งานด๊อกเตอร์นะ
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Like this? Share it with your network

Share

งานด๊อกเตอร์นะ

on

 • 232 views

 

Statistics

Views

Total Views
232
Views on SlideShare
232
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

งานด๊อกเตอร์นะ Presentation Transcript

 • 1. บทที่ ๘การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
 • 2. 9/19/2011
  Free template from www.brainybetty.com
  2
  ความหมายของการวัดผล
  การวัดผล หมายถึงกระบวนการหาปริมาณหรือจำนวนของสิ่งต่างๆโดยใช้เครื่องมืออย่างใดอย่างหนึ่งผลจากการวัดจะออกเป็นตัวเลขหรือสัญลักษณ์
  การทดสอบการศึกษา หมายถึง กระบวนการวัดผลอย่างหนึ่งกระทำอย่างมีระบบเพื่อใช้ในการเปรียบเทียบความสามารถของบุคล
 • 3. 9/19/2011
  Free template from www.brainybetty.com
  3
  ๑ วัดผลเมื่อเพื่อและพัฒนาสมรรถของนักเรียน
  ๒ วัดผลเพื่อวินิจฉัย
  ๓ วัดผลเพื่อจัดอันดับหรือจัดตำแหน่ง
  ๔ วัดผลเพื่อเปรียบเทียบหรือเพื่อทราบพัฒนาการของนักเรียน
  ๕ วัดผลเพื่อพยากรณ์
  ๖ วัดผลเพื่อประเมินผล
  จุดมุ่งหมายของการวัดผลการศึกษา
 • 4. 9/19/2011
  Free template from www.brainybetty.com
  4
  ต้องวัดให้ตรงกับจุดหมายของการเรียนการสอน
  1
  เลือกใช้เครื่องมือวัดที่ดีและเหมาะสม
  2
  ระวังความคลาดเคลื่อนหรือความผิดพลาดของการวัด
  3
  ประเมินผลการวัดให้ถูกต้อง
  4
  ใช้ผลการวัดให้คุ่มค่า
  5
  หลักการวัดผลการศึกษา
 • 5. 9/19/2011
  Free template from www.brainybetty.com
  5
  เครื่องมือที่ใช้ในการวัดผล
  ๑ การสังเกต คือ การพิจารณาปรากฎการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นเพื่อค้นหาความจริงบางประการ
  ๒ การสัมภาษณ์ คือ การสนทนาหรือการพูดโต้ตอบอย่างกับมีจุดมุ่งหมายเพื่อค้นหาความรู้
  ๓ แบบสอบถาม คือ แบบสอบถามเป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งที่นิยมใช้กันมาก
  ๔ จัดอันดับ คือ เป็นเครื่องมือวัดผลให้นักเรียนได้รับแบบสอบถามเป็นผู้ตอบ
  ๕ การประเมินผลจากสภาพจริง คือ เป็นกระบวนการสังเกต การบันทึก และรวบรวมข้อมูลจากงานและวิธีการที่นักเรียนทำ
 • 6. 9/19/2011
  Free template from www.brainybetty.com
  6
  ๖ การวัดผลภาคปฏิบัติ คือ การวัดผลภาคปฏิบัติเป็นการวัดผลงานที่ให้นักเรียนลงมือปฏิบัติ
  ๗ การประเมินผลโดยใช้แฟ้มสะสมงาน คือ เป็นแนวทางการประเมินผลโดยการรวมข้อมูลที่ครุและผู้เรียนทำกิจกรรม
  ๘ แบบทดสอบ คือ ชุดของคำถามหรือกลุ่มงานใดๆ ที่สร้างขึ้นเพื่อชักนำให้ผู้ถูกทดสอบ แสดงพฤติกรรม
  ๙ สังเกต คือ เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้ประสาทสัมผัสต่างๆของการสังเกตเป็นเครื่องมือ
 • 7. 9/19/2011
  Free template from www.brainybetty.com
  7
  ๑๐ การสัมภาษณ์ คือ เป็นการสนทนาอย่างมีจุดหมาย เพื่อต้องการผลอย่างใดอย่างหนึ่ง
  ๑๑ แบบสอบถามและแบบสำรวจ คือ เป็นชุดของคำถามที่สร้างขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตัวบุคคล
  ๑๒ แบบสำรวจ คือ เป็นแบบตรวจสอบรายการ เป็นเครื่องมือที่ใช้กันมากอีกชนิดหนึ่ง
 • 8. 9/19/2011
  Free template from www.brainybetty.com
  8
  การประเมินผลทางการศึกษา
  การประเมินผลทางการศึกษา หมายถึงกรับวนการในการตัดสินใจลงสรุปคุณลักษณะหรือพฤติกรรมของนักเรียนว่ามี คุณภาพดีระดับใดโดยอาศัยเกณฑ์ อย่างใดอย่างหนึ่งในการเปรียบเทียบ มี ๓ ประการ คือ
  ๑ ผลการวัด
  ๒ เกณฑ์การพิจารณา
  ๓ การตัดสินใจ
 • 9. 9/19/2011
  Free template from www.brainybetty.com
  9
  ขอบข่ายของการประเมินผลทางการศึกษา
  การประเมินทางการศึกษาจะขอบข่ายกว้าง แคบเพียงใดและครอบคลุมสิ่งใดบ้างนั้นขึ้นอยู่กับความเข้าใจและการมองภาพของคำว่าการศึกษาว่าประกอบด้วยสิ่งใดบ้าง กล่าวคือ ถ้ามองภาพการศึกษาว่าเป็นการเรียนการสอนในห้องเพียงประการเดียวการประเมินการศึกษาก็จะประเมินเฉพาะในห้องเรียนเท่านั้นแต้ถ้ามองภาพการศึกษากว้างไกลออกไปถึงองค์ประกอบอื่นๆเช่น ฐานทางเศรษฐกิจและสังคมของนักเรียน การประเมินทางการศึกษาก็จะต้องครอบคลุมไปถึงองค์ประกอบดังกล่าวด้วย
 • 10. 9/19/2011
  Free template from www.brainybetty.com
  10
  ความสำคัญของการประเมินผลทางการศึกษา
  ๑ ช่วยชี้ให้เห็นว่าการดำเนินงานเหมาะสมเพียงใด
  ๒ ทำให้ทราบว่าการดำเนินงานบรรลุตามจุดประสงค์หรือไม่
  ๓ ช่วยกระตุ้นให้มีการเร่งรัด ปรับปรุง และการดำเนินงาน
  ๔ ช่วยเห็นข้อบกพร่องในการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอนเป็นหลักในการปรับปรุงในการดำเนินงาน
  ๕ ช่วยควบคุมการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ
  ๖ เป็นแนวทางในการกำหนดวิธีการในการดำเนินงานครั้งต่อไป
 • 11. 9/19/2011
  Free template from www.brainybetty.com
  11
  การประเมินผลแบบอิงเกณฑ์
  เป็นการวัดเพื่อต้องการทราบว่าบุคคลนั้นๆมีความสามารถถึงเกณฑ์ที่กำหนดไว้หรือไม่การประเมินผลต้องนำคะแนนที่ได้จากผลงานไปเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้การวัดผลใช้ในการวัดสมรรถภาพเป็นรายบุคคลถ้านักเรียนทำข้อสอบได้ถูกต้องถึงเกณฑ์ที่กำหนดไว้ถือว่าได้เรียนรู้
  ๑ วัตถุประสงค์การสอนต้องชัดเจน
  ๒ ข้อสอบมีความเที่ยงตรงสูงและครอบคลุมวัตถุประสงค์การสอน
  ๓ เกณฑ์ที่วัดต้องเด่นชัด มีหลักเกณฑ์ที่อ้างอย่างยุติธรรม
 • 12. 9/19/2011
  Free template from www.brainybetty.com
  12
  Thank You !