOM SEGMENTU NAŠEG DRUŠTVA, PODJEDNAKO VAŽAN KAO I SVA POLITIČKA, EKONOMSKA I DRUGA DEŠAVANJA U DRUŠTVU. </li></ul>2008
 6. 8. Cilj kampanje je bio da apelujemo na sve koji prisustvuju nekom obliku nasilja ili znaju da se ono dešava u njihovoj blizini, obavezno prijave nadležnim organima kako bi se žrtva što pre zaštitila i sklonila od nasilnika. 2009
 7. 9. <ul><li>Cilj kampanje je bio: </li></ul><ul><li>da se skrene pažnja čitavom društvu na značaj ohrabrivanja žena koje trpe nasilje u porodici da prijave nasilnika i da izađu iz nasilja što pre </li></ul><ul><li>povod da sagledamo šta i koliko se do sada uradilo, a još više, šta je još neophodno uraditi da se nasilje u porodici u Srbiji svede na najmanju moguću meru </li></ul><ul><ul><li>2002. godine donet je Krivični zakon u kojem je prepoznato pitanje nasilja u porodici </li></ul></ul><ul><ul><li>2005. godine donet je Porodični zakon kojim su predviđene mere zaštite protiv nasilja u porodici </li></ul></ul><ul><ul><li>2009. godine donet je Zakon o rodnoj ravnopravnosti </li></ul></ul><ul><ul><li>u Vojvodini je 2008. godine usvojena Strategija za zaštitu od nasilja u porodici i drugih oblika rodno zasnovanog nasilja </li></ul></ul>Situacija sada jeste bolja zato što žene imaju pravni okvir koji im obezbeđuje podršku kada odluče da ne trpe više nasilje u porodici. Ipak, još uvek, te žene nailaze na brojne prepreke koje su najčešće vezane za implementaciju donetih zakona, odnosno nepostojanje standardizovane procedure u radu policije, tužilaštva, sudova, centara za socijalni rad. 2010
 8. 10. 2011
 9. 11. <ul><li>2011. godine u kampanji „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama“ Forum žena Demokratske stranke za Vojvodinu, šalje poruku svim ženama: </li></ul><ul><li>NISI SAMA! </li></ul><ul><li>Nisi sama kad trpiš nasilje </li></ul><ul><li>Nisi sama u borbi za to da se ravnopravno školuješ, </li></ul><ul><li>Nisi sama kada treba da se izboriš: </li></ul><ul><li>- za alimentaciju, ili za to da imovina glasi na tvoje ime </li></ul><ul><li>- da budeš jednako plaćena za isti posao koji radi muškarac </li></ul><ul><li>- za to da pokreneš sopstveni posao i dobiješ podršku za to </li></ul>
 10. 12. <ul><li>U vremenu kada ekonomska kriza potresa čitav svet, žene su te koje snažnije pogađa ekonomsko nasilje. </li></ul><ul><li>One češće ostaju bez radnog mesta, sopstvenih prihoda i često ne raspolažu sopstvenom imovinom. </li></ul><ul><li>Ovaj oblik nasilja potvrđuju i činjenice: </li></ul><ul><li>da je još uvek više nezaposlenih žena nego muškaraca </li></ul><ul><li>da se one teže zapošljavaju na sva, a posebno rukovodeća mesta, </li></ul><ul><li>da na poslu češće trpe diskriminaciju, </li></ul><ul><li>da ređe dobijaju finansijsku podršku pri kreditiranju sopstvenog biznisa. </li></ul>
 11. 13. Smatramo da u društvu jednakih mogućnosti žene moraju imati jednake šanse. A upravo je ekonomska nezavisnost najbolja zaštita od svake vrste nasilja.
 12. 14. HVALA NA PAŽNJI!

×