เฉลยข้อสอบภาษาจีน

7,173 views

Published on

0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
7,173
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
53
Actions
Shares
0
Downloads
101
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

เฉลยข้อสอบภาษาจีน

  1. 1. G ‐ STUDENT.  grammar เฉลย ข้อ1-14 1) 4.由 หมายถึง ยกให้(ทําหน้าที่...) 2) 2. ลักษณะของหนังสือ หรือแมกกาซีน เราจะใช้คําว่า 本เสมอ 3) 1.การแสดงถึงช่วงเวลาที่การกระทําบางอย่างได้เกิดขึ้น(ไม่เกี่ยงว่าเกิดขึ้น มานานเท่าไหร่ เราพูดถึงแค่จุด เริ่มเท่านั้น )เราจะใช้刚 ส่วน 刚才มักจะใช้เพื่อเน้นถึงช่วงเวลาที่การกระทํานั้นสิ้นสุดลงไปแล้ว 4) 4. 孪生 หมายถึงลูกฝาแฝดครับ มีความหมายเดียวกับ 双胞胎 5) 3. 不但 มักจะใช้คู่กับประโยคข้างท้าย เพื่อแสดงถึงการกระทําอีกอย่างที่เกิดขึ้น เช่น 不但....,而且....(ไม่ เพียงแต่...,แถมยัง...) 、不但.....,反而......(ไม่เพียงแต่,กลับกัน....)、不但......,还....(ไม่เพียงแต่ ...,แถมยัง ...) 6) 1. สามตัวเลือก1-3หมายถึงเข้มงวด จริงจัง แต่มีเพียง 严格 เท่านั้นที่หมายถึงการเข้มงวดตามมาตรฐานซึ่งเหมาะ ที่สุด ส่วน 重严 หมายถึงหนักหนาสาหัสครับ 7) 3. 究竟 ใช้เพื่อถามในการตัดสินใจว่าจะเอาอย่างไรกันแน่ จะทําหรือไม่ทํา เป็นต้น 8) 4. คําว่า 着 มักใช้เพื่อแสดงว่าการกระทํานั้นกําลังดําเนินอยู่และหากใช้เป็นคําซํ้า.....着.....着+คํากริยา นั่นก็จะเป็น การแสดงว่าการกระทําแรกกําลังดําเนินอยู่จู่ ๆ ก็เกิดเหตุการณ์ที่สองเกิดขึ้น 9) 1. 不见得 หมายถึง ไม่เห็นว่าจะ,ไม่แน่ว่า มีความหมายเหมือนกับคําว่า 不一定 10) 3. 否 มีความหมายเท่ากับ 不 是否 จึงมีความหมายเท่ากับ หรือไม่ 11) 1. การอ่านตัวเลข ถ้าพบศูนย์ติดกันหลายตัวเราจะอ่านศูนย์เพียงตัวเดียวเท่านั้น 12) 1. 过不去 มีสองความหมายคือ ข้ามไปไม่ได้กับอีกความหมายคือ เข้ากันไม่ได้เช่น 我跟她过不去 13) 2. 好点儿了 มีความหมายว่าอาการป่วยดีขึ้นแล้ว (จริง ๆ แล้ว ข้อ 1 ก็สามารถใช้ได้เพราะหมายถึงยาที่ใช้มี ผลให้อาการป่วยดีขึ้น) 14) 3. 没 กับ 不 มีความต่างกันตรงเรื่องของกาลเวลา คําว่า 不 ใช้กับประโยคปฏิเสธในสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น ส่วนคําว่า ใช้กับประโยคปฏิเสธในสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีต
  2. 2. G ‐ STUDENT.  เฉลย ข้อ15-20 15) 3. คําว่า 了ในที่นี้อ่านว่า เหลี่ยว หมายถึง แม้แต่น้อย มักจะใช้คู่กับคําว่า 不 หมายถึง ไม่แม้แต่น้อย 16) 1. 任 หมายความว่า ไม่ว่าอะไรก็ตาม 17) 1. 冒 หมายถึง ฝ่า (ฝนหรือสภาพแวดล้อมต่าง ๆ) 18) 1. 有 เป็นคํากริยา ซึ่งปกติจะต้องวางไว้อยู่หลังประธานอยู่แล้ว และจะอยู่หน้ากรรม หรือ ลักษณะนาม รวมทั้งส่วน ขยายต่าง ๆ ของกรรม 19) 2. 都可以 หมายถึง โดยทั้งสิ้น ได้ทั้งหมด 20) 2. 互相 ซึ่งกันและกัน ปกติจะวางไว้หลังคํานามหรือคําบ่งบอกจํานวน เฉลย ข้อ21-25 21) 4. คําว่า 重 อ่านได้สองอย่างคือ ฉง ซึ่งหมายถึง ซํ้า กับอีกคําคือ จ้ง หมายถึง หนัก หรือให้ความสําคัญต่อ ซึ่งในที่นี้ อ่านว่า จ้ง ครับ ส่วนในตัวเลือกทั้งสี่ตัว มีเพียงตัวเลือกที่ 4 เท่านั้นที่หมายถึงการให้ความสําคัญต่อ....... ส่วน 重量 หมายถึง นํ้าหนัก , 重复 หมายถึง ซํ้ากัน และคําว่า 重要 หมายถึง สําคัญ 22) 2. 细心 หมายถึง ละเอียดรอบคอบ ซึ่งมีความหมายเดียวกับคําว่า 仔细ส่วนคําว่า 巨细หมายถึงเรื่องราวทั้งเล็ก และใหญ่ , 小心 หมายความว่า ระมัดระวัง ส่วน 多心 หมายถึง ขี้ระแวง ครับ 23) 1. 河流 หมายถึง แม่นํ้า ซึ่งมีความหมายตรงกับคําว่า 江河 ส่วนคําว่า 流水 หมายถึง นํ้าที่ไหลลงมา,江 水 หมายถึงนํ้าในแม่นํ้า ส่วน 水流 หมายถึงนํ้าที่กําลังไหล 24) 3. 美丽หมายถึง สวยงาม, 丰收หมายถึง อุดมสมบูรณ์, 幸福 หมายถึง มีความสุข และ 足满 หมายถึง พึง พอใจ ดังนั้นจึงมีเพียงข้อ 3 เท่านั้นที่มีความหมายว่า มีความสุขเหมือนกับคําว่า 美满 25) 2 คําว่า 答不上来 หมายถึงตอบไม่ออก หรือตอบไม่ได้ซึ่งมีความหมายเท่ากับคําว่า 回答不了นั่นก็ . คือข้อ 2
  3. 3. G ‐ STUDENT.  เฉลย ข้อ26-49 เฉลย ข้อ26-27 26) 4. 疑 句问 หมายถึง ประโยคคําถาม, 述句陈 คือประโยคบอกเล่า, 祈使句 คือประโยคขอร้อง และ 感 句叹 คือประโยคอุทาน "เพลงนี้ช่างดีดยากจริง ๆ เลย!" เข้าข่ายประโยคอุทานตามข้อ 4 27) 3. "ท่านครับ ช่วยซื้อไม้ขีดไฟสักกลักเถอะครับ" อันนี้เป็นประโยคขอร้อง เฉลย ข้อ28-30 28) 4. เป็นตามความสัมพันธ์ระหว่างหมวดหมู่กับสิ่งของภายในหมวดหมู่นั้น ๆ 29) 2. เป็นตามความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งของกับการใช้งาน 30) 4. เป็นตามความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลตามสายงาน 31) 2. สําหรับข้อนี้ถ้าเอาเสียงที่ถูกต้องตามพจนานุกรมก็ต้องเป็นข้อ 2 ครับ แต่ถ้าจะเอาตามกฏการผันเสียง คําตอบที่ ถูกต้องก็ควรเป็นข้อ 3 แต่โดยปกติของการสอบแล้ว จะให้เอาตามหลักพจนานุกรมครับ ดังนั้นคําตอบจึงเป็นข้อ 2 32) 3. คําว่า 影 ออกเสียงที่สาม ส่วนคําว่า 迎 ออกเสียงที่สอง ดังนั้นจึงมีเพียงข้อสาม 影响 ที่ทําให้คําว่า 影 ต้อง ผันเสียงเป็นเสียงที่สอง ดังนั้นคําตอบจึงเป็นข้อนี้ เฉลย ข้อ33-34 33) 4. คําว่า 好 ในทีนั้มีเพียงข้อ 4 ข้อเดียวที่หมายถึง มาก ดังนั้นข้อนี้จึงไม่เข้าพวก 34) 4. คําว่า 灵 ในทีนี้เกือบทุกข้อจะหมายถึงไว หรือปราดเปรียว ยกเว้นเพียงข้อ 4 เท่านั้นที่หมายถึง วิญญาณ ดังนั้นข้อ ที่ไม่เข้าพวกจึงมีเพียงข้อ 4 เฉลย ข้อ35-39 35) 3. 36) 4. 37) 3. 38) 4.
  4. 4. G ‐ STUDENT.  39) 1. เฉลย ข้อ40-43 40) 4. 41) 1. 42) 1. 43) 4. เฉลย ข้อ44-47 44) 1. 45) 2. 46) 2. 47) 2. เฉลย ข้อ48-49 48) 3. 49) 3. เฉลย ข้อ50-80 เฉลย ข้อ50-58 50) 1. คําว่า 办 หมายถึง ทํา ซึ่งหมายถึงการทําเอกสารต่าง ๆ เช่น การทําบัตรห้องสมุด บัตรประชาชน หรือ วีซ๋า 51) 2. คําว่า 过 ที่หมายถึงเคยกระทําสิ่งใด ๆ ปกติเราจะว่างไว้หลังคํากริยาหลักโดยตรง แล้วค่อยตามด้วยคําเสริมที่จะ บอกว่าเคยกระทํามาแล้วบ่อยแค่ไหน 52) 4. คําว่า 叫 เป็นลักษณะนามซึ่งใช้ในการบอกจํานวนของการเปล่งเสียง ซึ่งคําว่า 叫我一声ในภาษาไทยจะ หมายถึง ช่วยเรียกผมสักคํา
  5. 5. G ‐ STUDENT.  53) 2. คําว่า 尽力 พยายามอย่างเต็มความสามารถ เช่น 这件事你已经尽力了,我怎么能怪你呢? 尽量 พยายามให้มากเท่าที่จะมากได้เช่น 有什么困难你说吧,我会尽量帮助你解决的。 尽情 หมายถึง อย่างถึงอกถึงใจ เช่น 考试完了,我们可以尽情的玩一天。 54) 3. 特别หมายถึง เป็นพิเศษ หรือ ต่างจากปกติทั่วไป เช่น 其 我的病倒不是特 重实 别严 。, 特性 หมายถึง คุณสมบัติพิเศษ ซึ่งส่วนใหญ่มักเป็นคุณสมบัติภายในของสิ่งนั้น ๆ 喜 吃嫩竹是熊猫的特性欢 , 特色 หมายถึง ลักษณะพิเศษโดดเด่นที่เห็นได้จากภายนอก คํานี้จะใช้ได้แต่สิ่งดีเท่านั้นนะครับ 是我 店的特色菜这 们饭 , 特征 หมายถึงลักษณะพิเศษที่สามารถเห็นจากภายนอกได้ชัดเจน 精神病的特征是有 好时 ,有时怀。 55) 1. 特点 หมายถึงลักษณะพิเศษที่เห็นได้จากภายนอกเช่นกันครับ แต่ต่างกันตรงที่คํานี้สามารถใช้ได้ทั้งแง่ดีและแง่ ร้าย เช่น 他的特点是不爱说话, 特殊 หมายถึง เหตุการณ์ที่ต่างออกไปจากเดิม ซึ่งจะมีข้อจํากัดในการใช้ตรงที่ ไม่สามารถใช้เพื่อขยายคําคุณศัพท์ได้ 个情况很特殊这 ,我得跟上司商量商量才能做出决定。 56) 2. 号 ใช้ในการบอกหมายเลขยานพาหนะต่าง ๆ เช่น เบอร์รถเมล์หรือ หมายเลขเครื่องบิน เป็นต้น 57) 3. 应该หมายถึง ควรที่จะ เราสามารถใช้ได้ทั้งในการบอกว่าควรกระทําสิ่งใด ๆ 你 早点儿来应该 หรือ จะใช้ใน การบอกว่าความเป็นจริงเรื่องต่าง ๆ เหล่านั้นควรเกิดขึ้นเมื่อไหร่ 在已现 经8:00点了,他 到了吧应该 。 58) 1. ในที่นี้โจทย์ต้องการเพียงแค่ระบุว่ามาช้า จึงควรใช้คําว่า 来晚ไม่ใช่คําว่า มาสาย 到迟 ดังนั้นคําตอบควรเป็น ข้อ 1 เฉลย ข้อ59-62 59) 3. คําว่า 海外 สําหรับคนจีนหมายถึง ต่างประเทศครับ ซึ่งคําตรงข้ามก็คือ 海内 ซึ่งก็หมายถึงประเทศจีนนั่นเอง ซึ่งเกิดจากความเชื่อสมัยก่อนของคนจีนว่าประเทศจีนนั้นล้อมรอบด้วยทะเลทั้ง สี่ด้าน 60) 2. คําว่า 有出息 กับคําว่า 有前途 หมายถึงมีอนาคตที่ดีทั้งคู่ 61) 4. คําว่า 片刻 หมายถึง ชั่วประเดี๋ยวประด๋าว ดังนั้น 小水片刻 จึงหมายถึงการงีบหลับในช่วงสั้น ๆ 62) 3. คํานี้หมายถึง จิตใจและร่างกายครับ ซึ่งคําว่า 身心 ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงหัวใจ ดังนั้นข้อต่าง ๆ จึงตัดไปได้เลย เฉลย ข้อ63-71 63) 2. 64) 1. 65) 1.
  6. 6. G ‐ STUDENT.  66) 1. 67) 3. 68) 4. 69) 1. 70) 3. 71) 2. เฉลย ข้อ72-77 72) 2.ปกติแล้วการประกาศอะไรที่เป็นทางการ เราจะไม่ใช้คําว่า 本 แต่เราจะใช้คําว่า ?แทนครับ คําว่า ? ก็เช่นกันครับ เราจะใช้คําว่า 并 แทนเช่นกัน 73) 4.คําว่า 本人 ใช้แทนตัวเองครับ และปกติการบอกวิธีการติดต่อเราก็จะต้องระบุรายละเอียดว่าเราอยู่ที่ไหนเพื่อ สะดวกในการติดต่อ ดังนั้นข้อ 4 เหมาะสมที่สุดครับ 74) 2.คําว่าสองห้องนอนหนึ่งห้องรับแขก เขาใช้คําว่า 两房一厅ครับ ไม่ต้องพิจารณาข้ออื่นเลยครับอันนี้ 75) 2.คําว่า 收 หมายถึงได้รับ ปกติเราจะใช้กับสิ่งของที่ส่งมาทางไปรษณีย์และลักษณะนามของเงินเราใช้คําว่า 笔 ดังนั้นข้อนี้ตอบข้อ 2ครับ 76) 3.คําว่า 取录 หมายถึงถูกคัดเลือก 77) 4.双喜临门หมายถึง โชคสองชั้นครับ คํานี้ไม่มีคําอื่นครับ เจอปุ๊บเลือกได้ปั๊บ เฉลย ข้อ78-80 78) 2. 79) 2. 80) 2.

×