Curs 9 Prestatii

3,777 views
3,774 views

Published on

Published in: Business, Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,777
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,724
Actions
Shares
0
Downloads
21
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Curs 9 Prestatii

 1. 1. Curs Prestaţiile Sociale I. Note definitorii: - transferuri financiare/măsuri de redistribuţie financiară destinate persoanelor sau familiilor care întrunesc condiţiile de eligibilitate prevăzute de cadrul legislativ, - se acordă pe baza testării mijloacelor: a. evaluarea contextului familial, b. nivelul veniturilor solicitantului sau ale familiei acestuia, c. condiţiile de locuire, starea de sănătate şi gradul de dependenţă
 2. 2. <ul><li>C uprind: (a) alocaţiile familiale, (b) ajutoarele sociale, (c) </li></ul><ul><li>indemnizaţii şi facilităţi, </li></ul><ul><li>alocaţiile familiale – au în vedere naşterea, educaţia şi întreţinerea copiilor. </li></ul><ul><li>(b) ajutoarele sociale - se acordă persoanelor sau familiilor ale căror venituri sunt insuficiente pentru acoperirea nevoilor minime de viaţă. </li></ul><ul><li>(c) indemnizaţiile şi facilităţile - pentru favorizarea incluziunii sociale şi asigurării unei vieţi autonome; </li></ul>
 3. 3. <ul><li>se acordă de către stat prin autorităţile administraţiei publice centrale sau locale, </li></ul><ul><li>se acordă de la bugetul de stat (cele reglementate prin legi speciale) sau de la bugetul local (stabilite prin hotărâri ale consiliilor locale), </li></ul><ul><li>consiliile locale au obligaţia să prevadă în bugetele proprii fondurile necesare pentru prestaţiile sociale stabilite prin legi speciale şi hotărâri ale consiliilor locale, </li></ul>
 4. 4. <ul><li>actualizarea cuantumului prestaţiilor sociale reglementate prin legi speciale se realizează anual, prin hotărâre de Guvern (în funcţie de indicele preţurilor de consum), </li></ul><ul><li>gestiunea şi plata prestaţiilor sociale se asigură de către Agenţia Naţională pentru Prestaţii Sociale. </li></ul>
 5. 5. <ul><li>II. Tipuri de prestaţii sociale destinate categoriilor sociale aflate în dificultate sau în situaţie de risc social </li></ul><ul><li>Alocaţie de stat pentru copii ( Legea 61/ 1993 privind alocaţia de </li></ul><ul><li>stat pentru copii şi O . U . 148/2005) </li></ul><ul><li>- s e acordă copii lor in varstă de pană la 18 ani, </li></ul><ul><li>- copiii cu gr. I sau II de invaliditate, precum şi c ei cu handicap </li></ul><ul><li>beneficiază de alocaţie pană la implinirea varstei de 18 ani, </li></ul><ul><li>- cuantumul alocaţiei este de 42 RON lunar cu excepţia alocaţiei </li></ul><ul><li>acordată copiilor în vărstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani în </li></ul><ul><li>cazul copiilor cu handicap, al cărei cuantum este de 200 RON, </li></ul>
 6. 6. <ul><li>- după implinirea varstei de 14 ani, plata alocaţiei se poate face </li></ul><ul><li>direct copilului, cu incuviinţarea reprezentantului său legal, </li></ul><ul><li>- copiii in varstă de peste 7 ani care nu urmează invăţămantul </li></ul><ul><li>general obligatoriu nu beneficiază de alocaţie, cu excepţia celor </li></ul><ul><li>care nu sunt şcolarizaţi din motive de sănătate/certificat medical, </li></ul><ul><li>- dreptul la alocatie este stabilit prin decizie a DMPS, </li></ul><ul><li>- dacă copilul este incadrat intr-un grad de handicap, cererea se </li></ul><ul><li>aproba de catre directorul SPAS din cadrul Consiliilor locale </li></ul><ul><li>comunale, orasenesti sau municipale. </li></ul>
 7. 7. <ul><li>Alocaţia familială complementară ( O.U. 105 /2003 privind </li></ul><ul><li>alocaţia familială complementară şi alocaţia de susţinere pentru </li></ul><ul><li>familia monoparentală; Legea 41/2004  şi HG 1763/2005) </li></ul><ul><li>se acordă familiilor formate din soţ, soţie şi copiii in varstă de pană la 18 ani aflaţi in intreţinerea acestora, care locuiesc impreună (copiii adoptaţi, incredinţaţi sau aflaţi in plasament familial ori pentru care s-a instituit tutela). </li></ul><ul><li>se acordă lunar familiei care realizează venituri nete lunare pe membru de familie de pană la 176 RON. </li></ul><ul><li>copiii de vârstă şcolară trebuie sa urmeze o formă de invăţămant. </li></ul>
 8. 8. <ul><li>cuantumul alocaţiei complementare este de: 36 lei pentru familia cu un copil; 42 lei pentru familia cu 2 copii; 47 lei pentru familia cu 3 copii; 52 lei pentru familia cu 4 sau mai mulţi copii. </li></ul><ul><li>se acordă pe bază de cerere depusă la primăria locală, însoţită de actele doveditoare privind componenţa familiei şi veniturile acesteia. În urma anchetei sociale primarul decide dacă cererea se aprobă sau se respinge. </li></ul><ul><li>DMPS asigură plata prin mandat poştal sau in cont curent personal. </li></ul><ul><li>pentru copiii de varstă şcolară, familiile au obligaţia să prezinte primarului, din 3 in 3 luni, dovada frecventării cursurilor. </li></ul>
 9. 9. <ul><li>Alocaţie de susţinere pentru familia monoparentală </li></ul><ul><li>(O.U.105/2003 privind alocaţia familială complementară </li></ul><ul><li>şi alocaţia de susţinere pentru familia monoparentală şi </li></ul><ul><li>Legea 41/2004) </li></ul><ul><li>beneficiază familiile formate din persoana singură şi copiii in varstă de pană la 18 ani aflaţi in intreţinere şi care locuiesc impreună, </li></ul><ul><li>se acordă lunar familiilor monoparentale dacă realizează venituri nete lunare pe membru de familie de pană la 168 RON, </li></ul>
 10. 10. <ul><li>cuantumul alocaţiei de susţinere este de: a) 52 lei pentru familia cu un copil; b) 62 lei pentru familia cu 2 copii; c) 70 lei pentru familia cu 3 copii; d) 79 lei pentru familia cu 4 sau mai multi copii. </li></ul><ul><li>cererea se depune la primărie – anchetă socială, </li></ul><ul><li>DMPS asigură plata prin mandat poştal sau in cont curent personal, </li></ul><ul><li>pentru copiii de varstă şcolară, familiile au obligaţia să prezinte primăriei, din 3 in 3 luni, dovada frecventării cursurilor. </li></ul>
 11. 11. <ul><li>Alocaţie pentru copiii nou-născuţi (Legea  416/ 2001 - VMG) </li></ul><ul><li>mamele primesc o alocaţie de 204 RON pentru fiecare dintre primii 4 copii născuţi vii, </li></ul><ul><li>se acordă o singură dată, </li></ul><ul><li>cererea se inregistreaza la primaria localitatii in care domiciliaza mama unde a fost inregistrata nasterea copilului, </li></ul><ul><li>plata se efectueaza de catre primar, pe stat de plata. </li></ul>
 12. 12. <ul><li>Indemnizatia lunară de hrană cuvenită adulţilor şi copiilor infectati cu </li></ul><ul><li>HIV sau bolnavi de SIDA (Legea nr.584/2002 privind masurile de prevenire a </li></ul><ul><li>maladiei SIDA in Romania si de protectie a persoanelor  infectate cu HIV sau </li></ul><ul><li>bolnave de SIDA; Ordinul ministrului MSSF nr.73/16.02.2004, modificat si </li></ul><ul><li>completat prin Ordinul nr.118/15.03.2004 ) </li></ul><ul><li>Cuantumul indemnizatiei: - pentru adulti: 9 lei X 28 zile = 252 lei (RON)                       9 lei X 30 zile = 270 lei (RON)                      9 lei X 31 zile = 279 lei (RON) - pentru copii: 7,20 lei X 28 zile = 202 lei  (RON)                      7,20 lei X 30 zile = 216 lei  (RON)                     7,20 lei X 31 zile = 223 lei (RON) </li></ul><ul><li>plata se realizeaza  de catre DMPS prin mandat postal, in cont personal sau prin alta forma de plata mentionata in cerere de adultul beneficiar ori reprezentantul legal al copilului; </li></ul><ul><li>cerere inregistrata la DMPS in a carei raza locuieste  solicitantul însoţită de copia actului de identitate şi copia certificatului medical sau adeverintei eliberate de medicul specialist. </li></ul>
 13. 13. <ul><li>Ajutor social pentru asigurarea venitului minim garantat (Legea 416/ 2001) </li></ul><ul><li>beneficiază familiile sau persoanele singure, cetăţeni ai altor state sau apatrizi, care au reşedinţa sau domiciliul in Romania, </li></ul><ul><li>cuantumul se stabileşte ca diferenţa dintre nivelurile VMG şi venitul net lunar al familiei sau al persoanei singure. </li></ul><ul><li>nivelurile lunare actuale al venitului minim garantat sunt de: </li></ul><ul><li>96 lei pentru persoanele singure; b)173 lei pentru familiile </li></ul><ul><li>formate din 2 persoane; c) 241 lei pentru familiile formate din 3 </li></ul><ul><li>persoane; d) 300 lei pentru familiile formate din 4 persoane; e) </li></ul><ul><li>356 lei pentru familiile formate din 5 persoane; f) 24 lei pentru </li></ul><ul><li>fiecare persoană peste numărul de 5. </li></ul><ul><li>persoanele apte de muncă vor efectua lunar, cel mult 72 de ore, la solicitarea primarului, acţiuni sau lucrări de interes local. </li></ul>
 14. 14. <ul><li>Ajutor pentru incălzirea locuinţei (O.U. 55 /2004 privind unele masuri </li></ul><ul><li>financiare in vederea acordării ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei) </li></ul><ul><li>persoanele cu venituri reduse, beneficiaza de ajutor lunar pe toata perioada sezonului rece dupa cum urmeaza: </li></ul><ul><li>Limite de venituri   CUANTUM                     CUANTUM                           acordat pe 5 luni            acordat pe 12 luni                                                                   (RON)                      (RON)                          (RON)       pana la 110                223                                92  110 – 150                   145                                60  150 – 190                     97                                40  190 – 225                     65                                27  225 – 260                     49                                20  260 – 310                     32                                14 </li></ul><ul><li>se acorda sub forma de bonuri valorice, pe baza de cerere, insotita de declaratia pe propria raspundere privind componenta familiei si veniturile acesteia, </li></ul>
 15. 15. <ul><li>Dispensă pentru consultaţii prenatale ( O. U. 96/2003 </li></ul><ul><li>privind protecţia maternităţii la locurile de muncă) </li></ul><ul><li>reprezintă un număr de ore libere plătite salariatei de către angajator pentru efectuarea consultaţiilor şi examenelor prenatale pe baza recomandării medicului de familie sau a medicului specialist, in cazul in care investigaţiile se pot efectua numai in timpul programului de lucru.  </li></ul>
 16. 16. <ul><li>Modificarea condiţiilor de muncă pentru protecţia maternităţii </li></ul><ul><li>(O.U. 96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă) </li></ul><ul><li>angajatorii au obligaţia să prevină expunerea salariatelor gravide si a celor care au născut recent sau care alăptează la riscuri ce le pot afecta sănătatea şi securitatea;  </li></ul><ul><li>să nu fie constranse să efectueze o muncă dăunătoare sănătăţii lor ori a nou-născutului. </li></ul>
 17. 17. <ul><li>Concediu şi indemnizaţie de risc maternal ( O.U. 96/2003 </li></ul><ul><li>privind protecţia maternităţii la locurile de muncă) </li></ul><ul><li>salariatele gravide sau cele care au născut recent au dreptul la concediu de risc maternal in cazul in care angajatorul nu poate asigura modificarea conditiilor de muncă sau repartizarea intr-un loc fără riscuri pentru sănătatea sau securitatea lor: </li></ul><ul><li>a) inainte de solicitarea concediului de maternitate; </li></ul><ul><li>b) după revenirea din concediul postnatal obligatoriu dacă nu </li></ul><ul><li>solicită concediul si indemnizatia pentru cresterea si ingrijirea </li></ul><ul><li>copilului. </li></ul>
 18. 18. <ul><li>Concediu şi indemnizaţie de maternitate ( Legea 19/ 2000 </li></ul><ul><li>privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări </li></ul><ul><li>sociale; O.U.96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de </li></ul><ul><li>muncă) </li></ul><ul><li>asiguratele au dreptul la 126 de zile de concediu pentru sarcină si lăuzie, perioadă in care beneficiază de indemnizatie de maternitate. </li></ul><ul><li>concediul pentru sarcină este de 63 de zile inainte de nastere, iar concediul pentru lăuzie de 63 de zile după nastere. </li></ul><ul><li>concediul postnatal obligatoriu este de 42 de zile. </li></ul><ul><li>persoanele cu handicap asigurate beneficiază, la cerere, de concediu pentru sarcină, incepand cu luna a 6-a de sarcină. </li></ul>
 19. 19. <ul><li>Concediu şi indemnizaţie pentru creşterea </li></ul><ul><li>copilului (Legea 19/ 2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale) </li></ul><ul><li>asiguratii au dreptul la concediu si indemnizatie pentru cresterea copilului pană la implinirea varstei de doi ani si, in cazul copilului cu handicap, pană la implinirea varstei de trei ani. </li></ul>
 20. 20. <ul><li>Concediu şi indemnizaţie pentru ingrijirea copilului bolnav </li></ul><ul><li>(L19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de </li></ul><ul><li>asigurări sociale) </li></ul><ul><li>asiguraţii au dreptul la concediu şi indemnizaţie pentru ingrijirea copilului bolnav in varstă de pană la 7 ani, iar in cazul copilului cu handicap, pană la implinirea varstei de 18 ani. -beneficiază unul dintre părinţi sau susţinătorul legal, dacă solicitantul indeplineşte condiţiile de stagiu de cotizare. </li></ul><ul><li>durata de acordare a indemnizatiei este de 14 zile calendaristice pe an pentru un copil, cu exceptia situatiilor in care copilul contractează boli contagioase, este imobilizat in aparat gipsat sau este supus unor interventii chirurgicale; vand durata va fi stabilită de medicul de familie. </li></ul>
 21. 21. <ul><li>Ajutor de urgenţă (Legea 416/ 2001 VMG) </li></ul><ul><li>DMPS poate acorda ajutor de urgenţă familiilor sau persoanelor care se află în situaţii de necesitate datorate calamităţilor naturale, incendiilor, accidentelor, precum şi altor situaţii deosebite. </li></ul><ul><li>cererea se depune la DMPS impreuna cu ancheta sociala efectuata de catre personalul DIMPS si avizata de primaria locala. </li></ul>
 22. 22. <ul><li>Ajutor financiar ( O.U. 118/1999 privind infiinţarea şi </li></ul><ul><li>utilizarea Fondului naţional de solidaritate) </li></ul><ul><li>persoane şi familii aflate in extremă dificultate din cauza stării de sănătate sau altor cauze, </li></ul><ul><li>se acordă diferenţiat in funcţie de situaţia familiei sau a persoanei. </li></ul><ul><li>se acordă de către DMPS, pe baza cererii şi a anchetei sociale intocmite de catre personalul de specialitate al DMPS si avizata de catre primaria locala. </li></ul>
 23. 23. <ul><li>Stimulente pentru combaterea marginalizării sociale (L116/ 2002 privind </li></ul><ul><li>prevenirea şi combaterea marginalizării sociale) </li></ul><ul><li>persoanele de varstă şcolară care fac parte din familii care au dreptul la venitul minim garantat şi au 2 sau mai mulţi copii şi s-au inscris in invăţămantul obligatoriu beneficiază de bursa de şcolarizare. </li></ul><ul><li>Consiliile locale alocă scolilor sumele necesare plăţii burselor de şcolarizare: </li></ul><ul><li>a) 40% din cuantumul anual al bursei pană la 1 septembrie; </li></ul><ul><li>b) 60% din cuantumul bursei se alocă in tranşe lunare sau trimestriale. </li></ul><ul><li>- cota de 60% din cuantumul bursei se acordă  cu condiţia frecventării orelor </li></ul><ul><li>de curs şi obţinerii baremurilor de promovare. </li></ul><ul><li>- şi pe perioada vacanţelor şcolare, pană la sfarşitul anului şcolar. </li></ul>
 24. 24. <ul><li>Ajutorul de deces (Legea 19/ 2000 privind sistemul public de pensii şi alte </li></ul><ul><li>drepturi de asigurări sociale) </li></ul><ul><li>- în cazul decesului asiguratului sau al pensionarului, ajutorul se acordă unei </li></ul><ul><li>singure persoane: soţul supravieţuitor, copilul, părintele, tutorele, curatorul, </li></ul><ul><li>moştenitorul. </li></ul><ul><li>- cuantumul nu poate fi mai mic decat salariul mediu brut pe economie. </li></ul><ul><li>- se  achită in termen de 24 de ore de un singur plătitor: </li></ul><ul><li>a) angajator, in cazul decesului asiguratului sau al unui membru de familie; </li></ul><ul><li>b) instituţia care gestionează bugetul Fondului pentru plata ajutorului de şomaj, </li></ul><ul><li>in cazul decesului şomerului, respectiv al unui membru de familie al acestuia; </li></ul><ul><li>c) casa teritorială de pensii, in cazul decesului pensionarului. </li></ul>
 25. 25. <ul><li>Ajutor rambursabil pentru persoanele refugiate (O.U. 102/ 2000 privind statutul şi regimul refugiaţilor) </li></ul><ul><li>persoanele care au dobândit statutul de refugiat poate beneficia de ajutor rambursabil stabilit la nivelul unui salariu minim brut pe ţară, pentru o perioadă de maximum 6 luni, dacă este lipsit de mijloacele de existenţă necesare. </li></ul><ul><li>pentru motive bine intemeiate, ajutorul poate fi prelungit pentru incă 3 luni. </li></ul><ul><li>cererea se depune la Oficiul Naţional pentru Refugiaţi iar acordarea ajutorului se decide pe baza rezultatelor anchetei sociale a DMPS, </li></ul><ul><li>la prima plata a ajutorului rambursabil, beneficiarul completeaza si semneaza un angajament prin care se obliga sa ramburseze institutiei platitoare, intr-o perioada de un an, sumele pe care urmeaza sa le incaseze cu titlu de ajutor, daca realizeaza venituri salariale sau din alte activitati desfasurate ocazional. </li></ul>
 26. 26. <ul><li>Masa la cantina socia la ( L 208/97 privind cantinele de ajutor social) </li></ul><ul><li>- pregătirea şi servirea a două mese, zilnic, de persoană, prânzul şi cina ; </li></ul><ul><li>- aprovizionarea, contra cost, de la sediul cantinei cu produse agroalimentare la </li></ul><ul><li>preţurile la care acestea au fost achiziţionate; </li></ul><ul><li>- transport gratuit pentru persoanele nedeplasabile; </li></ul><ul><li>- hrana pentru cele două mese se distribuie o dată pe zi, la sediul cantinei. </li></ul><ul><li>C ategorii de persoane: </li></ul><ul><li>copiii în vârstă de până la 18 ani, aflaţi în întreţinerea acelor familii al căror venit net </li></ul><ul><li>lunar pe o persoana este sub nivelul venitului luat în calcul la stabilirea VMG ; </li></ul><ul><li>b) tinerii care urmează cursuri de zi la instituţiile de învăţământ până la terminarea </li></ul><ul><li>acestora, dar fără a depăşi vârsta de 25/26 de ani care se află în întreţinerea acelor </li></ul><ul><li>familii al căror venit net mediu lunar pe o persoana este sub nivelul venitului luat în </li></ul><ul><li>calcul la stabilirea VMG ; </li></ul><ul><li>c) persoanele care beneficiază de VMG sau de alte ajutoare băneşti şi al căror venit </li></ul><ul><li>este de până la nivelul venitului net luat în calcul la stabilirea VMG ; </li></ul><ul><li>d) pensionarii; </li></ul><ul><li>e) invalizii şi bolnavii cronici; </li></ul><ul><li>f ) orice persoană care, temporar, nu realizează venituri, dar beneficiază de serviciile </li></ul><ul><li>cantinei cel mult 90 de zile pe an. </li></ul>
 27. 27. <ul><li>Lapte praf (L321/2001 privind acordarea gratuita de lapte praf pentru copii cu varste cuprinse intre 0-12 luni) </li></ul><ul><li>se acordă gratuit lapte praf, formula pentru sugari, copiilor cu varste cuprinse intre 0-12 luni care nu beneficiază de lapte matern. </li></ul><ul><li>medicii de familie trimit DMPS lista copii lor cu varste de pană la 12 luni care nu beneficiază de lapte matern. </li></ul><ul><li>eliberarea laptelui praf se face prin grija primarilor unităţilor administrativ-teritoriale in a căror rază se află cabinetele medicale individuale ale medicilor. </li></ul>
 28. 28. <ul><li>Rechizite şcolare (O.U. 33/2001 - acordarea de rechizite şcolare) </li></ul><ul><li>se acordă elevilor care sunt inscrişi in invăţămantul de stat, primar şi gimnazial, la cursuri de zi şi care sunt in intreţinerea familiilor al căror venit mediu net lunar pe membru de familie, realizat in luna iulie a fiecărui an, este de maximum 50% din salariul de bază minim brut pe ţară. </li></ul><ul><li>cererea se inregistrează in termen de 5 zile de la data inceperii anului şcolar la şcoala la care elevul este inscris. </li></ul><ul><li>- directorii de şcoli transmit lista la inspectoratele şcolare judeţene care stabilesc necesarul de rechizite şcolare la nivelul judeţului. </li></ul>
 29. 29. <ul><li>Produse lactate şi de panificaţie (O.U. 70/2003 privind acordarea de produse lactate si de panificaţie pentru elevii din clasele I-IV din invăţămantul de stat) </li></ul><ul><li>elevii din clasele I-IV şi copiii din invăţămantul preşcolar, cu program normal de 4 ore; </li></ul><ul><li>elevii prezenţi la şcoală in perioada cursurilor ; </li></ul><ul><li>produse lactate şi de panificaţie. </li></ul>
 30. 30. <ul><li>P restații sociale acordate persoanelor cu handicap </li></ul><ul><li>( L448/2006 - protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor </li></ul><ul><li>cu handicap) </li></ul><ul><li>- certificat de orientare şcolară de către CPC pe baza evaluării </li></ul><ul><li>SEC , care stabile ş te încadrarea şcolară, </li></ul><ul><li>- şcolarizare la domiciliu până la absolvirea studiilor liceale, </li></ul><ul><li>- masă şi cazare gratuită în internatele şcolare, </li></ul><ul><li>- 50% reducere pentru studenţii cu handicap grav şi accentuat </li></ul><ul><li>a taxelor pentru cazare / masă la cantinele şi căminele studenţeşti, </li></ul><ul><li>- dreptul la locuri gratuite în tabere de odihnă - o dată pe an, </li></ul><ul><li>- gratuitate pe toate liniile la transportul urban cu mijloace de </li></ul><ul><li>transport în comun de suprafaţă şi cu metroul pentru persoanele </li></ul><ul><li>cu handicap grav şi accentuat, </li></ul>
 31. 31. <ul><li>- persoanele cu handicap grav beneficiază de gratuitatea transportului interurban, cu orice tip de tren, cu autobuzele sau cu navele pentru transport fluvial, în limita a 12 călătorii dus - întors pe an calendaristic. </li></ul><ul><li>- persoanele cu handicap grav / accentuat beneficiază de: </li></ul><ul><li>scutire de impozit pe veniturile din salarii; </li></ul><ul><li>b) scutire de la plata impozitului pe clădire şi teren; </li></ul><ul><li>c) scutire de la plata taxei asupra autoturismelor, motocicletelor cu ataş şi mototriciclurilor, adaptate handicapului; </li></ul><ul><li>d) scutire de la plata taxei pentru eliberarea autorizaţiei de funcţionare pentru activităţi economice şi viza anuală a acestora; </li></ul><ul><li>e) scutire de la plata taxei hoteliere. </li></ul>
 32. 32. <ul><li>- persoana cu handicap grav are dreptul, în baza evaluării, la un asistent personal (pot opta între asistent personal şi o indemnizaţie lunară), </li></ul><ul><li>- în cazul în care într-o familie există două sau mai multe persoane cu handicap grav cu drept la asistent personal, fiecare dintre acestea beneficiază de asistent personal, </li></ul><ul><li>- alocaţie dublă pentru copii cu handicap grav şi accentuat, </li></ul>
 33. 33. <ul><li>Adultul cu handicap beneficiază de următoarele prestaţii sociale: </li></ul><ul><li>indemnizaţie lunară, indiferent de venituri: 179 lei pentru adultul cu handicap grav; 147 lei, pentru adultul cu handicap accentuat; </li></ul><ul><li>b) buget personal complementar lunar, indiferent de venituri: 80 lei pentru adultul cu handicap grav; 60 lei pentru adultul cu handicap accentuat. </li></ul>
 34. 34. <ul><li>- autorităţile şi instituţiile publice, persoanele juridice, publice sau private care au cel puţin 50 de angajaţi, au obligaţia de a angaja persoane cu handicap într-un procent de cel puţin 4% din numărul total de angajaţi. </li></ul><ul><li>Cei care nu angajează persoane cu handicap pot opta: </li></ul><ul><li>să plătească lunar către bugetul de stat o sumă reprezentând 50% din salariul de bază minim brut pe ţară înmulţit cu numărul de locuri de muncă în care nu au angajat persoane cu handicap; </li></ul><ul><li>b) să achiziţioneze produse / servicii de la unităţi protejate în sumă echivalentă cu suma datorată la bugetul de stat. </li></ul>
 35. 35. <ul><li>P restatii sociale acordate persoanelor vârstnice ( L 17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor vârstnice) </li></ul><ul><li>- sunt considerate persoane vârstnice persoanele care au împlinit vârsta de pensionare, </li></ul><ul><li>- nevoile persoanelor vârstnice se evaluează prin anchetă socială, </li></ul><ul><li>- organizarea serviciilor sociale pentru varstnici revine consiliilor judeţene şi locale. </li></ul><ul><li>Beneficiază de ser v icii sociale persoana vârstnică care: </li></ul><ul><li>a) nu are familie sau nu se află în întreţinerea unei persoane obligate la aceasta; </li></ul><ul><li>b) nu are locuinţă şi nici posibilitatea de a-şi asigura condiţiile de locuit; </li></ul><ul><li>c) nu realizează venituri sau acestea sunt insuficiente pentru asigurarea îngrijirii; </li></ul><ul><li>d) nu se poate gospodări singură sau necesită îngrijire specializată; </li></ul><ul><li>e) se află în imposibilitatea de a-şi asigura nevoile sociomedicale. </li></ul><ul><li>Serviciile pentru persoanele vârstnice se realizează cu consimţământul acestora: </li></ul><ul><li>a) îngrijirea temporară sau permanentă la domiciliu; </li></ul><ul><li>b) îngrijirea temporară sau permanentă într-un cămin pentru persoane vârstnice; </li></ul><ul><li>c) îngrijirea în centre de zi, cluburi pentru vârstnici, case de îngrijire temporară, apartamente şi locuinţe sociale. </li></ul>
 36. 36. <ul><li>Serviciile comunitare asigurate persoanelor vârstnice la domiciliu: </li></ul><ul><li>servicii sociale: ajutor pentru menaj; consiliere juridică şi administrativă; modalităţi de prevenire a marginalizării sociale şi de reintegrare socială în raport cu capacitatea psihoafectivă; </li></ul><ul><li>b) servicii sociomedicale : ajutor pentru menţinerea sau readaptarea capacităţilor fizice ori intelectuale; asigurarea unor programe de ergoterapie; sprijin pentru realizarea igienei corporale; </li></ul><ul><li>c) servicii medicale : consultaţii şi tratamente la cabinetul medical, în instituţii medicale de profil sau la patul persoanei, dacă aceasta este imobilizată; servicii de îngrijire-infirmerie; asigurarea medicamentelor; asigurarea cu dispozitive medicale; consultaţii şi îngrijiri stomatologice. </li></ul>
 37. 37. <ul><li>Căminele asigură găzduire, hrană, îngrijiri medicale, recuperare şi </li></ul><ul><li>readaptare, activităţi de ergoterapie şi de petrecere a timpului </li></ul><ul><li>liber. </li></ul><ul><li>Accesul unei persoane vârstnice în cămin - criterii: </li></ul><ul><li>a) necesită îngrijire medicală ce nu poate fi asigurată la domiciliu; </li></ul><ul><li>b) nu se poate gospodări singură; </li></ul><ul><li>c) nu are susţinători legali sau aceştia nu pot să îşi îndeplinească obligaţiile datorită stării de sănătate sau situaţiei economice şi a sarcinilor familiale; </li></ul><ul><li>d) nu are locuinţă şi nu realizează venituri proprii. </li></ul>

×